14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Організація навчання за екстернатною формою З досвіду роботи

Про матеріал

В статті розглянуто переваги навчання за екстернатною формою та надано методичні рекомендації щодо організації екстернату (за Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки України від 13.03.2017 № 369)

Перегляд файлу

Організація навчання за екстернатною формою

Екстернат – це форма здобуття загальної середньої освіти, що передбачає:

 – самостійне, зокрема й прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти

 – отримання відповідного документа про освіту.

Екстернце особа, зарахована до закладу загальної середньої освіти для проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або державної підсумкової атестації.

       Екстернат дає можливість отримати середню освіту, не відвідуючи школу щодня. Також екстерн може пройти програму двох класів за один навчальний рік.

Перевага екстернату полягає в тому, що він надає учню можливість зосередитись  на необхідних предметах, звільняє час для підготовки  до вступу у заклад вищої освіти, дозволяє поєднувати навчання у школі з роботою, з навчанням в іншому закладі освіти чи у гуртку. Здобувач освіти  має можливість самостійно навчатися, в результаті чого, екстерн проходить річне оцінювання з усіх навчальних предметів та складає державну підсумкову атестацію.

      Головний принцип екстернату — звільнити здобувача освіти від щоденних занять у школі, зекономивши у такий спосіб час, проте забезпечивши його повноцінною освітою. Система освіти організована так, що за мінімальний проміжок часу екстерн отримує максимальну кількість інформації. Учень засвоює програму самостійно, вчитель лише контролює ступінь засвоєння матеріалу. Для цього в закладі освіти організовується річне оцінювання з предметів інваріантної складової робочого навчального плану за відповідний рівень освіти і на підставі результатів державної підсумкової атестації екстерн отримує відповідний документ  державного зразка.

     Екстернат організовується для осіб, які:

1) з будь-яких поважних причин (стан здоров'я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території чи на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) (далі - неконтрольована територія) або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі або не можуть пройти річне оцінювання та/або атестацію;

2) не завершили здобуття загальної середньої освіти в навчальному закладі, або є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів минулих років і не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або не пройшли атестацію;

3) є громадянами України, які навчалися або навчаються за кордоном;

4) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту;

5) прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів, освітніх рівнів.

      Серед згаданих категорій здобути загальну середню освіту за екстернатною формою може будь-хто незалежно від віку.

Обов’язки керівника закладу освіти щодо організації навчання за екстернатною формою:

      Керівник закладу загальної середньої освіти, у якому організовано екстернатну форму навчання, зобов’язаний ознайомити екстерна, його батьків чи інших законних представників із порядками:

 • організації екстернату відповідно до Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 369)
 • проведення ДПА за Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 30.12.2014 № 1547)

    Також необхідно продемонструвати програми з навчальних предметів. На офіційному сайті закладу освіти має бути створена сторінка з інформацією для учнів-екстернів:

 • нормативно-правовою базою, графіком річного оцінювання, переліком орієнтовних завдань для підготовки до річного оцінювання

\\School-351b71c4\общая папка\Директор\2018\ВЫсник 2018 стаття\Новый рисунок (1).bmpD:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок.bmp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В закладі освіти також розміщується інформаційний стенд, на якому мають бути:

 • \\School-351b71c4\общая папка\Директор\2018\ВЫсник 2018 стаття\P80523-161723.jpgнормативно-правова база  з питань організації навчання за екстернатною формою та проведення державної підсумкової атестації;
 • графік консультацій;
 • графік проведення річного оцінювання;
 • графік проведення державної підсумкової атестації.

 

 

 

 

Зарахування на екстернат

      Зарахування особи на екстернат для проходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації здійснюється за письмовою заявою повнолітньої особи або батьків (одного з батьків) неповнолітньої особи чи інших її законних представників.

      Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

      Особи з неконтрольованих територій або з населених пунктів на лінії зіткнення можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами (факсом, електронною поштою).

      До заяви додаються документ про наявний рівень загальної середньої освіти чи інше будь-яке письмове підтвердження проходження екстерном оцінювання та/або атестації в іншому навчальному закладі (за наявності) та/або відповідні письмові документи особи, що підтверджують наявність підстав для проведення річного оцінювання та/або атестації екстерном.

     Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їхнього перебування в Україні.

Прийом заяв для зарахування на екстернат:

 • починають — з вересня поточного навчального року;
 • закінчують — за три місяці до початку річного оцінювання чи ДПА.

       Для осіб, які навчалися або навчаються за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, приймання заяв здійснюється протягом всього календарного року.

\\School-351b71c4\d\Фото\2017-2018\Екстернат Установчі збори 20.02.18\P80220-170457.jpg\\School-351b71c4\d\Фото\2017-2018\Екстернат Установчі збори 20.02.18\P80220-170359.jpg     Перед початком річного оцінювання проводиться установча конференція, на якій екстерни ознайомлюються з нормативно-правовою базою, графіком річного оцінювання, особливостями проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання 

 

 

 

Оцінювання

      Порядок, форму та терміни проведення оцінювання екстернів затверджує керівник  закладу загальної середньої освіти, у якому організовано екстернат.

      Оцінювання екстернів за відповідний клас або рівень (початкової, базової або повної) загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної складової робочого навчального плану. Для проведення річного оцінювання відводиться 1 академічна година (один урок) з кожного предмета. Наслідком цього оцінювання є виставлення річної оцінки з кожного предмета.

Екстерн має право:

 • отримувати необхідні консультації педагогічних працівників;
 • безкоштовно користуватися підручниками, навчальними посібниками та іншою літературою бібліотечного фонду;
 • брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах.

 

 

Директор ХВ(З)Ш №5

 В.В. Карпенко

 

docx
Додано
7 липня 2018
Переглядів
2580
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку