Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Освітній проект "Любіть Украхну"

Про матеріал

Даний проект розрахований на створення атмосфери зацікавленості підлітків проблемами державотворення, збереження та примноження культурної спадщини українського народу.

Учасники проекту: актив учнівського самоврядування школи з числа учнів 5-9 класів, класні керівники, жителі мікрорайону, Департамент освіти Маріупольської міської ради, представники організації «Новий Маріуполь», дитячо-юнацький клуб «Сучасник», «Зелений центр «Метінвест», маріупольський Науково-метоцичний центр.

Кількість учасників: 21 особа (4 учнів кожної паралелі, президент шкільного самоврядування, педагог-куратор).

Тривалість проекту: навчальний рік.

Основна мета проекту: залучення учнів, педагогів, батьків, соціальних партнерів до активної діяльності в рамках патріотичного виховання з метою формування в учнів громадянськості, патріотизму, активної життєвої позиції.

Завдання:

- Формувати в учасників проекту уявлення про справжні цінності громадянина: інтерес до історії своєї Батьківщини, до її героїв, культури, традицій, необхідності зберігати недоторканими кордони Держави;

- Навчати дітей основам пошукової діяльності;

- Формування навичок продуктивної комунікації;

- Виховувати у дітей шанобливе ставлення до військовослужбовцв, розуміння необхідності захищати зовнішні кордони своєї країни;

- Розвиток творчих здібностей учнів.

Перегляд файлу

Освітній проект «Любіть Україну»

 

Автор: Божедарова Оксана Олександрівна

 

Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди.

В. Сосюра

 

Актуальність

На сьогодні, найголовнішою метою навчально-виховного процесу в Україні є підвищення рівня національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Через прагнення до стабільного і стійкого соціального розвитку суспільства визначаються зміст і основні шляхи розвитку системи патріотичного виховання, яка спрямована на подальше формування патріотичної свідомості громадянина України як найважливішої цінності, однією з основ духовно-моральної єдності суспільства.

Зараз в Маріуполі, як і по всій Україні йде всебічна робота над формуванням громадянського суспільства та правової держави. Все це вносить зміни і в систему сучасної загальноосвітньої школи.

Виховання громадянськості, працьовитості, моральності, поваги до прав і свобод людини, любові до Батьківщини, сім'ї, оточуючої природи розглядаються як основні напрямки в освіті. Результатом навчально-виховного процесу загальноосвітнього закладу для учнів повинна стати самореалізація особистості в період навчання і після нього, соціалізація її в суспільстві, адаптація до змін в державі.

Громадянськість, патріотизм визначають активну життєву позицію дітей. Формування громадянської самосвідомості має проходити через власне почуття державності кожної людини. Батьківщина потребує кожного зі своїх синів і дочок, які, використовуючи свої права і свободи, неухильно дотримуються своїх обов'язків перед державою, іншими людьми. Турбота про загальне благо є основою добробуту кожного.

В умовах проведення антитерористичної операції на Сході України, напруження в м. Маріуполь, виникає гостра необхідність у переосмисленні питань національно-патріотичного виховання, цивільного захисту учасниками виховного процесу. Не відмовляючись від старих традицій, позитивних досягнень у цьому напрямку, треба багато чого змінити у підходах і змісті виховної роботи.

Все це визначає актуальність даного проекту.

Як саме проявляється патріотизм сьогодні? Яким чином слід виховувати це почуття в наших дітях? Як донести до них думку про те, що сильна Держава будується кожним з тих, хто в ній живе? Як укріпити розуміння того, що в державотворенні певну роль відіграє кожна людина на своєму иісці?

Патріотизм в нашій країні - це не штучно вигадане, нав'язане нам зовні поняття. Це своєрідна народна ідеологія, коріння якої сягає в глибин історії. На жаль, увага до цього першочергового завдання останні роки знизилося. І як результат - діти наші ростуть з ослабленим почуттям національного боргу, низькими знаннями історичних і культурних коренів нашої Держави.

Наш проект, націлений на збереження зв’язку поколінь і формування патріотичних почуттів, є особливо актуальним в світі того, що громадянсько-патріотичне виховання є пріоритетним напрямком виховної роботи, зафіксованим на державному рівні.

Любов до Батьківщини - це головна складова патріотичного виховання, що є основною якістю морального стрижня людини. І нам - вчителям необхідно вирішувати першочергові завдання:

 • виховання патріотизму;
 • формування духовно-моральних якостей особистості;
 • сприяння реалізації індивідуальних, творчих, особистісних і ділових якостей підростаючого покоління;
 • формування толерантного ставлення до світу;
 • розвиток стійкої громадянської позиції.

 

Даний проект розрахований на створення атмосфери зацікавленості підлітків проблемами державотворення, збереження та примноження культурної спадщини українського народу.

 

Учасники проекту: актив учнівського самоврядування школи з числа учнів 5-9 класів, класні керівники, жителі мікрорайону, Департамент освіти Маріупольської міської ради, представники організації «Новий Маріуполь», дитячо-юнацький клуб «Сучасник», «Зелений центр «Метінвест», маріупольський Науково-метоцичний центр.

 

Кількість учасників: 21 особа (4 учнів кожної паралелі, президент шкільного самоврядування, педагог-куратор).

 

Тривалість проекту: навчальний рік.

 

Основна мета проекту: залучення учнів, педагогів, батьків, соціальних партнерів до активної діяльності в рамках патріотичного виховання з метою формування в учнів громадянськості, патріотизму, активної життєвої позиції.

 

Завдання:

- Формувати в учасників проекту уявлення про справжні цінності громадянина: інтерес до історії своєї Батьківщини, до її героїв, культури, традицій, необхідності зберігати недоторканими кордони Держави;

- Навчати дітей основам пошукової діяльності;

- Формування навичок продуктивної комунікації;

- Виховувати у дітей шанобливе ставлення до військовослужбовцв, розуміння необхідності захищати зовнішні кордони своєї країни;

- Розвиток творчих здібностей учнів.

 

Форми проведення: класні виховні години, зустрічі з воїнами – учасниками АТО, представниками збройних сил України, пошукова робота для збирання інформації (фотографії, адреси мешкання учасників АТО, загиблих воїнів, їх сімей), диспути, творчі конкурси, зустрічі за круглим столом, зустрічі зі спонсорами, з представниками «Нового Маріуполя», членами Ради ветеранів, спільні заходи із Міським центром позашкільної роботи.

 

Організація різних видів діяльності: анкетування, Ігри патріотів, психологічний тренінг «Прощальний лист», читання віршів, монологів, виставка малюнків, наробок, виготовлення талісманів для воїнів АТО, концертні програми.

До того, як безпосередньо розпочати проведення заходів рекомендується провести попередню роботу: слід визначити коло питань і проблем, що хвилюють на сьогодні дітей з цієї теми, провести попереднє анкетування, бесіду, опитування.

 

Умови реалізації проекту.

Нормативно - правові:

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011 року № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді, заходів щодо реалізації  Концепції національно-патріотичного виховання  дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Міська  комплексна програма «Сім’я і молодь Маріуполя» на 2013-2017 роки

Матеріально - технічні:

Мультимедійна апаратура;

Оргтехніка;

мікрофони;

канцтовари;

пересувні виставкові стелажі

стенди для методичної літератури

шкільне приміщення

Фінансові:

Спонсорська допомога

Збір коштів завдяки акції «Макулатуринг»

       

Здійснення проекту:

У результаті здійснення цього проекту ставку зроблено на справжню зацікавленість учнів у вивченні проблеми.

1 етап - анкетування дітей;

2 етап - зустрічі з представниками «Нового Маріуполя», воїнами – учасниками АТО та їх рідними - збір інформації;

3 етап - ряд заходів, спрямованих на вирішення поставлених проблем;

4 етап - оформлення альманаху. Аналіз проведеної роботи та визначення подальших дій у даному напрямку.

 

План реалізації пректу:

- Визначити етапи роботи, які учні зможуть виконувати самостійно, без допомоги дорослих: вірші, плакати, малюнки, фоторепортажі, відвідування ветеранів і т.п.;

- Визначити завдання, для реалізації яких доцільно залучити дорослих помічників: батьків, педагогів.

 

План проведення робіт для реалізації проекту

 

Види робіт

Відповідальні

дата проведення

 1.  

Опрацювання нормативних документів та літератури

Керівник проекту

Вересень

 1.  

Провести опитування у вигляді заповнення анкети серед активу.

 1.  

Провести опитування у вигляді інтерв'ю серед учнів школи

Учні 9 класів

Вересень

 1.  

Проведення інтелектуальної гри «Я пізнаю»

Керівник проекту

Жовтень

 1.  

Проведення класних години з теми: «Приазов’я – моя маленька батьківщина».

Класні керівники 5-9 класів

Листопад

 1.  

Проведення циклу екскурсій:

в художню школу, дитячу школу мистецтв.

Класні керівники 5-9 класів

Листопад

 1.  

Провести екскурсії вулицями міста.

Керівник проекту, батьки

Жовтень - березень

 1.  

Проведення доброчинної акції «Створи добро»

актив

груден

 1.  

Екскурсія до морського узбережжя.

Керівник проекту

Жовтень, січень, березень

 1.  

Відвідування ветеранів війни, тилу, праці, учасників АТО.

Керівник проекту, учні, батьки

Протягом року

 1.  

Проведення конкурсу творів «Вони захищають країну» За номінаціями:

«Козацтво», «Герої ХХ сторіччя», «Сучасний захисник»

Батьки, учні

Листопад

 1.  

Позакласний захід бібліотеці «Кобзар» До Шевченківських днів

Бібліотекар Папакіа Л.І.

Січень

 1.  

Інтерактивний захід до дня Соборності України

Керівник проекту

січень

 1.  

Ігри патріотів до Дня Захисника України

С.А. Шеремета

Жовтень

 1.  

Концертна програма «Мрія про Україну»

О.Г. Шобонець

Жовтень

 1.  

Храми Маріуполя. Екскурсія

Класні керівники 5-9 класів

Лютий

 1.  

«Ними пишається Маріуполь» - конкурс творчих робіт про визначних маріупольців

Керівник проект

Березень

 1.  

Вечір поезії в шкільній бібліотеці «Знайомство з творчістю Маріупольських поетів»

Бібліотекар Папакіна Л.І.

березень

 1.  

Екскурсія на тренувальну базу «Азов»

Керівник проекту

Березень

 1.  

Екскурсії підприємства м. Маріуполя

Класні керівники 5-9 класів

Протягом року

 1.  

Благоустрій пришкільної території

Керівник проекту

Квітень

 1.  

Організація виставки малюнків і фото робіт учнів «Моя маленька батьківщина»

Керівник проекту

квітень

 1.  

Захист мультимедійних презентацій і фільмів проекту

Учні

травень

 1.  

Робота в комп'ютерному класі:

- Збір інформації через інтернет;

- Підготовка електронного варіанту альманаху;

- Підготовка до захисту презентацій

Актив

Протягом року

 1.  

Оформлення результатів, узагальнення робіт над проектом (видача дипломів, подяк учасникам проекту)

Керівник проекту

Травень

 1.  

Презентація Альманаху: концертна програма «Батьківщина в моєму серці»

актив

травень

 1.  

Передача альманаху в дарунок бібліотеці науково-методичного центру

Керівник проекту

червень

 

Очікувані результати:

1. Оновлення системи патріотичного виховання СШ № 63, що забезпечить формування в учнів патріотичної свідомості і шанобливого ставлення до героїчного спадщини.

2. Розширення знань учнів щодо історії Збройних сил України.

3. Підсилення почуття громадянськості і національної самосвідомості учнів.

4. Розбудова партнерських взаємин з соціальними інститутами та громадськими організаціями з метою підвищення ефективності діяльності всіх учасників проекту.

5. Видання альманаху дитячої творчості «Батьківщина в моєму серці»

 

Перспектива розвитку проекту.

Проект «Батьківщина в моєму серці» відкритий для внесення змін до будь-який етапів діяльності, як з боку учнів, так і всіх учасників проекту та інших зацікавлених установ міста.

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Додано
25 січня 2018
Переглядів
168
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку