24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Модельна навчальна програма для 1 класу "Який овоч любить воду і гарну погоду?"

Про матеріал

Модельна навчальна програма для 1 класу та навчально-методичні матеріали.Тиждень 17.Тема тижня "Що росте на городі."Орієнтовне дослідницьке /проблемне запитання "Який овоч любить воду і гарну погоду?" Для вчителів Нової Української Школи.

Перегляд файлу

Модельна навчальна програма.

Тиждень 17: «Що росте на городі?»

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ

 ТА

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

Тиждень 17

Тема тижня:

«Що росте на городі?»

 

Підготувала:

Вчитель початкових класів Олишковецької

ЗОШ І ступеня

Чорній У.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      2018

 

Тиждень 17

ТЕМА ТИЖНЯ

«Що росте на городі?»

Орієнтовне дослідницьке / проблемне запитання.

        Який овоч любить воду і гарну погоду?

Завдання сімнадцятого тижня:

 1. Дати уявлення дітям про походження капусти та її будову.
 2. Уточнити та доповнити знання учнів про капусту як продукт харчування.
 3. Розвивати увагу, уяву, спостережливість, логічне мислення,  пам'ять, уміння знаходити взаємозв’язок між новими і раніше одержаними знаннями.
 4. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.
 5. Залучати дітей до процесу колективної творчості.
 6. Вчити робити висновки – узагальнення за результатами навчальних завдань.

Очікувані результати сімнадцятого тижня.

На кінець тижня учні знатимуть:

 • Який овоч любить воду і гарну погоду?
 • Чому капусту називається дворічною культурною рослиною;
 • Які є сорти капусти;
 • Капуста – корисний і смачний продукт харчування;

 

та вмітимуть:

 • Пояснити цінність капусти для людей;
 • Розказувати про походження та вирощування капусти;
 • Проводити дослід, планувати етапи дій;
 • Презентувати результати власної творчості;
 • Уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

 

 

 

 

 

 

Модельна навчальна програма.Тиждень 17: «Що росте на городі?»

 

                                                        Який овоч любить воду і гарну погоду?

Узагальнена   таблиця

 

Приклади навчальної         Очікувані результати учіння                                   Індекс

                                                                                                                                    конкретного

        діяльності                                                                                                         очікуваного

                                                                                                                                     результату

І.   Ранкова зустріч                      З увагою сприймає усні репліки й доречно            2 МОВ 1.1-1

     Привітання.                             реагує на усну  інформацію в діалозі.

     Новини дня                            Уживає форму кличного відмінка іменника           2 МОВ 1.8-2

                                                       для звертання до іншої  особи,

                                                  уживає ввічливі слова

                                                  Уважно вислуховує думку співрозмов-            2 ГІО 7.2-3

                                                  ника, висловлює свою думку, шануючи

                                                  гідність інших

                                                  Організовує робоче місце для навчання           2 СЗО 4.1-4

                                                  з урахування умов у школі та вдома

ІІ.Складання казки                Сприймає монологічне  висловлення                2 МОВ 1-1.1-3

за серією малюнків                (казку) з конкретною метою

 для визначення                      Використовує фактичний зміст(хто?що?          2 МОВ 1-1.2-1

проблеми дня                         де?коли? )для перетворення усної                  

                                                      інформації

                                                 Визначає послідовність подій у тексті              2 МОВ 2-2.2-1

                                                 Досліджує особливості казки                             2 МОВ 2-2.2-9

                                                 Записує окремі слова та речення,                  

                                                 дотримуючись опрацьованих правил                2 МОВ 3-3.1-4

                                                 щодо оформлення речень на письмі

ІІІ. Дослідницька                   Визначає, які органи чуття знадобляться для        2 ПРО 1.1-2

та практична робота              обраного дослідження

                                                 Провадить (самостійно або в групі) прості            2 ПРО 1.4-1

                                                 спостереження / досліди

                                                 Розповідає про власні емоції, які виникають         2 ПРО 2.3-1

                                                 під час спостереження

                                                 Застосовує за потреби найпростіші матеріали       2 ПРО 1.4-2

 

VI.Лото «Встанови               Обговорює  зміст і форму простого медіатексту     2 МОВ 4-1.4-4

відповідність між                 (світлини, фотоколаж,  листівка,мультфільм),      

сортами капусти»                  виявляє ( з допомогою вчителя ) очевидні ідеї

                                                у простих медіатекстах

                                                Співвідносить об'єкти та явища живої природи     2 ПРО 1-4.1-1

                                                з їхніми зображеннями

 

 

V.Читання/слухання/            Сприймає монологічне висловлення

розучування текстів              (казку, вірш, розповідь про події з життя             2 МОВ 1.1-2

       про капусту                     або про спостереження за чимось/ кимось)

                                                 Читає вголос короткі тексти, складені з               2 МОВ 2.2-2

                                                3–4 речень. Інтонує кінець речення,

                                                 враховуючи розділовий знак (крапка

                                                 нак питання, знак оклику)

                                                 Пояснює роль ілюстрацій, таблиць графіків,       2 МОВ 2-2.4-3

                                                 схем для глибшого розуміння  змісту тексту

                                                  Визначає тему і головну думку в тексті              2 МОВ 2-2.2-8

                                                  Рухається в ритмі й темпі музики, узгоджує       2 МИО 1.1-13

                                                  свої рухи з музичним супроводом (співом)

VI.Розв'язування завдань       Застосовує різні стратегії виконання                       2 МАО 3.3-3

 та конкретних життєвих       арифметичних дій з числами (додавання

 проблем, описаних                віднімання) під час розв’язування завдань та

 у математичних задачах       конкретних життєвих проблем, описаних у

                                                 математичних задачах

                                                Оперує числами в межах 10, розв’язуючи різні       2 МАО 3.3-1

                                                 життєві проблеми

                                                 Визначає істотні, спільні та відмінні                       2 МАО 1-4.1-1

                                                 ознаки об'єктів навколишнього світу

                                                 Описує (коментує)послідовність дій                       2 МАО 2-2.2-2

                                                 стосовно розв'язання  проблемного

                                                 завдання(в тому числі сюжетної задачі)

                                                 за допомогою дорослого або самостійно

                                                 Розв'язує проблемні ситуації  з опорою                  2 МАО 2-2.3-2

                                                 на математичні моделі

 

 

VII.Створення аплікації           Прогнозує, яким має бути виріб, описує, як він    2 ТЕО 1.1-1

   «Капустяна фантазія»            мав би виглядати

                                                    Планує послідовність технологічних операцій      2 ТЕО 1.1-2

                                                    за допомогою дорослих

                                                   Виготовляє та оздоблює виріб знайомими              2 ТЕО 1.4-2

                                                   технологіями з допомогою дорослих

                                                   Не боїться представляти результати діяльності               2 МИО 3.1-2

                                                   Надає допомогу тим, хто її потребує і                     2 ГІО 7.2-2

                                                   висловлює вдячність за підтримку

VIII.Створення                         Уживає відповідну до ситуації спілкування             2 МОВ 1.7-1

 асоціативного куща                (тематика тижня) лексику

 «Капустяні страви»                 Використовує зібрані (наявні) дані для                     2 МАО 1.1-2

                                                   спілкування про досліджувану проблему

                                                   Уважно вислуховує думку співрозмовника,              2 ГІО 7.2-3

                                                   висловлює свою думку

 

 

 

 

 

 

IX.Підведення підсумків     Перетворює інформацію (почуту, побачену,       2 МАО 2-2.1-2

 заняття.Вправа                    прочитану у схематичний рисунок,схему,

«Кубування»                       таблицю,числовий

Самооцінка знань                 Відповідає   на запитання  за даними                     2 ІФО 1-1.2-6                                                                 

                                               таблиці, схеми                                                            

                                               Уважно вислуховує думку співрозмовника,           2 ГІО 7.2-3

                                               висловлює свої міркування,

                                                шануючи гідність інших

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                          Який  овоч любить воду і гарну погоду?

І. Ранкова зустріч

1.Привітання

Учитель.Як багато вас тут, друзів…

(Діти говорять по черзі по одному слову):

білочубих, карооких,

синьооких, і чорнявих,

і високих, і низеньких,

і товстеньких, і худеньких…

Учитель.

Всіх вас рада привітати

І найкращого бажати.

Які ви всі гарненькі, чепурненькі!

Давайте подивимось всі одне на одного

І разом привітаємося.

Всі. Доброго ранку, доброго ранку всім!

2.Вправа «Комплімент»

Учитель. Я подивилась на календарик настрою  і побачила, що, на жаль, не в усіх дітей  сьогодні гарний настрій.А ми ж усі у класі- друзі і пам'ятаємо, що розділена радість – це подвоєна радість, а розділений смуток зменшиться вдвічі.Тож давайте скажемо теплі, хороші, привітні слова, так звані  компліменти, один  одному. Закрийте на хвилинку очі і подумайте, які саме слова і кому ви хочете сказати.

 • А  розпочну я цю вправу так: «Тарасе, я дуже рада  бачити тебе у школі.Ти дуже гарний у цій сорочці».(Наголошуємо на правильному звертанні)Тарас дякує і сам продовжує комусь, за вибором,  говорити компліменти.
 • Чи поліпшився  ваш настрій? Радо посміхніться одне одному, і нехай такий настрій буде у вас цілий день!

3.Новини дня

- Діти над якою великою темою ми працюємо?(Овочі)

*    Гра«Доторкнись до зеленого»

(режим доступу: https://naurok.com.ua/rozrobka-dlya-pershogo-klasu-rankovi-zustrichi-z-elementami-koloroterapi-13271.html)

   Учні можуть розпочати гру у колі, але потім їм потрібно мати можливість вільно пересуватися. Ведучий розпочинає гру словами: «Доторкнись до зеленого!» (Можна використовувати набір кольорових карток). Учні мають торкнутися зеленого кольору на своєму одязі або на одязі інших. Вони можуть торкатися пальцем, коліном, ліктем, головою тощо.

-  Назвіть овочі зеленого кольору. Сьогодні ви будете черпати для себе багато інформації про один із  зелених овочів. А який саме ви взнаєте, відгадавши загадку. Ось із загадки ми і розпочнемо наш урок:

*    Відгадування загадки.

Куля з безлічі листочків,
Ще й стирчить на ніжці. 
Садять в декілька рядочків, 
Квасять потім в діжці. (Капуста)

 • Ви взнаєте, який овоч любить воду і гарну погоду.

*    Крісло автора

- До нас завітала гостя, яку я запрошую у крісло автора.

  Дівчинка в костюмі капусти сідає у крісло автора.

                                                   Розповідь автора     

  Уявіть собі далекі-далекі часи. Люди жили в печерах. Вони ходили на полювання. Одного разу  печерний житель  натрапив на рослину і приготував  з неї салат. Він залишився задоволений соковитою знахідкою. Разом із друзями почав розшукувати цю рослину серед розмаїття природи. Капуста спочатку була дикорослою рослиною і тільки згодом стала культурною. Батьківщина її – територія сучасної Греції. «Капуста» латиною означає «голова». Капуста – найбільш доступний і дешевий овоч. До того ж вирощують її майже повсюдно. Давньогрецькі  лікарі першими побачили цілющі властивості цієї рослини: їй приписувалася здатність усувати головний біль, виліковувати глухоту та безсоння В українській кухні з капусти готують багато смачних страв, а саме: капусняк, голубці, борщ, вареники тощо. Дослідження медиків говорять про цілющі властивості капусти.

 • Що вам про це відомо? (відповіді дітей)

*Моя мама готує сік  із свіжої капусти.Вона говорить, що одна склянка соку

містить всі відомі  вітаміни.

*А я знаю, що листя капусти прикладають, коли болить голова.

*Мій тато п'є  сік капусти,бо там є молочна кислота. А цому це треба вживати,бо він хворіє на цукровий діабет.

*Капуста лікує шлункові захворювання, регулює  обмін речовин.

*  Вправа  «Очікування»

   Діти аналізують записи на плакатах «Ми знаємо…», «Ми хочемо дізнатися…»

G:\все про капусту на курси\green-cabbage-frame-isolated-white-background-57990757.jpg

 

G:\все про капусту на курси\green-cabbage-frame-isolated-white-background-57990757.jpg

 

ІІ.Складання казки за серією малюнків для визначення проблеми дня.

                                        Матеріали для дітей.Додаток 1.

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

1. Запитання для обговорення:

-Що незвичного ви бачите на малюнках?

-Як художник показав, що пройшов цілий день?

-Чому капуста залишилася на березі?

-Чому огірок  вкрився пухирчиками?

-Якою буде ваша казочка: сумною чи смішною?

2.Вибрати  найбільш вдалий заголовок.

«Огірок і капуста», «Чому в огірка пухирчики?», «Ось так викупалися».

3.Поставити питання до кожної картини.

4.Замінити слова піти,стрибнути,купатися близькими за значенням.

5.Доберіть до слів капуста та огірок  слова, що відповідають на запитання яка?

який?

6.Продовжити речення

Капуста довго роздягалася тому,що… .Огірок покрився пухирчиками тому,що…

7.Складання казки за малюнками..

       Рано-вранці огірок і капуста вирушили в далеку подорож. Йшли вони та йшли… А сонце піднялося високо-високо!Ось і річка.От би скупатися!Огірок з розгону скочив у воду.А капуста сіла на бережку, стала роздягатися. Огірок плаває,пірнає. А капуста скидає та скидає свої незчисленні одежинки.вже й сонце на захід схилилося, аж  доки капуста роздягнулася і почала опускатися в річку. Стала кликати:

 • Пливи до берега, огірочку!

      А огірок змерз – зуб на зуб не поподає. Весь пухирчиками вкрився.І відгук-

нутися годі.

 • Чому капуста не змогла швидко стрибнути у воду?

ІІІ. Дослідницька та практична робота.

Матеріали для  дітей.Додаток 2.

 

 

 

-Спробуємо разом «роздягнути» капусту.

- Який «одяг» в капусти зверху?(Зелені листочки)

- Роздягаємо далі, спостерігаємо.

- Які листочки в купусти всередині?(Білі)

- Які вони на смак?(Діти куштують,тоді відповідають:соковиті,смачні)

- Понюхайте капусту.Який у неї запах?(Приємний.Пахне осінню,свіжістю)

- Коли всі листочки зняти,тобто «роздягти» капусту(демонструємо), то залишиться лише качан.

- Ви куштували його?Який він?(Хрусткий, смачний,солодкий)

I:\все про капусту на курси\0_121137_94208457_orig.png Матеріали для  дітей.Додаток 3.

                             Капуста – дворічна рослина.

 

 

- Капуста- дворічна  культурна рослина.

- Чому культурна?(Бо її вирощують люди)

Давайте промовимо слово «дворічна».Поділимо  його на склади.

-Як ви розумієте це слово? То невже капуста росте два роки?

- Зараз ми це з'ясуємо.

       На першому році життя  з насіння капусти(вчитель демонструє дрібненьке  маленьке насіння) виростає головка- коротке стебло з листям.Першого літа ка-пуста не цвіте, насіння не утворює.

       Розрізуємо капусту вертикально по качану. На качані між листками є брунь-ки. Навесні качан капусти з бруньками висаджують на грядку.З бруньок вирос-тають подовжені пагони.На верхівках з'являються жовті квітки.З них утворю-ються сухі плоди- стручки з насінням. Насінинки в капусти маленькі. Насіння

висівають, і «життя» капусти продовжується.

       Головка капусти росте 4-5 місяців.

-В якому грунті краще росте капуста?(У вологому. Вона дуже любить воду)

        Багато є різних сортів капусти.

VI.Лото «Встанови відповідність між сортами капусти»

                               Матеріали для  дітей. Додаток 4

 

 

 

савойська

 

кольрабі

 

брюсель-

     ська

 

білока-чана

 

броколі

 

цвітна

 

пекінська

 

 

червоно-

качана

 

листкова

 

романес-

     ко

 

листкова

 

декора-

тивна

 

V.Читання/слухання/розучування  текстів про капусту

1.Розучування прислів'їв

  * Капуста любить воду і гарну погоду.

-Чому вона любить воду?(Бо тоді росте гарно і швидко)

   *   Хто капусту щодня споживає, той добре себе почуває.

-Чому людина себе добре почуває, коли  їсть капусту?

Капуста необхідна для нормального обміну речовин, загоєння ран, згортуваності крові, формування кісток і здорових зубів, допомагає роботі печінки.

 

2.Робота над скоромовкою.

Матеріали для  дітей. Додаток 5

 

*Словникова робота

Лоза-вербові гілочки

*вивчення скоромовки напам'ять

-Чому саме кози йшли садити капусту?

3.Читання вірша

Капуста. Тамара Коломієць

Поливалко-поливальнице,
На городі помагальнице!
Набери з криниці
Свіжої водиці,
Поливай капусту,
Щоб клалася густо,
Щоб вродила головата,
То буде що шаткувати!..

-Що потрібно робити, щоб капуста виросла велика?

4.Музична пальчикова фізкультхвилинка «Квасимо капусту»

(режим доступу: http://psycholog-dnz.at.ua/

Руками імітувати відповідні рухи.

- Ми січем, січем капусту (долоньками рухати вгору-вниз, імітуючи рух ножа)
 

І гарненько моркву трем, (кулачками рухати вперед-назад, імітуючи тертя)
 

Ще і солі додаєм (потирати пальчиками, імітуючи посипання сіллю)
 

І бочки все кладем. (імітувати рух набирання у жмені і висипання у бочку)
 

Потім котим бочку в льох. (імітувати рух котіння бочки по землі)
 

Як стомилися ми! Ох! (витираємо піт з лоба)

VI.Розв'язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах

1.Дидактична гра-змагання «Допоможи зайчикові зібрати кошик»

(режим доступу:http://natalia.moy.su.ua)

              Матеріали для  дітей. Додаток 6

 

 

 

2. Логічна задача

        Матеріали для  дітей. Додаток 7

 

3.Порівняння температур проростання насіння городніх культур

        Матеріали для  дітей. Додаток 8

 

 

 

 

-Назвіть городні культури.

-Відшукайте їх насіння.

-Яка із культур найбільш витриваліша?

-Яку культуру потрібно висівати найпізніше?

-При якій температурі грунту потрібно висівати капусту?

-Насіння якої культури є найменше за розміром?

4.Старовинна задача на кмітливість

  Учитель читає задачу з демонструванням атрибутів: фігурок дідуся,вовка,

кози, капусти.

      Загадки                Матеріали для  дітей. Додаток 9

 

 

 

5. Зустріч з мультиплікаційними героями. Весела руханка «Їздить трактор по городу»

https://www.youtube.com/watch?v=LX8JC7lbeAk

VII.Створення аплікації «Капустяна фантазія»

1.Показ готового виробу, бесіда про те, з яких частин складається виріб.

2.Пояснення етапів виготовлення капустини.

-вирізати елементи капусти ( листки і качан)за шаблоном та нанесіть олівцем чи фломастером «жилкування» на листі капусти;

-зім'яти листки, щоб краще показати структуру капустяного листя;

-наклеювати листки треба не всією поверхнею,а лише нижньою частиною,

щоб краще передати об'єм предмета.

       Матеріали для  дітей. Додаток 11

 

 

VIII.Створення асоціативного куща «Капустяні страви»

*Запитати в учнів, що спадає їм на думку, коли вони чують словосполучення

«Капустяні страви».Записати це слово на дошці/фліпчарті.Провести роботу з роз-

пізнавання відомих букв у слові, визначення голосних та приголосних звуків на-

голошеного складу.

*Попросити дітей назвати слова- асоціації до словосполучення «Капустяні страви» і записати їх, не обговорюючи.

 

 

       Матеріали для дітей                Додаток 12

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.Підведення підсумків.

1.Рефлексія.Вправа «Кубування» (на гранях куба запитання: Що це? Яким буває? Чим було раніше? Яким стало? Що буде потім? Як інакше застосувати?)

 

 

 • Давайте пригадаємо, що ми знаємо про капусту в кінці уроку за допомогою ось цього чарівного куба:

Що це? Рослина, овоч, качан …

Яким буває? Броколі, цвітна, білокачанна, кольрабі, червона, брюссельська, кале, пекінська, романеско…

Що було раніше? Насінина, розсада…

Яким стало? Велика, кругла, туга…

Що буде потім? Борщ, вареники, салат…

Як інакше застосувати? Нагодувати кролів, прикласти до голови – знімає температуру тіла, виготовити виріб…

 2. Самооцінка знань учнів. Оцінювання.

  Ми закінчили вивчати тему «Який овоч любить воду і гарну погоду».Я пропоную вам оцінити самим чесно свої знання про капусту і показати вашу оцінку на шкалі знань за певним рівнем.

Шкала накреслена на плакаті. Учні підходять і став­лять свою позначку.

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12

І—І—І—І—І—І—І—І—І—І—І—І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельна навчальна програма.

Тиждень 17: «Що росте на городі?»

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ ДІТЕЙ


                                                                      Який овоч любить воду і гарну погоду?

                                        Додаток 1.

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Який овоч любить воду і гарну погоду?

                                        Додаток 2.

 

                                        Додаток 3.

                             Капуста – дворічна рослина.

 

 

 

 

 

 

 

                                               Який овоч любить воду і гарну погоду?

                                       Додаток 4                                                                                 

 

 

савойська

 

кольрабі

 

брюсель-

     ська

 

білока-чана

 

броколі

 

цвітна

 

пекінська

 

 

червоно-

качана

 

листкова

 

романес-

     ко

 

листкова

 

декора-

тивна

 

                                          Додаток 5   

 

 

                                                                           Який овоч любить воду і гарну погоду?

                            Додаток 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Який овоч любить воду і гарну погоду?

                            Додаток 7

 

                            Додаток 8

 

 

 

                                                                           Який овоч любить воду і гарну погоду?

Загадки             

                                                Додаток 9

 

 

 

 

 

 

                                                                                Який овоч любить воду і гарну погоду?

                                Додаток 10

 

 

 

 

 

                                                                                 Який овоч любить воду і гарну погоду?

                              Додаток 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Який овоч любить воду і гарну погоду?

                              Додаток 12

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
2 липня 2018
Переглядів
1575
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку