План виховної роботи школи на 2019-2020 н.р.

Про матеріал
План вихоної роботи школи розроблений за основними орієнтирами виховання. Основною метою у вихованні учнів у 2018-2019 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.
Перегляд файлу

Гайворонська філія № 2  комунального закладу «Гайворонський ліцей № 2»

Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 

26301 м. Гайворон Кіровоградської області вул. Шкільна,11 тел. 5-11-26

E-mail:shool3hayvoron@ukr.net

 

Схвалено на засіданні                «ПОГОДЖЕНО»         «ЗАТВЕРДЖЕНО»

педагогічної ради                             ЗАВІДУВАЧ ФІЛІЇ                    ДИРЕКТОР ЛІЦЕЮ

Протокол №___

від____________201___року         _________ Давимока О.В.     _________ Поліщук В.П.

                                                     _______________ 201___р.   ___________ 201___р.

 

 

 

 

План виховної роботи

філії №2

КЗ «Гайворонський ліцей №2»

на 2019-2020

навчальний рік

 

 

І.Аналіз виховної роботи за 2018– 2019 навчальний рік

 

Протягом 2018-2019 навчального року виховну роботу філії #2 КЗ «Гайворонський ліцей №2"було організовано з урахуванням основних положень Конституції України, згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства»,  «Про попередження насильства в сім'ї», згідно програми «Основні орієнтири виховання» (1-11 кл.), концепції виховної роботи школи та  річного плану роботи навчального закладу на 2018– 2019 навчальний рік.

    Адміністрацією школи та педагогічним колективом було створено систему виховної  роботи, структура якої забезпечила реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних форм виховної  діяльності у процесі навчання і позакласній діяльності, впровадження у виховний процес інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, роботу органів учнівського самоврядування, співпрацю трикутника «школа-учні-батьки». Крім того, протягом навчального року було змістовно організовано дозвілля для школярів. Керуючись інтересами і потребами учнів, в школі було створено умови, які дали кожній дитині можливість реалізувати свої здібності, самовизначитись у різних видах діяльності.

 Метою виховання є особистісно-зорієнтоване навчання і виховання, спрямоване на розвиток і реалізацію інтелектуальних і духовних якостей особистості вихованців, прагнення до взаєморозуміння, взаємодії, самореалізації. Вирішуючи це завдання, школа забезпечила різні види діяльності позакласної сфери: гурткової, спортивної, художньо – естетичної роботи, максимально сприяла розвитку і самовизначенню особистості дитини.

Основними завданнями виховної роботи школи в 2018-2019 навчальному році були:

 1. Впровадження «Основних орієнтирів  виховання учнів 1-11 класів»  загальноосвітніх навчальних закладів України.
 2. Посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання.
 3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
 4. Удосконалення превентивного виховання.
 5. Удосконалення системи роботи щодо формування ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини; підготовки  підростаючої  молоді до дорослого, сімейного життя.
 6. Урізноманітнення форм і методів співпраці школи і сім’ї.
 7. Інтегрування зусиль органів учнівського самоврядування  та батьківської громади, педагогічного колективу при організації виховної роботи.
 8. Забезпечення відзначення важливих пам’ятних  та ювілейних дат 2018/2019 навчального року з метою створення ефективної системи національно-патріотичного виховання, морально-духовного, культурного розвитку дитини.
 9. Максимальне охоплення учнів позакласною та позашкільною роботою.
 10. Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян. Формування гігієнічних навичок і засад, здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
 11. Створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також – результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів.
 12. Оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової. 

Варто відзначити, що в 2018-2019 навчальному році виховна робота школи була побудована за циклами та тематичними тижнями. Це дозволяло зосередити сили учасників виховного процесу на спільній темі і організовувати роботу більш цілеспрямовано.

Планування виховної роботи класними керівниками - один із головних факторів успішного виховного процесу.Педагогічний колектив школи володіє методикою планування. Усі класні керівники складали психолого-педагогічні характеристики класу, формували чіткі цілі та завдання виховання. Планування роботи велося за такими розділами:

1 – національно-патріотичне виховання;

2 – основні виховні заходи;

3 – індивідуальна робота з дітьми;

4 – охорона життя і здоров'я;

5- робота з батьками.

   Пріоритетними напрямками діяльності  учнівського парламенту були: використання потенціалу краєзнавчої роботи щодо патріотичного виховання учнів школи; виховання в учнів громадянських якостей; профілактика й попередження шкідливих звичок та правопорушень серед учнів; формування соціальної компетентності (відповідальної, вольової поведінки; значення особистості у шкільному та громадському житті); підвищення ефективності профорієнтаційної роботи через інтеграцію діяльності всіх ланок: навчальної, позакласної та позашкільної  роботи, співпраці з батьківським комітетом,дитячими та громадськими організаціями; вдосконалення методів роботи з активами класів та надання методичної допомоги, передача досвіду організаторської роботи, розробка системи стимулювання та заохочення учнів-лідерів, учнів-консультантів; формування системи життєвих цінностей, створення умов для ефективного формування моральної культури учнів; використання засобів ІКТ.

 Лідери учнівського самоврядування школи були активними учасниками всіх загальношкільних заходів.

    ШПД працював згідно свого Статуту. Учні- лідери були активними учасниками колективних творчих справ: були волонтерами, краєзнавцями, а також брали участь у засіданнях районного парламенту дітей, де президент ШПД ТЕМП Кругляк О. очолив посаду голови комісії партнерства та міжнародних відносин у РПД. Також працювала Школа лідера «Вір у себе». В кінці навчального року було підведено підсумки діяльності учнівського самоврядування, прізвища найактивніших учнів-лідерів за різними номінаціями внесено до грамот, які були вручені їм на урочистій  підсумковій лінійці (Кругляк О., Плахотнюк М., Прийомська Є., Гороховський В., Жуковський С., Хаб’юк Є., Яремковська А.).

   Крім цього у кожному класі були також сформовані органи учнівського самоврядування, обрані старости класів та їх заступники з різних питань: освіти, праці, здоров’я та спорту, культури та інше. Це дало змогу залучити до справ школи значну кількість дітей. Кожна з комісій розробила плани, відповідно до яких організовувала свою роботу. Робота учнів в учнівському самоврядуванні посприяла вихованню в учнів вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.

   У 2018-2019 навчальному році на базі школи  від Гайворонського ЦДЮТ діяло 2 гуртки (хореографічний гурток «Подоляночка» (керівник –Семенченко Л. С.), декоративно-прикладного мистецтва «Дивоцвіт» (керівник –Марковська Л. Ю.)), де розвивали свої творчі здібності 73 учнів школи, що становить 62%від загальної кількості учнів школи.

   Гуртківці були учасниками   шкільних, районних та міжнародних заходах.

Згіднорічного плану школи та наказів районного відділу освіти у було організовано та проведено такі заходи:

Було проведено традиційні шкільні свята: День Знань, День працівника освіти, спортивне свято «Козацькі забави», Свято урожаю, День Музики, День українського козацтва, свято «Козацькому роду нема переводу», День української мови та писемності, Міжнародний день толерантності, День свободи, Міжнародний день боротьби зі СНІДОМ, Андріївські вечорниці, свято «Ой хто, хто Миколая любить»,  новорічні свята для учнів 1-9 класів, День Святого Валентина, Міжнародний день рідної мови, свято «Рідне слово – диво калинове», загальношкільне свято «8 березня – свято весни», свято зустрічі птахів, День сміху, свято «День здоров’я», День матері, Міжнародний день сім’ї, свято Останнього дзвоника та інші.

Одним із пріоритетних напрямків роботи в цьому навчальному році було патріотичне виховання. Патріотичне виховання має на меті виховання національної свідомості, любові до землі та до свого народу. З метою реалізації принципів національно-патріотичного вихованняу дитячому середовищі у закладі було проведено патріотично-спортивне свято «Козацькому роду – нема переводу», конкурсно-пізнавальну програму «Козацькі розваги», лінійку-реквієм, присвячену вшануванню пам'яті жертв голодомору, свято «Герої Крут у нашій пам’яті назавжди», вечір пам’яті «День пам’яті Небесної Сотні», День Чорнобильської трагедії «Мій біль – Чорнобиль» та інші. Також у рамках районної програми «Я-патріот» із  членів учнівського самоврядування було сформовано рій «Нащадки козаків», які займалися рядом завдань для «Доброго діла».

  Робота з морально-правового виховання в школі була спрямована на формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялося вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях. Громадянське та морально-правове виховання забезпечується в школі через систему заходів, спрямованих на формування етичної культури учнів, виховання милосердя та співпереживання. З цією метою в школі було проведено «Міжнародний день толерантності», «День свободи. Акція «Засвіти свічку», «Міжнародний день інвалідів», годину спілкування «Життя людини – найвища цінність», «Міжнародний день боротьби з наркоманією», свято «У країні добрих та ввічливих людей», лінійку «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» та інші. Також з метою морального виховання та виховання толерантності для учнів школи були проведені тематичні виховні години «Я хочу стати кращим», «Мої життєві принципи», «Стратегія прийняття моральних рішень».

 Художньо-естетичне виховання та сприяння творчому розвитку особистості наполегливо проводилося класними керівниками, педагогом-організатором, вчителями, адміністрацією. Виконуючи завдання художньо-естетичного виховання щодо розвитку інтересу до культури рідного краю, виховання естетичного смаку, відчуття прекрасного в школі проводились такі заходи: відзначення міжнародного Дня музики, ряд заходів до відзначення Дня Святого Валентина (конкурси газет, віршів, валентинок), конкурси газет та плакатів до Дня Вчителя та 8 березня.

      Основним питанням виховної роботи школи було формування здорового способу життя, яке мало місце практично у всіх заходах впродовж навчального року. З метою фізичного виховання учнів, розвитку в них інтересів до занять спортом у школі проводилися спортивні змагання в рамках Дня захисника Вітчизни та декади фізичної культури і спорту, зокрема змагання «Веселі старти» та свято «День здоровя» . Учні школи були постійними учасниками та переможцями спортивних змагань міського рівня. З метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного фізичного та психічного розвитку дітей протягом навчального року робота проводилася класними керівниками на годинах спілкування, в позаурочний час, перед екскурсіями та  культпоходами.

     В постійній співпраці з батьками були класні керівники. На батьківських зборах розглянуті питання:

- результати навчання учнів;

- відвідування навчальних занять;

- стан дитячого травматизму;

- аналіз стану дисципліни;

- профілактика захворювань;

- питання профорієнтації;

- підготовка до державної підсумкової атестації;

- літнє оздоровлення учнів;

- безпека життєдіяльності учнів в літній період. „Про запобігання всім видам дитячого травматизму”

 - шкідливі звички;

 - правова освіта.

Протягом року, у відповідності до річного плану роботи, згідно Положення про проведення Тижнів безпеки життєдіяльності та з метою популяризації знань правил безпеки життєдіяльності дітей та здорового способу життя в школі проведено п'ять Тижнів безпеки життєдіяльності.

Суттєву роль у здійсненні системи роботи школи з виховання свідомого громадянина України зі сформованою життєвою компетентністю є діяльність з превентивного виховання, до заходів якого входить попередження злочинності та правопорушень, виявлення негативних змін у поведінці учнів, вивчення причин і умов, що сприяли їм, надання консультативної допомоги підліткам з девіантною поведінкою.

На початку навчального рокубула проведена соцпаспортизація класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів відповідних категорій. На обліку в школі перебувають:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування -0;

- діти-інваліди -0;

- діти, з малозабезпечених сімей -6;

- діти з багатодітних сімей-11 ;

- діти, які перебувають на внутрішкільному обліку- 6;

 З учнями девіантної поведінки постійно проводилася відповідна робота: профілактичні бесіди, відвідування учнів вдома, розмова з учителями з приводу поведінки на уроках. До роботи з вищеназваними сімями та учнями залучалися медпрацівники, практичний психолог, кримінальна міліція, служба у справах неповнолітніх.

         На належному рівні була організована робота з дітьми «групи ризику»та із сім’ями, що потрапили в складні життєві обставини . Згідно плану працювала Рада профілактики правопорушень. В рамках роботи з учнями, схильними до скоєння правопорушень, проводилися  профілактичні заходи. Члени Ради профілактики співпрацювали з батьківськими комітетами, ССД, РЦСССДМ, поліцією, діяв батьківський лекторій, проводилися психолого-педагогічні консультації для батьків. За 2018-2019 н. р. було проведено 12 засідань ради профілактики правопорушень стосовно: пропусків занять без поважних причин (Дудник В., Кучер І., Пустовіт А., Меланич В., Меланич І.);порушення внутрішньошкільних правил поведінки для учнів (Ременяка А., Мироненко О., Стус О., Дудник В., Кучер І.).

  Психологічна служба школи виявляла персональні, міжособистісні, сімейні труднощі і конфлікти, дитячі угрупування соціального ризику, надавала необхідну консультативно-методичну і психолого-педагогічну допомогу.

   Для вивчення професійних нахилів і можливостей проведено тестування учнів 9-х класів з метою надання допомоги у їх професійному самовизначенні.

  Постійно діяв консультпункт, куди зверталися за порадою учні, батьки, вчителі.

    Щоденно проводились рейди «Шкільне подвір’я», «Запізнення»,  щомісяця – рейд «Урок». На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічним колективом проводилася системна  робота з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, а саме: класні керівники щоденно вели облік відвідування учнями навчальних занять у книзі обліку відвідування занять, в яку після першого уроку заносили відомості про відсутніх учнів. Інформація про систематичні пропуски окремих учнів використовувалася під час проведення засідання Ради профілактики, для індивідуальних бесід з учнями та батьками, під час проведення батьківського лекторію. З учнями, які пропускають заняття без поважних причин, систематично проводилася профілактична робота, а також з їх батьками.

       Адміністрація школи  постійно підтримувала звязки з громадськими установами, з органами виконавчої влади, службою у справах дітей, у проведенні гуманітарних акцій, оперативної допомоги проблемним дітям. 

З боку адміністрації школи вівся постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. В навчальному закладі заведено загальношкільні журнали обліку відвідування. Підсумки відвідування аналізувалися класними керівниками, щомісяця розглядаються на нарадах при директорі, періодично на педрадах, радах профілактики. Вживалися необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. З учнями та їх батьками  проводилась індивідуальна профілактична робота, направлена на недопущення пропусків навчальних занять без поважних причин.

Аналіз організації виховної роботи у 2018-2019 навчальному році свідчить про те, що робота була керованою, планомірною і дала здебільшого позитивні результати у рівні вихованості учнів, згуртованості класних колективів, зростанні творчої віддачі педагогів. Але у виховній роботі було ряд недоліків: потребує подальшого розвитку робота зі шкільного самоврядування; оновлення стендів «Виховна робота у школі», «Подорожі та екскурсії», «Наше дозвілля», «Учнівське самоврядування»; є необхідним розширення мережі гуртків та їх якісна робота та інші.У виправленні цих недоліків у 2019-2020 навчальному році планується активізувати роботу класних керівників та органів учнівського самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Основні завдання виховної роботи

на 2019-2020 навчальний рік

 

Основною метою у вихованні учнів у 2018-2019 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

У роботі з учнями педагогічні працівники школи спираються на: Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національну стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2015 року №344/2019), Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році, Концепцію Нової української школи. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р,Концепцію підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 281-р ,Концепцію розвитку громадянської освіти в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3.10. 2018 року, №710,План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017—2020 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 743-р, Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015  № 641,Інформаційні матеріали до 5-річчя від початку збройної агресії Російської Федерації проти України. Лист Міністерства освіти і науки України від 14.03.2019 №1/9-156, Закон України Про повну загальну середню освіту та здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

 • Виховання патріотизму
 • Громадянське виховання
 • Превентивне виховання
 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Серед основних завдань — національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, національних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

У зв’язку з визначеним основним завданням протягом  2019-2020 навчального року планується приділяти особливу увагу національному та патріотичному вихованню, тому в план виховної роботи включені заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, а також заходи з реалізації завдань, висунутих у методичних рекомендаціях МОН з питань виховної роботи в школах наказ МОН від 25.08.2018 № 337  «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у навчальних закладах  на  2018 – 2020 роки),а також згідно районної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді  «Я-патріот» 2017-2021 р.р.,затвердженої рішенням Гайворонської районної ради від 24.03.2017 р. №128 та листа МОН України від 16.08.2019 № 1/9-523 "Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році".

 2019-2020 навчальний рік – це останній етап реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, який передбачає виконання наступних очікувань: забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам'яті; зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов'язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави; збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки; створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді; консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління.

Метою проведення заходів до відзначення пам’ятних дат, є:

- поглиблення знання учнів про ключові події ХХ та ХХІ столітть, політичних, громадських, військових, культурних діячів, які були визначними для українського державотворення;

- актуалізація серед учителів та учнів ідеї соборності та суверенності держави – головних передумов розвитку незалежної України;

- формування та розвиток різні види вмінь, навичок, які мають стати фундаментом формування громадянської, історичної та національної свідомості школярів;

- активізація пізнавального інтересу учнів до засадничих державотворчих подій історії України ХХ-ХХІ столітть;

- сприяння розвитку всіх видів інтелекту (академічного, практичного, креативного, емоційного й соціального) як умови всебічного розвитку особистості, її самореалізації;

- формування активної громадянської позиції учнів і почуття патріотизму.

  Пріоритетними для учнів початкових класів є активні методи, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. Оскільки у молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то найбільш доцільними є такі форми діяльності: гра-мандрівка («Подорож містами України»), екскурсія («Духовні місця краю»), ігрова вправа, колективне творче панно («Моя Батьківщина»), бесіда, усний журнал («Ми – українці»); Заплановано проведення гри-мандрівкі, екскурсії, уявної подорожі по Україні, складання карту з пазлів – 24 областей та АР Крим; ознайомлення з кордонами країни: Україна – Європейська країна.

 Складовою позакласної виховної роботи в поточному навчальному році стане підготовка і презентація проектів патріотичного змісту, як наприклад: написання творів про земляків, які прославили рідний край, листів підтримки своїм ровесникам, котрі перебувають в зоні АТО, вітальних листівок захисникам Батьківщини.

 Враховуючи вікові особливості учнів основної школи, у роботі з ними обрані такі форми роботи: зустріч, просвітницький тренінг,  родинна вітальня, колективна творча справа (жива газета, випуск газети, свято-презентація, усний журнал та ін.), проект, колаж,  пошукова гра, художня галерея.

Для учнів середніх класів заплановані заходи просвітницького характеру із залученням фахівців даної проблематики, громадських і політичних діячів: семінари, круглі столи, лекції-презентації на тему першої незалежності та Соборності України. Наприклад, «Твоєю силою, волею, словом…», «Незалежність починається з тебе», «Без Соборності немає незалежності», «Разом з власної волі з 1919-го», «Українська революція та перша незалежність», «Злилися воєдино однині…»; ділові ігри, вікторини, диспути, брейн-ринги, обговорення, ток-шоу «Єднання заради Незалежності»; відео-уроки з подальшим обговоренням «Шлях до незалежності», «Разом з власної волі з 1919-го»; екскурсії (в тому числі віртуальні) до музеїв, місць пам’яті, пов’язаних із подіями Української революції, бібліотек; відвідання тематичних виставок; конкурси наукових проектів, регіональних і краєзнавчих презентацій з історії української державності «У боротьбі за незалежність».

Звернення до подій минулого та сьогодення буде доцільним завдяки використанню літературної спадщини українських письменників:Т. Шевченка, Лесі Українки, Ю.Федьковича, В. Барки, У. Самчука,В. Сосюри, О. Гончара, О. Довженка, П. Загребельного, В. Симоненка,Л. Костенко, В. Стуса та інших. Глибокий аналіз подій, учинків героїв їх творів сприятиме формуванню важливого розуміння того, що упродовж історії людства українці, як і інші народи, безпосередньо брали участь у виробленні системи загальнолюдських цінностей, збагачували світову мистецьку скарбницю. Таке розуміння історичного процесу гартуватиме гордість за свій народ, а отже, формуватиме патріотичну особистість.

Події, які переживає народ України упродовж 2013-2019 років, ще раз засвідчили, що проголошена у 1991 р. державна незалежність потребує постійного захисту, глибокого розуміння та оцінки того, що відбувається навколо нас. Тому на позакласні заходи планується запрошувати учасників бойових дій на Сході країни, представників волонтерських організацій, учасників Революції Гідності, членів сімей бійців АТО.

Темами для обговорення стануть мужність українських військових та добровольців, їх вірність Присязі українському народові, готовність віддати життя за мир і спокій в Україні, а також героїзм простих українців, які виявили свою громадянську позицію.

Логічним продовженням теми відстоювання прав людини, єдності народу України, цілісності її території, мужності і героїзму в ім’я свободи і незалежності буде демонстрація та обговорення документально-публіцистичних фільмів та тематичних відеороликів, присвячених Революції Гідності, Героям Небесної Сотні, бойовим діям на Сході країни.

 З метою поглиблення знань учнів з історико-культурної спадщини країни, її політичного та соціального розвитку планується використовувати, на вибір вчителя, віртуальні екскурсії музеями України, зокрема:--Національний музей історії України (3D-тур). http://www.nmiu.com.ua/3D/hmuseum_1.swf та ін..

Особливого значення набуває ознайомлення учнів з історією героїчної боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху, зокрема у ХХ-ХХІ століттях це ОУН, УПА, дисидентський рух, студентська Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція Гідності, бойові дії на Сході України 

Одним із завдань виховного процесу в 2019-2020 навчальному році є духовно-моральна компетентність. Споконвіку люди високо цінували духовно-моральну вихованість. Глибокі соціально-економічні перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, знецінені моральні ідеали, бездуховність, безвір'я й агресивність, що панують навколо, обумовлюють актуальність проблеми духовно-морального розвитку особистості.   Відповідальність за формування системи моральних цінностей покладається на родину, суспільство та на систему освіти на всіх її етапах. Україна потребує підготовки широко освічених, високо моральних людей, що наділені не тільки знаннями, але й духовними рисами. Весь процес навчання   повинен бути пронизаний виховними заходами.

Духовно-моральний розвиток особистості здійснюється в тісній органічній єдності, по-перше, з основною (професійною) діяльністю, по- друге, зі світоглядним вихованням, до якого долучаються інші розвинені форми спілкування й діяльності: художньо-естетична, політична, правова.

Перед педагогами школи на сучасному етапі розвитку постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості; буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. Сучасний світ пред’являє високі вимоги до діяльності людини, конкурентоспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість, здатна знаходити правильні рішення у конкретних  життєвих ситуаціях.

 Знайомлячи дітей з християнською мораллю та чеснотами, планується особливу звернути увагу на такі чесноти, які були притаманні українцям: жертовність, поступливість, незлобливість, вміння прощати, скромність, стриманість у словах і поведінці, працелюбність, цнотливість, гостинність, патріотизм, високий естетизм життя, повага до старших, до жінки-матері, правдивість, щирість. У 2019-2020 навчальному уроці планується запровадити і розшири такі форми роботи: бесіди морально-етичного спрямування, етичні тренінги, розв’язання ситуативних завдань, ситуації в малюнках, так звані прожективні методики, інсценування, гра-драматизація.

У  процесі виховання дітей на основі українських релігійних традицій важливим є застосування інтегративного підходу – ознайомлення дітей з художньо-музичним, мистецьким світом духовних цінностей.

У зв’язку з цим у 2019-2020 навчальному році планується використовувати під час організації роботи з духовного виховання твори на біблійну тематику художників Рафаеля, Мікеланджело, Рембранта, С. Далі, Леонардо да Вінчі, ілюстрації до Старого та Нового Заповітів Юліуса Шнора фон Карольсфельда, полотна з біблійними сюжетами; духовну музику Баха, Моцарта, Ліста, Чайковського, С. Рахманінова, Чеснокова, М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя, твори на біблійні теми композиторів Л.Дичко, М Леонтовича, М. Верховинця та ін. Заплановані наступні форми роботи з духовного виховання: екскурсії до святинь, вечори духовної поезії,  духовної музики, пошукова робота та ін.

Мета сучасного освітнього процесу – не тільки надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й виховувати морально-духовну, життєво компетентну особистість, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, професіонал, сім’янин, споживач та може протистояти викликам глобалізації життя.

Одним із виховних завдань Концепції є військово-патріотичне виховання молоді, спрямоване на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби в армії, задоволення інтересів підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни; мотивацію молоді до військової служби. У зв’язку з цим планується  активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України шляхом проведення спільних заходів з військовими частинами, екскурсій до музеїв військових частин; активізувати зв’язки і спільну профорієнтаційну діяльність шкіл та військових ВНЗ (юний правознавець, десантник, рятівник, розвідник, снайпер, поліцейський, прикордонник, радист) та ін.

Головними завданнями роботи школи з сім'єю (сімейне виховання) є: пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків; організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних дня організації діяльності дитини вдома; гуманізація змісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин «педагоги – батьки». Планується осучаснити тематику та форми  проведення батьківських всеобучів. Планується здійснювати цілеспрямовану роботу у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

При плануванні виховної роботи закладу освіти на 2019-2020 навчальний рік педагогічний колектив врахує  ключові компетентності Нової української школи(ст. 12 закону України «Про освіту»):

- Вільне володіння державною мовою. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

- Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

-Математична компетентність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

-Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій.Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

-Інформаційно-комунікаційна компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

-Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

-Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

-Підприємливість та фінансова грамотність. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

-Культурна компетентність.Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

-Екологічна компетентність.Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

- інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

  Актуальним залишається питання щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді. Здоров’язбереження як вектор інноваційної стратегії виховання обумовлюється тим, що сучасна система освіти стає пріоритетним напрямом реалізації державної політики по зміцненню і збереженню здоров’я підростаючого покоління, створенню здоров’язбережувального середовища. Цілеспрямований, системний, комплексний, діяльнісний, синергетичний підходи до вирішення проблем здоров’я підростаючого покоління, превентивного виховання, розбудови здоров’язбережувального середовища сприятимуть створенню  необхідних умов для  всебічного й гармонійного розвитку особистості, для життя в нових економічних умовах.

  Складовою частиною виховної роботи є шкільне самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення учнів до громадської діяльності. Самоврядування в має стати для учнів справжньою школою демократії, школою громадянського становлення підростаючого покоління.

  Ефективність виховної діяльності школи залежить і від активної співпраці з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, які визнані державою і носять неполітичний характер.

  Зміст та організація виховного процесу визначаються його метою як очікуваним ідеальним результатом. Планується протягом 2019-2020 навчального року реалізовувати національно-патріотичні, соціальні, екологічні, культурологічні та юридичні проекти  в рамках проведення шкільних,міських, всеукраїнських, міжнародних рівнях,що проводиться  з метою популяризації духовних і моральних надбань, сприяння формуванню громадянської позиції та соціально-правової активності учнів, створення належних умов для прояву патріотизму, високих моральних цінностей, почуття любові до багатоетнічної та толерантної України, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету і територіальної цілісності.

   При плануванні превентивної роботи класним керівника пропонується взяти до уваги інформацію, яка характеризує  соціологічний портрет сучасної дитини.

   Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку.

   Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства  є  проведення належного сімейного виховання,  відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету,  підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

   Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

   Цілеспрямована робота має проводитися щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

      З огляду на ймовірність швидкоплинної зміни ситуації, у взаємодії з органами державної влади, батьківською громадськістю,  неурядовими  організаціями необхідно бути готовими гнучко реагувати на прояви тих чи інших  тенденцій, застосовувати сучасні інформаційні та інші технології задля надання психологічної та педагогічної допомоги дітям та їх батькам.

   Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні Законом України від 26.04.2014 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства"; Законом України від 21.06.2014 № 2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2017 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2019 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 2140 "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2017-2020 роки", постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 № 350 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2015 № 1209 "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2020 року".

   Беручи до уваги: наказ Міністерства від 03.08.2018 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2020 року», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII (лист МОН від 29.01.2019 № 1/19-881).пріоритетними в роботі школи із означеної проблеми залишаються:

 • упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;
 • використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;
 • впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;
 • ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;
 • запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;
 • впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процессу;
 • перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

   Педагогічними працівниками школи планується забезпечити комплексного інтегрованого підходу до протидії домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного реагування на факти домашнього насильства наказом МОН від 02.10.2018 № 1047 затверджено Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами.

  З метою належного виконання статей 7, 9, 20, 21, 22, 23, 24 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» від 20 вересня 2011року №» 3739-I, вважаємо за доцільне: створювати умови для розвитку особистості учня, його життєвих компетентностей шляхом проведення інформаційних кампаніїй до 30 липня – Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми;18 жовтня – Європейського дня боротьби з торгівлею людьми; 2 грудня – Міжнародного дня за відміну рабства; 10 грудня – Міжнародного дня захисту прав людини; розвивати співробітництво із громадськими та міжнародними організаціями і фондами;налагодити освітню роботу із батьками та законними представниками дітей з питань профілактики торгівлі людьми;поширювати серед учасників освітнього процесу інформацію про діяльність Кол-центру Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей ;неухильне виконання спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2018  5/34/24/17 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення".

   Велику увагу необхідно приділяти учням, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми. Класним керівникам школи необхідно здійснювати:

 • внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника, практичного психолога;
 • інформувати служби у справах дітей,
 • здійснювати психолого-педагогічний супровід таких дітей;
 • контролювати відвідування ними навчальних занять та якість навчання;
 • активно залучати до громадської та гурткової роботи тощо.

   З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, створення безпечного середовища в школі необхідно впроваджувати інтерактивні форми роботи за  навчально – методичним посібником "Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі" (схвалений для використання на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді, Науково-методичної ради з питань освіти МОН України  від 22 травня 2018 року, протокол № 2).

    Педагогічним працівникам школи у роботі з учнями та батьками у 2019/2020 навчальному році пропонується керуватися наказами та інструктивно-методичними листами Міністерства з питань виховної роботи:

1.Методичні рекомендації з виховної роботи у 2019/2020  навчальному році

2.Наказ від 07.09.2015 № 439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України";

3. Наказ від 25.01.2018 № 44 "Про затвердження заходів на виконання Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2019 року";

4. Наказ від 01.02.2018 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми";

5. Наказ від 29.03.2018 № 255 "Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв";

6. Наказ від 30.12.2017 № 1313 "Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2017-2021 роки);

7. Наказ від 30.12.2017 № 1312 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2021 року";

8. Наказ від 20.06.2017 № 596 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Парк педагогічної майстерності";

9. Наказ від 31.10.2015 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";

10. Наказ від 16.12.2014 № 1443/779 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичного спортивну гру "Сокіл» («Джура»)";

11. Наказ від 11.06.2018 № 677 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві";

12. Наказ від 19.07.2018 № 827 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2021 року";

13. Наказ від 03.08.2017 № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2021 року";

14. Інформаційно-методичний лист від 20.09.2017 № 1/9-656 щодо проведення заходів з відзначення Дня партизанської слави за участю керівництва держави;

   У новому 2018-2019 навчальному році педагогічні працівники школи продовжуватимуть працювати над проблемою «Виховання в учнів національної свідомості та духовного збагачення особистості »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. План виховної роботи на 2019-2020 н.р.

Ціннісне ставлення до себе

Виховні досягнення

1.Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:

— усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;

  адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

   знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

2. Сформованість життєвих компетенцій:

− мої духовні закони;

— розуміння та реалізація "Я-концепції" особистості;

— імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;

— уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв'язувати конфлікти на основі принципів толерантності;

— навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки;

 •                 особиста культура здоров'я;
 •                 "Ні" шкідливим звичкам.

Фізичне виховання. Заходи з охорони життя та здоров’я учнів.

з/п

Заходи

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка

про виконання

 1.                 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих в Основних орієнтирах виховання учнів

01.09.-27.12.2019

1 – 9

Класні керівники

 

 1.                 

Проведення Тижня БЖД: «Правила дорожнього руху знай-життя та здоровя зберігай»

 Проведення годин спілкування з попередження дорожньо - транспортного травматизму( за  окремим планом )

Виставка малюнків : «Ми – пішоходи!»

09.09. – 13.09.2019

 

 

1-9

Класні керівники, Рекечинський В. В., Кушнір В. В.

 

 

 1.                 

Олімпійський тиждень

День фізичної культури та спорту

16-20.09.2019

 

1 – 9

 

 

 

Ляхов В. Г.,

Кушнір В. В.

 

 1.                 

Тиждень  протипожежної  безпеки «Про вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати»( за  окремим планом )

04.11.-08.11. 2019

1 – 9

Класні керівники, Рекечинський В. В., Кушнір В. В.

 

 1.                 

Заходи до  Дня захисника України

11.10.2019

1-9

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

 1.                 

Тиждень «За здоровий спосіб життя».Акція «Молодь проти наркоманії та СНІДу»

Конкурс малюнків «Якщо хочеш бути здоровим – будь!»;

Конкурс плакатів «Здоров’я людини – найвища цінність» ;

Години спілкування «Знати, щоб жити!»

Відеолекторій  „СНІД  -  невиліковна  хвороба”

Години спілкування: «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас»

25.11.-29.11.2019

 

1 – 9

Класні керівники, Рекечинський В. В., Кушнір В. В.

 

 1.                 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

29.11.2019

1-9

Кушнір В. В.

 

 1.                 

Дні безпеки учнів.Єдиний урок з правил дорожнього руху. Єдиний урок з протипожежної безпеки.

02.09.2019

25.10.2019

27.12.2019

 

1 – 9

Класні керівники

 

ІІ семестр

 1.                 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих в Основних орієнтирах виховання учнів

13.01.-29.05.2020

1 – 9

Класні керівники

 

 1.             

Єдиний урок з Правил дорожнього руху

27.03.2020

29.05.2020

1 – 9

Класні керівники

 

 1.             

Година спілкування «Безпека вдома та на вулиці» (повторення правил безпеки)

13.01.2020

1 – 9

Класні керівники

 

 1.             

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

«Здоровя дітей-здоровя нації» ( за  окремим планом )

20-24.01.2020

1 – 9

Класні керівники

 

 1.             

Конкурс знавців правил дорожнього руху. Юні помічники інспекторів дорожнього руху (конкурс класних команд ЮІР)

21.02.2020

5-7

Педагог-організатор.

 

 1.             

Конкурс знавців пожежної безпеки. Юні пожежні (конкурс класних команд)

02.03.2020

5-9

Педагог-організатор

 

 1.             

Всесвітній День здоров’я. Веселі старти

13.04.2020

1-9

Класні керівники, Рекечинський В. В., Кушнір В. В.,Ляхов В. Г.

 

 1.             

Проведення Тижня БЖД: «Щоб не трапилось біди-обережним будь завжди!», День цивільного захисту

( за  окремим планом )

13-17.04.2020

 

Класні керівники, Рекечинський В. В., Кушнір В. В.

 

 

 1.             

Бесіда з учнями про небезпеку купання у водоймах

28.05.-29.05.2020

1-9

Класні керівники.

 

 1.             

Дні безпеки учнів. Єдиний урок з правил дорожнього руху. Єдиний урок з протипожежної безпеки.

20.03.2020

28.05.2020

1-9

Класні керівники.

 

 1.             

Проведення Тижня БЖД: «Рушаєш у дорогу чи далеку путь –про правила дорожні не забудь»

 ( за  окремим планом )

 

 

11-15.05.2020

 

1-9

Класні керівники, Рекечинський В. В., Кушнір В. В.

 

 

 1.             

Екскурсія до пожежної частини

13.01.-29.05.2020

1-9

Класні керівники.

 

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

Виховні досягнення

Сформованість соціально-комунікативних компетенцій:

  єдність моральної свідомості та поведінки;

  вмотивованість до національного та особистісного самовизначення;

— готовність до моральних вчинків  та доброчинної діяльності на засадах гуманного ставлення до людей;

  вільний моральний вибір;

  навички соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;

 • реалізація якостей суб’єкта громадянського суспільства;
 • збереження репродуктивногоздоров’я;

— пріоритети подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь;

  гендерна культура.

Морально-етичне виховання

з/п

Заходи

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка

про вико­нання

1

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих в Основних орієнтирах виховання учнів

13.01.-29.05.2020

1 – 9

Класні керівники

 

2

Школа лідера

"Шлях до самореалізації, або Як стати особистістю"

20.09.2019

 

      -14.05.2020

5-9

Педагог-організатор

 

3

Позакласний захід: «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» до  Міжнародного  дня музики

01.10.2019

1 - 11

Валігурський О. В.,педагог-організатор

 

 

 

4

Виховні години:

«Що означає бути вихованим»

"Дбай про інших"

«Як навчитись стримуватись?»

"Твої норми поведінки"

 

вересень

жовтень

листопад

грудень

1-4

 

5-9

Класні керівники

 

5.

Міжнародний день громадян похилого віку

01.10.2019

1-9

Педагог-організатор

 

7.

Посвята у першокласники

жовтень

1

Грицик Н. Г.,педагог-організатор

 

8

Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

18.11.2019 року

6-9

Крівцова А. В., Кушнір В. В.

 

9

Міжнародний день інвалідів

03.12.2019 року

1-9

Педагог-організатор

 

10

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

13.12.2019 року

1-9

Педагог-організатор

 

11

Проведення тижня толерантності (за окремим планом)

11-15.11.2019

1-9

Крівцова А. В., Кушнір В. В.

 

12.

16 днів проти насильства

(за окремим планом)

25.11-10.12.2019

1-9

Крівцова А. В.

 

ІІ семестр

13

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих в Основних орієнтирах виховання учнів

13.01.-29.05.2020

1 – 9

Класні керівники

 

14

Година спілкування. Подорож  в  королівство  ввічливості ,, Ввічливим і  чемним  будь  , про  культуру  не забуть”

07.02.2020

1 – 4

Класні керівники

 

15

Святковий концерт, присвячений 8 Березня «Жіночі серця»

06.03.2020

1 - 9

Педагог-організатор.

 

16

Година спілкування : «Толерантна особистість»

березень

1-9

Класні керівники

 

17

Свято  книги,, Нам без книг  ніяк  не  можна ” (День книги)

10.04.2020

1 - 4

Крівцова А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до праці

Трудове виховання

Виховні досягнення

1.Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави

2.Сформованість потреби в праці:

 уявлення про значущість усіх видів праці;

 уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову діяльність;

 навички самообслуговування, ведення домашнього господарства;

 вміння доводити справу до логічного завершення;

 уявлення про сучасний світ професій.

3.Сформованість готовності до професійного самовизначення і продуктивної праці:

 знання основ економіки і ділової етики;

 вміння планувати, регулювати і контролювати навчальну і трудову діяльність;

 сформованість таких якостей як ініціативність, працездатність, наполегливість тощо.

 навички складання основного та резервного професійного плану;

 уявлення про принципи побудови професійної кар'єри.

з/п

Заходи

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка

про вико­нання

 1.  

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих в Основних орієнтирах виховання учнів

01.09.-27.12.2019

1 – 9

Класні керівники

 

 1.  

Участь в акції «Працюємо разом, радіємо разом» (прибирання, впорядкування шкільної території)

16.09.-10.11.2019

5-9

Рекечинський В. В.,педагог-організатор.

 

 1.  

Виставка виробів із природного матеріалу та осінніх квітів «Дарунки пані Осені»

Жовтень

1 – 9

Педагог-організатор,

гурток «Дивоцвіт»

 

 1.  

Профорієнтаційна робота із залученням представники училищ, технікумів, вищих навчальних закладів, центром зайнятості

01.09.-27.12.2019

8-9

Крівцова А. В., Кушнір В. В.

 

 1.  

Акція “Книжкова лікарня”

09.12 – 13.12.2019

1-9

Крівцова А. В.

 

ІІ семестр

 1.  

Профорієнтаційна робота із залученням представники училищ, технікумів, вищих навчальних закладів, центром зайнятості

13.01.-29.05.2020

8-9

Крівцова А. В., Кушнір В. В.

 

 1.  

Екскурсії на підприємства

13.01.-29.05.2020

1-9

Класні керівники

 

 1.  

Психологічні заходи з профорієнтації учнів. Тестування, анкетування

До 27.03.2020

9

Практичний психолог

 

 1.  

Конкурс презентацій «Моя майбутні професія»

березень

7-8

Педагог-організатор.

 

 1.  

Виставка  малюнків «Професія моїх батьків»

березень

1-4

Педагог-організатор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до природи

Екологічне виховання

Виховні досягнення

1. Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств:

- Відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств;

- Ощадливе використання енергоносіїв;

- Формування екологічної культури;

- Навички безпечної поведінки в природі;

- Потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;

- Навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

2. Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей

з/п

Заходи

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка

про виконання

 1.  

Проведення екскурсій  до парку, лісу, річки : ,,Зазирни  в  природу  нашого  краю”

16.09-29.11.2019

1 – 9

Класні керівники

 

 1.  

Виставка виробів із природного матеріалу та осінніх квітів «Дарунки пані Осені»

Жовтень

1 – 9

Педагог-організатор.

 

 1.  

Конкурс екологічних плакатів: «Збережемо цей неповторний світ!»

листопад

7-8

Педагог-організатор,

Полухіна О. Л.

 

 1.  

Акція  «Допоможи  птахам  взимку».

До 06.12. 2019

1 – 11

Педагог-організатор,

Рекечинський В. В.

 

 1.  

Конкурс «Замість ялинки – зимовий букет»

16.12.-27.12.2019

1 – 9

Педагог-організатор

 

 1.  

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих в Основних орієнтирах виховання учнів

01.09.-27.12.2019

1 – 9

Класні керівники

 

ІІ семестр

 1.  

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих в Основних орієнтирах виховання учнів

13.01.-29.05.2020

1 – 9

Класні керівники

 

 1.  

Краєзнавчий конкурс презентацій «7 чудес Гайворонщини»

січень

7-8

Педагог-організатор,

Полухіна О. Л.

 

 1.  

Екологічний ранок «Збережемо природу!» присвячена Дню Землі

14.04.2020

1-4

Педагог-організатор,

Полухіна О. Л.

 

 1.  

Заходи до 34-ї річниці аварії на ЧАЕС.(За окремим планом).Години спілкування «Дзвони Чорнобиля»

24.04.2020

1-9

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

 

 1.  

Двомісячник «Зелена весна»

Квітень,

травень

1-9

Класні керівники, Кушнір В. В.,

Полухіна О. Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Виховні досягнення

1. Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності.

2. Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості.

3.Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей.

з/п

Заходи

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих в Основних орієнтирах виховання учнів

01.09.-27.12.2019

1 – 9

Класні керівники

 

2

Відвідування театрів, музеїв, виставок тощо

01.09.-27.12.2019

1 – 9

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

3

Свято «День Знань»

02.09.2019

1 – 9

Давимока О. В.

 

4

Святковий концерт до Дня працівника освіти

04.10.2019

1 – 9

Кушнір В. В.

 

5

9  жовтня  -  день  художника. Виставка дитячих  малюнків   «Чарівні фарби»

09.10.2019

1 - 7

Педагог-організатор

 

6

Виставка стіннівок «Свято наближається»

До 27.12.2019

5-9

Педагог-організатор.

 

9.

Новорічні свята:

 •                 «Свято до дня Святого Миколая»
 •    «Новорічне диво» (новорічний ранок для учнів початкової школи);
 •    «Новорічна казка»

 

19.12.2019

До 27.12.2019

 

27.12.2019

 

 

 

 

1-9

 

 

 

 

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

 

ІІ семестр

10

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих в Основних орієнтирах виховання учнів

13.01.-29.05.2020

1 – 9

Класні керівники

 

11

Заходи до  міжнародного  дня  рідної  мови  (21.02).

21.02.2020

1 – 9

 

Класні керівники, вчителі української мови та літератури

 

12

Святковий концерт до 8 Березня

06.03.2020

1-9

Валігурський О. В.,

Кушнір В. В.

 

13

 «Шевченківський тиждень»

09.03 – 13.03.2020

1-9

Класні керівники, вчителі української мови та літератури

 

14

Виставка творчих робіт «Писанкове мереживо»

13-17.04.2020

1 – 9

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

15

Випуск стіннівок  «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення. Дня Перемоги.

07.05-08.05.2020

5-9

Кушнір В. В.

 

16

Святковий концерт до Дня пам’яті та примирення. Дня Перемоги. «Маки пам’яті»

08.05.2020

1 – 9

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

17

Виставка малюнків до Дня Матері «Матусині очі»

14.05.2020

1-4

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

18

Відвідування театрів, музеїв, виставок тощо

13.01.-29.05.2020

1 – 9

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

19.

Свято Останнього дзвоника

29.05.2020

1-9

Давимока О. В.

 

20

Випускний вечір

червень

9

Кушнір В. В.

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Виховні досягнення

1.Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу.

2.Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини

3.Національна самосвідомість:

— сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;

— знання Конституції України, виконання норм закону;

— знання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

— ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати свої права;

— почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;

— почуття свободи, людської і національної гідності;

— розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації;

— знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

— готовність до захисту національних інтересів України;

— толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігій, традицій.

Національно-патріотичне виховання

з/п

Заходи

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка

про виконання

 1.                

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих в Основних орієнтирах виховання учнів

01.09.-27.12.2019

1 – 9

Класні керівники

 

 1.                

Виховні години до Дня визволення Гайворона

10-14.03.2020

1 – 9

Класні керівники

 

 1.                

Конкурс  дитячого  малюнку  „Ми за мир  на  планеті  Земля”  до  Міжнародного  Дня  миру 

20.09.2019

1 – 4

Педагог-організатор.

 

 1.                

Організація  походів, екскурсій 

01.09.-27.12.2019

1 – 9

Класні керівники

 

 1.                

Проведення зустрічей з виїнами АТО

01.09.-27.12.2019

1 – 9

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

 1.                

Заходи до Дня захисника України (14 жовтня)

11.10. 2019

1 - 9

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

 1.                

Тиждень національно-патріотичного виховання

07-11.10.2019

1 - 9

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

 1.                

День української писемності

08.11.2019

1- 9

Класні керівники, вчителі української мови та літератури

 

 1.                

Заходи до Дня Гідності та Свободи

21.11.2019

1-9

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

 1.           

Урок-реквієм  «На колінах стою перед вами – сповідаю жалобу свою» до Дня пам’яті жертв голодомору (28.11.)

29.11.2019

8 – 9

Грибінник О. В.

 

 1.           

Виставка літератури, присвяченої подіям 1932 – 1933 років на України; історії м.Харкова; Великій Вітчизняній війні; видатним діячам, героям України

29.11.2019

1 – 9

Крівцова А. В.

 

 1.           

Години  спілкування , бесіди  з тем:,, Символи  моєї  держави  ” , ,,Конституція  України – основний закон  держави ”,

«Кроки до незалежності»

01.09.-27.12.2019

1 – 9

Класні керівники

 

 1.           

Уроки мужності, присвячені Дню Збройних Сил України

06.12.2019

1 – 9

Класні керівники

 

 1.           

Виставка літератури,  присвячена Дню Збройних Сил України

06.12.2019

1 – 9

Крівцова А. В.

 

 1.           

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

13.12.2019

1-9

Кушнір В. В.

 

ІІ семестр

 1.           

Години спілкування «День Соборності України» (22.01)

22.01.2020

1 – 9

Класні керівники

 

 1.           

День пам’яті героїв Крут

24.01.2020

1-9

Кушнір В. В.

 

 1.           

Урок мужності. «Вшанування подвигів учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.»

20.02.2020

1-9

Класні керівники

 

 1.           

Тиждень національно-патріотичного виховання

10-14.02.2020

1 - 9

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

 1.           

 «Шевченківський тиждень»

09.03 – 13.03.2020

1-9

Класні керівники, вчителі української мови та літератури

 

 1.           

Виховні години до Дня космонавтики

10.04.2020

1-9

Класні керівники

 

 1.           

Тиждень національно-патріотичного виховання – «Тиждень пам’яті»

04.05.-08.05.2020

1-9

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

 1.           

Випуск стіннівок  «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення. Дня Перемоги над нацизмом у Європі у Другій Світовій війні.

07.05-08.05.2020

5-9

Кушнір В. В.

 

 1.           

Святковий концерт до Дня пам’яті та примирення. Дня Перемоги. «Перемога, свята Перемога!»

07.05.2020

08.05.2020

1 – 9

 

 1.           

Всесвітній День вишиванки

15.05.2020

1-9

Класні керівники, Кушнір В. В.

 

 1.           

Урок-реквієм «Вшанування пам’яті жертв геноциду кримсько-татарського народу»

15.05.2020

1-9

Класні керівники

 

 1.           

Участь у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі  «Сокіл»(«Джура»)

До кінця навчального року

5-9

Кушнір В. В.,

Ляхов В. Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правове виховання та профілактична робота з учнями

з/п

Заходи

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1

Година  спілкування „Про  необхідність  дотримання  внутрішньошкільного  розпорядку“

03.09.- 04.09.2019

1 – 9

Класні керівники

 

2

Просвітницько -профілактичні заходи з питань попередження правопорушень

1 раз на місяць

01.09.-27.12.2019

1 – 9

Класні керівники,

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

 

3

Профілактичні  бесіди  за участю представників ССД, сектору поліції,РЦСССДМ

01.09.-27.12.2019

1 – 9

Класні керівники,

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

 

4

Рейд  „Урок”.

 

01.09.-27.12.2019

 

Класні керівники,

Кушнір В. В.,

 

5

Участь в районних дитячих конкурсах з правової тематики

01.09.-27.12.2019

5-9

Грибінник О.В.

 

6

Години-спілкування. «Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства»

18.11.2019 року

6-9

Крівцова А. В., Кушнір В. В.

 

7.

Заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

25.11-10.12.2019

1-9

Крівцова А. В.

 

8

Міжнародний день прав людини: години спілкування

10.12.2019

1 – 9

Класні керівники

 

9

Всеукраїнський тиждень права.

,, На  паралельних  дорогах  прав  та  обов’язків»:

Випуск стіннівок «Правова культура – міцність держави»

Години спілкування на правову тематику

Брейн – ринг «Правознавець»

Конкурс малюнків «Права дітей»

02.12 – 06.12.2019

1 – 9

 

Грибінник О.В.

 

10

Бесіди з попередження правопорушень перед канікулами

25.10.2019

27.12.2019

1-9

Класні керівники

 

ІІ семестр

11

Місячник правового виховання

03.02 – 28.02.2020

1 - 9

Грибінник О.В.,Крівцова А.В.

 

12

Міжнародний день Безпечного інтернету

13.02.2020

1 – 9

Валігурський О.В.

 

13

Профілактичні  бесіди  за участю представників ССД,РЦСССДМ, сектору поліції   з  учнями

13.01.-29.05.2020

1 – 9

Класні керівники,

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

14

Бесіда: «Правоохоронні органи та напрямки їх діяльності»

травень

7 - 9

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація роботи щодо запобігання правопорушень і злочинів серед учнів

№ з/п

Зміст заходів

Термін проведення

Відповідальні виконавці

Відмітка про виконання

 1.                

Опрацьовувати нормативно-правову базу з питань профілактики злочинів серед неповнолітніх

02.09.2019 –29.05.2020

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

 1.                

Забезпечити взаємодію з правоохоронними органами, службами у справах дітей та медичними установами з  метою підвищення рівня ефективності роботи з профілактики правопорушень та негативних проявів серед учнівської молоді

02.09.2019 –29.05.2020

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

 1.                

Розробити тематику та забезпечити проведення Тижнів, Місячників, Декад правових знань, тематичних уроків права із залученням працівників правоохоронних органів з метою недопущення втягнення неповнолітніх  в злочинну або іншу антигромадську діяльність

02.09.2019 –29.05.2020

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

 1.                

Внести до планів спільних дій з управлінням освіти, районною службою у справах дітей та відділом кримінальної міліції у справах дітей заходів щодо запобігання та профілактики злочинів, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед неповнолітніх

До 27.12.2019

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

 1.                

Здійснювати аналіз кількості неповнолітніх, які перебувають на профілактичному чи диспансерному обліку в медичних установах району за вживання алкогольних, психотропних та наркотичних речовин

Щоквартально

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

 1.                

Організувати роботу в закладі Ради профілактики правопорушень

02.09.2019 –29.05.2020

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

 1.                

Здійснювати аналіз кількості злочинів та причин їх вчинення  учнями та кількості учнів, які перебувають на обліках в службі у справах дітей та відділі поліції

Щоквартально

Кушнір В. В.

 

 1.                

Забезпечити своєчасне виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ведення їх обліку, здійснення систематичної перевірки умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім'ям адресної допомоги

01.09.2019 –29.05.2020

Класні керівники,

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

 1.                

Розмістити інформацію про роботу телефону довіри для надання психологічної допомоги жертвам насильства в сім’ї

До 30.08.2019

Крівцова А. В.

 

 1.           

Забезпечити участь у семінарах  для педагогічних працівників, які організують роботу з питань профілактики злочинності, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед неповнолітніх

01.09.2019 –29.05.2020

Адміністрація школи

 

 1.           

Проводити профілактичні заходи, спрямовані на виховання міжнаціональної поваги й нетерпимого ставлення до проявів расизму та ксенофобії

02.09.2019 –29.05.2020

Класні керівники,

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

 1.           

Забезпечити своєчасне виявлення та взяття на облік учнів, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах чи  які бродяжать, жебракують

02.09.2019 –29.05.2020

Класні керівники,

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

 1.           

Здійснювати соціально-педагогічний патронаж дітей із сімей,  які опинились у складних життєвих обставинах

02.09.2019 –29.05.2020

Класні керівники,

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

 1.           

Розробити рекомендацій для батьків щодо профілактики та запобігання правопорушень, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед підлітків

13.01.2020

Крівцова А. В.

 

 1.           

Брати участь у проведенні спільно з управлінням освіти, районною службою у справах дітей та сектором поліції профілактичних рейдів «Урок»

02.09.2019 –29.05.2020

Класні керівники,

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

 1.           

Організувати інформаційно-пропагандистські та тематичні акції, конкурси,  виховні заходи з питань профілактики правопорушень серед школярів, запобігання вживанню неповнолітніми спиртних напоїв, наркотичних та психотропних речовин

02.09.2019 –29.05.2020

Класні керівники,

Кушнір В. В., Крівцова А. В

 

 1.           

Проводити індивідуальні психолого-педагогічні консультацій для дітей, які вживають алкогольні напої чи психотропні речовини, схильні до скоєння правопорушень

02.09.2019 –29.05.2020

Крівцова А. В.

 

 1.           

Залучати дітей девіантної поведінки,  дітей, які вживають алкогольні, наркотичні чи психотропні речовини, до участі у виховних заходах різних рівнів

02.09.2018 –24.05.2019

Кушнір В. В.

 

 1.           

Охопити дітей, які скоїли злочини чи правопорушення, вживають алкогольні напої чи наркотичні, психотропні речовини, та дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, гуртковою роботою  та позашкільною освітою

Щорічно

До 11.09.2019

Класні керівники

 

 1.           

Охопити дітей, які вживають алкогольні напої чи психотропні речовини, та дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, відпочинком у таборах з денним перебуванням, що функціонуватимуть на базі навчального закладу

До 29.05.2020

 

Класні керівники

 

 1.           

Забезпечити висвітлення на сайті навчального закладу заходів для дітей та батьків з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти, запобігання негативним проявам серед неповнолітніх

02.09.2019 –29.05.2020

Кушнір В. В.

 

 1.           

Забезпечити висвітлення на сайті навчального закладу інформації про негативні наслідки впливу алкоголю та наркотиків на дитячий організм 

02.09.2019 –29.05.2020

Кушнір В. В.

 

 1.           

Залучати органи учнівського самоврядування до підготовки та проведення лекцій, конференцій, семінарів, «круглих столів» з питань протидії злочинним проявам, злочинам, що пов’язані із торгівлею людьми, та злочинам проти суспільної моралі

02.09.2019 –29.05.2020

Кушнір В. В.

 

 1.           

Використовувати в роботі відеофільми, фотоматеріали для підвищення ефективності профілактичної роботи у сфері протидії злочинності та негативним проявам в учнівському середовищі

02.09.2019 –29.05.2020

Класні керівники

 

 1.           

Оновити куточок правового виховання з висвітлення проблем держави і права, з роз'ясненням чинного законодавства та практики його застосування

До 30.08.2019

Кушнір В. В.

 

 1.           

Залучати учнів до участі у шкільних та районних етапів олімпіад з правознавства, заохочувати учнів, які є активними учасниками ІІІ та IV етапів Всеукраїнської олімпіади, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

01.09.2019 –29.05.2020

Грибінник О. В.

 

 1.           

Організувати роботу „Правових лекторіїв" для учнів, „ Лекторіїв для батьків", проводити зустрічі представників правоохоронних органів з батьківською громадськістю.

01.09.2019 –29.05.2020

Грибінник О. В., Кушнір В. В., Крівцова А. В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація спільної діяльності сім'ї та школи. Родинне виховання

з/п

Зміст

Дата проведення

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1

Зустріч класних керівників з батьками. Обговорення  питань  готовності  школярів  до  нового  навчального  року.

До 28.08.2019

Класні керівники

 

2

Свято «День Знань»

 02.09.2019

Давимока О. В.

 

3

Обрання  батьківських  активів  в 

класах

 

До 14.09.2019

Класні керівники

 

4

Обстеження умов проживання дітей пільгового контингенту

До 07.09.2019

До 05.01.2020

Члени РПП

 

5

Проведення батьківських зборів

2 рази на семестр

Класні керівники

 

6

Робота батьківського лекторію з питань навчання, виховання, соціально-правового захисту дітей, ознайомлення із законодавчими документами

Вересень.

Грудень

Березень

квітень

Кушнір В. В., Крівцова А. В

 

7

Зустріч батьків із представниками ССД, сектора поліції

01.09.2019 –29.05.2020

Кушнір В. В., Крівцова А. В.

 

8

Участь батьків у проведенні Тижня фізкультури та спорту

вересень

Ляхов В.Г.

 

9

Збори батьків майбутніх першокласників

листопад

Бойко Е. О.

 

10

Консультації шкільного практичного психолога для батьків

02.09.2019 –29.05.2020

Крівцова А. В.

 

11

Робота з соціально незахищеними сім’ями, з сім’ями, які опинилися в скрутних життєвих обставинах

02.09.2019 –29.05.2020

Крівцова А. В.

 

12

Робота шкільного практичного психолога та соціального педагога з сім’ями , що опинилися в скрутних життєвих обставинах

02.09.2019 –29.05.2020

Крівцова А. В.

 

13

Новорічний святковий концерт

23.12-27.12.2019

Класні керівники,

Кушнір В. В.

 

14

Святкові заходи до 8 Березня

06.03.2020

Кушнір В. В.

 

15

День творчості дітей і батьків. Виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва .

 

Жовтень,

грудень

Класні керівники,

Кушнір В. В.

 

16

Організація оздоровлення дітей влітку 2020 року

До 29.05.2020

Класні керівники,адміністрація школи

 

17

Участь батьків у святкових заходах з нагоди закінчення школи

червень

Кушнір В. В.

 

18

Загальношкільна батьківська конференція «Підсумки навчального року»

червень

Давимока О.В.

 

Тематика класних батьківських зборів

Клас

Дата проведення

Тематика батьківських зборів

Відмітка про виконання

1

 

Вересень

2019 р.

Поради батькам першокласників. Адаптація дитини до школи.

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання.

Анкетування батьків.

Вибори батьківського комітету класу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху.

Протипожежна безпека.

Профілактика булінгу.

 

Листопад

2019 р.

Вплив телевізора та комп’ютера, гаджетів на дитину.

Профілактика булінгу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху.

Протипожежна безпека.

 

Лютий

2020 р.

Емоції позитивні та негативні. Запобігання жорстокому поводженню з дітьми.

Профілактика булінгу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху.

Протипожежна безпека.

 

Квітень

2020р.

Роль гри та іграшки в житті молодшого школяра.

Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини.

Профілактика булінгу.

Організація літнього відпочинку дітей.

Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху. Протипожежна безпека.

 

 

 

2

Вересень

2019 р.

Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання.

Анкетування батьків.

Профілактика булінгу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Листопад

2019 р.

Здоров'я дитини, фізичний розвиток молодшого школяра. Особистий приклад батьків у попередженні шкідливих звичок дітей.

Профілактика булінгу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху.

 

Лютий

2020 р.

Права дитини. Дотримання їх у сім'ї.

Профілактика булінгу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Квітень

2020 р.

Діти і комп’ютер.

Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини.

Організація літнього відпочинку дітей

Профілактика булінгу.

Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху

 

 

 

 

3

 

Вересень

2019 р.

Позитивний та негативний вплив засобів масової інформації на розвиток та здоров'я молодших школярів

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання.

 Анкетування батьків.

Профілактика булінгу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Листопад

2019 р.

Вплив сім’ї на успішне навчання

Профілактика булінгу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Лютий

2020 р.

Права дитини. Дотримання їх у сім'ї.

Профілактика булінгу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Квітень

2020 р.

Виховання чуйності і доброти. Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини.

Профілактика булінгу.

Організація літнього відпочинку дітей

Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху

 

 

 

 

4

Вересень

2019 р.

Заохочення і покарання дитини в сім’ї.

Профілактика булінгу.

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Листопад

2019 р.

Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків та куріння

Профілактика булінгу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Лютий

2020 р.

Права дитини. Дотримання їх у сім'ї. Правове виховання дітей у сім'ї.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Квітень

2020 р.

Виховання у дітей інтересу до книги.

Закінчення 2019-2020 навчального року.

Ознайомлення з нормативною документацією про державну підсумкову атестацію. Знайомство батьків з умовами проведення  державної підсумкової атестації.

Організація літнього відпочинку дітей

Профілактика булінгу.

Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху

 

 

 

5

Вересень

2019 р.

Особливості навчальної діяльності учнів 5-х класів у зв'язку з переходом від початкової до середньої школи.

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання.

Анкетування батьків.

Профілактика булінгу.

 Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. БДР

 

Листопад

2019 р.

Організація дозвілля в сім'ї, трудове виховання.

Профілактика булінгу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Лютий

2020 р.

Бесіда з батьками на правову тематику: «Закон – захист прав дітей »

Профілактика булінгу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Квітень

2020р.

Конфліктні ситуації, як їх попередити. Мікроклімат та взаємостосунки в сім’ї

Організація літнього відпочинку дітей

Профілактика булінгу.

Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул

 

 

 

 

 

 

 

6

Вересень

2019 р.

Чому перехідний вік є важким? Як виховувати в учнів підліткового віку інтерес до набуття знань.

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання

Профілактика булінгу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Листопад

2019 р.

Типові помилки у сімейному вихованні. Як їм запобігти Профілактика булінгу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Лютий

2020р.

Правове виховання дітей у сім'ї.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Квітень

2020 р.

Попередження негативних звичок у дітей. Позитивний вплив батьківського прикладу.

Організація літнього відпочинку

дітей

Профілактика булінгу

Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул

 

 

 

 

7

 

Вересень

2019 р.

Психологічні та фізіологічні особливості хлопців та дівчат у підлітковому віці. Статеве виховання підлітків.

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання

Анкетування батьків.

Профілактика булінгу

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Листопад

2019 р.

Профілактика шкідливих звичок.

Профілактика булінгу

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Лютий

2020 р.

Проблемні питання виховання дитини середнього шкільного віку. Діти і закон.

Профілактика булінгу

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Квітень

2020 р.

Виховання у дітей любові до рідного краю.

Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій.

Профілактика булінгу

Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул

 

 

 

8

 

Вересень

2019р.

Роль батьків у формуванні всебічно розвинутої особистості, навичок самоосвіти і самовиховання.

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання

Анкетування батьків.

Профілактика булінгу

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

 

Листопад

2019 р.

Виховання у школярів культури здоров'я, мотивації до здорового способу життя. Роль батьків у профілактиці та запобіганні  шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків, алкоголю та тютюнових виробів.

Профілактика булінгу

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Лютий

2020 р.

Закон – захист прав дітей. Насильство в сім’ї як проблема превентивного виховання.

Профілактика булінгу

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Квітень

2020 р.

Роль сім’ї у виборі майбутньої професії дитини.

Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій.

Профілактика булінгу

Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Вересень

2019 р.

Підліток: проблеми виховання дітей в сім'ї.

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання

Анкетування батьків.

Профілактика булінгу

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Листопад

2019 р.

Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я як найвищої соціальної цінності. Організація

харчування в школі, в сім'ї.

Профілактика булінгу.

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Лютий

2020 р.

Правова відповідальність батьків і неповнолітніх.

Профілактика булінгу

Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху

 

Квітень

2020 р.

Деякі поради батькам, якщо дитина зіштовхнулася з насильством. Ознайомлення з нормативною

документацією про державну підсумкову атестацію.

Знайомство батьків умовами проведення  державної підсумкової атестації.

Організація літнього відпочинку дітей

Профілактика булінгу

травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху

 

 

 

1

 

docx
Додано
26 вересня
Переглядів
451
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку