Особливості математичної та інформатичної компетентностей учнів початкової школи

Про матеріал

Матеріал містить ключові тези і особливості математичної та інформатичної компетентностей учнів початкової школи в умовах впровадження Нової української школи.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

2017 р. Відділ освіти Добропільської міської радивчитель початкових класів Білозерської ЗОШ І –ІІІ ступенів № 15 Добропільської міської ради. Жуковська Олена Олександрівна. Особливості математичної та інформатичної компетентностей в умовах Нового Державного стандарту

Номер слайду 2

ФОКУС-ГРУПА ДИРЕКТОРИ ШКІЛ ФАРШИРОВАНА РИБА “Сьогодні у нас дві проблеми в навчанні. Перша – це перевантаженість предметами. Однозначно такого обсягу не може бути. І друга проблема – те, що ми даємо суто навчальний матеріал. Випускник нашої української школи не вміє застосувати набуті знання в житті. Він, як фарширована риба, розумієте? Нібито і риба, але не плаває”. Жуковська О. О.

Номер слайду 3

Жуковська О. О. Реформа загальної середньої освіти. Вересень 2018 рокувпровадження Вересень 2017 року апробація

Номер слайду 4

Мета початкової освіти Жуковська О. О.

Номер слайду 5

 Процес початкової освіти організовується за циклами :діяльнісний підхід на інтегровано-предметній основі та з переважанням ігрових методівінтегровано-предметна основаосновний (3-4 класи)адаптаційно-ігровий (1-2 класи)Жуковська О. О.

Номер слайду 6

{F2 DE63 D5-997 A-4646-A377-4702673 A728 D}Назва освітньої галузіІндекс у таблиці державних вимог до обов’язкових результатів навчання Мовно-літературна: 1.1. Українська мова і література, мови і літератури національних меншин 1.2. Іншомовна освіта  МОВ  ІНОМатематична. МАОПрироднича. ПРОТехнологічна. ТЕОІнформатичнаІФОСоціальна і здоров’язбережна. СЗОФізкультурна. ФІОГромадянська та історична. ГІО9. Мистецька. МИООсвітні галузі Зміст освіти у проекті Державного стандарту початкової освіти групується за такими освітніми галузями: Жуковська О. О.

Номер слайду 7

Формування предметної математичної компетентності :цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики в пізнанні дійсностірозробляє стратегії (плани) розв’язання і розв’язує різні проблемні завдання, використовуючи, зокрема й засоби інформаційно-комунікаційних технологіймоделює процеси і ситуації, що відбуваються в природі і суспільстві; використовує різні джерела інформаціїаналізує ситуації і виокремлює проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних прийомів; розмірковує, висуває гіпотези, обґрунтовує, логічно їх доводить або спростовує;розпізнавання проблем, які розв`язуються із застсуванням математичних методівздатність розв`язувати сюжетні задачі, логічно міркувати , виконувати дії за алгоритмом, обгрунтовувати свої діїуміння коистуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією, уміння орієнтуватися на площині і в просторіоцінює необхідність та пізнає форми об’єктів, просторові відношення в навколишньому світі для розв’язання життєвих проблем та завдань. Жуковська О. О.

Номер слайду 8

Жуковська О. О. Вилучено вимогу «знає» , зроблено акценти на загальних очікуваних результатах (ЗОР) та діяльнісних результатах «аналізую», «збираю»,«створюю»,«описую», «визначаю»,«розпізнаю», «розв’язую проблемні життєві ситуації», «знаходжу», «виявляю», «передбачаю», «намагаюся знайти помилки», «обираю із запропонованих тверджень», «перевіряю і доводжу істинність або хибність тверджень»

Номер слайду 9

Жуковська О. О. Розв'язую проблеми. Критично мислю. Творчо мислю (креативність)Співпрацюю. Ефективно спілкуюся. Розвиваю власний емоційний інтелект. Досліджую. Організовую свою діяльність. Рефлексую. Читаю вдумливо. Покажчик наскрізних умінь

Номер слайду 10

Жуковська О. О.

Номер слайду 11

Жуковська О. О.

Номер слайду 12

Жуковська О. О. Розуміння навчальної інформаціїУникнення механічного заучування Виконання практичних вправ

Номер слайду 13

Жуковська О. О.

Номер слайду 14

Жуковська О. О.

Номер слайду 15

Жуковська О. О. Як вчителю реалізувати? Проаналізувати оновлену програму, Стандарт початкової освіти , зіставивши змістову та результативну частини. Проаналізувати подання теми у підручнику. Визначити завдання , які не відповідають програмі. Вилучити їх. Запланувати розробку відповідних завдань. Скласти календарно – тематичне планування , передбачивши динаміку досягнення програмових результатів. Запланувати достатню кількість уроків для реалізаціії певних очікуваних результатів

Номер слайду 16

Жуковська О. О.

pptx
Додано
22 грудня 2017
Переглядів
5469
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку