9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Про матеріал

Брошура містить добірку завдань з основних напрямів інформаційних технологій, рекомендації та пояснення до їх розв'язання, критерії оцінювання, а також перелік інтернет-ресурсів для самостійної роботи учнів та вчителів інформатики щодо опанування напрямами інформаційних технологій.

Методичний посібник може бути використаний вчителями інформатики для підготовки учнів до олімпіад з інформаційних технологій.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i.ytimg.com/vi/QI6AM3_uN0c/maxresdefault.jpg

Укладачі: 

Літвінова О.Ю., учитель інформатики загальноосвітньої школи I-III ступенів №10 Бахмутської міської ради Донецької області, спеціаліст вищої категорії

Парфьонова Н.В., учитель інформатики загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області, спеціаліст першої категорії

 

 

Методичний посібник для підготовки учнів до олімпіади з інформаційних технологій,

 

Брошура містить добірку завдань з основних напрямів інформаційних технологій, рекомендації та пояснення до їх розв’язання, критерії оцінювання, а також перелік інтернет-ресурсів для самостійної роботи учнів та вчителів інформатики щодо опанування напрямами  інформаційних технологій.

 Методичний посібник може бути використаний вчителями інформатики для підготовки учнів до олімпіад з інформаційних технологій.


Пояснювальна записка

 

Значна роль у формуванні особистості людини як інтелектуального, мобільного та компетентного суб‘єкта відводиться навчальній дисципліні інформатика, оскільки інформатична компетентність на сьогодні є інваріантною: знання, уміння та здатності, що стосуються використання ІКТ у повсякденному житті, не залежать від змісту професійної діяльності майбутнього фахівця.

 

Тому метою створеного методичного посібника є

 • розвиток здатності до особистісного і професійного самовизначення, соціальній адаптації учнів;
 • формування здатності і готовності до самостійного вивчення навчального матеріалу;
 • придбання досвіду творчої діяльності, досвіду проектно-дослідницької роботи з використанням інформаційних технологій.

 

Завдання:

 • побудувати індивідуальну освітню траєкторію навчання здатної дитини;
 • збільшити  темп вивчення навчального матеріалу;
 • збагатити навчальний матеріал у бік  його поглиблення і збільшення обсягу;
 • підвищити інтенсивність навчання та інтерес до нього.

 

Очікувані результати:

 

 • розвиток життєвої компетентності;
 • формування і розвиток індивідуальності, самостійності, творчого потенціалу особистості;
 • участь в Інтернет - проектах, конкурсах, олімпіадах.


Завдання 1. Текстовий редактор MS Word (25 балів)

Варіант 1

Виконати завдання згідно зразка, який знаходиться в папці Word варіант 1. Виконане завдання збережіть у файлі під ім’ям Word.docx.

Критерій

Бал

параметри сторінки

5

форматування тексту

5

вставка зображень та їх параметри

5

форматування абзаців

5

формула

5

всього балів

25

 

Варіант 2

Виконати завдання згідно зразка, який знаходиться в папці Word варіант 2. Виконане завдання збережіть у файлі під ім’ям Word.docx.

Критерій

Бал

Параметри сторінки

3

Стиль заголовка

3

Форматування абзаців

4

Маркований список

4

Додавання зображення

3

Колонки 1

4

Колонки 2

4

всього балів

25

 

Варіант 3

«…НЕМА БІЛЬШОГО ГОНОРУ ДЛЯ ЧОЛОВІКА, ЯК БЕРЕГТИ СВОЮ НАЦІОНАЛЬНУ ЧЕСТЬ ТА БЕЗ НАГОРОДИ ВІРНО ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ ДОБРА СВОГО НАРОДУ, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЙОМУ КРАЩУ ДОЛЮ».

Долі українських вчених дуже подібні між собою: їхню творчість знають на чужині і мало або зовсім не знають на батьківщині. Багата на таланти українська земля подарувала людству цілу плеяду геніальних учених і винахідників, співаків і композиторів, письменників і поетів.

Однією з найяскравіших і найпопулярніших постатей і разом з тим найбільш замовчуваним є наш геніальний вчений-фізик, філософ і перекладач, громадський діяч і публіцист, великий патріот, професор Іван Павлович Пулюй (1845-1919).

Завдання. Відформатувати документ відповідно до завдання. Необхідні текстові матеріали та фото знаходяться в папці Word варіант 3.

 1. Відкрити текстовий документ текст.docх.
 2. Задати параметри сторінки – розмір сторінки А5, поля: ліве –  15 мм, праве – 10 мм, верхнє – 15 мм, нижнє – 15 мм.
 3. На першій сторінці тексту розмістити об’єкт WordArt з текстом, який відповідає назві документа, та фотографію Івана Пулюя.
 4. На другій сторінці розмістити автоматизований зміст з переходом на всі розділи.
 5. Кожен розділ повинен розпочинатися з нової сторінки.
 6. Відформатувати заголовки розділів за такими вимогами:
 •           використати стиль Заголовок 1 з такими параметрами: вирівнювання за лівим краєм, інтервал після – 10 пт, абзацний відступ-1 см, міжрядковий інтервал – множник - 1,05,  шрифт Georgia, кегль 16, накреслення – курсив, розташування на сторінці – з нової сторінки.
 1. Основний текст документа задати стилем Основний з такими параметрами: вирівнювання за шириною, абзацний відступ-0,7 см, міжрядковий інтервал – множник, 1,15,  шрифт Adobe Garamond Pro, кегль 12, накреслення – звичайний.
 2. Написи під малюнками відформатувати, використовуючи стиль Підпис з такими властивостями: вирівнювання за центром, шрифт Garamond, кегль 10, накреслення – звичайний, інтервал після – 8 пт.
 3. Всі малюнки розмістити над відповідними підписами і помістити в об’ємну рамку сірого кольору з тінню. Розміри малюнків: поздовжніх – висота 6 см, ширина пропорційно до висоти, поперечні – ширина – 10 см, висота – пропорційно до ширини. Розташування -  по центру сторінки.
 4. Джерела інформації оформити як окремий розділ. Самі джерела відформатувати як нумерований список.
 5. Зберегти виконане завдання у своїй папці під назвою Word.docx.

Критерій

Бал

параметри сторінки

3

титульна

3

створення розділів

3

використання стилів для форматування  заголовків розділів, основного тексту та підписів під малюнками

3

правильне форматування без використання стилів

4

створений автоматизований зміст

3

розміщення малюнків у потрібних місцях та форматування їх відповідно до зразка

3

правильно оформлені джерела інформації

3

всього балів

25

Варіант 4

Математика настільки серйозний предмет, що не треба пропускати можливості зробити його цікавішим.

(Блез Паскаль)

Створіть дидактичний матеріал, згідно зразка: Зразок Word варіант 4.pdf  папки Word варіант 4.

Виконане завдання збережіть у файлі під ім’ям Word.docx.

 1.     Створіть стиль Напис з такими властивостями: шрифт Courier New, розмір 10 пт, колір букв темно-сірий, вирівнювання за центром.
 2.     Створіть стиль Заголовок з такими властивостями: шрифт Times New Roman, розмір 16 пт, колір букв темно синій, напівжирний, курсив, підкреслений, відступ після абзацу 6 пт.
 3.     Створіть стиль Основний: шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, колір букв синій.
 4.     Введіть заголовок алгоритму та для його форматування виберіть стиль Заголовок.
 5.     Введіть текст алгоритму розв’язування квадратного рівняння та відформатуйте його з допомогою стилю Основний (крім формул).
 6.     Формули відформатуйте відповідно до зразка:.
 7.     Редактор формул дозволяється використовувати тільки для введення формули .
 8.     Побудуйте блок-схему розв’язування квадратного рівняння та відформатуйте її згідно зразка.
 9.     Введіть написи до елементів схеми та відформатуйте їх стилем Напис. Всі написи повинні бути складовими частинами схеми. Схема копіюється (видаляється) разом із всіма складовими.
 10. Розташуйте текст і блок-схему відповідно до зразка.
 11. Побудуйте малюнок, що знаходиться у лівій комірці. Товщина ліній графіків функцій – 1,5 пт, а ліній, що утворюють сітку, – 0,5 пт, осей координат – 1 пт.
 12. Всі інші параметри (колір сітки, графіків, розмір шрифту написів) обирайте самостійно, відповідно до зразка.
 13. Малюнок повинен бути єдиним цілим, видаляється і копіюється разом із всіма елементами.
 14. При побудові дозволяється користуватись виключно засобами текстового процесора. При використанні інших програм ця частина завдання не зараховується.
 15. Створіть фігурний текст.
 16. Створіть і відформатуйте згідно зразка таблицю.
 17. Помістіть до таблиці малюнок і фігурний текст. У випадку видалення (копіювання) таблиці, вона видаляється (копіюється) разом із вмістом (малюнком і текстом).

Критерій

Бал

Створення стилю Напис

3

Створення стилю Заголовок

3

Створення стилю Основний

3

Створення блок-схеми

3

Побудова малюнка

4

Фігурний текст

3

Формула

3

Створення таблиці

3

всього балів

25

 

Завдання 2. Редактор презентацій MS PowerPoint (25 балів)

Варіант 1  "Складові комп'ютера"

Підготуйте презентацію для демонстрації складових частин комп'ютера за допомогою матеріалів папки Power Point варіант-1

Вимоги до презентації:

 1. До слайдів застосуйте довільний шаблон.
 2. В колонтитулах до слайдів напишіть «Олімпіада з ІТ».
 3. Перед вставленням малюнків зробіть їх фон прозорим.
 4. Перший слайд - титульний з назвою та малюнком комп'ютера.
 5. Другий – «Складові частини системного блоку».
 6. Третій – «Пристрої введення» з гіперпосиланнями на слайди «Ручні маніпулятори» та «Види сканерів». Передбачте зворотне повернення на слайд.
 7. Четвертий – «Пристрої виведення» з гіперпосиланнями на слайди «Види принтерів» та «Види моніторів». Передбачте зворотне повернення на слайд.
 8. Малюнки з підписами на слайдах (крім титульного) мають з'являтися після заголовку по одному автоматично через 1 сек. Назви всіх комплектуючих визначить та підпишіть самостійно.
 9. Збережіть документ з назвою PowerPoint.pptx.

Критерій

Бал

Застосовано шаблон презентації

2

Створено колонтитул

2

Фон малюнків прозорий

2

Перший слайд

2

Другий слайд

2

Третій слайд

2

Четвертий слайд

2

Гіперпосилання на слайдах

5

Анімація на слайдах

6

всього балів

25

 

Варіант 2 Створіть таку анімацію гойдалки, як у файлі гойдалка.pps. Збережіть документ з назвою PowerPoint.pptx.

Варіант 3

Вивчати фізику в школі нелегко, особливо, якщо відсутні фізичні прилади. І тут на допомогу можуть прийти комп’ютерні моделі. Тож дерзаймо!

Для регулювання опору служать реостати. Реостат - прилад, який при підключенні до електричної мережі може змінювати яскравість світла в залежності від потреб.

Ваше завдання – створити інтерактивну модель роботи реостата (5 слайдів) засобами PowerPoint згідно зразка (файл Зразок PowerPoint.doc в папці PowerPoint варіант 3). В презентації використати зображення лампочки (файл лампа.wmf). Зображення зразків не використовувати.

Результат роботи збережіть у файлі PowerPoint.pptx.

Відповідно руху вказівника миші від положення перемикача реостата з меншим опором до положення з більшим забарвлюється перемикач реостата і змінюється колір лампочки від темно-жовтого до білого і навпаки. Всі зміни зображення повинні відбуватись після запуску презентації без клацання кнопок миші. Завершення роботи презентації здійснюється лише при наведенні вказівника миші на кнопку «ЗАВЕРШИТИ».

Критерій

Бал

Зображення блоку живлення(об'єм, знаки)

3

Зображенняпружини(наявність,об'єм, вирівнювання)

3

Зображення сірих дошок і клем (4 штуки) на своїх місцях

3

зображення лампи з цоколем за зразком

2

кнопка згідно зразка

1

5 слайдів- різний колір лампи і перемикачів

5

наведення працює для кожного перимикача назад і вперед

5

кнопка ЗАВЕРШИТИ працює на кожному слайді, тло не реагує

3

всього балів

25

 

Завдання 3. Табличний процесор MS Excel (25 балів)

Варіант 1

Завдання виконувати на основі файлу Excel варіант 1.xlsx

Без використання фільтрів та сортування на аркуші «Густина» знайдіть:

 • найбільшу, найменшу та середню густину речовини;
 • кількість речовин, в яких густина менша 2000кг/м3;
 • кількість речовин, густина яких менша 1000 або більша 30000.
 • кількість речовин, в яких густина більша від середньої;
 • назву найлегшої речовини.

Критерій

Бал

Формула для найбільшої густини

2

Формула найменшої густини

2

Формула середньої густини

2

Формула кількості речовин, густина яких менша 2000

4

Формула кількості речовин, густина яких менша 1000 або більша 30000

5

Формула кількості речовин, в яких густина більша від середньої

5

Знайдено назву найлегшої речовина

5

всього балів

25

 

 

Завдання 4. Бази даних MS Access (25 балів)

Варіант 1  

 1.               Створити базу даних «Відеотека» (див. таблицю).
 2.               В базі даних повинні бути створені 2 таблиці: «Фільм» та «Жанр», зв’язки між ними.

Фільм

Країна

Час

Жанр

Дата

 1.    

П’ятий елемент

США

125

фантастика

1996

 1.    

Титанік

США

185

мелодрама

1998

 1.    

Кавказька полонянка

Росія

100

комедія

1999

 1.    

Драйв

США

115

бойовик

2001

 1.    

По прозвищу Звір...

Росія

85

бойовик

2003

 1.    

Професіонал

Франція

125

бойовик

2004

 1.    

Іграшка

Франція

85

комедія

2011

 1.    

Танцюрист диско

Індія

130

мелодрама

1982

 1.    

Патруль часу

США

102

фантастика

2010

 1.  

Тільки сильніший

США

96

бойовик

2013

 1.  

Ромео и Джульєтта

США

126

мелодрама

1978

 1.  

Зіта та Гіта

Індія

185

мелодрама

1983

 1.  

На Дерибасівській гарна погода ...

Росія

95

комедія

1991

 1.  

Джуніор

США

90

комедія

2001

 1.  

Парк Юрського періоду

США

120

фантастика

2015

 1.  

Кріпкий горішок

США

120

бойовик

2001

 1.  

Загублений світ

США

110

фантастика

2003

 1.  

Американбой

Росія

110

бойовик

2005

 1.  

Невезучі

Франція

90

комедія

2003

 1.  

Танго і Кеш

США

98

бойовик

2004

2. Створити форму для заповнення цієї БД (або стандартну стовбчасту форму)

3. Створити запити

 • Вивести на екран поля «фільм», «країна» і «жанр» для всіх бойовиків.
 • Вивести на екран поля «фільм», «жанр», «час», і для фільмів, знятих у жанрах «мелодрама» та «фантастика»
 • Вивести на екран поля «фільм», «країна» для фільмів, які створено протягом 2000-2010 років.

Критерій

Бал

Створення БД і таблиць БД

3

Зв'язування таблиць

3

Заповнення таблиць даними

3

Створення форми

4

Створення запиту 1

4

Створення запиту 2

4

Створення запиту 3

4

всього балів

25

 

Варіант 2 

Сьогодні українські фізики посідають чільне місце у світовій науці, збагачуючи її оригінальними та ґрунтовними науковими дослідженнями та винаходами. Серед тих, хто своєю самовідданою працею і розумом розвивав українську фізичну науку можна назвати Йосипа Косоногова – видатного фізика, автора нового методу вимірювання електричної проникності рідин для сантиметрових хвиль, Степана Тимошенка – українського професора механіки, згодом одного з провідних учених фізиків США, Юліана Гірняка – спеціаліста у галузі фізичної кінетики, Романа Цегельського, роботи якого присвячені фізиці магнетизму.

Представниками теоретичної фізики є Мар'ян Смолуховський та його учень Володимир Кучер, які зробили значний внесок в розвиток квантової механіки. Назвати слід Дмитра Рожанського – фізика, родом з Києва, члена-кореспондента АН СРСР. Його основні праці стосуються фізики електричних розрядів та радіофізики.

Варто згадати також про діяльність фізиків – членів Наукового Товариства імені Т.Г.Шевченка у Львові – це саме приклад поведінки вчених, які за будь-яких обставин не забували, ким вони є, де їх коріння і кому вони повинні служити.

Завдання

Створити базу даних з використанням програми Microsoft Access «Видатні українські вчені-фізики». База даних повинна містити таку інформацію про вчених-фізиків:

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Дата  народження

 

Місце народження

 

Коротка біографія

 

Фото

 

Відкриття, винаходи, розробки

 

 

 

 1. В базі даних повинні бути створені таблиці, зв’язки між ними. Слід зауважити, що відкриттів, винаходів чи розробок може бути декілька.
 2. Заповнити БД даними, які слід взяти з документа Відомості про українських вчених папки Access варіант 3.

Створити форму для БД такого зразка:

 1. Створити запит, в якому повинні з БД відображатись
  • Прізвище, Ім’я, По батькові, Відкриття(винаходи, розробки)
 2. Створити запит, в якому будуть вибрані
  •  всі записи про вчених, хто народився пізніше 1900 року
 3. Створити звіт, в якому має бути така інформація:
  • Прізвище, Ім’я, По батькові, Дата народження, Коротка біографія. Дані звіти посортувати в алфавітному порядку по полі Прізвище.

Критерій

Бал

Створення БД і таблиць БД

3

Зв'язування таблиць

3

Заповнення таблиць даними

3

Створення форми

4

Створення запиту 1

4

Створення запиту 2

4

Створення звіту

4

всього балів

25

 

 


ЕЛЕКТРОННІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

 

 1. http://office.microsoft.com
 2. Planetaexel.ru
 3. http://teach-inf.at.ua/load/dlja_urokiv/korisne/olimpiada_z_ikt_zavdannja_rishennja_dokumenti/38-1-0-381
 4. http://kbv.at.ua/load/22-1-0-108
 5. http://metodportal.net/node/15602
 6. http://slvschool4-inf.at.ua/load/informatika/zavdannja_ii_turu_olimpiadi_z_ikt_2011_2012_n_r_donecka_obl/3-1-0-8
 7. http://erudyt.net/navchalni-predmety/informatika/olimpiada-z-informatsijnyh-tehnolohij-2015-2016-navchalnyj-rik.html

 

 

 

docx
До підручника
Інформатика 9 клас (Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
Додано
30 червня 2018
Переглядів
1521
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку