10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

План-конспект уроку.Тема:"«Організація пересування в поході і виживання в природі групи туристів»

Про матеріал

Розробка уроку з фізичної культури за модулем "Туризм" для учнів 9 класу.

Тема- Удосконалення навичок у подоланні перешкод.

- Розвиток рухових якостей в комплексі.

- Формування знань,умінь і навичок щодо пересування в поході групи туристів, виживання в природі завдяки співпраці, взаємовиручки, спільних дій у колективі..

- Виховання в учнів уваги до оточуючих людей, уміння цінити альтруїзм, взаємопідтримку як спосіб існування в суспільстві.
Перегляд файлу

План-конспект уроку

 

з фізичної культури  учителя вищої категорії  Маріупольського міського ліцею,

міста Маріуполя

Захарової Юлії Юхимівни

 

 

 

 

Тема уроку:

 

«Організація пересування в поході  і  виживання  в  природі  групи  туристів»

 

Клас

9

Дата

19.03.2018

Тип уроку

Комбінований

Цілі

- Удосконалення   навичок у подоланні перешкод.

- Розвиток рухових якостей в комплексі.

- Формування знань,умінь і  навичок  щодо пересування в поході групи туристів,   виживання  в  природі  завдяки  співпраці, взаємовиручки, спільних  дій у колективі..

- Виховання в учнів уваги до оточуючих людей, уміння цінити альтруїзм, взаємопідтримку  як спосіб існування в суспільстві.

Методи та прийоми

Словесні методи (розповідь,  опис,  супроводжуюче  пояснення, інструкції  і  вказівки).

Методи демонстрації ( показ вправ, малюнків, схеми).

Ігровий метод ( « сюжетна  організація »).

Змагальний метод (змагання в грі).

Очікувані результати

 Придбання знань,умінь і навичок в  подоланні штучних і природних перешкод ,  щодо  правильної  організації пересування в поході, виживання в природі групи туристів, завдяки  розподілу особистих  ролей  за  здібностями, формування навички спільних дій, взаємовиручки і взаємопідтримки  в  колективі.

Обладнання

Гімнастичні лави, гімнастичні мати, шведські сходи,перекладина, мотузка, мережа, обручі, картки, або планшет з малюнками, схемами,кеглі,секундомір,пульсометри, свисток, музичні колонки.

Час

1ак/год

 

Етапи  уроку

Зміст уроку

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Соціальна

 форма

Обладнання

Компетентності

Наскрізні

лінії

Час

хв/c

Підго-

товчий

10-13

(хв)

 

1. Шикування в одну шеренгу, привітання

2. Інструктаж із техніки безпеки. 3.Вимірювання ЧСС (пульсу)

4.Повідомлення завдань уроку.

5.Розподіл

(перешикування) учнів для «туристичного» руху  в колоні за показниками пульсу в спокої:

- перший в колоні

 «гід», який веде групу ;

- за «гідом

“ туристи “ з найгіршим показником ЧСС;

-наступні “туристи” з достатнім та високим рівнем фізичного розвитку;

- далі йдуть  інші туристи групи;

- замикають колону

“туристи” з достатнім і високим рівнем фізичної підготовки;

-останнім йде керівник групи(«ватажок»), який тримає в полі зору всю групу,контролює,

несе відповідальність за всіх.

 

 

 

 

 

6.Різновиди ходьби (звичайним кроком; на носках; із високим підніманням коліна;

напівприсиді; із прискоренням)

7. Повільний біг”Змійкою”

8.Перешикування

 

9.Комплекс  ЗРВ туриста

“Привітання сонцю”

(додаток 2)

10.Перешикування

 

 

 Вітається

з учнями

 Мобілізує

на виконання завдань в основній частині уроку. У нормі ЧСС складає 70—80  уд/хв.

   Нагадує правила безпеки,

цікавиться настроєм і самопочуттям учнів.

   Розповідає

про способи виживання

тварин в природі,

 про їх альтруїстичну  поведінку, особистий розподіл обов`язків

під час тривалих переходів, полювання і порятунку від ворогів.

Туристи в поході використовують

 деякі прийоми чіткої  

організації виживання тварин  в природі.

(додаток 1)

Звертає увагу учнів на правильну поставу.

Концентрує увагу учнів на правильну постановку стопи, при ходьбі і  бігу, вільне дихання.

 

 

 

 

 

 

 

Корегує виконання вправ

учнями

 

 

ітаються

 

 Вимірюють ЧСС,

 

 Повідомляють учителя про самопочуття, особисті хронічні хвороби( за наявністю) і за дозвіл,або заборону лікаря до виконання тих або інших вправ.
 

Дотримуються правил безпеки руху в клоні.

 

Тримають

дистанцію в колоні на відстані 1м під час руху в колоні.

Зберігають стрій, не обганяють один одного.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слідкують за власним  диханням.

 

 

фронтальна

 

фсобистої переваги

диференційна

 

фронтальна

 

фронтальна

 

фронтальна


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальна

 

 

секундомір

 

пульсометри

музичні колонки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музичні колонки

 

компетентності

набуття нових знань і навичок про збереження здоров`я ;

математична компетентність

(у самооцінюванні власного фізичного стану)

 

компетентності

екологічної грамотності

(усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини);

 

адаптивні до життєвих  ситуацій ;

 

соціально- культурні компетентності, взаємодії особистості в групі  суспільства;

 

 

 

 

 

 

 

комунікативні компетентності;

здоров`я-

зберегаючі

 

Формування уявлень про збереження та зміцнення  

здоров`я,

фізичного розвитку.

 

Екологічна безпека та сталий розвиток.(Усві домлення людини як частини природи).

Розширення

рухового досвіду.

Формування ціннісних орієнтацій,щодо використання фізичних вправ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зров'я і безпека.

Здоров'я і безпека.

 

30с

 

1хв

 

40с

 

1хв


 

30с

 

2хв

 

5хв

 

 

Основ-ний

(25 хв.)

1.Подолання смуги перешкод:

Повідомляє правила змагання,назначає суддів

Учні діляться на групи, які по черзі долають перешкоди

групова

свисток

музичні колонки

комунікативні:

ініциативність і підприємливість

Громадянська  відповідальність

(через колективну діяльність).

25 хв.

1етап «МИШОЛОВКА»

 

Звертає увагу

на правила безпеки

Учні долають перешкоду  способом лазання і перелазання, намагаючись не зачепити натягнуту мережу і (або)обручі.

змагальна

мережа

і(або) обручі

соціальні компетентності

(уміння працювати з іншими на результат),

ініциативність і підприємливість

Громадянська  відпові-

дальність

(через

співпрацю у команді).

 

2 етап «КУПИНИ»

 

Супроводжуюче інструктує,

пояснює.

Учасники по одному переправляються  по штучним “купинам”.

групова

штучні “купини”

компетентність уміння навчатися (засвоєння умінь і навичок щодо  подолання перешкод )

Формування практичних навичок для проведення активного відпочинку.

 

Основ-ний

 

3 етап «ПЕРЕНІС

ПОТЕРПІЛОГО »

потрібно спорудити “носилки”(сплетіння рук), правильно

укласти і транспортувати потерпілого.

Пояснює правила проходження перешкод

,нагадує правила безпеки.

Під час проходження перешкод,

учні здійснюють взаємо -

допомогу,

взаємо-

підтримку

групова

 

змагальна

 

компетентність уміння навчатися (засвоєння вмінь і навичок що до першої медичної допомоги );

адаптивні до життєвих ситуацій;

 

Громадянська відповіда-

льність

(готовність до співпраці,

толерантність).

 

 

Основ-ний

 

4 етап: “ЧЕРЕЗ «КОЛОДУ»”

Переправа по жорстко закріпленій «колоді» без перил.

Інструктує,

пояснює,нагадує правила безпеки

Виконують техніку безпеки проходження першкод.

Допомагають один одному в команді.

групова

 

штучна

”колода”

(гімнастична лавка)

комунікативні,

соціальні;

 

ініциативність і підприємливість

Здоров`я і безпека (дотримання техніці безпеки).

 

5 етап «ПАВУТИНА»

 

Координує,

виправляє помилки

Тримаючись за руки, всі разом проходять через “павутину”, не торкаючись її.

Долають

перешкоду

не розриваючи рук.

групова

мережа

комунікативні,

соціальні;

 

ініциативність і підприємливість

Громадянська відповіда-

льність.

Здоров`я і безпека,

фізичний розвиток.

 

6 етап «РИБАЛКА»

Учасник обертає скакалку по колу, суперники з іншої команди перестрибують через "вудку", намагаючись не бути  «спійманими рибалкою»

Пояснює правила змагання.

Здійснюють самостраховку.

 

Дотримуються

техніці безпеки.

групова

скакалка

громодянські

компетентності

(робота з іншими на результат);

Колективна діяльність,

фізичний розвиток.

 

7 етап «ВЛУЧНИЙ СТРІЛОК»

Потрібно потрапити  кеглеюв червоне коло.

Корегує діяльність учнів

Нагадує техніку метання

Кожен учасник метає кеглю у ціль.

диференцій-на

кеглі

компетентність -уміння навчатися (у повторенні техниці метання);

Сталий розвиток,

фізичний розвиток.

 

 

Основ-ний

 

 8.”ПІДЙОМ ПО СХИЛУ»

 

 

 

 

 

Спостерігає  за правильністю виконання підйому

Учасники

підіймаються

вгору

по лаві

спортивним

способом.

групова

гімнастична

лавка,

шведські сходи,

свисток

здоров`я-

зберегаючі;

Здоров`я і безпека.

фізичний розвиток.

 

9 етап «ТРАВЕРС»

Переправа по шведській стінці приставним кроком до «спуску» (лавці).

Корегує діяльність учнів,

супроводжуюче

інструктує про правила безпеки,

здійснює страховку.

Дотримуються правил безпеки,

Здійснюють страховку і самостраховку,

Допомагають один одному у

проходженні

смуги перешкод.

групова

гімнастична

лавка,

шведські сходи,

свисток.

компетентність уміння навчатися (засвоєння умінь і навичок щодо  подолання перешкод );

Здоров`я і безпека,

фізичний розвиток.

 

10 етап  «СПУСК ЗІ СХИЛУ» (лавці)

 

Підбиття підсумків змагань

Контролює дотримання

учнями правил безпеки

Відзначає переможців змагань.

Учасники по одному спускаються по лавці спортивним способом.

Учні - судді

рахують штрафні бали

підводять підсумки.

групова
диферен-

ційна

гімнастична

лавка,

шведські сходи,

свисток.

соціально-

адаптивні компетентності ( в здійсненні страховки один одного, взаємо- допомога );

 

математична компетентність;

 

Колективна діяльність.

Формування високих моральних якостей.

Математична грамотність.

Підприєм -

ливість.

 

 

 

Заклю-чний

(6 хв

 

1.Ходьба зі зміною ритму,вправи на відновлення дихання.

2.Шикування в одну шеренгу. 3.Вимірювання ЧСС.

3.Підбиття підсумків

4.Домашнє завдання:  Ознайомитись в інтернет мережі

 « Розподіл  обов`язків в поході»

5.Організоване залишення місця занять.

Підводить підсумки що до  основного правила  організації пересування, виживання в природних умовах  групи туристів:

-розподіл обов’язків

за особистими здібностями,

направлений на взаємо підтримку,

взаємо виручку,

толерантність і альтруїзм.

 

 

У колоні по одному тримають  дистанцію — 2 кроки.

Вимірюють пульс.

Відновлюють дихання.

 

Повідомляють учителя про власне самопочуття.

Підводять підсумки уроку, роблять висновки

 

фронтальна

 

особистої переваги

 

фронтальна

секундомір

пульсометри

здоров`я-

зберегаючі компетентності; 

мпетентність у природничих науках; 

інформаційно- цифрова ;

 

Здоров`я і безпека,

фізичний розвиток

 

Екологічна безпека та сталий рзвиток.

 

Формування навичок до

здорового способу життя.
 

 

6 хв.

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 1                                                                          

 

 

 Чітка організація пересування тварин, особистий розподіл обов`язку

під час тривалих переходів, полювання і порятунку в дикій  природі

(на  прикладі  зграї  вовків)

 

https://lh6.googleusercontent.com/_wm6zaxm2jqW5-496Dc9AsrPJqoUeO_X7LT8XQWsxOUcBdT7CPLOhmnbzSddq4KVDpZmC5HK2KONH_GjTIJzaiHZt7lPOfz337Yf-tkcuD6cmuewKab4kTt5NchSkOZrzrZq_LKY

 

 

 

 

 1.досвідчений вовк

      2.ослаблені, хворі

      3.фізично міцні, спритні

      4.інші члени зграї

      5.найсильніші, спритні

      6.замикаючий колону   ватажок

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                                                           

Комплекс розминки туриста «Привітання сонцю»

https://lh6.googleusercontent.com/0-9bYoVZ-NwR0VhBRkTTlmnBCBy0aIH1LEK9KkXOl92gVaFui6urwGcNhy7K3L84R1E8LctNSnvkC8xCIoZ0qAz_XEJPrLQjT8AdDtYrFVgvjPLAbWVw97DIIYVt0u2sELI8MsZb

 

 

docx
Додано
19 червня 2018
Переглядів
690
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку