Підсумкове заняття на тему "Види, джерела і шляхи забруднення підземних вод"

Про матеріал
Допоможе встановити рівень оволодіння основними теоретичними та практичними знаннями; повторити теоретичний матеріал для підготовки до екзамену; розвивати мислення по виділенню найефективнішого методу очищення підземних вод; формувати відповідальне ставлення до вирішення практичних питань з окремих видів, джерел і шляхів забруднення підземних вод.
Перегляд файлу

ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ

на тему:

«Види, джерела і шляхи забруднення підземних вод»

ПЛАН  ВІДКРИТОГО УРОКУ

Мета:  1. встановити рівень оволодіння основними теоретичними та практичними знаннями;

2. повторити теоретичний матеріал для підготовки до екзамену;

3. розвивати мислення по виділенню найефективнішого методу очищення підземних вод;

 4. формувати відповідальне ставлення до вирішення практичних питань з окремих видів, джерел і шляхів забруднення підземних вод.

Вид заняття:  брейн-рінг.

Тип заняття: систематизація і узагальнення.

Методи: презентація, усний, пояснювально-ілюстративний, письмовий.

Матеріально-технічне забезпечення, дидактичні засоби, ТЗН: презентація, роздатковий матеріал для опитування.

 

СТРУКТУРА  ЗАНЯТТЯ

 

1. Організаційна частина заняття:                                                  Відведений час:

 - Перевірка присутності студентів на занятті.                                              1 хв.

 - Представлення команд членам журі.                                                          3 хв.

2. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань.           2 хв.

3. Мотивація навчальної діяльності:

    Студенти повинні знати:

 • поняття «водоспоживання», «водокористування», «водні ресурси», «водопідготовка».
 • види, джерела та шляхи забруднення підземних вод;
 • охорону підземних вод на водозабірних ділянках.   

    Студенти повинні вміти:

     - визначати найефективніші методи очистки питної води.

4. Відтворення та корегування опорних знань (актуалізація): 

- презентація на тему «Водоспоживання»                                                   5 хв.

5. Основна частина:                                                                                                  40 хв.

- Конкурс «Чиста вода».

- Конкурс «Домашнє завдання».

- Методи знезараження питної води.                                              

- Зони санітарної охорони підземних вод на водозабірних ділянках.

6. Підведення підсумків:                                                                                10 хв.                                                

- Узагальнення матеріалу (конкурс «Кросворд»):

- комплекс мір, які використовуються з метою очистки води від мікроорганізмів;

- спосіб дезінфекції окислення води, який широко використовується;

- технологія очистки, яка основана на використанні газу… - сильного окисника;

- метод дезінфекції, при якому використовуються йодомісні з'єднання;

- метод дезінфекції, такий же ефективний, як і хлорування, але без неприємного запаху.

- Оголошення результатів всього конкурсу. Нагородження. Виставлення та мотивація оцінок.

 

ХІД УРОКУ

 

1. Організаційна частина заняття: 

 

 - Перевірка присутності студентів на занятті.                                             

 - Представлення команд членам журі (додаток 1). 

 

2. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань.          

3. Мотивація навчальної діяльності:

 

Для того, щоб розглянути нову тему, необхідно згадати, що таке:

 

Водоспоживання – це використання води підприємствами для технічних і господарсько-побутових цілей.

Водокористуванняюридично обумовлена діяльність, пов'язана з використанням водних ресурсів та для задоволення потреб населення.

Водні ресурси це всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водоймищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода гірських і полярних льодовиків, водяні пари атмосфери.

Загальні запаси близько 1454,3 млн. км3 (з них менше 2% - прісні води, а доступні для використання 0,3%).

Водні ресурси використовують для водокористування і водоспоживання в різних галузях промисловості, сільського господарства, енергетики, судноплавства, побуту. Широко використовують Водні ресурси при переробці корисних копалин, зокрема їх збагаченні мокрими способами. Водні ресурси належать до відновлюваних в процесі кругообігу.

 

4. Відтворення та корегування опорних знань (актуалізація): 

 

Екологічні проблеми

Виснаження водних ресурсів в результаті втрати їх якості є більшою загрозою ніж їх кількісне виснаження (1 м3 неочищених стічних вод забруднює і робить непридатними 40-50 м3 природної річкової води).

Очищення природної води – оброблення природної води з метою покращання її якості, яка необхідна для водокористування та водоспоживання, за допомогою механічних, хімічних, фізичних та біологічних методів.

5. Основна частина:       

 

Перший конкурс: «Чиста вода» - студентам роздаються картки з метою перевірки практичних знань якісного складу та придатності води для питних цілей. На виконання цього завдання відводиться 5 хвилин.

 

Варіант 1

Виконайте оцінку якості води з метою водопостачання за даними таблиці.

Вихідні дані

№ п/п

Найменування показників

Норматив ГОСТу

Вміст у воді

1

Сухий залишок

1000 мг/л

999

2

Хлориди

350 мг/л

320

3

Сульфіди

500 мг/л

450

4

Залізо

0,3 мг/л

0,1

5

Марганець

0,1 мг/л

0,01

6

Цинк

5 мг/л

4

7

Алюміній

0,5 мг/л

0,6

8

Нітрати

10 мг/л

9

9

Свинець

0,1 мг/л

0,12

10

Молібден

0,5 мг/л

0,2

11

Фтор

1,5 мг/л

2

12

Стронцій

2 мг/л

2,5

13

Загальна жорсткість

7 мг-екв/л

8

14

рН (у межах 6,5 – 8,5)

6,5 мг/л

9

15

Колі-тітр

> 333 г

300

16

Колі-індекс

< 3 шт

7

17

Колір

20 градусів

19

18

Мутність

1,5 см 

1

19

Присмак (при температурі 20°С)

Не більше 2 балів

8

 

Варіант 2

Виконайте оцінку якості води з метою водопостачання за даними таблиці.

Вихідні дані

№ п/п

Найменування показників

Норматив ГОСТу

Вміст у воді

1

Сухий залишок

1000 мг/л

1002

2

Хлориди

350 мг/л

356

3

Сульфіди

500 мг/л

456

4

Залізо

0,3 мг/л

0,5

5

Марганець

0,1 мг/л

0,5

6

Цинк

5 мг/л

6

7

Алюміній

0,5 мг/л

0,4

8

Нітрати

10 мг/л

15

9

Свинець

0,1 мг/л

0,2

10

Молібден

0,5 мг/л

0,6

11

Фтор

1,5 мг/л

2

12

Стронцій

2 мг/л

2,3

13

Загальна жорсткість

7 мг-екв/л

7

14

рН (у межах 6,5 – 8,5)

6,5 мг/л

5

15

Колі-тітр

> 333 г

334

16

Колі-індекс

< 3 шт

1

17

Колір

20 градусів

15

18

Мутність

1,5 см 

1,2

19

Присмак (при температурі 20°С)

Не більше 2 балів

0

 

 

Варіант 3

Виконайте оцінку якості води з метою водопостачання за даними таблиці.

Вихідні дані

№ п/п

Найменування показників

Норматив ГОСТу

Вміст у воді

1

Сухий залишок

1000 мг/л

897

2

Хлориди

350 мг/л

270

3

Сульфіди

500 мг/л

562

4

Залізо

0,3 мг/л

0,2

5

Марганець

0,1 мг/л

0,4

6

Цинк

5 мг/л

12

7

Алюміній

0,5 мг/л

0,2

8

Нітрати

10 мг/л

14

9

Свинець

0,1 мг/л

0,2

10

Молібден

0,5 мг/л

0,6

11

Фтор

1,5 мг/л

2,2

12

Стронцій

2 мг/л

1,9

13

Загальна жорсткість

7 мг-екв/л

8

14

рН (у межах 6,5 – 8,5)

6,5 мг/л

8

15

Колі-тітр

> 333 г

500

16

Колі-індекс

< 3 шт

1

17

Колір

20 градусів

20

18

Мутність

1,5 см 

1,5

19

Присмак (при температурі 20°С)

Не більше 2 балів

2

 

Варіант 4

Виконайте оцінку якості води з метою водопостачання за даними таблиці.

Вихідні дані

№ п/п

Найменування показників

Норматив ГОСТу

Вміст у воді

1

Сухий залишок

1000 мг/л

980

2

Хлориди

350 мг/л

352

3

Сульфіди

500 мг/л

600

4

Залізо

0,3 мг/л

1

5

Марганець

0,1 мг/л

0,5

6

Цинк

5 мг/л

10

7

Алюміній

0,5 мг/л

0

8

Нітрати

10 мг/л

14

9

Свинець

0,1 мг/л

0

10

Молібден

0,5 мг/л

1

11

Фтор

1,5 мг/л

1

12

Стронцій

2 мг/л

3

13

Загальна жорсткість

7 мг-екв/л

4

14

рН (у межах 6,5 – 8,5)

6,5 мг/л

8

15

Колі-тітр

> 333 г

334

16

Колі-індекс

< 3 шт

4

17

Колір

20 градусів

25

18

Мутність

1,5 см 

1,1

19

Присмак (при температурі 20°С)

Не більше 2 балів

3

 

Поки члени журі перевіряють правильність виконання завдання та виставляють бали переходимо до другого конкурсу: «Домашнє завдання» (студенти по черзі представляють свої презентації  на тему: «Види, джерела і шляхи забруднення підземних вод»).

 

Зміст лекційного матеріалу:

Тема: Охорона підземних вод на водозабірних ділянках.

1. Методи знезараження питної води.                                              

1.

 Проблема безпеки питної води в системах централізованого водоспоживання особливо актуально на Україні, де більшість водопровідних станцій використовують воду поверхневих джерел з високим рівнем хімічного і біологічного забруднення.

Якість питної води, яка подається комунальними і відомчими водопроводами за останні роки не покращилася і продовжує залишатися незадовільною.

Дезінфекція води – це комплекс мір, які виконуються з метою очистки води від мікроорганізмів (віруси, бактерії). З метою знезараження води можливо використовувати різні реагенти, такі як хлор, озон, бром, йод. Тому існуючі методи дезинфекції питної води підрозділяють на реагентні, безреагентні та комбіновані.

До реагентних відносяться:

 • хлорування води;
 • озонування води;
 • обробка води іонами срібла – срібна вода;
 • бромування і йодування води.

До безреагентних відносяться:

 • ультрафіолетове знезараження води;
 • ультразвукова обробка води.

В комбінованих методах дезинфекції води використовуються два способи знезараження, один з яких може впродовж тривалого часу зберігати свою активність у воді.

Хлорування

Хлорування — це спосіб дезинфекції окислення води. На практиці водопровідні станції для знезараження води використовують хлор.

Переваги:

 • При окисленні забруднюючі речовини руйнуються.
 • Дезінфекція (знезараження води).

Недоліки:

 • Хлор та його препарати є токсичними сполуками.
 • Утворюються побічні продукти дезінфекції, які негативно впливають на здоров’я людини.

 

Озонування

Озонування – технологія очистки, яка основана на використанні газу озону – сильного окисника. Озонування широко використовується для обробки води і повітря.

Переваги:

 • Знищує всі відомі мікроорганізми: віруси, бактерії, грибки, водорості, їх спори.
 • Діє дуже швидко – впродовж секунд.
 • Видаляє неприємні та не придає додаткові запахи та смаки.
 • Не змінює кислотність води і не видаляє з неї необхідні людині речовини.

Недоліки:

 • Вартість озонатора.
 • Недостатня здатність озону до руйнування фенольних з'єднань.
 • Необхідність тривалого контакту озону з забруднювачами у випадку комплексних з’єднань.

 

Обробка води іонами срібла – срібна вода.

Бактерицидна дія срібла відома вже давно. Вона пов’язана з процесом з’єднання іонів срібла з ферментними системами і оболонкою бактерій.

Переваги:

 • Срібна вода може зберігатися роками.
 • Можливість отримувати гарантовано чисту питну воду без хлору і без бактерій. 

Недоліки:

 • Срібло як важкий метал, спроможне накопичуватися в організмі та визивати захворювання. 
 • Зупиняє ріст бактерій, не убиваючи їх.

 

Бромування і йодування води

Йодування води – це метод дезинфекції, при якому використовуються йодоємнісні з'єднання.

 

 

Переваги:

 • Найбільш ефективний засіб знезараження малих об’ємів води у польових умовах.

Іншим ефективним і простим методом знезараження води є бромування.

Переваги:

 • Метод еффективен, як і хлорування.
 • На відміну від хлору не пахне.

Недоліки:

 • Дорожче хлорних препаратів.
 • Швидко розчиняється.
 • Приблизно раз в місяць необхідно проводити шокове хлорування.

 

Ультрафіолетове знезараження води

Ультрафіолетова обробка води заключається в прямому впливі випромінювання на нуклєїнові кислоти, які входять в склад ДНК усих живих організмів.

Переваги:

 • Є летальним для більшості мікроорганізмів.
 • Альтернативний хлоруванню.
 • Використання не змінюють хімічний склад води.
 • Відсутні побічні ефекти при передозуванні.
 • Проходе на протязі декількох секунд.

Недоліки:

 • Використання обов'язково у поєднанні з хлоруванням.
 • Вода повинна бути чистою (колір не більш 350, мутність не більш   2 мг/л, вміст заліза не більш 1 мг/л).
 • Обов’язкова промивка ламп як хімічна, так і механічна.

 

Ультразвукова обробка води

Базується на їх властивості викликати миттєвий розрив клітин.

Переваги:

 • Ніякий мікроорганізм не спроможний витримувати такий вплив і відбувається механічне руйнування бактерій.

Недоліки:

 • Висока концентрація мікроорганізмів в середовищі негативно впливає на ефективність ультразвукового впливу.
 • Обмеження об'єму оброблюваного водного середовища.

 

6. Підведення підсумків:                                                                               

Для того, щоб підвести підсумки наступний третій конкурс: «Кросворд» для перевірки та закріплення нової теми. На виконання якого у вас 5 хвилин.

 1. Комплекс мір, які використовуються з метою очистки води від мікроорганізмів.
 2. Спосіб дезінфекції окислення води, який широко використовується.
 3. Технологія очистки, яка основана на використанні газу… - сильного окисника.
 4. Метод дезінфекції, при якому використовуються йодомісні з'єднання.
 5.  Метод дезінфекції, такий же ефективний, як і хлорування, але без неприємного запаху.

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді на кросворд

 

 

 

 

 

 

4.  Й

О

1. Д

У

В

А

Н

Н

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Б

 

 

 

3. О

З

О

Н

У

В

А

Н

Н

Я

 

 

Р

 

 

 

 

И

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Х

Л

О

Р

У

В

А

Н

Н

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

М

 

 

 

 

Ф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Оцінювання по 5-ти бальній шкалі

 

 

Назва команди

«Чиста вода»

 

«Домашнє завдання»

«Кросворд»

Всього

Найменування конкурсу

«ГЕЙЗЕРИ»

Жир І.

Абалмасова С.

Марченко А.

Чеганцев О.

 

 

 

 

«ГОРИЗОНТ»

Василів М.

Мартинець О.

Трет'як О.

 

 

 

 

 

 

 

 

«ВИБУХ»

Псарьова К.

Туринська О.

Коханська В.

Герасимова Л.

 

 

 

 

 

«ГОЛЬФСТРІМ»

Гараєв А.

Браславець О.

Торохтій К.

Личката І.

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
28 лютого 2019
Переглядів
125
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку