10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

“My Language Portfolio”

Про матеріал
Мовний портфель як інструмент оцінювання мовних досягнень учня та їх удосконалення
Зміст слайдів
Номер слайду 1

“My Language Portfolio” – a collection of students’ worksand effective assessment tool Мовний портфель як інструмент оцінювання мовних досягнень учня та їх удосконалення

Номер слайду 2

Школа своїм вченням надасть найбільш глибокий вплив у тому випадку, коли вона освіту поставить на ґрунт самоосвіти і саморозвитку і лише буде в міру засобів і можливостей допомагати цьому процесу ... Таким чином, не школа дає освіту, а є її основа і джерело для самовиховання і самоосвіти, і, навпаки, саморозвиток є той необхідний грунт, на якому школа тільки й може існувати

Номер слайду 3

ЗАДАЧІПосилити практичну орієнтацію і інструментальну спрямованість освіти:досягнення оптимальногопоєднання фундаментальних і практичних знань; спрямованість освітнього процесу не тільки на засвоєння знань, а й на розвиток здібностей. Забезпечити знання на рівні функціональної грамотності однієї іноземної мови і бажання вивчатиінші іноземні мови. Розширити застосування інтерактивних і комунікативних форм роботи; наблизити досліджуваний матеріал до проблем повсякденного життя. Розвинути навички самостійної роботи учнів. Посилити диференціацію та індивідуалізацію освітнього процесу. Продовжити роботу з обдарованими дітьми. Розвинути в учнів навички рефлексії.

Номер слайду 4

ТИПИ ПОРТФОЛІОІ тип - «папка досягнень», спрямована на підвищення власної значущості учня і відображає його успіхи:- похвальні грамоти за навчання, успіхи в спорті,музиці, досягнення в шахах і т.д.;- подячні листи батькам;- табелі успішності,медалі, значки і т.п.ІІ тип – рефлексивне портфоліо, що розкриває динаміку особистісного розвитку учня, що допомагаєвідстежити результативність його діяльності як в кількісному, так і в якісному плані.- контрольні та творчі роботи учнів, - відеокасети;- результати психологічних та медичних обстежень учнів і т.д.ІІІ тип – проблемно- дослідницький, пов'язаний з написанням реферату, наукової роботи, підготовкою до виступу на конференції.ІV тип – тематичний, створюваний в процесі вивчення будь-якої великої теми, розділу навчальної програми.

Номер слайду 5

ЦІЛІ СТВОРЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ ПОРТФЕЛЯ- відзначати здатності, вміння та навички й особистий досвід учня на рівні самооцінки, взаємооцінкиі оцінки дорослими - досліджувати власний розвиток протягом певного часу- вчити учнів оцінювати себе- ставити реальні навчальні цілі,досягнення яких можливо в найближчому майбутньому- розвивати в учнів навички рефлексії з приводу виконаної роботи- розвивати письмові навички- забезпечувати спадкоємність в процесі навчання- дізнатися щось нове і поліпшити свої професійні вміння

Номер слайду 6

МІЙ МОВНИЙ ПОРТФЕЛЬ- англійський мовний портфель- український мовний портфель- європейський мовний портфельзагальноєвропейські компетенції володіння іноземними мовами Портфоліо – набір інструментів для документування та оцінювання мовних умінь учня

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

ЗМІСТ ПОРТФЕЛЯГрупові заняття під керівництвом учителя(навчання та партнерство)Самостійна робота. Робота в парах. Колективне обговорювання та дискусіїГрупова робота над проектом

Номер слайду 10

У ПОРТФЕЛІ УЧНІВТитульний лист. Зміст. Ціль вивчення англійської мови,створення портфоліо. Письмові роботи, характеризуючі процес навчання. Твори. Малюнки. Письмові творчі роботи. Листки оцінки. Листки самооцінки

Номер слайду 11

MY LANGUAGE PORTFOLIOContent page. Introduction. My portrait. What I know and what can do in foreign language. Getting better. My dossier

Номер слайду 12

ПАСПОРТ Мовна біографія. Досьє - вірші та оповідання,написані учнями- індивідуальні та групові проекти- листи,вітальні листівки- грамоти,нагороди та інші форми признання досягнень учня- пам’ятки – рекомендації щодо розвитку навчальних навичок. Рефлексія- оціночні листки- відгуки учителя, однокласників, їх батьків.

Номер слайду 13

КРИТЕРІЇ ДОБОРУ ТА ВКЛЮЧЕННЯ РОБІТ ДО ПОРТФОЛІО1 Всі завдання можуть бути виконані як індивідуально так і в групах-на вибір учителя.2. Основним у виконанні групових проектів-є взаємодія з однокласниками,обмін матеріалів та завдань ,сумісне обговорення рішень навчальних задач.3. Велика перевага під час усного виступу школярів або презентацій надається запису учня на аудіо носії.4. Будь-яке завдання може бути доповнено або переглянуто учнем та вчителем за бажанням учня.

Номер слайду 14

ОЦІНЮВАННЯ ПОРТФОЛІО1.фронтальна (індивідуальна) перевірка виконаної роботи2.усний виступ по вказаній темі3.презентація індивідуального чи групового проекту4.конкурс мовних портфелів

Номер слайду 15

Способи впровадження мовного портфоліо в учбовий процес

Номер слайду 16

ЗАДАЧІ ПОРТФОЛІО УЧНЯ1) створення мовного середовища і на її основі створення потреби у використанні англійської мови як засобу реального спілкування в процесі міжкультурної взаємодії2) розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних можливостей учнів,3) розвиток письмових навичок учнів,4) розширення ерудиції учнів і їх лінгвістичного і загального кругозору,5) створення умов для організації міжнародного телекомунікаційного проекту,6) розвиток навичок самооцінки мовного рівня учнів з метою вдосконалення специфічних умінь і навичок

Номер слайду 17

МОВНА КОНЦЕПЦІЯЗа допомогою "Мовного Портфеля" здійснюється підтримка і підвищення мотивації на всіх етапах навчання за рахунок активізації самооцінки учнів. Створення "Мовного Портфеля" вимагає спільної роботи трьох зацікавлених сторін - учня, вчителя і батьків."Мовний Портфель" підсилює ситуацію успіху в навчальній діяльності, що сприяє позитивному самоствердженню особистості, впливає на формування ціннісних установок. Систематичне поетапне заповнення "Мовного Портфеля" реалізує ідею безперервної освіти і набуває особливого значення при переході учня з одного ступеня навчання на інший."Мовний Портфель" створює передумови для вдосконалення і самостійного вивчення англійської мови.

Номер слайду 18

ПОРТФЕЛЬ УЧИТЕЛЯКомунікативна компетентність учнів

pptx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Несвіт А.М.)
Додано
19 жовтня 2019
Переглядів
700
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку