Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Підсумковий урок з теми "Комп'ютерні презентації"

Про матеріал
Урок №15. Захист презентацій. Цілі: • навчальна: узагальнення і систематизація знань з теми «Комп’ютерні презентації»; перевірити навички створення презентацій та вміння виступу перед аудиторією з власною презентацією; • розвивальна: розвиток логічного мислення, вміння планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки, уміння слухати інших, творчого потенціалу учнів (стиль оформлення проекту, оригінальність ідей); розвиток пізнавального інтересу до предмету через вживання програмного продукту в наочній області; • виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість, взаємоповаги один до одного, почуття патріотизму і любові до рідної землі; • формувати предметні та ключові компетентності учнів: інформаційну-цифрову(уміння створювати інформаційні продукти відповідно до цілей подання інформації, обирати відповідні інструменти), спілкування державною мовою, уміння вчитися впродовж життя (уміння оцінювати обсяг і якість виконаної роботи, рівень досягнення навчальних цілей), соціальна та громадянська (вміння конструктивно критикувати, толерантна реакція на критику, усвідомлення наявності вимог до інформаційного продукту своєї діяльності);
Перегляд файлу

«___»__________ 20___ року

Урок №15. Захист презентацій.

Цілі:

 •   навчальна: узагальнення і систематизація знань з теми «Комп’ютерні презентації»; перевірити навички створення презентацій та вміння виступу перед аудиторією з власною презентацією;
 •   розвивальна: розвиток логічного мислення, вміння планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки, уміння слухати інших, творчого потенціалу учнів (стиль оформлення проекту, оригінальність ідей); розвиток пізнавального інтересу до предмету через вживання програмного продукту в наочній області;
 •   виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість, взаємоповаги один до одного,  почуття патріотизму і любові до рідної землі;
 •   формувати предметні та ключові компетентності учнів: інформаційну-цифрову(уміння створювати інформаційні продукти відповідно до цілей подання інформації, обирати відповідні інструменти),  спілкування державною мовою, уміння вчитися впродовж життя (уміння оцінювати обсяг і якість виконаної роботи, рівень досягнення навчальних цілей), соціальна та громадянська (вміння конструктивно критикувати, толерантна реакція на критику, усвідомлення наявності вимог до інформаційного продукту своєї діяльності);

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручник, навчальна презентація, проектор.

Програмне забезпечення: Microsoft Office PowerPoint.

Міжпредметні зв’язки:

 •   мистецтво;
 •   Харківщинознавство.

Учні повинні:

знати:

 •   вимоги до презентації;

пояснювати зміст понять:

 •   макет слайда;
 •   дизайн слайда та презентації;
 •   структура презентації;

пояснювати:

 •    правила вибору стильового оформлення слайдів презентації;
 •    призначення елементів управління в презентаціях;

порівнювати:

 •    властивості слайдових та потокових презентацій;

описувати:

 •    спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;
 •    способи показу презентацій;

вміти:

 •   проектувати та розробляти структуру презентації;
 •   добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;
 •   додавати до слайдів схемиї/діаграми;
 •   додавати до слайдів відеокліпи, звукові ефекти, мовний супровід;
 •   додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти;
 •   налаштовувати анімаційні ефекти змінення слайдів;
 •   використовувати гіперпосилання і елементи управління в процесі створення і демонстрації презентації;

вбудовувати об’єкти;

підготовлювати до друку і друкувати слайди презентації;

оцінювати презентацію за заданими критеріями.

 

Хід уроку

І. Організаційний етап (2 хв.)

1. Привітання. Перевірка присутніх. Перевірка готовності учнів до уроку.

2. Правила техніки безпеки в комп'ютерному класі.

3. Підготовка комп'ютерів до роботи.

4. Налагоджування власних презентацій для демонстрації.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку (2 хв.)

Сьогодення ставить перед учнем вимоги не тільки отримувати знання на уроці, але вчитись здобувати їх самостійно, а також, використовуючи можливості комп’ютера, — представляти результат своєї роботи у вигляді публікацій, буклетів, інформаційних бюлетенів, презентацій, веб-сайтів. Навіть ті,  хто цього ніколи раніше не робив, мають навчитися всім цим навичкам і не лише дізнатися про те нове, що стосується теми проекту, а і показати іншим представлення своїх знань у цікавій, гарній формі. Сьогодні у нас заліковий урок з теми: «Комп’ютерні презентації». Тому логічно цей залік провести у вигляді захисту творчих робіт – презентацій, виконаних у програмі Microsoft Office PowerPoint, де будуть перевірені навички створення презентацій та вміння виступу перед аудиторією з власною презентацією.

 

ІІІ. Узагальнення та систематизація теоретичних знань (8 хв.)

     Але перш ніж приступити до захисту проектів, над якими ви працювали впродовж вивчення всієї теми, ми трішки пригадаємо теорію. Першим нашим завданням буде розгадати ребус.

Тож приступимо? Ви готові?

(Презентація)

Перевірка теоретичного матеріалу, використовуючи опитування учнів за допомогою Plickers.

 

Ось декілька для вас рекомендації перед початком виступу:

 •   Не озвучуйте весь текс, що знаходиться на слайдах. Аудиторія вміє читати
 •   Намагайтесь використовувати ключові слова та поняття для того, щоб дати слухачеві краще зрозуміти матеріал
 •   Намагайтесь виразно та емоційно подавати матеріал. Не забувайте про чіткість вимови, правильність та гучність
 •   Звертайтесь до вашої аудиторії!
 •   Не забувайте про тривалість пауз. Кома - коротка пауза, тире – середня пауза, крапка – довга пауза.
 •   Для акцентування деталей на презентації використовуйте указку. Не слід часто вказувати на окремі фрагменти.
 •   Слідкуйте за власною мімікою та жестами, щоб не відволікати аудиторію.
 •   Обов’язково підведіть підсумок свого виступу та повторіть ключові моменти

 

ІV. Захист презентацій (30 хв.)

Організація класу до показу презентацій.

Сьогодні кожен представлятиме й захищатиме свою презентацію і даватиме відповіді на всі запитання, які ставитимуть ваші однокласники. У вас будуть суворі судді. Це ви самі.

На робочому столі відкрийте файл Критерії оцінювання презентації.xlsx. Кожен з вас оцінюватиме презентації згідно цих критеріїв. При оцінюванні й виставлянні балів зверніть увагу на зміст кожного слайда, розкриття теми, його дизайн, вдале використання різних ефектів анімації, звуковий супровід, естетичне оформлення та яке враження справила презентація на кожного з вас. Наявність зробленої презентації оцінюється 10 балами. Кожний наступний пункт можна оцінити від 0 до 10-ти балів.

Прохання уважно слухати, аналізувати, продумувати запитання, які можна поставити, ро­бити в зошитах помітки і активно долучатись до оцінювання. Кожному учню на захист презентації виділяється не більш ніж 3—4 хв.

 

Таблиця переводу кількості балів в оцінку

Кількість набраних балів

Оцінка

0 – 9

1

10 – 64

6

65 – 74

7

75 – 84

8

85 – 90

9

91 – 93

10

94 – 96

11

97 – 100

12

<10

1

>100

помилка

 

Демонстрація учнями власних презентацій.

Учні по черзі представляють свої презентації, а решта ставить запитання, оцінює.

Свої відповіді сформуйте за таким алгоритмом:

Я вважаю, ...

Тому що, ...

Наприклад, …

Отже, ...

 

Учні оцінюють кожну презентацію, використовуючи критерії. Оцінка учня – середнє арифметичне, отриманих оцінок від однокласників та вчителя.

 

 

 

 •    Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору.

Вправу виконувати сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті, погляд - прямо, відвернувшись від комп'ютера.

 1. Швидко кліпати очима протягом 15 с.
 2. Заплющити очі. Не відкриваючі очей, начебто подивитися ліворуч на рахунок «раз-чотири», повернутися у вихідне положення. Так само подивитися праворуч на рахунок «п'ять-вісім» і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів.
 3. Спокійно посидіти із закритими очима, розслабившись протягом 5с.

 

V. Підведення підсумків уроку (2 хв.)

Інтерактивна гра «Інтерв'ю»

Кожен з вас сьогодні представив свої презентації. Ви мали змогу за допомогою них розкрити та дослідити вибрані теми, продемонструвати пророблену роботу своїм однокласникам.

 •    Чи сподобалось вам захищати свої проекти?
 •    Чи зуміли ви розкрити обрану тему?
 •    Чи здобули ви сьогодні певний досвід? Який?
 •    Чи маєте бажання зробити ще одну презентацію, можливо, ґрунтовнішу?
 •    Що вам найбільше сподобалось у створенні презентації?
 •    Що вам найбільше сподобалось під час захисту презентації?
 •    Чия презентація, на вашу думку, найбільш вдала?
 •    Чи сподобалось вам оцінювати своїх однокласників і чи виникали при цьому труднощі?
 •    Чи завжди ви були об'єктивні в оцінюванні?

 

Аналіз виступів та оцінювання учнів.

Вчитель дякує учням за презентації, які кожен мав змогу представити і захистити, виставляє бали кожному учню, враховуючи учнівське оцінювання, відзначає змістовні, естетично оформлені презентації. Учитель, зазначає, що при вивченні базових дисциплін учні повинні створювати комп'ютерні презентації, щоб розкрити певне поняття, тему, проблему, провести дослідження, експеримент. Особливо це буде корисним у захисті науково-дослідницьких робіт з МАН, створенні навчальних проектів, реклами. В майбутньому учні, можливо, стануть бізнесменами і їм неодноразово доведеться презентувати різні проекти, бізнес-плани, рекламувати свою продукцію, створюючи мультимедійні презентації, та надсилати їх в Інтернет. Хотілося б, щоб здобуті на уроках знання були поштовхом для розвитку учнівської творчості.

 

VI. Домашнє завдання (1 хв.)

Повторити вивчений матеріал з теми «Комп’ютерні презентації». Удосконалити свої презентації, врахувавши одержані пропозиції та зауваження.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інформатика. Захист презентацій. Сьогодні24.10.2019 Урок№15

Номер слайду 2

Сьогодні24.10.2019 Повторимо правила поведінки та безпеки в комп’ютерному класі

Номер слайду 3

Сьогодні24.10.2019 Розгадайте ребус. Презентація

Номер слайду 4

Сьогодні24.10.2019 Тестова перевірка

Номер слайду 5

Сьогодні24.10.2019 Захист презентацій

Номер слайду 6

Критерії оцінювання презентації.xlsx. Сьогодні24.10.2019 Захист презентацій

Номер слайду 7

Сьогодні24.10.2019 Підведення підсумків уроку. Чи сподобалось вам захищати свої проекти? Чи зуміли ви розкрити обрану тему? Що вам найбільше сподобалось у роботі над проектом? Що вам найбільше сподобалось під час захисту проекту? Чи здобули ви сьогодні певний досвід? Який? Чи маєте бажання зробити ще одну презентацію, можливо, ґрунтовнішу?Чия презентація, на вашу думку, найбільш вдала?Чи сподобалось вам оцінювати своїх однокласників і чи виникали при цьому труднощі?Чи завжди ви були об'єктивні в оцінюванні?Інтерв'ю

Номер слайду 8

Сьогодні24.10.2019 Домашнє завдання. Повторити вивчений матеріал з теми «Комп’ютерні презентації». Удосконалити свої презентації, врахувавши одержані пропозиції та зауваження.

Номер слайду 9

Сьогодні24.10.2019 До нових зустрічей!

Перегляд файлу
Перегляд файлу тимчасово недоступний.
Перегляд файлу
Перегляд файлу тимчасово недоступний.
zip
Додано
2 листопада 2019
Переглядів
185
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку