Календарне планування на ІІ семестр 2017-2018 н.р. " Географія, 8 клас"

Про матеріал

Календарне планування з географії для 8 класу на ІІ семестр 2017-2018 навчального року розроблено відповідно до діючої навчальної програми та відповідно до методичних рекомендацій на 2017-2018 навчальний рік

Перегляд файлу

8 клас

Г Е О Г Р А Ф І Я

«Україна у світі: при­рода, населення»

(2 години на тиждень = 36 год -2= 34 години на ІІ семестр)

Дата

№ уроку

Зміст уроку

Практичні роботи

Дослідження ,проекти

Примітки

Тематичний блок № 5 (5 годин)

 

 

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові  ресурси.

 

 

16.01

33

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Дослідження В. Докучаєва. Карта ґрунтів.

Практична робота

8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України.

 

18.01

34

Ґрунтові  ресурси України. Ґрунти своєї місцевості. Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини. Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових  ресурсів.

 

Дослідження

Вплив людини на родючість ґрунтів

 

 

 

Тема 5. Рослинність.

 

 

23.01

35

Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання.  Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості

 

 

 

 

Тема 6. Тваринний світ України.

 

 

25.01

36

Різноманітність тваринного світу.   Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з  їх відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості.

 

 

 

30.01

37

Узагальнення знань

 

 

Тематичний блок № 6 (14 годин)

 

 

Тема 7. Ландшафти України.

 

 

01.02

38

Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти».. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти.

 

 

06.02

39

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність.

 

 

08.02

40

Природні зони України: мішаних лісів, широколистих лісів,

 

 

13.02

41

Природні зони України. Лісостепова зона.

Дослідження

Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання.

Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України

 

15.02

42

Природні зони України. Степова зона

 

 

20.02

43

Використання та охорона рівнинних ландшафтів

Практична робота

9. Складання порівняльної характеристики природних зон  України (за вибором).

Оцінювана

22.02

44

Гірські ландшафти Українських Карпат,  особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

 

 

27.02

45

Гірські ландшафти Кримських гір,  особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

 

 

01.03

46

Природні умови і ресурси Чорного  моря ,проблеми їх раціонального використання.

 

 

06.03

47

Природні умови і ресурси Азовського моря, проблеми їх раціонального використання.

 

 

 

 

Тема 8. Природокористування. 

 

 

13.03

48

Використання природно-ресурсного потенціалу України.  Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.  

 

 

15.03

49

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа.

Моніторинг навколишнього середовища.

 

 

Практична робота

10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

 

20.03

50

Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості.

Природокористування в умовах сталого розвитку.

 

Дослідження (на вибір)

Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини

Дослідження  (на вибір)

Вплив компонентів природи на здоров я людини.

 

 

22.03

51

Узагальнення знань по темі

«Ландшафти України.»

 

 

Тематичний блок № 7 (12 годин)

 

 

Розділ IV. Населення України та світу

 

 

 

 

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України.

 

 

03.04

52

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції.

 

 

 

05.04

53

Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення.

Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демографічних процесів. Дослідження П. Чубинського. Демографічна політика.

Практичні роботи

11. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн

 

10.04

54

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика.

 

 

 

 

Тема 2. Розселення.

 

 

12.04

55

Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні.

 

Дослідження

Визначення регіонів України з найбільшою і найменшою густотою населення

 

17.04

56

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями.

Міське і сільське населення.

 

 

19.04

57

Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста.

 

 

24.04

58

Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація.

 

 

 

 

Тема 3. Етнічний склад населення.

 

 

26.04

59

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни.

 

 

03.05

60

Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення

 

 

 

 

Тема 4. Релігійний склад населення.

 

 

08.05

61

Релігія як явище культури. Світові релігії Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні

 

 

 

 

 

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні.

 

 

10.05

62

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення

 

 

15.05

63

Контрольна робота №2

 

 

Тематичний блок № 8 (3 години)

 

 

Розділ V.  Природа та населення свого адміністративного регіону

 

 

 

 

Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку

 

 

17.05

64

.Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку своєї області

 

 

 

 

Тема 2. Природа регіону.

 

 

 

22.05

65

Особливості природних умов і ресурсів рідного краю. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду рідного краю

 

 

Дослідження (екскурсія)

Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості

 

 

 

Тема 3. Населення регіону.

Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення.

 

 

24.05

66

Населення рідного краю.

Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 8 клас, Планування
Додано
12 січня 2018
Переглядів
3746
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку