План уроку практики "Виконання технологічних операцій з обробки табличних даних"

Про матеріал
Тема програми: Виконання технологічних операцій з обробки табличних даних Тема уроку: Налаштування інтерфейсу програми. Створення електронних таблиць, заповнення їх даними, форматування електронних таблиць.
Перегляд файлу

  Затверджую

                 Старший майстер

                                                                                   _____________ П.І.Б.

 

ПЛАН УРОКУ №_____

 

Професія:  __________________________________________________

Група:_____      Kypc: _________                                               на «___»_____20__ р.

П.І.П. майстра в/н: _______________________________________

Тема програми: Виконання технологічних операцій з обробки табличних даних

Тема уроку: Налаштування інтерфейсу програми. Створення електронних таблиць, заповнення їх даними, форматування електронних таблиць.

Мета уроку:

 •               навчальна: навчити учнів працювати з електронними таблицями; розміщувати інформацію в електронних таблицях; вчитись завантажувати програму опрацювання електронних таблиць; вводити числову, формульну та текстову інформацію за допомогою програми опрацювання електронних таблиць.
 •               розвиваюча: розвивати аналітичне мислення; вдосконалювати практичні вміння з використання програм .
 •               виховна:  виховувати впевненість у власних силах, працелюбність.

 

Тип уроку:

 •                  урок засвоєння нових знань та умінь.

Форма проведення:

            розповідь-пояснення, самостійна робота.

Дидактичне забезпечення: (мета: формування, закріплення знань через

                                                   використання наочності):

 1.               інструкція для роботи з програмою Microsoft Exsel (https://support.office.com),
 2.               матеріали для самостійної роботи.

 

Матеріально-технічне забезпечення: персональні комп’ютери, програмне забезпечення: програма Microsoft Word, ОС Windows 7.

 

 

 

ХІД УРОКУ

 І. Організаційна частина

1) Перевірка стану обладнання.

2) Перевірка наявності учнів на уроці.

3) Записи в журналі та зошиті допуску до роботи згідно правил т/б.

ІІ. Вступний інструктаж

 1.                Повідомлення теми програми і теми уроку.
 2.               Цільова установка уроку.
 3.                Викладення нового матеріал (додаток 1).
 4.                Закріплення нового матеріалу.
 5.                Пояснення та показ найбільш раціональних прийомів і послідовність виконання завдань
 6.               Пояснення правил охорони праці, техніки безпеки та електробезпеки (додаток 3).
 7.               Пояснення характеру та призначення наступної роботи, порядку виконання самостійної роботи.
 8.               Розподіл учнів за робочими місцями, дозвіл приступити до виконання роботи.
 9.               Самостійна робота (додаток 2).

Ознайомитися із роздатковим матеріалом для самостійної роботи ( додаток 2).

   ІІІ. Поточний інструктаж.

Цільові обходи:

 •                   простежити за своєчасним початком роботи учнів та організацією робочих місць;
 •                   перевірити правильність виконання трудових прийомів;
 •                   простежити за дотриманням правил безпеки праці;
 •                   звернути увагу на самостійне виконання робіт учнями;
 •                   конкретно з кожним учнем обговорити виконання даної роботи

-     надати допомогу учням, яким важко працювати в даній програмі.

 1.         Заключний інструктаж:
 1.                Підведення підсумків за урок:
  •                   дотримання правил з охорони праці;
  •                   організація робочих місць;
  •                   дотримання трудової та виробничої дисципліни;
  •                   досягнення мети уроку.

 

 1.                Аналіз робіт, виконаних учнями:
  •                   відзначити учнів, які найкраще працювали продовж уроку;
  •                   аналіз допущених помилок;
  •                   оцінювання навчальних досягнень.

 

 1.                Домашнє завдання   

 

 

Майстер виробничого навчання  ______________ (П.І.Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Теоретичні відомості.

 Часто при обробці даних виникає необхідність зображувати їх у вигляді таблиць. При проведенні розрахунків над даними, які подані в табличній формі, широко використовують спеціальні програми для роботи з електронними таблицями. Іноді такі програми називають табличними процесорами. На екрані дисплея електрона таблиця має вигляд прямокутної матриці, що складається з колонок та рядків, на схрещенні яких утворюються клітинки. Кожна колонка та рядок мають ідентифікатор, так що кожна клітинка визначається однозначно. В клітинки поміщуються числа, математичні формули і тексти. Зараз найширше використовується табличний процесор Microsoft Excel для Windows.

Для запуску програми Excel слід виконати команду Пуск/Программы/Microsoft Microsoft office/ Microsoft Еxcel, після чого на екрані з’явиться вікно табличного процесора. Вікно містить ряд типових елементів: рядок заголовка, рядок меню, яке включає такі пункти:

 1.               Файл - робота з файлами книг (створення, збереження, відкриття файлів, друкування файлів);
 2.                 Главная - містить елементи, які можуть знадобитися на початковому етапі роботи, коли   необхідно набрати, відредагувати текст.
 3.               Разметка страницы -  форматування книг (встановлення параметрів, форматів таблиць);
 4.               Вид - перегляд книг;
 5.               Вставка - вставка в аркуші книг малюнків, діаграм та інших типів даних;
 6.               Формулы- вставка в аркуші книг формул.
 7.               Данные- cортування рядків таблиці, отримання зовнішніх данних.
 8.               Рецензирование – захист аркушів книги і вмісту заблокованих чарунків, визначення діапазонів, які можна редагувати.
 9.               Надстройки – установлюючий компонент, який додає команди користувача і нові можливості до додатків Microsoft Office.

Наступні типові елементи:

 •               Панелі інструментів. Для вибору потрібної панелі слід переключатися по вкладкам меню.
 •               Рядок формул. Для введення та редагування формул, у першому вікні рядка виводиться адреса поточної чарунки.
 •               Рядок стану. У цей рядок виводиться інформація про хід виконання деяких операцій.

 

 

Основні елементи Excel.

 Книга – це документ, який створюється у табличному процесорі Excel. Кожна книга складається з листів таких типів: робочі листи, листи діаграм, листи макросів, модулів, листи діалогу. Робочі листи -  це електроні таблиці, що складаються з колонок і рядків. Максимальне число  колонок таблиці –  255, рядків –  16384.  Колонки  позначаються  зліва  направо  літерами - A…Z, AA-AZ…. Рядки позначаються зверху вниз цифрами від 1 до 16384. На перетині колонки і рядка розміщується чарунка.

Позначення (адреса) чарунок складається з позначення колонки та рядка. Табличний курсор переміщується по таблиці за допомогою клавіш керування курсором або за допомогою миші.

Excel має могутні засоби адаптації до вимог конкретного користувача. За їх допомогою можна змінити зовнішній вигляд екрану програми, параметри редагування, перегляду, збереження, друкування таблиць. Вікно має ряд вкладок, розгорнувши вкладку, можна встановити відповідні параметри.

Вкладка Вид дозволяє встановити або відмінити індикацію рядка формул і рядка стану, показ смуг прокрутки і ярликів листів та ін.

        Створення та збереження файлів книг. При створенні нового файла Microsoft Excel слід вибрати команду Пуск/Все программы/ Microsoft Office/ Microsoft Excel 2007 або створити  за допомогою контекстного меню правою кнопкою миші на робочому столі. Робота з файлами книг виконується за допомогою пункту горизонтального меню Файл.

 Створення таблиці. При створенні нового документа слід вибрати команду Файл/Создать/Новая книга. На екрані з’явиться нове вікно документа з іменем Книга1 або Книга 2, або…) для вводу даних таблиці.

          Завантаження таблиці. Будь-яка таблиця, яка була збережена під певним іменем, може бути завантажена до процесору Excel для подальшого редагування або перегляду. Для цього слід скористатися командою Файл/Открыть На екрані з’явиться вікно діалогу, робота з яким відбувається за стандартними правилами, тобто треба вказати дисковод, папку, ім’я файлу.

Збереження книги. Для збереження таблиці слід виконати команду Файл/Сохранить або натиснути на рядку заголовка кнопку

docx
Додано
17 червня
Переглядів
82
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку