2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Навчальний проект "Комп’ютерні віруси"

Про матеріал

Доречно використовувати під час вивчення теми “Основи інформаційної безпеки “ в 9 класі за новим Держстандартом

Актуальність проекту. У кожного з нас на комп'ютері є інформація, якою нам би не хотілося ділитися, і вже тим більше не хотілося би втрачати. Але як захистити її від злому, або того гірше від втрати? Як захистити важливу інформацію і зробити так, щоб з нею нічого не сталося? В першу чергу потрібно знати, які бувають загрози для вашого комп'ютера, що вони собою представляють і як з ними боротися.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема проекту. Комп’ютерні віруси. Доречно використовувати під час вивчення теми “Основи інформаційної безпеки “ в 9 класі за новим Держстандартом. Актуальність проекту. У кожного з нас на комп’ютері є інформація, якою нам би не хотілося ділитися, і вже тим більше не хотілося би втрачати. Але як захистити її від злому, або того гірше від втрати? Як захистити важливу інформацію і зробити так, щоб з нею нічого не сталося? В першу чергу потрібно знати, які бувають загрози для вашого комп’ютера, що вони собою представляють і як з ними боротися. літвінова о.ю., учитель інформатики бахмутської зош і-ііі ступенів №10

Номер слайду 2

Тема проекту. Комп’ютерні віруси. Провідна ідея проекту. Комп’ютерний вірус: підступний ворог без обличчя, з яким треба боротися. Вікова категорія: учні 9 класу. Основний навчальний предмет: інформатика. Міжпредметні зв'язки: інформатика, правознавство, математика, біологія. Терміни проекту: 2 тижні. Завдання проекту:ознайомити з програмами-шкідниками, з негативним впливом комп’ютерних вірусів на роботу систем ПК та забезпечення захисту від вірусних програм;створити медіатеку матеріалів за темою «Комп’ютерні віруси»;навчити працювати в групах,  досягати спільної мети, презентувати продукт своєї діяльності;виховувати сучасну людину, яка володіє ІКТ-компетентністю;виховувати повагу до думки інших, етику та культуру спілкування в групі.літвінова о.ю., учитель інформатики бахмутської зош і-ііі ступенів №10

Номер слайду 3

Навчальна:сформувати уявлення учнів про комп’ютерні віруси, усвідомлення ними турбуватися про безпеку своїх комп’ютерів;забезпечити оволодіння  уміннями і навичками  ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності;сформувати вміння виділяти головне в досліджуваному матеріалі, аналізувати, систематизувати отриману інформацію; навчити планувати свою роботу; працювати з додатковою літературою; використовувати Інтернет-ресурси. Розвиваюча:розвивати інформаційну, самоосвітню, ІКТ-компетентність;розвивати такі якості мислення: гнучкість, самостійність, критичність. Виховна: виховувативміння роботи в групах;такі якості особистості: організованість, чесність, відповідальність, обов’язок тощо;сумлінне ставлення  як до самої праці, так і її результатів;вміння естетично оформляли, представляти продукт своє діяльності. Мета проектулітвінова о.ю., учитель інформатики бахмутської зош і-ііі ступенів №10

Номер слайду 4

І. Підготовчий. Учні об’єднуються в групи (з врахуванням  здібностей учнів, а також особистих побажань) і досліджують такі питання: Група “Історики”Історія виникнення комп’ютерних вірусів. Група “Вірусологи” Класифікація комп’ютерних вірусів. Троянській кінь. Мережеві хробаки. Шляхи проникнення вірусів у комп'ютер та ознаку їх проявів. Група “Статисти”Рівень опізнаності учнів класу (школи) про комп’ютерні віруси (за результатами анкетування в соціальній мережі за темою «Що ви знаєте про комп’ютерні віруси?”)Рівень зараженості регіонів України комп’ютерними вірусами. ТОП-5 видів шкідливих програм Група “Філософи”Створення вірусів та його причини. Група “Правознавці”Комп’ютерні віруси та закон. Кіберзлочинність в УкраїніГрупа “Фахівці з кібербезпеки” Методи захисту персональних ПК від комп’ютерних вірусів. Обговорюються можливі методи дослідження, пошуку інформації, способи оформлення кінцевих результатів. План реалізації проектулітвінова о.ю., учитель інформатики бахмутської зош і-ііі ступенів №10

Номер слайду 5

ІІ. Організаційний. Вчитель надає  консультації учням як на уроках, так і в позаурочний час, переглядає накопичений матеріал, дає рекомендації. На цьому етапі розробляється модель кінцевого продукту (презентацій, відеороліків, повідомлень, таблиць та діаграм тощо).ІІІ. Практичний. Проведення анкетування в соціальній мережі, створення презентацій, відеороліків, повідомлень, таблиць та діаграм. Учні працюють самостійно в групах, вчитель виступає радником, консультантом. Учні повинні відчути практичну значимість отриманих знань,  мають можливість втілити свої творчі задуми. План реалізації проектулітвінова о.ю., учитель інформатики бахмутської зош і-ііі ступенів №10

Номер слайду 6

створити медіатеку повідомлень, презентацій, відеороліків, діаграм про комп’ютерні віруси та розмістити на сайті школи;виступити з повідомленнями про комп’ютерні віруси під час Дня Безпечного Інтернету (лютий) перед учнями 1-4 класів;підвищити інформаційну культуру, рівень комунікативної компетенції учнів;сформувати інтерес до вивчення  предмету інформатики. Очікувані результати. Захист проекту. Захист проекту відбувається на окремо відведеному уроці через 2 тижня після оголошення початку роботи над проектами. літвінова о.ю., учитель інформатики бахмутської зош і-ііі ступенів №10

Номер слайду 7

7 Показник. Кількість балівучень уміє структурувати потрібні дані для пошуку розв'язку — потрібні дані подано у вигляді, легкому для сприйняття й аналізу2 балиучень пояснює критерії добору даних і результатів — вказано чіткі критерії добору результатів2 балиструктуровано документ з метою підвищення переконливості висновків — презентація містить правильний зміст, чітку, логічну структуру2 балидокумент оформлено акуратно та з дотриманням усіх вимог до нього — вдало підібрано елементи оформлення (шрифт, тло, графіка, слайди презентації або кадри відеороліків не перевантажено матеріалом)2 баливраховано особливість призначення продукту — мова, грамотність, логічність побудови2 балипрезентація доповіді – чіткість, доступність, зацікавленість2 бали. Максимальний бал12 балів. Критерії оцінювання проектулітвінова о.ю., учитель інформатики бахмутської зош і-ііі ступенів №10

pptx
Додано
30 червня 2018
Переглядів
2370
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку