15 квітня о 15:00Вебінар: Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами

Педагогічний досвід "Діджиталізація освітнього простору як засіб партнерської взаємодії на уроках інформатики"

Про матеріал

Організація відкритого інформаційно-освітнього простору на уроках інформатики засобами широкого використання сучасних цифрових технологій з метою реалізації нових підходів та формування нового змісту освіти, в основі якого є чітке бачення результатів педагогічного партнерства “учень – учитель".

Перегляд файлу

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ХОРТИЦЬКОГО РАЙОНУ

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24

Запорізької міської ради Запорізької області

 

 

 

 

 

Номінація «Нова українська школа: інтерактивне середовище»

 

 

 

 

 

 

 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК ЗАСІБ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор досвіду:

вчитель інформатики

Сажнєва Юлія Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя

2019

ЗМІСТ

1. ВСТУП 3

2. ТЕХНОЛОГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ 4

2.1. ІНСТРУМЕНТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ GOOGLE-ТЕХНОЛОГІЙ              4

2.2. CLASSROOM ЯК ЗАСІБ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ              6

2.3. БЛОГ «INFOSCHOOL»  ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА              8

2.4. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ 10

3. ВИСНОВКИ 11

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12


1. ВСТУП

Щасливими можна назвати тих учителів, які дійшли зі своїм класом до етапу, коли вони можуть сказати: «Незалежно від моєї присутності, клас працює. Група досягла самостійності».

Марія Монтессорі

В Концепції Нової української школи  окреслено принцип рівного доступу  до повноцінної якісної освіти відповідно до індивідуальних інтересів, здібностей, незалежно від матеріального статку родини, місця проживання і стану здоров’я.  Одним з напрямів реалізації цього принципу є діджиталізація освітнього простору. Наскрізне застосування сучасних цифрових технологій в освітньому процесі  має стати головним інструментом реалізації ідей концепції Нової української школи.

Таким чином, найважливішим завданням на сьогоднішній день є:

• забезпечення доступної якісної освіти;

• індивідуалізація освіти;

• диференціація освіти;

•систематичне підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

• створення умов для отримання якісної освіти.

І одним з пріоритетних стратегічних напрямів розвитку освіти, які вирішують ці завдання є діджиталізація освітнього простору.

Діджиталізація являє собою усвідомлений підхід докорінного перетворення будь-яких процесів на основі використання цифрових технологій, зокрема, освітнього процесу на основі ідей педагогіки партнерства. «Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Школа має ініціювати нову, глибшу залученість родини до побудови освітньої траекторії дитини» [5, с. 7].

Цифрова трансформація є одним з факторів розвитку концептуально нової моделі освіти – відкритої освіти, основними характеристиками якої є безперервність, доступність, особистісне спрямування. Реалізація принципів відкритої освіти сприяє переосмисленню формалізованих ролей учня та вчителя, переходу від суб’єкт-суб’єктних до особистісно-орієнтованих відносин, поєднанню групових та індивідуальних форм роботи, залученню більшої кількості учасників, задоволенню вимог соціальної справедливості та рівних можливостей для всіх груп населення, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами. 

2. ТЕХНОЛОГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ

2.1. ІНСТРУМЕНТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ GOOGLE-ТЕХНОЛОГІЙ

Для створення дійсно відкритого освітнього середовища необхідні технології, які б дозволили віддалено оперувати всіма необхідними даними: публікаціями, документацією, дидактичними й методичними напрацюваннями та ін., надаючи до них загальний доступ, можливість спільного користування та/чи редагування, обміну. Такі можливості надають сучасні цифрові технології. Одним із шляхів реалізації цих завдань є застосування хмарних технологій.

Характеристики хмарних технологій значно урізноманітнюють можливості користувачів, дозволяючи отримувати більш доступні послуги. Ступінь доступності збільшується за рахунок того, що ці технології можуть підтримуватися різними за класом пристроями – від персональних комп’ютерів до мобільних телефонів. У свою чергу, це створює умови для реалізації відкритої освіти: свободи вибору, незалежності в часі,  гуманізації, інтернаціоналізації, економічності, мобільності, рівності в доступі  та ін. Хмарні технології надають нові  можливості в організації освітнього процесу:

 •                    якісно інший рівень організаціїї освітньої діяльності - учні отримують можливість перебувати в процесі навчання в будь-який час і в будь-якому місці, де є Інтернет;
 •                    більш ефективний інтерактивний процес набуття знань;
 •                    можливість швидко створювати, адаптувати і тиражувати інформаційні продукти та освітні послуги;
 •                    можливість для учнів здійснювати зворотний зв'язок з вчителем шляхом оцінки та коментування пропонованих їм освітніх сервісів.

Отже, діджиталізація освітнього  простору на уроках інформатики здійснюється за допомогою  мережі Internet через хмарні технології Google. Хмарні технології Google - це технології, які надають вчителю та учням  доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса. Хмарні технології цілком   забезпечують керування інтерактивним освітнім процесом. Компанія  Google надає безліч додатків і сервісів, які можна використовувати для навчання дітей з особливими потребами. Навчальний  матеріал, засоби комунікації та управління навчанням знаходиться на Google-диску, де зберігається вся статистика проходження курсів.  Усі уроки інформатики проводяться, застосовуючи Google – додатки.

Така форма організації дозволяє:

 •                  організувати індивідуальний освітній маршрут
 •                  організувати навчання дітей з особливим  потребами;
 •                  здійснювати додаткові освітні послуги;
 •                  проводити практичні, лабораторні роботи;
 •                  організувати участь учнів з особливими потребами в предметних олімпіадах, конкурсах;
 •                  організувати додаткову роботу з навчальним матеріалом, окремими темами;
 •                  використовувати у роботі педагогів методичних розробок, сценаріїв, карт, таблиць, сюжетів і т.п.

Індивідуальні заняття орієнтовані перш за все на дітей, які потребують особливого підходу і спеціального навчального матеріалу, але дозволяють вирішувати і низку інших питань, це:

 •                  додаткове навчання дітей у випадку надзвичайного стану;
 •                  можливість повторно ознайомитися з матеріалами уроку, робота вдома;
 •                  отримання навчальних консультацій, порад;
 •                  можливість перевіряти рівень знань самими учнями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. CLASSROOM ЯК ЗАСІБ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

За допомогою додатку Classroom інформатика викладається в усіх класах, а також організована робота з учнями, що мають особливі освітні потреби. Classroom дійсно є зручним і дуже простим у використанні інструментом. З його допомогою дуже легко (одним «кліком») надавати інформацію учням: тексти і/або презентації лекцій, літературу для самостійного вивчення, давати завдання для самостійної роботи, ініціювати тематичні онлайн-дискусії, виставляти оцінки і робити оголошення.

 

 

Однією з переваг Classroom  є інтеграція з іншими сервісами Google: Диск, YouTube, Документи і Gmail. Завдяки цьому є можливість завантажувати в Classroom  інформацію практично в будь-якому форматі: текст, презентації Power Point, зображення, відео, аудіо та ін. файли.

Завдання і виконані учнями роботи зберігаються в електронному форматі, систематизовані у вигляді структури папок і документів на Google Диску.

 

Навчальний контент, історія та статистика проведених уроків зберігається на головному сервері і доступні у будь-який час, це дозволяє здійснювати і контролювати навчальний процес без зайвих витрат.

За допомогою додатків Google – Чати, Форуми, Конференції, організована позакласна та позашкільна робота з учнями, зокрема таким чином відбувається підготовка дітей до олімпіади з ІТ.

2.3. БЛОГ «INFOSCHOOL»  ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ще один додаток від Google, який допоміг у створенні відкритого освітнього середовища на уроках інформатики – це Blogger. Блог “INFOSCHOOL” - https://inform-zp.blogspot.com/ був створений з метою повноцінної партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу: вчителя, учнів та батьків.

Для зручності використання блогу та зменшення часу  відвідувачів для пошуку необхідної інформації були створені сторінки, які систематизовані в меню блога. На сьогоднішній день створено та постійно оновлюється 29 сторінок, які систематизовано в 9 рубрік:

 • головна;
 • про автора;
 • ресурси;
 • інтелектуальні змагання;
 • безпечний інтернет;
 • корисні фішки;
 • хмарні технології;
 • фотогалерея;
 • відео.

 Єдиний стиль оформлення  полегшує орієнтацію на блозі.  Кожен гість, завітавши до блогу, може знайти цікаву інформацію, повторити навчальний матеріал за допомогою навчального відео, потренуватись у розв’язку вправ,  дізнатись про цікаві конкурси, знайти навчальну літературу, а також продіагностувати свої знання, вміння та навички.   Інформація на блозі  є актуальною та  цінною для забезпечення якісної, безперервної та доступної освіти.

 

Блог має різноманітні гаджети, які полегшують роботу з веб-ресурсом:

 •                  пошук, для швидкого знаходження необхідної інформації;
 •                  перекладач, для того, щоб кожен гість мав змогу обрати зручну для себе мову сприйняття інформації;
 •                  контактна форма, для організації зв’язку між автором та  відвідувачами блогу;
 •                  постійні читачі – можливість підписатись та постійно користуватись, слідкувати за появою оновлень, цікавої, корисної інформації.

Таким чином, блог “INFOSCHOOL” та Classroom гармонійно доповнили один одного як частини єдиного відкритого сучасного освітнього простору, що забезпечує якісну, доступну та безперервну освіту всіх дітей, у тому числі  і дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

 

 

 

 

2.4. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ

 

Робота над діджиталізацією освітнього простору ведеться в школі з 2017 року. У результаті  впровадження  цієї системи створено ефективний  сучасний відкритий дружній до дитини інформаційно-освітній простір, що забезпечує якісну, доступну та безперервну освіту всіх дітей, у тому числі  і дітей з особливими освітніми потребами.

Запроваджена система роботи забезпечує:

 • продуктивну командну співпрацю та партнерську взаємодію «вчитель-учень»;
 • індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу;
 • умови для підвищення якості освіти;
 • формування ключових компетентностей учнів;
 • умови для усвідомленого вибору майбутнього фаху;
 • оперативний доступ до електронної інформації, гарантії її збереження;
 • відсутність «прив’язки» до гаджетів та робочого місця;
 • економію часу  та раціональність його використання;
 • зниження витрат на придбання системного та програмного забезпечення.


3. ВИСНОВКИ

Отже, використання інтерактивного навчального середовища, є технологією відкритої освіти, спрямованої на формування ключових компетентностей учнів.  On-line консультації, форуми, чати, засоби  аудіо-й відео-зв’язку, інтегровані в сервіси Google, дозволяють учням контактувати з усіма суб’єктами освітнього процесу. Така  взаємодія дозволяє дітям  усвідомити себе як повноправних суб’єктів освітнього процесу, сприяє подоланню замкнутості, розвитку комунікативного потенціалу.

Діджиталізація освітнього середовища   дозволяє системі освіти корінним чином модернізувати свій технологічний базис, перейти до освітньої інформаційної технології в широкому розумінні цього слова і здійснити прорив до відкритої освітньої системи, що відповідає сучасним вимогам.  Електронні і традиційні навчальні матеріали повинні гармонійно доповнювати один одного як частини єдиного освітнього середовища.

Отже, діджиталізація освітнього простору - це принципово новий шлях в організації навчального та виховного процесу, який забезпечує позитивні тенденції у формуванні інформаційної компетентності учнів та їх батьків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. — Київ : Літера ЛТД, 2018. — 160 с.
 2. Освітні технології: навч. -метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська [та ін. ]; за ред. О. М. Пєхоти. – К. : А. С. К., 2003. – 255 с.
 3. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. / за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов'янськ: СДПУ, 2009. – Вип. 17. – 205 с.
 4. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання: наук. - метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : АТОПОЛ, 2011. – 273 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).
 5. Музика Д.І. Соціально – педагогічні аспекти організації дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Посібник. Шепетівський РМК, 2014. – 157 с.
 6. Михайлова, Н. Дистанційний курс для учнів: проблеми інтеграції в навчальний процес / Наталі Михайлова //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2011. – С. 63-67.
 7. 6.Олексієвець, Д. Дистанційне навчання: переваги та недоліки / Дмитро Олексієвець // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. - №3. – С.
 8. 7.Пушкарьова, Т.О. Давайте навчатися дистанційно! / Тамара Олексіївна Пушкарьова, Олександр Анатолійович Ходорковський //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. - №7.
 9. Концепція Нової Української Школи [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу:

http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf.

 1.  Литвинова С.Г. Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи [Електронний ресурс] / Литвинова С.Г. – Режим доступу:

http://www.academia.edu/7371596/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-08-%D0%A5%D0%9E%D0%9D%D0%A1

 1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://guonkh.gov.ua/content/documents/16/1517/Attaches/4455.df

 1.  Носенко Ю.Г. Хмарні технології у просторі відкритої освіти / Носенко Ю.Г. // Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища. – К. : ЦП "Компринт", 2015. – С. 24-34.
 2.  Олійник Л. М. Застосування базових сервісів Google. Інформаційні технології в освіті. 2015. № 22. С. 93-102.
 3. http://www.iearn.sch.in.ua/
 4. http://www.osvita.org.ua
 5. http://catalog.i.ua

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
12 січня
Переглядів
121
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку