Пам’ять та інтелект. Способи вимірювання інтелекту.

Про матеріал
Конспект здовкілля для 6 класу. На тему "Пам’ять та інтелект. Способи вимірювання інтелекту."
Перегляд файлу

Довкілля 6 клас.                 Урок № 43.                             Дата_____________

Тема : Пам’ять та інтелект. Способи вимірювання інтелекту.

Мета: дати уявлення про природу пам'яті, ознайомити уч­нів з інтуїцією та інтелектом, методами визначення пам'яті й основними прийомами

            запам'ятовування інформації; сформувати потребу розвивати свою пам'ять,

            а також навчити прийомів мнемотехніки на осно­ві індивідуальних

            особливостей пам'яті; визначити роль пам'яті у формуванні особистості;

            вихо­вувати бережливе ставлення до свого здоров'я.

Обладнання: мультимедійна презентація, підручник, зошит.

Тип уроку: комбінований.

           «Голова без пам’яті — все одно що фортеця без гарнізону» Наполеон I.

 

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку

ІІ. Актуалізація знань.

Перевірка домашнього завдання: Виконання вправи «Так чи Ні»

 1.     Складний  процес  зберігання  та  відтворення  отриманої  інформації називається інтелект. ----
 2.     За часом зберігання інформації пам'ять поділяють на: емоційну, образну і словесно-логічну.  ----
 3.     Запам’ятовані нами дії, пов’язані з рухами тіла відносяться до образного виду пам’яті. ----
 4.     Пам’ять яка  завжди пов’язана із інформацією від органів чуття і зберігає картини навколишнього світу, звуки, запахи це емоційна пам’ять.  ----
 5.     Миттєва  пам'ять ще називається сенсорною.   +
 6.     Пам'ять яка триває лише частини секунд називається короткотривалою.  ----
 7.     У миттєвої пам’яті час зберігання інформації займає від декількох секунд до декількох хвилин.   ----
 8.     У довготривалої пам’яті, обсяг збереження інформації не обмежений. +
 9.     Запам’ятовування інформації, що пов’язана з словосполученнями та реченнями, це який вид пам’яті ? (Словесно-логічна) .
 10.                        Запам’ятовування пережитих емоцій та почуттів , це який вид пам’яті ? (Емоційна).
 11.                        Перелічіть всі види пам’яті за часом зберігання інформації. (Миттєва  /сенсорна, короткотривала, довготривала).
 12.                        Перелічіть всі види пам’яті за типом інформації. (Рухова, емоційна, образна, словесно-логічна).

      Взаємоперевірка виконаних тестів. Діти передають сусідці/ сусідові по парті і перевіряють роботи одне одного по запропонованій таблиці з відповідями.  Потім повертають роботи один одному та шляхом самооцінювання оцінюють рівень вивчення Д/з.

Я засвоїв Д/з на виокому рівні|

Я засвоїв Д/з на достатньому рівні |

Я засвоїв Д/з на середньому рівні |

Я засвоїв Д/з на низькому рівні |

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяль­ності

Учитель. Інтелект дає нам логічний аналіз та критичне мислення, тоді як інтуїція — внутрішній компас, який веде нас на правильний шлях. Коли ці дві сили об’єднуються, виникає справжній розум, здатний на глибоке розуміння, мудрі рішення та творчі прориви. 

Пам'ять — це основа особистості, одна з найважливі­ших психічних особливостей лю­дини. У сучасних наукових пра­цях можна прочитати вислів «мнемотична діяльність», «прийоми мнемотехніки».

За уявленнями стародавніх греків, богиня пам'яті — Мнемозина — мати дев'яти муз, заступ­ниця всіх відомих тоді наук та мистецтв. Походження людської пам'яті вони пов'язували також з ім'ям легендарного героя Прометея.

Проблемне запитання

— Як же можна покращити  пам'ять? І які, для цього існують техніки ?

ІV. Повідомлення теми і мети уроку 

V. Вивчення нового матеріалу

1. Інтуїція та інтелект.

Розповідь з елементами бесіди

Чи траплялося вам під час розмови раптом «зчитувати» думку співрозмовника, ще до того, як він її озвучить повністю? Це не телепатія — це саме те поєднання інтелекту та інтуїції, коли ваш розум обробляє слова, а інтуїція заповнює прогалини.

Буває, що ви просто знаєте щось, не маючи слів, щоб це пояснити. Ваш інтелект обробляє інформацію, навіть якщо не може її сформулювати, а інтуїція безпомилково відчуває правду.

Пам’ятайте, ці ознаки це не вичерпний список, а орієнтир, який може допомогти вам у вашій особистій подорожі до інтелектуально-інтуїтивного балансу.

Інтуї́ція (лат. intueor, згодом лат. intuitio — споглядання) — здатність людини несвідомо, відчуттям уловлювати істину, передбачати, вгадувати щось, спираючись на попередній досвід, знання.

Переважна  більшість  інтуїтивних  рішень приймається  людиною  не  свідомо,  але  на  основі  наявного  досвіду.  Тож  пам’ять  відіграє у  механізмі  інтуїції  значущу  роль.

Інтуїція  спрацьовує  переважно  тоді,  коли рішення  потрібно  прийняти  швидко  і немає часу  для  пригадування  та  роздумів.  У цьому випадку  обробка  інформації  з  пам’яті  проходить  швидко  та  не  свідомо.  Мозок  нам надсилає  уже  готове  рішення.  Такі  рішення називають  інтуїтивними.

Знайдіть у підручнику на стор 136 означення про інтуїцію.

Інтеле́кт (від лат. intellectus – розуміння, розум, пізнання) – відносно стійка структура розумових здібностей людини. Пам’ять  впливає  на  рівень  інтелектуаль-них здібностей людини.

Знайдіть у підручнику на стор 137 означення, що ж таке інтелект.

2. Як покращити пам’ять.

Клас ділиться на 2 групи.

Завдання для І групи: опрацювати такий спосіб покращення пам’яті як механічне  запам’ятовування (з’ясувати переваги і недоліки) і презентувати отриману інформацію 2-й групі.

Механічне  запам’ятовування —  ґрунтується  на  частому  повторюванні інформації

без  її  осмислення.  Таке  запам’ятовування потребує  багато  часу, а інформація довго не зберігається. Це найменш ефективний вид запам’ятовування, він не сприяє розумовому розвитку.

Завдання для ІІ групи: опрацювати такий спосіб покращення пам’яті як осмислене  запам’ятовування (з’ясувати переваги і недоліки) і презентувати отриману інформацію 1-й групі.

Осмислене  запам’ятовування- це коли людина уважно вивчає інформацію, з’ясовує її зміст, систематизує її, намагається застосувати її або зробити з неї висновок. Така інформація зберігається тривалий час.

 

    Існує багато психологічних вправ для покращення швидкості запам’ятовування, але також є певні правила для полегшення самого процесу зберігання інформації.

   Для мозкової діяльності важливими також є нормальний сон, правильне харчування та спокійний настрій.

Меню пам'яті

Морква полегшує запам'ятову­вання за рахунок того, що стиму­лює обмін речовин і роботу моз­ку. Отже, перед зазубрюванням з'їжте тарілку натертої моркви з рослинною олією.

Ананас - найулюбленіший фрукт театральних та музичних зірок. Якщо необхідно утримува­ти в пам'яті великий текст чи нот­ні знаки, потрібен у значній кіль­кості вітамін С, якого в цьому фрукті достатньо.

Порада: випивайте в день ста­кан ананасового соку.

Авокадо - джерело енергії для короткочасної пам'яті (за рахунок великого вмісту жирних кислот). З'їдайте в день половину плоду.

 

   Якщо потрібно запам'ятати багато нової інформації, робіть перерви раз на 15-20 хвилин роботи. Додатковими позитивними стимулами до вивчення інформації можуть бути винагорода смачним фруктом чи нетривала прогулянка на свіжому повітрі.

Знайдіть у підручнику на сторінці 137, які існують способи покращення пам’яті ?

Відповіді :

     Осмислення. Намагайтесь зрозуміти інформацію, яку вивчаєте. Виділяйте найголовніше, малюйте на основі цієї інформації схеми, графіки, діаграми тощо.

     Застосування. Знайдіть способи застосувати вивчену інформацію: розв’язуйте приклади, перекажіть все, що дізнались друзям або дорослим.

     Повторення. Повторіть усе вивчене: через 20 хвилин, потім через декілька годин, за можливості перед сном і ще раз з ранку. Так інформація перейде в довготривалу пам’ять.

Існують закони пам'яті

 1.  Думайте. За словами ні­мецького письменника Г.Ліхтенберга, люди небагато запам'я­товують із прочитаного тому, що дуже мало думають самі. Тому обов'язково намагайтеся в усьо­му знайти смисл.
 2.  Цікавтеся. Англійський фі­лософ Б.Стюард говорив: «Не чи­тай нічого, що не хочеш запам'я­тати. І не запам'ятовуй нічого, що не будеш застосовувати».
 3.  «Їжте слона по частинах». Психологи розкрили таємницю магічної сімки. Виявляється, та­кий середній об'єм нашої опера­тивної пам'яті — при одночасно­му сприйнятті вона може в серед­ньому утримати сім об'єктів. Облич, предметів, слів, фраз, па­раграфів — байдуже. Якщо пор­ція для запам'ятовування виявить­ся більшою від норми, ви на неї затратите значно більше часу, ніж при ритмічній роботі.
 4.  Будьте готовими. Робота з книгою потребує певного наст­рою. Поміркуйте про те, що ви знаєте із запропонованої теми; оцініть, наскільки нова інформа­ція поповнить ваші знання.
 5.  Не топчіть слідів. Давно спостережено, що найкращий спосіб забути недовивчене чи не­давно вивчене — намагатися за­пам'ятати щось подібне. Не вчіть фізику після математики, а істо­рію — після літератури.

6. Озирніться навкруги. Уявив­ши обставини, за яких відбулася подія, ви зможете пригадати саму подію, тому що одночасні вражен­ня мають властивості викликати один одного.

7. Учіть від «А» до «Я». Вся інформація повинна сприймати­ся як закінчене ціле.

 

   Мнемотехніки.  Візуальні зображення запам’ятовуються краще, тож можна частково перетворювати текст на асоціативні малюнки. Такі техніки називають мнемотехніками.

     Щоб розвинути свою пам'ять, необхідно знати і виконувати ос­новні прийоми мнемотехніки.

Прийоми мнемотехніки

 1.     Ставте мету — запам'ятати надовго.
 2.     Учіться з інтересом, заучуй­те з бажанням знати і пам'ятати.
 3.     Зрозумійте зміст, знайдіть головну думку в тексті, опорні слова та сигнали.
 4.     Активно працюйте над ма­теріалом — складайте план, конс­пект, схему, порівнюйте, перека­зуйте.
 5.     Обов'язково робіть вис­новок.
 6.     Змінюйте тип інформації: піс­ля історії вчіть географію, а потім — літературу.
 7.     Не вчіть матеріал безпосе­редньо перед уроком — засвойте його раніше, а перед уроком лише повторіть.
 8.     Не забувайте, що повторен­ня — мати навчання. Починайте повторювати до того, як матеріал почав забуватися. Розвивайте па­м'ять шляхом вправ і тренування.
 9.     Повторюючи, не перевтом­люйтеся, робіть паузи.

VІ. Узагальнення знань та закріплення вивченого матеріалу

Пам’ять — це процес мозкової діяльності організму людини, що дозволяє зберігати та передавати інформацію. Кожна людина здатна тренувати та розвивати свою пам'ять.

Виконання тестів:

1. Складний  процес, що  дозволяє  людині  на  основі  органів  чуття, образної  пам’яті  та  набутого  досвіду  передбачати  щось,  угадувати це:

а) пам'ять                   б) інтуїція                 в) інтелект

2. Переважна  більшість  інтуїтивних  рішень приймається  людиною  не  свідомо,  але  на  основі  наявного  досвіду.

а) так                             б) ні

3. Інтуїція  спрацьовує  переважно  тоді,  коли рішення  потрібно  прийняти  швидко  і немає часу  для  пригадування  та  роздумів.

а) так                                     б) ні

4. У випадку  коли обробка  інформації  з  пам’яті  проходить  швидко  та  не  свідомо і мозок  нам надсилає  уже  готове  рішення, то таке рішення називають:

а) логічним                             б) осмисленим                        в) інтуїтивним

5. Здатність  людини  вирішувати  певні  завдання,  засновані  на  власному  досвіді  та  досвіді інших  людей це:

а) пам'ять                           б) інтуїція                              в) інтелект

6. Здатність людини  до  аналізу  інформації,  абстрактного  мислення,  винахідницької  діяльності це :

а) пам'ять                           б) інтелект                              в) інтуїція

7. Яка техніка покращення пам’яті найкраща :

а) механічне  запам’ятовування              б) осмислене  запам’ятовування

8. Назвіть три   правила  для  полегшення самого  процесу  зберігання  інформації. (осмислення, застосування, повторення).

9. Які техніки називають мнемотехніками ?

VІІ. Рефлексія.            «Продовж фразу»

     Сьогодні на уроці я довідався …

     Було цікаво …

     Було складно...

     Я зрозумів…

     Тепер я знаю, що..

     Мене здивувало..

     Урок дав мені для життя…

     Я відчув(ла) що…

     Я навчився(лася) …

Самооцінювання. Виконайте самооцінювання вашої роботи на уроці шляхом опитування у вашій групі у Вайбері.

Оберіть один із запропонованих варіантів

Зробіть відмітку

На сьогоднішньому уроці  мені все вдалося

 

Я допустив декілька помилок, але загалом показав гарні результати

 

Я часто припускався помилок, мені є над чим попрацювати.

 

VІІI. Домашнє завдання

    Опрацювати § 29, сторінку 137.

    Завдання на 10 балів - виконати тести. Щоб отримати додатково ще 2 бали - підготувати повідомлення ( не менше 4 речень) на питання 290, або 291 з 138 сторінки.

   1

 

doc
Додав(-ла)
Гришина Лариса
Додано
18 лютого
Переглядів
173
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку