Олімпіадні завдання І рівня з біології в 11 класі

Про матеріал
Олімпіада вміщують тестові запитання з вибором однієї правильної відповіді, тестові запитання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності та послідовності. Практична робота на папері пов'язана з розв'язанням задачі з молекулярної біології та описом рисунка.
Перегляд файлу

11  КЛАС

Тести групи А  (1 бал)

(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірною може бути тільки одна)

1. Міцелій грибів складається з:

a) асків

б) гіф

в) базидій

г) конидій

2. Назвіть рослину, у видозміненому пагоні якої є денце:

a) клен

б) пирій

в) конвалія

г) цибуля

3. Ріст, що відбувається за рахунок поділу клітин конуса наростання, називається:

а) вставним;

б) інтеркалярним;

в) бічним;

г) верхівковим.

4. Назвіть рослину, яка  в процесі нестатевого розмноження утворює соруси:

а) папороть чоловіча

б) плаун

в) гінкго

г) зозулин льон

5. Функцією скорочувальної вакуолі в клітині найпростіших є:

а) регуляція водно-сольового балансу в клітині

б) травлення

 

в) розмноження

 

г) захист від ворогів

6. Укажіть, що у риб виконує функцію сприйняття напрямку та сили тиску води:

а) шкіра

б) луска

в) бічна лінія

г) грудні плавці

7. Кров тече під найменшим тиском в:

а) аорті

б) артеріях

в) венах

г) капілярах

8. Укажіть групу крові, яка містить аглютиноген А та аглютинін ß:

а) І

б) ІІ

в) ІІІ

г) ІV 

9. При неповному домінуванні в результаті моногібридного схрещування відбувається розщеплення за фенотипом у співвідношенні:

а) 9 : 3 : 3 : 1

б) 1 : 2 : 1

в) 3 : 1

г) 1 : 1

10. Що утворюють гени, розташовані в одній хромосомі:

а) геном

б)  каріотип

в) групу зчеплення

г) плазміду

11. Виберіть правильне визначення терміна «транскрипція»:

а) переписування інформації з молекули ДНК на молекулу іРНК

 

б) транспорт аміно-кислотних залишків до місця синтезу білкової молекули

в) сполучення аміно-кислотних залишків у поліпептидний ланцюг

г) набуття молекулою білка активного стану

12. З наведених генотипів вкажіть дигетерозиготний:

а) ААВВ

б) ААвв

в) аавв

г) АаВв

Тести групи Б (3 бали)

(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірними можуть бути декілька)

1. Назвіть ознаки комахозапильних рослин:

a) яскрава оцвітина

б) дрібні квітки, зібрані в суцвіття

в) квітки з приємним запахом

г) пилок сухий, дрібний

д) маточки довгі, висунені з квіток

2. Представником родини Бобові є:

а) дурман

б) соя

в) гірчиця

г) тютюн

д) молочай 

3. Оберіть з перелічених органів рослини вегетативні органи:

а) листок

б) корінь

в) квітка

г) плід

д) міцелій

4. Для класу Дводольні характерні риси:

a) мичкувата коренева система

б) стрижнева коренева система

в) наявність камбію у провідних пучках

г) сітчасте жилку-вання листя

д) паралельне  жилкування листя

5. До неклітинних форм життя належать:

a) архебактерії

б) бактеріофаги

в) еубактерії

г) віроїди

д) мікоплазми

6. Участь у творенні осадових порід беруть:

а) форамініфери

б) лейшманії

в) трипаносоми

г) плазмодії

д) радіолярії

7. Гемоглобін у людини виконує функції:

а) забезпечення імунітету

б) перенесення О2

в) перенесення СО2

г) запобігання крововтратам

д) підтримання рН крові

8. До залоз змішаної секреції відносяться:

а) наднирники

б) яєчники

в) підшлункова залоза

г) гіпофіз

д) слинні залози

9. Дволанцюгова ДНК містить 22% гуаніну. Який відсоток припадатиме на аденін:

а) 22

б) 28

в) 44

г) 56

д) 72

10. Укажіть  місце розташування  алельних генів:

а) ідентичні ділянки гомологічних хромосом

б) різні ділянки гомо-логічних хромосом

в) ідентичні ділянки не-

гомологічних хромосом

г) різні  ділянки негомо-логічних хромосом

д) різні хромосоми

11. Укажіть клітини, в яких можуть виникати мутації:

а) лише статеві

б) лише нестатеві

в) будь-які

г) лише нервові

 

12. Ланцюг молекули ДНК має послідовність нуклеотидів ГТГ-ТАА-ЦГА-ЦЦА-ГАЦ. Вкажіть, яким буде другий утворений ланцюг і як називається цей процес:

а) ЦУЦ-АУУ-ГЦТ-ГГУ-ЦТГ

б) ЦАЦ-АТТ-ГЦТ-ГГТ-ЦТГ

в) реплікація

г) транскрипція

д) трансляція

Завдання на встановлення відповідностей, послідовностей…

(5 балів)

А

Б

В

Г

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 1. Установіть послідовність процесів ембріогенезу:

А. Гаструляція

Б. Гістогенез

В. Органогенез

Г. Формування бластули

 

(5 балів)

А

Б

В

Г

Д

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

2.   4. Встановіть відповідність між класами органічних сполук  і речовинами, до  яких вони належать:

1.  Білки                              А.  ДНК

2.  Ліпіди                            Б.   гліцерин

3.  Вуглеводи                     В.   міоглобін

4.  Нуклеїнові кислоти      Г.  стероїдні гормони

                                            Д.   фруктоза


 

 

 

 


(5 балів)

А

Б

В

Г

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

3.  Установіть правильну послідовність етапів синтезу білка:

А. Вихід і-РНК у цитоплазму й поєднання її з рибосомою

Б. Транскрипція

В. Трансляція

Г. Відокремлення молекули білка від і-РНК і рибосоми

 

 

4. Установіть відповідність між біополімерами та речовинами, що входять до їх складу:

1. глікоген

А – глюкоза 

(5 балів)

А

Б

В

Г

Д

2. гемоглобін

Б – амінокислоти      

1.

 

 

 

 

 

3. ДНК

В – рибоза 

2.

 

 

 

 

 

4. РНК

Г – дезоксирибоза  

3.

 

 

 

 

 

 

Д – гліцерин

4.

 

 

 

 

 

 

Практична робота на папері

 1.      C:\Users\Aleksey\Desktop\Аскарида Цикл розвитку - копия.pngРозглянути малюнок і визначити, що на ньому зображено. Зробити підписи кожному позначенню. Дати відповіді на запитання

 

 

 

Кількість балів

 

            Цикл розвитку  …………………………………..

2

1.

 

1

2.

 

1

3.

 

1

4.

 

1

5.

 

1

6.

 

1

7.

 

1

8.

 

1

1.  (2 бали)   До якого типу належить тварина?  ________________________________________________

2. (2 бали)   Хто є проміжним хазяїном в циклі розвитку даного паразиту? ________________________

3. (2 бали)   Хто є остаточним хазяїном? ______________________________________________________

 1. (2 бали)   Даний паразит є гермафродитом чи роздільностатевим організмом?_____________________
 2. (2 бали)   Яка порожнина тіла притаманна даній тварині? ______________________________________

                 20 балів

2. Фрагмент молекули ДНК містить 560 тимідилових нуклеотидів, що становить 28% загального числа нуклеотидів. Визначити число аденілових, гуанілових, цитидилових нуклеотидів у даному фрагменті молекули ДНК і довжину фрагмента.

                                                                                                                                   12 балів

Всього: 100 балів

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Герецун Галина Михайлівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
3 листопада 2019
Переглядів
1078
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку