Національно-патріотичне виховання на уроках інформатики

Про матеріал
Питання національно-патріотичного виховання учнів саме у східних областях України є надважливим завданням сьогодення. Складна воєнно-політична ситуація вимагає пошуку нових шляхів удосконалення національно-патріотичного виховання учнів.
Перегляд файлу

1

 

 «Національно-патріотичне виховання на уроках інформатики»

Забудеш рідний край –

тобі твій корінь всохне. 
П. Тичина

Сьогодні одним із напрямів діяльності кожної школи, створенням її позитивного іміджу є забезпечення інноваційної та дослідно-експерементальної роботи закладу. Вчителі Сватівської ЗОШ І-ІІІ ступенів активно включилися в інноваційну діяльність. Педагоги створили та впроваджують у життя освітню технологію національно-патріотичного виховання учнів освітнього закладу з урахуванням специфіки та особливостей  східного регіону в умовах гібридної війни «Я УКРАЇНЕЦЬ – ЦЕ НА ВСЕ ЖИТТЯ».

Питання національно-патріотичного виховання учнів саме у східних  областях України є надважливим завданням сьогодення. Складна воєнно-політична ситуація вимагає пошуку нових шляхів удосконалення національно-патріотичного виховання учнів.

Школа – це простір життя дитини, тут вона не «готується до життя», а живе і тому виховний процес в нашому закладі ми будуємо так, щоб він сприяв гармонізації відносин між дітьми й вчителями, школою та родиною.

У вчителя інформатики є досить багато можливостей для виховання  виховання на своїх уроках справжніх патріотів України.

.

Патріотизм включає в себе:

 • почуття прихильності до тих місць, де людина народилася і виросла;
 • шанобливе ставлення до мови свого народу;
 • турботу про інтереси великої і малої Батьківщини;
 • усвідомлення обов'язку перед Батьківщиною, відстоювання її честі та гідності, свободи і незалежності;
 • прояв громадянських почуттів і збереження вірності Батьківщині;
 • гордість за соціальні, економічні, політичні, спортивні та культурні досягнення своєї країни;
 • гордість за свою Вітчизну, за символи держави, за свій народ;
 • шанобливе ставлення до історичного минулого Батьківщини, свого народу, його звичаїв і традицій ;
 • відповідальність за долю Батьківщини і свого народу, їхнє майбутнє, виражене у прагненні присвячувати свою працю, здібності зміцненню могутності і розквіту Батьківщини;
 • гуманізм, милосердя, загальнолюдські цінності, тобто істинний патріотизм передбачає формування і його тривалий розвиток цілого комплексу позитивних якостей .

Патріотизм виступає в єдності духовності, громадянськості та соціальної активності особистості, яка усвідомлює свою нероздільність, нерозривність з Вітчизною.

Сьогодні як ніколи виникла необхідність сприяти формуванню духовно багатої, розвиненої, творчої особистості, справжнього громадянина України на уроках інформатики. Вирішення даної проблеми досягається за допомогою поєднання інноваційних технологій із дидактичним матеріалом, що має зміст патріотичного характеру.

Використання цікавих практичних завдань для досягнення цієї мети дозволяє зробити процес цікавішим та сформувати людину, яка любить свою Батьківщину, цінує рідну землю, розуміє і поділяє сутність національної ідеї, є носієм національної культури, своєї діяльності сприяє культурному зростанню Батьківщини, любить і відстоює рідну мову, користується нею, любить свої звичаї, традиції, підтримує співгромадян з патріотичним способом мислення.

Використання навіть невеликих дрібничок  у навчальному процесі, таких як: українські смайлики за гарно виконане завдання, привітання українською мовою під час завантаження ОС, замість стандартного «Добро пожаловать» можна використати – «Україна – єдина країна», використання фону робочого стола з національною тематикою – сприяє формуванню свідомого ставлення до цінностей. У молодшій школі можна застосувати цікаві фізкультхвилинки з персонажами, які танцюють і виконують українську пісню.

 Тому під час вивчення кожної з тем інформатики звертається увага учнів на вклад українських учених у розвиток інформаційних технологій. Так, наприклад, під час засвоєння теми: «Історія розвитку обчислювальної техніки» особлива увага звертається на такі факти:

 • український учений, професор Михайло Кравчук створив проект першого в світі комп’ютера;
 • вперше у Радянському Союзі – саме в Києві – у 1951 році під керуванням професора С.О.Лебедєва було введено в експлуатацію ЕОМ (електронну обчислювальну машину);  
 • український вчений В.М.Глушков є фундатором наукової школи кібернетики;
 • Ющенко К.Л.– засновник теоретичного програмування в Україні;
 • Амосов М.М. – засновник біокібернетичних технологій та ін.

Можна запропонувати учням підготувати доповідь про видатних учених із цікавими фактами їх біографій. Для закріплення вивченого матеріалу пропонуються такі завдання, як «Українські імена в інформатиці» та «Український ланцюжок», де необхідно поставити у відповідність подані дані про українських учених-творців інформатики. Після вивчення даної теми учні 9-х класів можуть виготовити збірку «Історія розвитку інформаційних технологій в Україні».

На уроці «Практична робота. Робота з клавіатурним тренажером можна скористатися цікавим  текстом, що сприяє формуванню національної свідомості.

Наприклад:

Любіть Україну, як сонце, любіть,

Як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

 любіть у годину негоди.

……………………………..

Вивчаючи тему «Поняття комп’ютерного вірусу.Історія та класифікація вірусів і троянських програм» (9 клас), доцільно розповісти про роботу українського антивірусу  Zillya та його розробників. Надзвичайно цікавою є тема «Комп’ютерна графіка». Варто запропонувати учням зобразити Державний герб, що є достатньо складним завданням, та оформити в текстовому процесорі текст про герб, доповнити зображенням, яке дозволить повторити роботу з текстом і зображеннями.

Тризуб

Наш герб – тризуб.У ньому сила.

Отця небесного і сина

Уважно придивись до нього –

На Духа схожий він Святого,

Що голубом злетів з небес

І у людських серцях воскрес.

Тризуб, немов сімя єдина

Де тато, мама  і дитина

Живуть у мирі і любові

На Україні вольній, новій.

Важливим напрямом патріотичного виховання є використання на уроках елементів українознавства – вивчення культури та традицій нашого народу. Так, при вивченні теми «Графічний редактор Paint», учні розмалювують писанки.  Під час даних уроків  можна запропонувати переглянути презентації (випереджувальне домашнє завдання), що допомагають ознайомитися з мистецтвом писанкарства в Україні та з історією української вишивки. Виконуючи вправу «Візерунок» , учні, використовуючи елементи орнаменту візерунку, створюють схему вишивання серветки. Завдання для творчих дітей: створити орнамент.

Одним із аспектів патріотичного виховання є прищеплення ціннісного ставлення до природи, що  формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках:

 • усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природного оточення;
 • почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них;
 • здатності особистості гармонійно співіснувати з природою;
 • критичному оцінюванні споживацько-утилітарного ставлення до природи, необхідність якої особливо гостро відчувається в сучасну епоху – бурхливого розвитку науки і техніки, екологічної кризи  як  негативного наслідку науково-технічної революції. Так, при вивченні теми «Графічний редактор Paint» учні створюють екологічні плакати. Вони повинні усвідомлювати, що моральний аспект патріотизму полягає і в розвитку національної економіки, і в підтримці національного виробника, і в економічній, господарській порядності власників підприємств тощо.

Досить широко екологічний та економічний напрями патріотичного виховання можна реалізувати у процесі вивчення текстового (створення буклетів) та табличного (аналіз даних) процесорів. У реалізації компетентністного підходу із застосуванням  методу доцільно дібраних задач  і рольових ігор учні використовують екологічні та економічні поняття, навчаються раціонально використовувати природні ресурси, аналізувати природні, економічні та суспільні явища за статистичними даними; складають графіки і діаграми, що ілюструють результати впливу людської діяльності на природу, наприклад, використання системи задач про споживання води, забруднення води та повітря, скорочення лісових ресурсів та його наслідки.

У такий спосіб формується прийняття природи як особистісної цінності,  екологічна культура, відповідальне ставлення до навколишнього середовища.

Оскільки основною умовою реалізації змістових ліній технологічного компонента є інтегрована проектно-технологічна й інформаційна діяльність, доцільним є впровадження проектних технологій на уроках. Учні створили проекти: «Внесок українських вчених у розвиток інформатики», «Історія української вишивки», «Екологічна стежка», «Екологічні комп’ютери».

Метою курсу «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» є підготовка учнів до взаємодії з комп’ютерним і соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей через засвоєння комплексу знань про місцеву спільноту, її проблеми і шляхи їх розв’язання під час формування компетенцій, пов’язаних із комп’ютерною грамотністю, навичками критичного мислення і співробітництва.

Виконання учнями соціального проекту з використанням комп’ютерних технологій сприяє формуванню навичок спільної діяльності і співпраці в команді. Усі завдання і проекти спрямовані на активне залучення учнів до життя громади – школи, мікрорайону, села, міста, пошуку шляхів розвитку місцевої спільноти .

 Активному залученню учнів до життя громади сприяють навчальні завдання:

 1.          Виконання комп’ютерної  роботи для місцевої спільноти (малюнок робочого столу комп’ютера, поштова листівка, знаки, карта). Так, створюючи поштову марку, діти визначають, чи є у їх спільноті цікава чи відома людина (важливе місце або важлива річ), яку вони хотіли б намалювати на своїй марці. Учні виконують дане завдання з любов’ю до рідного краю. Крім того, найкращі марки можуть стати поштовими з правом обігу по Україні. Таким чином, з перших занять виховується особиста причетність до своєї громади.
 2.          Виконання комп’ютерної роботи для місцевої спільноти за вибором учнів (оголошення, візитна картка, довідник, календар, стаття).
 3.          Виконання мультимедійної презентації для місцевої спільноти за вибором учнів (реклама, хроніка подій, взірець для нашої спільноти, новини нашої спільноти, таланти).

Особлива увага приділяється розвитку критичного мислення, яке є однією з провідних ідей програми. Так, протягом уже першого заняття учні знайомляться із поняттям критичного мислення, а також виконують пошук в Інтернеті зображень щодо місцевого матеріалу, критично оцінюючи знайдені ресурси. Сприяє розвиткові критичного мислення й спільна робота в групах над соціальним проектом, спрямованим на вирішення проблем місцевої спільноти за вибором учнів на одну із запропонованих тем («Популяризуємо зелений туризм», «Закладаємо парк», «Боремося зі стихійними лихами», «Різні проблеми громади»). Працюючи над проектами, учні розробляють стратегію подолання певної проблеми чи поліпшення життя громади.

Значне місце у змісті громадянського виховання відводиться формуванню культури поведінки дітей. На першому ж занятті учні самі складають правила поведінки. Це сприяє вихованню основних моральних цінностей.

Одним із головних напрямків програми є співробітництво. Працюючи в парах та командах, виконуючи завдання соціальних проектів, учні розвивають свої комунікативні вміння – уміння спілкуватися і розв’язувати конфліктні ситуації через діалог, такт, уміння відстоювати свою точку зору, уміння встановлювати контакти, виступати перед публікою тощо.

Отже, повноцінне формування особистості школяра не може позитивно реалізовуватися без патріотичної основи. Сьогодні як ніколи важливо спрямовувати дітей на вибір громадянсько - національних ідеалів та ціннісних орієнтацій у їхньому житті. У процесі вивчення інформатики створена та ефективно діє система патріотичного виховання

 

                            

         

docx
Додано
4 червня 2019
Переглядів
683
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку