12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Окупаційний режим в Україні в роки Другої світової війни

Про матеріал

Розробка уроку прес-конференції з історії України для 10-го класу.Серед багатьох нетрадиційних методів навчання особ­ливе місце відводиться заняттю-конференції, мета якого навчити студентів мислити творчо, відстоювати право на власну думку, відкрито вступати в дискусію. Таке заняття доцільно проводити в кінці вивчення певної теми, тобто як узагальнення з поглиб­леним аналізом пройденого. Заняття-конференція стимулює розвиток самостійності та творчого мислення, а ще дає змогу поєднати метод інтерактивного і випереджувального навчання.

У загальному вигляді заняття-конференція включає таку структуру:

1.Організаційна частина: відкриття конференції, вступне слово викладача.

2.Заслуховування виступів і доповідей студентів, активі­зація процесу.

3.Заключна частина: опрацювання висновків конферен­ції, підбивання підсумків і закриття.

До заняття викладач повинен підготуватися таким чином:

дати завдання студентам для попередньої підготовки - прочитати їх, подумати та проаналізувати;

підготувати проблемні питання;

вивчити та продумати матеріал - тексти, зразки доку­ментів, завдання для учасників;

розробити та спланувати заняття, визначити хроноло­гію, ролі учасників, підготувати запитання та можливі відповіді й виробити критерії оцінювання.

Заняття-конференція стимулює викладача до впроваджен­ня нових інноваційних технологій. Після такого заняття відразу можна відчути, як змінилося ставлення до предмета студентів, а це буде додатковим стимулом до пра
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема: Окупаційний режим і рух Опору в Україні у роки Другої світової війни

Номер слайду 2

Мета заняття: розкрити суть “нового порядку”, установленого окупантами, показати їхні злочини на українських землях; закріпити навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу, уміння розглядати історичні явища в конкретно-історичних умовах; виховувати у студентів повагу до історичного минулого, пам’ять про воїнів Другої світової війни та національну свідомість і гідність.

Номер слайду 3

Основні поняття і терміни: окупаційний режим, “новий порядок, концтабір, Голокост, дистрикт “Галичина,” рейхс- комісаріат “Україна”, “Трансністрія”, план “Ост”.

Номер слайду 4

План заняття1. План “Ост”.2. Розчленування України.3. Нацистський “новий порядок”.4. Розгортання руху Опору в Україні та його течії.

Номер слайду 5

Пакт Молотова – Ріббентропа (витяг) 23 серпня 1939 року було підписано договір про ненапад, відомий під кодовою назвою “пакт Молотова - Ріббентропа”

Номер слайду 6

Уряд СРСР і Уряд Німеччини Керуючись бажанням зміцнювати справи миру між СРСР і Німеччиною та виходячи з основних положень договору про нейтралітет. Стаття ।. Обидві Договірні Сторони зобов’язуються утримуватися від усякого насильства, від усякої агресивної дії та всякого нападу одна щодо одної як окремо, так і спільно з іншими державами. Стаття ।।. У разі, якщо одна з Договірних Сторін виявляється об’єктом воєнних дій з боку третьої держави, інша Договірна Сторона не буде в жодній формі підтримувати цю державу.

Номер слайду 7

Стаття ।।।. Уряди обох Договірних Сторін залишається надалі в контакті одна з одною для консультацій, щоб інформувати одна одну про питання,що стосуються їхніх спільних інтересів. Стаття V।।. Цей договір підлягає ратифікації в якомога коротший термін. Обміном ратифікаційними грамотами має відбутися в Берліні. Договір набирає чинності негайно після його підписання. Складений у двох оригіналах, німецькою та російською мовами, в Москві 23 серпня 1939р.

Номер слайду 8

Таємний додатковий протокол Підписуючи Пакт про ненапад між Німеччиною та Союзом Радянських Соціалістичних Республік, підписані нижче уповноважені обох сторін суворо конфіденційно обговорили питання про розмежування їхніх сфер впливу у Східній Європі. Це обговорення привело до угоди:

Номер слайду 9

1. У разі територіально-політичного переоблаштування областей, що входять до складу прибалтійських держав (Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви), північний кордон Литви буде межею сфер впливу Німеччини та СРСР. При цьому інтереси Литви щодо району Вільно визнаються обома сторонами.2. У разі територіально-політичного переоблаштування областей, Що входять до складу Польської держави, сфери впливу Німеччини та СРСР будуть розмежовані приблизно лінією річок Нарев, Вісла і Сян.

Номер слайду 10

Питання, чи є в обопільних інтересах бажаним збереження незалежної Польської держави та які будуть кордони цієї держави,буде остаточно з’ясоване лише протягом подальших політичних подій. У кожному разі, обидва Уряди вирішуватимуть це питання в порядку дружньої обопільної згоди.3. Стосовно Південно-Східної Європи,радянська сторона підкреслила свою зацікавленість у Бессарабії. Німецька сторона ясно заявила про повну політичну незацікавленість у цих областях.4. Цей протокол зберігатиметься обома сторонами в суворій таємниці.

Номер слайду 11

Витяг з плану “Барбаросса”18.12.1940. Ставка фюрера Цілком таємно. Тільки для командування. Німецькі збройні сили повинні бути готові розбити Радянську Росію в ході короткочасної кампанії ще до того, як буде закінчена війна проти Англії... Головні сили радянських сухопутних військ, що перебувають в західній частині Росії, повинні бути знищені в сміливих операціях внаслідок глибокого, швидкого просування танкових груп.

Номер слайду 12

Кінцевою метою операції є створення загороджувального бар’єра проти азіатської Росії по загальній лінії Волга-Архангельськ. Театр воєнних дій розділяється Прип’ятськими болотами на південну й північну частину. Напрямок головного удару повинен бути підготовлений на північ від Прип’ятських боліт...

Номер слайду 13

Групі армій, що діє на південь від Прип’ятських боліт, належить з допомогою концентрованих ударів, тримаючи головні сили на флангах, знищити російські війська, що перебувають на Україні, ще до виходу останніх до Дніпра. З цією метою головний удар завдається з району Любліна в загальному напрямку на Київ. Одночасно війська, що перебувають у Румунії, форсують р. Прут у нижній течії і здійснюють глибоке охоплення противника. На долю румунської армії випадає сковувати російські сили...

Номер слайду 14

Гітлерівський Генеральний штаб і сам фюрер не без задоволення добирали назви для своїх воєнних планів: План захоплення Польщі “Weus” (“Білий”). План для захоплення Нідерландів, Франції та Бельгії “Gelb” (“Жовтий”). Жіночим іменем “Маріта” було названо операцію із загарбання Греції та Югославії. План нападу на СРСР назвали на честь німецького імператора Фрідріха Барбаросси (Рудобородого), який жив у XII столітті та вирізнявся своєю жорстокістю. Відповідно до назви було визначено і характер війни як жорстокий, винищувальний та руйнівний.

Номер слайду 15

План “Ост” - це генеральний план знищення та поневолення народів Східної Європи. Ще в травні 1940 року уряд фашистської Німеччини прийняв директиву про розробку такого плану, який мав на меті ліквідацію Радянського Союзу, тобто передбачалося: 1. територію Естонії, Литви, Латвії, Білорусії, України та Європейської частини Росії заселити німцями і після колонізації включити до складу Німеччини;2. виселити до Західного Сибіру жителів усіх республік і областей, а котрі залишаться - знищити або понімечити;3. створити табори смерті, тюрми та гетто для знищення непокірних;4. підірвати біологічні сили слов’янських народів. Із цією метою було створено спеціальне управління - Міністерство окупованих територій, яке очолив Розенберг. Воно складалося із чотирьох відділів - політичного, адміністративного, економічного і цивільного.

Номер слайду 16

Карта УРСР і СРСР(на 1940р)

Номер слайду 17

Територію України розчленували на такі адміністративні райони:1. Львівська, Дрогобицька, Станіславська і Тернопільська області утворили “Дистрикт Галичина”, що підпорядковувався Польському генерал-губернаторству.2. Рівненська, Волинська, Кам’янець-Подільська і Житомирська, північні райони Миколаївської, Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей, північні райони Криму і південні райони Білорусії утворили би “рейхскомісаріат Україна” з центром у м. Рівне.3. Східні райони України знаходилися під владою вищої військової адміністрації.4. Одеська, Чернівецька і Миколаївська області утворили нову румунську провінцію під назвою “Трансністрія”.

Номер слайду 18

Карта “Україна під час Другої світової війни”

Номер слайду 19

Фото Еріха Коха

Номер слайду 20

Фото Розенберга

Номер слайду 21

Фрагмент з фільму “Окупація Києва”

Номер слайду 22

Так званий “новий порядок”, запроваджений в Україні, включав:систему масового знищення людей;економічне пограбування. Особливістю німецького “нового порядку” був тотальний терор. Із цією метою було створено систему каральних органів: таємну поліцію (гестапо), службу безпеки (СД) і каральні загони (СС).

Номер слайду 23

Уже 5 серпня 1941 року Розенберг підписав наказ про введення трудової повинності в окупованих східних областях. Поступово вікові межі були розши­рені. Спочатку це були люди віком від 18 до 45 років, а незабаром - від 14 до 65 років. Окупаційний режим вимагав від жителів України рабської покори. Із 2,8 мільйонів молодих людей, вивезених до Німеччини 2,4 мільйони були вихідцями з України.

Номер слайду 24

За роки окупації в Україні було вбито і замучено понад 4 мільйони цивільного населення та понад 1,3 мільйона військовополонених, а всього втрати становили понад 17 мільйонів осіб. В Україні за роки війни було створено 180 концентраційних таборів, що перетворилися на страхітливі “фабрики смерті”.

Номер слайду 25

Голокост – планомірне і систематичне знищення єврейського населення.

Номер слайду 26

29 вересня 1941 року там, у Бабиному Яру, за один день було знищено 33 711 євреїв. Далі протягом 103 тижнів, кожного вівторка і п’ятниці, здійснювали розстріли своїх жертв фашистські кати. Загалом їхня кількість становила 150 тисяч осіб. У роки війни в Україні було знищено близько 500 тисяч євреїв.

Номер слайду 27

Бабин Яр

Номер слайду 28

Фото жертв Бабиного Яру

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Рух Опору. На нього існує два погляди:учасниками руху Опору вважаються всі невдоволені фашистськими порядками;це був визвольний рух проти зовнішнього і внутрішнього фашизму.

Номер слайду 35

На окупованих територіях Радянського Союзу взагалі, та зокрема України використовувалися активні та пасивні форми опору.1. Активні - партизанський рух, діяльність підпілля, пропагандистська діяльність і диверсійна діяльність.2. Пасивні форми опору більш характерні для населення, яке залишилося в тилу: різноманітна допомога партизанам; відмова співпрацювати з окупантами; випуск бракованої продукції; відмова від виходу на роботу. Але основними течіями руху Опору були радянське комуністичне підпілля та партизанська боротьба.

Номер слайду 36

Етапи партизанського руху1-й етап - 1941 - 1942 роки - період зародження та становлення партизанського руху;2-й етап - до середини 1943 року - період стабілізації;3-й етап - до кінця війни, період активних бойових дій.

Номер слайду 37

Фото партизанських загонів

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Номер слайду 41

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Номер слайду 44

Номер слайду 45

Номер слайду 46

Номер слайду 47

Фото Є. Коновальця

Номер слайду 48

Фото С. Бандери

Номер слайду 49

Фото А. Мельника

Номер слайду 50

Портрет Р. Шухевича

Номер слайду 51

Свідчення очевидців про допомогу загонів ОУН мешканцям окупованого Києва

Номер слайду 52

Фото загонів “Нахтігаль” і “Роланд”

Номер слайду 53

Номер слайду 54

Номер слайду 55

Номер слайду 56

Номер слайду 57

Жертвам окупаційного режиму в Україні в роки Другої світової війни Присвячується

pptx
Додано
28 квітня 2018
Переглядів
1870
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку