10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

План виховної роботи (шаблон - зразок)

Про матеріал

 Проведення виховної години.

 Перевірка щоденників.

 Проведення заходів у класі за планом роботи.

 Робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування.

 Контроль за виконанням доручень.

 Організація прибирання пришкільної території.

 Робота з батьками.

 Робота з учителями, що працюють у класі.

 Зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою), отримання довідок про хвороби учнів.

Перегляд файлу

Перегляд файлу

                                   

 

 

 

                           НА РІВНІ ШКОЛИ

 

                               НА РІВНІ КЛАСУ

 

      НАПРЯМ РОБОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до природи

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до праці

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДАТА  ПРОВЕДЕННЯ

 

                              

 

 

 

                           НА РІВНІ ШКОЛИ

 

                               НА РІВНІ КЛАСУ

 

      НАПРЯМ РОБОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до природи

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до праці

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДАТА  ПРОВЕДЕННЯ

 

                                          

 

 

                           НА РІВНІ ШКОЛИ

 

                               НА РІВНІ КЛАСУ

 

      НАПРЯМ РОБОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до природи

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до праці

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДАТА  ПРОВЕДЕННЯ

 

                                     

 

 

                           НА РІВНІ ШКОЛИ

 

                               НА РІВНІ КЛАСУ

 

      НАПРЯМ РОБОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до природи

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до праці

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДАТА  ПРОВЕДЕННЯ

 

                               

 

 

                           НА РІВНІ ШКОЛИ

 

                               НА РІВНІ КЛАСУ

 

      НАПРЯМ РОБОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до природи

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до праці

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДАТА  ПРОВЕДЕННЯ

 

 

                                   

 

 

                           НА РІВНІ ШКОЛИ

 

                               НА РІВНІ КЛАСУ

 

      НАПРЯМ РОБОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до природи

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до праці

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДАТА  ПРОВЕДЕННЯ

 

                                        

 

 

                           НА РІВНІ ШКОЛИ

 

                               НА РІВНІ КЛАСУ

 

      НАПРЯМ РОБОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до природи

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до праці

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДАТА  ПРОВЕДЕННЯ

 

                                      

 

 

 

                           НА РІВНІ ШКОЛИ

 

                               НА РІВНІ КЛАСУ

 

      НАПРЯМ РОБОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до природи

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до праці

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДАТА  ПРОВЕДЕННЯ

 

 

 

                           НА РІВНІ ШКОЛИ

 

                               НА РІВНІ КЛАСУ

 

      НАПРЯМ РОБОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до природи

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до праці

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДАТА  ПРОВЕДЕННЯ

 

 

                                         

 

 

 

                           НА РІВНІ ШКОЛИ

 

                               НА РІВНІ КЛАСУ

 

      НАПРЯМ РОБОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до природи

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до праці

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДАТА  ПРОВЕДЕННЯ

 

 

Перегляд файлу

 

                 Мета та основні напрями виховної роботи

 

 ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

ВИХОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Сформованість основ духовно – морального та фізичного розвитку особистості:

 • усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психіч-ного, соціального, духовного, культур-ного) свого і кожної людини;
 • адаптація до змін навколишнього середо-вища,пізнання прекрасного в собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегу-ляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;
 • знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігіє-ни, рухового режиму).

 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї,РОДИНИ, ЛЮДЕЙ

ВИХОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Сформованість основ національних та загальнолюдських цінностей:

 • уміння та навички підтримки та збере-ження міжособистісної злагоди, запобі-гання та мирного розв’язання конфлікт-тів;
 • здатності враховувати думку інших лю-дей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших;
 • сформованість моральних якостей (чуй-ності, чесності, справедливості, гід-ності, толерантності, милосердя, взає-модопомоги, товариськості, співпережи-вання, щедрості, поваги до особистос-ті).

 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

ВИХОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави:

 • повага до людини праці;
 • вміння і навички само обслуговуючої праці;
 • почуття відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, старанності, наполегливості;
 • початкові уявлення про світ професій.

 

 

               ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

ВИХОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Сформованість понять та уявлень про довкілля:

 • усвідомлення краси природи як унікаль-ного явища в житті людини;
 • пізнавального інтересу до природи;
 • необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї;
 • дбайливого ставлення до природи в тра-диціях українського народу;
 • ставлення до рослин та тварин на заса-дах білетики.

 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

ВИХОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті та мистецтві:

 • основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності;
 • вміння відчувати та розуміти художні образи;
 • навичок виконувати творчі завдання.

 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ

ВИХОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу:

 • почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;
 • приналежності до української нації, відчуття себе громадянином України, ша-нування державних символів, Конституції України;
 • любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв та обрядів;
 • розуміння правил взаємодії людей у ко-лективі, суспільстві та без конфлікт-ність їхнього спілкування, толерантного ставлення до представників інших націо-нальностей, шанобливого ставлення до їхньої культури, релігій, традицій.

 

 

 

 

Перегляд файлу

                              Циклограма роботи класного керівника

      Щоденно:

        З’ясування причин відсутності учнів , фіксація пропусків у класному журналі.

        Бесіди з учнями, що запізнюються.

        Організація чергування в класі.

        Індивідуальна робота з учнями.

        Контроль зовнішнього вигляду школярів.

        Організація харчування дітей.

     Щотижня:

        Проведення виховної години.

        Перевірка щоденників.

        Проведення заходів у класі за планом роботи.

        Робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування.

        Контроль за виконанням доручень.

        Організація прибирання пришкільної території.

        Робота з батьками.

        Робота з учителями, що працюють у класі.

        Зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою), отримання довідок про хвороби учнів.

      Щомісяця:

        Проведення класних зборів.

        Проведення бесіди з безпеки життєдіяльності.

        Організація чергування класу по школі.

        Відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі.

        Тестування та анкетування учнів з метою вивчення  та аналізу

           розвитку учнівського колективу.

        Контроль за станом підручників.

        Зустрічі з батьківським активом.

        Відвідування учнів удома.

      Один раз на семестр:

        Оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту.

        Заповнення табелів успішності та видавання їх учням.

        Проведення батьківських зборів.

        Участь у роботі семінару, методичного об’єднання класних керівників.

        Аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи.

        Складання плану роботи на канікули. 

     Один раз на рік:

        Аналіз та складання плану виховної роботи.

        Проведення відкритого виховного заходу.

        Оформлення особових справ учнів.

        Статистичні відомості про клас (на 5 вересня).

        Робота з підручниками (видача на початку навчального року та здавання в бібліотеку наприкінці    року).

        Написання характеристик (за необхідністю).

Перегляд файлу

                                Кількісний склад класу

 

                                        І семестр

Кількість учнів - __________ чол.

 

 

              Роки народження

Всього

Хлопчики

 

 

 

Дівчатка

 

 

 

Всього

 

 

 

Прибуло__________________________________________

Вибуло  __________________________________________

Стало     __________________________________________

                                           ІІ семестр

Кількість учнів - __________ чол.

 

 

              Роки народження

Всього

Хлопчики

 

 

 

Дівчатка

 

 

 

Всього

 

 

 

Прибуло__________________________________________

Вибуло  __________________________________________

Стало     __________________________________________

 

                       Соціальний паспорт класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Прізвище, імя

Кількість дітей

Сімя  неповна

Сімя  повна

Багатодітна

Є діти-сироти

Є діти-інваліди

Батьки- інваліди

Малозабезпечені

Діти-чорнобильці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Структура учнівського самоврядування

 

                      Дружина ім. А.І. Єременка

 

Загін «Барвінчата» (учні 4 класу)

 

Девіз :

 

«Щоб бути нам здоровими,

Ми маємо завжди:

Трудитись і навчатися,

Здоровя берегти !»

 

Голова загону (член ради правління школи)

 

Доручення у класі:

 

 • Командир
 • Черговий
 • Бібліотекар
 • Квітковод
 • Санітар
 • Помічник

 

 

Доручення змінюються щотижня з метою створення ситуації успіху для кожної дитини та можливості випробувати себе в ролі керівника  ,  організатора , ініціатора  чи   виконавця певної справи.

 

 

 

                 Режим роботи школи

 

                            І семестр

                1 вересня -  29 грудня

 

                           ІІ семестр

                 14 січня – 25 травня

 

                           Канікули

 

                 Осінні    30.10 – 05.11

                 Зимові    30.12 – 14.01

                 Весняні   26.03 – 01.04

 

 

 

Проблема, над якою працює вчитель:

 

 

«Виховання в учнів

моральних цінностей

та якостей

успішної особистості»

 

 

 

 

 

 

 

                 Таланти та здібності дітей

 

Прізвище

Чим цікавиться дитина

Задіянісь у гуртковій роботі

1.

Ахмедов М.

 

 

 

 

 

2.

Бережний К.

 

 

 

 

 

3.

Гетьман І.

 

 

 

 

 

4.

Макаренко К.

 

 

 

 

 

5.

Маробян К.

 

 

 

 

 

6.

Половинка О.

 

 

 

 

 

7.

Черкасова Т.

 

 

 

 

 

8.

Щербак А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Непередбачена робота з учнями

 

                             Зміст роботи

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Індивідуальна робота з учнями

 

                               Зміст роботи

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Організація колективу учнів

 

                             Зміст роботи

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Робота з батьками

 

Дата

ПІП батьків

Телефон

Доручення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Робота  батьківського комітету

 

                           Склад батьківського комітету

 

Голова б/к

 

 

Члени б/к

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

               Засідання батьківського комітету

 

Дата

Тема для обговорення

Прийняте рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Відвідування батьківських зборів

 

 

Прізвище

   Дата проведення, присутність

 

 

 

 

 

1.

 Ахмедов

 

 

 

 

 

2.

Бережний

 

 

 

 

 

3.

Макаренко

 

 

 

 

 

4.

Маробян

 

 

 

 

 

5.

Гетьман

 

 

 

 

 

6.

Половинка

 

 

 

 

 

7.

Черкасова

 

 

 

 

 

8.

Щербак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Тематика батьківських зборів

 

                     Тема

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Стислий план батьківських зборів у 4 класі

                                        Марківської ЗОШ І-ІІ ст. № 1

 

Дата _____   _____   _______ р.

 

Питання для обговорення

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                              Протокол батьківських зборів №

                                       від  ____________

 

Присутні _____ чол.

Запрошені _________________________________________________

Слухали: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вирішили:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Секретар

 

 

                                 Паспорт здоровя

 

Прізвище дитини

Зріст

Вага

Група здоровя

1.

Ахмедов М.

 

 

 

 

 

2.

Бережний К.

 

 

 

 

 

3.

Гетьман І.

 

 

 

 

 

4.

Макаренко К.

 

 

 

 

 

5.

Маробян К.

 

 

 

 

 

6.

Половинка О.

 

 

 

 

 

7.

Черкасова Т.

 

 

 

 

 

8.

Щербак А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Характеристика колективу

 

   В 1 класі 2014-2015 н.р. навчається 10 дітей, з них 6 хлопчиків і 4 дівчинки.

   До школи 5 дітей відвідували дитячий садок, 5 виховувалися вдома.

   Всі діти фізично розвинені, відповідно до медичних довідок , 10 учнів зараховано до основної групи по фізкультурі.

   Як показали заняття з майбутніми першокласниками, в основному діти мають достатній запас слів, вміють слухати, виконувати вказівки вчителя, задавати питання та відповідати на питання, поставлені вчителем. Діти також дуже рухливі, легко вступають у гру, підчиняються правилам.

   Вже проявив свої художньо-естетичні здібності Ахмедов Максим, дуже охайний під час письма Бережний Кирило,  найбільш ерудований сед дітей Мароб’ян Кирило, дуже допитливі Черкасова Таня, Макаренко Катерина, Підоприггора Настя, Іваненко Олексій, має танцювальні здібності Стоянова Каріна, дуже рухливі та спортивні Мухарін Антон та Гетьман Ілля.

   Виходячи зі своїх попередніх спостережень , ставлю на І семестр за мету : згуртувати колектив учнів,  сформувати актив класу,  виявити інтереси та нахили дітей , сприяти розвитку їх талантів та здібностей.

 

 

Зображення 84 з 165110

 

 

Перегляд файлу

Перегляд файлу

Перегляд файлу

zip
Додано
27 червня 2018
Переглядів
2453
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку