13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму гуртка хорового співу 4 роки навчання

Про матеріал
Загальновідомо, що музика, зокрема пісня, є національним надбанням кожного народу, у якому сконцентровані його історія, мова, предковічна мудрість, філософія пращурів та духовна краса. Окрім цього, спів — це універсальний засіб розвитку усіх духовних та фізичних можливостей людини.
Перегляд файлу

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА КИЇВЩИНИ»

 

                 СХВАЛЕНО

       Протокол засідання науково-

методичної ради 

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

від 26 жовтня 2017 року № 6

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

гуртка хорового співу

4 роки навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Біла Церква

2017

 

Автори:

 

Юнцова Т.В. – методист організаційно-масового відділу КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;

 

 

Рецензенти:

 

Шевченко Л.М. – заступник директора з навчально-методичної роботи Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

 

Гаврилюк В. Ю. – методист вищої категорії відділу виховної роботи та позашкільної освіти Київського вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти».

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 Важливим завданням для позашкільних навчальних закладів є розвиток інтелектуальних і творчих здібностей особистості, формування її компетентностей на основі культури і мистецтва українського народу, народних традицій, залучення молодого покоління до надбань духовної культури.

Загальновідомо, що музика, зокрема пісня, є національним надбанням кожного народу, у якому сконцентровані його історія, мова, предковічна мудрість, філософія пращурів та духовна краса. Окрім цього, спів — це універсальний засіб розвитку усіх духовних та фізичних можливостей людини. Беручи до уваги те, що вихованці, які відвідують гурток хорового співу, займаються активною мистецькою діяльністю, виступаючи у складі колективу перед широкою аудиторією на концертах, фестивалях і конкурсах, проводить цікаву роботу експедиційного характеру, записуючи народні музичні твори. І це є запорука надійного майбутнього, започаткованого на кращих традиціях культури і мистецтва.

Заняття з хорового співу є важливим засобом творчого розвитку дітей та учнівської молоді. Хорове мистецтво має ряд притаманних лише йому особливостей, однією з яких є колективна основа виконання.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами вокально-хорового мистецтва.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

Пізнавальної, що забезпечує навчання основам професійного академічного вокально-хорового співу; основним поняттям і термінам музичної грамоти та сольфеджіо; правилам гігієни й охорони голосу;

Практичної, що сприяє оволодінню навичками читання нот, слухового контролю, сольфеджування, звукового передчуття;

Творчої, що забезпечує розвиток музичних і вокальних здібностей; формування музично-естетичного смаку; прагнення до гармонії навколишньому світі; психологічному вивільненню та творчому розкриттю особистості через виконавський досвід;

Соціальної, що сприяє вихованню громадянської свідомості, національної гідності через виконання кращих творів вітчизняної музики; формуванню навиків професійної взаємодії в колективі, прагненню до створення комфортного, доброзичливого клімату.

В умовах навчального закладу навчити вихованців грамотно співати, оволодіваючи при цьому значним концертним репертуаром і досягти високого виконавського рівня можна лише за рахунок дуже ретельного щорічного відбору вихованців, відпрацьовуючи вокальну манеру та доопрацьовуючи репертуар в повноцінному хоровому ансамблі.

У хорові групи приймають дівчат та юнаків, які мають початковий рівень вокально-музичних здібностей, виявляють інтерес і бажання до занять хоровим співом, проходять усне анкетування (мотиви вибору та характер інтересу до занять у хоровому колективі, очікувані результати), вокально-музичне тестування (визначення рівня попередньої підготовки, музичних даних і вокальних здібностей). Вихованці, які не мають початкової підготовки, під час набору груп проходять вокальне (голосові дані, координація слуху й голосу, звуковідтворення) та музичне тестування (наявність почуття ритму, музичного слуху та пам'яті).

 Форми організації роботи на заняттях:

 • групова (хоровий спів, музична грамота та сольфеджіо, репетиції й концертні виступи);
 • індивідуальна (індивідуальний вокал, вивчення сольних концертних номерів).

Для розширення загального світогляду учасників колективу і формування у них художньо-естетичного смаку велике значення мають відвідування концертів, театральних вистав, зустрічі з композиторами, професійними музикантами і виконавцями, а також участь у різноманітних фестивалях, конкурсах і хорових форумах.

Навчальна програма розроблена для дівчат та юнаків віком 14-21 років та розрахована на 4 роки навчання.

У викладанні використовуються основні принципи:

 1. Принцип поcтуповоcті і послідовності ускладнення вокально-хорових, технічних і виконавських завдань;
 2. Принцип індивідуального підходу до кожного вихованця;
 3. Принцип єдності художнього і вокально-технічного розвитку хору;
 4. Принцип систематичності та системності занять;
 5. Принцип комплексного підходу до побудови та проведення занять, який включає матеріал з різних видів музичного виконання: співу (сольний, ансамблевий, хоровий і сольфеджіо), музичної грамоти (основи нотної грамоти у процесі вивчення твору), сценічну етику та виконавську майстерність.

Ці принципи знаходять втілення у поділі навчального процессу на початковий, основний та вищий рівень навчання:

 початковий – 144 год (4 год. на тиждень);

 основний – 2 та 3 рік навчання – 216 год (6 год. на тиждень);

 вищий – 216 год (6 год. на тиждень).

Організація занять у гуртку може проводитися за різними формами, а саме:

 • хоровий спів (навчання по партіях);
 • зведені репетиції;
 • ансамблевий спів (робота квартетами для кращого строю в хорі);
 • індивідуальні заняття (уроки вокалу з хористами, у яких порушена координація слуху та голосу, робота з солістами).

Формами контролю є: постійне спостереження за студентами у процесі занять, відкриті та підсумкові заняття, перевідні підсумкові заняття та виконання сольних номерів найобдарованішими вихованцями.

Дана програма складена на основі програми гуртка дівочого хору, рекомендованої Міністерством освіти і науки України лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2007 р. № 1/11-5303

Навчально-тематичний план

початковий рівень

перший рік навчання

№ п.п.

Тема

К-ть годин

всього

теорія

практика

групові

індивід.

зведені

групові

індивід.

зведені

групові

індивід.

зведені

1.

Вступне заняття.

2

-

-

2

-

-

 

-

-

2.

Історія розвитку хорового мистецтва в Україні та світі.

 

2

-

-

2

-

-

 

-

-

3.

Формування вокально-хорових навиків.

64

-

-

20

-

-

44

-

-

4.

Гігієна і охорона голосу. Вплив шкідливих звичок на голосовий аппарат.

4

-

-

2

-

-

2

-

-

5.

Основи музичної грамоти.

40

-

-

10

-

-

30

-

-

6.

Слухання музики

6

-

-

4

-

-

2

-

-

7.

Елементи музичної мови. Розміри в музиці: види, позначення.

12

-

-

6

-

-

6

-

-

8.

Організаційні заходи, конкурси, свята.

12

-

-

4

-

-

 

-

-8

9.

Підсумкове заняття

2

-

-

 

 

-

 

 

2-

 

Всього 144 год.

 

-

-

50

 

-

84

 

10

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка хорового співу. Правила поведінки у хоровому колективі, навчальному закладі. Організаційні питання. Місце хорового співу серед основних видів музичного виконавства.

2. Історія розвитку хорового мистецтва в Україні та світі (2 год.)

Вокально-хорова музика як найдавніший напрям української культури. Зразки золотого фонду вітчизняних духовних надбань. Міжнародне визнання хорових композицій та солоспівів. Етапи розвитку хорової культури у Європі

3. Формування вокально-хорових навиків (64 год.)

3.1. Вокальні вправи (24 год.)

Правильна співоча постава.

Будова голосового апарату.

Правильне дихання під час співу.

Правильна вимова.

Практична робота:

вправи на оволодіння навичками співочого дихання;

вправи на оволодіння навичками дикції та артикуляції;

вправи на формування правильної співочої постави;

вправи на розвиток навичок колективного співу.

3.2. Спів творів (40год.)

Вивчення та виконання музичних творів.

4. Гігієна і охорона голосу. Вплив шкідливих звичок на голосовий аппарат

(4 год.)

Гігієна голосу як одна з професійних ознак. Основні правила, що забезпечують збереження здоров'я голосового апарату. Хвороби органів голосового апарату та їх профілактика. Правила дихання вокалістів. Репродуктивне здоров’я дітей та учнівської молоді, чинники ризику. Пропаганда здорового способу життя.

5.Основи музичної грамоти (40 год.)

Елементарні музичні терміни. Музичний звук, його характеристика (висота, тривалість, тембр, сила). Поняття про ритм, метр, розмір, тривалість, паузи, тон, півтон, знаки альтерації.

Поняття про вокально-інтонаційний слух. Визначення ладової приналежності в різних за змістом музичних творах. Поняття про знаки альтерації, ключові та випадкові знаки. Лад, побудова мажорних та мінорних тональностей. Інтервали, тонова величина інтервалів. Консонанси, дисонанси, визначення інтервалів у музичних творах.

6.Слухання музики (6 год.)

Формування слухацької культури вихованців, ознайомлення із творчістю українських композиторів, слухання та аналіз музичних творів.

Практична робота:

вправи на розвиток навичок вокально-інтонаційного слуху;

вправи на вміння аналізувати та уявляти рух мелодії.

7. Елементи музичної мови. Розміри в музиці: види, позначення (12 год.)

Простий і складний музичні розміри (4/4, 3/8, 12/8, 6/8). Динамічні відтінки. Робота над відчуттям цих розмірів у музиці. Визначення розмірів за слухом.

8. Організаційні заходи, конкурси, свята (12 год)

Участь вихованців у організаційно-масових заходах, конкурсах, фестивалях тощо.

9. Підсумкове заняття (2 год.)

Звітній концерт гуртка.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці повинні знати:

основні терміни та поняття з вокального мистецтва;

терміни та поняття музичної грамоти й сольфеджіо;

будову та принципи роботи голосового апарату;

вимоги до учасників хорового колективу.

Вихованці повинні вміти:

інтонаційно чисто виконувати музичний твір;

демонструвати володіння елементарними вокально-хоровими навичками (дихання, дикція, артикуляція, співоча постава);

визначити на слух високу або низьку співочі позиції, чисте або фальшиве інтонування;


Навчально-тематичний план

основний рівень

другий та третій рік навчання

 

№ п.п.

Тема

К-ть годин

всього

теорія

практика

групові

індивід.

зведені

групові

індивід.

зведені

групові

індивід.

зведені

1.

Вступна частина. Зміст роботи на рік.

2

-

-

1

-

-

1

-

-

2.

Роль музики в житті людини. Стилі та жанри в музиці.

4

-

-

2

-

-

2

-

-

3.

Охорона та гігієна голосу. Вплив шкідливих звичок на голос.

4

-

-

2

-

-

2

-

-

4.

Формування вокально-хорових навиків

64

-

-

18

-

-

46

-

-

5.

Типи та види хорів. Кількісний склад та розташування в хорі.

28

-

-

6

-

-

22

-

-

6.

Основи музичної грамоти.

28

-

-

10

-

-

18

-

-

7.

Слухання музики.

12

-

-

4

-

-

8

-

-

8.

Індивідуальні заняття.

46

-

-

16

-

-

30

-

-

9.

Організаційні заходи, конкурси, свята

26

-

-

6

 

-

20

 

-

10.

Підсумкове заняття.

2

-

-

-

-

-

 

 

2

11.

Всього 216 год.

 

-

-

65

 

-

149

 

2

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І. Вступне заняття (2 год.)

Ознайомлення з планом роботи колективу хорового співу. Правила поведінки у хоровому колективі, навчальному закладі. Організаційні питання. Особливості та напрями хорового мистецтва: народний та академічний спів.

2. Роль музики в житті людини. Стилі та жанри в музиці (4 год.)

Основні жанри музики та їх вплив на людину. Вплив музики на психіку людини. Музичні стилі. Хорова та духовна музика.

3. Охорона та гігієна голосу. Вплив шкідливих звичок на голос(4 год.)

Анатомо-фізіологічні механізми голосоутворення. Види порушень голосу та корекційної роботи при порушенні голосу.

4. Формування вокально-хорових навиків (64 год.)

4.1. Вокальні вправи (18 год.)

Вокальна робота над голосом. Засвоєння вокально-хорових навичок (округле звукоутворення, вміння співати головним і зібраним звуком).

Дихання, дикція, чистота інтонації, спів а сареllа, спів із дотриманням нюансів, основи двоголосся.

Практична робота:

Вправи на закріплення вокально-хорових навичок (звукоутворення, дихання, дикція, інтонування тощо).

4.2. Спів творів (46 год.)

Ознайомлення та вивчення творів українських композиторів.

5. Типи та види хорів. Кількісний склад та розташування в хорі (28 год.)

Ансамблеві різновиди. Характеристика хорових партій за вокально-хоровими, технічними і художньо-виразними можливостями. Особливості нотації окремих хорових партій. Написання хорових партій в ключах. Різні способи викладу хорових партитур. Капели та камерні хори.

 

6. Основи музичної грамоти (28 год.)

Вивчення музичних понять і термінів.

Повторення та закріплення поняття: лад, пауза, мажор, мінор, знаки альтерації. Поняття про ритм, метр, розмір. Спів звукоряду.

Поняття тривалості нот і пауз (четвертні, восьмі, шістнадцяті).

Основні динамічні відтінки.

Практична робота. Слухання та визначення музичних термінів, сольфеджування вправ: імпровізація простих мелодій; ритмічні вправи з використанням простих ритмічних малюнків.

7. Слухання музики (12 год.)

Слухання та аналіз музичних творів українських композиторів, творів класичної музики.

8.Індивідуальні заняття (46 год.)

Теоретична підготовка:

гігієна і збереження голосу;

опора звуку;

техніка співу: види дихання (діафрагмальне, міжреберне), рухливість

нижньої щелепи під час виконання;

основні жанрові характеристики пісні (зміст, характер, образ);

аранжування пісні;

Практична робота:

вправи (розспівування) на різні види та прийоми дихання (легато,

стакато), спів короткий і протяжний, спів м'яким, нефорсованим звуком,

спів із одночасним диханням та атакою звука, вправи на вокалізацію

голосних звуків, спів з єдиною підтекстовкою;

вправи на дихання, звукоутворення, артикуляцію, дикцію;

спів у поєднанні з інструментальною фонограмою;

спів з мікрофоном (на стойці, в руці);

9. Організаційні заходи, конкурси, свята (26 год.)

Участь вихованців у проведенні конкурсів, свят, благодійних заходів. Святкування Дня знань. Дня вчителя, Нового року, Різдвяних свят, тощо.

Відвідання філармонійних концертів.

10. Підсумкове заняття (2 год.)

Підсумковий концерт.

 


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці повинні знати:

базові терміни й теоретичні поняття з музичної грамоти;

вимоги до гігієни та збереження голосу;

вимоги до співочої постави;

основи сценічної культури;

Вихованці повинні вміти:

володіти основами вокальних навиків;

застосовувати вокально-художню інтонацію та засоби сценічної ви -    разності;

користуватися динамічними й тембральними можливостями голосу, усіма видами вокального дихання, технікою співу;

виконувати твори у супроводі музичного інструмента, фонограми (-) та

а сарреllа;

співпрацювати у колективі;

 

 


Навчально-тематичний план

вищий рівень

четвертий рік навчання

 

№ п п

Тема

К-ть годин

всього

теорія

практика

групові

індивід.

зведені

групові

індивід.

зведені

групові

індивід.

зведені

1

Вступне заняття.

2

-

-

1

-

-

1

-

-

2

Історія розвитку хорового диригентського та вокального мистецтва. Роль музики в житті людини. Стилі та жанри в хоровій музиці.

8

-

-

4

-

-

4

-

-

3

Охорона та гігієна голосу. Мутаційний період.

10

-

-

4

-

-

6

-

-

4

Формування вокально-хорових навиків

50

-

-

10

-

-

40

-

-

5

Основи музичної грамоти.

18

-

-

8

-

-

10

-

-

6

Дикція та артикуляція у хоровому співі.

20

-

-

8

-

-

12

-

-

7

Чотириголосся. Стрій в хорі.

22

-

-

8

-

-

14

-

-

8

Слухання музики. Аналіз музичних творів.

12

-

-

4

-

-

8

-

-

9

Індивідуальні заняття

46

-

-

4

2

-

32

8

-

10

Організаційні заходи, конкурси, свята.

26

-

-

6

-

-

14

6

-

11

Підсумкове заняття.

2

-

-

-

-

-

 

 

2

 

Всього 216 год.

 

-

-

57

2

-

141

14

2

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка хорового співу. Організаційні питання.

2. Історія розвитку хорового диригентського та вокального мистецтва. Роль музики в житті людини. Стилі та жанри в хоровій музиці (8 год.)

Історія хорового мистецтва. Видатні диригенти світу та співаки –вокалісти. Роль музики в житті людини.

3. Охорона та гігієна голосу. Мутаційний період (10 год.)

Застереження від перевантажень. Мутація в дівчат та хлопців. Режим харчування для хористів.

4. Формування вокально-хорових навиків (50 год.)

4.1. Вокальні вправи (10 год.)

Інтонування, художня інтерпретація та виконавська майстерність. Аналіз твору. Робота над репертуаром. Хор, його типи і види.

Практична робота:

спів кантиленних і моторно-ритмічних вправ у великому діапазоні;

спів без супроводу у двоголоссі;

оволодіння основами вокалізації;

виконання творів а сарреllа.

4.2 Спів творів ( 40год.)

Вивчення творів українських та зарубіжних композиторів..

Практична робота: спів творів, удосконалення вокально-хорових навичок.

5. Основи музичної грамоти (18 год.)

Поняття «мелодія», «фраза», «мотив».

Поняття тривалості нот і пауз (четвертні, восьмі, шістнадцяті).

Основні динамічні відтінки.

Поняття «інтервал», характерні інтервали.

Музичний розмір: постійний, змінний.

Основні музичні темпи.

Основні характеристики музичного твору.

Стилі та напрямки музики, їхні основні характеристики.

Практична робота:

визначення на слух ладу, характеру побудови, мотивів, фраз, періодів, розміру музичного твору;

визначення на слух і відтворення голосом у заданій тональності звуків, інтервалів;

визначення засобів музичної виразності у творах.

6. Дикція та артикуляція у хоровому співі (20 год.)

Робота над дикцією. Вокалізація літературного тексту. Дихання і артикуляція. Вправи для роботи м'язів артикуляційного аппарату.

7. Чотириголосся. Стрій в хорі (22 год.)

Вмінння тримати свою партію. Чистота інтонування. Паралельні та однойменні тональності та гами.

8. Слухання музики (12 год.)

Прослуховування музичних творів українських і зарубіжних композиторів, виконавців. Аналіз прослуханих творів.

9. Індивідуальні заняття (46 год.)

Теоретична підготовка: гігієна і збереження голосу; опора звуку; звуковедення; звуковидобування; техніка співу: види дихання, рухливість нижньої щелепи під час виконання; основні жанрові характеристики пісні;

робота на студії звукозапису.

 

Практична робота:

вправи на формування індивідуального стилю та манери виконання;

робота над вирівнюванням регістрів.

вибір та обговорення репертуару: актуальність, жанрові, музично-

художні особливості

обговорення сценічних костюмів

постановка концертних номерів

концертні виступи;

участь у фестивалях і конкурсах.

10. Організаційні заходи, конкурси, свята (26 год.)

Підготовка до концертних виступів.

Практична робота – участь у концертних виступах, святкових заходах.

11. Підсумкове заняття (2 год.)

Підсумковий звіт гуртка.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці повинні знати:

базові терміни та теоретичні поняття з музичної грамоти й хорового мистецтва;

музичні жанри;

стилі творів;

вимоги до гігієни й збереження голосу;

вимоги до співочої постави;

основи сценічної культури;

прийоми створення музичного образу засобами виконавства;

Вихованці повинні вміти:

володіти основами хорового співу;

володіти вокально-художньою інтонацією та засобами сценічної виразності;

володіти динамічними та тембральними можливостями голосу;

володіти усіма видами вокального дихання, технікою співу;

володіти навичками виконання творів у супроводі та а сарреllа;

вміти передати стиль твору засобами хорового виконавства.

 

 


Література

 1. Антонюк В.Г. Постановка голосу: навч. посіб. / В.Г. Антонюк. – К.: Укр. ідея, 2000
 2. Багадуров У. Вокальное виховання. - М.: Музика, 2002.
 3. Венгрус Л.А. Початкове інтенсивне хорового співу. З-П.: Музика, 2000.
 4. Готсдинер О.Л. Музична психологія. – М.: Просвітництво, 2003.
 5. Демченко М. Методика музичного аналізу вокально-хорових творів: Навч. посіб. – К.: ІЗМН, 1996.
 6. Живов Л.Д. Хорове виконавство. Теорія. Методика. Практика. – Москва, 2003.
 7. Інноваційні технології в музичній освіті / Т.Бєляєва, Ю. Шнурова, Н.Тарасова, Г. Зінькова, В. Бернацький. – Освіта: технікуми, коледжі. – К.: ТО Нірмала, 2005.
 8. Коваленко А. Б. Психологія розуміння. — К., 1999. — 184 с.
 9. Проблеми педагогіки музичного мистецтва: зб. наук. – метод. ст. / упор. О.Я.Ростовський. – Ніжин : НДПУ, 2004.
 10. Раввінов О. Методика хорового співу в школі. – К.: Муз. Україна, 1989.
 11.  Ростовський О. Педагогіка музичного сприймання: Навч.-метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1997. – 248 с
 12.  Соколов В. Г. Фундаментальна обізнаність із хором – Москва, 2007.

Хлєбникова Л. Позакласна робота з музики і співів у школі. – К.: Рад. школа, 1984. – 92 с.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

В. Попов, Н. Добровольская. – М. : Музыка, 1990.

Іваницький А. І. Українська народно-музична

творчість : пос. для вищ. та середніх навч. закл.

/ А. І. Іваницький. – К. : Муз. Україна, 1990

Кофман Р.І. Виховання диригента: психологічні особливості. – К.: Музична

Україна,1986.

12. Лащенко А.П. З історії Київської хорової школи. – К.: Музична Україна, 2007.

13. Мархлевський А. Практичні основи роботи в хоровому класі. – К.: Музична

Україна, 1986.

16. Попов С. Организационные основы работы самодеятельного хора∕∕ Работа в

хоре. – М.: Музыка, 1964.

17. Романовський Н.В. Хоровой словарь. – М.: Музыка, 2000.

18. Смирнова Т.А. Теорія та методика диригентсько-хорової освіти у вищих

навчальних закладах: психолого-педагогічний аспект: Монографія.

Харківський НПУ імені Г.С. Сковороди, 2009

 

docx
Додав(-ла)
Юнцова Тетяна
Додано
14 вересня 2020
Переглядів
239
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку