21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Неметалічні елементи. Кислоти

Про матеріал
Матеріал містить 5 варіантів тестових завдань згідно ЗНО для учнів 11 класу по темі "Неметалічні елементи. Кислоти". Можна використовувати для контролю знань, або для підготовки до ЗНО.
Перегляд файлу

ТЕМА 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки. ІІ частина:

(Кислоти та їх солі )

 

ВАРІАНТ 1

 

Блок завдань 1 – 8 має чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна є правильною. Оберіть літеру, якою позначено  правильну відповідь, та  запишіть її  у бланку відповідей.

 

1.   Укажіть формулу нітратної кислоти:

           А) Mg3N2;              Б) HNO2;             В) HNO3;             Г) KNO3.

2.   Позначте формулу речовини, молекулярна маса якої становить 98:

           А) H2SO4;              Б) H2CO3;            В) HNO3;              Г) SO3.

3.   Укажіть назву солей карбонатної кислоти:

            А) карбіди;          Б) фосфати;          В) нітрати;           Г) карбонати.

4.   Позначте формулу речовини, що належить до мінеральних добрив:

            А) H3PO4;               Б) Ca(H2PO4)2;              В) HNO3;            Г) Ca(OH)2.

5.   Позначте формулу карбонату елемента з протонним числом 12:

            А) Na2CO3;           Б) CaCO3;                 В) K2CO3;             Г) MgCO3.

6.   Укажіть формулу кислоти, яку добувають при взаємодії сульфур(VI) оксиду з водою:

            А) H2SO3;             Б) H2S;                   В) H2SO4;                Г) MgSO4;

7.   Позначте якісну реакцію на хлорид йон:

            А) HCl + AgNO3  AgCl + HNO3;              Б) NaCl + HNO3  NaNO3 + HCl;

            В) MgCl2 + 2KOH  Mg(OH)2 + 2KCl;      Г) K2CO3 + 2HCl  2KCl + H2O + CO2.

8.   Позначте суму коефіцієнтів у правій частині реакції

                   CaCO3 + HCl  CaCl2 + CO2 + H2O:

                     А) 2;             Б) 3;             В) 4;            Г) 5.

 

Блок завдань 9 – 13 має по шість варіантів відповідей, серед яких три –  правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх у бланку відповідей.

 

9.   Укажіть речовини, з якими буде реагувати розбавлена сульфатна кислота:

            А) Mg;                     Б) CO2;                В) CaO;

            Г) S;                         Д) SO3;                Е) KOH.

10.   Укажіть, які бувають мінеральні добрива:

             А) сульфатні;               Б) нітратні;               В) карбонатні;

             Г) фосфатні;                 Д) комбіновані;       Е) не комбіновані.

11.   Позначте ознаки, що вказують на фізичні властивості нітратної кислоти:

           А) рідина;                         Б) тверда речовина;              В) не розчиняється у воді;

           Г) розчиняється у воді;    Д) концентрована – жовтого кольору;  Е) слабка кислота;

12.   Позначте реакції, що вказують на хімічні властивості карбонатів:

           А) CaSO4 + 2HCl  CaCl2 + H2SO4;                Б) CaCO3  CaO + CO2;

           В) K2CO3 + 2HCl  2KCl + CO2 + H2O;         Г) HCl + AgNO3  AgCl + HNO3;

           Д) BaCO3 + CO2 + H2O  Ba(HCO3)2;             Е) H2CO3 F CO2 + H2O.

 13.   Укажіть продукти реакції цинку з концентрованою нітратною кислотою:

             А) Zn(NO2)2;              Б) Zn(NO3)2;            В) NO2;

              Г) H2O;                      Д) N2;                       Е) N2O.

  У завданнях 14 – 15 до кожного завдання, позначеного літерою, виберіть правильну відповідь, позначену цифрою.

 

14.   Установіть відповідність між назвами мінеральних добрив і формулами сполук, що їм

         відповідають:

                   Назви                                                        Формули

          А) натрій нітрат;                                                1. KNO3.

          Б) амоній нітрат;                                                2. NaNO2.

          В) амоній сульфат;                                            3. NaNO3.

          Г) калій нітрат;                                                   4. (NH4)2SO4.

                                                                                       5. NH4NO3.

15.   Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

                      Реагенти                                            Продукти реакції

             А) 3H2SO4 + 2Cr(OH)3                        1. K2SO4 + 2H2O.

             Б) H2SO4 + 2KOH                                 2. K2SO4 + H2O.

             В) H2SO4 + MgO                                   3. ZnSO4 + H2.

             Г) H2SO4 + Zn                                       4. Cr2(SO4)3 + 6H2O.

                                                                                5. MgSO4 + H2O.

 

         У завданнях 16 – 17 розташуйте певні дії у правильній послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії у таблиці в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2 і т.д.

        

16.   Позначте послідовність розташування карбонатів в порядку зменшення масової

        частки Карбону у їх складі:

              А) K2CO3;               Б) BaCO3;             В) Al2(CO3)3;              Г) MnCO3.

17.   Позначте послідовність використання речовин 1,2,3,4 у схемі перетворень

                            4                   3                1                       2

                  HCl  FeCl3  HCl  CaCl2  AgCl    

                        А) H2SO4;          Б) CaO;        В)  Fe(OH)3;           Г) AgNO3.       

 

     У завданні 18 після слова «Відповідь» напишіть число, яке ви отримаєте після обчислення. Цифри записуєте по порядку, починаючи з крайньої лівої клітинки.

 

18.   Обчисліть масу солі, що утвориться та об’єм газу, який виділиться при взаємодії

        калій сульфіту з нітратною кислотою кількістю речовини 0,2 моль.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 2

 

Блок завдань 1 – 8 має чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна є правильною. Оберіть літеру, якою позначено  правильну відповідь, та  запишіть її  у бланку відповідей.

1.   Позначте назву солей сульфатної кислоти:

          А) сульфати;            Б) сульфіти;            В) сульфіди;         Г) карбонати.

2.   Укажіть формулу одноосновної кислоти:

           А) H2CO3;         Б) H2SO4;            В) H2SO3;           Г) HNO3.

3.   Укажіть назву будівельного матеріалу, з якого виготовляють бетон чи залізобетон:

           А) скло;             Б) глина;             В) цемент;          Г) кахель.

4.   Позначте формулу речовини, молекулярна маса якої становить 138:

           А) Na2CO3;        Б) K2CO3;           В) CaCO3;           Г) MgCO3.

5.   Позначте формулу сульфату елемента з протонним числом 24:

            А) MgSO4;         Б) BaSO4;          В) CaSO4;            Г) Cr2(SO4)3.

6.   Укажіть формулу сполуки ступінь окиснення Нітрогену у якій + 5:

            А) HNO3;           Б)  HNO2;          В) NH3;                Г)  NO2.

7.   Позначте якісну реакцію на карбонат йони:

          А) CaO + CO2  CaCO3;                               Б) H2CO3  + 2NaOH  Na2CO3 + 2H2O;

          В) CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O;     Г) Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O.

8.   Позначте суму коефіцієнтів у лівій частині реакції

                          Al2O3 + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2O:

           А) 3;                 Б) 4;                В) 5;              Г) 6.

 

Блок завдань 9 – 13 має по шість варіантів відповідей, серед яких три –  правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх у бланку відповідей.

 

9.   Укажіть речовини, з якими буде реагувати розбавлена нітратна кислота:

           А) SO2;                  Б) BaO;                   В) KOH;

           Г) KNO3;               Д) N2;                      Е) Li2CO3.

10.   Позначте формули речовин, що відносяться до мінеральних добрив:

            А) NH4NO3;              Б) CaSO4;                       В) MgCO3;

            Г) KNO3;                  Д) Ca(H2PO4)2;               Е) NaCl.

11.   Позначте ознаки, що вказують на фізичні властивості карбонатної кислоти:

             А) сильна кислота;           Б) слабка кислота;         В) існує лише у водному розчині;

             Г) має різкий запах;          Д) на повітрі димить;    Е) нестійка сполука.

12.   Позначте реакції, що вказують на хімічні властивості нітратної кислоти:

            А) ZnO + 2HNO3  Zn(NO3)2 + H2O;          Б) NH4NO3 + HCl  NH4Cl + HNO3;

            В) CaCO3  CaO + CO2;                               Г) HNO3 + KOH  KNO3 + H2O;

            Д) K2SiO3 + 2HNO3  2KNO3 + H2SiO3;     Е) N2 + 3H2 F 2NH3.

13.   Укажіть продукти реакції магнію з концентрованою сульфатною кислотою:

            А) Mg;                     Б) MgSO4;               В) MgSO3;

            Г) S;                         Д) MgS;                   Е) H2O.

  У завданнях 14 – 15 до кожного завдання, позначеного літерою, виберіть правильну відповідь, позначену цифрою.

 

14.   Установіть відповідність між формулами солей та назвами, що їм відповідають:

                 Формула                                                  Назви

        А) KCl;                                                       1. калій сульфіт.

        Б) K2SO4;                                                   2. калій карбонат.

        В) KNO3;                                                   3. калій хлорид.

        Г) K2CO3;                                                  4. калій сульфат.

                                                                           5. калій нітрат.

15.   Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.

                    Реагенти                                        Продукти реакцій

         А) 2HCl + MgS ;                                       1. FeCl3 + 3H2O.

         Б) 2HCl + K2O ;                                        2. ZnCl2 + H2.

         В) 2HCl + Fe(OH)2 ;                                 3. 2KCl + H2O.

         Г) 2HCl + Zn ;                                           4. FeCl2 + 2H2O.

                                                                                5. MgCl2 + H2S.

 

         У завданнях 16 – 17 розташуйте певні дії у правильній послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії у таблиці в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2 і т.д.

 

16.   Позначте послідовність розташування речовин в порядку збільшення масової частки

        Нітрогену в складі мінеральних добрив:

              А) (NH4)2SO4;            Б) CO(NH2)2;               В) KNO3;             Г) NH4NO3.

17.   Позначте послідовність використання  речовин 1,2,3,4 у схемі перетворень

                            1                                2                      3                            4

               MgCl2  Mg(NO3)2  HNO3  NH4NO3  NH3

                А) NH3;           Б) KOH;               В) HCl;             Г) MgO.

 

У завданні 18 після слова «Відповідь» напишіть число, яке ви отримаєте після обчислення. Цифри записуєте по порядку, починаючи з крайньої лівої клітинки.

 

18.   Обчисліть масу осаду та об’єм карбон(IV) оксиду, що виділяється при розкладі

           кальцій гідроген карбонату масою 40,5 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ВАРІАНТ 3

 

Блок завдань 1 – 8 має чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна є правильною. Оберіть літеру, якою позначено  правильну відповідь, та  запишіть її  у бланку відповідей.

1.   Позначте формулу двоосновної кислоти:

          А) HNO3;               Б) HCl;               В) H3PO4;            Г) H2CO3.

2.   Укажіть формулу кислоти, солі якої належать до мінеральних добрив:

           А) HCl;                 Б) HNO3;            В) H2SO4;            Г) H2CO3.

3.   Укажіть серед наведених нижче формул кислу сіль сульфатної кислоти:

           А) KHSO4;           Б) K2SO4;           В) K2S;                 Г) K2SO3.

4.   Позначте формулу нітрату елемента з протонним числом 11:

           А) NH4NO3;         Б) NaNO3;          В) NaNO2;            Г) Na3N.

5.   Укажіть молекулярну масу амоній нітрату:

           А) 79;                    Б) 81;                В) 80;                    Г) 63.

6.   Позначте формулу кислоти, що відноситься до слабких електролітів і є нестійкою

       сполукою:

            А) HNO3;             Б) H2SO4;          В) HCl;               Г) H2CO3.

7.   Укажіть якісну реакцію на сульфат – йон:

          А) H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O;         Б) K2SO3 + 2HCl  2KCl + H2O + SO2;

          В) H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl;            Г) H2SO4 + CaCl2  CaSO4 + 2HCl.

8.   Позначте рівняння реакції, сумарне число коефіцієнтів у якій рівне 7:

          А) CaCO3  CaO + CO2;                               Б) K2CO3 + HNO3  KNO3 + H2O + CO2;

          В) CaO + HNO3  Ca(NO3)2 + H2O;            Г) CaO + H2SO4  CaSO4 + H2O.

 

Блок завдань 9 – 13 має по шість варіантів відповідей, серед яких три –  правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх у бланку відповідей.

 

9.   Укажіть речовини, в яких ступінь окиснення Нітрогену + 5:

          А) HNO3;                Б) HNO2;              В) N2O5;

          Г) NO2;                   Д) NH3;                 Е) Ca(NO3)2.

10.   Позначте речовини, з якими буде реагувати розбавлена сульфатна кислота:

            А) NO2;                 Б) K2O;                 В) H2CO3;

            Г) Mg(OH)2;          Д) Na2S;               Е) SO3.

11.   Укажіть назви речовин, які є будівельними матеріалами:

             А) скло;                Б) сульфатна кислота;              В) вуглекислий газ;

             Г) цемент;            Д) кераміка;                               Е) вода.

12.   Позначте рівняння реакцій, що вказують на хімічні властивості карбонатної

         кислоти і карбонатів:

             А) K2SiO3 + 2HCl  2KCl + H2SiO3;            Б) K2CO3 + 2HCl  2KCl + H2O + CO2;

             В) H2CO3 + Ba(OH)2  BaCO3 + 2H2O;     Г) CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2;

             Д) SO3 + H2O  H2SO4;                                 Е) CO2 + K2O  K2CO3.

13.   Укажіть продукти реакції срібла з розбавленою нітратною кислотою:

            А) AgNO3;                 Б) N2;                  В) NO;

            Г) Ag(NO3)2;             Д) Ag2SO4;         Е) H2O.

 У завданнях 14 – 15 до кожного завдання, позначеного літерою, виберіть правильну відповідь, позначену цифрою.

 

14.   Установіть відповідність між формулою кислоти та її назвою:

                       Формула                                                Назва

          А) HNO3;                                                     1. сульфатна.

          Б) HCl;                                                         2. ортофосфатна.

          В) H2SO4;                                                    3. хлоридна.

          Г) H2CO3;                                                    4. нітратна.

                                                                               5. карбонатна.

15.   Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій;

               Реагенти                                        Продукти реакцій

       А) 2HNO3 + MgO ;                       1. Al(NO3)3 + 3H2O.

       Б) 2HNO3 + Na2SO3 ;                   2. 2NH4NO3 + H2S.

       В) 3HNO3 + Al(OH)3 ;                 3. Mg(NO3)2 + H2O.

       Г) 2HNO3 + (NH4)2S ;                  4. 2NH4NO3 + H2SO4.

                                                                 5. 2NaNO3 + H2O + SO2.

 

         У завданнях 16 – 17 розташуйте певні дії у правильній послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії у таблиці в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2 і т.д.

 

16.   Позначте послідовність розташування речовин та процесів, у порядку використання

        для виробництва сульфатної кислоти:

               А) SO3;             Б) FeS2;            В) випалювання піриту;            Г) SO2.

17.   Позначте послідовність використання речовин 1,2,3,4 у схемі перетворень.

                                1                      2                              3                            4

                     CaO  CaCO3  Ca(OH)2  Ca(NO3)2  HNO3.

            А) HNO3;              Б) H2SO4;             В) CO2;            Г) NaOH.

 

У завданні 18 після слова «Відповідь» напишіть число, яке ви отримаєте після обчислення. Цифри записуєте по порядку, починаючи з крайньої лівої клітинки.

 

18.   Обчисліть масу та кількість речовини осаду, який утвориться при взаємодії барій

          гідроксиду з сульфатною кислотою масою 4,9 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 4

 

Блок завдань 1 – 8 має чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна є правильною. Оберіть літеру, якою позначено  правильну відповідь, та  запишіть її  у бланку відповідей.

1.   Укажіть назву речовин, що мають у своєму складі елементи N, P, K і здатні

        дисоціювати на йони:

           А) хлориди;              Б) мінеральні добрива;         В) сульфати;           Г) карбонати.

2.   Укажіть формулу кислоти, під час розчинення у воді якої виділяється теплота:

            А) HNO3;               Б) HCl;                В) H2CO3;              Г) H2SO4.

3.   Позначте формулу гідрогенкарбонату:

             А) Na2CO3;            Б) NaNO3;           В) NaHCO3;           Г) Na2SiO3.

4.   Укажіть молекулярну масу амоній хлориду:

             А) 133,5;                Б) 155,3;              В) 127;                   Г) 53,5.

5.   Позначте формулу сульфату елемента з протонним числом 30:

             А) CaSO4;              Б) Li2SO4;             В) ZnSO3;             Г) ZnSO4.

6.   Укажіть формулу кислоти, молекулярна маса якої становить 62:

             А) HNO3;               Б) H2CO3;             В) HCl;                 Г) H2SO4.

7.   Укажіть якісну реакцію на нітрат – йон:

       А) Cu + 4HNO3  Cu(NO3)2 + 2NO2 +2H2O;   Б) Ca(OH)2 + 2HNO3  Ca(NO3)2 + 2H2O;

        В) CuO + 2HNO3  Cu(NO3)2 + H2O;              Г) KOH + HNO3  KNO3 + H2O.

8.   Позначте рівняння реакції, сумарне число коефіцієнтів у якій рівне 12:

         А) Na2S + H2SO4  Na2SO4 + H2S;               Б) KOH + H2SO4  K2SO4 + H2O;

         В) Al(OH)3 + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2O;      Г) Fe2O3 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + H2O.

 

Блок завдань 9 – 13 має по шість варіантів відповідей, серед яких три –  правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх у бланку відповідей.

 

9.   Позначте речовини, в яких ступінь окиснення Сульфуру +6:

            А) H2S;                     Б) SO2;                   В) H2SO4;

             Г) Na2SO4;              Д) H2SO3;               Е) Al2(SO4)3.

10.   Укажіть керамічні матеріали:

              А) скло;                  Б) кахель;                В) бетон;

              Г) цемент;              Д) цегла;                  Е) фарфор.

11.   Позначте ознаки, що вказують на фізичні властивості сульфатної кислоти:

            А) сильна кислота;         Б) слабка кислота;                   В) не розчиняється у воді;

            Г) безбарвна;                 Д) добре розчинна у воді;        Е) жовтого кольору.

12.   Укажіть продукти реакції K2CO3 + HCl  ? + ? + ?:

            А) K2SO4;              Б) KCl;                    В) K2O;

            Г) KOH;                Д) CO2;                    Е) H2O.

13.   Укажіть продукти реакції міді з концентрованою сульфатною кислотою:

             А) CuSO4;            Б) CuSO3;               В) H2O;

             Г) H2S;                 Д) SO2;                   Е) CuS.

У завданнях 14 – 15 до кожного завдання, позначеного літерою, виберіть правильну відповідь, позначену цифрою.

 

14.   Установіть відповідність між формулами сполук Карбону та їх технічними назвами.

                 Формули                                             Технічна назва

          А) CaCO3;                                               1. чадний газ.

          Б) Na2CO3;                                              2. вуглекислий газ.

          В) CH4;                                                    3. крейда.

          Г) СО.                                                     4. метан.

                                                                          5. сода.

15.   Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.

                     Реагенти                                            Продукти реакцій

            А) H2CO3 + 2KOH ;                            1. BaCO3.

            Б) CO2 + H2O F;                                     2. CaCO3.

            В) CO2 + Ca(OH)2 ;                             3. K2CO3 + 2H2O.

            Г) CO2 + BaO ;                                    4. CaCO3 + H2O.

                                                                             5. H2CO3.

 

         У завданнях 16 – 17 розташуйте певні дії у правильній послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії у таблиці в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2 і т.д.

 

16.   Позначте послідовність розташування речовин у порядку використання для

         добування нітратної кислоти:

              А) NO;           Б) NH3;            В) N2;            Г) NO2.

17.   Позначте послідовність застосування речовин 1,2,3,4 у схемі перетворень

                            1                       2                              3

                    SO3  H2SO4  Fe2(SO4)3  BaSO4.

                                  4

                               Li2SO4

                А) Ba(OH)2;             Б) Li2O;            В) H2O;             Г) Fe(OH)3.

 

У завданні 18 після слова «Відповідь» напишіть число, яке ви отримаєте після обчислення. Цифри записуєте по порядку, починаючи з крайньої лівої клітинки.

 

18.   Обчисліть маси продуктів реакції, якщо хлорид на кислота масою 14,6 г повністю

         прореагувала з аргентум нітратом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 5

 

Блок завдань 1 – 8 має чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна є правильною. Оберіть літеру, якою позначено  правильну відповідь, та  запишіть її  у бланку відповідей.

1.   Укажіть серед наведених нижче формул кислу сіль сульфатної кислоти:

             А) Na2SO4;                                   Б) NaHSO4;

             В) Na2SO3;                                   Г) Na2S.

2.   Позначте формулу кислоти, солі якої належать до мінеральних добрив:

              А) H2CO3;                                    Б) H2SO4;

              В) HCl;                                         Г) HNO3.

3.   Позначте формулу кальцій гідрогенкарбонату:

              А) KHCO3;                                  Б) CaCO3;

              В) Ca(HCO3)2;                            Г) K2CO3.

4.   Укажіть молекулярну масу амоній сульфату:

              А) 96;                                          Б) 132;

              В) 86;                                          Г) 116.

5.   Позначте формулу кислоти, яку добувають при взаємодії сульфур(IV) оксиду з водою:

              А) H2SO3;                                   Б) H2SO4;

              В) H2S;                                       Г) H2S2O8.

6.   Укажіть формулу сполуки, ступінь окиснення Нітрогену у якій +4:

              А) HNO2;                                   Б) HNO3;

              Б) NH3;                                       Г) NO2.

7.   Позначте рівняння реакції, сумарне число коефіцієнтів у якій рівне 5:

              А) MgCO3  MgO + CO2;                      Б) CaO + H2SO4  CaSO4 + H2O;

              В) BaO + HNO3  Ba(NO3)2 + H2O;      Г) Na2CO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O.

8.   Укажіть, чим небезпечне розчинення концентрованої сульфатної кислоти у воді:

               А) може виникнути пожежа;                

               Б) може розбризкуватися розчин і виділятися теплота;

               В) виділяється отруйний газ;

               Г) утворюється нерозчинна речовина з різким запахом.

 

Блок завдань 9 – 13 має по шість варіантів відповідей, серед яких три –  правильні. Оберіть       правильні відповіді та позначте їх у бланку відповідей.

 

9.   Позначте ознаки, що вказують на фізичні властивості нітратної кислоти:

            А) газоподібна речовина;               Б) рідина;                           В) розчинна у воді;

            Г) не розчиняється у воді;              Д) слабкий електроліт;     Е) сильний електроліт.

10.  Позначте формули речовин, що не належать до мінеральних добрив:

            А) NH4NO3;                       Б) KNO3;                     В) CaS;

            Г) MgCl2;                           Д) NaCl;                       Е) NH4Cl.

11.   Позначте будівельні матеріали:

            А) цемент;                             Б) пісок;                                  В) скло;

            Г) вуглекислий газ;              Д) сульфатна кислота;           Е) нітратна кислота.

12.   Позначте реакції, що вказують на хімічні властивості карбонатів:

            А) K2SO4 + HCl  KCl + H2SO4;              Б) K2CO3 + HCl  KCl + H2O + CO2;

            В) MgCO3  MgO + CO2;                         Г) CO + O2  CO2;

            Д) C + O2  CO2;                                       Е) CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2.

13.   Укажіть продукти реакції міді з концентрованою нітратною кислотою:

             А) Cu(NO3)2;                      Б) Cu(NO2)2;               В) NO;

             Г) NO2;                               Д) H2O;                       Е) N2O3.

 

 

У завданнях 14 – 15 до кожного завдання, позначеного літерою, виберіть правильну відповідь, позначену цифрою.

 

14.   Установіть відповідність між назвами солей та їх формулами:

                  Назви солей                                                Формули

              А) натрій нітрат;                                       1. NaCl.

              Б) літій сульфат;                                       2. NaHCO3.

              В) натрій гідрогенкарбонат;                    3. LiHSO4.

              Г) натрій хлорид;                                      4. Li2SO4.

                                                                                  5. NaNO3.

15.   Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами реакцій:

               Вихідні речовини                                   Продукти реакцій

            А) H2SO4 + NaOH ;                          1. Na2CO3 + H2O.

            Б) HCl + MgO ;                                 2. KNO2 + H2O.

            В) HNO3 + K2O ;                               3. MgCl2 + H2O.

            Г) H2CO3 + NaOH ;                           4. Na2SO4 + H2O.

                                                                            5. KNO3 + H2O.

 

 У завданнях 16 – 17 розташуйте певні дії у правильній послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії у таблиці в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2 і т.д.

 

16.   Позначте послідовність розташування речовин у порядку зменшення масової частки Сульфуру в складі сульфатів:

                  А) K2SO4;                  Б) CaSO4;               В) Al2(SO4)3;              Г) (NH4)2SO4.

 

17.   Позначте послідовність розташування речовин 1,2,3,4 у схемі перетворень:

                               1                   2               3                      4

                     HCl  FeCl2  HCl  CaCl2  AgCl

               А) AgNO3;               Б) CaO;              В) Fe(OH)2;             Г) H2SO4.

 

 

У завданні 18 після слова «Відповідь» напишіть число, яке ви отримаєте після обчислення. Цифри записуєте по порядку, починаючи з крайньої лівої клітинки.

 

18.   Обчисліть масу сірки, що згоріла та об’єм сульфур(IV) оксиду, який окиснили киснем у присутності каталізатора. Якщо відомо, що в результаті реакції окиснення утворився сульфур(VI) оксид масою 20 г.

 

 

 

 

ТЕМА . Неметалічні елементи та їхні сполуки. ІІ частина:

(Кислоти та їх солі ).

 

 

Варіант 1

 

1В, 2А, 3Г, 4Б, 5Г, 6В, 7А, 8Б. 9. А,В,Е. 10. Б,Г,Д. 11. А,Г,Д. 12. Б,В,Д. 13. Б,В,Г.

14. А-3,Б-5,В-4,Г-1. 15. А-4,Б-1,В-5,Г-3. 16. 1-В,2-Г,3-А,4-Б. 17. 1-Б,2-Г,3-В,4-А.

18. 20,2 г;2,24 л.

Варіант 2

 

1А, 2Г, 3В, 4Б, 5Г, 6А, 7В, 8Б. 9. Б,В,Е. 10. А,Г,Д. 11. Б,В,Е. 12. А,Г,Д. 13. Б,Г,Е.

14. А-3,Б-4,В-5,Г-2. 15. А-5,Б-3,В-4,Г-2. 16. 1-В,2-А,3-Г,4-Б. 17. 1-В,2-Г,3-А,4-Б.

18. 25 г;5,6 л.

Варіант 3

 

1Г, 2Б, 3А, 4Б, 5В, 6Г, 7В, 8Б. 9. А,В,Е. 10. Б,Г,Д. 11. А,Г,Д. 12. Б,В,Г. 13. А,В,Е.

14. А-4,Б-3,В-1,Г-5. 15. А-3,Б-5,В-1,Г-2. 16. 1-Б,2-В,3-Г,4-А. 17. 1-В,2-Г,3-А,4-Б.

18. 11,65 г;0,05 моль.

Варіант 4

 

1Б, 2Г, 3В, 4А, 5Г, 6Б, 7А,8В. 9. В,Г,Е. 10. Б,Д,Е. 11. А,Г,Д. 12. Б,Д,Е. 13. А,В,Д.

14. А-3,Б-5,В-4,Г-1. 15. А-3,Б-5,В-4,Г-1. 16. 1-В,2-Б,3-А,4-Г. 17. 1-В,2-Г,3-А,4-Б.

18. 57,4 г;25,2 г.

Варіант 5

 

1Б, 2Г, 3В, 4Б, 5А, 6Г, 7В, 8Б. 9. Б,В,Е. 10. В,Г,Д. 11. А,Б,В. 12. Б,В,Е. 13. А,Г,Д.

14. А-5,Б-4,В-2,Г-1. 15. А-4,Б-3,В-5,Г-1. 16. 1-В,2-Г,3-Б,4-А. 17. 1-Г,2-В,3-Б,4-А.

18. 5,6 л;8 г.

 

 

Кількість завдань та їх тип розраховано таким чином, що за виконання роботи учень може отримати максимум 42 бали.

Оцінку учень отримує згідно такої схеми перерахунку:

 

 

Кількість балів

Оцінка

1 – 2

1

3 – 4

2

5 – 6

3

7 – 10

4

11 – 13

5

14 – 19

6

20 – 23

7

24 – 27

8

28 – 29

9

30 – 33

10

34 – 39

11

40 - 42

12

 

docx
Додано
14 травня 2020
Переглядів
2823
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку