Олександр Довженко. «Ніч перед боєм». Образи діда Платона та діда Савки – представників українського трудового народу.

Про матеріал
«Перемагають горді, а не жалісливі!» ( Олександр Довженко. «Ніч перед боєм» - твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців. Образи діда Платона та діда Савки – представників українського трудового народу.)
Перегляд файлу

 Тема. «Перемагають горді, а не жалісливі!» ( Олександр Довженко. «Ніч           

            перед боєм» - твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття        

             українців. Образи діда Платона та діда Савки – представників 

             українського трудового народу.)

Мета:

навчальна: ознайомити учнів зі зразком малої прози О. Довженка —  оповіданням «Ніч перед боєм»; визначати роль образів-персонажів у розкритті ідейного змісту твору та авторської позиції;

розвивальна:  розвивати вміння учнів сприймати й осмислювати художній твір, логічне мислення, зв’язне мовлення, виявляти основні проблеми, порушені в оповіданні;

виховна: виховувати почуття патріотизму, самовідданості,  вміння знаходити потрібні слова для переконання.

Теорія літератури: оповідання (повторення).

Обладнання: текст оповідання «Ніч перед боєм», портрет Олександра  Довженка, картки програмового контролю, презентація «Щоб зворушити, треба бути зворушеним», бук трейлер.

Методи навчання, прийоми: міні-діалоги, колективна робота з текстом твору, бесіда, фронтальне опитування, художнє читання уривків твору, інтерактивні вправи «Займи позицію» і «Мікрофон», перегляд слайдової презентації.

Форма організації навчальної діяльності учнів:  урок –аналіз художнього твору з використанням комп’ютерних технологій.

Обладнання:   портрет О. Довженка, тексти твору , епіграф уроку, слайдова презентація.

Тип уроку: урок роботи над змістом художнього твору.

                                                   ХІД УРОКУ

                       

                                              Епіграф:                

                                                               Біль утрат ніколи не згасити ,

                                                               Не знищить спогадів минулих тлінь,

                                                               Та подвиг ваш довіку буде жити

                                                               У пам’яті прийдешніх поколінь…

                                                                                                     С. Косенко

I. Організаційний момент.   

 1.  Організаційно – мотиваційний  етап.
 • Зясування  емоційності  готовності  до  уроку.

 

Учитель:

 1. Охарактеризуйте  свій  настрій, внутрішній стан  за  допомогою  одного  слова (дієслова  або  прикметника).
 2.          Обміняйтеся  побажаннями на  урок  зі  своїм  сусідом  по  парті.
 3. Ми маємо продемонструвати, що знаємо і вміємо. Цілком природно, якщо ви  відчуваєте хвилювання. Нехай подолати  його допоможе пам’ятка. Увага на дошку: 

 Я -   Доросла людина ,  творча особистість .

 Я - Вчуся , бо все хочу знати ! Мені ці знання знадобляться у майбутньому.

 Я все знаю, я все можу, я все зможу!

 

Вчитель. Перед вами лежить оцінювальна картка, яку заповнюватимете  протягом

              заняття.

 

Проблемне питання уроку  : «Чи кожна людина може стати на війні героєм ?»

 

ІІ. Актуалізація  опорних  знань  учнів.

 

 1. Перегляд буктрейлеру «Ніч перед боєм».
 2. Скласти паспорт-характеристику твору.

Назва твору

«Ніч перед боєм».

Автор

О. Довженко.

Час написання

Серпень 1942 року. 

Тематика

зображення подій у перші місяці війни 1941 року в Україні, незламність народного духу, єдність армії й народу

Проблематика

« Перемагають горді, а не жалісливі!»

Головні герої

Дід Платон і дід Савка.

Другорядні герої

Іван Дробот, Троянда, Сокіл

Головна думка, ідея

возвеличення патріотизму, героїзму українських бійців у роки Другої світової війни, прояв ненависті до ворога та презирства до смерті

 

Учитель:  Розгорніть зошити і запишіть дату та класна робота.

              

3.  Вікторина «12  запитань  для  найуважніших»

1. Іван Дробот, молодий танкіст із надзвичайно  приємним і скромним…             ( лицем)

2. До війни капітан Петро Колодуб, командир  танкістів був…                       (садівником)

3. Син діда Платона, Левко Півторак, уславився   в боях за…                         (Халхин-Гол)

4. Бійців, що відступали через Десну, перевозили   діди Платон і …                      (Савка)

5. Душу героя, що сидів у човні біля діда Платона охопив сором і невимовний… (жаль)                                                                                                                                                                        

6. Перевізників через річку всього було                                                                    (троє)

7. Дід згадав пісню про славного…                                                                      (Морозенка)

8. Платон Півторак вважав, що перемагають не   жалісливі, а…                                (горді)

9. На прощання солдат Троянда сказав, що вони   іще                                (повернуться)

10. Танкіст Колодуб став…                                                       (Героєм Радянського Союзу)

11. Діди-перевізники загинули, перекинувши                                        (човна з німцями)

12. Онук діда Савки, Іван Дробот, став…                                  (лейтенантом, танкістом)  

 

                                                              (  Запис у картку оцінювання)

 1.        Оголошення  теми  і  мети  уроку.
 • Вступне слово вчителя.

   Сьогодні ми завершуємо вивчати оповідання О.Довженка « Ніч перед  боєм ». Тому докладніше попрацюємо над змістом твору.

ІV. Усвідомлення змісту твору

1. Прийом «Тезаурус» ( слова–терміни у алфавітному порядку)

        Підберіть, будь ласка, слова, які, пов’язані із назвою твору «Ніч перед боєм» (відвага війна, воля, зневіра, мужність, переосмислення, самопожертва, стійкість, хоробрість)

 

Учитель: Чому твір називається саме так?( це остання ніч, здавалось, що потрібно відпочити. Для когось завтра може і не бути. Деякі солдати хотіли отримати відповіді на певні питання, підготуватися психологічно).

 

Учитель:  Давайте визначимо жанр твору, та його ознаки.

                   Продовжіть речення жанр твору «Ніч перед боєм» це….  (оповідання).

Оповідання – це…(невеликий за розміром прозовий художній твір, в якому описується   

                     одна чи кілька подій у житті героя та задіяний малий період часу.

Оповідання має такі властивості….

(Для оповідання властива здебільшого невелика кількість дійових осіб, стислі описи та характеристики героїв).

 

 

2. Рубрика «Поміркуй». Дослідницько-пошукова робота.

 

Робота з підручником

Учитель:

- Хто веде оповідь у творі?   ( Герой Радянського Союзу Петро Колодуб.)

-Що ви дізнались про Петра Колодуба в епізоді розмови його з молодими бійцями.

   (Я був командиром танка, що залишивсь у німців з пробитим мотором. А до війни я  був садівником. Сади колгоспам садив, співав пісень, дівчаточок любив )

 

- Яким показано на початку твору Петра Колодуба? («людину безстрашну і

  невтомну, хоч ви на вид такий, пробачте, і маленькі, і не дуже неначебто й здорові»)

 

- Яку зовнішність мав Колодуб?  ( Зовні звичайна людина, а герой)

 

- У чому його «внутрішній секрет»?

 

 -Чому Довженко дав головному герою саме таке ім’я та прізвище? (група дослідників)

         (Дуб – символ могутності та довговічності, цілісності й здоров’я. Дуб – символ повноти життя, могутньої сили й величної краси, викликає подив, захоплення та повагу. А ім’я Петро означає «камінь», «скеля».Отже, ті , хто знаходився поруч із Колодубом також ставали могутнішими. )

 

3. Портретна галерея .

 

   Учитель:

-  Хто такі Платон  Півторак та дід Савка?

- Виберіть з поданого ряду портрет діда Платона та діда Савки. Підтвердіть свій вибір рядками  з твору

 

 ( ст. 136) «Савка вийшов із своєї хатки і дивився на нас, як намальований. Було йому літ сімдесят чи, може, й більше. Він був маленький, з підстриженою борідкою. Був би він сильно схожий на святого Миколу-угодника, коли б величезна, мов коров'ячий кізяк, стара кепка не лежала у нього на ушах та землистого, так би мовити, кольору светр не висів на ньому, як на хлопчику батьків піджак.»

 

  Платон Півторак.  « сміливий і сердитий, суворий і красивий»

 

- Розкажіть, яким був бойовий дух бійців на момент зустрічі з дідами Платоном і Савкою. Чи виправданим був відступ солдатів? ( підтвердити цитатами) ( стор.135)

    (Ворожі кліщі мали от-от замкнутися перед нами. Ми несли на плечах своїх поранених товаришів. Падали з ними, проклинали все на світі і йшли далі. Ніде правди діти, були такі, що кидали зброю і з гіркою лайкою повзли до різних хат, не мавши сили духу пройти мимо. 

 

- Як дід Платон охарактеризував усіх бійців, що відступали. Чи справедливою була така оцінка? ( Душа несерйозна, розбалувана. Казна-що, а не люди).

 

- Чи жалів він їх?

 

- Перевізники згадують у розмові з бійцями про нове реміння. З якою метою автор акцентує увагу на цій художній деталі?  (Начебто і форма нова, і ремені, і самі молоді , а чогось не вистачає)

 

- Чого ж все-таки не вистачало бійцям? (Мотивації до перемоги)

3 .Евристична бесіда   « Урок патріотизму від дідів-перевізників».

- Чому автор взяв простих людей для відтворення героїчного вчинку? (образи дідів –  уособлення краси та величі українського народу)

 

Учитель:

Платон:  Грецьке ім'я, що означає «широкоплечий», потужний.

Сава в перекладі з давньоарамійської «сава», «саба», означає «старий, старий мудрець».

     Довженко недарма дав дідам саме такі імена. Скільки жили українці, стільки вони підтримували народні традиції. Впевнена, що повага до старших з’явилася якось сама по собі, просто протягом спілкування.

 

- Чому дід Савка, коли перевозив бійців на інший берег сказав: « Це ж усе доведеться забирати назад, Платон йому у відповідь: скільки землі доведеться одбирати назад».

          (Тому, що діди вірили у перемогу, чого не можна було сказати про бійців).

 

- Як Колодуб і бійці виправдовувалися перед дідами за відступ.  ( стор. 138. Наша частина   змушена була відступити…).

  - Як ви вважаєте, чи прислухались бійці до дідів.?

     (Переправившись на інший берег, бійці були вже іншими, готовими скоро повернутися й визволити рідну землю. Після розмови з Платоном і Савкою вже не жалість до себе, а нестерпний вогонь пропік наскрізь їх і пробудив у них ненависть до ворога та прагнення до перемоги.)

 

 • Які слова Платона Півторака воїни запам’ятали на усе життя?( стор.139).

Учні знаходять цитату і зачитують:

       «Життя - бо ваше вже, а не моє. А тільки я так скажу вам на прощання. Не з тієї пляшки наливаєте. П'єте ви, як бачу, жаль і скорботи. Марно п'єте. Це, хлопці, не ваші напої. Це напої бабські. А воїну треба напитися зараз кріпкої ненависті до ворога та презирства до смерті Ото ваше вино. А жаль — це не ваше занятіє. Жаль підточує людину, мов та шашіль. Перемагають горді, а не жалісливі!»

 

 • Як ви розумієте ці слова?

 

 • І ми перемогли, але якою ціною? (відео про втрати на війні)

 

- Який вчинок  здійснили Платон Півторак і дід Савка? Зачитайте. ( стор. 140. Ото як   пішли у лози, через годину прибігли німці….  І кулемети, і німці, і діди.)

 

-  Як ви думаєте: чи страшно було дідам-перевізникам? ( страшно у будь-якому випадку, але вони також розуміли, що страх від них відійде і з’явиться ненависть. От саме тоді, коли вони відчули цю ненависть, то вже не боялися померти.).

 

- Як зміцнився бойовий дух Колодуба, після того, як він дізнався про загибель дідів-перевізників? Зачитайте.( стор. 140. Встать – скомандував Колодуб…..до слів Готові на будь-який вогонь!!!)

 • То у яких же словах суть, що лягла в основу оповідання? ( Готові на будь-який огонь!!!)
 • Зверніть увагу, що Довженко в кінці фрази ставить три знаки оклику. Це говорить, що справді бійці готові до бою.

- Який епізод в оповіданні є найемоційнішим? ( Найвищої емоційної напруги сповнений в оповіданні епізод незвичайної смерті мужніх дідів. Платон і Савка гинуть, потопивши посеред Десни свій човен, вщерть наповнений фашистами.)

 Ця драматична сцена теж працює на основну ідею твору. Адже героїчний вчинок дідів — це приклад мужності та відваги для відступаючих бійців, це переконливе підтвердження істинності та щирості їхньої науки.

 

- Що, на вашу думку, символізують образи дідусів у творі?

Платон і Савка символізують невмирущий героїчний дух рідного народу. Невипадково для цієї ситуації письменник-романтик обрав саме «крайню» вікову категорію — старість. Вона якраз увиразнює кращі народні риси: глибоку мудрість, зневагу до смерті, сміливість, здатність до самопожертви в боротьбі з ворогом.

 

4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

1) Визначте спільні риси в характерах дідів Платона та Савки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Інтерактивна вправа «Займи позицію».

- Чи підтримуєте ви позицію Платона Півторака, що відступаючі воїни – це зрадники? ( Так чи Ні) (Учні займають позицію, аргументують свій вибір);

 

Учитель:

- У чому актуальність цього твору, чи можна провести аналогію між 1941 – 1942 роками і сучасністю?

          Так, дійсно, оповідання « Ніч перед боєм» актуальне і зараз. Оскільки на сході України також іде війна. І також їм страшно помирати. Кіборг Дмитро Крикун сказав:  Страх завжди був. Той, хто каже, що не боявся – бреше. Завжди страшно, бо жити хочеться».

 • А зараз я прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих під час Другої світової та воїнів, які загинули під час АТО на Донбасі.

6.  Робота по складанню інформаційного грона «Захисник Вітчизни». 

-  Як ви думаєте, які риси притаманні захисникам Вітчизни?

Сміливість

Відвертість

Відважність

Впевненість у перемозі

Здатність на самопожертву

 

Стійкість

Хоробрість

Мужність

Чуйність

Здатність на подвиг

Доброта

 

- Хто вартий цього звання?

 

ІІІ. Підбиття підсумків уроку.

           Саме вам, діти, через роки, десятиліття слід нести пам’ять про страшну війну, яка принесла горе майже в кожну домівку, саме ви  не повинні забувати тих, хто захищав нашу Батьківщину від фашистської навали. Тих сивочолих ветеранів, у яких до цієї пори не загоїлися рани. Берегти спогади про тих, хто недолюбив, у кого так і не здійснилися мрії, хто поліг у боях, визволяючи міста і села України, хто свідомо зробив крок на зустріч зі смертю, аби ви жили у мирній Україні. Цих років не померкне слава! Ми присягаємося вам:”Ніхто не забутий, ніщо не забуте…

 

IV. Рефлексія

 • Я знаю історію написання оповіданняНіч перед боєм
 • Я вмію здійснювати ідейно – художній аналіз твору.
 • Я можу будувати зв’язне висловлювання щодо характеристики образів.
 • Я вмію користуватися додатковими джерелами у ході підготовки до уроку, робити презентацію, вдумливо переглядати кінофільм.

 

V.  Робота з епіграфом

Біль утрат ніколи не згасити ,

Не знищить спогадів минулих тлінь,

Та подвиг ваш довіку буде жити

У пам’яті прийдешніх поколінь…

                                                                       С. Косенко

 

             ( Всі , хто загинув на війні назавжди залишуться у нашій памяті)

 

VI . Оцінювання.  ( Порахуйте бали, які ви поставили у картку самооцінювання)

 

VII. Інструктаж домашнього завдання  

Виписати з оповідання крилаті вислови, які містять народні погляди на життя.

 

 

 

 

 

 

                                                     Картка  самооцінки

     Прізвище та імя _____________________________________________

Вид  роботи

Можлива   кількість балів

Результат

1.

12  запитань

для  найуважніших

До  8 відповідей – 1б.,

Більше 8 відповідей – 2б.

 

2.

Переказування епізоду за ілюстраціями повісті

1б.

 

3.

Робота  з  текстом

(виразне читання  епізодів, участь у бесіді)

1 – 3б.

 

4.

«Відновити послідовність»

1 – 2б.

 

5.

«Гронування»

1б.

 

6.

«Діаграма  Вена»

1б.

 

7.

Характеристика образів

 

8.

Незакінчене  речення

1б.

 

 

Всього

 

 

 

____________________________________________________________________________

                     Картка  самооцінки

     Прізвище та імя _____________________________________________

Вид  роботи

Можлива   кількість балів

Результат

1.

12  запитань

для  найуважніших

До  8 відповідей – 1б.,

Більше 8 відповідей – 2б.

 

2.

Переказування епізоду за ілюстраціями повісті

1б.

 

3.

Робота  з  текстом

(виразне читання  епізодів, участь у бесіді)

1 – 3б.

 

4.

«Відновити послідовність»

1 – 2б.

 

5.

«Гронування»

1б.

 

6.

«Діаграма  Вена»

1б.

 

7.

Характеристика образів

 

8.

Незакінчене  речення

1б.

 

 

Всього

 

 

 

 1. Таблиця.

Вибір цілей уроку

            Відповіді учнів

Про що дізнаємося?

 

Чого навчимося?

 

Навіщо це нам?

 

 1. Таблиця.

                                Герої оповідання «Ніч перед боєм»

Головні герої

Другорядні герої

Петро Колодуб

Іван Дробот (онук діда Савки)

Дід Платон Півторак

Борис Троянда

Дід Савко

 

 1. Опорна схема «Захисник Вітчизни»

Захисники Вітчизни

Риси характеру

Герої Другої світової війни;

Герої народних дум ,

козаки запорозької Січі, учасники Революції Гідності, Герої Небесної Сотні , воїни – бійці АТО .

 

 

docx
Додано
30 квітня 2020
Переглядів
8390
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку