План-конспект уроку "Healthy way of life"

Про матеріал
Тема уроку: “Healthy way of life.” Тип уроку – комбінований. Цілі уроку: 1. Практична мета : - формувати вміння здійснювати усне спілкування в типовій ситуації “Здоровий спосіб життя”; - розвивати вміння розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних текстів за темою:”Healthy way of life”; - зафіксувати і передати письмово елементарну інформацію про здоровий спосіб життя. 2. Виховання : - культури спілкування в межах теми прийнятої в сучасному цивілізованому світі; - позитивного ставлення до англійської мови; - розуміння важливості оволодіння англійською мови і потреби користування нею як засобом спілкування. 3. Освітня: - усвідомлення учнями суті мовних явищ, іншої системи понять, через яку може сприйматися дійсність; - розуміння особливостей свого мислення; - порівняння явищ англійської мови з рідною, уміння вчитися; - удосконалювати навички вживання граматичної структури ( First conditional) в усному мовленні; - удосконалювати навички аргументувати свої висловлювання з проблеми “ What should we do to be healthy?” 4. Розвиваюча: - уміння переносу знань та навичок у нову ситуацію на основі здійснення проблемно-пошукової діяльності; - мовленнєві здібності (фонетичного та інтонаційного слуху, мовної здогадки, імітації, логічного викладання думок ); - розвиток інтелектуальних і пізнавальних здібностей (різних видів пам’яті – слухової й зорової, оперативної та тривалої, уваги – довільної та мимовільної, уяви тощо); - готовність до участі в іншомовному спілкуванні; готовність до подальшої самоосвіти в галузі володіння англійською мовою.
Перегляд файлу

Вчитель англійської мови: Кучеренко Ж. В.

 

Урок №________                                                                             Дата:__________

 

Тема уроку: “Healthy way of life.”

Тип урокукомбінований.

Цілі уроку:

 1. Практична мета :

- формувати вміння здійснювати усне спілкування в типовій  ситуації Здоровий спосіб життя”;

- розвивати  вміння розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних текстів за темою:Healthy way of life;

-  зафіксувати і передати письмово елементарну інформацію про здоровий спосіб життя.

2. Виховання :

- культури спілкування в межах теми прийнятої в сучасному цивілізованому світі;

- позитивного ставлення до англійської мови;

- розуміння важливості оволодіння англійською мови і потреби користування нею як засобом спілкування.

3. Освітня:

- усвідомлення учнями суті мовних явищ, іншої системи понять, через яку може сприйматися дійсність;

- розуміння особливостей свого мислення;

- порівняння явищ англійської мови з рідною, уміння вчитися;

- удосконалювати навички вживання граматичної структури ( First conditional) в усному мовленні;

- удосконалювати навички аргументувати свої висловлювання з проблеми “ What should we do to be healthy?”

4. Розвиваюча:

- уміння  переносу знань та навичок у нову ситуацію на основі здійснення  проблемно-пошукової діяльності;

- мовленнєві здібності  (фонетичного та інтонаційного слуху, мовної здогадки, імітації, логічного викладання думок );

- розвиток  інтелектуальних і пізнавальних здібностей (різних видів пам’яті – слухової й зорової, оперативної та тривалої, уваги – довільної та мимовільної, уяви тощо); 

- готовність  до участі в іншомовному спілкуванні; готовність до подальшої самоосвіти в галузі володіння англійською мовою.

 

Обладнання :  роздатковий  дидактичний матеріал, підручники, смарт дошка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід   уроку:

 1. Організаційний момент:

 

      А) Привітання: Ознайомлення учнів з темою, метою уроку та завданнями уроку.

“Nothing comes for free, so if you want to achieve something, you will have to work hard.”

 

Б) Мовна зарядка: Let’s learn the poem for our exercises.

Stand up all,

Sit up straight,

Skip and row,

Then jog and skate.

Lift your shoulders,

Roll your head,

No time for more…

Just smile instead!

 

Teacher:   O.K. Thank you, sit down.

 

       В) Повторення ЛО на тему: “Food and health”. Brain-storm

 

Teacher: What kinds of food do you know?

Pupils: fish, eggs , chicken, etc..

Teacher: You are right.  There are three groups of food: body-building foods; energy foods and other foods you need. And what body-building foods do you know?

Pupils: It is milk, meat, fish, eggs.

Teacher: And what energy foods do you know?

Pupils: It is bread, rise, butter.

Teacher: And what else do we need? 

Pupils: They are vitamins:  fruit and vegetables.

 

 

 1. Основна частина уроку:

 

А) Вступна бесіда вчителя.

Teacher : Pupils, as you know, the topic of our lesson is “Healthy way of life”. But at first look at the blackboard, read this statement.

 

“Nothing comes for free, so if you want to achieve something, you will have to work hard.”

 

 

Teacher : Thanks. And now, pupils, can you tell me, if the person is ill or has bad health will he or 

               she achieve anything in the life?  

Pupils:    Of course, yes, but if we have good health it will be easier for us.

Teacher: What should we do to be healthy?

Pupils:    We should do our morning exercises.

      We should take a cold shower.

    We should sit straight. We should take vitamins.

 

 

 

Б)  Читання порад про здорову їжу.

 

Teacher: And now let’s read some advice.

 

If you exercise hard, you will need to drink more water.

Eat plenty of fresh food. Then you will get enough vitamins.

You will harm your teeth if you eat too much sugar.

You will be overweight if you eat too much fried food.

Don’t drink too much tea and cola. You won’t sleep at night.

If you boil your food, you will lose a lot of vitamins.

 

Teacher: O.K.  So, pupils, do you agree with it? Can you give any other advice (парна робота)

 

 

     Г) Аудіювання.

 

Teacher: And now you will listen to a story about two sisters and afterwards you will answer the following  questions. Read them yourselves.

 

THE QUESTIONS:

 1. Are Petty and Paula sisters?
 2. Do they agree about health and diet?
 3. Are they talking in the kitchen now?
 4. Does Patty jog every day?
 5. Does Paula eat lunch every day?
 6. Does Paula jog with Patty?
 7. Are  Patty and Paula talking now?

 

Teacher: Let’s start!

 

 LISTENING:

“Paula and Patty.”

          Patty and Paula are sitting together  but they don’t feel the same about their health and their diet. Patty worries about Paula. Paula gets sick a lot. Patty pays attention to her diet. She eats fruit and vegetables, chicken and fish. She doesn’t use salt or sugar in her food. Patty also exercises. She jogs every day after work. She swims at the local pool in the summertime.

          Paula doesn’t pay attention to her diet. She has two cups of coffee for breakfast. Sometimes she eats lunch; sometimes she doesn’t. She stops at a fast food restaurant every night after work and picks up hamburger, chicken or pizza for dinner.        

          Patty and Paula are in the kitchen, and they’re talking. Patty is saying, “Come on, Paula. You’re getting sick .You cough all the time and you’re getting fat. Stop smoking and stop the junk food. Come out and jog with me.” Paula is saying, “I don’t know. I’m very tired after work. I don’t have much energy.”

 

        Д) Перевірка розуміння прослуханого тексту. Let’s answer these questions.

 

(Students answer the questions).

 

        Е) Анкетування: Дотримання правил здорового способу життя.

 

 

 

 

 

“ Check your health.” Good, pupils, and now let’s check if you have good health. Take these papers and fill them.

 

1. How often do you eat fresh fruit?

 

- two or three times a week

- every day

- never

 

2. Which of these sports do you do ones a week or more?

 

- fast walking  

- running

- cycling

- swimming

- skipping

-other exercise

 

3. Do you take sugar in hot drinks?

 

- always

- sometimes

- never

 

4. Is most of the fresh food you eat…

 

- steamed?

- boiled?  

- fried?

 

5. How many chocolate bars or packets of sweets do you eat in a week?

 

- one or two

- more than five

- three or four

 

6. How often do you drink tea or cola?

 

-once a day

-two or more times a day

- never

 

7.  How often do you take cold shower?

- two or three times a week

- every day

- never

 

Teacher: Let’s check .

 

          Є) Драматизація діалогу.

 

Well, and now let’s read the dialogue and you will  learn what we should do to keep fit.

 

WHAT WE SHOULD DO TO KEEP FIT.

 

David: Hi, Steve.  You look fantastic! I haven’t seen you for a long time and you haven’t changed a bit. You really look healthy.

Steve: I guess I do. I hardly ever get a cold, maybe once in 2 or 3 years and that’s all about my illness. I never suffer from anything.

David: No headaches, backaches, pains in the stomach?

Steve: ( laughs): No, and my legs don’t hurt and my arms don’t hurt either.

David: Do you think that’s because of your diet or the exercise you take?

Steve: Oh, I don’t know. I mean I like food, and I think I eat healthy food - fruit, vegetables, lots of salad. But I also enjoy fried food, meat,  fish.  And I like dairy products – milk, cream, sour cream, cottage cheese.   I eat bread and I am fond of pancakes with caviar though I don’t like sweets. In fact I like neither bitter nor sweet things. So, as you see, I can’t say I keep to a diet.

David: No, definitely not. Do you take regular exercise?

Steve: Not enough I think. My work keeps me busy. In summer I play volleyball, swim and ride a bicycle. Last summer I tried to ride a horse but understood that wasn’t my cup of tea.

David: Do you go in for any winter sports?

Steve: Not really. I mean I walk a lot. But no jogging or playing indoors games. So that’s the exercise I do. By the way I don’t smoke and never drink alcohol, only soft drinks.

 

(Pupils read the text.)

 

           Ж)  Перевірка розуміння прочитаного тексту.

 

Teacher: Your task is: choose the right variant according to the text.

 

 1. Steve hasn’t changed a bit.
 2. Steve has changed a lot.

 

 1. Steve suffers from all imaginable illnesses.
 2. Steve never suffers from all imaginable illnesses.

 

 1. Steve’s legs hurt a lot.
 2. Steve’s legs hardly ever hurt.

 

 1. Steve takes a lot of exercise.
 2. Steve doesn’t go in for sports regularly.

 

 1. Steve keeps to a diet.
 2. Steve doesn’t keep to a diet.

 

        З) Виконання завдань у зошиті.

 

Teacher: You have listened and read a lot of about different people, their style of life and I think

                you have your own opinion on this problem. Now you will do some exercises .

 

              (роздатковий дидактичний матеріал)

 

 

 

 

 

Exercise 1

 

Make true sentences. Draw lines to the correct ending.

 

1. Milk, meat and fish... A. are found in cooked food.

2. Fresh fruit and                         B. give you energy.

  vegetables...

 

 3. Fewer vitamins…  C. is good for your teeth.

 4. Bread, rise and sugar.  D. can make you overweight.

 5. Tea, coffee and cola… E. contain plenty of vitamins.

 6. Eating too much sugar… F. is important when you exercise hard.

 7. A lot of fried food… G. are body-building food.

 8. Drinking water…  H. can keep you awake at night.

 

 

 

Exercise 2

 

Teacher: Before doing  the next  exercise look at the table!

               (повторення граматичного правила:  The First Conditional)

 

Read these sentences and say if they are True or False?  Write “T”or “F”.

 

 1. If you exercise hard, your body will lose water.
 2. You will get enough vitamins if you always eat fresh fruit and vegetables.
 3. If you eat a lot of fried food, you will be very slim.
 4. You will have good teeth if you eat lots of sweets and ice cream.
 5. If you drink cola before going to bed, you might not sleep well.
 6. If you eat bread, rise and sugar, you will not have enough energy.  

 

 

 

 1. Заключна частина уроку:

 

 

А) Підведення підсумків.

 

         Teacher: Let’s sum up the results of our work. What rules of healthy living  have you learned?

 

 

Students: 1. We should eat good and fresh food.

                2. We should take more vitamins.

                3. We should go in for sport.

                4. We should spend more time outdoors. We spoke about healthy food which helps us to 

                     keep fit.

Teacher: So, if you want to achieve something, you will have to work hard. But if you want to do

               this easier you have to Keep Your Health.

 

 

 

 

 

            Б)  Домашнє завдання:

 

Teacher:  Write down your hometask:

                Make notes “ What kind of food do your family and friends prefer? Make up a list of

                foods  and be ready to tell us about it in class and say if it is good or not. (Why / Why not). 

 

           B) Виставляння оцінок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздатковий матеріал

“Check your health.”

 

1 How often do you eat fresh fruit?

 

- two or three times a week

- every day

- never

 

2 Which of these sports do you do ones a week or more?

 

- fast walking  

- running

- cycling

- swimming

- skipping

-other exercise

 

3 Do you take sugar in hot drinks?

 

- always

- sometimes

- never

 

4 Is most of the fresh food you eat…

 

- steamed?

- boiled?  

- fried ?

 

5 How many chocolate bars or packets of sweets do you eat in a week ?

 

- one or two

- more than five

- three or four

 

6 How often do you drink tea or cola?

 

-once a day

-two or more times a day

- never

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHAT WE SHOULD DO TO KEEP FIT.

 

David: Hi, Steve.  You look fantastic! I haven’t seen you for a long time and you haven’t changed a bit. You really look healthy.

Steve: I guess I do. I hardly ever get a cold, maybe once in 2 or 3 years and that’s all about my illness. I never suffer from anything.

David: No headaches, backaches, pains in the stomach?

Steve: ( laughs): No, and my legs don’t hurt and my arms don’t hurt either.

David: Do you think that’s because of your diet or the exercise you take?

Steve: Oh, I don’t know. I mean I like food, and I think I eat healthy food - fruit, vegetables, lots of salad. But I also enjoy fried food, meat, fish.  And I like dairy products – milk, cream, sour cream, cottage cheese.   I eat bread and I am fond of pancakes with caviar though I don’t like sweets. In fact I like neither bitter nor sweet things. So, as you see, I can’t say I keep to a diet.

David: No, definitely not. Do you take regular exercise?

Steve: Not enough I think. My work keeps me busy. In summer I play volleyball, swim and ride a bicycle. Last summer I tried to ride a horse but understood that wasn’t my cup of tea.

David: Do you go in for any winter sports?

Steve: Not really. I mean I walk a lot. But no jogging or playing indoors games. So that’s the exercise I do. By the way I don’t smoke and never drink alcohol, only soft drinks.

 

 

 

Task: choose the right variant according to the text.

 

 1. Steve hasn’t changed a bit.
 2. Steve has changed a lot
 3. Steve never suffers from all illnesses imaginable.
 4. Steve’s legs hurt a lot.
 5. Steve’s legs hardly ever hurt.
 6. Steve takes a lot of exercise.
 7. Steve doesn’t go in for sports regularly.
 8. Steve keeps to a diet.
 9. Steve doesn’t keep to a diet.

 

 

1

 

 

doc
Додано
20 березня 2019
Переглядів
321
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку