16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Використання різноманітних форм і методів на уроках географії

Про матеріал
Основу навчання становить активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою активізації спілкування між собою, учнів з учителем, між групами учнів. Таке навчання в західних методиках називають комунікативно – діалоговим або інтерактивним. Відповідно, й методи, які використовують під час такого навчання (дискусія, рольова гра, моделювання, тощо), також дістали назву інтерактивні.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Використання різноманітних форм і методів на уроках географіїВчитель Приміської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чиший Світлана Миколаївна. 2019р.

Номер слайду 2

ПОЯСНЮВАЛЬНО – ІЛЮСТРАТИВНИЙ МЕТОД. ОСНОВНЕ ЙОГО ЗАВДАННЯ – ОРГАНІЗУВАТИ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ.  ПОТРІБНО ВМІЛО БУДУВАТИ НАВЧАННЯ, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ГОТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КОРИСТУЮЧИСЬ ЦИМ МЕТОДОМ ЗАСТОСОВУЮ ТАКІ ЗАВДАННЯ, ПРИ ВИКОНАННІ ЯКИХ УЧНІ ОБМЕЖУЮТЬСЯ ЗНАХОДЖЕННЯМ,ОСМИСЛЕННЯМ І ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ПОДАНА В РІЗНИХ ДЖЕРЕЛАХ , НАПРИКЛАД: ЧИТАННЯ ТА ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПІДРУЧНИКА; ЗНАХОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ПОЗНАЧЕНА НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ: - ПО КЛІМАТИЧНІЙ КАРТІ УКРАЇНИ ЗНАЙТИ МІСЦЯ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ НАЙБІЛЬШУ КІЛЬКІСТЬ ОПАДІВ (ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛ.) - ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ „ПІВНІЧНА АМЕРИКА” ( 7 КЛ.) НАЗВАТИ РІЧКИ , ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО БАСЕЙНУ АТЛАНТИЧНОГО, ТИХОГО, ПІВНІЧНО- ЛЬОДОВИТОГО ОКЕАНІВ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПОТРІБНИХ ДАНИХ В ТАБЛИЦЯХ ЦИФРОВИХ ДАНИХ:- 8 КЛАС. ТЕМА „НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ.” ЗАВДАННЯ: ПРОАНАЛІЗУВАТИ НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ЗА ДАНИМИ ТАБЛИЦІ.

Номер слайду 3

РЕПРОДУКТИВНИЙ МЕТОДМЕТА: НАВЧИТИ УЧНІВ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗНАННЯ І ВМІННЯ В ЗНАЙОМИХ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ АБО ПО ЗРАЗКУ.   Я ОРГАНІЗОВУЮ САМОСТІЙНУ РОБОТУ УЧНІВ, ПРОПОНУЮЧИ ЇМ ТИПОВІ ЗАВДАННЯ, СПОСІБ ВИКОНАННЯ ЯКИХ УЧНЯМ ВІДОМО. НАПРИКЛАД: ЗА ПЛАНОМ СКЛАСТИ ОПИС РІЧКИ (7 КЛ. 8 КЛ.);ВИЗНАЧИТИ ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ КРАЙНІХ ТОЧОК МАТЕРИКА ( 7 КЛ.);УСТАНОВИТИ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ КОЛЬОРОВИМИ МЕТАЛАМИ ТА ЦЕНТРАМИ ЇХ ВИРОБНИЦТВ ( 9 КЛ.)СКЛАСТИ СХЕМУ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ( 9 КЛ). СКЛАСТИ ХАРАКТЕРИСТИКУ КРАЇНИ ( 10 КЛ. ) ПРИ ВИКОНАННІ КОЖНОГО ЗАВДАННЯ ІСНУЄ І ЕЛЕМЕНТ ТВОРЧОСТІ. АЛЕ В ЦІЛОМУ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ Є РЕПРОДУКТИВНОЮ, ПОСКІЛЬКИ ЛОГІКА ЇХ МИСЛЕННЯ КЕРУЄТЬСЯ ТИПОВИМ ПЛАНОМ АБО ЗРАЗКОМ.

Номер слайду 4

НАВЧАННЯ УЧНІВ ВИРІШЕННЮ ПРОБЛЕМИ. ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЗАВЖДИ Є НЕОБХІДНИМЕЛЕМЕНТОМ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В БУДЬ - ЯКОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗАВДАННЯМ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ, ЯКЕ МОЖЛИВО ВИРІШИТИ ТІЛЬКИ ШЛЯХОМ СИСТЕМАТИЧНОГО ВТРУЧАННЯ УЧНІВ В РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ. ВПРОВАДЖУЮЧИ В ПРАКТИКУ РОБОТИ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, СИТУАЦІЇ ПОТРІБНО ВИКОНУВАТИ РЯД ВИМОГ: - ВЧИТЕЛЬ ПОВИНЕН КОНСТРУЮВАТИ НАВЧАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ; - ВКЛЮЧАТИ ЇХ В ХІД УРОКУ: - НАВЧИТИ УЧНІВ ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕМИ. СЛІД ВИДІЛИТИ ТАКІ ЕТАПИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ: 1 ЕТАП. ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТИРІЧ.  2 ЕТАП. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ГІПОТЕЗИ, ВИХОДЯЧИ З ДАНИХ УМОВ 3 ЕТАП. ДОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ГІПОТЕЗИ. 4 ЕТАП. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК.

Номер слайду 5

ПРИКЛАД. 1 ЕТАП. ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ. ГЕОГРАФІЧНА ШИРОТА ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ ЕКВАТОР - О0 ШИРОТИ + 240 СТРОПІЧНІ ШИРОТИ - 2 О0 ШИРОТИ + 320 С ПРОТИРІЧЧЯ 2 ЕТАП. ФОРМУВАННЯ ГІПОТЕЗИ.  ЯКЩО СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ В ЧЕРВНІ В ЕКВАТОРІАЛЬНИХ ШИРОТАХ НИЖЧА, НІЖ В ТРОПІЧНИХ, ТО ТЕПЛО, ЩО НАДХОДИТЬ, ЙДЕ НЕ ТІЛЬКИ НА НАГРІВАННЯ ПОВЕРХНІ.3 ЕТАП. ДОВЕДЕННЯ ГІПОТЕЗИ.  НА ЩО ТРАТИТЬСЯ ТЕПЛО, ЩО ПОТРАПЛЯЄ ВІД СОНЦЯ? УЧНІ: ТЕПЛО, ЩО ПОТРАПЛЯЄ ВІД СОНЦЯ, ВИТРАЧАЄТЬСЯ НА НАГРІВАННЯ, ВИПАРОВУВАННЯ І РОЗСІЮВАННЯ ВІД ХМАР.  4 ЕТАП. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК.  ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ В ЧЕРВНІ НА ЕКВАТОРІ НИЖЧА, НІЖ В ТРОПІЧНИХ ШИРОТАХ, ТАК НА ЕКВАТОРІ БІЛЬША КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛА РОЗХОДИТЬСЯ НА ВИПАРОВУВАННЯ І РОЗСІВАННЯ ВІД ХМАР. В ТРОПІКАХ МАЙЖЕ ВСЕ ТЕПЛО ЙДЕ НА НАГРІВАННЯ ПОВЕРХНІ, ТОМУ ТАМ ТЕМПЕРАТУРА ЧЕРВНЯ БУДЕ ВИЩОЮ, НІЖ НА ЕКВАТОРІ.

Номер слайду 6

ВИСНОВОК: ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ ЗАЛЕЖИТЬ НЕ ТІЛЬКИ ВІД ГЕОГРАФІЧНОЇ ШИРОТИ, АЛЕ І ВІД ХМАРНОСТІ ТА ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ. В ЗОШИТІ МОЖНА ЗАПИСАТИ ВИСНОВОК У ВИГЛЯДІ СХЕМИ: РЕКОМЕНДАЦІЇ: ДАНИЙ ПРИКЛАД МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ: „ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ”, „КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ”. ГЕОГРАФІЧНА ШИРОТА ВОЛОГІСТЬ ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ ХМАРНІСТЬ

Номер слайду 7

ЧАСТКОВО – ПОШУКОВИЙ МЕТОДЦЕЙ МЕТОД ПОСТУПОВО СПОНУКАЄ УЧНІВ ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЦЕ ДОСЯГАЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОБЛЕМНИХ АБО ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ, СПОСІБ ВИКОНАННЯ ЯКИХ УЧНЯМ РАНІШЕ НЕВІДОМИЙ. ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТКОВО-ПОШУКОВОГО МЕТОДУ ПРИ ВИВЧЕНІ ТЕМИ: „РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ І ОХОРОНА ПРИРОДИ.”ПОСТАНОВКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ВИКОНУЮ РАЗОМ З УЧНЯМИ.-ПЕРШ ЗА ВСЕ ВИЯСНЯЮ, ЩО ЇМ ВЖЕ ВІДОМО.-ПОТІМ ПОВЕРТАЄМОСЯ ДО ПЛАНУ ТЕМИ, ЯКИЙ МИ СКЛАЛИ НА УРОЦІ. 2. ВІДПОВІДНО ДО ПЛАНУ РОЗГЛЯДАЄМО ПИТАННЯ „ПРИРОДА І ЛЮДИНА” -СТАВЛЮ ПЕРЕД УЧНЯМИ ПИТАННЯ: ЯК ВИРІШИТЬ ЦЕ ЗАВДАННЯ? - ЯКИМ ПРИНЦИПОМ ПІЗНАННЯ ПОТРІБНО СКОРИСТАТИСЯ? - РОЗДІЛЯЄМО ЦЮ ВЗАЄМОДІЮ НА ПРОТИПОЛОЖНІ.

Номер слайду 8

ЯКЩО ВИРАЗИТИ ЦЕ В ВИГЛЯДІ ОПОРНОЇ СХЕМИ,ТО ВОНА БУДЕ МАТИ ТАКИЙ ВИГЛЯД: ПРИРОДА І ЛЮДИНА  ПРИРОДА - ЛЮДИНІ ЛЮДИНА - ПРИРОДІ ПРИРОДНІ УМОВИ ( СЕРЕДОВИЩЕ ) ЗМІНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ І РЕСУРСИ ПІД ВПЛИВОМ ЛЮДИНИ ПОЗИТИВНИЙ НЕГАТИВНИЙ ПОЗИТИВНИЙ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ВПЛИВ ВПЛИВ ВПЛИВ2. АНАЛІЗУЄМО СХЕМУ В ПОСЛІДОВНОСТІ ЗЛІВА НАПРАВО. ЩО ДАЄ ПРИРОДА ЛЮДИНІ? ЯК ВПЛИВАЮТЬ ПРИРОДНІ УМОВИ НА ЛЮДИНУ?  ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВПЛИВАЄ НА ВПЛИВАЄ НА ВИСТУПАЄ ЯКЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ГОСПОДАРСЬКУ ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ І ДІЯЛЬНІСТЬ ТВОРЧОСТІ  РОЗГЛЯДАЄМО КОЖНИЙ ІЗ ВИДІЛЕНИХ БЛОКІВ В ПРОТИРІЧЧІ. УЧНІ САМІ РОЗДІЛЯЮТЬ НА ПРОТИЛЕЖНІ БЛОКИ, НАВОДЯТЬ ПРИКЛАДИ, СПИРАЮТЬСЯ НА МАТЕРІАЛ,ВИВЧЕНИЙ У КУРСІ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ.

Номер слайду 9

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ МЕТОД.  ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЦЬОГО МЕТОДУ УЧНІ САМОСТІЙНО ВИРІШУЮТЬ ЗАВДАННЯ В ЦІЛОМУ. НА УРОКАХ ВИКОРИСТОВУЮ КОРОТКОЧАСНІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ РАНІШЕ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ І РОБОТИ З РІЗНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЗНАНЬ. ВИКОНАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ ПЕРЕДБАЧАЄ НЕ ТІЛЬКИ ЗНАХОДЖЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ І СУСПІЛЬСТВО, А ТАКОЖ НОВИХ ШЛЯХІВ ПОШУКУ ЗНАНЬ, ЩО ВЕДЕ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ, ДОПОМАГАЄ ЇМ ОВОЛОДІТИ МЕТОДАМИ НАУКОВОГО ПІЗНАВАННЯ, ФОРМУЄ ІНТЕРЕС І ПОТРЕБУ У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

Номер слайду 10

ПРИКЛАДИ. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ1. ЯКІ ЗМІНИ МОЖЛИВІ В ТІЙ ЧАСТИНІ 1. СКЛАДІТЬ ПРОЕКТ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ЛІТОСФЕРИ, ДЕ ПРОХОДИТЬ МАГІСТРАЛІ МІЖ БУДЬ-ЯКИМИ ВИВЕРЖЕННЯ ВУЛКАНІВ. ПУНКТАМИ НА КАРТІ. ЯК ВИВЕРЖЕННЯ ВУЛКАНІВ ВПЛИВАЄ ЯКІ ПРИРОДНІ І ЕКОНОМІЧНІ НА ПОВІТРЯНУ ОБОЛОНКУ, НА ФАКТОРИ І ЯК ПОТРІБНО ВОДИ СУХОДОЛУ? УРАХОВУВАТИ ПРИ ЇЇ БУДІВНИЦТВІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ2. ЧИ МОЖЛИВО ЗНАЙТИ НА ЗЕМНІЙ 2. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ КУЛІ МІСЦЕ, ДЕ ВІДСУТНІЙ ПРИРОДНІЙ ТРАДИЦІЙНО ВВАЖАЛАСЯ КОМПЛЕКС? ОБГРУНТУЙТЕ ВІДПОВІДЬ. ГАЛУЗЗЮ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ. ЧОМУ ОСТАННІМ ЧАСОМ УКРАЇНА ВТРАЧАЄ СВОЇ ПОЗИЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ МЕТАЛІВ?3. РОЗГЛЯНЬТЕ КАРТИ І З’ЯСУЙТЕ, ЧОМУ 3. ЯКІ З ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ОЗЕРО ЧАД ВІДНОСИТЬСЯ ДО ПРІСНИХ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ОЗЕР (ВОДА ЙОГО ЛЕДЬ СОЛОНУВАТА), ПОТРЕБУЮТЬ НА ВАШ ПОГЛЯД, АДЖЕ ВОНО ЛЕЖИТЬ В БЕЗСТІЧНІЙ ПЕРШОЧЕРГОВОГО ІНВЕСТУВА- ОБЛАСТІ. ННЯ? ВІДПОВІДЬ ОБГРУНТУЙТЕ

Номер слайду 11

Основу навчання становить активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою активізації спілкування між собою, учнів з учителем, між групами учнів. Таке навчання в західних методиках називають комунікативно – діалоговим або інтерактивним. Відповідно, й методи, які використовують під час такого навчання (дискусія, рольова гра, моделювання, тощо), також дістали назву інтерактивні.Інтерактивні методи:“Мікрофон” “Мозковий штурм”“Займи позицію” “Навчаючи-вчуся”“Робота в парах” “Ток шоу”“Розігрування ситуацій в парах” “Ажурна пилка”“Суд від свого імені” “Прес”…

Номер слайду 12

Позитивні риси:- Інтерактивні технології дозволяють забезпечити глибину вивчення змісту матеріалу. Учні опановують всі рівні пізнання( знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку).при цьому % учнів, які засвоїли знання, досить високий (понад 50 %).- Змінюється роль учнів. Вона активна: учні приймають важливі рішення щодо процесу навчання.- Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня. Значно підвищується роль особистості педагога. Педагог більше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор. Негативні риси:- Засвоєння незначного обсягу інформації потребує значного часу.- Кожна інтерактивна технологія потребує попереднього розгляду і навчання учнів процедури.- Викладач має менший контроль над обсягом і глибиною вивчення, часом і ходом навчання. Результати роботи учнів менш передбачувані.

Номер слайду 13

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Туровець Олександр Антонович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додав(-ла)
Чиший Світлана
Додано
1 березня
Переглядів
144
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку