Опис виховної системи класу "Сузір'я добрих сердець"

Про матеріал

Описаний вище педагогічний досвід роботи класного керівника.

Результативність досвіду вивчалася через загальне вивчення класного колективу (спостереження, бесіди тощо), аналіз

адаптивних можливостей у 5 класі, порівняння результатів соціометричних досліджень, оцінку участі класу у загальношкільних справах, оцінку участі у конкурсах різних рівнів.

Здійснення виховної діяльності відповідно до проблеми, над якою працює класний керівник, ще продовжується.

Провідна ідея виховної системи - формування креативної особистості, з творчим потенціалом, високоморальними цінностями, гуманістичними та демократичними поглядами, багатою духовністю, яка володіє навичками самовдосконалення, відкритого спілкування, має активну життєву позицію, самодостатня і самобутня, готова до самореалізації у сучасному житті.

Головна мета – формування духовної особистості. Виховання в кожному учневі гармонійно розвиненої людини, духовно багатої, інтелектуальної, яка успішно реалізується в соціумі, як творча, активна особистість.

Перегляд файлу

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №46

Миколаївської міської ради

Миколаївської області

 

Конкурс "Класний керівник року"

 

 

(опис педагогічного досвіду)

 

D:\Шлольная папка\303\20170303_143503.jpg

 

 

Пирожкова Світлана Анатоліїівна

класний керівник 5-Б класу

МЗОШ І-ІІІ ступенів № 46

 

 

 

Миколаїв, 2017

ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Тема досвіду

 

«Формування товариських відносин в учнівському колективі шляхом упровадження КТС».

 

Автор

 

Пирожкова Світлана Анатоліївна, вчитель англійської мови, класний керівник 5-Б класу Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №46

Миколаївської міської ради  Миколаївської області

Стаж роботи: 24 роки

у тому числі класним керівником: 18 років

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання:вчитель-методист

Сфера застосування

 

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 46 Миколаївської міської ради  Миколаївської області

 

Актуальність

 

Ми живемо у час глобальних суспільних змін, глибокого осмислення життя, в період становлення нової демократичної української школи, яка потребує переосмислення виховного процесу.

Це актуальна проблема, бо від того, які виховні системи будуть запроваджуватись у навчально-виховному процесі, які орієнтири у формуванні та становленні особистості будуть прийняті, залежатиме майбутнє України.

В вирі сучасних подій закономірним є пошук відповідей на запитання: Як виховати людину - патріота, громадянина України, господаря власної долі?

Класний керівник має складну, але дуже важливу місію - стати координатором діяльності учнів у класі, їх помічником у процесі самопізнання, самоосвіти, самоствердження, самовизначення та самореалізації.

Основна структурна ланка у школі – це клас, саме в ньому зароджується інтерес до навчання, формуються соціальні відносини  між учнями. Клас представляє собою систему, яка допомагає реалізувати піклування про соціальне благополуччя дітей, вирішувати проблему їхнього  дозвілля, згуртовувати колектив, формувати відповідну емоційну атмосферу, здійснювати виховний вплив на формування особистості учня.    Сьогодні, як ніколи гостро, постає завдання осмислення й пізнання нових педагогічних реалій, створення нової філософії освіти.

 Від того, як школа допоможе своїм вихованцям спроектувати їхню життєву траєкторію, залежить успішність та міра реалізованості дитини у майбутньому.

 Саме тому вважаю актуальним створення виховної системи класу на засадах морально-етичного виховання. 

Наукові концепції та теорії

 

Ідеї морального виховання розкрито в педагогічних творах Н.К. Крупської і А.С. Макаренко.

Поняття про колективну творчу справу було введено в середині 60х років. Продовжив педагогічну спадщину А.С. Макаренка і став його послідовником І.П. Іванов. Педагоги вважають академіка І.П. Іванова винахідником методики КТД, творцем педагогіки співробітництва.

В даний час сотні тисяч педагогів працюють за методикою І.П. Іванова. "Енциклопедія колективних творчих справ" відома широким колам педагогічної громадськості.

Проблема формування етичної свідомості, поведінки у взаємозв'язку розроблялася такими педагогами, як І.А. Каїров, Н.І. Болдирєв, И.С. Марєнко, О.С. Богданова.

Програма морального виховання, розроблена Н.І. Болдирєвим, є фундаментальним внеском в даній області. Важливе те, що в основу виховання покладені принципи гуманізму, інтернаціоналізму, непримиренності до лицемірства, користолюбству, егоїзму. 

Основна ідея

 

 • У згуртованому дитячому колективі жоден з вихованців не може бути беззахисним, відокремленим. У такому колективі діє міцний закон: ніхто не тільки не має права, а й не має можливості безкарно знущатися над найслабкішими членами колективу.
 • Залучення кожного учня до колективних творчих справ.
 •         У спілкуванні з дітьми девіантної поведінки потрібно виявляти стриманість, терпіння, пам'ятаючи, що вони самі, тероризуючи інших, страждають від власної упертості, дратівливості.
 •         Класний керівник –  їх союзник у вирішенні внутрішніх проблем.
 •         Тактовне і послідовне навчання дитини  самоконтролю, внутрішньої зібраності і стриманості. Перевести активність агресивної дитини в правильне русло шляхом вивчення її інтересів і схильностей.
 •         Поступове ускладнення завдань, що вимагають рішучості, сміливості, реакції, дасть змогу відвернути дитину від  «з'ясування відносин» і переключити на організацію спільної діяльності, успіх якої залежить від уміння співпрацювати з іншими.
 •         Охоплення гуртковою роботою, занятість у різних спортивних секціях.
 •         Активне залучення підлітків до учнівського самоврядування, соціальної активності, різних конкурсів та змагань.
 •         Єдність СІМ'Ї + ШКОЛИ+ ГРОМАДСЬКОСТІ у процесі виховання особистості.
 •         Система послідовних цілей, досягнення яких зумовлює перехід від простого задоволення результатами роботи до глибокого почуття обов'язку.

Технологія реалізації ідеї

 

Використовуються елементи наступних педагогічних технологій:

- технологія «Колективного творчого виховання» (за І.П. Івановим);

 - технологія «Створення ситуації успіху» (за А.С Бєлкіним);

 - «Проектна технологія»;

- інноваційні форми та методи роботи: інтерактивні рольові ігри, інтерактивне навчання, КТС, заочні подорожі, класні майстерні, відверті розмови, ситуативні практикуми, години спілкування з елементами тренінгу,ігрові програми, аукціони, коло ідей.

- «Інтерактивна технологія».

 Реалізація відбувається шляхом:

- організації виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах гуманістичної педагогіки;

- змістового наповнення виховної діяльності з урахуванням вікових особливостей учнів;

- задоволення базових потреб учнів;

 - реалізації у процесі діяльності особистісно зорієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентісного підходів до організації виховного процесу;

- оптимального поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, колективної;

- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення «ситуацій успіху» та підтримки);

- психолого-педагогічний супроводу колективу;

- співпраці з органами учнівського самоврядування;

- залучення учнів до позашкільних навчальних закладів, гуртків, секцій;

 - інтеграції зусиль батьківської громади, громадських та благодійних організацій.

Діяльність здійснюється з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класного керівника, батьківського колективу класу, аналізу адаптивних можливостей учнів у 5 класі, результатів соціометричних досліджень класу, педагогічних спостережень.

-здатності враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні;

- діяльності у співпраці з сім'єю, громадськістю;

- залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки;

- розвитку творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу;

- спонукання школярів до самостійного розв'язання власних життєвих проблем у нестабільному суспільстві;

- життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини;

 - педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії;

 - педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки; - самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

Форми, методи, прийоми, засоби

 

Найефективнішими формами, методами, прийомами і засобами роботи виявилися:

Колективні: тематичні та благодійні акції, акції милосердя, зустрічі з видатними людьми, художні конкурси, КТС.

Групові: години спілкування, класні збори, усні журнали, екскурсії і походи, інсценізації, бесіди за круглим столом, дні колективного відпочинку, просвітницькі та психологічні тренінги, конкурси, родинні свята, дні народження, вікторини, рольові ігри.

Індивідуальні: відвідування сімей з метою ознайомлення зі стилем виховання дитини в сім'ї, умовами проживання та психологічним кліматом, бесіди (з учнями, батьками, учителями), різні види діагностування.

Добре поєднувати індивідуальні форми з груповими та масовими

Результат застосування

 

Результативність і дієвість досвіду визначається позитивними змінами, які простежуються в особистісному розвитку учня зокрема та учнівського колективу в цілому, зростанні їх соціальної активності й громадянської позиції, здатності до соціалізації в суспільстві.

У процесі здійснення виховної діяльності, спрямованої на формування товариських відносин в учнівському колективі шляхом упровадження КТС, активного залучення до позакласної роботи, можу зазначити, що учні класу мають активну громадянську позицію, їм властиві доброзичливість, співчуття, милосердя, небайдужість до долі  своєї батьківщини.

Порівняння результатів соціометричних досліджень учнівського колективу за період з вересня 2016р. по березень 2017р. показало підвищення рівня згуртованості колективу: у вересні - коефіцієнт рівня згуртованості 0,20; у березні – коефіцієнт рівня

згуртованості 0,25.(Додаток 1)

 Значно зменшилася кількість учнів, які проявляють однобічну та взаємну антипатію (у вересні - 39 виборів однобічної антипатії та 8 учнів проявляли взаємну антипатію; у березні – 10 виборів однобічної антипатії та відсутня взаємна антипатія), зменшилась кількість ізольованих учнів (у вересні-3, у березні-1).

(Додаток 2,3,4,8)

Система виховної роботи класу сприяє формуванню в учнів загальнолюдських та морально-духовних цінностей, надає можливість реалізуватися в різних сферах навчально-виховної та соціально-значущої діяльності, відбувається виховання школярів як громадян – патріотів своєї країни. Порівнюючи рівень вихованості учнів, можна говорити про помітні позитивні зміни.(Додаток 5)

Як результат здійснення виховного впливу на моїх вихованців, слід зазначити, що помітно зріс в учнів класу рівень соціальної активності через залучення до гурткової, позакласної роботи, більшість учнів класу мають активну громадянську позицію, їм властиві доброзичливість, співчуття, милосердя, переживання за долю своєї Батьківщини.(Додаток 6, 7)

 

Критерії ефективності

 

     Визначення ефективності відбувається за наступними критеріями:

1. Психологічний клімат у колективі.

2. Комфортність кожної дитини в колективі.

3. Рівень вихованості учнів (за ціннісними

орієнтирами).

4. Рівень згуртованості колективу.

5. Зміст діяльності, емоційна насиченість.

6. Рівень залучення батьків, громадських організації

до спільної діяльності.

7. Образ класного колективу у виховній системі

школи.

8. Системність діяльності.

Наукові джерела

 

           Бех І.Д. Особистісно-орієнтоване виховання – нова освітня філософія // Педагогіка    толерантності. – 2001. – № 1.

           Оржеховська В. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: Навч.-метод, посібник. – К., 1996.

           Соціальна робота з дітьми та молоддю: проблеми, пошуки, перспективи / За заг. ред. І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. – К., 2000. – Вип. 1.

            Головченко В. Правове виховання учнівської молоді: питання методології та методики. – К.: Наукова думка, 1993.

       Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1997.

     Кацинська Л. Л. Виховний процес в сучасній школі. — Рівне,1997.

            Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: науково-методичний посібник. – К., 1998.

            Когут О.І., Юзефик Л.О., Тимчишин О.І. Інноваційні виховні технології. Тернопіль, 2009

             Коваль В. Працюємо сумлінно і творчо // Рідна школа. -1997. - № 3

             Розенберг А. Я. Комплексний підхід у діяльності класного керівника. - К., 1985.

             Русова С. Нова школа соціального виховання // Український освітній журнал. - 1994. - № 1.

Висновки

 

     Описаний вище педагогічний досвід можна визнати як актуальний позитивний досвід роботи класного керівника. Результативність досвіду вивчалася через загальне вивчення класного колективу (спостереження, бесіди тощо), аналіз

адаптивних можливостей у 5 класі, порівняння результатів соціометричних досліджень, оцінку участі класу у загальношкільних справах, оцінку участі у конкурсах різних рівнів.

Здійснення виховної діяльності відповідно до проблеми, над якою працює класний керівник, ще продовжується.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис виховної системи класу

Назва виховної системи

 

Компоненти структури

орієнтаційно-цільовий компонент

(стратегічна ціль (державна стратегія виховної політики, генеральна мета виховання;  етапи становлення та розвитку виховної системи; конкретизація цілей виховання відповідно до етапів виховання, місце і роль класу у виховному просторі освітнього закладу)

 

      Сьогодні, у час глобальних суспільних змін, глибокого осмислення життя, ми, вчителі, стали не лише свідками, але й активними учасниками становлення нової демократичної української школи, в якій виховний процес буде невід’ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності. Усе життя Нової школи буде організовано за моделлю поваги прав людини та демократії.

      Тому перед  нами, вчителями, постає завдання осмислення й пізнання нових педагогічних реалій, створення нової філософії освіти. Від того, як школа допоможе своїм вихованцям спроектувати їхню життєву траєкторію, залежить успішність та міра реалізованості дитини у майбутньому. 

Саме тому вважаю актуальним створення виховної системи класу на засадах морально-етичного виховання.

 Протягом всієї педагогічної діяльності я була класним керівником.

 Головним своїм професійним результатом вважаю, щоб мої діти склалися як особистості, які небайдужі до подій у країні, в їх власному житті та житті їхніх друзів і близьких. І, це, є моїм головним кредо як педагога і класного керівника.

 Ставши класним керівником 5-Б класу , перш за все  ознайомилася з банком даних дітей та батьків, характеристикою та психолого-соціологічними дослідженнями класного колективу за період початкової школи.

 Наступним кроком було відвідування кожного учня класу в сім'ї з метою ознайомлення зі стилем виховання дитини в сім'ї, умовами проживання та психологічним кліматом.

 Всі свої спостереження та проведену роботу з учнями, батьками вношу до щоденника педагогічних спостережень і аналізую та добираю ефективні форми та  методи у вихованні гармонійно розвиненої особистості, яка має власну думку і позицію.

 Врахувавши всі особливості як класного колективу в цілому так і кожного учня зокрема, почала працювати над створенням  власної виховної системи, яка б ефективно сприяла вихованню гармонійно розвиненої, громадянсько активної та духовно багатої  особистості, здатної адаптуватися в сучасному світі. Таким чином було розроблено систему виховної роботи "Сузір'я добрих сердець".

Провідна ідея виховної системи  - формування креативної особистості, з творчим потенціалом, високоморальними цінностями, гуманістичними та демократичними поглядами, багатою духовністю, яка володіє навичками самовдосконалення, відкритого спілкування, має активну життєву позицію, самодостатня і самобутня, готова до самореалізації у сучасному житті.

Головна мета – формування духовної особистості. Виховання в кожному учневі гармонійно розвиненої людини, духовно багатої, інтелектуальної, яка успішно реалізується в соціумі, як творча, активна особистість.      

Головні завдання:

 • Виховання гідного громадянина, патріота своєї  держави, законослухняної та ідейної особистості.
 • Виховання фізично і духовно здорової, високоінтелектуальної особистості,  яка цінує культуру й традиції свого народу.
 • Виховання особистості, яка має на все власну думку, здатної до самовираження, самоствердження, відповідальної й принципової.
 • Виховання чесної й порядної людини, здатної жити за законами честі.
 • Створення комфортних умов для плідного саморозвитку й самовдосконалення особистості.
 • Створення умов для консолідації зусиль педагогів, дитячого колективу, батьків, громадськості.
 • Формування прийомів самоконтролю, виховання поваги до старших, взаємоповаги, волі, альтруїзму.
 • Формування вміння спілкуватися, сприяння виробленню в учнів норм етики, моральних переконань, конструктивного діалогу, міжособистісних взаємин.
 • Формування естетичних смаків, любові до праці.
 • Залучення учнів до соціально значущої діяльності, колективних творчих справ, формування в них потреби в громадській роботі.
 • Акцентування на усвідомленні  сили єдності в трикутнику школа – сімя – громадськість.
 • Продовження  роботи по згуртуванню колективу.

Принципи моєї виховної системи.

Пріоритетними в моїй виховній системі "Сузір’я добрих сердець" стали наступні принципи:

1.Принцип "розуміння замість засудження"

2.Принцип "добровільність замість контролю"

3. Принцип "активність замість пасивності"

4. Принцип " конфіденційність"

5. Принцип "щирість, довіра"

6. Принцип "Сім'я та школа - єдина родина "

7. Принцип "взаємодопомога, взаємопорозуміння".

   Пріоритетні напрямки виховної системи класу

 • Створення сприятливих умов для духовного зростання учнів.
 • Творче поєднання різновидів діяльності та принципів партнерства з метою створення атмосфери сприятливого спілкування на теренах творчості, спільної праці та взаємодопомоги для  досягнення поставленої мети.
 • Формування здорової життєвої компетентності, виховання потреби в самовдосконаленні.
 • Сприяння розвитку громадянської позиції, почуття власної потрібності в спільній справі на засадах учнівського самоврядування.
 • Конкретизація колективних творчих справ та створення можливостей для самореалізації школярів у конкретних справах.
 • Забезпечення прав і інтересів учнів, відвернення дітей від асоціальних форм поведінки.

Виховна система класу і школи нероздільні і взаємодоповнюючі, тому вони мають три спільні компоненти в своїй основі:

 • організація роботи учнівського самоврядування,
 • вибір та реалізація колективних творчих справ,
 •  родинно - педагогічна підтримка.

Виховна система підрозділяється на 4 етапи:

1) вивчення сфери інтересів, потреб та інших особистісних характеристик членів класного колективу, формування товариських відносин в класному колективі, налагодження тісної співпраці класного самоврядування та шкільного, апробація КТС (5-6 класи);

2) зміцнення міжособистісних відносин, усвідомлення свого «Я» в учнівському колективі шляхом упровадження КТС, налагодження тісної співпраці з громадкістю (7клас);

3) активний розвиток самоврядування (8-9 класи);

4) ідеї, форми і способи оновлення життєдіяльності класного колективу - внесок в розвиток всього шкільного колективу (10-11 класи).

гносеологічно-аксіологічний (змістовий) компонент

(досягнення стратегічних цілей у вихованні через конкретизацію завдань у контексті педагогічної проблеми, над якою працює класний керівник)

 

   З метою досягнення стратегічних цілей     свою виховну діяльність будую у відповідності до наступних ключових напрямків:

      -  ціннісне ставлення до себе;

      - ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

      -   ціннісне ставлення до праці;

       -  ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

       - ціннісне ставлення до природи

       - ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

      Працюючи з    класним колективом, я ставлю перед собою такі виховні завдання:

1. Створити необхідні умови для становлення і прояву індивідуальності дітей;

2.      Надати педагогічну підтримку кожному учневі в реалізації прагнення стати і бути самим собою;

3. Підвищити роль класного співтовариства в прояві індивідуальності учнів .

 4. Сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального потенціалу

 5. Виховувати в учнів любов до свого народу, його мови, звичаїв і традицій.

організаційно-педагогічний компонент

(педагогічні умови ефективності виховного процесу)

 

У класі  організоване  таке виховне середовище, яке надає кожному учню можливість вибору різних видів занять і творчої діяльності, що відповідають особистим потребам. Головне завдання – створення комфортних, безконфліктних, безпечних умов для розвитку учня, реалізації його можливостей та здібностей.

 

практично-діяльнісний компонент

(стратегії та методи виховної роботи, організаційні форми – індивідуальні, групові, колективні, масові; спілкування, тактика та стиль діяльності класного керівника)

 

 Стимулом системи виховної роботи "Сузір'я добрих сердець"є рейтинг учнів класу, який базується на трьох напрямках: академічний, морально-етичний та творчо -соціальний. Академічний  напрямок базується на навчальних досягненнях кожного учня класу і обраховується в рейтинг в кінці ІІ та IV чверті. До морально-етичного напрямку входять такі складові як правила поведінки, дотримання статуту школи і т.д. У творчо-соціальному напрямку обліковується громадянська активність школярів: виконання доручень, участь в конкурсах, змаганнях, акціях, КТС і т.д. (Додаток-фото)

 В класі налагоджена робота учнівського самоврядування: учні класу об'єднані в сектори (навчання, дозвілля, спорт, редколегія, екологія та милосердя, дисципліна та порядок, трудовий). На чолі кожного сектору є Голова, який відповідає за роботу сектора, звітує про роботу сектора та узгоджує свої дії з мером класу та  класним керівником на засіданні активу класу (1 раз на місяць).

 З метою виховання самодостатньої особистості та згуртованого і дієвого колективу застосовую наступні форми та методи роботи: виховні години у вигляді тренінгів("Конфлікт та спілкування" (Додаток), "Пізнай себе - і ти пізнаєш світ", "Спілкуємося та діємо", "Як стати лідером?,"Вдячність", "Чи любиш ти себе?", "Твоя активна життєва позиція", "Співчуття - перший крок до людяності", "Чи вміємо ми відпочивати"), круглих столів із застосуванням ігрових методів ("Що псує стосунки між людьми?", "Закони життя нашого класу", "Індивідуальні особливості людини", "Я- громадянин України і пишаюся цим"), бесіди, родинні свята (свято Миколая, Моя родина),участь в акціях, зустрічі з цікавими людьми ("На захисті рідної землі"(зустріч з воїном АТО),зустріч з представниками Приватбанку), екскурсії, колективно-творчі справи, здоров'язберігаючі технології .(див. Додаток-фото)

 Важливе значення в вихованні школярів є тісна співпраця класного керівника з батьками, вчителями-предметниками, психологом, соціальним педагогом. І це є важливим фундаментом  виховної системи "Сузір'я добрих сердець". Старанно планую роботу з батьками, використовуючи різноманітні форми і методи роботи: відвідування сімей вдома, батьківський всеобуч, педагогічні тренінги для батьків("Стилі виховання в сім'ї"(Додаток 10), "Шляхи підвищення мотивації учня до навчання","Уроки спілкування" і т.д.). Батьки активно залучаються до справ класу, школи, і дійсно за цей рік сформувалася в класі єдина родина Батьки-Діти-Вчитель, де справи робляться разом в дружній і теплій атмосфері.( Додаток-фото)

 Головне, що я виховую в своїх  учнях - це вміння відрізняти добро від зла, справжнє людське щастя від безтурботного  існування.  Хочу, щоб вони були справжніми патріотами своєї держави, добрими, гуманними, милосердними, здоровими духовно і фізично. Здійснити це, вважаю можливим, впливаючи на духовний світ учнів словами і справами, активно співпрацюючи з батьками, встановлюючи контакти з культурними та громадськими організаціями. І саме в цьому я бачу зміст виховної роботи в класі.

Форми виховної роботи:

 • Учнівські проекти як інтерактивна форма, що ефективно сприяє засвоєнню демократичних цінностей, та вчать вихованців визначати проблеми та знаходити шляхи їх вирішення.
 • Створення й робота дружніх об’єднань, що працюють у спільному руслі: батьки і діти.
 • Скарбничка ідей, банк добрих справ – джерело в становленні життєвої компетенції.
 • Тренінги, інформаційні години,КТС(Додаток 11).
 • Екскурсії , участь в різноманітних конкурсах, змаганнях(Додаток-фото).
 • Рейтингова система класу.
 • Акції милосердя в рамках класного, шкільного, позашкільного простору.
 • Усвідомлена участь учнівського самоврядування у вирішенні важливих питань життя класу, школи.
 • Години спілкування, спільна підготовка та проведення заходів, зустрічі з людьми різних професій як шлях до утворення міцних зв’язків між дітьми та дорослими і яскравий спосіб самовираження особистості.
 • Використання всіх видів творчої діяльності – науко-навчальних, технічних, ігрових, управлінських, мистецьких на тлі простору прояву здібностей стилю спілкування, розвитку ініціативності.

Учні із задоволенням   беруть участь у конкурсах, вікторинах, акціях, виховних заходах,  що сприяє  вихованню таких загальнолюдських цінностей як справедливість, чуйність, чесність,   гідність,  толерантність, добросовісність, ввічливість, обов'язковість, працелюбність, готовність допомогти іншим,  розвиває моральну активність особистості.

Вивчаючи рівень самооцінки кожного учня, разом із ними розробляю програми їхнього розвитку, перспективи (близьку, середню та далеку) усього класного колективу.

 Близькою перспективою є організація та проведення таких виховних справ, як: Дні іменинника та родинні свята, екскурсії та подорожі, відвідування цікавих куточків рідного міста , походи, спортивні та туристичні змагання. 

 Такі форми роботи сприяють формуванню колективу, згуртованості його членів.

Середньою – колективні творчі справи, наприклад: "Осінній ярмарок", "Масляна"(малюнок крейдою на дошці)(Додаток 11), проект "Найкраща ділянка", підготовка виступу команди класу ЮІР та ДЮП, підготовка та проведення шкільної лінійки до Дня народження Т.Г.Шевченка, участь у конкурсно-розважальних програмах «Юні мовознавці», «День Яблука», «Свято Весни»;  шкільних та міських акціях «Подаруй частинку доброти», «Збір трав для воїнів АТО»,"Подаруй книгу бібліотеці", допомога дітям-інвалідам. Ці та інші виховні справи, спрямовані на розвиток творчих здібностей, нахилів школярів, формують правильну самооцінку, стимулюють бажання вихованців до самоорганізації, самопрезентації, під час якої вихованці дізнаються про нові, ще невідомі таланти та риси характеру їхніх однокласників.

Далекою перспективою є створення умов щодо розвитку бажання кожного вихованця постійно працювати над собою, самовдосконалюватися з метою успішного завершення навчання в школі та прагнення залишити яскравий слід у майбутньому. 

діагностико-результативний компонент

(очікувані результати, критерії ефективності, оцінка й аналіз функціонування системи)

 

Для вивчення результативності та ефективності виховного   впливу використовую такі методики як моніторинг, діагностика, анкетування тощо. В проведенні діагностичної роботи значну допомогу надає шкільний психолог. Так були проведенні анкетування спільно з практичним психологом " Вивчення рівня тривожності учнів","Життєві цінності", діагностика виявлення важковихованості, СОДСО. Виховну роботу  неможливо організовувати без психолого-педагогічної

характеристики  класу  та соціального паспорту. 

   За результатами цього року можу впевнено сказати, що ця система підтвердила свою ефективність і право на існування.

 Результати виховної роботи за цей рік були вражаючими: учні, вмотивовані рейтинговою системою, стали значно активнішими в громадському житті класу, школи, міста; покращився рівень вихованості та успішності учнів класу, колектив став більш згуртованим, а також відбулися позитивні зрушення в покращанні морально-етичних якостей більшості учнів класу(Додаток 1, 5).

 Система «Сузір’я добрих сердець, представлена в даній роботі орієнтована на учнів середньої школи 5 класу, але може бути адаптована під різні вікові категорії.

 Очікуваний  результат – виховання гармонійно розвиненої, громадянсько активної та духовно багатої  особистості, здатної адаптуватися в сучасному світі.

Критеріями оцінювання результатів виховної системи є наступні:

1. Рівень сформованості класного колективу.

2. Результати колективних та індивідуальних психолого-педагогічних спостережень.

3. Рівень залученості учнів у колективно - творчу діяльність, у роботу активу класу.

4. Рівень стану психічного і фізичного здоров'я учнів.

5. Рівень задоволеності учнів і їх батьків виховною моделлю класу.

  Як результат проведеної роботи маємо певні здобутки:

 • за результатами анкетування "Моя думка про клас"(Додаток12):

                 - 71% учнів чудово себе почувають в класному колективі, в колі друзів;

                  - 71% учнів вважає, що класний колектив є дуже важливим в їх житті;

                  - 95% учнів задоволенні роботою класного самоврядування;

                  - 67% учнів завжди беруть активну участь в КТС;

                  - 48% учнів задоволені, що можуть проявити себе в класі;

                   - 52% учнів у класному колективі відкрили у собі певні здібності й мають можливість їх розвивати;

 •      зросла згуртованість учнів та батьків у класних справах;
 • підвищився рівень мотивації до навчальної та виховної діяльності;
 •       більшість учнів класу стали активними учасниками позакласних заходів, активно беруть участь в проведенні шкільних свят, КТС ;
 •    майже всі учні класу охоплені гуртковою роботою;
 •    вихованці класу є переможцями у шкільних та міських конкурсах.

 

Структурно-функціональна чи організаційно-педагогічна модель системи (якщо є)

 

Сформована структурно-функціональна модель виховної системи класу (Додаток13) забезпечує таке освітнє середовище, яке дозволяє організовувати різноманітні взаємодії між суб'єктами освітнього процесу (учнями, вчителями, батьками,психологом та адміністрацією, громадскістю) і дає можливість дітям у повній мірі отримати позитивний соціальний досвід. При цьому я , як класний керівник,стала порадником і координатором  різних видів діяльності дітей в плані особистісного розвитку, соціалізації. Учні виступають як партнери, які співпрацюють з усіма суб'єктами освітнього середовища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки-фото

D:\Шлольная папка\Школьное видео\303\20170303_141121.jpg

 

D:\Шлольная папка\приватбанк\SAM_1637.JPG

 

 

 

 

 

D:\Шлольная папка\ділянка\20170324_095348.jpg


Додаток 9

Виховна година з елементами тренінгу

« Конфлікт і спілкування »

 Мета:

- розширити знання учнів про конфлікт;

- показати ефективні шляхи розв'язання конфліктних ситуацій;

- вчити використовувати в спілкуванні з іншими людьми тактику

співробітництва, знаходити конструктивні способи розв'язання проблемних ситуацій;

- формувати в учнів почуття єдності з колективом, спонукати школярів до роботи над собою;

- сприяти взаєморозумінню в класі, виховувати повагу до товаришів, почуття відповідальності за свої слова і вчинки.

Обладнання:  Листочки, ручки, бейджики, листочки з клейкою основою, фломастери, торбинка асоціацій, кошик, плакат « П'ять сходинок подолання конфліктів», емблеми  « Акули», « Черепахи», «Ведмежата», « Лисиці», «Мудрі сови», вислови про конфлікт.

Що підготувати заздалегідь:

Правила роботи  під час тренінгу, дерево, пташки, хмаринки, вислови про конфлікт і спілкування, смайлики, торбинку асоціацій, пам'ятки, п'ять стратегій поведінки в конфлікті.

Вислів:

« Ніщо так не покаже характеру, як гарна поведінка в конфлікті, якого не можна уникнути»

                                                                                               Генрі Тейлора

Вчитель   Добрий день усім! Мені приємно привітати всіх учасників нашої зустрічі. Сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття з елементами  тренінгу, тема якого –

 « Конфлікт і спілкування». Будь ласка, подумайте і запишіть на пташках, що б ви хотіли дізнатись під час нашої з вами зустрічі, тобто свої очікування.

Очікування ( 10 хв. )

Роздаю учням фігурки пташок, пропоную написати на цих фігурках свої очікування і розмістити їх під хмаринками.

„Наші очікування літають навколо дерева, а ми докладемо зусиль, щоб вони оселилися на наше дерево".

    Ми всі знайомі, але не зовсім. Кожна людина відрізняється від іншої своїми звичками, якостями, поглядами, уподобаннями, рисами характеру, мріями. Я пропоную познайомитися ближче між собою.

1.Вправа «Доріжка знайомств»

Кожен із вас повинен назвати своє ім'я, 2 риси характеру і своє захоплення.

( Виконують вправу)

- Ми почули, які ми всі різні, в кожного свої риси характеру, захоплення, інтереси, уподобання.

Щоб наша зустріч була успішною і щоб у всіх був гарний настрій, потрібно дотримуватися деяких правил. Пам'ятаймо про них!

Правила тренінгу

- називати учасників по імені;

- ставитися до товаришів з повагою;

- бути доброзичливим, толерантним, активним, уважним, ввічливим, позитивним;

- говорити по черзі, не перебивати;

- не давати порад, що повинні робити інші, а чого не повинні;

- поважати кожного учасника;

- виявляти чуйність, співчуття.

  ІІ Вступ

       Від народження людина опиняється в колі правил, заборон, норм. Норми і правила поведінки встановлюють самі люди, а їхнє дотримання робить життя й спілкування людей гуманнішими, ефективнішими, зручнішими.

На думку приходить вислів французького філософа, математика, фізика, і письменника ХVІІ ст. Паскаля: «Правила доброї поведінки відомі з давніх – давен, річ за дрібницею – вміти користуватися ними»

     Звичайно вжите слово «дрібниця» насправді означає дуже багато. Адже коли порушуються правила поведінки, етикет спілкування, створюються конфліктні ситуації, виникає конфлікт.

Ми почули, що усі ми різні, і наші інтереси часто не відповідають інтересам інших, нам деколи приходиться вступати в конфлікт. Тому в житті всім нам дуже важливо вміти спілкуватися з іншими, щоб уникнути конфлікту

Конфлікт.   - Що, на вашу думку, означає це слово?

2. Вправа «Торбинка асоціацій»

- Коли ми говоримо «конфлікт», у кожного з вас виникають певні асоціації. На дошці написано слово «конфлікт», воно розміщене над «Торбинкою асоціацій». Будь ласка, на стікерах напишіть слова, які асоціюються у вас із цим словом. Чим більше буде слів, тим повніше ми розкриємо значення даного слова. (Свої асоціації учасники записують на стікерах і розміщують на «Торбинці асоціацій», озвучуючи їх).

- Який заряд мають ці слова (позитивний чи негативний)?

- Що ми відчуваємо під час конфлікту?

дискомфорт, дисгармонію, тривожність, страх,замкнутість, конфлікт пригнічує нас, сковує, віддаляє від друзів, рідних..

- Що таке конфлікт? Яке визначення можна йому дати?

( Під час конфлікту люди сваряться та ображають одне одного. Отже, конфлікт – це суперечка, яка може призвести до бійки)

Отже конфлікт – це зіткнення сторін, наприклад двох чи більше  людей з різними думкам, інтересами, поглядами, бажаннями

 Конфлікт у перекладі з латинської – зіткнення різноспрямованих сил

( цінностей, інтересів, поглядів, позицій)

 • Підніміть руку ті, хто був учасником якоїсь суперечки, конфлікту?
 • Хто може навести приклад конфлікту, який, приміром, стався у вашому класі? Що його спричинило?

( Між дітьми конфлікти виникають з різних причин. Зокрема, хтось не поступився місце,; хтось розкрив чиюсь таємницю; хтось не погодився з думкою іншого; хтось на когось придумав прізвисько; хтось переміг у грі, а хтось програв, заздрість, егоїзм, підлість, нещирість, ревнощі, лінь, лицемірство, користолюбство, кар'єризм, схильність до пліток,

Конфліктні ситуації на уроці - учні спізнюються, переговорюються, списують, відволікаються, лінуються. Цей список може доповнити кожен звичайний школяр. Учителі хочуть, щоб учні не спізнювалися, не відволікалися, не списували, не переговорювалися, не лінувалися. )

Різні люди по різному поводяться в конфліктній ситуації: вони орієнтуються або на себе, або на взаємодію з іншими людьми.

Можна виділити            П'ять стратегій поведінки в конфлікті

1.«Акула» - силова стратегія. Спроба досягти свого будь-якою ціною, змусити іншого прийняти твої умови. Для прихильників цієї стратегії цілі дуже важливі, а от стосунки з іншими – ні. Вони вважають, що конфлікти розв'язуються лише як виграш однієї з сторін і програш іншої.

2.« Черепаха» - стратегія ховання під панцир. Спроба триматися подалі від суперечок і конфліктних людей, ховаються у свій панцир. Такі люди відмовляються як від досягнення особистих цілей, так і від стосунків з оточенням.

3.« Ведмежата» - стратегія залагоджування гострих кутів. Вони готові відмовитися від своєї мети на користь інших, тільки б зберегти гарні стосунки. Люди, які керуються такою стратегією, хочуть, щоб їх приймали, любили, заради чого вони жертвують цілями.

4.« Лисиці» - стратегія компромісу. Пошуки такого рішення, яке б задовольнило обох. Таким людям помірно важливі як цілі, так і стосунки. Прихильники цієї стратегії готові відмовитися від частини цілей, щоб зберегти стосунки.

 5. «Мудрі сови» - стратегія відкритої і чесної конфронтації.

   Це повага до своїх і чужих потреб, готовність до співпраці, прагнення об'єднати зусилля для вирішення проблеми і максимально задовольнити потреби кожного. Люди які керуються такою стратегією, цінують і цілі, і стосунки. Вони відкрито визначають позиції й шукають вихід зі складної ситуації в спільній роботі задля досягнення цілей, прагнуть знайти рішення, які задовольнять усіх учасників конфлікту.

- Поміркуйте над питанням: - Чому люди сваряться?

Причини сварок:

 • неприйняття чужої думки;
 • нехтування правами іншої людини;
 • прагнення домінувати;
 • невміння слухати інших;
 • свідоме прагнення скривдити одне одного;
 • нерозуміння;
 • невміння керувати емоціями

    Якщо ми подивимося на перші п'ять причин, то зрозуміємо, що сварки найчастіше виникають через те, що люди не володіють культурою спілкування. У зв'язку з цим конфлікти можуть призвести до тривалих образ і виникнення неприємних почуттів або навіть руйнування стосунків. А тому, щоб побудувати і зберегти гарні взаємини з іншими, нам потрібно дотримуватися правил культури спілкування.

 • Скажіть будь ласка, що на вашу думку,є основою культури спілкування?

Отже основою культури спілкування є повага до іншої людини. Поважати – значить враховувати думку іншої людини.. Стався до іншого так, як  ти хотів би, щоб ставилися до тебе. Потрібно приймати іншого таким, яким він є, і мати бажання зрозуміти іншу людину.

« Не старайтесь перевиховувати людей, виховайте спочатку себе і будьте прикладом для інших»

3. Вправа «Ми творимо»

 Мета: продемонструвати неповторність кожної людини, зняття емоційного напруження.

Ведучий говорить, що потрібно робити, а учасники чітко виконують його інструкцію.

- Кожен з вас бере салфетку і чітко виконує мою інструкцію:

*Складіть салфетку в двічі.

*Складіть салфетку ще раз вдвічі.

*Відірвіть правий верхній кут.

*Складіть ще раз вдвічі і відірвіть ще раз правий верхній кут.

*Складіть ще раз вдвічі і відірвіть ще раз правий верхній кут.

*Закінчили. Розгорніть салфетку і подивіться, що у вас вийшло.

- Як могло таке статися? З чим пов’язана така розмаїтість малюнків? - Завдання отримали одне, але кожен по різному виконав його. Ось і виходів із конфліктних ситуацій є багато.

А тепер пригадайте, остання причина конфліктів? Це невміння керувати своїми емоціями.

- Згадайте, як ви почуваєтеся, коли сердитесь на когось?

- Як виглядає людина в такій ситуації?

4.    Вправа « Повітряна кулька»

 Пропоную вам провести дослід із повітряною кулькою. Уявіть собі, що кулька – це ваше тіло, а повітря всередині неї – це ваш гнів. Надуємо кульку й відпустимо її. Прослідкуйте, що з нею відбувається. Вона летить з одного боку в інший, вона абсолютно не керована. Так буває і з людиною, коли вона сердиться. Вона не контролює себе, а тому може образити кого-небудь або навіть ударити. А тепер надуймо кульку і спробуймо випустити з неї повітря маленькими порціями.

 Обговорення

-Що відбувається з нею? ( Вона потихеньку здувається)

- А що відбувається з повітрям усередині неї? ( Повітря поволі виходить)

Кулькою можна керувати й поволі випускати з неї повітря. Важливо навчитися потроху випускати свій гнів, свою злість назовні, не кривдячи тих,  хто перебуває поряд.

 • Як можна контролювати свій гнів? ( Заспокоїтись, зробити паузу,розслабитись)

Ми знаємо, що при спілкуванні з іншими людьми необхідно керуватися такими правилом: «Стався до іншого так, як  ти хотів би, щоб ставилися до тебе». Ми живемо в одному колективі. Ми повинні з розумінням ставитись одне до одного, поважати одне одного, підтримувати, допомагати одне одному.

5. Вправа «Колектив, у якому панує сприятлива психологічна атмосфера»

Учасники об’єднуються у 5 груп.( за допомогою кольорів червоний, зелений, жовтий. Кожній груп даю аркуш  паперу олівці,ручки.)

   - Пропоную вам зобразити будь-яким чином модель колективу, в якому б панував позитивний психологічний клімат, враховуючи і те, про що ми сьогодні говорили. На виготовлення моделей 5 хвилин, після цього групи мають зробити презентацію свого проекту.

 - Хто був генератором ідей?

- Хто виконавцем?

- Що найцінніше у вашому проекті?

Після обговорення учасникам пропонують зруйнувати свої моделі. Після того, як моделі було зруйновано, групам пропонують відтворити їх.

- Чи мають наші моделі зараз такий самий вигляд, як спочатку?

 - Що легше зробити: відновити позитивний клімат у колективі чи запобігти його погіршенню?

6. Вправа «Влада»

Утворюються 2 команди, які мають по 4 учасника. Використовується газета. Це символ влади. Кожен учасник береться однією рукою за газету. По команді «почали» кожен має захопити якомога більше «влади». (Виконання завдання).

- У цій ситуації кожен думав лише про себе, а тепер слід подумати і про іншого.

Газетний аркуш стелиться на підлогу. По команді всі повинні стати на газету. Потім газета згортається удвоє. (Виконання завдання).

 Висновок: Ви виконали це завдання, не завдяки силі кожного, а об’єднавши зусилля, зуміли знайти спосіб розв’язання проблеми у процесі міжособистісного спілкування.

7.Вправа «Бутерброд»

Уявіть собі, що я приїхала з іншої країни і дуже хочу приготувати собі бутерброд. Але я зовсім не вмію нічого готувати. В магазині я купила такі продукти: батон, масло, ковбаса. Але як саме виглядає бутерброд я не знаю.І з чого починати теж не знаю. Отже ваше завдання.

Напишіть мені на листочках технологію приготування бутерброда

Учні пишуть технологію приготування бутерброда. Вчитель збирає всі листочки, перемішує, вибирає один і по даній технології виготовляє бутерброд.

Отже ми побачили, для того, щоб  довести до свого співрозмовника свою точку зору, свій задум, свій намір потрібно вміти правильно і детально його пояснити. А нашому співрозмовнику уважно вислухати. Тоді і буде позитивний результат нашої розмови і ваша думка буде вислухана і почута

А зараз давайте порухаємося, знімемо м’язове і психологічне напруження.

8.Вправа «Австралійський дощ»

Учасники стають у коло. Тренер каже: «Друзі, чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Якщо ми будемо уважними, то почуємо, який він. Я показуватиму рухи, а ви повторюватимете їх.

 -В Австралії піднявся вітер. (терти долоні).

- Починає накрапати дощ {клацання пальцями)..

- Дощ посилюється (почергове плескання по грудях)

- Починається справжня злива. (плескання по ногах)

 -А ось гроза, справжня буря (тупотіння ногами)

- Але що це? Буря почала вщухати ( плескання по ногах)

- Злива перетворюється на дощ (плескання долонями по грудях)

- Рідкі краплі падають на землю (клацання пальцями).

- Вщухає вітер (терти долоні)

- Сонце (руки догори).

Ми трохи розслабились.

Отже, сформулюймо правила спілкування в конфліктній ситуації.

Правила спілкування в конфліктній ситуації.

 • Залишайся спокійним і врівноваженим.
 • Будь терплячим.
 • Не відповідай образою на образу
 • Будь готовим визнати свою провину.
 • Не треба мстити.
 • Прагни розв'язати конфлікт
 • Постався до проблеми з гумором
 • Постав себе на місце свого співрозмовника
 • Вмій правильно висловити свою думку
 • Вмій почути свого співрозмовника.

9. Вправа „Кошик сміття»

А щоб не конфліктувати треба постійно самовдосконалюватися, працювати над собою, позбавлятися негативних рис характеру. Я пропоную вам відкрити себе з іншого боку. Для цього пограємо у гру „ Кошик сміття".

Люди є неповторними особистостями, але не досконалими. Кожен хотів би щось змінити у собі: рису характеру, звичку, ваду яка  може призвести до конфлікту,  або призводить до конфлікту, заважає вам в житті і ви хотіли б її позбутися.

Подумайте і на цих листочках, які ви отримали я пропоную вам продовжити фразу:

„ Я хотів би викинути у кошик для сміття …..( учасники пишуть звички, якості характеру, які їм заважають)." Лінь,принциповість, впертість, обман, курити…

Зачитайте, зіжмакайте папірець  і викиньте його в кошик

    Я думаю, що після нашої гри ваші вади, звички чи риси характеру  залишаться на завжди у кошику сміття. І в вашому житті буде виникати менше конфліктних ситуацій.

     10. Вправа «Зворотній зв’язок»

- Чи справдилися ваші очікування? Якщо так, то посадіть свою пташку на дерево, якщо не зовсім то пташка до дерева може не долітати.

  (Діти відповідають по черзі і переміщують пташки на дерево. Це залежить від того на скільки справдились сподівання учасників)

Дорогі друзі, давайте на прощання станемо в коло візьмемось за руки відчуємо тепло наших долонь,  складемо віночок побажань. Подаруємо одне одному посмішку, адже сміх - продовжує життя. А я хочу бачити вас завжди привітними  в гарному настрої з усмішкою на обличчі і подарувати вам символічний смайлик. Нехай він завжди буде супутником вашої життєвої стежини.

 ( Звучить пісня « Посміхайтеся люди частіше»)

Здоров'я вам, мирного неба, спокою, доброти і милосердя  і щасливих посмішок. Отже, творіть себе, як особистість, працюйте над вдосконаленням свого характеру, давайте реальну оцінку своїм діям і вчинкам.

Дякую всім за співпрацю і взаєморозуміння. Будьмо дружніми

427_original

SAM_1598

SAM_1593SAM_1602

SAM_1602SAM_1600

 

Додаток 10

Батьківські збори з елементами тренінгу "Стилі виховання дитини в сім'ї"

Батьки заходять до класу, і вибирають листочок одного з п'яти кольорів, розсаджуються за столи, позначені цим кольором.
Презентація теми і мети батьківських зборів.

51482_html_65a6e1cd51482_html_2f07c6e5

 Кожна дитина, яку Бог подарував батькам – це скарб. В Біблії сказано: «А батьки не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони». Виявляється, що батьки можуть серйозно дратувати своїх дітей, при чому так, що вони можуть впасти на дусі. Таке може бути?
 Тому, напевно, оця тема, про яку ми говоримо «Стилі батьківського виховання», є дуже важливою.
Слайд
Що ви бачите перед собою? (Рослину, яка росте в ґрунті.)
А яка земля? Як вона називається? (Чорнозем).
Давайте порівняємо виховання в родині з ґрунтом.
Якщо цей ґрунт – чорнозем, на ньому виростають прекрасні рослини. Які рослини ви знаєте, що ростуть у чорноземі? (Все росте). Це сама прекрасна земля. І ви знаєте, що Україна має багато чорнозему, тому вона сама прекрасна земля для нас.

51482_html_m5264b14c51482_html_340f5062

 Разом з тим є ще одна категорія ґрунту. Що росте в умовах степу? (Кавуни, дині, ковила…). Ця територія обмежена в своїх плодах.
А що росте в пустелі? (Кактуси.) І в результаті який плід приносить? (Гострі колючки.)
 Дитина – це рослина, і вона посаджена в якийсь ґрунт. Цей ґрунт може бути чорноземом, степовою зоною, пустелею. І саме ґрунт, саме атмосферу в цій сім’ї створює як ви думаєте хто?... Тато і мама, повноцінна родина, яка здатна створити для дитини такий прекрасний чорнозем, у якому дитина зможе розвиватися, або здатна створити таку пустелю, що там будуть виростати такі кактуси, які нічого іншого, ніж охоронятися, не зможуть.
 Рослина, яка посаджена в чорнозем, своїми коріннями черпає соки з глибини, а кактус своїми коріннями росте не в глибину, а в ширину. Його мета – отримати якомога більше вологи, щоб потім вижити в екстремальних умовах.
Отже, батьки створюючи відповідну атмосферу, можуть підготувати дитину до майбутнього життя.
 Діти не стільки фокусуються на словах батьків, наскільки бачать їхні дії.
Є такий вислів «Ваші справи говорять так голосно, що я не чую ваших слів». Нажаль, багато батьків намагаються своїми словами вплинути на поведінку дітей, але їхні справи заслуговують на інше. І тому нічого дивного не має, що діти виростають такими, якими виростають. Дуже часто ми чуємо від батьків: «Що за дитина народилась в сім’ї?».
51482_html_228abcc251482_html_m2950890
Перегляд відеоролику «Телевізор». Розповідь вчителя про стилі батьківської поведінки.
 Сім’я особлива атмосфера, куди дитина несе свою радість і горе, роздуми і сумніви. Саме від сімейного спілкування віє теплотою і сердечністю, турботою про дітей, доброзичливістю і чуйністю. Психологи стверджують, що саме сімейне спілкування — запорука доброго настрою і душевного спокою. І з другого боку — ніде люди не ранять так боляче, як вдома, в сімейних конфліктах.

 Психологічний клімат родини дуже важливий для психічного здоров’я дитини, він суттєво впливає на дитину, спричиняє стан комфорту, або дискомфорту. Стиль поведінки батьків позначається на становленні дитини, її розвитку.
51482_html_76f7e0c551482_html_2606881e
Є такі стилі батьківської поведінки:
- Авторитетний. Батьки визначають та заохочують самостійність дітей. Вони відкриті до спілкування та обговорення з дітьми встановлених правил поведінки, допускають зміну своїх вимог у розумних межах. Діти у таких батьків добре адаптовані, упевнені у собі, вони добре навчаються у школі, та мають високе само оцінювання.
- Авторитарний. Батьки віддають накази, сподіваючись беззаперечного виконання, встановлюють жорсткі вимоги та правила, не допускають їх обговорення, дозволяють дітям лише мінімальну незалежність. Діти таких батьків часто боязкі та похмурі, невибагливі та вразливі.
- Ліберальні. Такі батьки не достатньо або зовсім не регламентують поведінку дитини, у них беззастережна батьківська любов. Дітям надають необмежену свободу, не встановлюють будь-яких обмежень. Такі діти схильні до неслухняності та агресивності, поводяться неадекватно та імпульсивно.
- Індиферентний. Між дітьми і такими батьками холодні взаємини. Батьки обтяжені власними проблемами, не мають сил на виховання дітей. Вони часто байдужі до власних дітей, не встановлюють жодних обмежень. При такій поведінці батьків дитину ніщо не втримує від вияву асоціальної поведінки.
Хай кожен з батьків проаналізує, який характерний стиль батьківської поведінки для нього і що потрібно змінити в своїй поведінці. Тому що найкраще адаптуються в житті діти авторитетних батьків.
Галявина виховання ”.

51482_html_m71e3003d 

 1. Робота в групах.
  Більшість психологів вважає. Що психічне здоров’я, розвиток і становлення дитини нерозривно пов’язані також із типом батьківського виховання.
  У кожної з п’яти груп є опис стилю батьківського виховання.
  Прошу опрацювати їх і сформулювати докази того, що саме обраний стиль сімейного виховання найважливіший.
  - Авторитарний стиль виховання.
  Усі рішення приймають батьки, вони вважають, що дитина повинна підкорюватись їхній волі, ставлять перед дитиною високі вимоги, контролюють її поведінку, обмежують її свободу. Батьки змалку виховують почуття відповідальності, вміння долати труднощі.
  - Опікувальний стиль виховання.
  Батьки прагнуть бути завжди з дитиною, вирішувати за неї всі її проблеми. Дитина займає центральне місце в сім’ї.
  - Потуральний стиль виховання.
  Батьки приділяють дитині недостатньо уваги, вона віддана сама собі. Такі батьки не вміють виховувати, не спрямовують і обмежують дитину.
  - Хаотичний стиль виховання.
  У батьків відсутній єдиний стиль виховання, нема чітких вимог до дитини. Між батьками є розбіжність у виборі виховних засобів.
  - Демократичний стиль виховання.
  Батьки виховують у дитини особисту відповідальність і самостійність, відносно до її вікових можливостей. Дитина присутня при обговоренні сімейних проблем, бере участь у прийнятті рішень. Батьки вимагають від дитини обміркованої поведінки, і самі чуйно ставляться до її запитів. При цьому батьки виявляють твердість, дбають про постійне дотримання дисципліни.
  Представник кожної групи зачитує опис стилю виховання і обґрунтовує чому даний стиль виховання є найкращим.
  Орієнтовні пояснення батьків:
  - Авторитарний.
  Дитина ще нічого не розуміє, вона маленька. Батьки краще знають що їй потрібно і чого вона хоче, тому вона повинна слухатись.
  - Опікувальний.
  Треба щоб найменше труднощів і проблем було у дитини. Щоб дитину нічого не засмучувало.
  - Потуральний.
  Дитина хай робить що хоче, лише б не заважала.
  - Хаотичний.
  Коли є час, тоді виховуємо. Нас ніхто не виховував, і виросли.
  - Демократичний.
  Виховувати необхідно розумно. В разі потреби — допомогти, чи проконтролювати, чи дати змогу виконати самостійно.
  А учасники інших груп у формі дискусії обговорюють до чого може призвести саме даний стиль.
  Орієнтовні відповіді опонентів:
  - Авторитарний.
  Діти таких батьків поводяться агресивно і відчужено. З віком дитина все частіше виявляє жорстокість, агресію. У неї неадекватна самооцінка (занижена, чи завищена).
  - Опікувальний.
  Дитина не може самоутвердитись, зростає її невпевненість у собі.
  -Потуральний.
  Дитина негативно ставиться до навчання, відчуває невпевненість, у неї низький рівень мотивації.
  -Хаотичний.
  Такі діти часто невпевнені, не довіряють дорослим. Відчуття нестабільності веде до несподіваних рішень, неадекватної поведінки.
  -Демократичний.
  Такі діти достатньо адаптовані, вони не соромляться запитувати, відповідальні і самостійні.
  Висновок.
  Який зі стилів найбільш сприйнятливий?
  А як ви гадаєте, чи потрібно рахуватися з думкою дитини? (А це демократичний стиль виховання).
  Треба інколи робити крок назад, для того, щоб дитина змогла сама пройти далі? (А це ліберальний стиль.)
  А треба інколи казати «Я забороняю це тобі робити!»? (А це авторитарний стиль.)
  Тому в чому мудрість у вихованні дітей? (Знати час і місце, який саме з цих стилів застосувати.)
  Тож найдоцільнішим є демократичний стиль виховання, коли батьки готові в разі потреби допомогти дитині, постійно спілкуються з дитиною, вірять в її здатність до успішної самостійної діяльності. Батьки найбільш значимі для дитини люди і саме від того, який стиль виховання ви обираєте, залежить якою людиною агресивно чи доброю, відкритою чи замкненою вона стане. Тому давайте ми з вами складемо загальні правила виховання наших дітей (за пропозиціями батьків і вчителя).
  51482_html_m75a08a4151482_html_m763689f9 
 1. Гра-тренінг «Мами на вибір»
  За малюнками мами обирають категорію мама, до якої на їхню думку вони відносяться.
  Вчитель зачитує характеристики категорій.
  Тривожна мама – їй завжди щось здається. Навіть якщо для малюка не існує жодної загрози, вона вся у тривогах. Їй здається, що без неї дитині ніяк не обійтися. Вона метушиться, її поведінку важко передбачити.
  Тужлива мама – цім ніколи нічого не подобається: ні її статус у суспільстві ні становище в сім’ї, ні стосунки з чоловіком. Дитина для неї обуза. Вона нервова і дратівлива їй страшно потрапляти «під руку».

  51482_html_6e57be6651482_html_m5c8f7fea
  Впевнена у собі, владна мама – це та яка швидше за все ще до народження дитини намітила план її виховання і нізащо від нього не відступить. Вона нав’язує свої вимоги ігнорує думку дитини а дитячий бунт завжди карає. Одне слово, вона «завжди права».
  51482_html_77bce45651482_html_m3c24c3c
  Спокійна врівноважена мама сприймає свою дитину такою якою вона є. Вона знає все про свого малюка і вчасно приходить йому на допомогу. Вона уважна до найменших подробиць життя дитини, врівноважена, висуває реальні вимоги до дитини.
  Дорогі мами, «приміряйте» на себе ці визначення і будьте при цьому якомога об’єктивнішими. І якщо ви побачили себе не в дуже привабливому світлі, подумайте, що можна змінити у ваших стосунках з дитиною. Адже стиль вашого спілкування позначається на здоров’ї дитини і формує її характер.

Правила виховання.

 1. Повірте у неповторність своєї дитини, у те, що вона єдина унікальна, не схожа на жодну іншу, і не є вашою точною копією. Приймайте її такою, якою вона є, підкреслюйте її сильні властивості.
 2. Будьте уважними і чуйними до дитини, уникайте образ і погроз.
 3. Поєднуйте повагу до дитини з вимогливістю, не соромтеся виявляти любов до дитини, дайте їй зрозуміти, що любитимете за будь-яких обставин.
 4. Намагайтеся, щоб ваша любов не перетворилася на вседозволеність та бездоглядність.
 5. Діти повторюють дії дорослих, насамперед батьків. Станьте взірцем для них.
 6. Заохочуйте особисту відповідальність і самостійність.
 7. Вимагайте обміркованої поведінки.
 8. Чуйно ставтесь до запитів дитини.
 9. Намагайтеся впливати на дитину проханням. І якщо прохання не виконується, лише тоді вдавайтеся до інструкцій наказів.
 10. Дбайте про постійне дотримання дисципліни.
 11. Покарання не повинне витісняти любов. Воно повинно бути справедливим, враховуючи вчинок і мотив.
 12. Частіше спілкуйтеся з дітьми, вислуховуйте їх.

А тепер поміркуємо, чи потрібно забрати деякі квіти з нашої “галявини ”, щоб вона стала більш ніжною і спокійнішою.
Зрозуміло, що дітям не можна дозволити все. Вседозволеність може згубно позначитись на їхній долі, але потрібно зрозуміти і те, що дітей неможна виховувати у всезабороняючій атмосфері, не можна їх постійно тримати в “своїх руках “, силувати і примушувати проти їхньої волі.
 

9. Вправа “Моя дитина ”.
Ми склали загальні правила. Дійшли взаєморозуміння в питаннях сімейного виховання, тож об'єднаємось в одне коло (батьки сідають в одне коло).
Я вручаю вам оцю гарну, живу тендітну квітку — це образ вашої дитини. Передавайте її з рук в руки, і дивлячись на неї продовжіть розповідь за початком: “Я хочу, щоб мій син (моя донька), стали, були ... Для цього я ..

 

 

Підсумок зборів.
“Дитина не тільки готується до життя — вона вже живе. Потрібно відкрити дитині саме життя. Допомогти їй проводити спостереження над явищами життя, черпати з них досвід для його поліпшення, вибрати в ньому вірний шлях ” Ш.Амонашвілі.
Виховуючи, будемо виховуватись самі, адже справжнє виховання дитини — у вихованні самих себе.
І напевно вам буде приємно, коли син чи донька скажуть вам: «Мамо чи тато, я хочу бути для своїх дітей таким, як ти».

 

C:\Users\Сер\Desktop\20160916_192333.jpgC:\Users\Сер\Desktop\20161110_182206.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12

Анкета "Моя думка про клас"

C:\Users\Сер\Desktop\2 001.jpgC:\Users\Сер\Desktop\3 001.jpg

 

Додаток 11

КТС. Всеукраїнський конкурс малюнок крейдою на дощці від компанії ТО

" Веселись, гуляй народ, Масляна идет"

Етапи КТС:

Перший етап – попередня робота попередня робота колективу. На цьому етапі класний керівник (я) визначила конкретні виховні завдання КТС,спланувала початкові дії та провела стартову бесіду.

Керівник не диктує, не нав΄язує свою думку, а розмірковує разом з учнями. Тон розмови – доброзичливий, товариський. вчителя.

Виховні завдання КТС :

 • залучити учнівський колектив до участі в Всеукраїнському творчому конкурсі під назвою під назвою Крейдою на дошці "Веселись, гуляй, народ, масленица идет!" з метою виховання в учнів поваги до традицій українського народу, збагачення знань учнів, виховання загальнолюдських цінностей, формування почуття колективізму, взаємопідтримки, взаєморозуміння кожного члена колективу;
 • організувати учнів на пошук інформації про народні традиції святкування свята Масляна в Україні та виконання КТС.

Термін виконання: 01.02.2017 по 26.02.2017

Другий етап – колективне планування. Головна роль належить дітям. Кожний висловлює свою думку про питання, які вирішуються, у результаті формується єдина думка колективу. На цьому етапі стають тіснішими зв΄язки окремої дитини з колективом. 

 • обговорення завдань КТС, обмін думками (метод Мозкова атака)

 • Третій етап – колективна підготовка КТС. Тут учитель разом з учнями конкретизує план проведення справи, виконується розподіл доручень, спрямовується увага на заохочення ініціативи кожного учасника. Створюються мікрогрупи. 

 • Четвертий етап – проведення КТС. Цей етап – результат роботи, яка була здійснена під час підготовки КТС. Роль класного керівника – координація дій учнів, допомога, створення духа бадьорості, впевненості у своїх силах. 

 • П΄ятий етап – колективне підбиття підсумків КТС.На цій стадії аналізується КТС, виявляються позитивні та негативні моменти. Учитель виконує спрямовуючу функцію, забезпечує участь кожного учня в оцінці КТС шляхом бесід чи анкетування. 

 • Шостий етап – найближча післядія КТС. Одразу після підбиття підсумків приймаються рішення на проведення нових КТС. Другий етап - колективне планування.

1) Вчитель проводить стартову бесіду, в процесі якої обговорюється, як і для кого провести КТС.

Інформація про конкурс: Компания ТСО проводить для всіх школярів України творчий конкурс під назвою Крейдою на дошці. Кожен місяць назва конкурсу змінюється. В лютому конкурс має назву  "Веселись, гуляй, народ, масленица идет!". Цілий місяць компанія збирає та визначає найкращу,цікаву та креативну,а головне-намальовану з душею. В кінці місяця будуть визначені кращі ,які отримають в подарок дошку компанії ТСО. Термін виконання роботи до 26.02.2017р.

 2) Робота в мікрогрупах - обговорення справи. 

Деяким групам можна допомогти за допомогою навідних питань, підказок, порад, схвалення, пропозиції зробити вибір з декількох варіантів.

Іноді на даному етапі виникають суперечки.

Третій етап – колективна підготовка, де розробляється остаточний варіант справи, розподіляються доручення в мікрогрупах.

 Заохочуються сюрпризи, цікаві знахідки.

Четвертий етап – колективне здійснення задуманого.

 Кожна мікрогрупа демонструє те, що заготовила.

П'ятий етап – аналіз, що допомагає виявити значущість даного КТС за допомогою питань типу: «Що було добре і чому? Що потрібно врахувати на майбутнє?». Головне - організувати обговорення в мікрогрупах і вислухати думку дітей.

Заохочувальний приз. Конкурс "Крейдою на дошці"

Конкурс ТСО <concurs@tso.com.ua>

Кому: svetlana yarkovaya

1 марта, 9:09

Доброго дня!

Ваша школа увійшла в список шкіл, які виграли заохочувальні призи за підсумками конкурсу "Крейдою на дошці" з лютневою темою "Веселись, гуляй, народ, масленица идет!".

Ви виграли заохочувальний приз у вигляді подарункового сертифіката на знижку в розмірі 300 грн.

Даний сертифікат дає власникові право на отримання знижки в розмірі 300 гривень при покупці шкільної продукції Компанії ТСО вартістю від 1000 гривень.

Напишіть, будь ласка, контактні дані, на кого реєструвати сертифікат:

- Повна назва школи

- Місто

- ПІБ + моб.телефон відповідальної особи

 

З повагою, Компанія ТСО.

3

 

Шостий етап – продовження початого в інших формах діяльності.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

Соціометрія (вересень 2016р.)                          

 

 


Додаток 3

Соціоматриця (вересень 2016р.)                                                                    

Хто вибирає

Кого вибирають

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

2

 

 

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

х

 

3

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

5

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

х

 

 

 

6

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

х

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

х

 

х

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

х

 

 

10

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

 

х

х

12

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

13

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

х

 

 

 

х

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

16

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

17

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

х

 

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

х

 

19

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

23

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

24

 

 

 

х

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

25

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

26

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

28

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

∑в

0

3

0

1

14

6

0

2

2

5

2

6

5

2

3

3

6

2

4

7

5

3

7

8

6

2

7

4

∑в.в. 

0

1

0

1

5

3

0

2

2

3

2

2

2

0

3

1

2

1

3

3

2

2

3

2

2

0

2

3

Додаток 4

Соціоматриця (березень 2017р.)

Хто вибирає

Кого вибирають

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

2

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

3

х

х

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

5

 

х

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

6

х

х

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

7

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

х

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

х

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

 

 

х

 

11

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

х

12

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

х

 

х

 

 

 

13

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

х

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

 

 

х

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

 

 

х

 

18

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

х

х

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

х

 

 

 

 

 

х

 

 

22

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

23

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

24

 

 

х

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

25

х

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

26

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

28

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

∑в

5

3

8

4

8

5

0

3

4

2

4

5

4

1

1

1

5

3

3

5

5

4

8

8

9

3

4

4

∑в.в. 

2

1

2

3

3

3

0

1

2

2

3

2

2

0

0

1

2

1

3

2

1

2

3

3

3

2

4

4

Додаток 5

 

Додаток 6

Залучення учнів до гурткової роботи

 

 

Додаток 7

Участь учнів у позакласній діяльності

 

 

 

 

    Соціометрія (березень 2017р.)                                                                                                                                      Додаток 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Чичирко Наталія Богданівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Будко Людмила Олександрівна
  Дякую за цікавий і актуальний матеріал)))
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Семидєтова Світлана Петрівна
  Дякую, цікаво та корисно!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Семидєтова Світлана Петрівна
  Дякую, цікаво та корисно!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
4 березня 2018
Переглядів
4475
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку