10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Планування 5 клас до підручника А.Несвіт

Про матеріал

Планування зі змістовими лініями, 3 уроки на тиждень

Перегляд файлу

№ уроку

Дата

Підтема

Змістова лінія

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Наочність

Домашнє

завдання

Екологічна безпека та ста-лий роз-виток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість та фі-нансова грамотність

Граматичний

матеріал

Лексичний

матеріал

Зорове сприймання

Сприйман-ня на слух

 

Усна взаємодія та про-дукування

Писемне продуку-вання

Тема: Я, моя сім’я, мої друзі

1

 

Родинне дерево

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

 

Обговорює особливості взаємодії осо-бистості та групи.

Фор-мулює особисті ціннісні пріоритети.

Розповідає про розподіл обов’язків у родині.

Порівнює сімейні традиції.

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни.

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я.

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.

The Present Simple Tense

Family members

Впр.1, с.4

Впр.3,4, с.5

Впр.3, с.5

Впр1,2,5, с.4-5

Впр.2, с.4

Тематичні таблиці

Впр.6, с.5 написати розповідь про свою родину

2

 

Моя родина

Degrees of Comparison of Adjectives,

Family members

Впр.3, с.7

Впр1, с.6

Впр.2, с.6, впр.6, с.8

Впр7, с.9

впр4, с.8

Фотографії

Впр.5, с.8

3

 

Мій кращий друг

The Present Simple Tense

ЛО теми

Впр.3, с.9

Впр.1, с.9

Впр.2, с.9, впр.4, 5, с.10

Впр.1, с.9

Тематичні таблиці

Впр 6, с.10 написати розповідь про друга

4

 

Риси характеру  друзів

The Present Simple Tense

Hard-working, atten-tive, lively, honest, cheerful, clever

Впр.3, с.11

Впр.1, с.10

Впр.2, с.11, впр.4,5,6, с.12

Впр.1в, с.11

Тематичні таблиці

Впр.7, с.12

5

 

Друзі в нашому житті

The Present Simple Tense

ЛО теми

Впр.3, с.13

Впр.3, с.13

Впр.1,2, с.12-13, впр.5, с.14

Впр.4, с.14

Граматична таблиця

Впр.6, с.14

6

 

Професії моїх батьків

The Present Simple Tense, the Present Continuous Tense впр.5, с.17

teacher, doctor, manager, firefighter, farmer, hairdresser, engineer, shop-assistant

Впр.2, с.15, впр.3,4, с.16

Впр.1, с.15 впр.3, с.16

Впр.6, с.17

Впр.6а, с.17

Граматичні таблиці

Впр.7, с.18

7

 

Моя майбутня професія.        

Past Simple Tense

 

Web designer, driver, worker, veterinarian, lawyer, fashion designer

Впр.2, с.18-19

Впр.1, с.18

Впр.3, с.19 впр.4, с.20

Складання плану проекта

Граматичні таблиці

Впр.5,с.20

Опрацювати с.26-27

8

 

Мої дідусі

 

The Present Tense

Family members

Впр2, с.21

Впр.4, с.22

Впр.1, с.20

Впр.3, с.21

Впр.4,5, с.22

Впр.3, с.21

Тематичні таблиці

Впр.6, с.22 розповідь про своїх дідусів та бабусь

9

 

Родина Сью.         

The Present Simple Tense, the Present Continuous Tense,

ЛО теми

Впр.1, с.23, впр.4, с.23-24

 

Впр.1, с.23

Впр.2,3, с.23

Тематичні таблиці

Впр.5, с.24

 

10

 

Молодша сестра.

the Past Simple Tense

ЛО теми

Впр.2, с.24-25

 

Впр.2,

с.24-25

Впр.1, с.24, впр.3,4,5, с.25

 

Тематичні таблиці

Підготувати проект   

с.26-27

11

 

Контрольна робота по темі:  My Family and Friends

 

Проекти

Впр.6, с.25

№ уроку

Дата

Підтема

Змістова лінія

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Наочність

Домашнє

завдання

Екологічна безпека та ста-лий роз-виток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість та фі-нансова грамотність

Граматичний

матеріал

Лексичний

матеріал

Зорове сприймання

Сприймання на слух

 

Усна взаємодія та

продукуван-ня

Писемне продуку-вання

Тема: Одяг (види одягу)

12

 

Мій улюблений одяг

 

 

Пояс-нює вибір одягу залеж-но від погоди.

Співвідносить власні потреби з мож-ливостями сімейного бюдже-ту.

The Present Simple Tense

Слова з теми: «Clothes»

Впр.1, с.28

Впр.3, с.29

Впр.3, с.29

Впр.4, с.29, впр.5, с.30

Впр.2, с.28

Тематичні таблиці

Впр.6, с.30 написати розповідь про улюблений одяг

13

 

Одяг у різні пори року.

The Present Simple Tense

Слова з теми: «Clothes»

Впр.2, с.30-31

Повідомлення учнів.

Впр.1, с.30,

Впр3,4,с.31

Впр.2, с.30-31

Граматична таблиця

Впр.5, с.31-32 написати речення за зразком

14

 

Шкільна форма

The verb “have got”

Слова з теми: «Clo-thes» Впр.1, с.32

Впр.3, с.33

Впр.3, с.33

Впр.1, с.32,

Впр4,5,с.34

Впр.2, с.33

Тематичні таблиці

Впр.6, с.34

15

 

Улюблений одяг

Зворот to Be Going to Do Smth

Слова з теми: «Clothes»

Впр.1, с.35

Впр.2, с.35

Впр.1, с.35,

Впр.3,4   с.36-37

Впр.,4,     с.36-37

Фото

Впр.5, с.37 доповнити речення

16

 

Різний одяг.

Тhe Present Continuous Tense

Слова з теми: «Clothes»

 

Впр.3, с.38

Впр.2, 3, с.38

Впр.1, с.37, Впр.4, с.38

Впр5 (1), с.39

Тематичні картки

Впр5 (2), с.39 запов-нити пропуски в тексі

17

 

Одяг

The Present Tense

Слова з теми: «Clothes»

Впр.1, с.39

Впр.1, с.39

Впр.3, с.20

Впр.2,4,   с.40-41

 

Тематичні картки

Впр.5, с.41

18

 

Улюблений одяг.

The Present Tense

Слова з теми: «Clothes»

Впр.А, с..50

Впр.1, с.41

Впр.2, с.41

Впр.3, с.42

Впр.4, 5, с.42

Тематичні картки

Впр.6, с.42-43 Робо-та над проектом с.50-51

19

 

Улюблений одяг

The Present Tense

Слова з теми: «Clothes»

Впр.3, с.44

 

Впр.2,3,  с.43-44

Впр.1b,с.43

Впр.6, с.45

Впр.1а, с.43

Тематичні картки

Впр.7, с.45 написати запитання до речень

20

 

Одяг

The Present Tense

Vocabulary Revision Game впр.4, с.46

Впр.1, с.45

Впр.1, с.45

Впр.2, с.46

Впр.3, с.46

Тематичні картки

Впр.5, с.47 Впр.2, с.47-49 читати

21

 

Магічна сукня.

The Present Tense

 

Впр.2, с.47-49

 

Впр.1, с.48

Впр.4, с.49

Впр.3, 6,     с.49-50

Тематичні картки

Повторити вивчений матеріал,

22

 

 

Контрольна робота по темі:  Одяг

Захист проектів

Проект

Впр.5, с.49

 

 

Тема: Харчування

№ уроку

Дата

Підтема

Змістова лінія

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Змістова лінія

Домашнє

завдання

Екологічна безпека та ста-лий роз-виток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість та фі-нансова грамотність

Граматичний

матеріал

Лексичний

матеріал

Зорове сприймання

Сприймання на слух

 

Усна взаємодія та

продукуван-ня

Писемне продуку-вання

23

 

Продукти харчування

 

 

Обговорює вибір продук-тів, корис-них для здоров’я.

Наводить приклади збалансованості власного раціону.

Наво-дить прикла-ди купівлі продук-тів для здорово-го харчу-вання

 

Складає перелік покупок.

Countable and Uncountable Nouns

Назви продуктів харчування

Впр.1, с.52

Впр.3, с.53

Впр.3, с.53

Впр.6, с.54

Впр.1, с.52

Впр.2, с.53

Впр.6, с.54

Впр.5, с.54

Граматична таблиця.

Впр.7, с.54

Написати розповідь «Мій сніданок»

24

 

У шкільній їдальні.

Countable and Uncountable Nouns: Much/ Many/  Lots of/  A lot of

Назви продуктів харчування

 

Впр.3, с.55

Впр.2, с.55

Впр.1, с.54

Впр.5, с.56

 

Впр.4, с.56

 

Граматична таблиця.

Впр.6, с.56

Написати розповідь про улюблені фрукти та овочі

25

 

Приготування їжі

Countable and Uncountable Nouns

ЛО С.57

Впр.3, с.57

 

Впр.1, с.57

 

Впр.2, с.57

 

Впр.4, с.57

 

Тематичні картки

Впр.6, с.59

 

26

 

День народ-ження мами.        

Past Simple Tense

ЛО теми

Project work с. 71-73

Впр.3, с.57

Впр.6, с.59

 

Впр.5, с.58

 

Тематичні картки

Впр.7, с.59

Підготувати проект

27

 

Їжа у школі

The Present Tense

Назви продуктів харчування

Впр.1, с.59

 

Впр.1, с.59

Впр.2, с.60

 

Впр.2в,с.60

 

Тематичні картки

Впр.4 с С. 71

28

 

Шкільне меню.

The Present Tense

ЛО теми

Впр.3, с.60

Повідомлення учнів

Захист проектів

Впр.4, с.60

Меню

Впр.5, с.60 написати лист другу.

29

 

Традиційна  українська їжа

The Present Tense

Назви продуктів харчування. Впр.2, с.62

Впр.3, с.63

Впр.1, с.62

Впр.3, с.63

Впр.2, с.62

Впр.4, с.63

Впр.5, с.64

Тематичні картки

Впр.6, с.64 заповнити пропуски у тексі

30

 

Традиційна  їжа Англії

The Present Tense

Назви продуктів харчування

Впр.1, с.65

 

Впр.1, с.65

 

Впр.2, с.65 Впр.4,5,с.66.

Впр.3, с.66

Тематичні картки

Впр.6, с.66

31

 

Англійська їжа.

Countable and Uncountable Nouns:

ЛО теми

Впр.3, с.67

Впр.4, с.67

 

Впр.5, 6,  с.68

Впр.1, 2, с.67

Тематичні картки

Впр.7, с.68 Впр.2, с.69-70 читати

32

 

Джордж іде на пікнік.

Past Simple Tense

ЛО теми

Впр.2, с.69-70

Впр.2,     с.69-70

Впр.1, с.69

Впр.3, 4,с.70

Впр.5, 6, с.70

Тематичні картки

Впр.7, 8, с.71

33

 

 

Контрольна робота по темі:  Food

 

Проект.

Написати рецепт улюбленої страви

Тема: Відпочинок і дозвілля

33

 

Вільний час

Пояснює необхідність прибирання за собою під час відпочинку, наводить приклади з власного досвіду.

Пояснює правила поведінки у закладах культури.

 

 Розріз-няє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку.                            

 

The Present Simple Tense

To listen to music, to read magazines, to watch cartoons, to play games, to go for a walk, to go to birthday parties

Впр.3, с.75

 

Впр.3, с.75

 

Впр.1, 2, с.74

Впр.5, с.75

 

Впр.5, с.75

 

Граматична таблиця.

Впр.6, с.76 написати 7-8 речень про те, що зазвичай робиш у вільний час

34

 

Наші плани

Зворот to Be Going to Do Smth

ЛО теми

Впр.3, с.76

 

Впр.3, с.76

 

Впр.2, с.76

Впр.5, с.77

Впр.1, с.76

Впр.4, с.77

Тематичні картки

Впр.6, с.77

(викорисати впр.5, с.77 як зразок)

35

 

Я тебе запрошую…

The Present Simple Tense

Places to Go: a theatre, a cinema, a museum, a zoo, an Art gallery, a circus

Впр.2, с.78

Впр.3, 4, с.79

Впр.1, с.78

 

Впр.3, 4, с.79

 

Впр.5, с.80

 

Граматична таблиця.

Впр.6, с.80

написати  запрошення за зразком впр.4, с.79

36

 

Поговоримо про теле­програми

The Present Perfect Tense

A cartoon, a film, a programme about animals, a game show

Впр.3, с.81

 

Впр.1, с.80

Впр.3, с.81

 

Впр.2, с.80

Впр.4, с.81

 

Впр.5, с.82

 

Тематичні картки

Впр.7, с.82 написати по 3 запитання до кожного речення

37

 

Різноманітний світ телебачення

The Present Perfect Tense.

Who\ What\Which

a quiz show, a sports programme

Впр.2, с.83

Впр.5, с.84

Впр.2, с.83

 

Впр.1, с.82 Впр.3, с.84

Впр.6, с.84

Впр.4, с.84

 

Тематичні картки

Впр.7, с.85 дати письмові відповіді на запитання

38

 

Хобі, захоплення

The Present Perfect Tense.

ЛО теми

Впр.2, с.86 Впр.4, с.87

Впр.1,2,

 с.85-86,

Впр.3, с.87

Впр.6, с.87

Впр.5, 6, с.87

Меню

Впр.7, с.87 написати розповідь про своє хобі

39

 

На прогулянці

The Present Perfect Tense

ЛО теми

Впр.2b,с.88

Впр.3, с.89

Впр.1, с.88

Впр.2а, с.88 Впр.3, с.89

Впр.4,6, с.89

Тематичні картки

Впр.5, с.89 письмово

40

 

Літні канікули

The Present Perfect Tense.

 

To visit a city, to visit a village, to travel, to stay at home, to go to the seaside…

Впр.4, с.91

Впр.1, с.90 Впр.3, с.91

Впр.6, с.92

Впр.2, с.91

Впр.6, с.92

Впр.5, с.92

Граматична таблиця.

Впр.7, с.92 скласти розповідь за малюнками

41

 

Минулої неділі.

The Present Perfect Tense, the Past Simple Tense

ЛО теми

Впр.3, с.93

Впр.1, с.93

 

Впр.5, с.94

Впр.2, 4, с.93

 

Граматична таблиця.

Впр.6, с.94

Написати запитання до речень

42

 

Відпочинок на природі.

 

Тhe Past Simple Tense

To camp out, a camper, a sleeping bag, to peer out

Впр.2, с.94-95

Впр.1 С.94

Впр.3, 4, с.95

Впр.4, с.95

 

Тематичні картки

Впр.2, с.94-95 читати

44

 

Контроль аудіювання

Впр.7, с.96 написати про відпочинок на природі

45

 

Контроль  читання

Впр.5, с.95.

46

 

Контроль письма                                                                                                                                                                      Test

Скласти розповідь

47

 

Контроль говоріння

Скласти запитання

48

 

Шкільна подорож

 

 

 

 

Тhe Past Simple Tense

ЛО теми

Впр. С. С 97

Повідомлення учнів..

Захист проектів

Впр.6, с.96

 

Скласти кросворд

 

№ уроку

Дата

Підтема, ситуація спілкування

Змістова лінія

Змістова лінія

Змістова лінія

Змістова лінія

Домашнє завдання

Екологічна безпека та ста-лий роз-виток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість та фі-нансова грамотність

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Зорове сприймання

Сприймання на слух

 

Усна взаємодія та

продукуван-ня

Писемне продуку-вання

ІІ семестр. Тема « Природа ( погода )»

 1.  

 

Улюблена погода.

Розглядає природу як цілісну систему.Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічних заходів

 

Робить повідомлення про складні погодні умови.

 

 

Обговорює ефектив-не та раціо-нальне викорис-тання природ-них ресурсів

Cloudy, cold, hot, fog,  windy, rainy, snowy, storm,  sunny, warm

Теперішній неозначений час.

Впр. 1 С. 98

Впр. 3, 4 С. 99-100

Впр. 2, 5 С. 99-100

Впр. 1 С. 98

Тематичні картки

Впр. 6 С. 101

 1.  

 

Улюблена пора року.

Seasons

Теперішній означений час.

Впр. 1                С. 101

Впр. 3,4            С. 101-102

Впр. 2,5 С. 101-102

Впр. 2,                С. 60

Тематичні картки

Впр. 6 С. 102

 

 1.  

 

Пори року в Британії.

It’s freezing.  It’s hot. It’s warm. Its cold.

Прикметники.

Впр. 1, 3               С. 103

Впр. 3,4,6            С. 103-104

Впр. 2,5 С. 103-104

Впр. 4,           С.104

Тематичні картки

Впр. 7 С. 105

 

 1.  

 

Пори року.

ЛО теми.

Питальні речення.

Впр. 4               С. 106-107

Впр. 2,5            С. 106-107

Впр. 1,3,4 С. 106-107

Test

Тематичні картки

Впр. 6 С. 107

 

 1.  

 

Плани на май-бутні вихідні.

ЛО теми.

Модальне дієслово «слід»

Впр. 2               С. 108

Впр. 2,3            С. 108-109

Впр. 1,3,4,5 С. 107-109

Впр. 4 С. 109

Тематичні картки

Впр. 6 С. 110

 1.  

 

Прогноз погоди.

ЛО теми.

Дієслова will or to be going to…

Впр. 1               С. 110-111

Впр. 2,5            С. 111,112

Впр. 2, 3 С. 111-112

Впр. 4 С. 112

Тематичні картки

Впр. 6 С. 113

 1.  

 

Пригоди Тома Соєра

ЛО теми.

Теперішній неозначений час.

Впр. 1              С. 113

Впр. 3,4            С. 114-115

Впр. 2, 4,5 С. 114-115

Впр. 2 С. 116

Тематичні картки

Впр. 6 С. 115

 1.  

 

Лисиця та коза

ЛО теми.

Минулий  неозначений час.

Впр. 1               С. 115

Впр. 3,4           С. 116-117

Впр. 6 С. 117

Впр. 4,5 С. 117

Тематичні картки

Впр. 7 С. 117

 

 1.  

 

Контрольна робота з

ЛО теми.

Прикметники.

Впр. 3              С. 118

Впр. 3,4           С. 118-119

Впр. 1,2 С. 118

Впр. 6,7 С. 120

Тематичні картки

Впр. 8 С. 120 

Тема «Подорож»

 1.  

 

Об'єднане коро-лівство Британії та Північної Британії.

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі. Планує краєзнавчу подорож.

 

Запитує про/пояснює правила безпеки пересування по Києву.

Аналізує наслідки порушення правил

дорожнього руху.

 

Порівнює вартість подорожі різними видами транспорту.

ЛО теми (С.122)

Артикль.

Впр. 1,3              С. 122-123

Впр. 3,4,5           С. 123-124

Впр. 3,4,         С. 123-124

Впр. 1,               С. 122

Карта.

Переказ тексту Вправа 5 С.124

 1.  

 

Велика Британія.

ЛО теми (С.125)

Неозначені часи.

Повідомлення учнів.

Впр. 7   С. 124-125

Впр. 5,7         С. 124-125

Впр. 6 С. 124

Карта.

Вправа 8 С.125  

 1.  

 

Столиці Британії.

ЛО теми.

Множина іменника.

Впр. 1   С. 126

Впр. 1,2  С. 126

Впр. 2,3 С. 126-127

Впр. 3,               С. 127

Тематичні картки

Впр. 4   С. 127

 

 1.  

 

Національні парки.

ЛО теми.

Артикль.

Повідомлення учнів.

Впр. 4  С. 127

Впр. 4,6                  С. 127- 128

Впр. 5   С. 128

Тематичні картки

Впр. 7  С. 128

 1.  

 

Україна – наша Батьківщина.

ЛО теми.

I’d like to..

Впр. 2  С. 129

Впр. 2,3,4  С. 129

Впр. 1,3,5   С. 129-130  

Test

Тематичні картки

Впр.6 С.130

 1.  

 

Національні символи країн.

ЛО теми.

Теперішній неозначений час

Впр. 2  С. 131

Впр. 2,3  С. 131-132

Впр. 1,3 С. 131-132

 

Тематичні картки

Підготувати розповідь про нац. символи.

 1.  

 

Національні прапори

ЛО теми.

Теперішній неозначений час

Повідомлення учнів.

Впр. 4,5  С. 132

Впр. 5,4 С.132

 

Тематичні картки

Впр.6 С.132

№ уроку

Дата

Підтема, ситуація спілкування

Змістова лінія

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Наочність

Домашнє завдання

Екологічна безпека та сталий роз-виток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємли-вість та фі-нансова грамотність

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Зорове сприймання

Сприймання на слух

 

Усна взаємодія та

продукування

Писемне продуку-вання

 

 

 1.  

 

Україна – євро-пейська країна.

 

 

 

 

ЛО теми.

Теперішній неозначений час

Впр. 1,2  С. 133

Впр.  2  С. 133

Впр. 3 С.134

 

Тематичні картки

Переказ тексту Вправа 2 С.133

 1.  

 

Видатні місця України.

 

 

 

 

ЛО теми.

Минулий  неозначений час.

Повідомлення учнів.

Впр.  4,5 С. 134

Впр. 5,6 С.134,135

Впр.  1,3  С. 135

Карта.

Впр.  7  С. 134   Впр.  6  С. 136  

 1.  

 

Контрольна робота з

ЛО теми.

Займенники.

Впр. 2  С. 137

Впр.  2  С. 137

Впр. 1,3 С.137-138

Впр. 4 С. 138

Тематичні картки

Впр.5 С. 138

Тема « Рідне місто»

 1.  

 

Споруди міста.

Пояснює взаємозв’язок людини й навколишнього середовища та залежність її від природних ресурсів.

Наводить приклади участі родини у житті місцевої громади.

 

 

ЛО теми( С.140)

Структура «Міс-це-знаходження в однині і множині»

Впр. 1 С. 140

Впр. 3, 4 С. 141

Впр. 2, 6 С. 140-142

Впр. 5 С. 141-142

Тематичні картки

Впр. 7 С. 142

 1.  

 

Визначні місця.

 

ЛО теми( С.142-143)

Теперішній означений час.

Впр. 3 С. 143

Впр. 2,3           С. 143

Впр. 1,4,6 С. 142-144

 

Тематичні картки

Впр. 7 С. 144

 

 1.  

 

Міські площі.

 

ЛО теми.

Минулий  неозначений час.

Впр. 1 С. 145

Впр. 2,3,4           С. 146-147

Впр. 2,3                С. 146

Впр. 4 С. 147

Тематичні картки

Впр. 6 С. 147

 

 1.  

 

Обласні центри.

 

ЛО теми.

Теперішні часи.

Впр. 2 С. 148

Впр. 4                        С. 106-107

Впр. 1,3,4 С. 148-149

 

Тематичні картки

Впр. 5,6 С. 149

 1.  

 

Парк.

 

ЛО теми.

Теперішні часи. Займенники.

Повідомлення учнів.

Впр. 2,3            С. 150

Впр. 1, 4, 6 С. 149-151

Впр. 5 С. 151

Тематичні картки

Впр. 7 С. 152

 1.  

 

Парк кованих фігур.

 

 

ЛО теми.

Теперішні часи. Займенники.

Повідомлення учнів.

Впр. 2,3,4            С. 152-153

Впр. 1, 2,3               С. 152-153

Впр. 5 С. 151

Тематичні картки

Впр. 5 С. 153-154

 1.  

 

Маленькі міста України.

 

 

ЛО теми.

Питальні речення

Впр.1 С. 154-155

Впр.2,5 С.155,

Впр. 1,3               С. 154-155

Впр. 4 С. 155  

Тематичні картки

Впр. 6 С. 156

 1.  

 

Музеї Харкова.

 

 

 

ЛО теми.

Теперішні часи.

Впр. 3            С. 157

Впр. 2 С. 156-157

Впр. 1, 4, 5 С. 156-158

 

Тематичні картки

Впр. 6 С. 158

 1.  

 

Севастополь.

 

 

 

ЛО теми.

Минулі часи.

Впр.1            С. 158-159

Впр.1,2            С. 158-159

Впр. 2,3, 5 С. 159-160

Впр.4 С. 159

Тематичні картки

Впр. 6 С. 160

 1.  

 

Контрольна робота з читання за текст «Мої бабусі».

Тест

Впр.5,6 С.162-163

Тема «  Свята і традиції»

 1.  

 

Популярні свята.

 

Порівнює свята й традиції в різних країнах.

 

 

 

ЛО теми.

Числівники

Впр. 1 С. 166

Впр. 1,2, С. 166

Впр. 1,2, С. 166

 

Тематичні картки

Розповідь «Улюб-лене свято»

 1.  

 

Запрошення на свято.

 

 

ЛО теми.

Порядкові числівники.

Впр. 3,4 С. 167

Впр. 3,4                        С. 167

Впр. 5 С. 168

 

Тематичні картки

Впр. 6 С. 168  

 1.  

 

Підготовка до свят

 

 

ЛО теми.

Дієслово «робити»

Впр. 1            С. 169

Впр. 2(1)  С. 169-170

Впр. 1, 3 С. 149-151

 

Тематичні картки

Впр. 7 С. 171

 1.  

 

Зимові свята.

 

 

 

 

ЛО теми.

Прийменники.

Повідомлення учнів.

Впр. (2,3),4            С. 170

Впр. 3, 6               С. 170-171

Впр. 5 С. 171

Тематичні картки

Впр. 8 С. 171

 1.  

 

Свята Британії.

 

 

 

 

ЛО теми.

Займенники.

Впр.1 С. 172

Впр.1С.172-173

Впр. 2,3,4,5               С. 173

 

Тематичні картки

Впр. 6 С. 174

№ уроку

Дата

Підтема, ситуація спілкування

Змістова лінія

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Наочність

Домашнє завдання

Екологічна безпека та ста-лий роз-виток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість та фі-нансова грамотність

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Зорове сприймання

Сприймання на слух

 

Усна взаємодія та

продукуван-ня

Писемне продуку-вання

 1.  

 

День Святого Валентина.

 

 

 

 

ЛО теми.

Теперішні часи.

Впр. 2            С. 174-175

Впр. 2,3 С. 174-175

Впр. 1, 3,4          С. 174-175

 

Тематичні картки

Переказ тексту         Впр. 2 С. 174

 1.  

 

Шкільне свято.

 

 

 

 

ЛО теми.

Контрастування часів.

Впр.5 С.175

Впр.5 С.175-176

Впр.5,6 С.175-176

 

Тематичні картки

Впр. 8 С. 176

 1.  

 

Українські традиції.

 

 

 

 

ЛО теми.

Минулий неозначений час.

Впр. 2, С.177

Впр. 2,3               С. 177

Впр. 1,4,5 С.177-178

 

Карта.

Впр.  6  С. 178  

 

 

 1.  

 

Великодній кошик.

 

 

 

ЛО теми.

Минулий неозначений час.

Повідомлення учнів.

Впр. 1,2,5              С. 179-180

Впр. 4,5 С.180

Впр. 2,3 С. 179

Тематичні картки

Впр.2 С. 180-181

 

 

 1.  

 

Свято ведмежат.

 

 

 

ЛО теми.

Минулий неозначений час.

Повідомлення учнів.

Впр. 2              С. 180-181

Впр. 3,4 С.181-182

Впр. 5,6 С. 182

Тематичні картки

Впр.7 С. 182

Тема «Шкільне життя»

 1.  

 

Шкільні прилади.

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

 

Пропонує варіанти участі школи/класу в житті громади.

Обговорює шкільні правила.

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

 

 

ЛО теми( С.184)

Типи запитань.

Впр. 1 С. 184

Впр. 3, 4,5 С. 184-186

Впр. 2,3, 6 С. 184-186

Впр. 5 С. 186  

Тематичні картки

Впр. 7 С. 186

 1.  

 

Шкільні предмети.

ЛО теми

Артиклі.

Повідомлення учнів.

Впр. 2 С. 187

Впр. 1,3,4 С. 187-188

 

Тематичні картки

Впр. 6 С. 188

Wb. Впр. 6 С. 99

 1.  

 

Наша школа.

ЛО теми.

Типи запитань.

Повідомлення учнів.

Впр. 5 С. 188

Впр. 5,7                С. 188,189

 

Тематичні картки

Впр. 8 С. 189

 

 1.  

 

Улюблений урок.

ЛО теми.

Минулий неозначений час.

Впр. 3 С. 190-191

Впр. 2                        С. 190

Впр. 1,2,4 С. 190-191

Впр. 3  С. 190

Тематичні картки

Впр. 3  С. 191  

 1.  

 

Шкільний день Алекса.

ЛО теми.

Минулий неозначений час

Повідомлення учнів.

Впр. 6,7            С. 192

Впр.  4,5, 6 С. 191-192

Впр. 5 С. 191

Тематичні картки

 

 1.  

 

Розклад уроків.

ЛО теми.

Займенники.

Впр. 1 С. 193

Впр. 1,3            С. 193

Впр. 1, 2,3               С. 193

Впр. 2 С. 193

Тематичні картки

 

 1.  

 

Розпорядок дня

 

 

 

ЛО теми.

Питальні речення

Впр.5 С. 193-194

Впр.5 С. 193-194

Впр. 5,6               С. 194

 

Тематичні картки

Впр. 7 С. 195

 1.  

 

Шкільна діяльність.

 

 

 

ЛО теми.

Теперішні часи.

Повідомлення учнів.

Впр. 2 С. 195-196

Впр. 1, 3,4, 5 С. 196-197

 

Тематичні картки

Впр. 6 С. 197

 1.  

 

Урок англійської мови.

 

 

 

ЛО теми.

Теперішні часи.

Впр.1,2            С. 198

Впр.3                         С. 198-199

Впр. 4, 5,6,7

С. 199

 

Тематичні картки

Впр. 8 С. 200

 1.  

 

 

Контроль аудіювання

Test.

Впр. 6 С. 201

 1.  

 

 

Контроль  читання

Test.

Впр. 4 С. 203

 1.  

 

 

Контроль письма                                                                                                                                                                      

Test.

Повідомлення за темою

 1.  

 

 

Контроль говоріння

Test.

Впр. 5 С. 203-204

 1.  

 

Новий друг

 

 

 

 

ЛО теми.

Минулий неозначений час.

Повідомлення учнів.

Впр. 2(1)                   С. 202

Впр. 1, С. 202

 

Тематичні картки

Впр. 7 С. 204

 1.  

 

Плани на літо.

 

 

 

ЛО теми.

Минулий неозначений час.

Повідомлення учнів.

Впр. 2(2)            С. 170

Впр. 2,3               С. 203

Впр. 3,6                          С. 203, 204

Тематичні картки

Кросворд

 

 

 

 

 

.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Картузова Ольга
  планування згідно методичних рекомендацій 2017-2018 н.р.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
4 січня 2018
Переглядів
949
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку