План виховної технології у 8 класі.

Про матеріал

Фрагмент плану

План виховної роботи з учнями 8 класу

на 2017-2018 навчальний рік складений згідно:

програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

  • Концепції Національно – патріотичного виховання
  • ( Наказ МОНУ від16. 06. 2015 р.№ 641)
  • Указу Президента України «Про Стратегію Національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки» (№ 580/2015 від 13 жовтня 2015 року

ЗМІСТ

І. Аналіз виховної роботи з учнями за 2016-2017навчальнийрік.

ІІ. Цілі та основні завдання виховної роботи з учнями класу в 2017-

2018 навчальному році.

ІІІ. Науково-методичнапроблема, над вирішенням якої працює

класний керівник у виховній роботі з учнями класу.

ІV. Психолого-педагогічна характеристика класу.

V. Відомості про учнів.

VІ. Учнівське самоврядування.

VІІ. Соціальний паспорт классу.

VIII. Індивідуальна виховна робота.

IX. Предметні тижні.

X. Планування виховної роботи.

XI. Робота з пед. колективом (вчителями - предметниками)

Перегляд файлу

  Погоджено:                                                                   Затверджено:

Заступник директора                                                Директор школи

з навчально-виховної                                               Надієвець П.І.

 роботи Черниш О.С.

 

 

                

          виховної технології у   класі 

        Новороманівської ЗОШ І – ІІІ ст.

D:\ФОТО\2017-2018 КЛАС\Перше вересня 2017\SDC13881.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Розглянуто на засіданні МО класних керівників

                                                 Протокол № 1 від         серпня 2017 р.

                                             Голова МО                        Литвінець Т.П.

          Класний керівник Пасічник В.П.

                                   

«Досягнення якісно нових результатів у виховані моральної особистості – патріота через формування стійких особистісних цінностей, життєвих компетентностей  в умовах створення творчого педагогічного середовища»

D:\ФОТО\2017-2018 КЛАС\Перше вересня 2017\SDC13918.JPG

Перший урок - 2017

Ми – українці

Ми - європейці

D:\ФОТО\2017-2018 КЛАС\Перше вересня 2017\SDC13926.JPG

D:\ФОТО\2017-2018 КЛАС\Перше вересня 2017\SDC13925.JPG

 

 

 

 

          План виховної роботи з учнями 8 класу

          на 2017-2018 навчальний рік складений згідно:                          

 

  • програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
  • Концепції Національно – патріотичного виховання

( Наказ МОНУ від       16. 06. 2015 р.    № 641)

  • Указу Президента України «Про Стратегію Національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки» (№ 580/2015 від 13 жовтня 2015 року

 

 

                                                          ЗМІСТ

 

І. Аналіз виховної роботи з учнями за 2016-2017навчальний  рік.

ІІ. Цілі та основні завдання виховної роботи з учнями класу в 2017-   

      2018 навчальному році.

ІІІ. Науково-методична проблема, над вирішенням якої працює    

      класний керівник у виховній роботі з учнями класу.

ІV. Психолого-педагогічна характеристика класу.

V. Відомості про учнів.

VІ. Учнівське самоврядування.

VІІ. Соціальний паспорт классу.

VIII. Індивідуальна виховна робота.

IX. Предметні тижні.

X. Планування виховної роботи.

XI. Робота з пед. колективом (вчителями - предметниками)

 

 

 

«Справжня суть виховної роботи полягає зовсім не у ваших розмовах з дитиною, не в прямому впливі на дитину, а в організації життя дитини».

                                                                                     А. Макаренко

         І. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік

   З учнями працюю четвертий рік. В класі навчається 17 учнів. Склад колективу на початок навчального року змінився: вибув один учень Кострецький Владислав. Нині в класі 11 хлопчиків і 6 дівчаток. Усі діти фізично і розумово добре розвинені.  Матеріальне становище у більшості дітей у сім'ях середнього рівня, є сім’ї з низькими матеріальними статками.  Більшість дітей виховується в сім'ях, де панує взаєморозуміння та злагода.  Четверо учнів  - Барашовець Сергій, Домославський Тимофій, Підкаура Микола – виховуються в неповних сім’ях, виховують мама, бабуся, тому живуть діти то з мамою, то з бабусею.

  Відвідання сімей показало, що рівень культури побуту деяких родин низький, потребує покращення, а значить індивідуального виховного впливу, – Кучер Андрій, Барашовець Сергій, Підкаура Анастасія, Підкаура Микола.

  У спілкуванні з учителями учні проявляють вихованість і тактовність. В цілому діти чуйні один до одного і за складних обставин  кожен знаходив підтримку в однокласників. Але, були елементи недисциплінованості на уроках, перервах, у стосунках один з одним у Домославського Т., Санду Д., Барашовця С.,

Підкаури М.

   За підсумками минулого навчального року успішність складає 100 %:

початковий рівень - ---;

середній рівень – 10 учнів;

достатній рівень – 6 учнів;

високий рівень – 1, учениця Осіпчук Діана закінчила навчальний рік із Похвальним листом.

 У класі є так званий «резерв» — це учні, що мають декілька оцінок середнього рівня знань, або не дотягнулись до високого, вони працюють над їх виправленням: Шевчук А., Підкаура А., Романюк К., Борсученко А.

    Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в колективі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би їм легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

   Виховна робота у класі проводилась за основними орієнтирами виховання:

ціннісне ставлення  особистості до себе;

ціннісне ставлення  особистості до сім΄ї, родини,

ціннісне ставлення  особистості до праці,

ціннісне ставлення особистості до природи,

ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва,

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

 

   Усі заходи були спрямовані на формування згуртованого та працездатного колективу. Всі учні класу брали активну участь у тих чи інших класних та загальношкільних заходах, концертах, ярмарках,  акціях, лінійках, роботі ШП.

   На початку навчання у 5 класі  в результаті активного обговорення учні обрали назву і девіз класу: ПАТРІОТИ, «Батьківщина назавжди і в думках і в серці!». Виходячи з цього, вся система виховної роботи в класі мала під собою патріотичне спрямування.

   Протягом року, враховуючи усю специфіку переходу дітей до наступного етапу в навчанні,  я вела виховну роботу, яка поєднала в собі традиційні форми та методи роботи класного керівника та нетрадиційну, але таку важливу галузь — своєчасну психологічну допомогу вихованцям та їх родинам. Для цього використовую тестування, тренінги та індивідуальні консультації. Як класний керівник багато часу приділяю морально-етичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов'язку, відповідальності, культурної поведінки. Для цього проводила ряд бесід, годин спілкування, тренінгів на дану тематику.

    Правоосвітня робота, метою якої визнаю розуміння і потребу дотримуватися законів України, дає позитивний результат. За попередній рік не було випадків правопорушення. Впроваджую ефективні технології превентивного виховання, які виконують розвивальну функцію і формують громадську активність учнів. Для реалізації всіх цілей та завдань добирала такі виховні технології, як години спілкування «Як змінити характер людини», «Як згуртувати наш учнівський колектив», «Як стати досконалішим», рольові ігри «Запрошення в гості», «Як поводити себе в транспорті», усні журнали «Від саморозвитку до самовиховання», різні виховні години та заходи на тематику приурочено подіям сучасності та календарним датам, зокрема: «Символи моєї Батьківщини», «Екологічна безпека серед нас».

   Значну увагу приділяю формуванню у своїх вихованців комплексу особистісних якостей і рис характеру, які є спонукальною силою їх повсякденних дій та вчинків: це чесність, порядність, принциповість, дисциплінованість та працьовитість. Велику увагу приділяла формуванню патріотичних почуттів: це і оформлення куточка класу, і емблеми класу на вхідних дверях, це національне вбрання на заходах різної тематики, це переможна участь у всіх благодійних заходах – ярмарки, плетіння сітки, листи та подарунки воїнам.

  Формую екологічну культуру школярів, учні класу брали активну участь у проведенні тижня біології, екології. Не минаю естетичну спрямованість виховної роботи – «Твій зовнішній вигляд», «Світ наших захоплень» та інші.

   Взаємовідносини класного керівника і учнів класу добрі. В цілому клас характеризується як дружний, організований, із налагодженою системою самоврядування та хорошим психологічним кліматом. Наявні угрупування переважно за місцям проживання. Неофіційних лідерів в класі немає. Клас із добрим рівнем вихованості, «важких» та «недисциплінованих» учнів лише двоє.

 

Яскраві індивідуальні особливості органічно впливають на розвиток класу як колективу.

    У процесі роботи я бачу, як дорослішають мої вихованці, якими розумними вони стають, як вдало проходить процес їх соціалізації. Вони  доброзичливі в спілкуванні, емоційно-відкриті та чутливі до моральних проблем.

   Не обминаю такий вид діяльності, як корекція поведінки «проблемних» дітей, якими є Домославський Т., Санду Д., Барашовець С., Підкаура М. Дуже ефективним є заохочення таких дітей до класних справ, взаємодопомога однокласників, завантаження вільного часу гуртковою роботою, роботою на користь школи і також необхідна умова — стимуляція самовдосконалення дітей за допомогою різних тренінгів, наприклад, «Твоя самодисципліна, воля, саморозвиток». А Підкаура Микола виборов першість у щорічному традиційному заході класу «Гетьман класу».

   В становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. Важливим питанням є стан у сім'ї. Адже робота з батьками — один із основних та найскладніших напрямків роботи класного керівника. У моєму класі є  неповні сім’ї та сім’ї, де батьки тривалий час відсутні, тому вихованням дітей переважно займаються бабусі. Це ускладнює роботу. Батьківський комітет працює разом із класним керівником, бере участь в організації класних та позакласних заходів, також співпрацює зі шкільним комітетом та адміністрацією школи. Найбільш ефективною є допомога батьківського комітету в ремонті класу.

    У роботі з батьками використовую колективні бесіди, зустрічі за «круглим» столом. У години батьківського всеобучу знайомила батьків з новинками педагогічної літератури для батьків з проблем родинної та батьківської педагогіки, моделювала педагогічні ситуації під час батьківських зборів, які допомогли батькам розв'язувати родинні конфлікти, що виникали під час спілкування дітей з батьками.

   Таким чином, мотиваційно-особистісна сфера розвивається відповідно до гармонійного розвитку особистості; у практику моєї роботи впроваджена мета про єдність шкільного та родинного впливу на особистість дитини. І на даному етапі співробітництва в результаті виконання загальновиховної та індивідуальної роботи більшість учнів підвищила рівень сформованості моральних, громадянських, гуманістичних, естетичних та інших якостей особистості.

 

         За підсумками 2016–2017 н.р.  учні вибороли

                                       І місце

   у загальношкільному рейтингу класних колективів.

 

 

               ІІ. Цілі та завдання виховної роботи

    Учнівський колектив в цілому дружній, згуртований. Діти у класі  доброзичливі, вміють бути хорошими співрозмовниками. Є діти дуже чуйні, ввічливі, які прислухаються до порад вчителів та класного керівника. Таким чином, аналізуючи роботу за попередній рік ставлю перед класом вирішення таких проблем:

 

  • Виховувати патріотів своєї держави, любов до України, свого народу, сім’ї, друзів, берегти та примножувати національні традиції краю, села;
  • Сприяти розвитку життєвих компетентностей учнів;
  • Формувати інтелектуальний і моральний потенціал;
  • Забезпечувати опанування учнями знань про навколишнє середовище, практичних умінь та навичок, способів творчої діяльності, прийомів та методів самопізнання і розвитку;
  • Згуртовувати колектив, формувати культуру поведінки на уроках та в позаурочний час, прищеплювати основи загальнолюдської культури поведінки;
  • Виховувати загальнолюдські моральні якості: людяність, доброту, чесність, правдивість, ввічливість, повагу до людей, любов до праці;
  • Виховувати творчі здібності, підтримувати ініціативні, організаторські здібності, естетичні нахили дітей, заохочувати кращих;
  • Виховувати здоровий спосіб життя, бережливе ставлення до свого здоров’я, здоров’я оточуючих;
  • Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини;
  • Педагогічна культура вчителів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії;
  • Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки;
  • Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності;
  • Надавати кваліфіковану допомогу батькам у питаннях виховання дітей;
  • Вивчати індивідуальні особливості кожного учня, усього класу;
  • В класному куточку висвітлювати рейтинг навчальних досягнень, основні події класу;
  • Виховувати дисциплінованість на уроках;
  • Залучати учнів до гуртків, заходів, які є у школі;
  • Виховувати любов і повагу до батьків, старших, учителів.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.   Проблемне питання, над яким працюватиму з класом

                               у 2017 – 2018 н. р. :

 

«Досягнення якісно нових результатів у виховані моральної особистості – патріота через формування стійких особистісних цінностей, життєвих компетентностей  в умовах створення творчого педагогічного середовища»

 

 

             ІV. Психолого-педагогічна характеристика класу

              1.Загальні відомості про клас.

  В класі 17 учнів, з них хлопчиків 11 (2 – 13 років, 10 – 12 років), дівчаток 6 ( усім по 13 років). За станом фізичного розвитку належать до основної групи з занять фізичної культури. Стан здоров я дітей у класі різний. Найчастіше пропускають заняття з причини хвороби. Але у деяких учнів є тенденція до немотивованих пропусків занять (Кучер А., Бродовський П., Підкаура М., Барашовець С.).

 

2. Соціально-психологічні параметри сімей учнів та особливості сімейного виховання.
  Соціально-психологічний стан дітей задовільний.  За кількістю дітей у родині - одна або дві дитини; сімя Кучера А. має три дитини; сім’я Семенюк К. та Підкаури А. має четверо дітей, в родині Куркач Д. десятеро дітей. У класі четверо дітей з неповних сімей: Барашовець С., Домославський Т., Підкаура М., Коркач Д..     Романюк К. та Шевчук А. проживають з бабусею. Характер відносин між учнями та їхніми батьками нормальний. Більшість дітей виховується у сім'ях, де панує взаєморозуміння та злагода. У зв'язку з відсутністю місця роботи, у чотирьох родинах мама або тато працюють за межами району та області: Шевчука А., Домославського Т., Підкаури А., Романюк К. Матеріальне становище у більшості дітей середнього рівня. Відвідання сімей виявило, що є сім’ї, де стан побуту потребує покращення.

 

3. Особливості внутрішньо-колективних взаємин учнів.

   Між учнями триває формування згуртованості, взаємодопомоги; формуються ціннісно-орієнтаційні уподобання, почуття колективізму. Серед дітей проглядається бажання бути лідерами у класі, проте наявні угрупування, які сформовані переважно за місцями проживання. У спілкуванні з учителями учні проявляють стриманість, тактовність, порядність. Більшість дітей мають сангвінічний та холеричний темперамент, проте є й флегматики. Виховання дітей у сім'ї та школі впливає на характер дітей. Щодо психологічних якостей, то у дітей переважає довільна увага; процеси пам'яті, а саме запам'ятовування та відтворення, відбувається повільно, слаба пам'ять у хлопців. Відстають від норми у них увага та мислення. Кращим виключенням є Осіпчук Д., Підкаура А., Шевчук А., Романюк К., Борсученко А, Кучер А.  Учні готові прийти на допомогу одне одному, більшість відповідально ставляться  до виконання громадських доручень, хоча власної ініціативи виявляють мало. У цілому діти вчаться бути чуйними одне до одного і за складних ситуацій кожен із них знаходить підтримку в однокласників.

З початком навчального року клас обрав свого лідера, Осіпчук Д., створили систему самоврядування.

 

   4. Творчий потенціал.

  Більшість дітей  із задоволенням беруть участь у конкурсах та проведенні позакласних занять, свят, конкурсів, акцій. За підсумками минулого навчального року успішність складає 100 %:

початковий рівень - ---;

середній рівень – 10 учнів;

достатній рівень – 6 учнів;

високий рівень – 1 учениця - Осіпчук Діана закінчила  навчальний рік із Похвальним листом.

 У класі є так званий «резерв» — це учні, що мають декілька оцінок середнього рівня знань, або не дотягнулись до високого, вони працюють над їх виправленням: Шевчук А., Підкаура А., Романюк К., Борсученко А.

Загалом учні з батьками ставляться до школи позитивно, але належного контролю та прагнення кращих результатів немає.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           V. Індивідуальна виховна робота

 

№з/п

Методи вивчення особистості

Мета вивчення

1.

Відвідування та спостереження за учнями в сім’ях, бесіди з учнями та батьками.

 

Вивчення морального клімату в сім’ї, ставлення учнів до близьких, рівня освіти батьків, поглядів на виховання, матеріального стану.

2.

Спостереження за реакцією на оцінки учнів, записи і ззауваження в щоденники учнів.

Вивчення стану контролю батьків за поведінкою дитини, ефективності впливу сім’ї та методів її виховання.

3.

Бесіди з батьками та учнями про довірливі стосунки між ними.

 

Вивчення поведінки дитини в сім’ї.

4.

Огляд «куточка школяра» під час відвідування сімей. Бесіди і консультації для батьків про організацію режиму дня дитини і домашньої роботи.

 

Вивчення організації в родині навчальної праці школяра.

5.

Аналіз успішності в цьому і минулому навчальному році.

 

Вивчення змін успішності школяра після ускладнення програми, адаптації до вчителів.

6.

Спостереження та оцінка організаторських здібностей, суспільних вчинків.

 

Вивчення інтересів до виконання доручень, розвиток організаторських здібностей.

7.

Педагогічні спостереження, аналіз ведення зошитів, щоденників. Аналіз зауважень вчителів, зроблених у щоденнику.

Вивчення рівня розвитку точності, акуратності ведення записів.

8.

З’ясування поглядів учнів на дружбу і товаришування, іні моральні цінності в бесідах, диспутах, анкетуванні та інших формах роботи.

Вивчення інтересів учнів.

9.

Анкетування та тестування.

 

Вивчення ролі учня в системі міжособистісних стосунків в колективі.

10.

Діагностика.

 

Вивчення рівня розвитку пізнавальних можливостей і здібностей учнів, їхніх потреб і інтересів.

 

 

 

Приділити увагу на корекцію поведінки: Санду Д., Домославський Т., Підкаура М., Барашовець С.

Приділити увагу на покращення рівня навчання: Борсученко А., Підкаура А., Роман Д., Роман В., Шевчук А., Романюк К., Кучер А., КоркачД., Куркач Д.

Приділити увагу на розвиток лідерських якостей: Осіпчук Д., Шевчук А., Підкаура А., Куркач Д., Романюк К., Борсученко А.

Приділити увагу на формування позитивної мотивації регулярного відвідування школи: Бродовський П., Кучер А., Коркач Д., Семенюк К., Підкаура М., Барашовець С.

Особливу увагу приділяти учням, батьки яких були чи є учасниками АТО:

Борсученко А., Шевчук А.;

  • дітям сиротам Коркачу Денису, Домославському Тимофію;
  • Бродовському Павлу як з малозабезпеченої родини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           VІ. Учнівське самоврядування

 

з/п

Прізвище, ім’я               

            учня

   Доручення, І семестр

  Доручення, ІІ семестр

1.

Барашовець

Сергій

Контроль  збереження меблів.

 

2.

 

Борсученко

Артур

Контроль за станом збереження підручників.

 

3.

Бродовський Павло

Контроль за веденням щоденників.

 

4.

Домославський Тимофій

Організація трудових справ.

 

5.

Коркач

Денис

Контроль за станом чергування учнів.

 

6.

Куркач

Діана

Догляд за кімнатними рослинами.

 

7.

Куркіна

 Олена

Контроль відвідування школи учнями.

 

8.

Кучер

Андрій

Підготовка і проведення масових заходів.

 

9.

Осіпчук

Діана

Президент  класу, член ШП,

Позакласні заходи.

 

10.

Підкаура Анастасія

Підготовка і проведення масових заходів.

 

11.

Підкаура

Микола

Контроль  збереження меблів.

 

12.

Роман

Віталій

Відповідальний за стіннівки, плакати, малюнки.

 

13.

Роман

Дмитро

Скарбник класу.

Організація трудових справ

 

14.

Романюк

Катерина

Контроль харчування учнів.

 

15.

Санду

Дмитро

Організація спортивних справ.

 

16.

Семенюк

Катерина

Організація вітань учнів.

 

17.

Шевчук

Артем

Контроль за станом збереження підручників.

 

 

 

 

 

 

                        VІІ. Соціальний паспорт класу

 

№ з/п

Соціальні дані

Кіль-кість

учнів

          Прізвище, ім’я учня

1.

Діти-сироти

-------

 

 

2.

Напівсироти

3

Коркач Денис, Домославський Тимофій

 

3.

Багатодітні

 8

Барашовець С.,Бродовський П., Куркач Д., Кучер А., Підкаура А., Романи Д., В.,

Семенюк К., Куркіна О.

 

4.

Малозабезпечені

 

Бродовський П.

 

5.

Неповні сім’ї

 

4

Барашовець С., Підкаура М., Романюк К.,

Шевчук А.

6.

Неблагополучні сім’ї

-----

 

 

7.

Функціонально неспроможні

-----

 

8.

«Складні» учні

-----

 

 

9.

Мають шкідливі звички

-----

 

10.

Перебувають на обліку в школі

-----

 

11.

Здібні діти

4

Кучер А., Підкаура А.,

 Романюк К., Борсученко А., Шевчук А.

 

12.

Обдаровані діти

1

Осіпчук Д.

 

13.

Діти, батьки яких є учасниками АТО

2

Борсученко А., Шевчук А.

 

 

 

 

Перегляд файлу

І семестр

ВЕРЕСЕНЬ

Місячник безпеки життєдіяльності

 

48

 

Декада самоврядування

11 - 15

18 - 22

Тиждень пропаганди знань про здоров’я і здоровий спосіб життя

25 - 29

Тиждень безпеки дорожнього руху  «Мова вулиці»

ЖОВТЕНЬ

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек

 

26

Тиждень бібліотеки.

9 - 13

Тиждень психології, милосердя, добрих справ.

17 - 20

Тиждень інформатики

23 - 27

Тиждень осінніх барв, естетики

3005.11

КАНІКУЛИ

ЛИСТОПАД

Місячник української писемності та мови

 

6 - 10

Декада  українознавства, української писемності та мови.

13 - 17

20 - 24

Тиждень громадянського виховання

27 – 01.12

Тиждень пам’яті жертв голодомору, боротьби зі СНІДом

ГРУДЕНЬ

Місячник Збройних сил України

4 - 8

Тиждень військово-патріотичного виховання

11 - 15

Всеукраїнський тиждень права. Тиждень історії і права

18 - 22

Тиждень національних свят і обрядів

25– 29

 

 

1.01 – 14.01

КАНІКУЛИ

ІІ семестр

СІЧЕНЬ

 

Тиждень самоврядування;

Тиждень протипожежної безпеки

15 - 19

Тиждень математики

 22 - 26

Тиждень географії

ЛЮТИЙ

Місячник філології

29 – 02.02

Тиждень рідної школи

5 - 09

Тиждень англійської мови

12 - 16

Тиждень  зарубіжної літератури і російської мови

19 - 23

Тиждень української мови

БЕРЕЗЕНЬ

26 – 02.03

Тиждень трудового виховання та профорієнтації

05 - 09

Шевченківський тиждень

12  - 16

Тиждень початкової школи

19 - 23

Тиждень дитячої та юнацької книги

26 – 01.0

КАНІКУЛИ

КВІТЕНЬ

Місячник природничих наук і екологічного виховання

2 - 6

Тиждень хімії

10 - 13

Тиждень фізики і астрономії

17 - 20

Тиждень біології  і екологічного виховання

23 - 27

Тиждень памяті Чорнобильської трагедії

ТРАВЕНЬ

 

30 - 04

Декада Памяті

7 - 11

14 - 18

Тиждень фізкультури та спорту, безпеки життя

21 - 31

Декада самоврядування

 

 

 

                     

п/п

Напрямки виховної роботи

І тиждень

01.09-08.09

ІІ тиждень

11.09-15.09

ІІІ тиждень

18.09-22.09

ІV тиждень

25.09-29.09

 

1

Виховні години, години спілкування,

 класні збори

Класні збори №1:

а)організація класного самоврядування; б)бережливе ставлення до шкільного майна  

Оформлення класного куточку.

 

Г.С. Сучасні погляди на здоровий спосіб життя.

 

 

 

Урок мужності «Історія і трагедія Бабиного Яру»

 

 

 

 

2

Напрямки виховної роботи:

Ціннісне ставлення до себе

Год. спілкування  Правил  техніки безпеки у школі і вдома. Безпечна поведінка на дорозі.

Правила поводження з невідомими об’єктами.

 

Контроль харчування учнів.

.Перша допомогоа при травмах, отруєнні грибами.

Культура одягу в школі.        

 

3

 

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

Провести анкетування - вчимося спілкуватися

Г.С. Про скромність і зарозумілість.

 

 

 

 

 

4

 

Ціннісне ставлення

до праці

 

 

Вчись учитись, щоб уміти трудитись

 

Догляд за закріпленою територією школи. Санстан класу.

 

Рейд «Урок»

 

5

 

Ціннісне ставлення до природи

Класна акція «Зробимо квітучим наш клас»

Конкурс квіткових композицій «З Україною в серці»

 

 

 

 

6

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

 

Взяти  участь у конкурсі малюнків «Ми за безпеку руху»

 

Вітання педагогів «Славимо вчителя ім’я!”

 

 

7

 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

Перший урок на тему: « МИ – УКРАЇНЦІ, МИ - ЄВРОПЕЙЦІ»

 

Г.С.  «22 вересня – День партизанської слави»

День учнівського самоврядування.

 

8

 

Індивідуальна робота з учнями

 

Перевірити наявність підручників.

Перевірка щоденників

 

 

 Бесіда з Домославським Т. про поведінку у школі та вдома

 

9

 

Робота з батьками

Батьк. збори.Обрання батьківськ.  комітету. Харчування учнів.

Завдання на новий навч. рік. Адміністративна відповід. батьків.                  

Зустріч з батьками

Роман В. та Роман Д.

 

Бесіда з батьками учнів, схильних до пропусків занять.

 

10

Участь у загальношкільних заходах

Взяти  участь у святі Першого дзвоника         

 

Взяти участь у Олімпійському тижні, присвяченому Дню фізичної культури і спорту України

 Взяти участь у відзначенні  Міжнародного дня миру          

 

Взяти участь у святкуванні Дня вчителя

 

                                                                   

п/п

Напрямки виховної роботи

І тиждень

02.10 – 06.10

ІІ тиждень

09.10 – 13.10

 

ІІІ тиждень

17.10 – 20.10

 

ІV тиждень

23.10 – 27.10

 

 

1

Виховні години, години спілкування,

 класні збори

 

Г.С. «Читати – інтелект розвивати.

Г.С. Булінг у стосунках підлітків.

Девіантна поведінка.

Г.С. «Краса – як коштовний камінь: чим вона простіше, тим дорогоцінніше». Френкіс Бекон

Класні збори: вирішення поточних проблем. Тестування-тренінг  «Моя думка про клас».                  

 

2

Напрямки виховної роботи:

Ціннісне ставлення до себе

Запобігання травматизму на уроках фізкультури, в позаурочний час.

Стан відвідування уроків фізкультури

Догляд за взуттям та одягом у холодну пору року.

 Інтернет: добро і зло.

Профілактика травматизму.

 

3

 

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

Психологічний тренінг «Спілкуйся з відкритим серцем»

 Профілактика жорстокості в учнівському колективі

Мобільний телефон: добро і зло.

Незнайомі люди: закон чотирьох Не.

 

 

4

 

Ціннісне ставлення

до праці

 

Десанти волонтерських загонів до пристарілих та одиноких жителів села.

 

 

 

5

 

Ціннісне ставлення до природи

 

 

Конкурс виробів з природного матеріалу, аплікацій з осіннього листя

 

 

6

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

 

 

 

Конкурс  малюнків «Компꞌютер майбутнього»

 

 

Осінній бал «Міс школи – 2017»

 

 

7

 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

 

ВВГ до Дня захисників України "Захист Вітчизни — обов'язок громадянина"

 

 

 

 

8

 

Індивідуальна робота з учнями

Перевірка щоденників

Перевірка стану збереження підручників. Перевірка щоденників..

 Перевірка Щоденників                    

Контроль роботи учнів у гуртках

 

 

 

 

 

9

 

Робота з батьками

 Відвідування сімей учнів, що проживають в с. Нова Романівка.

Записи зауважень батькам окремих учнів.

Відвідування сімей учнів, що проживають в с. Романівка.

Батьківський день у школі. Зустріч з батьками учнів, що проживають в с. Кропивня

 

10

Участь у загальношкільних заходах

 До Всеукраїнського дня бібліотек: презентація нової літератури шкільної бібліотеки.

 

 

Участь у заходах тижня інформатики

 Осінній бал «Міс школи – 2017»

Конкурс виробів з природ. матеріалу, аплікацій з осіннього листя

 

 

                                                                             

п/п

Напрямки виховної роботи

І тиждень

06.11 – 10.11

ІІ тиждень

13.11 – 17.11

 

ІІІ тиждень

20.11 – 24.11

ІV тиждень

27.11 – 01.12

 

 

1

Виховні години, години спілкування,

 класні збори

Г.С. до дня укр. писемності "Збережемо наш скарб - рідну мову"

 

Г.С. Безпека в інтернеті.

 

 

Г.С. Торгівля людьми – трагедія сьогодення.

Голодомор-трагедія нашого народу

 

 Анкетування учнів: що я знаю про СНІД?

 

 

2

Напрямки виховної роботи:

Ціннісне ставлення до себе

Шкідливі звички.

 

Контроль харчування учнів.

Контроль зовнішнього вигляду учнів.

Парад порад «Гігієна побуту».

 Небезпека ранніх статевих зв’язків.

 

3

 

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

 

 Мова моєї родини.

 

 

 

4

 

Ціннісне ставлення

до праці

 

 

Мої обов’язки в сім’ї.

 

 

5

 

Ціннісне ставлення до природи

 

Контроль стану догляду за кімнатними рослинами класу

 

 

 

6

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

 

 

Конкурс-презентація малюнків, плакатів, виробів  «Україно! Ти — моя молитва!»

 

 

7

 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

 

 

Г.С. до  Дня Гідності та Свободи «Горде ім’я – українець!»»

Благодійний ярмарок «З Україною в серці»

 

8

 

Індивідуальна робота з учнями

 

Перевірка щоденників

  Контроль стану чергування учнів в класі.                      

Перевірка щоденників

 

 

 

 

9

 

Робота з батьками

 Індивідуальні консультації з окремими батьками.

Інформування окремих батьків про стан навчання і поведінки їх дітей.

 

Відвідування сімей учнів с. Миколаївка.

 

10

Участь у загальношкільних заходах

 І етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.. П.Яцика

 

 

 Перегляд фільму "Славетні постаті України"

Відкрита виховна година пам’яті жертв голодомору «Голгофа України»,8 кл.

 

 

 

                                                                                                 

п/п

Напрямки виховної роботи

І тиждень

04.12 – 08.12

ІІ тиждень

11.12 – 15.12

 

ІІІ тиждень

18.12 – 22.12

 

ІV тиждень

25.12 – 29.12

 

 

1

Виховні години, години спілкування,

 класні збори

 

Г.С. «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина».

 

 

Підготовка до Новорічних свят.

Підготовка до конкурсу на кращий виступ, новорічну поробку, креатин. прикрасу, новорічну вітальну листівку).               

 

2

Напрямки виховної роботи:

Ціннісне ставлення до себе

Увага! Вибухонебезпечні об’єкти!

Обережно – крига!

Попередження життєвих ризиків – норма поведінки.

Правила протипожежної безпеки під час новорічних свят.

 Інструктаж про безпечну поведінку під час новорічних свят та на канікулах.

 

3

 

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

 

 Всеукраїнськ  урок  «Права людини» "Ми — різні, ми — рівні"

 

 

 

4

 

Ціннісне ставлення

до праці

 

 

Залучення учнів до роботи у Новорічній майстерні

 

 

5

 

Ціннісне ставлення до природи

 

 

Проведімо Новорічні свята без живої лісової красуні!

 

 

6

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

 

Конкурс малюнків «Права людини – очима дітей»

 

 

 

7

 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

 

В.Г.    Трагедія Бабиного яру

 

Трагедія кримського народу.

 

 

 

8

 

Індивідуальна робота з учнями

Перевірка щоденників

 

 Перевірка щоденників                       

 

 

 

 

 

 

9

 

Робота з батьками

Відвідування сімей учнів, що проживають в с. Кам’яний Майдан.

Анкетування батьків: відповідальність батьків за скоєння дітьми правопорушень, злочинів.

Залучення батьків до підготовки до новорічних свят.

 

Участь батьків у новорічному святі.

Подяки батькам окремих учнів за підсумками І семестру.

Батьківські збори.

1.Підсумки І семестру: стан навчання та поведінки.

2.Перегляд фільму «Проблеми підліткового віку дитини»

 

10

Участь у загальношкільних заходах

 

Зустріч з працівниками юстиції

 Андріївські вечорниці

 

Новорічне свято.

 

 

 

                                                      

                                                                              

п/п

Напрямки виховної роботи

І тиждень

15.01 – 19.01

ІІ тиждень

22.01 – 26.01

 

ІІІ тиждень

29.01 – 02.02

 

 

1

Виховні години, години спілкування,

 класні збори

Класні учнівські збори. Плани та завдання на другий семестр. Рейтинг учнів .

Г.К.К. "Моя земля - земля моїх предків"

Відкрита виховна година

« Вшанування пам’яті Героїв Крут»

 

 

2

Напрямки виховної роботи:

Ціннісне ставлення до себе

Загальношкільне навчання: вивчення схеми та відпрацювання правил евакуації зі школи під час небезпеки пожежі.

Обережно – грип!

Профілактика ризикованої поведінки дітей

Поводження з легкозаймистими речовинами.

 

3

 

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

 

 

Традиції моєї родини.

 

 

4

 

Ціннісне ставлення

до праці

 

 

 

 

5

 

Ціннісне ставлення до природи

 

Географічна гра «Подорож по материкам та океанам»

 

 

6

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

 

Фотоконкурс «Природні дива України»

 

 

 

7

 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

 

ВВГ до Дня Соборності України"Соборність і злагода – умови процвітання України

 

 

8

 

Індивідуальна робота з учнями

 

Перевірка щоденників

 

 

9

 

Робота з батьками

 

Запрошення батьків-випускників школи на зустріч випускників

Батьківські збори:

1.Аналіз успішності та поведінки учнів класу.

2. Харчування та відвідування.

3. Наші плани.

 

10

Участь у загальношкільних заходах

 Участь у заходах тижня математики

Участь у заходах тижня географії

 

 

 

 

                                                                                

п/п

Напрямки виховної роботи

І тиждень

05.02 – 09.02

ІІ тиждень

12.02 – 16.02

 

ІІІ тиждень

19.02 – 23.02

 

ІV тиждень

26.02 – 02.03

 

 

1

Виховні години, години спілкування,

 класні збори

Г.С. Здоровий спосіб життя – теорія і реальність.

 

Г.К.К.  "Я - моя родина - Україна"

Г.С. "Вертайся, рідна мово, у серце народу, у душу Вкраїни !"

 

Урок памꞌяті Героїв Небесної Сотні

 

 

2

Напрямки виховної роботи:

Ціннісне ставлення до себе

Тест «Ти і шкідливі звички»

Небезпечні розваги взимку.

Небезпека вірусних хвороб.

 Фізичні навантаження підлітків.

 

3

 

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

 

 Профілактика жорстокості в учнівському колективі.

 

 

 

4

 

Ціннісне ставлення

до праці

 

 

 

Акція- трудовий десант «Допоможи тому, хто потребує».

 

5

 

Ціннісне ставлення до природи

 

 

Виготовлення вітальних міні-композицій до  8  березня з природного матеріалу

 

 

6

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

 

Конкурс читців поезій Л.Українки «Ні! Я жива, я вічно буду жити!».

 

 Виставка творчих робіт учнів.

 

7

 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

 

 

Г.С. "Вертайся, рідна мово, у серце народу, у душу Вкраїни !"

Урок памꞌяті Героїв Небесної Сотні

 

8

 

Індивідуальна робота з учнями

 

Перевірка щоденників

 

Перевірка щоденників

 

 

 

 

9

 

Робота з батьками

День телефонного зв’язку з батьками

Індивідуальні консультації з окремими батьками

Батьківський день у школі

Записи в щоденники окремим батькам про стан навчання учнів.

 

10

Участь у загальношкільних заходах

 Участь у заходах тижня англійської мови

 

 

 

Благодійний ярмарок

 

 

 

 

 

 

                                                                            

п/п

Напрямки виховної роботи

І тиждень

05.03 – 09.03

ІІ тиждень

1203 – 16.03

 

ІІІ тиждень

19.03 – 23.03

 

 

1

Виховні години, години спілкування,

 класні збори

 

ГС. Фізіологія підлітка.

 

КТС: Парад порад: харчування і здоров’я

 

Г.С. Психодіагностика «Від самопізнання – до самовдосконалення»

 

 

2

Напрямки виховної роботи:

Ціннісне ставлення до себе

Розваги на природі: заходи безпеки

Контроль харчування учнів.

Стан відвідування уроків фізкультури.

Як провести канікули без проблем для здоров’я?

 

3

 

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

Вітання жінок родин учнів зі святом 8 березня

 

 

 

4

 

Ціннісне ставлення

до праці

 

 

Контроль догляду за кімнатними рослинами.

 

5

 

Ціннісне ставлення до природи

Виготовлення вітальних міні-композицій до  8  березня з природного матеріалу

 

 

 

6

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Конкурс листівок та поробок до 8 Святковий концерт до Міжнародного жіночого дня «Вітаємо, любі жінки»Березня

 

 

 

 

7

 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

Перегляд відеофільма «Шевченко на Звягельщині».

 

 

 

 

8

 

Індивідуальна робота з учнями

Перевірка щоденників

 

Перевірка стану збереження підручників.

Перевірка щоденників            

 

9

 

Робота з батьками

 Зустріч у школі з окремими батьками.

День телефонного зв’язку з батьками.

 

 

10

Участь у загальношкільних заходах

 Шевченківські читання

 

 

 

Акція «Подаруй бібліотеці книгу»

 

 

 

 

 

                                                                                

п/п

Напрямки виховної роботи

І тиждень

02.04 – 06.04

ІІ тиждень

10.04 – 13.04

 

ІІІ тиждень

16.04 – 20.04

 

ІV тиждень

23.04 – 27.04

 

 

1

Виховні години, години спілкування,

 класні збори

Особиста гігієна юнака  та юнки в період статевого дозрівання.

 

 

Захист проектів з безпеки життя  "Корисні сайти для учнів

 

Виховна година «Чорнобиль – чорний біль України».

 

 

 

2

Напрямки виховної роботи:

Ціннісне ставлення до себе

Розваги на воді. Поведінка під час грози.

 

Міні-лекція «як зменшити вплив радіації на організм».

Тренінг для 8-10 кл. «Здоров’я – мудрих гонорар».

 

 Невідомі об’єкти: ваші дії?

 

3

 

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

 

 Г.К.К. Українські та європейські родинні цінності.

 

 

 

4

 

Ціннісне ставлення

до праці

 

Майстер – клас «Вмій зробити дрібний ремонт вдома самостійно»

Упорядкування квітників.

 

 

 

5

 

Ціннісне ставлення до природи

 

 

Перегляд відеороликів «Неймовірний світ природи!».

 

Перегляд відеофільмів «Екологічні наслідки Чорнобильської трагедії».

 

6

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Конкурс колажів «Хімія життя»

 

Конкурс малюнків «Наш космічний дім - Земля»

 

 

 

7

 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

 

Урок памꞌяті До Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів "Україна пам'ятає!"

 

 

 

8

 

Індивідуальна робота з учнями

 

Перевірка щоденників

 

Перевірка щоденників

 

 

 

 

 

9

 

Робота з батьками

 Батьківський день у школі.

Консультації з окремими батьками.

День телефонного зв’язку з батьками.

 

 

10

Участь у загальношкільних заходах

 Участь у заходах тижня хімії

Участь у заходах тижня фізики

 Участь у заходах тижня біології та екології

 Участь у заходах тижня памяті Чорнобильської трагедії

 

 

 

 

 

 

                                                                              

п/п

Напрямки виховної роботи

І тиждень

03.05 – 04.05

ІІ тиждень

07.05 – 11.05

 

ІІІ тиждень

14.05  - 18.05

 

ІV тиждень

29.05 – 31.05

 

 

1

Виховні години, години спілкування,

 класні збори

ГС Девіантна поведінка підлітків – як не допустити.

Г.К.К. Урок пам’яті «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» до Дня памꞌяті і примирення

Г.К.К. Збереження життя в екстремальній ситуації

 

 

Г.К.К .Класні збори по підсумках року. Рейтинг учнів.                     

 

 

2

Напрямки виховної роботи:

Ціннісне ставлення до себе

 

Посиденьки з дівчатами: про це…

Майстер - клас з безпечної поведінки в природі

 Як не зіпсувати літо проблемами зі здолров’ям.

 

3

 

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

 

 Вітання ветеранів з Днем Перемоги.

 

 

 

 

4

 

Ціннісне ставлення

до праці

Упорядкування могил загиблих воїнів.

 

 

Підготовка до ремонту в класі.

 

 

5

 

Ціннісне ставлення до природи

 

Догляд за квітником.

 

 

 

6

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Українські обереги

(підготовка до флешмобу)

 

 

 

 

7

 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

 

Мітинг та покладання квітів до меморіалу загиблих воїнів.

Флешмоб до Дня вишиванок «Горде ім'я -  українець!»,

 

 

8

 

Індивідуальна робота з учнями

Перевірка щоденників

 

 Перевірка щоденників                       

 

 

 

 

 

 

9

 

Робота з батьками

 День телефонного зв’язку з батьками.

 

Батьківські збори:

  1. Рейтинг успішності.
  2. Ремонт класу.

Плани на літо.

Запросити батьків на свято Останнього дзвоника.

 

10

Участь у загальношкільних заходах

 

 

 Змагання між класами:  СПОРТИВНИЙ КВЕСТ.

 

 Свято Останнього дзвоника.

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

 

                                                                   V. Відомості про учнів

Прізвище, ім’я, дата народження

Склад сім’ї, місце проживання

Загальний розвиток

Ставлення до навчання, праці

Дисциплінованість, навички культури поведінки

Громадська активність

Стосунки з товаришами, моральні цінності

Барашовець

Сергій

13.08.2004

Світлана

Іллівна

 

С. Миколаївка

в. Колгоспна,

14

Фізичний та розумовий розвиток на середньому рівні.

До навчання і праці ставиться пасивно, але вдома працює по господарству.

Дисциплінований  на уроках та перервах, норми поведінки порушує рідко.

Власну ініціативу не виявляє, але отримані доручення виконує.

З однокласниками товаришує. Добрий. Буває скритним, іноді неправдивим.

Борсученко

Артур

29.04.2004

Руслан Олександров.

Учасн.АТО

Тетяна Олександр.

0963112356

с. Нова.Роман.,

в.Зарічна, 4

 

Фізично і розумово добре розвинений. Має організаторські, комунікативні, спортивні здібності.

Ставиться до навчання і праці досить відповідально, має певні амбіції, прагне бути кращим учнем в класі.

Дисципліну порушує рідко, любить у всьому порядок. Іноді виявляє неврівноваженість.

В житті класу активний, відповідально виконує обрані доручення.

З товаришами вцілому дружній, користується авторитетом, але вимогливий до близького спілкування.

Бродовський

Павло

14.07.2004

Олексій Альфредов.

Наталія Юріївна

61-884

с.Романівка,

в.Федорівська,

14

Фізично і розумово добре розвинений, але схильний до хвороб. Дещо повільний.

До навчання і праці ставиться пасивно, часто пропускає заняття без видимих причин.

Врівноважений, чемний, дисциплінований на уроках і перервах.

Ініціативи у громадському житті не виявляє, але отримані доручення виконує.

Добрий, чемний, спокійний, але в колективі не всі учні мають з ним рівні стосунки.

Домославський

Тимофій

02.12.2003

Інна Миколаїіна

0638943937

с. Кропивня,

 

 

Фізично добре розвинений, розумовий розвиток посередній. Має спортивні здібності.

До навчання і праці ставиться байдуже, відсутня старанність.

Мовчазний, скритний, схильний до порушень дисципліни на уроках, перервах. Зверхній. Може образити однокласників.

Пасивний, байдужий до життя класу, доручення виконує без старанності.

Стосунки в колективі не завжди рівні і товариські, Низький рівень вихованості. Може говорити неправду.

Коркач

Денис

03.10.2003

Батько помер

Тетяна

Григорівна

С. Кропивня,

В. Центральна,

70

Має добрий фізичний розвиток, спортивний, розумовий розвиток посередній.

Байдужий до успіхів у навчанні, праці, немає наполегливості.

Спокійний, чемний, дисциплінований.

Пасивний, байдужий до життя класу, але доручення виконує.

З друзями в класі має рівні приятельські стосунки.

Куркач

Діана

04.08.2004

Михайло

Михайлович

Тетяна

Миколаївна

0976263510

С. Перемога,

Пр..Річний,

Добре фізично розвинена, спортивна, захоплюється вільною боротьбою, має певні досягнення. Розумовий розвиток посередній. Комунікативна.

Працьовита, навчання дається складно, інколи незібрана. Совісна.

Чемна, привітна, дисциплінована. Інколи пропускає заняття без причин.

Активна в класі. Вболіває за справи, виявляє ініціативу, відповідально ставиться до доручень.

З однолітками стосунки рівні, працьовита.

Куркіна

Олена

Василівна

19.06.2004

Василь

Володимирович

Марія В’ячеславівна

С. Броники, в.Миру,1

 

Фізично та розумово розвинена добре, комунікативна, має широкі інтереси.

Працьовита, навчання дається  з зусиллями. Совісна.

Чемна, привітна, дисциплінована.

Активна в класі. Вболіває за справи, виявляє ініціативу, відповідально ставиться до доручень.

З однолітками стосунки рівні, працьовита.

Кучер

Андрій

13.12.2003

Руслан

Леонідович

Олена

Григорівна

0984164159

С. Нова Роман.,

В. Червоноарм.,

9/8

Фізично і розумово  добре розвинений, спортивний. Наполегливості в навчанні не виявляє.

Незібраний, байдужий до успіхів у навчанні. . Пропускає заняття без видимих причин.

Спокійний, врівноважений, але не зібраний. Чемний, дисциплінований.

Пасивний в житті класу, ініціативи не виявляє. Доручення виконує.

В колективі стосунки рівні, добрі. Особливою працьовитістю не відзначається.

 

Осіпчук

Діана

4.03.2004

 

Степан В’ячеславович

Світлана Володимирівна

0638354722

С. К.Майдан, в. Лісова,13

 

Фізично і розумово розвинена добре. Має організаторські, комунікативні. Спортивні здібності. Лідер класу.

 

Дуже наполеглива у навчанні, відповідальна, працьовита.

 

Чемна, врівноваженна, спокійна, відповідальна. Дисциплінована. Має добрі навички культури спілкування. Охайна.

 

Активна в громадському житті класу, староста класу, член ШП, але ініціативу проявляє обережно.

 

Товариська, має добрі стосунки в колективі. Користується авторитетом у однокласників.

Підкаура

Анастасія

16.01.2004

Олександр Васильович

Юлія Миколаївна

0937903155

С. К. Майдан, в.Центральн, 10

Має добрий фізичний та розумовий розвиток, але повільна, млява, мало активна, не зібрана.

Слабо розвинений самоконтроль, байдужа до успіхів у навчанні, до успіхів класного колективу.

Спокійна. Дисципліну не порушує. Врівноважена, часто незібрана, замкнена в собі. Бракує культури спілкування.

Ініціативи в житті класу не виявляє, доручення виконує, але старанністю не відзначається.

В колективі тримається рівно, з однолітками дружня, але буває нечемна в окремих випадках.

Підкаура

Микола

05.04.2004

Ірина Леонідівна

0678940755

С. Кропивня, в. Центральна, 47

Має посередній фізичний і розумовий розвиток. Привітний, бадьорий, але, дещо незібраний.

У навчанні пасивний, байдужий. Фізично краще розвинений.

Відкритий, чемний. На уроках пасивний, неуважний, дисципліну не порушує

Ініціативу в житті класу виявляє слабо, але за доручення береться охоче, артистичний.

Стосунки з однолітками добрі, рівні. Але деяка уособленість виявляється.

 

 

Роман

Віталій

12.03.2004

 

 

Роман Михайлович

Людмила Петрівна

0669983270

С. Нова Романівка, в. Першотравн.,11

 

 

Фізично і розумово розвинений добре, спортивний, комунікативний, має широкі інтереси, особливо художні.

 

 

До навчання та праці ставиться добре, але старанності не виявляє, працьовитий вдома.

 

 

Спокійний, чемний, врівноважений, привітний, відкритий, дисциплінований.

 

 

Доручення виконує відповідально, виявляє власну ініціативу, допомагає по господарству вдома.

 

 

Стосунки з однолітками дружні, рівні. Користується авторитетом в класі, трудолюбивий.

Роман

Дмитро

12.03.2004

Роман Михайлович

Людмила Петрівна

0669983270

С. Нова Романівка, в. Першотравн.,11

Фізично і розумово розвинений добре, спортивний, комунікативний, має широкі інтереси.

До навчання та праці ставиться добре, але старанності не виявляє, працьовитий вдома.

Спокійний, чемний, врівноважений, привітний, відкритий, дисциплінований.

Доручення виконує відповідально, але ініціативи не виявляє, допомагає по господарству вдома.

Стосунки з однолітками дружні, рівні. Користується авторитетом в класі, трудолюбивий.

Романюк

Катерина

17.07.2004

Віктор Валерійович

Олена Миколаївна

0978270655

0939677858

С. Кропивня, в. Центральна

Фізично та розумово розвинена добре, комунікативна, має широкі інтереси.

Відповідально ставиться до навчання та праці, наполеглива, організована.

Чемна, спокійна, врівноважена, дисциплінована, охайна. Дисципліну не порушує, дещо замкнена в собі.

Доручення виконує старанно, але мало ініціативна. Член ШП.

Стосунки з однолітками рівні, дружні. Користується авторитетом в класі.Відповідальна. Трудолюбива.

Санду

Дмитро

07.09.2003

Олександр Ярославович

Ольга Василівна

0985026887

67-617

С. Нова Романівка

В. Садова, 9

Фізично розвинений добре, але має проблеми з зором. Рівень інтелектуального розвитку середній. Активний, іноді виявляє елементи порушення поведінки на уроках і в позаурочний час.

До навчання  ставиться байдуже, незібраний. Але завжди радіє успіхам.

Відкритий, щирий у стосунках,  чемний зі старшими, але  буває замкненим.

За доручення береться охоче, але не завжди адекватно оцінює свої сили, активний в спорті.

Стосунки з однолітками не завжди рівні, тримається певною мірою уособлено, дає себе ображати, але дитина добра.

 

Семенюк

Катерина

10.05.2004

 

Володимир Анатолійович

Наталія Анатоліївна

06330256160

С. Романівка, в. Миру, 9

 

Фізично розвинена добре, інтелектуальний розвиток посередній, комунікативна, але не з усіма в класі.

 

До навчання ставиться байдуже, але любить фізичну працю.

 

Чемна, відкрита, дисципліну не порушує. Буває замкнена.

 

Доручення виконує добросовісно. Активна в спорті.

 

Стосунки з однолітками не завжди рівні, дружні, тримається певною мірою уособлено, але дитина добра.

Шевчук

Артем

20.04.2003

 

Ігор Миколайович

(Учасн. АТО)

Людмила Григорівна

098118181

61-533

С. Романівка, в. Шкільна, 22

Фізично і розумово розвинений добре, любить природу, пасивний у спілкуванні, відповідальний у вчинках.

До навчання ставиться відповідально, виконавський, охайний, старанний, на уроках активний, дисциплінований.

Спокійний, чемний, врівноважений, дисципліну не порушує. Охайний.

Доручення виконує старанно, відповідально. Виявляє ініціативу, вболіває за честь класу.

Користується в класі авторитетом, стосунки з однолітками добрі. Трудолюбивий.

 

 

 

 

Перегляд файлу

     X. Батьківський комітет класу

  1. Борсученко Тетяна Олександрівна – голова батьківського комітету; куратор харчування учнів
  2. Роман Людмила Петрівна – заступник голови, секретар, скарбник;
  3. Санду  Ольга Василівна – відповідальна за господарську частину.

    XІ. Взаємодія з педагогічним колективом школи

з/п

   Вчитель-    предметник

          Зміст роботи

   Дата

Прим.

1.

Пасічник М.М.

Виконання домашніх завдань.Учнівські щоденники.

Вересень

 

2.

Босс Т.В.

Дисципліна на уроці. Готовність учнів до уроку.

Вересень

 

3.

Заруцька Г.І.

Готовність учнів до уроку. Навчання окремих учнів.

Вересень

 

4.

Черниш О.С.

Виконання домашніх завдань. Адаптація до вивчення нового предмета.

Вересень

 

5.

Калінченко Т. М.

Навчання окремих учнів. Готовність до уроку.

Вересень

 

6.

Литвінець Т.П.

Рівень навчальних досягнень. Збереження підручників.

Жовтень

 

7.

Заруцька Г.І.

Виконання домашніх завдань.Учнівські щоденники.

Жовтень

 

8.

Пасічник М.М.

Виконання домашніх завдань. Адаптація до вивчення нового предмета.

Листопад

 

9.

Калінченко Т.М.

Сформованість загально навчальних навичок.

Грудень

 

10.

Онопрійчук О.П.

Рівень трудових навичок

 

Квітень

 

11.

Шевчук Р.М.

Наявність спортивної форми. Дисципліна на уроці.

Лютий

 

12.

Босс Т.В.

Рівень навчальних досягнень.

 

Квітень

 

13.

Терещук О.М.

Навчання окремих учнів.

 

Квітень

 

14.

Бесіди з усіма вчителями, що навчають учнів

Рівень навчальних досягнень. Необхідність корекції у тих учнів, хто має 1-2 оцінки 6 балів.

Квітень

 

 

zip
Додано
3 березня 2018
Переглядів
2233
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку