8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

ОЗЕРА, БОЛОТА УКРАЇНИ, ЇХ ТИПИ, ПОШИРЕННЯ, ЗНАЧЕННЯ.ПІДЗЕМНІ ВОДИ. ШТУЧНІ ВОДНІ ОБ'ЄКТИ, ЇХНЄ ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ.

Про матеріал
Формує у здобувачів освіти знання про типи озер України за походженням їхніх улоговин; назви головних озер та їхнє положення на карті; характеристику різних типів боліт України, їхнє значення; знайомить з найбільшими басейнами підземних вод; значення водосховищ для господарської діяльності та їхній вплив на природне середовище.
Перегляд файлу

Урок з географії 8 клас

Тема:  ОЗЕРА, БОЛОТА УКРАЇНИ, ЇХ ТИПИ, ПОШИРЕННЯ, ЗНАЧЕННЯ.ПІДЗЕМНІ ВОДИ. ШТУЧНІ ВОДНІ ОБ'ЄКТИ, ЇХНЄ ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ

Мета: сприяти розвитку компетенцій:

  • Навчально – пізнавальної (сформувати знання про типи озер України за походженням їхніх улоговин; вивчити назви головних озер та їхнє положення на карті; дати характеристику різних типів боліт України, розкрити їхнє значення; ознайомити учнів з найбільшими басейнами підземних вод);
  • Ціннісно – смислова(охарактеризувати значення водосховищ для господарської діяльності та їхній вплив на природне середовище);
  • Інформаційної(продовжити формувати навички користуватися географічною картою, атласом, уміння знаходити і показувати названі гідрологічні об'єкти на карті);
  • Загальнокультурна(виховувати критичність мислення, уміння працювати в колективі).

Знаннєвий компонент:

формулюєвизначення понять «озеро», «болото»

пояснює особливості живлення та водного режиму озер.

Діяльнісний компонент:

Знаходить  та  показує  на картах  різного  масштабу:

озера: Ялпуг, Сасик, Шацькі, Синевир;

характеризує водні об’єкти України, шляхи раціонального використання водних ресурсів;порівнює гідрографічні особливості водних об’єктів

Обладнання: карта поверхневих вод України, таблиця «Типи озерних улоговин», атласи, додатковий матеріал, книга рекордів України.

Тип уроку: урок формування знань і вмінь.

 

 

ХІД УРОКУ

 І. Організаційний момент

II. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Сьогодні на уроці ви вивчите типи озер України за походженням озерних улоговин, зможете показувати їх на карті, пояснювати особливості утворення різних типів озер; вивчите типи боліт за грунтово - гідрологічними умовами території; глибину залягання, положення на карті басейнів підземних вод, найголовніші центри видобутку мінеральних вод і лікування ними; ви зможете пояснити значення озер, боліт, підземних вод у природі та їхнє господарське значення, а також називати й показувати на карті водосховища України, визначати позитивні і негативні аспекти їх будівництва.

III. Актуалізація опорних знань

(На цьому етапі можна використати графічні організатори методичної системи викладання, запропонованої вчителем вищої категорії м. Києва Оксаною Гаркавченко.)

  • Пригадайте, що таке озеро. Метод гронування
  • Що таке болото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Визначте спільні та відмінні риси між озером та болотом. Можна використати діаграму Венна. Наприклад:

 

            

           1. Має чисту           1. Заглибина         1. Торф

            воду.                      на суходолі            2. На дні багато

      2. Рибництво          2. Живиться               багато мулу та

      3. Джерело               опадами й                  та органічних

     водопостачання       підземними                решток.

        для сільського          водами.                   3. «Фільтри».

        господарства.          3. Потребує             4. «Губки».

                                            охорони.               5. Осушення.

                                          4. Підживлює

                                                 річки.

 

                           Озеро                              Болото

Три учні виконують графічні схеми на дошці, решта учнів — у зошитах. Після відповіді 3-х учнів можливі короткі, лаконічні доповнення. Перед відповідями учнів, якщо потрібно, можна нагадати про необхідність вміти вислуховувати, цінувати й поважати думки інших, утримуватися від поквапливих суджень, та про відповідальність за доцільність власних суджень.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь про типи озер України, походження їхніх улоговин, показ на карті місцезнаходження; розширення і поглиблення знань учнів про типи боліт, їхні особ­ливості. Учні під час розповіді головну інформацію занотовують у зошитах у вигляді таблиць, якими можна буде користуватися під час відповіді.

 

 

 

Таблиця 1

Класифікація озер

Тип

озера

 

Походження улоговини

 

Місце

знаходження

 

Класифікація боліт

Типи боліт

 

Живлення

 

Місце

знаходження

 

Особливості рослинного покриву

 

Обговорення в 5 групах запитання: — Яке значення озер і боліт у природі та для господарської діяльності?

1. Значення боліт.

2. Значення озер.

Через 3—4 хв. за методом «коло ідей» представники кожної групи почергово висловлюються і представляють лише один аспект питання, записуючи його на дошці. У разі потреби перед записом можна провести корекцію тверджень.

Значення озер

Значення боліт

1. Джерело водопостачання для населення і підприємств.

2. Джерело водопостачання для зрошувальних систем.

3. Місце розведення тварин та риби.

4. Ропа солоних озер є сировиною для підприємств хімічної промисловості.

5. Місця відпочинку.

6. Осередок видового складу рослин і тварин

 

1. Після осушення — сіножаті, пасовища, посівні площі.

2. Місце видобування торфу.

3. Осередок лікарських рослин.

4. Окремі болота — мисливські й рибальські угіддя.

5. Осередок рідкісних реліктових рослин.

Потребують охорони!!!

Опановуючи матеріал про підземні води України та водосховища, можна скористатися методом «ажурної  пилки». Представник від кожної робочої групи (їх 5) входить до складу експертної групи, яка опановує матеріал самостійно, а потім кожен експерт повертається у свою групу і конкретно, лаконічно, використовуючи атлас, навчає учнів з певного питання, наприклад:

1. Глибина залягання підземних вод у різних природних умовах. Найбільші басейни. Центри лікувальних вод в Україні.

2. Покажіть водосховища на карті України. Назвіть позитивні і негативні наслідки їх створення.

Під час підготовки експертної групи (5 хв.) клас вирішує проблемне питання, як на природний комплекс впливає осушення боліт, а потім знайомиться з тим, який матеріал мають подати експерти.

Після того, як експерти навчили свої робочі групи, обговорюється значення водосховищ та їхній негативний вплив на довкілля.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

  1. Опрацювати С. 65—70.
  2. Скласти таблицю «Значення водосховищ і їхній вплив на довкілля».
  3. Виконати практичну роботу № 4.
  4. Підготуватися до узагальнюючого уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1

 

doc
Додано
11 травня
Переглядів
97
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку