9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Мистецтво епохи Відродження

Про матеріал

Відродження - рух у літературі, науці та мистецтві другої половини XIV-XVI ст., започаткований в Італії й заснований, значною мірою, на відновлення античних традицій.Розробка МР спрямована на допомогу вчителю при поясненні нової теми уроку. Може бути використана на уроках мистецтва та як окремий мистецький захід-гра.

Перегляд файлу

Мета: узагальнити отримані знання по темі "Мистецтво Відродження".

Умови гри:
Клас ділиться на команди, вибирають капітана й назви команд. Кожна команда одержує домашнє завдання:

 • представити себе
 • приготувати 3 питання для команди-суперниці
 • показати ("оживити") одну з картин художників епохи Відродження

Реквізити гри:

 • Репродукції картин, розрізані на рівну кількість частин, для конкурсу "Мозаїка"

 

 

 

 

 

 • картки з буквами "А", "Б", "В" для кожної команди
 • сигнальні картки

Учитель:
"Я створив тебе істотою не небесною, але й не тільки земною, не смертною, але й не безсмертною, щоб ти, далекий від утисків, сам себе зробив творцем і сам викував остаточно свій образ. Тобі дана можливість упасти, але також і можливість здійнятися до ступеня істоти богоподібної – тільки завдяки своїй внутрішній волі..."

- так говорить Бог Адаму в трактаті італійського гуманіста Пікоделла Мірондола "Про гідність людини".

У цих словах – стислий духовний досвід епохи Відродження, виражене зрушення у свідомості, що вона зробила.

Коли говорять: "мистецтво Відродження" – які асоціації виникають насамперед? Пригадуються обличчя. Обличчя крупним планом, висвітлені, викарбувані з чіткістю медалі, іноді гарні, іноді неправильні, але завжди значні. Це була епоха бурхливого творчого підйому, що звільнилася від гіпнозу церковної схоластики, жадаюча пізнати й зрозуміти світ яким він є, епоха великих відкриттів, що "мала потребу в титанах й яка породила титанів сили думки, пристрасності й характеру, багатосторонності й ученості".

Сьогодні нам мають бути згадані імена великих майстрів епохи Відродження, їхні шедеври, а також узагальнені отримані знання з теми "Мистецтво епохи Відродження".

 

 

 

 

 Наша гра складається з декількох етапів. За кожен етап ви одержуєте певну кількість балів як для своєї команди, так і для себе особисто. Оцінювати вашу гру буде команда журі, до складу якої входять: (представлення журі)

I етап. "Презентація"

Учитель:
Відкриє нашу гру I етап "Презентація". Зараз кожна з команд на протязі 3-x хвилин представить себе.

Виступ команд.

Учитель:
Цей конкурс оцінюється по 5-ти бальній системі (він може й не оцінюватися)

II етап. "Розминка".                                                          Відповіді

Капітани команд повинні назвати основні риси епохи відродження.

Зробити це можна самостійно, але можна скористатися підказкою – вибрати правильну картку серед різних карток-висловлювань.

Перед вирішальним інтелектуальним  боєм необхідно трохи розім'ятися. Кожна команда повинна
підготувати по 3 питання для команд-суперників. Тому продовжуємо ІІ етап "Розминка".

Виступ команд.                                                                               Учитель:
Шановне журі! Вам треба оцінити кожну команду по 5-ти бальній системі.

III етап. "Мозаїка".

Виходять спецкори: Починається етап розповідей – віртуальних подорожей епохою Відродження.( можна заздалегідь приготувати інсценування цікавих подій та історичних довідок. Вчитель на свій розсуд, або учні готують виступи.

І спецкор:

Доба.Відродження.в.живописі.
        Образотворче мистецтво Відродження у багатьох відношеннях представляє контраст середньовічному. Воно знаменує становлення реалізму надовго визначив розвиток  європей-ської художньої культури. Це позначилося не тільки в поширенні світських зображень, в розвитку портрета і пейзажу або нової, іноді майже жанровій інтерпретації релігійних сюжетів, але і в радикальному оновленні всієї художньої системи. В епоху Відродження об'єктивне зображення світу було побачене очима людини, тому однією з важливих проблем, що.стали.перед художниками,.була.проблема.простору. 
   Разом з тим, склавшись в інших історичних умовах, ввібравши в себе традиції романського стилю і готики, мистецтво Відродження несе в собі друк свого часу. У порівнянні з мистец-твом класичної давнини духовний світ людини стає все більш складним і багатогран-ним. Роботи художників стають підписними, тобто підкреслено авторськими. Все більше з'являється автопортретів. Безсумнівним ознакою нового самосвідомості є і те, що художни-ки все частіше ухиляються від прямих замовлень, віддаючись роботі за внутрішнім бажан-ням. До кінця XIV століття відчутно змінюється і зовнішнє становище художника в суспільстві. 

Звучить музика показуються твори мистецтва.

Учитель:
І от ми згадали основні поняття й імена по темі "Мистецтво епохи Відродження", а зараз нам доведеться згадати шедеври епохи Відродження. Командам треба зібрати по шматочках репродукцію картини великого майстра, назвати її й автора й дати короткий аналіз картини.

(Капітани команд вибирають конверти з розрізаними репродукціями картини й розкривають їх тільки по команді вчителя)

Час обмежений - тільки 3 хвилини. Журі оцінює швидкість, логіку аналізу картини й точність у визначенні автора й назви картини.

Поки збираються пазли виступає ІІ спецкор.

 

ІІ спецкор: 

Доба Відродження у музиці                                                                                                                                    Музика епохи Відродження або музика Ренесансу — період у розвитку європейської музики приблизно між 1400 (1430) і 1600 роками. Як і в культурі взагалі, ренесанс в музиці характе-ризується відновленням інтересу до античної культури, прагненням відобразити багатомані-ття.світу.і,.разом.з.тим,.ідеями.гармонії.і.благозвуччя.
Середньовічний естетичний канон став поступово руйнуватися під впливом ренесансного індивідуалізму. Початок нотодруку, нові умови побутування вели до переосмислення її соці-ального статусу. Зросла роль світських жанрів, самостійною стала інструментальна, відроди-вся.інтерес.до.танцювального.мистецтва.
Жанри і стилі музики відродження розрізнялися й залежно від їхньої соціальної функції — музика народна й «учена», церковна і світська, для «недосвідчених аматорів» і для «вишука-них вух»; так, витончена хроматика пізнього мадригалу призначалася «для сеньйорів і кня-зів»

Виступ команд. ( музичні мініатюри)

IV етап. "Віршування".

Учитель:
Я зараз попрошу вийти сюди двох представників від кожної команди, які можуть складати вірші. Вони зараз спробують скласти вірші до тих картин, які вони самі виберуть. Треба спробувати у своїх віршах відбити суть картини. Часу на підготовку 10 хвилин. (Учасники готуються ).

 

V етап. "Розумники й розумниці".

Учитель:
Поки наші юні поети готуються, я прошу ще 2 чоловік від команди вийти до мене.
(Роздають картки "А", "Б", "В")
Зараз це завдання повинно допомогти кожній команді набрати додаткові очки . Я вам читаю питання й даю три варіанти відповіді. Вам треба підняти ту карт-ку, буква якої містить правильна відповідь.

 • 1) Людина епохи Відродження – це:

А) Представник переможного, розумного й прекрасного роду.
Б) Людина незадоволена, що прагне недосяжної справедливості.
*В) Образ вольової, інтелектуальної людини - творця своєї долі, творця самого себе.

 • 2) Цей "титан Відродження" головним засобом своєї філософії вважав людське тіло, пластику його пози й жесту, міміку.

*А) Мікеланджело
Б) Джорджоне
В) Тиціан

 • 3) Термін "Відродження" означає:

А) продовження середньовічної традиції
*Б) засвоєння античної спадщини
В) створення принципово нового, інакшого від епохи середньовіччя й античності.

 • 3) В основі його мадонни лежить тип жінки з довгастим овалом особи, піднятими бровами, ніби заплаканими, облямованими довгим віями очами, важкими спадаючими косами, що сполучають із тонкими лініями тіла -

*А) Боттічеллі
Б) Рафаель
В) Тиціан

 • 4) Завданням гуманістів епохи Відродження стає:

А) відтворювати образ не реального, а потойбічного світу, користуючись мовою символів й алегорій.
*Б) напружений інтелект до власного внутрішнього світу, безустанна робота, самопізнання.
В) навчання про життя згідно із природою й обмеження насущних потреб.

Я прошу вас зайняти свої місця, а до мене прошу підійти віршотворців і прочитати свої маленькі шедеври. (виступ поетів)

Журі підводить підсумки двох етапів: "Розумники й розумниці" й "Віршування"

VI Етап. "Командна гра: Третій зайвий" .

Командам пропонується із трьох названих картин або імен художників вибрати один зайве й пояснити чому. На обмірковування дається 30 сек. Якщо команда не змогла, право відповіді переходить наступній команді Кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали. (1 за правильну "зайву" картину + 1 за пояснення)

 • 1)* "Давид" Донателло
  "Юдкор" Джорджоне
  "Весна" Ботічеллі
  (Це скульптура, а не живопис)
 • 2) "Джоконда" Л.да Вінчі
  "Спляча Венера" Джорджоне
  * "Даная" Міціана
  (дана не на тлі пейзажу, як інші)
 • 3) "Мадонна Бенуа" Л.да Вінчі
  "Мадонна Коністевалі" Рафаеля
  *"П’єта" Мікеланджело
  (Це скульптура, а не живопис)
 • 4) "Венера Урбинская"
  "Венера перед дзеркалом"
  *"Спляча Венера"
  (Це добутку Джорджоне, а не як два попередніх - Тиціан)
 • 5) Тинторетто
  Леонардо да Вінчі
  * Рафаель
 • 6) Мікеланджело
  Донателло
  *Джотто
  (Це живописець, а не скульптор)
 • 7) "Сотворени Адама" Мікеланджело
  "Оплакування Христа" Мікеланджело
  * "Гріхопадіння й вигнання з раю" Мікеланджело
  (Це сюжет з нового завіту, а не зі Старого)
 • 8) * "Джоконда" Л. да Вінчі
  "Пара в будинку Левия" Веронизе
  "Афінська школа" Рафаеля
  (Це портрет однієї людини, а не груповий)
 • 9) "Весна" Ботічеллі
  "Даная" Тиціана
  * "Мадонна Литта" Леонардо да Вінчі
  (Це не міфологічний образ)

Учитель:
Журі підводить підсумки й повідомить нам яка й команд лідирує

Журі: повідомляє результат.

Учитель:
Підійшов вирішальний етап, у якому свої знання покажутьще раз  капітани команд.

VII Етап "Капітанський бій"

Учитель:
Кожному капітанові видані прапорці. Хто перший знає відповідь на питання, що я задаю, піднімає прапорець. На обмірковування час не дається, відповідь повинен бути моментальним Оцінюється відповідь в 2 бали: 1 за назву картини + 1 за автора цієї картини. Якщо капітан однієї команди неправильно назвав автора або назву картини, право відповіді переходить до капітана, що другим підняв свій сигнальний прапорець.

Поети й критики епохи романтизму бачили в цьому портреті фатальний початок, співзвучний їх власному художньому ідеалу. Вони порівнювали її з богинею родючості древніх єгиптян Ізідою, писали, що їй відомі закони життя й смерті, добра й зла.
("Джоконда" Л. да Вінчі )

Учитель:
Журі підводить підсумки, а команди готуються до останнього етапу - домашньому завданню.

Журі: видає результат

VIII. Команди виконують танець.

Виступ команд

Учитель:
Наша гра підійшла до кінця. Журі ми просимо оголосити результати.

 

docx
До підручника
Мистецтво 8 клас (Масол Л.М.)
Додано
26 листопада 2019
Переглядів
712
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку