МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

Про матеріал
Презентація підготовлена для використання як на уроці (офлайн), так і для самостійної роботи учнів над темою в умовах дистанційного навчання
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Курносова Н. Ф, вчитель фізики ХЗОШ№122 УРОКИМОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ОСНОВИ ТЕРМОДІНАМІКИ(10 клас)

Номер слайду 2

Курносова Н. Ф, вчитель фізики ХЗОШ№122 ТЕРМОДИНАМІКА - розділ фізики, що вивчає найзагальніші властивості макроскопічних систем і способи передавання та перетворення енергії в таких системах. У термодинаміці вивчаються стани та процеси, для опису яких можна ввести поняття температури. ТЕРМОДИНАМІКА𝑬𝒑 − 𝒎𝒂𝒙  𝑬𝒌 − 𝒎𝒂𝒙  𝑬𝑷 +  𝑬𝒌  𝑬𝒌 = 0 𝑬𝒑 =𝟎 hm𝒈 𝝊 = 0 h - max 𝝊 𝝊 - max h = 0 𝑬𝒌 =𝟎  𝑬𝒑 =𝟎  1234 ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ тіла - це енергія, яка укладена всередині самих макроскопічних тіл, вона складається з кінетичної енергії всіх атомів і молекул та потенціальної енергії їхньої взаємодії одна з одною. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУзалежить : тільки від його температурине залежить : від об'єму𝑈= 32∙ν∙𝑅∙𝑇= 32∙𝑃∙𝑉 - двохатомний газперетворюються. U U – внутрішня енергія [U] = 1 Дж ( джоуль ) в СІ𝑈= 52∙ν∙𝑅∙𝑇= 52∙𝑃∙𝑉 - одноатомний газ

Номер слайду 3

Курносова Н. Ф, вчитель фізики ХЗОШ№122 СПОСОБИ ЗМІНИ ВНУТРИШНЬОЇ ЕНЕРГІЇХІМІЧНІ РЕАКЦІЇМЕХАНІЧНА РОБОТАТЕПЛОПЕРЕДАЧАТеплопровідність – передача тепла частинками речовини. Конвекція – передача тепла потоками рідини або газу. Випромінювання – – передача тепла згустками енергіїQДЕФОРМАЦІЯУДАРТЕРТЯQQQQQQРеакції, що відбуваються з виділенням енергії (тепла), називаються екзотермічними. Реакції, що відбуваються з вбираннями енергії (тепла), називаються ендотермічними

Номер слайду 4

ПЛАВЛіННЯТВЕРДІННЯВИПАРОВУВАННЯКОНДЕНСАЦІЯСУБЛІМАЦІЯДЕСУБЛІМАЦІЯQQQQQПОГЛИНАННЯПОГЛИНАННЯПОГЛИНАННЯВИПРОМІНЮВАННЯВИПРОМІНЮВАННЯQ = m · λ , де λ – питома теплота плавління(твердення) – таблична величина. Q = m · L , де L – питома теплота випаровування (конденсації) – таблична величиназворотній процесзворотній процесзворотній процестуман, різке похолодання. АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ ( та фазові переходи)Q = m·с·( 𝒕𝟐 −𝒕𝟏 ) , де c – питома теплота нагріва(охолодження) – таблична величина зворотній процеснагрів охолодження. Q = m · q , де q – питома теплота згоряння – таблична величиназгоряння паливанезворотній процес. Курносова Н. Ф, вчитель фізики ХЗОШ№122

Номер слайду 5

Курносова Н. Ф, вчитель фізики ХЗОШ№122 ТЕПЛОПЕРЕДАЧАКІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ — це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає під час теплопередачі. Q - кількість теплоти [Q] = 1 Дж ( джоуль ) в СІПИТОМА ТЕПЛОЄМНІСТЬ — це фізична величина, що дорівнює кількості теплоти, яку отримує тіло масою 1 кг під час нагрівання на 1 К. с - питома теплоємність [c] = 1 Дж∙кг. К( джоуль кілограм на кельвін) в СІ С – теплоємність тіла [С] = 1 Дж. К ( джоуль на кельвін) в СІ С = с· m  Q = С·( 𝒕𝟐 −𝒕𝟏 ) , де c – питома теплота нагріва(охолодження) – таблична величина Q = С·∆ 𝒕 Q = m·с·( 𝒕𝟐 −𝒕𝟏 ) , де c – питома теплота нагріва(охолодження) – таблична величина 𝑸𝟏+𝑸𝟐+𝑸𝟑+…+𝑸𝑵=𝟎 РІВНЯННЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУQ < 0 випромінювання тепла , в рівнянні знак « - »Q > 0 поглинання тепла , в рівнянні знак « + »тільки в замкненій системі

Номер слайду 6

Курносова Н. Ф, вчитель фізики ХЗОШ№122                                                                                                                                                                                                                                                                                              Q, Дж. АВСДЕFKQMГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОТИ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ ПЕРЕТВОРЕННІ ЛЬОДУ НА ПАРУ І НАЗАД. Нагрів льодуплавління. Нагрів водивипаровуванняконденсація. Нагрів пара. РNохолодження водитверденняохолодження водиохолодження льодуохолодження пара. T , K ( -𝟐𝟕𝟑       𝟎 С)  373 (𝟏𝟎𝟎𝟎 С) 273 (𝟎𝟎 С) 

Номер слайду 7

Курносова Н. Ф, вчитель фізики ХЗОШ№122 МЕХАНІЧНА РОБОТА В ТЕРМОДИНАМІКИВиконання роботи в термодинаміці пов’язане зі зміною об’єму термодинамічної системи. A' — робота сили F', що діє на газ з боку зовнішнього тіла (поршня) , A — робота, яку виконує сам газ, діючи на поршень із силою F . Згідно з третім законом Ньютона F' = - F.де p — тиск газу, а S — площа поршня. A = p·ΔV = p · (𝑽𝟐 − 𝑽𝟏) = 𝒎𝑴∙𝑹∙(𝑻𝟐−𝑻𝟏)A‘ = - A = - p · (𝑽𝟐 − 𝑽𝟏)  

Номер слайду 8

Курносова Н. Ф, вчитель фізики ХЗОШ№122{72833802-FEF1-4 C79-8 D5 D-14 CF1 EAF98 D9}НАЗВАСПІВВІДНОШЕННЯ МАКРО -ПАРАМЕТРІВЗАКОНГРАФІКИІЗОТЕРМІЧНИЙT = const𝒎 = const. Внутрішня енергія (U) не змінюється∆𝑼=𝟎. Тепло(Q), що надходить у систему при розширенні витрачається на роботу системи (А) зі збільшення об'єму. Q>0, A<0 Тепло(Q),яке випромінюється системою при стисненні, дорівнює роботі зовнішніх сил (А′) зі стиснення системи. Q<0, А′>0     𝑷𝟏 ; 𝑽𝟏 𝑷𝟐 ; 𝑽𝟐 V↑ P↓𝐓=𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭Ізотермічне розширення V↓ P↑𝐓=𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭Ізотермічне стиснення. Закон Бойля-Маріотта      𝑷𝟏 𝑽𝟏 = 𝑷𝟐 𝑽𝟐 P↑ 𝑉↓ або P↓ 𝑉↑І закон (початок)Термодинаміки:- розширення0 = 𝑸𝟏𝟐 - 𝑨𝟏𝟐′ - стиснення0 = -𝑸𝟐𝟏 + 𝑨𝟐𝟏′ ізотерма ЩО МОЖНА ВИЗНАЧИТИ ЗА ГРАФІКОМ{72833802-FEF1-4 C79-8 D5 D-14 CF1 EAF98 D9}НАЗВАСПІВВІДНОШЕННЯ МАКРО -ПАРАМЕТРІВЗАКОНГРАФІКИізотерма ЩО МОЖНА ВИЗНАЧИТИ ЗА ГРАФІКОМГеометричний зміст роботи: робота тіла чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності тиску від об’эму. A = S фігури. VPTVTP211212І закон (початок) термодинаміки: ІЗОТЕРМІЧЕСКИЙ ПРОЦЕС

Номер слайду 9

Курносова Н. Ф, вчитель фізики ХЗОШ№122{72833802-FEF1-4 C79-8 D5 D-14 CF1 EAF98 D9}НАЗВАСПІВВІДНОШЕННЯ МАКРО -ПАРАМЕТРІВЗАКОНГРАФІКИІЗОБАРНИЙР = const𝒎 = const. Внутрішня енергія (U) змінюється∆𝑼Тепло(Q), що надходить у систему при нагріві (розширенні) витрачається на зміну внуртрішньої енергії (∆𝑼) та  роботу системи (А) зі збільшення об'єму. Q>0, ∆𝑼>0, A<0 Тепло(Q),яке випромінюється системою при охолодженні (стисненні), дорівнює сумі зміни внутрішньої енеггії (∆𝑼)  та роботі зовнішніх сил (А′) зі стиснення системи. Q<0, ∆𝑼<0, А′>0  Т𝟏 ; 𝑽𝟏 Т𝟐 ; 𝑽𝟐 Т↑ V↑Р=𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭изобарний нагрев (розширення)Т↓ V↓Р=𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭изобарне охолодження (стиснення)Закон Гей - Люссака 𝑽𝟏𝑻𝟏= 𝑽𝟐𝑻𝟐 Т↑ 𝑽↑ або Т↓ 𝑽↓І закон (початок)Термодинаміки:- розширення∆𝑼𝟏𝟐 = 𝑸𝟏𝟐 - 𝑨𝟏𝟐′ - стиснення−∆𝑼𝟏𝟐= −𝑸𝟏𝟐 + 𝑨𝟏𝟐′ізотерма ЩО МОЖНА ВИЗНАЧИТИ ЗА ГРАФІКОМ{72833802-FEF1-4 C79-8 D5 D-14 CF1 EAF98 D9}НАЗВАСПІВВІДНОШЕННЯ МАКРО -ПАРАМЕТРІВЗАКОНГРАФІКИізотерма ЩО МОЖНА ВИЗНАЧИТИ ЗА ГРАФІКОМІ закон (початок) термодинаміки: ІЗОБАРНИЙ ПРОЦЕС VТPVPТ111222{D7 AC3 CCA-C797-4891-BE02-D94 E43425 B78}А′=𝒑∙∆𝑽∆𝑈= 23∙𝑝∙∆𝑉 А′= ν∙𝑹∙∆𝑻∆𝑈=23ν∙𝑹∙∆𝑻 А′= ν∙𝑹∙∆𝑻∆𝑈=23ν∙𝑹∙∆𝑻 ν = 𝑵𝑵𝑨 = 𝒎𝑴𝒓 , де    𝑵𝑨 - стала Авогадро R = 𝑵𝑨  · k = 6,02 · 𝟏𝟎𝟐𝟑 · 1,38 𝟏𝟎−𝟐𝟑 = 8,31 Джмоль ·К  

Номер слайду 10

Курносова Н. Ф, вчитель фізики ХЗОШ№122{72833802-FEF1-4 C79-8 D5 D-14 CF1 EAF98 D9}НАЗВАСПІВВІДНОШЕННЯ МАКРО -ПАРАМЕТРІВЗАКОНГРАФІКИІЗОХОРНИЙV = const𝒎 = const. Внутрішня енергія (U) змінюється∆𝑼Тепло(Q), що надходить у систему при нагріві витрачається на збільшеннявнутрішній енергії системи Q>0, ∆𝑼>0 Тепло(Q),яке випромінюється системою при охолодженні, дорівнює величині зміни внутрішньої енергіїQ<0, ∆𝑼< 0  𝑻𝟏 ; 𝑷𝟏 𝑻𝟐 ; 𝑷𝟐 T↑ P↑ V =𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭Ізохорний нагрів T↓ P↓𝐕=𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭Ізохорне охолодження. Закон Шарля𝑷𝟏 𝑻𝟏=𝑷𝟐 𝑻𝟐 Т↑ 𝑷↑ або Т↓ 𝑷↓І закон (початок)Термодинаміки:- нагрів∆𝑼𝟏𝟐 = 𝑸𝟏𝟐- охолодження−∆𝑼𝟏𝟐= −𝑸𝟏𝟐ізотерма ЩО МОЖНА ВИЗНАЧИТИ ЗА ГРАФІКОМ{72833802-FEF1-4 C79-8 D5 D-14 CF1 EAF98 D9}НАЗВАСПІВВІДНОШЕННЯ МАКРО -ПАРАМЕТРІВЗАКОНГРАФІКИізотерма ЩО МОЖНА ВИЗНАЧИТИ ЗА ГРАФІКОМІ закон (початок) термодинаміки: ІЗОХОРНИЙ ПРОЦЕС VТPVP111222∆𝑈= 23∙∆𝑝∙𝑉 ∆𝑈= 23ν∙𝑹∙∆𝑻 ∆𝑈= 23ν∙𝑹∙∆𝑻 Тν = 𝑵𝑵𝑨 = 𝒎𝑴𝒓 , де    𝑵𝑨 - стала Авогадро R = 𝑵𝑨  · k = 6,02 · 𝟏𝟎𝟐𝟑 · 1,38 𝟏𝟎−𝟐𝟑 = 8,31 Джмоль ·К  

pptx
До підручника
Фізика (академічний та профільний рівень) 10 клас (Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.)
Додано
16 серпня 2023
Переглядів
293
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку