Підготовка до ДПА з української літератури 2019

Про матеріал
Підготовка до ДПА у 9-х класах з української літератури 2019 рік (за новою програмою).
Перегляд файлу

I ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. Твір «Ой на горі вогонь горить» за жанром є
 1. піснею
 2. поемою
 3. баладою
 4. романсом
 1. Літопис «Повість минулих літ» розповідає про подвиги
 1. гетьманів
 2. руських князів
 3. козацької старшини
 4. ватажків козацьких походів
 1. Пам’яткою житійної літератури є твір
 1. Ізборник Святослава
 2. Остромирове Євангеліє
 3. «Повість минулих літ»
 4. Києво-Печерський патерик
 1. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.

…збудує сильне царство                                                                                                                        І заведе своє там панство:                                                                                                                   Не малий буде він панок.                                                                                                                                                Так напророкував Зевс долю

 1. Енею
 2. Турну
 3. Анхізу
 4. Латину
 1. До літературних пам’яток Київської Русі належить твір
 1. «Історія русів»
 2. «Літопис Самовидця»
 3. «Повість минулих літ»
 4. літопис Г. Грабянки
 5. літопис С. Величка
 1. Народно-визвольний рух українського народу проти конфедератів зображено у творі
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Енеїда» І. Котляревського
 3. «Гайдамаки» Т. Шевченка
 4. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 5. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 1. До поетів-романтиків ХІХ ст. належать обидва митці в рядку
 1. Є. Гребінка, Г. Сковорода
 2. Г. Сковорода, М. Шашкевич
 3. М. Шашкевич, В. Забіла
 4. В. Забіла, В. Герасим’юк
 5. В. Герасим’юк, Є. Гребінка
 1. Сатиричною повістю є твір
 1. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 4. «Тигролови» Івана Багряного
 5. «Чорна рада» П. Куліша
 1. «Енциклопедією українського життя» назвав М. Рильський твір
 1. «Катерина» Т. Шевченка
 2. «Енеїда» І. Котляревського
 3. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 4. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 5. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 1. Оповідачем у творі М. Гоголя «Вечір проти Івана Купала» є
 1. Петро Безрідний
 2. Хома Григорович
 3. старий Корж
 4. Басаврюк
 5. Івась
 1. Прочитайте уривок із твору.

Перевернулись тепер уже кат знає на що запорожці. Поки ляхи да недоляшки душили Україну, туди втікав щонайкращий люд з городів; а тепер хто йде на Запорожжє? Або гольтяпака, або злодюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик заробляти собі насущного хліба.Так ставиться до низовиків

 1. Семен («Максим Гримач» Марка Вовчка)
 2. Іван Шрам («Чорна рада» П. Куліша)
 3. Денис Сірко («Тигролови» Івана Багряного)
 4. Корж («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
 5. Халявський («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
 1. Якову де Бальмену Т. Шевченко присвятив твір
 1. «Сон» («У всякого своя доля…»)
 2. «Великий льох»
 3. «Гайдамаки»
 4. «Кавказ»
 5. «Думка»
 1. Перу Марка Вовчка належить збірка
 1. «Млеко»
 2. «Кобзар»
 3. «Позичена кобза»
 4. «Народні оповідання»
 5. «Сад божественних пісень»
 1. Прочитайте уривок із твору.

Йде сніг – немов під гору йде –                                                                                                                   Ледь дише, хоч безплотний,                                                                                                                                 І палець на уста кладе,                                                                                                                                Як знак мерця холодний.

У поданих рядках є художній засіб

 1. гіпербола
 2. епіфора
 3. літота
 4. анафора
 5. персоніфікація

 

 1.  Державно-політичний авантюризм уособлює у творі «Чорна рада» П. Куліша
 1. Яким Сомко
 2. Матвій Гвинтовка
 3. Михайло Черевань
 4. Іван Брюховецький
 5. Васюта Золотаренко

16. На антитезі побудовано твір

 1. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 4. «Тигролови» Івана Багряного
 5. «Великий льох» Т. Шевченка

 

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між героєм роману «Чорна рада» П. Куліша та його портретною характеристикою:


 1. Василь Невольник
 2. Михайло Черевань
 3. Іван Шрам
 4. Іван Брюховецький

 

 1. ...високий і вродливий; а по кармазинах скрізь комір і поли, гаптовані золотом; вверху кирея, підбита соболем; підпиравсь срібною булавою.
 2. По одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом – старий «козарлюга».
 3. Був тяжко грошовитий да й веселий пан із козацтва... Після війни й сів хутором.
 4. Дідусь такий мізерний… невеличкий, похилий, очі йому позападали.
 5. Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях... Хіба по шаблі можна було догадатися, що воно щось не просте: шабля аж горіла од золота...

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

18. Установіть відповідність між персонажами-антиподами.

 1. Сомко
 2. Еней
 3. Василь
 4.  Ярема

 

 1. Наум Дрот
 2. Лейба
 3. Тетерваковський
 4. Брюховецький
 5. Турн

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

19. Установіть відповідність між персонажем твору та його характеристикою.

 1. Маруся («Маруся» Г.Квітка-Основяненко)
 2.  Наталка («Наталка Полтавка» І.Котляревського)
 3.  Катерина («Катерина» Т.Шевченка)
 4. Леся Черевань («Чорна рада» П. Куліша)

 

 1. Кромі того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, – яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою; шанує всіх старших себе.
 2. …пані ввічлива: знала, як до кого з речами обернутись.
 3. …очиці — як тернові ягідки, брівоньки — як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте…
 4. Чи заговорить, чи рукою поведе, чи піде по хаті… – так усі й дивляться, і так усякому на душі, мов сонечко світить.
 5. Заплакані очі… У латаній свитиночці, на плечах торбина, в руці ціпок, а на другій заснула дитина.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

20. Установіть відповідність між твором та історичним періодом, зображеним у ньому.

 1. Києво-Печерський патерик
 2. «Сон» (У всякого своя доля…) Т. Шевченка
 3. «Чорна рада» П. Куліша
 4. «Гайдамаки» Т. Шевченка

 

 

 1. Коліївщина 1768 р.
 2. занепад Української держави після Визвольної війни 1648–1654 рр.
 3. Царська Росія
 4. Визвольна війна 1648–1654 рр.
 5. доба Київської Русі

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Історичними джерелами «Чорної ради» П. Куліша були твори__________________________________

22. Іван Величковський є автором збірки________________________________________________________

23. Твори «Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива ватра» написав сучасний український письменник__________________________________________________________________

24. Справжнє прізвище Марка Вовчка__________________________________________________________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Які життєві принципи сповідував Г. Сковорода? Чи є серед них близькі вам і чим саме?

II ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. Ліро-епічним є твір
 1. «Цвіте терен, цвіте терен»
 2. «Ой летіла стріла»
 3. «До бору, дружечки, до бору»
 4. «За городом качки пливуть»
 1. Історію народження, життя, мученицької смерті й воскресіння Спасителя подано в
 1. Старому Заповіті
 2. Новому Заповіті
 3. Пісні пісень
 4. Книзі псалмів
 1. Біблійні мотиви й образи Т. Шевченко використав у творі
 1. «Доля»
 2. «Кавказ»
 3. «Чигрине, Чигрине…»
 4. «Стоїть в селі Суботові...»
 1. Мотив особистої свободи як найбільшої цінності людини звучить у творі Г. Сковороди
 1. «Всякому місту – звичай і права...»
 2. «Бджола та Шершень»
 3. «Собака і Вовк»
 4. «Dе libertate»
 1. Жадібності, марнославству та іншим людським вадам протиставлено «совість, як чистий кришталь» у творі
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «І мертвим, і живим…» Т. Шевченка
 3. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 4. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 5. «Всякому місту – звичай і права...» Г. Сковороди
 1. Здобув світову славу і став народною піснею твір
 1. «Веснівка» М. Шашкевича
 2. «Перший сніг» В. Герасим’юка
 3. «Заворожена криниця» П. Куліша
 4. «Українська мелодія» Є. Гребінки
 5. «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
 1. Характерною ознакою курйозного вірша є
 1. творчі експерименти з формою вірша
 2. романтичний настрій
 3. двоскладова стопа
 4. травестія
 5. бурлеск 
 1. Музику до твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського написав
 1. Б. Лятошинський
 2. К. Данькевич
 3. Ю. Мейтус
 4. В. Кирейко
 5. М. Лисенко
 1. Суперечність між прагненням матері забезпечити матеріальний добробут дочки та щирим коханням дівчини до бідного сироти – такий конфлікт твору
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 3. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 4. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 5. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 1. Прочитайте уривок із твору «Чорна рада» П. Куліша.

Вiзьме [правда] верх i без нас… Може, се тiлько на науку мировi i пустив господь Україну в руки харцизякам. Не можна, мабуть, iнше, як тiлько горем да бiдою, довести людей до розуму. Такими словами розмірковує про випробування для України в часи недолі

 1. Сомко
 2. Черевань
 3. Гвинтовка
 4. Петро Шрам
 5. Брюховецький
 1. Зразком політичної сатири є обидва твори Т. Шевченка
 1. «Ісаія. Глава 35», «Доля»
 2. «Доля», «Гайдамаки»
 3. «Гайдамаки», «Кавказ»
 4. «Кавказ», «І мертвим, і живим…»
 5. «І мертвим, і живим…», «Ісаія. Глава 35»
 1. «Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним» – цей вислів Епікура виражає ідею твору
 1. «Небо» М. Петренка
 2. «Веснівка» М. Шашкевича
 3. «Соловейко» М. Костомарова
 4. «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
 5. «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
 1. Бувальщину про цвіт папороті, розказану Хомою Григоровичем, увів у свій твір («Вечір проти Івана Купала»)
 1. Г. Квітка-Основ’яненко
 2. П. Куліш
 3. Марко Вовчок
 4. М. Гоголь
 5. Іван Багряний

 

 1. Прочитайте уривок із твору «І мертвим, і живим….» Т. Шевченка.

Прочитайте знову                                                                                                                         Тую славу.                                                                                                                                                     Та читайте                                                                                                                                            Від слова до слова,                                                                                                                                        Не минайте ані титли,                                                                                                                                Ніже тії коми…                                                                                                        

Поет закликає своїх сучасників

 1. здобувати знання
 2. уважно читати художні твори
 3. вивчати життєписи українських героїв
 4. дбати про розвиток української культури
 5. знати свою історію, щоб не повторювати помилок минулого
 1. Сон як композиційний елемент використано у творі
 1. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 4. «Сон» Т. Шевченка
 5. «Чорна рада» П. Куліша
 1. За жанровими ознаками романтичним оповіданням є твір
 1. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
 4. «Інститутка» Марка Вовчка
 5. «Чорна рада» П. Куліша

 

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і його автором.

 1. «Рибалка»
 2.  «Українська мелодія»
 3. «Веснівка»
 4. «Соловей»

 

 1. Є. Гребінка
 2. П. Гулак-Артемовський
 3. М. Петренко
 4. М. Шашкевич
 5. В. Забіла

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

18. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

 1. Дідона
 2. Катерина
 3. Оксана
 4. Леся Черевань

 

 1. Лейба
 2. Микола
 3. Пугач
 4. Анхіз
 5. Іван

 

 

19. Установіть відповідність між назвою твору Т. Шевченка та його ідеєю.

 1. «Кавказ»
 2. «Стоїть в селі Суботові…»
 3. «І мертвим, і живим…»
 4. «Ісаія. Глава 35»

 

 1. віра в щасливе майбутнє українського народу
 2. оспівування героїзму українського народу
 3. засудження діяльності Богдана Хмельницького, віра у вільне майбутнє України
 4. засудження загарбницької політики російського самодержавства
 5. засудження антинародної суті значної частини української еліти

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

20. Установіть відповідність між різновидом жанру поеми та назвою твору Т. Шевченка.

 1. політична поема-містерія
 2. послання
 3. героїчно-історична романтична поема
 4. ліро-епічна сатирична поема

 

 1. «Сон» («У всякого своя доля...»)
 2. «Наймичка»
 3. «І мертвим, і живим...»
 4. «Великий льох»
 5. «Гайдамаки»

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. До весільних належать пісні (запишіть не менше двох)________________________________________

22. У Галичині М. Шашкевич, І. Вагилевич і Я. Головацький заснували гурток_____________________

23. Книгою Книг називають твір_______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

24. Основними ознаками реалізму є___________________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25.  Поясніть роль І. Котляревського в розвитку нової української літератури.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. За родовою ознакою ліричним є твір
 1. «Місяць на небі, зіроньки сяють»
 2. «Ой на горі вогонь горить»
 3. «Ой летіла стріла»
 4. «Бондарівна»
 1. Курйозні барокові вірші писав                                                                                          
 1. П. Куліш                                                                               
 2. Т. Шевченко                                                                                               
 3. Г. Сковорода                                                                                                      
 4. І. Величковський
 1. Щоб стати багатим і одружитися з коханою дівчиною, мусив убити людину персонаж твору
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
 3. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 4. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 1. Прочитайте уривок із твору.                                                                                                          Якщо ти усвідомлюєш, для чого ти народжений, і працюєш з приємністю, ти щасливий. Ори землю або носи зброю, займайся купецькою або мистецькою справою – роби те, для чого народжений…Ці слова є суттю філософської ідеї
 1. хутірської філософії П. Куліша
 2. спорідненої праці Г. Сковороди
 3. просвітництва Г. Квітки-Основ’яненка
 4. національної самоідентичності Івана Багряного
 1. Фігурні (курйозні) вірші писав
 1. П. Куліш                                                                                                                   
 2. Т. Шевченко                                                                                                           
 3. М. Костомаров                                                                                                        
 4. С. Климовський                                                                                                       
 5. І. Величковський
 1. Суспільне зло й соціальна несправедливість будуть покарані – стверджує автор «Енеїди» в епізодах
 1. пекла і раю
 2. початку мандрів Енея
 3. поєдинку Енея з Турном
 4. перебування троянців у Карфагені
 5. під час зустрічі Енея з Латином
 1. Ознаки сентименталізму та просвітницького реалізму поєднано у творі
 1. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 2. «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
 3. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 4. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 5. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 1. Про козаків-характерників розповідається у творі
 1. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 4. «Гайдамаки» Т. Шевченка
 5. «Чорна рада» П. Куліша
 1. Оповідачем у творі М. Гоголя «Вечір проти Івана Купала» є
 1. Петро Безрідний
 2. Хома Григорович
 3. старий Корж
 4. Басаврюк
 5. Івась
 1. Т. Шевченко НЕ порушує жіночої теми у творі
 1. «Доля»
 2. «Марія»
 3. «Наймичка»
 4. «У нашім раї на землі…»
 5. «На панщині пшеницю жала...»
 1. За стильовими ознаками твір «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя належить до літератури
 1. сентименталістської
 2. реалістичної
 3. ренесансної
 4. романтичної
 5. барокової
 1. Описуючи Ярему в бою («А Ярема – страшно глянуть – по три, по чотири так і кладе»), Т. Шевченко використовує
 1. уособлення
 2. порівняння
 3. гіперболу
 4. антитезу
 5. епітет
 1. У творі «Великий льох» Т. Шевченка НЕ є символічним образ
 1. льоху
 2. трьох ворон
 3. трьох лірників
 4. «нового Гонти»
 5. Б. Хмельницького                                                                                                                            
 1. До «Руської трійці» належали всі письменники в рядку
 1. М. Шашкевич, Є. Гребінка, І. Величковський                                                                                                                               
 2. Я. Головацький, С. Климовський, Т. Шевченко
 3. І. Вагилевич, М. Петренко, Г. Сковорода
 4. Є. Гребінка, Г. Сковорода, С. Климовський
 5. М. Шашкевич Я. Головацький, І. Вагилевич
 1. Корсунь, Канів, Чигирин, Черкаси, Умань – це місце дії у творі
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Енеїда» І. Котляревського
 3. «Гайдамаки» Т. Шевченка
 4. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 5. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 1. Осмислення духовного єства нації – провідний мотив поезії
 1. «Небо» М. Петренка
 2. «Доля» Т. Шевченка
 3. «Жива ватра» В. Герасим’юка
 4. «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
 5. «Всякому місту – звичай і права...» Г. Сковороди

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)                                                                                                               17. Установіть відповідність між персонажем і його портретом.

 1. Яким Сомко
 2. Катерина ІІ
 3. Турн
 4. Василь

 

 1. Не в шутку молодець був жвавий, товстий, високий, кучерявий, обточений, як огірок.
 2. …мов та чапля меж птахами, скаче, бадьориться.
 3. …високий i вродливий; а по кармазинах скрiзь комiр i поли, гаптовані золотом; зверху кирея, пiдбита соболем; пiдпиравсь срiбною булавою.
 4. Він свитник, хлопець дуже гарний, має гнучкий стан та на сільських дівчат і не дивиться.
 5. Ходив у жупанах, та в сап’янцях, та в атласах. І хороший був:повновидий, чорнобровий,чорновуси…

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

18. Установіть відповідність між літературним персонажем і його реплікою.

 1. Тетерваковський
 2. Яким Сомко
 3. Микита Забрьоха
 4. Ярема Галайда

 

 

 1. Нехай вона нам заплатить за безчестя, що нас позміняли та ще мене на Солосі оженили.
 2. Завтра вночі у Чигрині свячений достану.

Дасть він мені срібло-злото, дасть він мені славу…

 1. Ох! правда…; малійшая проволочка ілі прижимочка почитається за уголовноє преступленіє.
 2. …нам не можна у поход іти, занеже ми погружаємо відьом у бездну нашого ставка.
 3. І дай, Боже, щоб обидва береги Дніпровії приклонились під одну булаву!

19. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

 1. риторичне звертання
 2. метафора
 3. анафора
 4. порівняння

 

 1. Як сніг, три пташечки летіли

Через Суботове і сіли

 1. Не багата я і проста, но чесного роду…
 2. Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди…

 1. Сидить козак на тім боці, –

Грає синє море.

 1. Там сонце, там місяць ясніше сія,

Там з вітром могила в степу розмовляє,

Там не одинокий був би з нею й я.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

20. Установіть відповідність між персонажем і його реплікою.

 1. Басаврюк
 2. Макогоненко
 3. Сомко
 4. Наум Дрот

 

 1. Душе! Багато добра лежить у тобі на багато років: спочивай, їж, пий, веселися!
 2. Лучче живий хорунжий, як мертвий сотник.
 3. Тільки-но розквітне папороть – хапай її й не озирайся, хоч би що тобі позаду ввижалося.
 4. І дай Боже, щоб обидва береги Дніпровії приклонились під одну булаву.
 5. Не жінка, ні удова, звісно, як солдаток шанують: як саму послідню паплюгу, і ніхто і не вірить, що була солдатка й чесна.

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Жіночій долі Т. Шевченко присвятив твори (запишіть не менше трьох)_________________________

22. Своєрідною післямовою до твору «Великий льох» Т. Шевченка, яка тісно пов’язана з ним ідеєю, є його твір_____________________________________________________________________________________

23. Автором творів «Маруся», «Конотопська Відьма» є)__________________________ ____________ _____ _____________________________

24. Особливістю жанру балади  є___________________________________________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Яких настанов Т. Шевченка, на вашу думку, треба дотримуватися українцям XXI ст.?

IV ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. Доля покарала парубка за те, що хотів одружитися лише із заможною дівчиною, – такий повчальний зміст має народна пісня
 1. «Цвіте терен, цвіте терен»
 2. «Лугом іду, коня веду»
 3. «За городом качки пливуть»
 4. «Летять галочки у три рядочки»
 1. Прочитайте уривок із п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка».

Понадіявшись на своє багатство, зачав знакомитись не з рівнею: зачав, бач, заводити бенкети з повитчиками, з канцеляристами, купцями і цехмистрами – пив, гуляв і шахровав гроші; покинув свій промисел і мало-помалу розточив своє добро, розпився...                                                                                                          В уривку йдеться про

 1. Петра
 2. Миколу
 3. Терпила
 4. Макогоненка
 1. Невеликий за обсягом вірш і музичний твір про кохання, призначений для сольного співу, називається
 1. Елегією
 2. романсом
 3. баладою
 4. одою
 1. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.                                                                        Коли чого в руках не маєш,                                                                                                                            То не хвалися, що твоє;                                                                                                                                 Що буде, ти того не знаєш,                                                                                                               Утратиш, може, і своє.                                                                                                                                   Не розглядівши, кажуть, броду,                                                                                                                  Не лізь прожогом перший в воду,                                                                                                                  Бо щоб не насмішив людей.                                                                                                                                                                      В уривку використано
 1. загадки
 2. приказки
 3. небилиці
 4. коломийки
 1. До житійної літератури належить
 1. Біблія
 2. «Історія русів»
 3. «Повість минулих літ»
 4. Києво-Печерський патерик
 5. «Літопис Самовидця»
 1. Про розселення народів після всесвітнього потопу і життя слов’янських племен, про освячення землі Руської апостолом Андрієм ідеться в
 1. Біблії
 2. народних переказах
 3. «Літописі Самовидця»
 4. «Повісті минулих літ»
 5. Києво-Печерському патерику
 1. Вишуканий поетичний твір, що має незвичайну форму або поєднання зорових і слухових ефектів, називається
 1. елегією
 2. романсом
 3. курйозним віршем
 4. медитацією
 5. сонетом
 1. Події Хмельниччини описано в
 1. літописі Григорія Грабянки
 2. Києво-Печерському патерику
 3. «Повісті минулих літ»
 4. Київському літописі
 5. Галицько-Волинському літописі
 1. Порушує народні традиції, щоб захистити своє кохання, розриває стосунки після заручин
 1. Наталка («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
 2. Пидорка («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
 3. Маруся («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
 4. Катря («Максим Гримач» Марка Вовчка)
 5. Леся («Чорна рада» П. Куліша)
 1. Символом свободи є образ Богдана Хмельницького у творі
 1. «На вічну пам’ять Котляревському» Т. Шевченка
 2. «Українська мелодія» Є. Гребінки
 3. «До рідного народу» П. Куліша
 4. «De libertate» Г. Сковороди
 5. «Небо» М. Петренка
 1. І. Карпенко-Карий назвав твір «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 1. енциклопедією народознавства
 2. оздобою українського письменства
 3. послідовно сентименталістським твором
 4. першим твором нової української літератури
 5. праматір’ю українського народного театру
 1. Прочитайте уривок із твору «Стоїть в селі Суботові…» Т. Шевченка

...встане Україна.                                                                                                                                             І розвіє тьму неволі,                                                                                                                                       Світ правди засвітить,                                                                                                                                                   І помоляться на волі                                                                                                                             Невольничі діти!..

Ці рядки розкривають

 1. тему
 2. ідею
 3. конфлікт
 4. проблему
 5. кульмінацію
 1. До «Руської трійці» належали письменники
 1. М. Шашкевич, В. Забіла, М. Петренко
 2. М. Шашкевич, М. Петренко, Є. Гребінка
 3. М. Шашкевич, Є. Гребінка, М. Костомаров
 4. М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич
 5. М. Шашкевич, П. Гулак-Артемовський, В. Забіла
 1. Археологічні розкопки російських учених, проведені із залученням наглядачів-поліцейських, стали поштовхом до написання Т. Шевченком твору
 1. «Гайдамаки»
 2. «Великий льох»
 3. «До Основ’яненка»
 4. «Чигрине, Чигрине…»
 5. «І мертвим, і живим…»
 1. Належить до періоду «Трьох літ» твір Т. Шевченка
 1. «Доля»
 2. «Катерина»
 3. «Гайдамаки»
 4. «І мертвим, і живим...»
 5. «Ісаія. Глава 35»
 1. Взірці зорової поезії наявні у творчості
 1. А. Мойсієнка, Т. Шевченка
 2. Т. Шевченка, М. Мірошниченка
 3. М. Мірошниченка, В. Женченка
 4. В. Женченка, П. Куліша
 5. П. Куліша, А. Мойсієнка

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і його жанром.

 1. «Ой летіла стріла»
 2. «Маруся»
 3. «Наталка-Полтавка»
 4. «Бджола та Шершень»

 

 1. оповідання
 2. балада
 3. повість
 4. драма
 5. байка

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

 

18. Установіть відповідність між персонажами одного твору.

 1. Залізняк
 2. Пугач
 3. Горпина Терпелиха
 4. Еней

 

 1. Денис Сірко
 2. Петро Безрідний
 3. Ярема Галайда
 4. Макогоненко
 5. Турн

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

19. Установіть відповідність між елементом сюжету та епізодом із твору «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка.

 1. зав’язка
 2. розвиток дії
 3. кульмінація
 4. розв’язка
 1. смерть Марусі
 2. смерть Василя
 3. знайомство Марусі й Василя
 4. розповідь про родину Наума Дрота
 5. знайомство й освідчення Василя Марусі

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

20. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

 1. метонімія
 2. епітет
 3. градація
 4. порівняння

 

 1. От де, люде, наша слава, Слава України!
 2. Минають дні, минають ночі,

Минає літо, шелестить

Пожовкле листя, гаснуть очі,

Заснули думи, серце спить...

 1. І Коллара читаєте З усієї сили,

І Шафарика, і Ганка...

 1. Славних прадідів великих

Правнуки погані!

 1. Він, як мати, привітає,

Як брат, заговорить...

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. До жанру балади належать народні твори (запишіть 2–3 назви)_________________________________

22. Члени галицького гуртка «Руська трійця» були авторами альманаху___________________________

23. Пісня служить одним із засобів розкриття характеру героїв у творі (запишіть назву й автора)_____

24. Провідним у поезії П. Гулака-Артемовського «Рибалка» є мотив_______________________________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Яку з настанов Г. Сковороди ви хотіли б узяти собі в життя? Чому?

V ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. До жанру балади належить народний твір
 1. «Бондарівна»
 2. «Цвіте терен, цвіте терен»
 3. «За городом качки пливуть»
 4. «Сонце низенько, вечір близенько»
 1. «Перелицював» героїчну поему Вергілія на український лад письменник
 1. П. Куліш
 2. Т. Шевченко
 3. І. Котляревський
 4. Г. Квітка-Основ’яненко
 1. Києво-Печерський патерик є прикладом
 1. літопису
 2. житійної літератури
 3. полемічної літератури
 4. історично-мемуарної прози
 1. «Світ ловив мене, та не спіймав» – так підсумував своє життя
 1. Т. Шевченко
 2. Г. Сковорода
 3. П. Куліш
 4. М. Гоголь
 1. Козацькі літописи писали обидва автори в рядку
 1. Нестор Літописець, Самовидець
 2. Самовидець, Ф. Прокопович
 3. Ф. Прокопович, С. Величко
 4. С. Величко, Г. Грабянка
 5. Г. Грабянка, Нестор Літописець
 1. У творі «Чорна рада» П. Куліша ідеал українського способу життя символізує
 1. хутір
 2. дорога
 3. фортеця
 4. корогва
 5. гетьманська булава
 1. Смертю обох закоханих закінчується твір
 1. «Гайдамаки» Т. Шевченка
 2. «Маруся» Г. Квітки-Основяненка
 3. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 4. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 5. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя

 

 1. Т. Шевченко сатирично змалював царя та його придворних, розкрив їхню нікчемність у творі
 1. «Причинна»
 2. «Гайдамаки»
 3. «Катерина»
 4. «Наймичка»
 5. «Сон» («У всякого своя доля...»)
 1. Першим твором нової української літератури вважають
 1. «Причинну» Т. Шевченка
 2. «Чорну раду» П. Куліша
 3. «De libertate» Г. Сковороди
 4. «Енеїду» І. Котляревського
 5. «Конотопську відьму» Г. Квітки-Основ’яненка
 1. Прочитайте уривок із твору.

Золото – не дiвка! Наградив бог Терпилиху дочкою. Кромi того, що красива, розумна, моторна i до всякого дiла дотепна, – яке у неї добре серце, як вона поважає матiр свою, шанує всiх старших себе.

Такими словами схарактеризовано

 1. Наталку («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
 2. Пидорку («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
 3. Наталку Сірко («Тигролови» Івана Багряного)
 4. Катрю («Максим Гримач» Марка Вовчка)
 5. Лесю («Чорна рада» П. Куліша)
 1. Саркастичне зображення раю царських палат з його блюдолизами й «генеральним мордобитієм» – це кульмінаційна частина твору
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Тигролови» Івана Багряного
 3. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 4. «Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка
 5. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 1. Незвичайний герой у незвичайних обставинах – це одна з ознак літературного напряму
 1. сентименталізму
 2. романтизму
 3. класицизму
 4. реалізму
 1. За жанровими ознаками романтичним оповіданням є твір
 1. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
 4. «Тигролови» Івана Багряного
 5. «Чорна рада» П. Куліша

 

 1. Неприборканого й загадкового героя-характерника, що викрадає наречену гетьмана, утілює лицарський дух козацтва, зображено у творі
 1. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 2. «Гайдамаки» Т. Шевченка
 3. «Тигролови» Івана Багряного
 4. «Чорна рада» П. Куліша
 5. «Енеїда» І. Котляревського
 1. Прочитайте уривок із твору «І мертвим, і живим….» Т. Шевченка.

Прочитайте знову                                                                                                                                           Тую славу.                                                                                                                                                           Та читайте                                                                                                                                                            Від слова до слова,                                                                                                                                              Не минайте ані титли,                                                                                                                             Ніже тії коми…

Поет закликає своїх сучасників

 1. здобувати знання
 2. уважно читати художні твори
 3. вивчати життєписи українських героїв
 4. дбати про розвиток української культури
 5. знати свою історію, щоб не повторювати помилок минулого
 1. Національно свідомою людиною, що «…бачить таке, чого видющий не побачить», є герой твору «Чорна рада» П. Куліша
 1. Сомко
 2. Черевань
 3. Гвинтовка
 4. Божий чоловік
 5. полковник Шрам

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

 1. Установіть відповідність між твором і героєм, зображеним у ньому.
 1. «Марія»
 2. «Чорна рада»
 3. «Вечір проти Івана Купала»
 4. «Гайдамаки»

 

 1. Оксана
 2. Корж
 3. Матвій Гвинтовка
 4. Денис Сірко
 5. Іван з Назарета

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

18. Установіть відповідність між героєм і твором, у якому про нього йдеться.

 1. кобзар Волох
 2. Божий чоловік
 3. Петро Безрідний
 4. Евріал

 

 1. «Енеїда» І. Котляревський
 2. «Гайдамаки» Т. Шевченка
 3. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 4. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 5. «Чорна рада» П. Куліша

19. Установіть відповідність між твором і його жанром.

 1. «Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка
 2. «Чорна рада» П. Куліш
 3. «Наталка Полтавка» І.Котляревського
 4. «Маруся» Г.Квітка-Основяненко
 1. драма
 2. поема
 3. балада
 4. роман
 5. повість

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

20. Установіть відповідність між письменником і його твором.

 1. П. Куліш
 2. Є. Гребінка
 3. М. Костомаров
 4. Т. Шевченко

 

 1. «Доля»
 2. «До рідного народу»
 3. «Українська мелодія»
 4. «Веснівка»
 5. «Соловейко»

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Біблійні теми, сюжети, мотиви, образи найчастіше використовував в українській літературі першої половини ХІХ століття письменник_____________________________________________________

22. «Чорна рада» П. Куліша за жанровим різновидом – це_________________________________________

23. Основними етапами весілля є___________

24. Для поетів-романтиків ХІХ століття характерними є (запишіть дві-три спільні ознаки)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Жіноча доля у творах Т.Шевченка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. Належить до жанру народної ліричної пісні твір
 1. «Бондарівна»
 2. «Козака несуть»
 3. «Ой летіла стріла»
 4. «Лугом іду, коня веду»
 1. «Юриста завзятий і хапун такий, що із рідного батька злупить» – так у п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського характеризовано
 1. Тетерваковського
 2. Макогоненка
 3. Миколу
 4. Петра
 1. Пам’яткою житійної літератури є твір
 1. Ізборник Святослава
 2. Остромирове Євангеліє
 3. «Повість минулих літ»
 4. Києво-Печерський патерик
 1. Господь Бог, як люблячий батько, завжди прощає і приймає тих, хто покаявся у своїх гріхах, – така ідея
 1. притчі про сіяча
 2. притчі про блудного сина
 3. легенди про потоп на землі
 4. легенди про Вавилонську вежу
 1. У Біблії проблему порозуміння між людьми порушує
 1. легенда про перших людей Адама і Єву
 2. притча про Вавилонську вежу
 3. легенда про створення світу
 4. легенда про Мойсея
 5. притча про сіяча
 1. Зразком давньої любовної лірики є твір
 1. «Троє схотінок» П. Куліша
 2. «De libertate» Г. Сковороди
 3. «Жива ватра» В. Герасим’юка
 4. «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
 5. «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
 1. «Совість, як чистий кришталь» – такий ідеал людини подає Г.   Сковорода у творі
 1. «Dе lіbеrtate»
 2. «Собака і Вовк»
 3. «Бджола та Шершень»
 4. «Всякому місту – звичай і права...»
 5. «Вступні двері до християнської добронравності»
 1. Занепад Української держави після Визвольної війни 1648–1654 рр. зображено в обох творах у рядку
 1. «Гайдамаки» Т. Шевченка і «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Чорна рада» П. Куліша і «Конотопська відьма» Г. КвіткиОснов’яненка
 3. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка і «Інститутка» Марка Вовчка
 4. «Інститутка» Марка Вовчка і «Тигролови» Івана Багряного
 5. «Тигролови» Івана Багряного і «Гайдамаки» Т. Шевченка
 1. На статку, отриманому нечесним, злочинним шляхом, щастя не збудуєш – така ідея твору
 1. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 4. «Гайдамаки» Т. Шевченка
 5. «Чорна рада» П. Куліша
 1. Поетами-романтиками були обидва письменники в рядку
 1. П. Гулак-Артемовський, В. Забіла
 2. П. Гулак-Артемовський, Г. Сковорода
 3. П. Гулак-Артемовський, В. Герасим’юк
 4. П. Гулак-Артемовський, І. Величковський
 5. П. Гулак-Артемовський, І. Котляревський
 1. «Ні, мамо, не можна нелюба любить!» – стверджує героїня твору
 1. «Небо» М. Петренка
 2. «Соловей» В. Забіли
 3. «Соловейко» М. Костомарова
 4. «Українська мелодія» Є. Гребінки
 5. «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
 1. Засудження українців, які живуть «по німецькому показу», не знають своєї мови, історії, – один з мотивів твору Т. Шевченка
 1. «Великий льох»
 2. «До Основ’яненка»
 3. «Чигрине, Чигрине…»
 4. «І мертвим, і живим…»
 5. «Сон» («У всякого своя доля…»)
 1. Козацька звитяга, честь і слава – головні життєві принципи
 1. Турна й Латина («Енеїда» І. Котляревського)
 2. Кирила Тура й Петра Шрама («Чорна рада» П. Куліша)
 3. Макогоненка й Петра («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
 4. Петра Безрідного й Івася («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
 5. Забрьохи й Пістряка («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
 1. Якову де Бальмену Т. Шевченко присвятив твір
 1. «Сон» («У всякого своя доля…»)
 2. «Великий льох»
 3. «Гайдамаки»
 4. «Кавказ»
 5. «Думка»
 1. Материнський подвиг як спокута своєї вини перед дитиною – це тема твору Т. Шевченка
 1. «Катерина»
 2. «Причинна»
 3. «Наймичка»
 4. «Лілея»
 5. «Марія»
 1. В образах Зевса, Еола, Нептуна, Венери, Юнони І. Котляревський засуджує
 1. аполітичність, жадібність, конкуренцію царського двору
 2. байдужість карфагенського та римського панства до простого народу
 3. неготовність українського суспільства до творення своєї держави
 4. марнотратство, розпусне життя та байдужість до народу українського панства
 5. відсутність патріотизму, боягузливість, корисливість українських перевертнів-«землячків»

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і його жанром (жанровим різновидом).

 1. «Великий льох» Т.Шевченка
 2. «Наталка-Полтавка» І.Котляревського
 3. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 4. «Чорна рада» П. Куліша
 1. оповідання
 2. поема-містерія
 3. соціально-побутова драма
 4. історичний роман
 5. пригодницький роман

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

18. Установіть відповідність між назвою твору та його ідеєю.

 1. «Чорна рада»
 2. «Бджолата Шершень»
 3. «Вечір протии Івана Купала»
 4.  «Енеїда»

 

 1. засудження нечесних способів пошуку багатства
 2. утвердження безсмертності українського народу, його ментальності, культури, волелюбності;
 3. засудження негативних соціальних явищ українського суспільства викриття некультурності, самодурства, здирництва козацької старшини
 4. викриття і засудження доби Руїни; утвердження думки про необхідність національної злагоди українців
 5. уславлення улюбленої праці, яка є джерелом щастя; засудження паразитичного способу існування

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

19. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

 1. Тетерваковський
 2. Леся
 3. Латин
 4. Басаврюк
 1. Петро Безрідний
 2. Турн
 3. Лейба
 4. Макогоненко
 5. Тур

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

20. Установіть відповідність між персонажем твору «Чорна рада» П. Куліша та основною ідеєю, яку він виражає.

 1. Кирило Тур
 2. Яким Сомко
 3. Черевань
 4. Петро Шраменко
 1. хутір як осередок національного життя
 2. козацьке лицарство і запорозька вольниця
 3. зрада народних інтересів
 4. ідея державності України
 5. сімейна ідилія

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Ідею «спорідненої праці» Г. Сковорода розвиває у творі________________________________________

22. Ідея твору «Гайдамаки» Т. Шевченка –______________________________________________________

23. Історичним романом є твір (запишіть назву й автора)__________________ _______________________

24. Притчі про блудного сина та про сіяча входять до_______________ ______________________________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Чому «Повість минулих літ» називають велетенською історичною епопеєю?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VII ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. Ліро-епічним є твір
 1. «Цвіте терен, цвіте терен»
 2. «Ой летіла стріла»
 3. «До бору, дружечки, до бору»
 4. «За городом качки пливуть»
 1. Історію народження, життя, мученицької смерті й воскресіння Спасителя подано в
 1. Старому Заповіті
 2. Новому Заповіті
 3. Пісні пісень
 4. Книзі псалмів
 1. Біблійні мотиви й образи Т. Шевченко використав у творі
 1. «Доля»
 2. «Кавказ»
 3. «Чигрине, Чигрине…»
 4. «Стоїть в селі Суботові...»
 1. Мотив особистої свободи як найбільшої цінності людини звучить у творі Г. Сковороди
 1. «Всякому місту – звичай і права...»
 2. «Бджола та Шершень»
 3. «Собака і Вовк»
 4. «Dе libertate»
 1. Жадібності, марнославству та іншим людським вадам протиставлено «совість, як чистий кришталь» у творі
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «І мертвим, і живим…» Т. Шевченка
 3. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 4. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 5. «Всякому місту – звичай і права...» Г. Сковороди
 1. Здобув світову славу і став народною піснею твір
 1. «Веснівка» М. Шашкевича
 2. «Перший сніг» В. Герасим’юка
 3. «Заворожена криниця» П. Куліша
 4. «Українська мелодія» Є. Гребінки
 5. «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
 1. Характерною ознакою курйозного вірша є
 1. творчі експерименти з формою вірша
 2. романтичний настрій
 3. двоскладова стопа
 4. травестія
 5. бурлеск 
 1. Музику до твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського написав
 1. Б. Лятошинський
 2. К. Данькевич
 3. Ю. Мейтус
 4. В. Кирейко
 5. М. Лисенко
 1. Суперечність між прагненням матері забезпечити матеріальний добробут дочки та щирим коханням дівчини до бідного сироти – такий конфлікт твору
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 3. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 4. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 5. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 1. Прочитайте уривок із твору «Чорна рада» П. Куліша.

Вiзьме [правда] верх i без нас… Може, се тiлько на науку мировi i пустив господь Україну в руки харцизякам. Не можна, мабуть, iнше, як тiлько горем да бiдою, довести людей до розуму. Такими словами розмірковує про випробування для України в часи недолі

 1. Сомко
 2. Черевань
 3. Гвинтовка
 4. Петро Шрам
 5. Брюховецький
 1. Зразком політичної сатири є обидва твори Т. Шевченка
 1. «Ісаія. Глава 35», «Доля»
 2. «Доля», «Гайдамаки»
 3. «Гайдамаки», «Кавказ»
 4. «Кавказ», «І мертвим, і живим…»
 5. «І мертвим, і живим…», «Ісаія. Глава 35»
 1. «Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним» – цей вислів Епікура виражає ідею твору
 1. «Небо» М. Петренка
 2. «Веснівка» М. Шашкевича
 3. «Соловейко» М. Костомарова
 4. «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
 5. «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
 1. Бувальщину про цвіт папороті, розказану Хомою Григоровичем, увів у свій твір («Вечір проти Івана Купала»)
 1. Г. Квітка-Основ’яненко
 2. П. Куліш
 3. Марко Вовчок
 4. М. Гоголь
 5. Іван Багряний

 

 1. Прочитайте уривок із твору «І мертвим, і живим….» Т. Шевченка.

Прочитайте знову                                                                                                                         Тую славу.                                                                                                                                                     Та читайте                                                                                                                                          Від слова до слова,                                                                                                                                      Не минайте ані титли,                                                                                                                              Ніже тії коми…                                                                                                        

Поет закликає своїх сучасників

 1. здобувати знання
 2. уважно читати художні твори
 3. вивчати життєписи українських героїв
 4. дбати про розвиток української культури
 5. знати свою історію, щоб не повторювати помилок минулого
 1. Сон як композиційний елемент використано у творі
 1. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 4. «Сон» Т. Шевченка
 5. «Чорна рада» П. Куліша
 1. За жанровими ознаками романтичним оповіданням є твір
 1. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
 4. «Інститутка» Марка Вовчка
 5. «Чорна рада» П. Куліша

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

 1. Ярема Галайда
 2. Катерина
 3. Яким Сомко
 4. Пидорка Корж

 

 1. Петро Безрідний
 2. Іван
 3. Гвинтовка
 4. Явдоха Зубиха
 5. Оксана

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

18. Установіть відповідність між героєм твору «Чорна рада» П. Куліша і   художньою деталлю, яка його характеризує.

 1. Черевань
 2. Шрам
 3. Брюховецький
 4. Гвинтовка
 1. флюгер на шпилі
 2. попівська ряса й шабля
 3. пасіка на хуторі
 4. мішечок із травами
 5. гетьманська булава

 

19. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характеристикою.

 1. романтизм
 2. класицизм
 3. реалізм
 4. сентименталізм

 

 1. перебільшення почуттів героїв, зображення подій, які зворушують читача
 2. складна форма твору, погляд на Бога як на вершину досконалості
 3. дослідження взаємин людини і суспільства, вплив соціально-економічних обставин на формування характеру героя
 4. увага до внутрішнього світу людини, культ свободи особистості
 5. ідеал – розумна людина, проста будова твору, пам’ятки античності – взірець краси.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

20. Установіть відповідність між персонажем та його портретом.

 1. Оксана
 2. Наталка Полтавка
 3. Маруся Дрот
 4. Леся Черевань

 

 1. …красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, – яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою…
 2. Ця дівчина багата, вона байдужа до розваг і гуляти на свята не ходить, роботяща: добре шиє, пряде, варить і пече
 3. Попід гаєм, мов ласочка, Крадеться … . Забув; побіг; обнялися. "Серце!" - та й зомліли.  Довго-довго тiлько - "серце", Та й знову нiмiли. "Годі, пташко!" "Ще трошечки, Ще... ще... сизокрилий!»
 4. А вона ж то стояла, підійшовши… хороша да прехороша! Іще трошки засоромилась перед поважним гостем, то й очиці спустила в землю, а на виду аж сіяє.
 5. Гнучка, як пантера, і така ж метка, мабуть, а строга, як царівна.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Супроводжують весілля пісні (запишіть 2–3 назви)____

22. Нестор Літописець упорядкував твір______

23. Ідея «Енеїди» І. Котляревського –

24. У ранній творчості Т. Шевченка переважають стильові ознаки літературного напряму___________

25. Як, згідно з фольклорними творами, український народ розуміє сутність справжньої любові? Яку мудрість із цих творів ви візьмете у своє життя?

VIII ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. Прочитайте уривок.

Гільце-деревце з ялини.                                                                                                                                    Із червоної калини.                                                                                                                                           Із хрещатого барвінку,                                                                                                                                             Із запашного васильку.

Ці рядки з

 1. родинно-побутової пісні
 2. історичної балади
 3. любовної балади
 4. весільної пісні
 1. Про легендарних засновників Києва – Кия, Щека й Хорива та сестру їхню Либідь – розповідає твір
 1. Києво-Печерський патерик
 2. «Повість минулих літ»
 3. Ізборник Святослава
 4. «Історія русів»
 1. Прочитайте уривок з балади «Ой на горі вогонь горить».

Ой коню мій вороненький,                                                                                                                            Товаришу мій вірненький!                                                                                                                                                        Біжи, коню, дорогою,                                                                                                                                                  Степовою широкою.

Немає постійного епітета у словосполученні

 1. товариш вірненький
 2. кінь вороненький
 3. дорога степова
 4. дорога широка
 1. Прощання козака, який вирушає в похід, з коханою – така тема поезії
 1. «Українська мелодія» Є. Гребінки
 2. «Заворожена криниця» П. Куліша
 3. «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
 4. «Росли укупочці, зросли...» Т. Шевченка
 1. «Совість, як чистий кришталь» – такий ідеал людини подає Г.   Сковорода у творі
 1. «Dе lіbеrtate»
 2. «Собака і Вовк»
 3. «Бджола та Шершень»
 4. «Всякому місту – звичай і права...»
 5. «Вступні двері до християнської добронравності»
 1. Барокова пишність, перевага форми над змістом, несподівані порівняння, ефектні антитези – такі основні ознаки віршів
 1. П. Куліша
 2. М. Петренка
 3. Т. Шевченка
 4. Г. Сковороди
 5. І. Величковського
 1. До поетів-романтиків ХІХ ст. належать обидва митці в рядку
 1. Є. Гребінка, Г. Сковорода
 2. Г. Сковорода, М. Шашкевич
 3. М. Шашкевич, В. Забіла
 4. В. Забіла, В. Герасим’юк
 5. В. Герасим’юк, Є. Гребінка
 1. Кульмінацією п’єси «Наталка Полтавка» є епізод, коли
 1. Терпилиха вимагає від Наталки погодитися на шлюб із возним
 2. Наталка відмовляє возному і відрікається від Петра
 3. возний погоджується на шлюб Наталки з Петром
 4. Наталка погоджується вийти заміж за возного
 5. зустрічаються Петро і Микола
 1. Сатиричною повістю є твір
 1. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Інститутка» Марка Вовчка
 4. «Тигролови» Івана Багряного
 5. «Чорна рада» П. Куліша
 1. «Енциклопедією українського життя» назвав М. Рильський твір
 1. «Катерина» Т. Шевченка
 2. «Енеїда» І. Котляревського
 3. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 4. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 5. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 1. Бувальщину про цвіт папороті, розказану Хомою Григоровичем, увів у свій твір («Вечір проти Івана Купала»)
 1. Г. Квітка-Основ’яненко
 2. П. Куліш
 3. Марко Вовчок
 4. М. Гоголь
 5. Іван Багряний
 1. Критичний портрет української еліти (Славних прадідів великих / Правнуки погані) подає Т. Шевченко у творі
 1. «Кавказ»
 2. «Гайдамаки»
 3. «І мертвим, і живим…»
 4. «До Основ’яненка»
 5. «Сон» («У всякого своя доля…»)
 1. Мотив подорожі, картини України, Сибіру й Петербурга, побудовані на контрасті, – це елементи композиції твору Т. Шевченка
 1. «Марія»
 2. «Кавказ»
 3. «Катерина»
 4. «Великий льох»
 5. «Сон» («У всякого своя доля…»)

 

 1. Прочитайте уривок із твору.                                                                                                                             Перевернулись тепер уже кат знає на що запорожці. Поки ляхи да недоляшки душили Україну, туди втікав щонайкращий люд з городів; а тепер хто йде на Запорожжє? Або гольтяпака, або злодюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик заробляти собі насущного хліба.                                                      

     Так ставиться до низовиків

 1. Прокіп («Інститутка» Марка Вовчка)
 2. Іван Шрам («Чорна рада» П. Куліша)
 3. Іван Брюховецький («Чорна рада» П. Куліша)
 4. Корж («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
 5. Наум Дрот («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
 1. Осмислення духовного єства нації – провідний мотив поезії
 1. «Небо» М. Петренка
 2. «Доля» Т. Шевченка
 3. «Жива ватра» В. Герасим’юка
 4. «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
 5. «Всякому місту – звичай і права...» Г. Сковороди
 1. Перу Марка Вовчка належить збірка
 1. «Млеко»
 2. «Кобзар»
 3. «Позичена кобза»
 4. «Народні оповідання»
 5. «Сад божественних пісень»

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і його жанром.

 1. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 2. «Наймичка» Т. Шевченка
 3. «Чорна рада» П. Куліша
 4. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 1. поема
 2. роман
 3. драма
 4. повість
 5. оповідання

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

18. Установіть відповідність між літературними персонажами за їхніми родинними зв’язками.

 1. Еней
 2. Наталка Полтавка
 3. Корж
 4. Ганна

 

 1. Марко
 2. Венера
 3. Катерина
 4. Пидорка
 5. Терпилиха

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

19. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка і його жанровим різновидом.

 1. «Мені однаково»
 2. «Ісаія. Глава 35»
 3. «Великий льох»
 4. «Лілея»

 

 1. балада
 2. поема-містерія
 3. медитація
 4. послання
 5. переспів

 

 

20. Установіть відповідність між твором і його темою (мотивом).

 1. «За городом качки пливуть»
 2. «Повість минулих літ»
 3. «Бджола та Шершень»
 4. «Вечір проти Івана Купала»

 

 1. споріднена праця
 2. розповідь про минуле Русі, про князів і міжусобні війни
 3. щире кохання, яке долає соціальну нерівність
 4. історія зведеної офіцером дівчини
 5. розповідь про наслідки загравання з нечистою силою

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. До Біблії належать притчі та легенди (запишіть 2–3 назви)_____________________________________

22. У центрі уваги всіх козацьких літописців перебувають події____________________________________ _____________________________________________________________________________

23. Збірники житійних оповідань про подвижницьку, богоугодну діяльність ченців певного монастиря називаються____ _____________________________________________________________________________

24. У народній пісні «Цвіте терен, цвіте терен» провідним є мотив____________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Чому фінал оповідання «Вечір проти Івана Купала» трагічний, хоч головний герой і зумів розбагатіти? _____________________________________________________________________________

IX ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. Прочитайте уривок.

А Іванові не стало квітки, та ранесенько.                                                                                                                 У нього квітка — Марійка-дівка, рано-рано.

 1. Ці рядки з
 2. весільної пісні
 3. сімейної балади
 4. любовної балади
 5. родинно-побутової пісні
 1. В основу твору «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя покладено український переказ про
 1. барвінок
 2. євшан-зілля
 3. татарське зілля
 4. папороть
 1. Нестор Літописець був упорядником текстів твору
 1. Києво-Печерський патерик
 2. «Повість минулих літ»
 3. «Зеґар з полузеґарком»
 4. «Історія русів»
 1. Займайся справою, до якої найбільше схильний від природи. Так радив
 1. М. Гоголь
 2. Т. Шевченко
 3. Г. Сковорода
 4. Марко Вовчок
 1. Ідея поеми І. Котляревського «Енеїда» – це
 1. заклик до об’єднання українців в ім’я відродження Української держави
 2. уславлення мандрів Енея і троянців у пошуках нової землі
 3. уславлення заснування Енеєм Римської імперії
 4. оспівування звитяги богів і земних героїв
 5. осуд легковажності Енея і троянців
 1. У творі «Чорна рада» П. Куліша ідеал українського способу життя символізує
 1. хутір
 2. дорога
 3. фортеця
 4. корогва
 5. гетьманська булава
 1. Козацьким літописом є твір
 1. Галицько-Волинський літопис
 2. «Повість минулих літ»
 3. «Літопис Самовидця»
 4. Київський літопис
 5. «Історія русів»
 1. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.

І Римськії поставить стіни,                                                                                                                                        В них буде жити, як в раю;                                                                                                                                   Великі зробить переміни                                                                                                                                             Во всім окружнім там краю.                                                                                                                                          Тут ідеться про майбутнє

 1. Зевса
 2. Енея
 3. Турна
 4. Латина
 5. Анхіза
 1. Романтичним за стильовою ознакою є твір
 1. «Стогін» В. Женченка
 2. «Веснівка» М. Шашкевича
 3. «Владимир» Ф. Прокоповича
 4. «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
 5. «Чоловічий танець» В. Герасим’юка
 1. Члени «Руської трійці» є авторами збірки (альманаху)
 1. «Правда»
 2. «Позичена кобза»
 3. «З вершин і низин»
 4. «Русалка Дністровая»
 5. «Сад божественних пісень»
 1. Батьком української прози, одним з перших у Європі «творців людової повісті» І. Франко назвав
 1. П. Куліша
 2. М. Гоголя
 3. Т. Шевченка
 4. Марка Вовчка
 5. Г. Квітку-Основ’яненка
 1. Незвичайний герой у незвичайних обставинах – це одна з ознак літературного напряму
 1. сентименталізму
 2. романтизму
 3. класицизму
 4. реалізму
 5. бароко
 1. Українські поети-романтики НЕ писали
 1. елегії
 2. медитації
 3. пародії
 4. балади
 5. романси

 

 1. Прочитайте уривок із твору «І мертвим, і живим….» Т. Шевченка.

Прочитайте знову                                                                  Тую славу.                                                                                                                                                                             Та читайте                                                                                                                                                                                             Від слова до слова,                                                                                                                                                                                         Не минайте ані титли,                                                                                                                                                                      Ніже тії коми…

Поет закликає своїх сучасників

 1. здобувати знання
 2. уважно читати художні твори
 3. вивчати життєписи українських героїв
 4. дбати про розвиток української культури
 5. знати свою історію, щоб не повторювати помилок минулого
 1. Прочитайте уривок із твору.

Йде сніг – немов під гору йде –                                                                                                                                                                       Ледь дише, хоч безплотний,                                                                                                                                              І палець на уста кладе,                                                                                                                                               Як знак мерця холодний.

У поданих рядках є художній засіб

 1. гіпербола
 2. епіфора
 3. літота
 4. анафора
 5. персоніфікація

16. Державно-політичний авантюризм уособлює у творі «Чорна рада» П. Куліша

 1. Яким Сомко
 2. Матвій Гвинтовка
 3. Михайло Черевань
 4. Іван Брюховецький
 5. Васюта Золотаренко

 

 

 

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

 

17. Установіть відповідність між персонажем і його реплікою.

 1. Тетерваковський
 2. Ярема Галайда
 3. Василь
 4. Яким Сомко

 

 1. Братці мої милії! Що вам битися за мою голову, коли погибає Україна! Що вам думати про мою наругу, коли наругавсь лихий мій ворог над честю й славою козацькою!
 2. Я скажу за себе: правда, я – теє-то як його – письменний, но по благості всевишнього єсмь чоловік, а по милості дворян – возний, і живу хоть не так, як люди, а хоть побіля людей; копійка волочиться і про чорний день іміється…
 3. Кінчаю слідство… Тут… я тобі… й рев, тут я тобі й трибунал!
 4. Люблю я тебе, Марусенько, усім серцем моїм, люблю я тебе більш усього на світі. Не сердься на мене, не відворожуйся, не затуляй очиць твоїх білою рученькою, дай її мені сюди, нехай пригорну її до свого серденька, та тоді хоч і вмру, коли тобі невгодна щирая моя любов!
 5. Одягну тебе, обую,  Посаджу, як паву,— На дзиґлику, як гетьманшу,  Та й дивитись буду. Кращої немає Ні на небі, ні за небом; Ні за синім морем, Нема кращої за тебе!

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

18. Установіть відповідність між твором і уривком з нього.

 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «До Основяненка» Т.Шевченка
 3. «Енеїда» І. Котляревського
 4. «De libertate» Г. Сковороди
 1. Щасливе і заможне життя було в нього з Настею. Їх турбувало лише те, що не було дітей, і не знали вони, кому дістанеться їх добро після смерті.
 2. Слава навіки буде з тобою,

Вольності отче, Богдане-герою!

 1. Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

От де, люде, наша слава,

Слава України!

 1. Ти знаєш, він який суціга,
  Паливода і горлоріз;
  По світу як іще побіга,
  Чиїхсь багацько виллє сліз.
 2. Про славу думає лицар, а не про те, щоб ціла була голова на плечах. Не сьогодні, дак завтра поляже вона, як од вітру на степу трава; а слава ніколи не вмре, не поляже, лицарство козацьке всякому розкаже!

 

19. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка і рядками з нього.

 1. «Доля»
 2. «Ісаія. Глава 35»
 3. «Великий льох»
 4. «Садок вишневий коло хати...»

 

 1. Сем’я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

 1. Ти не лукавила зі мною,

Ти другом, братом і сестрою

Сіромі стала.

 1. Мабуть, за те, що всякому

Служила, годила...

Що цареві московському

Коня напоїла!..

 1. Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.

 1. І спочинуть невольничі

Утомлені руки,

І коліна одпочинуть,

Кайданами куті!

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

20. Установіть відповідність між персонажами одного твору.

 1. Горпина Терпилиха
 2. Василь Невольник
 3. Настя
 4. Ганна

 

 1. Михайло Черевань
 2. Марко
 3. Тетерваковський
 4. Максим Залізняк
 5. Наум Дрот

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Біблійний афоризм «Вавилонська вежа» сьогодні означає______________ ________________________

22. Полемічні твори в XVI–XVII ст. писав мислитель, богослов,  полеміст_____________

23. Заснування Києва, помста княгині Ольги деревлянам – це епізоди з твору_________ ______________

24. Твір П. Куліша «Чорна рада» за жанром – це_______ __________________________________________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Як Т. Шевченко у своїх творах оцінює діяльність Богдана Хмельницького та Переяславські угоди 1654 р. для долі України? Відповідь підтверджуйте посиланням на художні твори поета _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

X ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. Твір «Бондарівна» за жанром – це
 1. бурлескно-травестійна поема
 2. історичне оповідання
 3. народна легенда
 4. баллада
 1. В основу твору «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя покладено український переказ про
 1. барвінок
 2. євшан-зілля
 3. татарське зілля
 4. папороть
 1. Прочитайте уривок з балади «Ой на горі вогонь горить».

Ой коню мій вороненький,                                                                                                                         Товаришу мій вірненький!                                                                                                                                Біжи, коню, дорогою,                                                                                                                                        Степовою широкою.                                                                                                               

Немає постійного епітета у словосполученні

 1. товариш вірненький
 2. кінь вороненький
 3. дорога степова
 4. дорога широка
 1. Прощання козака, який вирушає в похід, з коханою – така тема поезії
 1. «Українська мелодія» Є. Гребінки
 2. «Заворожена криниця» П. Куліша
 3. «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
 4. «Росли укупочці, зросли...» Т. Шевченка
 1. Народно-визвольний рух українського народу проти конфедератів зображено у творі
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Енеїда» І. Котляревського
 3. «Гайдамаки» Т. Шевченка
 4. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 5. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 1. Зразком сатиричного послання у творчості Т. Шевченка є твір
 1. «Доля»
 2. «Гайдамаки»
 3. «Ісаія. Глава 35»
 4. «До Основ’яненка»
 5. «І мертвим, і живим…»

 

 

 1. Суперечність між прагненням матері забезпечити матеріальний добробут дочки та щирим коханням дівчини до бідного сироти – такий конфлікт твору
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Інститутка» Марка Вовчка
 3. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 4. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 5. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
 1. Прочитайте уривок із твору «Чорна рада» П. Куліша.

Вiзьме [правда] верх i без нас… Може, се тiлько на науку мировi i пустив господь Україну в руки харцизякам. Не можна, мабуть, iнше, як тiлько горем да бiдою, довести людей до розуму.

Такими словами розмірковує про випробування для України в часи недолі

 1. Сомко
 2. Черевань
 3. Гвинтовка
 4. Петро Шрам
 5. Брюховецький
 1. Т. Шевченко викриває загарбницьку політику російського царату у   творі
 1. «Марія»
 2. «Кавказ»
 3. «Думка»
 4. «Ісаія. Глава 35»
 5. «І мертвим, і живим…»
 1. Дві сюжетні лінії – історичну та любовну, які розвиваються паралельно, – має твір
 1. «Марія» Т. Шевченка
 2. «Чорна рада» П. Куліша
 3. «Інститутка» Марка Вовчка
 4. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 5. «Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка

 

 1. «Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним» – цей вислів Епікура виражає ідею твору
 1. «Небо» М. Петренка
 2. «Веснівка» М. Шашкевича
 3. «Соловейко» М. Костомарова
 4. «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
 5. «Рибалка» П. Гулака-Артемовського

 

 1. Суперечності між городовими козаками і запорожцями відображено у творі
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Інститутка» Марка Вовчка
 3. «І мертвим, і живим…» Т. Шевченка
 4. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 5. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
 1. До «Руської трійці» належали всі письменники в рядку
 1. М. Шашкевич, Є. Гребінка, І. Величковський
 2. Я. Головацький, С. Климовський, Т. Шевченко
 3. І. Вагилевич, М. Петренко, Г. Сковорода
 4. Є. Гребінка, Г. Сковорода, С. Климовський
 5. М. Шашкевич Я. Головацький, І. Вагилевич
 1. Юнак повинен усвідомлювати свою відповідальність за інших, цінувати побратимство й дружбу – такий мотив твору
 1. «Веснівка» М. Шашкевича
 2. «Троє схотінок» П. Куліша
 3. «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка
 4. «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
 5. «Чоловічий танець» В. Герасим’юка
 1. Г. Сковорода є автором поетичних рядків
 1. СлОвО плОтОнОснО                                                                                                                                                                        МнОгО плОдОнОснО.
 2. Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
 3. Всякого рот дере ложка суха –                                                                                                                                     Хто ж єсть на світі, щоб був без гріха?
 4. Де общеє добро в упадку,                                                                                                                                                             Забудь отця, забудь і матку,                                                                                                                                Лети повинность ісправлять.
 5. Цвітка дрібная                                                                                                                                                                                  Молила неньку,                                                                                                                                                      Весну раненьку:                                                                                                                                                         «Нене рідная!                                                                                                                                                                                         Вволи ми волю –                                                                                                                                                                                                                                     Дай мені долю...»
 1. Першим твором нової української літератури вважають
 1. «Причинну» Т. Шевченка
 2. «Чорну раду» П. Куліша
 3. «De libertate» Г. Сковороди
 4. «Енеїду» І. Котляревського
 5. «Конотопську відьму» Г. Квітки-Основ’яненка

 

 

 

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

17. Установіть відповідність між твором і проблемою, порушеною в ньому.

 1. «Великий льох» Т. Шевченка
 2. «Рибалка» П. Гулак-Артемовський
 3. «Українська мелодія» Є. Гребінки
 4. «Бджола та Шершень» Г. Сковороди

 

 1. нерівний шлюб, що приносить нещастя
 2. щастя, що дарує «природжене діло»
 3. знищення національної самосвідомості українців у часи російського імперського режиму
 4. кохання — зваба, що змушує людину без вагань пройнятися цим почуттям і насолоджуватися ним
 5. самотність ліричного героя сироти, пошуки щастя

18. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

 1. метафора
 2. риторичне запитання
 3. антитеза
 4. порівняння

 

 1. А в світі якеє життя сироті?
 2. Аж у душі похолоне,

Аж замре серденько.

 1. Не щебечи, соловейку,

Як сонце пригріє!

 1. За городом качки пливуть,

Каченята крячуть...

Вбогі дівки заміж ідуть,

А багаті плачуть.

 1. У містечку Богуславку Каньовського пана

Там гуляла Бондарівна, як пишная пава.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

19. Установіть відповідність між твором і персонажем у ньому.

 1. «Маруся»
 2. «Сон» («У всякого своя доля…»)
 3. «Чорна рада»
 4. «Наймичка»

 

 1. Ганна
 2. Павло Полуботок
 3. Настя Дрот
 4. Матвій Гвинтовка
 5. Катря Гримач

 

 

 

 

 

 

 

20. Установіть відповідність між героєм і його характеристикою.

 1. Катерина
 2. Маруся
 3. Наталка Полтавка
 4. Яким Сомко

 

 1. Ця дівчина багата, вона байдужа до розваг і гуляти на свята не ходить, роботяща: добре шиє, пряде, варить і пече.
 2. Огрядний собі пан, кругловидий, русявий; голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі...
 3. Був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тілько з неволі випущений: невеличкий, похилий, очі йому позападали і наче до чого придивляються.
 4. Хороша і розумна, а до того і добра; тілько не багата. Вони недавно тут поселились і дуже бідно живуть.
 5. А жіночки лихо дзвонять, Матері глузують,

Що москалі вертаються Та в неї ночують.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Марія Олександрівна Вілінська підписувала свої твори псевдонімом____________________________

22. Розповідь про Прохора, який робив хліб з лободи, – це одне з оповідань давньої пам’ятки, яка має назву________________________________________________________________________

23. Щоб отримати скарб, Петро Безрідний, герой твору «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя, повинен був___________

24. Вишукана віршова форма, у якій певне слово або цілий рядок можна читати зліва направо і навпаки, – це______

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Чи згодні ви з твердженням, що Микола Гоголь – яскравий представник української культури? Доведіть свою думку прикладами з його біографії та художніх творів. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ХI ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1.Твір «Ой на горі вогонь горить» за жанром є

 1. піснею
 2. поемою
 3. баладою
 4. романсом
 1. Літопис «Повість минулих літ» розповідає про подвиги
 1. гетьманів
 2. руських князів
 3. козацької старшини
 4. ватажків козацьких походів
 1. Пам’яткою житійної літератури є твір
 1. Ізборник Святослава
 2. Остромирове Євангеліє
 3. «Повість минулих літ»
 4. Києво-Печерський патерик
 1. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.

…збудує сильне царство                                                                                                                                      І заведе своє там панство:                                                                                                                            Не малий буде він панок.                                                                                                                                         Так напророкував Зевс долю

 1. Енею
 2. Турну
 3. Анхізу
 4. Латину
 1. До літературних пам’яток Київської Русі належить твір
 1. «Історія русів»
 2. «Літопис Самовидця»
 3. «Повість минулих літ»
 4. літопис Г. Грабянки
 5. літопис С. Величка
 1. Здобув світову славу і став народною піснею твір
 1. «Веснівка» М. Шашкевича
 2. «Перший сніг» В. Герасим’юка
 3. «Заворожена криниця» П. Куліша
 4. «Українська мелодія» Є. Гребінки
 5. «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
 1. Характерною ознакою курйозного вірша є
 1. творчі експерименти з формою вірша
 2. романтичний настрій
 3. двоскладова стопа
 4. травестія
 5. бурлеск 
 1. Музику до твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського написав
 1. Б. Лятошинський
 2. К. Данькевич
 3. Ю. Мейтус
 4. В. Кирейко
 5. М. Лисенко
 1. Суперечність між прагненням матері забезпечити матеріальний добробут дочки та щирим коханням дівчини до бідного сироти – такий конфлікт твору
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 3. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 4. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 5. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 1. Прочитайте уривок із твору «Чорна рада» П. Куліша.

Вiзьме [правда] верх i без нас… Може, се тiлько на науку мировi i пустив господь Україну в руки харцизякам. Не можна, мабуть, iнше, як тiлько горем да бiдою, довести людей до розуму. Такими словами розмірковує про випробування для України в часи недолі

 1. Сомко
 2. Черевань
 3. Гвинтовка
 4. Петро Шрам
 5. Брюховецький
 1. За стильовими ознаками твір «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя належить до літератури
 1. сентименталістської
 2. реалістичної
 3. ренесансної
 4. романтичної
 5. барокової
 1. Описуючи Ярему в бою («А Ярема – страшно глянуть – по три, по чотири так і кладе»), Т. Шевченко використовує
 1. уособлення
 2. порівняння
 3. гіперболу
 4. антитезу
 5. епітет
 1. У творі «Великий льох» Т. Шевченка НЕ є символічним образ
 1. льоху
 2. трьох ворон
 3. трьох лірників
 4. «нового Гонти»
 5. Б. Хмельницького

14. До «Руської трійці» належали всі письменники в рядку

 1. М. Шашкевич, Є. Гребінка, І. Величковський
 2. Я. Головацький, С. Климовський, Т. Шевченко
 3. І. Вагилевич, М. Петренко, Г. Сковорода
 4. Є. Гребінка, Г. Сковорода, С. Климовський
 5. М. Шашкевич Я. Головацький, І. Вагилевич

15. Корсунь, Канів, Чигирин, Черкаси, Умань – це місце дії у творі

 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Енеїда» І. Котляревського
 3. «Гайдамаки» Т. Шевченка
 4. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 5. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 1. Осмислення духовного єства нації – провідний мотив поезії
 1. «Небо» М. Петренка
 2. «Доля» Т. Шевченка
 3. «Жива ватра» В. Герасим’юка
 4. «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
 5. «Всякому місту – звичай і права...» Г. Сковороди

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між героєм роману «Чорна рада» П. Куліша та його портретною характеристикою:


 1. Василь Невольник
 2. Михайло Черевань
 3. Іван Шрам
 4. Іван Брюховецький

 

 1. ...високий і вродливий; а по кармазинах скрізь комір і поли, гаптовані золотом; вверху кирея, підбита соболем; підпиравсь срібною булавою.
 2. По одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом – старий «козарлюга».
 3. Був тяжко грошовитий да й веселий пан із козацтва... Після війни й сів хутором.
 4. Дідусь такий мізерний… невеличкий, похилий, очі йому позападали.
 5. Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях... Хіба по шаблі можна було догадатися, що воно щось не просте: шабля аж горіла од золота...

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

18. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

 1. Дідона
 2. Катерина
 3. Оксана
 4. Леся Черевань

 

 1. Лейба
 2. Микола
 3. Пугач
 4. Анхіз
 5. Іван

19. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

 1. риторичне звертання
 2. метафора
 3. анафора
 4. порівняння

 

 1. Як сніг, три пташечки летіли

Через Суботове і сіли

 1. Не багата я і проста, но чесного роду…
 2. Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди…

 1. Сидить козак на тім боці, –

Грає синє море.

 1. Там сонце, там місяць ясніше сія,

Там з вітром могила в степу розмовляє,

Там не одинокий був би з нею й я.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

20. Установіть відповідність між елементом сюжету та епізодом із твору «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка.

 1. зав’язка
 2. розвиток дії
 3. кульмінація
 4. розв’язка
 1. смерть Марусі
 2. смерть Василя
 3. знайомство Марусі й Василя
 4. розповідь про родину Наума Дрота
 5. знайомство й освідчення Василя Марусі

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Передвесільна обрядова дія, у якій беруть участь старости, батьки дівчини, хлопець і дівчина, називається_____

22. Яскравим зразком біблійної лірики є збірка_________________

23. Авторами козацьких літописів були (запишіть не менше трьох)________________________________

24. Нерівнонаголошений неримований вірш називається_________________________________________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Чому в усьому світі Біблію вважають вічним джерелом мудрості й порад у житті?

 

 

 

 

 

XII ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. Ліро-епічним є твір
 1. «Цвіте терен, цвіте терен»
 2. «Ой летіла стріла»
 3. «До бору, дружечки, до бору»
 4. «За городом качки пливуть»
 1. Історію народження, життя, мученицької смерті й воскресіння Спасителя подано в
 1. Старому Заповіті
 2. Новому Заповіті
 3. Пісні пісень
 4. Книзі псалмів
 1. Біблійні мотиви й образи Т. Шевченко використав у творі
 1. «Доля»
 2. «Кавказ»
 3. «Чигрине, Чигрине…»
 4. «Стоїть в селі Суботові...»
 1. Мотив особистої свободи як найбільшої цінності людини звучить у творі Г. Сковороди
 1. «Всякому місту – звичай і права...»
 2. «Бджола та Шершень»
 3. «Собака і Вовк»
 4. «Dе libertate»
 1. Жадібності, марнославству та іншим людським вадам протиставлено «совість, як чистий кришталь» у творі
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «І мертвим, і живим…» Т. Шевченка
 3. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 4. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 5. «Всякому місту – звичай і права...» Г. Сковороди
 1. Здобув світову славу і став народною піснею твір
 1. «Веснівка» М. Шашкевича
 2. «Перший сніг» В. Герасим’юка
 3. «Заворожена криниця» П. Куліша
 4. «Українська мелодія» Є. Гребінки
 5. «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
 1. Характерною ознакою курйозного вірша є
 1. творчі експерименти з формою вірша
 2. романтичний настрій
 3. двоскладова стопа
 4. травестія
 5. бурлеск 
 1. Музику до твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського написав
 1. Б. Лятошинський
 2. К. Данькевич
 3. Ю. Мейтус
 4. В. Кирейко
 5. М. Лисенко
 1. Суперечність між прагненням матері забезпечити матеріальний добробут дочки та щирим коханням дівчини до бідного сироти – такий конфлікт твору
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 3. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 4. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 5. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 1.  «Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним» – цей вислів Епікура виражає ідею твору
 1. «Небо» М. Петренка
 2. «Веснівка» М. Шашкевича
 3. «Соловейко» М. Костомарова
 4. «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
 5. «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
 1. Прочитайте уривок із твору «Чорна рада» П. Куліша.

Вiзьме [правда] верх i без нас… Може, се тiлько на науку мировi i пустив господь Україну в руки харцизякам. Не можна, мабуть, iнше, як тiлько горем да бiдою, довести людей до розуму. Такими словами розмірковує про випробування для України в часи недолі

 1. Сомко
 2. Черевань
 3. Гвинтовка
 4. Петро Шрам
 5. Брюховецький
 1. Бувальщину про цвіт папороті, розказану Хомою Григоровичем, увів у свій твір («Вечір проти Івана Купала»)
 1. Г. Квітка-Основ’яненко
 2. П. Куліш
 3. Марко Вовчок
 4. М. Гоголь
 5. Іван Багряний
 1. Прочитайте уривок із твору «І мертвим, і живим….» Т. Шевченка.

Прочитайте знову                                                                                                                         Тую славу.                                                                                                                                                     Та читайте                                                                                                                                              Від слова до слова,                                                                                                                                 Не минайте ані титли,                                                                                                                                Ніже тії коми…                                                                                                        

Поет закликає своїх сучасників

 1. здобувати знання
 2. уважно читати художні твори
 3. вивчати життєписи українських героїв
 4. дбати про розвиток української культури
 5. знати свою історію, щоб не повторювати помилок минулого
 1. Зразком політичної сатири є обидва твори Т. Шевченка
 1. «Ісаія. Глава 35», «Доля»
 2. «Доля», «Гайдамаки»
 3. «Гайдамаки», «Кавказ»
 4. «Кавказ», «І мертвим, і живим…»
 5. «І мертвим, і живим…», «Ісаія. Глава 35»
 1. Сон як композиційний елемент використано у творі
 1. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 4. «Сон» Т. Шевченка
 5. «Чорна рада» П. Куліша
 1. За жанровими ознаками романтичним оповіданням є твір
 1. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
 4. «Інститутка» Марка Вовчка
 5. «Чорна рада» П. Куліша

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і героєм, зображеним у ньому.

 1. «Марія»
 2. «Чорна рада»
 3. «Вечір проти Івана Купала»
 4. «Гайдамаки»

 

 1. Оксана
 2. Корж
 3. Матвій Гвинтовка
 4. Денис Сірко
 5. Іван з Назарета

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

18. Установіть відповідність між назвою твору та його ідеєю.

 1. «Чорна рада»
 2. «Бджолата Шершень»
 3. «Вечір протии Івана Купала»
 4.  «Енеїда»

 

 1. засудження нечесних способів пошуку багатства
 2. утвердження безсмертності українського народу, його ментальності, культури, волелюбності;
 3. засудження негативних соціальних явищ українського суспільства викриття некультурності, самодурства, здирництва козацької старшини
 4. викриття і засудження доби Руїни; утвердження думки про необхідність національної злагоди українців
 5. уславлення улюбленої праці, яка є джерелом щастя; засудження паразитичного способу існування

19. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характеристикою.

 1. романтизм
 2. класицизм
 3. реалізм
 4. сентименталізм

 

 1. перебільшення почуттів героїв, зображення подій, які зворушують читача
 2. складна форма твору, погляд на Бога як на вершину досконалості
 3. дослідження взаємин людини і суспільства, вплив соціально-економічних обставин на формування характеру героя
 4. увага до внутрішнього світу людини, культ свободи особистості
 5. ідеал – розумна людина, проста будова твору, пам’ятки античності – взірець краси.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

20. Установіть відповідність між твором і його темою (мотивом).

 1. «За городом качки пливуть»
 2. «Повість минулих літ»
 3. «Бджола та Шершень»
 4. «Вечір проти Івана Купала»

 

 1. споріднена праця
 2. розповідь про минуле Русі, про князів і міжусобні війни
 3. щире кохання, яке долає соціальну нерівність
 4. історія зведеної офіцером дівчини
 5. розповідь про наслідки загравання з нечистою силою

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Гостре висміювання російського імперського режиму, викриття його антинародної суті є у творах Т. Шевченка (запишіть не менше двох)_______

22. На основі листування двох ченців Києво-Печерського монастиря Симона і Полікарпа укладено твір під назвою______

23. Твір «Енеїда» І. Котляревського складається з розділів_________

24. Твір «Енеїда» І. Котляревського за жанром – це_________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Чому поему І. Котляревського «Енеїда» називають «енциклопедією народного життя»?

 

 

XIII ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. За родовою ознакою ліричним є твір
 1. «Місяць на небі, зіроньки сяють»
 2. «Ой на горі вогонь горить»
 3. «Ой летіла стріла»
 4. «Бондарівна»
 1. Курйозні барокові вірші писав                                                                                          
 1. П. Куліш                                                                               
 2. Т. Шевченко                                                                                               
 3. Г. Сковорода                                                                                                      
 4. І. Величковський
 1. Щоб стати багатим і одружитися з коханою дівчиною, мусив убити людину персонаж твору
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
 3. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 4. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 1. Прочитайте уривок із твору.

Якщо ти усвідомлюєш, для чого ти народжений, і працюєш з приємністю, ти щасливий. Ори землю або носи зброю, займайся купецькою або мистецькою справою – роби те, для чого народжений…                                 

Ці слова є суттю філософської ідеї

 1. хутірської філософії П. Куліша
 2. спорідненої праці Г. Сковороди
 3. просвітництва Г. Квітки-Основ’яненка
 4. національної самоідентичності Івана Багряного
 1. Фігурні (курйозні) вірші писав
 1. П. Куліш                                                                                                                   
 2. Т. Шевченко                                                                                                           
 3. М. Костомаров                                                                                                        
 4. С. Климовський                                                                                                       
 5. І. Величковський
 1. Про розселення народів після всесвітнього потопу і життя слов’янських племен, про освячення землі Руської апостолом Андрієм ідеться в
 1. Біблії
 2. народних переказах
 3. «Літописі Самовидця»
 4. «Повісті минулих літ»
 5. Києво-Печерському патерику
 1. Вишуканий поетичний твір, що має незвичайну форму або поєднання зорових і слухових ефектів, називається
 1. елегією
 2. романсом
 3. курйозним віршем
 4. медитацією
 5. сонетом
 1. Події Хмельниччини описано в
 1. літописі Григорія Грабянки
 2. Києво-Печерському патерику
 3. «Повісті минулих літ»
 4. Київському літописі
 5. Галицько-Волинському літописі
 1. Порушує народні традиції, щоб захистити своє кохання, розриває стосунки після заручин
 1. Наталка («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
 2. Пидорка («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
 3. Маруся («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
 4. Катря («Максим Гримач» Марка Вовчка)
 5. Леся («Чорна рада» П. Куліша)
 1. Символом свободи є образ Богдана Хмельницького у творі
 1. «На вічну пам’ять Котляревському» Т. Шевченка
 2. «Українська мелодія» Є. Гребінки
 3. «До рідного народу» П. Куліша
 4. «De libertate» Г. Сковороди
 5. «Небо» М. Петренка
 1. Саркастичне зображення раю царських палат з його блюдолизами й «генеральним мордобитієм» – це кульмінаційна частина твору
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Тигролови» Івана Багряного
 3. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 4. «Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка
 5. «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 1. Незвичайний герой у незвичайних обставинах – це одна з ознак літературного напряму
 1. сентименталізму
 2. романтизму
 3. класицизму
 4. реалізму
 5. модернізму
 1. За жанровими ознаками романтичним оповіданням є твір
 1. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
 4. «Ігнститутка» Марка Вовчка
 5. «Чорна рада» П. Куліша
 1. Неприборканого й загадкового героя-характерника, що викрадає наречену гетьмана, утілює лицарський дух козацтва, зображено у творі
 1. «Максим Гримач» Марка Вовчка
 2. «Гайдамаки» Т. Шевченка
 3. «Тигролови» Івана Багряного
 4. «Чорна рада» П. Куліша
 5. «Енеїда» І. Котляревського
 1. Прочитайте уривок із твору «І мертвим, і живим….» Т. Шевченка.

Прочитайте знову                                                                                                                                           Тую славу.                                                                                                                                                           Та читайте                                                                                                                                                               Від слова до слова,                                                                                                                                         Не минайте ані титли,                                                                                                                             Ніже тії коми…Поет закликає своїх сучасників

 1. здобувати знання
 2. уважно читати художні твори
 3. вивчати життєписи українських героїв
 4. дбати про розвиток української культури
 5. знати свою історію, щоб не повторювати помилок минулого
 1. Національно свідомою людиною, що «…бачить таке, чого видющий не побачить», є герой твору «Чорна рада» П. Куліша
 1. Сомко
 2. Черевань
 3. Гвинтовка
 4. Божий чоловік
 5. полковник Шрам

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

17. Установіть відповідність між персонажем і його реплікою.

 1. Тетерваковський
 2. Ярема Галайда
 3. Василь
 4. Яким Сомко

 

 1. Братці мої милії! Що вам битися за мою голову, коли погибає Україна! Що вам думати про мою наругу, коли наругавсь лихий мій ворог над честю й славою козацькою!
 2. Я скажу за себе: правда, я – теє-то як його – письменний, но по благості всевишнього єсмь чоловік, а по милості дворян – возний, і живу хоть не так, як люди, а хоть побіля людей; копійка волочиться і про чорний день іміється…
 3. Кінчаю слідство… Тут… я тобі… й рев, тут я тобі й трибунал!

 

 1. Люблю я тебе, Марусенько, усім серцем моїм, люблю я тебе більш усього на світі. Не сердься на мене, не відворожуйся, не затуляй очиць твоїх білою рученькою, дай її мені сюди, нехай пригорну її до свого серденька, та тоді хоч і вмру, коли тобі невгодна щирая моя любов!
 2. Одягну тебе, обую,  Посаджу, як паву,— На дзиґлику, як гетьманшу,  Та й дивитись буду. Кращої немає Ні на небі, ні за небом; Ні за синім морем, Нема кращої за тебе!

18. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

 1. метафора
 2. риторичне запитання
 3. антитеза
 4. порівняння

 

 1. А в світі якеє життя сироті?
 2. Аж у душі похолоне,

Аж замре серденько.

 1. Не щебечи, соловейку,

Як сонце пригріє!

 1. За городом качки пливуть,

Каченята крячуть...

Вбогі дівки заміж ідуть,

А багаті плачуть.

 1. У містечку Богуславку Каньовського пана

Там гуляла Бондарівна, як пишная пава.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

19. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

 1. риторичне звертання
 2. метафора
 3. анафора
 4. порівняння

 

 1. Як сніг, три пташечки летіли

Через Суботове і сіли

 1. Не багата я і проста, но чесного роду…
 2. Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди…

 1. Сидить козак на тім боці, –

Грає синє море.

 1. Там сонце, там місяць ясніше сія,

Там з вітром могила в степу розмовляє,

Там не одинокий був би з нею й я.

 

 

 

 

 

20. Установіть відповідність між твором і його темою (мотивом).

 1. «За городом качки пливуть»
 2. «Повість минулих літ»
 3. «Бджола та Шершень»
 4. «Вечір проти Івана Купала»

 

 1. споріднена праця
 2. розповідь про минуле Русі, про князів і міжусобні війни
 3. щире кохання, яке долає соціальну нерівність
 4. історія зведеної офіцером дівчини
 5. розповідь про наслідки загравання з нечистою силою

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Книги Буття, Вихід, Левит, Числа, Повторення Закону – це частини____________________________

22. Великий епічний твір, у якому відображено конкретну історичну добу, певні історичні події та реальних історичних героїв, – це______________________________________

23. Як називаються тропи: кінь вороний, біле личко, молода дівчина, карі оченята?_________________

24. Невелика за обсягом комічна сценка побутового характеру, яку виконували між актами великого драматичного твору, – це______________________________________________________________________

25. Які риси характеру Наталки Полтавки з однойменної п’єси І. Котляревського вам сподобалися найбільше? Чим саме? _____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. Належить до жанру народної ліричної пісні твір
 1. «Бондарівна»
 2. «Козака несуть»
 3. «Ой летіла стріла»
 4. «Лугом іду, коня веду»
 1. «Юриста завзятий і хапун такий, що із рідного батька злупить» – так у п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського характеризовано
 1. Тетерваковського
 2. Макогоненка
 3. Миколу
 4. Петра
 1. Пам’яткою житійної літератури є твір
 1. Ізборник Святослава
 2. Остромирове Євангеліє
 3. «Повість минулих літ»
 4. Києво-Печерський патерик
 1. Господь Бог, як люблячий батько, завжди прощає і приймає тих, хто покаявся у своїх гріхах, – така ідея
 1. притчі про сіяча
 2. притчі про блудного сина
 3. легенди про потоп на землі
 4. легенди про Вавилонську вежу
 1. У Біблії проблему порозуміння між людьми порушує
 1. легенда про перших людей Адама і Єву
 2. притча про Вавилонську вежу
 3. легенда про створення світу
 4. легенда про Мойсея
 5. притча про сіяча
 1. Здобув світову славу і став народною піснею твір
 1. «Веснівка» М. Шашкевича
 2. «Перший сніг» В. Герасим’юка
 3. «Заворожена криниця» П. Куліша
 4. «Українська мелодія» Є. Гребінки
 5. «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
 1. Характерною ознакою курйозного вірша є
 1. творчі експерименти з формою вірша
 2. романтичний настрій
 3. двоскладова стопа
 4. травестія
 5. бурлеск 

 

 1. Музику до твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського написав
 1. Б. Лятошинський
 2. К. Данькевич
 3. Ю. Мейтус
 4. В. Кирейко
 5. М. Лисенко
 1. На статку, отриманому нечесним, злочинним шляхом, щастя не збудуєш – така ідея твору
 1. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 4. «Гайдамаки» Т. Шевченка
 5. «Чорна рада» П. Куліша
 1. Поетами-романтиками були обидва письменники в рядку
 1. П. Гулак-Артемовський, В. Забіла
 2. П. Гулак-Артемовський, Г. Сковорода
 3. П. Гулак-Артемовський, В. Герасим’юк
 4. П. Гулак-Артемовський, І. Величковський
 5. П. Гулак-Артемовський, І. Котляревський
 1. «Ні, мамо, не можна нелюба любить!» – стверджує героїня твору
 1. «Небо» М. Петренка
 2. «Соловей» В. Забіли
 3. «Соловейко» М. Костомарова
 4. «Українська мелодія» Є. Гребінки
 5. «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
 1. Суперечності між городовими козаками і запорожцями відображено у творі
 1. «Чорна рада» П. Куліша
 2. «Інститутка» Марка Вовчка
 3. «І мертвим, і живим…» Т. Шевченка
 4. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 5. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
 1. До «Руської трійці» належали всі письменники в рядку
 1. М. Шашкевич, Є. Гребінка, І. Величковський
 2. Я. Головацький, С. Климовський, Т. Шевченко
 3. І. Вагилевич, М. Петренко, Г. Сковорода
 4. Є. Гребінка, Г. Сковорода, С. Климовський
 5. М. Шашкевич Я. Головацький, І. Вагилевич
 1. Юнак повинен усвідомлювати свою відповідальність за інших, цінувати побратимство й дружбу – такий мотив твору
 1. «Веснівка» М. Шашкевича
 2. «Троє схотінок» П. Куліша
 3. «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка
 4. «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
 5. «Чоловічий танець» В. Герасим’юка

 

 1. Г. Сковорода є автором поетичних рядків
 1. СлОвО плОтОнОснО                                                                                                                                                                        МнОгО плОдОнОснО.
 2. Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
 3. Всякого рот дере ложка суха –                                                                                                                                     Хто ж єсть на світі, щоб був без гріха?
 4. Де общеє добро в упадку,                                                                                                                                                             Забудь отця, забудь і матку,                                                                                                                                Лети повинность ісправлять.
 5. Цвітка дрібная                                                                                                                                                                                  Молила неньку,                                                                                                                                                      Весну раненьку:                                                                                                                                                         «Нене рідная!                                                                                                                                                                                         Вволи ми волю –                                                                                                                                                                                                                                     Дай мені долю...»
 1. Першим твором нової української літератури вважають
 1. «Причинну» Т. Шевченка
 2. «Чорну раду» П. Куліша
 3. «De libertate» Г. Сковороди
 4. «Енеїду» І. Котляревського
 5. «Марусю» Г. Квітки-Основ’яненка

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і його жанром (жанровим різновидом).

 1. «Великий льох» Т.Шевченка
 2. «Наталка-Полтавка» І.Котляревського
 3. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 4. «Чорна рада» П. Куліша
 1. оповідання
 2. поема-містерія
 3. соціально-побутова драма
 4. історичний роман
 5. пригодницький роман

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

18. Установіть відповідність між героєм твору «Чорна рада» П. Куліша і   художньою деталлю, яка його характеризує.

 1. Черевань
 2. Шрам
 3. Брюховецький
 4. Гвинтовка
 1. флюгер на шпилі
 2. попівська ряса й шабля
 3. пасіка на хуторі
 4. мішечок із травами
 5. гетьманська булава

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

19. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка і його жанровим різновидом.

 1. «Мені однаково»
 2. «Ісаія. Глава 35»
 3. «Великий льох»
 4. «Лілея»

 

 1. балада
 2. поема-містерія
 3. медитація
 4. послання
 5. переспів

20. Установіть відповідність між елементом сюжету та епізодом із твору «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка.

 1. зав’язка
 2. розвиток дії
 3. кульмінація
 4. розв’язка
 1. смерть Марусі
 2. смерть Василя
 3. знайомство Марусі й Василя
 4. розповідь про родину Наума Дрота
 5. знайомство й освідчення Василя Марусі

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. «Енеїду» І. Котляревського написано на основі сюжету твору__________________________________

22. Твори «Цвіте терен», «Місяць на небі, зіроньки сяють», «За городом качки пливуть» за родовою ознакою належать до__________________________________________________________________________

23. Невеликий твір, під час читання якого зліва направо і навпаки зберігається той самий зміст, називається_________________________________________________________________________

24. Невеликий віршований або прозовий повчальний твір алегоричного змісту – це_________________ _____________________________________________________________________________________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Чому, на думку Т. Шевченка, для розбудови Української держави важливими чинниками є знання рідної мови, історії та активна участь інтелігенції в житті суспільства? (За посланням «І мертвим, і живим…»). ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XV ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. Доля покарала парубка за те, що хотів одружитися лише із заможною дівчиною, – такий повчальний зміст має народна пісня
 1. «Цвіте терен, цвіте терен»
 2. «Лугом іду, коня веду»
 3. «За городом качки пливуть»
 4. «Летять галочки у три рядочки»
 1. Прочитайте уривок із п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка».

Понадіявшись на своє багатство, зачав знакомитись не з рівнею: зачав, бач, заводити бенкети з повитчиками, з канцеляристами, купцями і цехмистрами – пив, гуляв і шахровав гроші; покинув свій промисел і мало-помалу розточив своє добро, розпився. В уривку йдеться про

 1. Петра
 2. Миколу
 3. Терпила
 4. Макогоненка
 1. Невеликий за обсягом вірш і музичний твір про кохання, призначений для сольного співу, називається
 1. Елегією
 2. романсом
 3. баладою
 4. одою
 1. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.

Коли чого в руках не маєш,                                                                                                                            То не хвалися, що твоє;                                                                                                                                 Що буде, ти того не знаєш,                                                                                                               Утратиш, може, і своє.                                                                                                                                   Не розглядівши, кажуть, броду,                                                                                                                  Не лізь прожогом перший в воду,                                                                                                                  Бо щоб не насмішив людей.                                                                                                                                           В уривку використано

 1. загадки
 2. приказки
 3. небилиці
 4. коломийки
 1. До житійної літератури належить
 1. Біблія
 2. «Історія русів»
 3. «Повість минулих літ»
 4. Києво-Печерський патерик
 5. «Літопис Самовидця»

 

 1. Про розселення народів після всесвітнього потопу і життя слов’янських племен, про освячення землі Руської апостолом Андрієм ідеться в
 1. Біблії
 2. народних переказах
 3. «Літописі Самовидця»
 4. «Повісті минулих літ»
 5. Києво-Печерському патерику
 1. Вишуканий поетичний твір, що має незвичайну форму або поєднання зорових і слухових ефектів, називається
 1. елегією
 2. романсом
 3. курйозним віршем
 4. медитацією
 5. сонетом
 1. Події Хмельниччини описано в
 1. літописі Григорія Грабянки
 2. Києво-Печерському патерику
 3. «Повісті минулих літ»
 4. Київському літописі
 5. Галицько-Волинському літописі
 1. Порушує народні традиції, щоб захистити своє кохання, розриває стосунки після заручин
 1. Наталка («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
 2. Пидорка («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
 3. Маруся («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
 4. Катря («Максим Гримач» Марка Вовчка)
 5. Леся («Чорна рада» П. Куліша)
 1. Символом свободи є образ Богдана Хмельницького у творі
 1. «На вічну пам’ять Котляревському» Т. Шевченка
 2. «Українська мелодія» Є. Гребінки
 3. «До рідного народу» П. Куліша
 4. «De libertate» Г. Сковороди
 5. «Небо» М. Петренка
 1. І. Карпенко-Карий назвав твір «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 1. енциклопедією народознавства
 2. оздобою українського письменства
 3. послідовно сентименталістським твором
 4. першим твором нової української літератури
 5. праматір’ю українського народного театру

 

 

 

 1. Прочитайте уривок із твору «Стоїть в селі Суботові…» Т. Шевченка

...встане Україна.                                                                                                                                             І розвіє тьму неволі,                                                                                                                                   Світ правди засвітить,                                                                                                                                                   І помоляться на волі                                                                                                                             Невольничі діти!..

Ці рядки розкривають

 1. тему
 2. ідею
 3. конфлікт
 4. проблему
 5. кульмінацію
 1. До «Руської трійці» належали письменники
 1. М. Шашкевич, В. Забіла, М. Петренко
 2. М. Шашкевич, М. Петренко, Є. Гребінка
 3. М. Шашкевич, Є. Гребінка, М. Костомаров
 4. М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич
 5. М. Шашкевич, П. Гулак-Артемовський, В. Забіла
 1. Археологічні розкопки російських учених, проведені із залученням наглядачів-поліцейських, стали поштовхом до написання Т. Шевченком твору
 1. «Гайдамаки»
 2. «Великий льох»
 3. «До Основ’яненка»
 4. «Чигрине, Чигрине…»
 5. «І мертвим, і живим…»
 1. Належить до періоду «Трьох літ» твір Т. Шевченка
 1. «Доля»
 2. «Катерина»
 3. «Гайдамаки»
 4. «І мертвим, і живим...»
 5. «Ісаія. Глава 35»
 1. Взірці зорової поезії наявні у творчості
 1. А. Мойсієнка, Т. Шевченка
 2. Т. Шевченка, М. Мірошниченка
 3. М. Мірошниченка, В. Женченка
 4. В. Женченка, П. Куліша
 5. П. Куліша, А. Мойсієнка

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

 

 

17. Установіть відповідність між твором і проблемою, порушеною в ньому.

 1. «Великий льох» Т.Шевченка
 2. «Рибалка» П. Гулак-Артемовський
 3. «Українська мелодія» Є.Гребінки
 4. «Бджола та Шершень» Г.Сковороди

 

 1. нерівний шлюб, що приносить нещастя
 2. щастя, що дарує «природжене діло»
 3. знищення національної самосвідомості українців у часи російського імперського режиму
 4. кохання — зваба, що змушує людину без вагань пройнятися цим почуттям і насолоджуватися ним
 5. самотність ліричного героя сироти, пошуки щастя

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

18. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

 1. Дідона
 2. Катерина
 3. Оксана
 4. Леся Черевань

 

 1. Лейба
 2. Микола
 3. Пугач
 4. Анхіз
 5. Іван

 

19. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характеристикою.

 1. романтизм
 2. класицизм
 3. реалізм
 4. сентименталізм

 

 1. перебільшення почуттів героїв, зображення подій, які зворушують читача
 2. складна форма твору, погляд на Бога як на вершину досконалості
 3. дослідження взаємин людини і суспільства, вплив соціально-економічних обставин на формування характеру героя
 4. увага до внутрішнього світу людини, культ свободи особистості
 5. ідеал – розумна людина, проста будова твору, пам’ятки античності – взірець краси.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

20. Установіть відповідність між твором і його темою (мотивом).

 1. «За городом качки пливуть»
 2. «Повість минулих літ»
 3. «Бджола та Шершень»
 4. «Вечір проти Івана Купала»

 

 1. споріднена праця
 2. розповідь про минуле Русі, про князів і міжусобні війни
 3. щире кохання, яке долає соціальну нерівність
 4. історія зведеної офіцером дівчини
 5. розповідь про наслідки загравання з нечистою силою

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Вірші, написані Т. Шевченком під час слідства у справі Кирило-Мефодіївського братства, увійшли до циклу________ ______________________________________________________________________

22. Невеличка за обсягом комічна сценка побутового характеру, яку виконували між актами великого драматичного твору, – це_______ _______________________________________________________________ _

23. За авторським визначенням, твір І. Котляревського «Наталка Полтавка» за жанром – це_________

24. Перший переклад біблійного тексту староукраїнською мовою – це_____________ _________________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. За які якості можна вважати Кирила Тура уособленням найкращих рис українського козацтва? (За романом П. Куліша «Чорна рада»). ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI ВАРІАНТ

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

 1. Прочитайте уривок.

Гільце-деревце з ялини.                                                                                                                                    Із червоної калини.                                                                                                                                           Із хрещатого барвінку,                                                                                                                                             Із запашного васильку.

Ці рядки з

 1. родинно-побутової пісні
 2. історичної балади
 3. любовної балади
 4. весільної пісні
 1. Про легендарних засновників Києва – Кия, Щека й Хорива та сестру їхню Либідь – розповідає твір
 1. Києво-Печерський патерик
 2. «Повість минулих літ»
 3. Ізборник Святослава
 4. «Історія русів»
 1. Прочитайте уривок з балади «Ой на горі вогонь горить».

Ой коню мій вороненький,                                                                                                                            Товаришу мій вірненький!                                                                                                                                                        Біжи, коню, дорогою,                                                                                                                                                  Степовою широкою.                                                                                                                                   Немає постійного епітета у словосполученні

 1. товариш вірненький
 2. кінь вороненький
 3. дорога степова
 4. дорога широка
 1. Прощання козака, який вирушає в похід, з коханою – така тема поезії
 1. «Українська мелодія» Є. Гребінки
 2. «Заворожена криниця» П. Куліша
 3. «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
 4. «Росли укупочці, зросли...» Т. Шевченка
 1. «Совість, як чистий кришталь» – такий ідеал людини подає Г.   Сковорода у творі
 1. «Dе lіbеrtate»
 2. «Собака і Вовк»
 3. «Бджола та Шершень»
 4. «Всякому місту – звичай і права...»
 5. «Вступні двері до християнської добронравності»
 1. Барокова пишність, перевага форми над змістом, несподівані порівняння, ефектні антитези – такі основні ознаки віршів
 1. П. Куліша
 2. М. Петренка
 3. Т. Шевченка
 4. Г. Сковороди
 5. І. Величковського
 1. До поетів-романтиків ХІХ ст. належать обидва митці в рядку
 1. Є. Гребінка, Г. Сковорода
 2. Г. Сковорода, М. Шашкевич
 3. М. Шашкевич, В. Забіла
 4. В. Забіла, В. Герасим’юк
 5. В. Герасим’юк, Є. Гребінка
 1. Кульмінацією п’єси «Наталка Полтавка» є епізод, коли
 1. Терпилиха вимагає від Наталки погодитися на шлюб із возним
 2. Наталка відмовляє возному і відрікається від Петра
 3. возний погоджується на шлюб Наталки з Петром
 4. Наталка погоджується вийти заміж за возного
 5. зустрічаються Петро і Микола
 1. Сатиричною повістю є твір
 1. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
 2. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 3. «Інститутка» Марка Вовчка
 4. «Тигролови» Івана Багряного
 5. «Чорна рада» П. Куліша
 1. «Енциклопедією українського життя» назвав М. Рильський твір