21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Планування 7 клас. Матриця. Тематичний план. Календарно-тематичний план.

Про матеріал

Зміст навчальної програми для учнів сьомого класу орієнтовано на формування в учнів ключових і предметних компетентностей, які покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей.

У процесі трудового навчання семикласників орієнтують на усвідомлення важливості раціонального використання різноманітних матеріалів; розуміння шкідливого впливу хімічних матеріалів на навколишнє середовище та їх значення для збереження природних ресурсів; обгрунтування власної позиції щодо розвитку новітніх ресурсозберігальних та екологічно чистих технологій обробки матеріалів; уміння оцінювати результати власної діяльності; формування уміння економно використовувати матеріали під час їх обробки. Також учнів сьомого класу навчають визначати необхідну кількість матеріалу для виготовлення виробу; проводити міні маркетингові дослідження з метою визначення характеристик виробу з позиції споживача і орієнтовної вартості готового виробу; добирати матеріали та технології їх обробки з метою виготовлення якісного виробу, який відповідає встановленим вимогам і є конкурентноспроможнім; визначати орієнтовну вартість виробу як готового продукту; добирати інструменти та пристосування відповідно до визначених завдвнь; дотримуватись правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій; розуміти шкідливий вплив фарбових матеріалів на здоров'я людини та знати способи запобігання від їхньої дії; розпізнавати маркування пластмас для виявлення впливу штучних матеріалів на власне здоров'я та навколишнє середовище; розуміти чинники впливу хімічних матеріалів на здоров'я людини.

Враховуючи всі вище перераховані вимоги, виконано планування для учнів сьомого класу. Матриця включає в себ учнів (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти)

Тематичний план має два розділи. На перший розділ "Основи матеріалознавства та технології обробки" відводиться 33 години, а на другий - "Технологія побутової діяльності та самообслуговування" - 2 години.

Вивчаючи перший розділ, діти виконують чотири проекти, де об'єктами проектно-технологічної діяльності є "Підставка для спецій, прикрас, сувенірів, квітів тощо", "Карнавальна маска", "Заколка для волосся", "Текстильні квіти".

Вивчаючи другий розділ, діти виконують два проекти, де об'єктами проектно-технологічної діяльності учнів є "Малярні роботи у побуті власними руками", "Я споживач".

Також тематичний план містить перелік основних та додаткових технологій і кількість годин, відведену на виконання проекта.

Календарно-тематичний план висвітлює тему уроку, її зміст, кількість годин, відведену на вивчення даної теми та дату проведення заняття. е кількісний перелік проектів, об'єкти проектно-технологічної діяльності, кількість годин, відведену на виготовлення того чи іншого об'єкта проектно-технологічної діяльності, а також очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Перегляд файлу

МАТРИЦЯ 7 КЛАС

 

Кількість

проектів

Об”єкти  проектно-

технологічної

діяльності учнів

 

Основна технологія

 

Додаткова

технологія

 

Кіль-кість

го-дин

 

 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів

Проект 1

Підставка для спецій, прикрас, сувенірів, квітів тощо

 

Технологія виготовлення в’язаних виробів

 

Технологія ручної обробки деревини

 

8

Знаннєвий  компонент:

Розуміють призначення методу фокальних об’єктів

Пояснюють сутність моделі-аналогу для проектування виробу

Розуміють вплив властивостей конструкційних матеріалів та технологію обробки

Знають будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів

Діяльнісний компонент:

Планують власну проектну діяльність

Застосовують методи проектування

Відтворюють алгоритм методу фокальних об’єктів для вдосконалення чи створення виробу

Використовують моделі-аналоги для вдосконалення виробу

Характеризують властивості конструкційних матеріалів

Виконують технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

Добирають  матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу

Дотримуються прийомів роботи з інструментами, пристосуванням та обладнанням

Визначають необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Вирізняють технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання за характерними ознаками

Виготовляють виріб

Використовують контрольно-вимірювальний інструмент

Комбінують композицію для оздоблення виробу

Оздоблюють виріб

Розраховують орієнтовну вартість витрачених матеріалів

Дотримуються правил безпечної праці при виконанні необхідних операцій

Ціннісний компонент:

Усвідомлюють важливість правильного добору конструкційних матеріалів

Усвідомлюють важливість грамотного виконання графічного зображення для виготовлення виробу

Проект 2

Карнавальна маска

Технологія оздоблення одягу

 

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом

 

7

Знаннєвий компонент:

Розуміють призначення  методу фокальних об’єктів

Пояснюють сутність моделі-аналогу для проектування виробу

Розуміють вплив властивостей конструкційних матеріалів та технологію обробки

Знають будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів

Діяльнісний компонент:

Планують власну проектну діяльність

Застосовують методи проектування

Відтворюють алгоритм методу фокальних об’єктів для вдосконалення чи створення виробу

Використовують моделі-аналоги для вдосконалення виробу

Характеризують властивості конструкційних матеріалів

Виконують технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

Добирають  матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу

Дотримуються прийомів роботи з інструментами, пристосуванням та обладнанням

Визначають необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Визначають сфери застосування різних видів технологій

Виготовляють виріб

Використовують контрольно-вимірювальний інструмент

Комбінують композицію для оздоблення виробу

Оздоблюють виріб

Розраховують орієнтовну вартість витрачених матеріалів

Дотримуються правил безпечної праці при виконанні необхідних операцій

Читають та виконують графічне зображення  (схеми) на дві площини проекції (за потреби при виконанні  проекту)

Ціннісний компонент:

Усвідомлюють важливість правильного добору конструкційних матеріалів

Обґрунтовують послідовність виготовлення виробу. Усвідомлюють важливість дотримання технологічної послідовності при виготовленні виробу

 

Проект 3

Заколка для волосся

 

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

Технологія виготовлення штучних квітів

 

8

Знаннєвий  компонент:

Розуміють призначення методу фокальних об’єктів

Пояснюють сутність моделі-аналогу для проектування виробу

Розуміють вплив властивостей конструкційних матеріалів та технологію обробки

Знають будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів

Діяльнісний компонент:

Планують власну проектну діяльність

Застосовують методи проектування

Відтворюють алгоритм методу фокальних об’єктів для вдосконалення чи створення виробу

Використовують моделі-аналоги для вдосконалення виробу

Характеризують властивості конструкційних матеріалів

Виконують технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

Добирають  матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу

Дотримуються прийомів роботи з інструментами, пристосуванням та обладнанням

Визначають необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Вирізняють технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання за характерними ознаками

Виготовляють виріб

Комбінують композицію для оздоблення виробу

Оздоблюють виріб

Розраховують орієнтовну вартість витрачених матеріалів

Дотримуються правил безпечної праці при виконанні необхідних операцій

Читають та виконують графічне зображення  (схеми) на дві площини проекції (за потреби при виконанні  проекту)

Ціннісний компонент:

Усвідомлюють важливість правильного добору конструкційних матеріалів

Обґрунтовують послідовність виготовлення виробу

Усвідомлюють важливість дотримання технологічної послідовності при виготовленні виробу

Усвідомлюють важливість грамотного виконання графічного зображення для виготовлення виробу

Проект 4

Текстильні квіти

 

Технологія виготовлення штучних квітів

 

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом

 

10

Знаннєвий  компонент:

Розуміють призначення методу фокальних об’єктів

Пояснюють сутність моделі-аналогу для проектування виробу

Розуміють вплив властивостей конструкційних матеріалів та технологію обробки

Знають будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів

Діяльнісний компонент:

Планують власну проектну діяльність

Застосовують методи проектування

Відтворюють алгоритм методу фокальних об’єктів для вдосконалення чи створення виробу

Використовують моделі-аналоги для вдосконалення виробу

Характеризують властивості конструкційних матеріалів

Виконують технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

Добирають  матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу

Дотримуються прийомів роботи з інструментами, пристосуванням та обладнанням

Визначають необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Вирізняють технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання за характерними ознаками

Виготовляють виріб

Використовують контрольно-вимірювальний інструмент

Комбінують композицію для оздоблення виробу

Оздоблюють виріб

Розраховують орієнтовну вартість витрачених матеріалів

Дотримуються правил безпечної праці при виконанні необхідних операцій

Ціннісний компонент:

Усвідомлюють важливість правильного добору конструкційних матеріалів

Усвідомлюють важливість грамотного виконання графічного зображення для виготовлення виробу

Проект 5

«Малярні роботи у побуті власними руками»

Технологія малярних робіт

 

1

Знаннєвий компонент:

Наводять приклади застосування відповідних технологій при виконанні малярних робіт

Знають шкідливий вплив фарб і здатні запобігати їх шкідливій дії

Діяльнісний компонент:

Добирають матеріали та інструменти для виконання малярних робіт

Ціннісний компонент:

Усвідомлюють важливість правильного добору матеріалів для малярних робіт щодо доцільності та безпечності їх використання

Усвідомлюють важливість дотримання рекомендації щодо утилізації тари

 

 

Проект 6

«Я споживач»

Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів

 

1

Знаннєвий компонент:

Наводять приклади призначення екологічних символів

Діяльнісний компонент:

Читають та розуміють значення спеціальних символів, штрих-кодів

Розрізняють екологічні символи і стандарти якості й безпеки

Ціннісний компонент:

Критично ставляться до інформації про товари для збереження здоров’я

Висловлюють власні судження про необхідність маркування споживчих товарів

 7 КЛАС

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

Об’єкти проектно-технологічної діяльності учнів

Основна технологія

Додаткова технологія

Кіль-кість годин

 

Розділ I. Основи матеріалознавства та технології обробки

 

33

Проект 1

Підставка для спецій, прикрас, сувенірів, квітів тощо

 

 

 

Технологія виготовлення в’язаних виробів

 

Технологія ручної обробки деревини

 

8

Проект 2

Карнавальна маска

 

 

 

Технологія оздоблення одягу

 

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом

 

7

Проект 3

Заколка для волосся

 

 

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

Технологія виготовлення штучних квітів

 

8

Проект 4

Текстильні квіти

 

 

Технологія виготовлення штучних квітів

 

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом

 

10

 

Розділ II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування

 

2

Проект 5

«Малярні роботи у побуті власними руками»

 

Технологія малярних робіт

 

 

 

1

Проект 6

«Я споживач»

 

Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів

 

 

 

1

Всього

35

 

 


7 КЛАС

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

 

Тема уроку та її зміст

К-сть годин

Дата проведення

7-А

7-Б

 

Розділ I. Основи матеріалознавства та технології обробки

33

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності № 1: Підставка для спецій, прикрас, сувенірів, квітів тощо

 

Основна технологія:

Технологія виготовлення в’язаних виробів

 

Додаткова технологія:

Технологія ручної обробки деревини

 

 

 

8

 

 

1

В’язання гачком як вид декоративно-ужиткового мистецтва

Короткі історичні відомості про в’язання гачком

Види виробів , в’язаних гачком

Матеріали, інструменти та пристосування для в’язання гачком

Вплив властивостей конструкційних матеріалів на технологію обробки

Будова гачка

Добір гачків і пряжі

Види візерунків (щільні, ажурні, філейні)

Основні елементи в’язання гачком (початкова петля, ланцюжок, повітряна петля)

Виготовлення підставки для спецій, прикрас, сувенірів, квітів із вив’язаного ланцюжка повітряними петлями

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

План власної проектної діяльності

Моделі-аналоги підставок для спецій, прикрас, сувенірів, квітів для вдосконалення власного виробу, в’язаного гачком

Прийоми роботи гачком:

 • в’язання стовпчика без накиду
 • в’язання стовпчика з накидом
 • особливості в’язання прямого полотна
 • умовні позначення на схемах для в’язання
 • схематичне зображення в’язок на основі прямого полотна

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення підставок для спецій, прикрас, сувенірів, квітів (в’язання гачком прямого полотна стовпчиком без накиду та стовпчиком із накидом):

 • зробити початкову петлю та вивязати ланцюжок із 15 петель
 • пров’язати 5-ть рядів стовпчиком без накиду, користуючись схемою
 • продовжити вязання стовпчиків із накидом (5-ть рядів)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

В’язання гачком по колу:

 • застосування у виробах полотна, в’язаного гачком по колу
 • особливості в’язання полотна по колу
 • схематичне зображення в’язання по колу

 Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення підставок для спецій, прикрас, сувенірів, квітів (в’язання гачком прямого полотна стовпчиком без накиду та стовпчиком із накидом)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4

В’язання гачком по спіралі:

 • застосування у виробах полотна, в’язаного гачком по спіралі
 • особливості в’язання полотна по спіралі
 • схематичне зображення в’язання по спіралі

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення підставок для спецій, прикрас, сувенірів, квітів (в’язання гачком прямого полотна стовпчиком без накиду та стовпчиком із накидом)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

5

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення підставок для спецій, прикрас, сувенірів, квітів (в’язання гачком прямого полотна стовпчиком без накиду та стовпчиком із накидом)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення підставок для спецій, прикрас, сувенірів, квітів (в’язання гачком прямого полотна стовпчиком без накиду та стовпчиком із накидом)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

1

 

 

7

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення підставок для спецій, прикрас, сувенірів, квітів (в’язання гачком прямого полотна стовпчиком без накиду та стовпчиком із накидом)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

8

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення підставок для спецій, прикрас, сувенірів, квітів (в’язання гачком прямого полотна стовпчиком без накиду та стовпчиком із накидом)

Створення композиції для оздоблення виробу

Висловлювання судження щодо вибору форми та оздоблення виробу

Остаточна обробка підставок для спецій, прикрас, сувенірів, квітів

Контроль якості готового виробу

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Оцінювання виконання технологічних операцій та усунення недоліків

Усвідомлення важливості безвідходного виробництва

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Організація виставки учнівських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності № 2: Карнавальна маска

 

Основна технологія:

Технологія оздоблення одягу

 

Додаткова технологія:

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом

 

7

 

 

9

Карнавальна маска – яскравий атрибут будь-якого свята, доповнення до карнавального костюма

Види карнавальних масок:

- напівмаски декоративні - закривають тільки очі та кріпляться за допомогою рукоятки або закривають нижню частину обличчя, а очі залишаються відкритими

- обідок або шапочка – надягається на голову, а спереду наноситься зображення персонажу

- повна накладка на обличчя – закриває обличчя, але не повторює його контури

- об’ємні маски – повністю повторюють лінії обличчя

Етапи та методи проектування – метод фокальних об’єктів

Планування власної проектної діяльності

Використання моделей-аналогів для проектування чи створення карнавальної маски

Добір матеріалів, інструментів, обладнання для виготовлення виробу та дотримання прийомів роботи з ним

Вплив властивостей конструкційних матеріалів на технологію обробки

Визначення сфери застосування різних видів технологій

Визначення необхідної кількості конструкційних матеріалів для виготовлення карнавальної маски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення ( карнавальна плоска маска):

- намалювати на папері знак нескінченності або крила метелика

- виготовити шаблони

- прикласти шаблони до тканини чи картону

- обвести шаблони

- вирізати по контуру шаблони

- прикрасити блискітками,бісером, пір’ям

- додати з боків зав’язки або палички за типом корнета

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

11

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення ( карнавальна об’ємна маска):

- прикласти до обличчя щільний папір прямокутної форми

- позначити на папері місця для прорізів

- зігнути папір навколо носа чи перенісся

- проробити отвори для стрічок

- домалювати контури

- вирізати карнавальну об’ємну маску

- оздобити карнавальну об’ємну маску

 Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

12

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення ( маска пап’є-маше):

- розмочити в теплій воді спеціальний бинт

- прикласти бинт на обличчя, ретельно притиснувши його на всі опуклості і западини

- коли бинт підсохне, обережно зняти його та залишити до повного висихання

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

13

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення ( маска пап’є-маше):

- змазати гіпсовий зліпок всередині вазеліном

- порвати газети на невеличкі шматки

- розвести клейсер

- змочити папір у клеї і викласти його на гіпс

- зробити другий шар на клею, ретельно виганяючи повітря від паперу

- зробити третій шар з напівкартону або обкладинок від журналів

- розрізати на невеличкі шматочки бавовняну матерію або бинти

- промазати клеєм і нанести на шаблон

- наклеїти папір

- наклеїти картон

- наклеїти щільний папір

- дати масці просохнути при кімнатній температурі не менше трьох днів

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

14

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення ( маска пап’є-маше):

- змазати гіпсовий зліпок всередині вазеліном

- порвати газети на невеличкі шматки

- розвести клейсер

- змочити папір у клеї і викласти його на гіпс

- зробити другий шар на клею, ретельно виганяючи повітря від паперу

- зробити третій шар з напівкартону або обкладинок від журналів

- розрізати на невеличкі шматочки бавовняну матерію або бинти

- промазати клеєм і нанести на шаблон

- наклеїти папір

- наклеїти картон

- наклеїти щільний папір

- дати масці просохнути при кімнатній температурі не менше трьох днів

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

15

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення ( маска пап’є-маше):

- витягнути обережно маску з гіпсу

- розфарбувати маску

Усвідомлення важливості правильного добору конструкційних матеріалів

Визначення сфери застосування різних видів технологій

Усвідомлення важливості дотримання технологічної послідовності при виготовленні карнавальної маски

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Самооцінювання та оцінювання виробів

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Організація виставки учнівських робіт

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності № 3: Заколка для волосся

 

Основна технологія:

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

Додаткова технологія:

Технологія виготовлення штучних квітів

 

 

8

 

 

16

Заколка для волосся – одна з найдавніших жіночих прикрас на території України

Техніки виконання бісерних прикрас

Бісерне ткацтво

Закріплення та нарощування робочої нитки у виробі

З’єднання деталей виробу

Закріплення застібки

Технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання за характерними ознаками

Визначення сфери застосування різних видів технологій для виготовлення заколки для волосся

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

17

Планування власної проектної діяльності

Застосування моделі-аналогу для вдосконалення виробу

Виконання графічної схеми для виготовлення заколки для волосся

Добір матеріалів, інструментів та обладнання для виготовлення виробу

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення заколки для волосся із бісеру (паралельне плетіння)

Графічні схеми для виготовлення заколки для волосся

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

18

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення заколки для волосся із бісеру (плетіння петлями)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

1

 

 

19

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення заколки для волосся із бісеру (плетіння дугами)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

1

 

 

20

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення заколки для волосся із бісеру (паралельним плетінням, плетінням петлями, плетінням дугами)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

1

 

 

21

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення заколки для волосся із бісеру (паралельним плетінням, плетінням петлями, плетінням дугами)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

1

 

 

22

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення заколки для волосся із бісеру (паралельним плетінням, плетінням петлями, плетінням дугами)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

1

 

 

23

Виготовлення заколки для волосся

Усвідомлення важливості правильного добору конструкційних матеріалів

Обґрунтування послідовності виготовлення виробу

Усвідомлення важливості дотримання технологічної послідовності при виготовленні заколки для волосся

Комбінування композиції для оздоблення виробу

Читання та виконання графічного зображення (схеми) на дві площини проекцій

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Самооцінювання та оцінювання виробів

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Організація виставки учнівських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності № 4: Текстильні квіти

 

Основна технологія:

Технологія виготовлення штучних квітів

 

Додаткова технологія:

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом

 

 

    10

 

 

24

Текстильні квіти – прикраса житлових та громадських інтер’єрів, доповнення сучасного елегантного костюма

Методи проектування та їх застосування

Сутність моделі-аналогу для проектування виробу

Відтворення алгоритму методу фокальних об’єктів для створення чи вдосконалення текстильних квітів

Властивості конструкційних матеріалів та їх вплив на технологію обробки

Планування власної проектної діяльності

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення штучних квітів з органзи, атласу або шифону (виготовлення трафаретів)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

25

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення штучних квітів з органзи, атласу або шифону:

- вирізати з тканини кола різного діаметру

- обпалити краї тканини

- скласти заготовки за принципом «матрьошка» ( від великих до маленьких )

- з’єднати заготовки по центру ниткою

- прикрасити середину квітки бісером, намистом, стразами

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

26

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення штучних квітів з органзи, атласу або шифону:

- вирізати з тканини кола різного діаметру

- обпалити краї тканини

- скласти заготовки за принципом «матрьошка» ( від великих до маленьких )

- з’єднати заготовки по центру ниткою

- прикрасити середину квітки бісером, намистом, стразами

Дотримання ПБП при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

27

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення штучних квітів з вовняної тканини:

- визначити необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

- виготовити шаблони ( невелике коло та 7 квіток) з використанням контрольно-вимірювального інструменту

- вирізати з тканини заготовки

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

28

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення штучних квітів з вовняної тканини:

- визначити необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

- виготовити шаблони ( невелике коло та 7 квіток) з використанням контрольно-вимірювального інструменту

- вирізати з тканини заготовки

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

29

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення штучних квітів з вовняної тканини:

- скласти заготовки навпіл, а потім ще навпіл

- обрізати гострий куточок в отриманому трикутнику

- нанести на зріз клей

- приклеїти  зріз до круглої основи ближче до краю так, щоб середина залишалася порожньою

- заповнити порожній центр трьома пелюстками

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

30

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення штучних квітів з вовняної тканини:

- скласти заготовки навпіл, а потім ще навпіл

- обрізати гострий куточок в отриманому трикутнику

- нанести на зріз клей

- приклеїти  зріз до круглої основи ближче до краю так, щоб середина залишалася порожньою

- заповнити порожній центр трьома пелюстками

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

31

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення штучних квітів з вовняної тканини:

- скласти заготовки навпіл, а потім ще навпіл

- обрізати гострий куточок в отриманому трикутнику

- нанести на зріз клей

- приклеїти  зріз до круглої основи ближче до краю так, щоб середина залишалася порожньою

- заповнити порожній центр трьома пелюстками

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

32

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення штучних квітів з вовняної тканини:

- скласти заготовки навпіл, а потім ще навпіл

- обрізати гострий куточок в отриманому трикутнику

- нанести на зріз клей

- приклеїти  зріз до круглої основи ближче до краю так, щоб середина залишалася порожньою

- заповнити порожній центр трьома пелюстками

Дотримання ПБП при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

33

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення штучних квітів з вовняної тканини

Комбінування композиції для оздоблення виробу

Остаточна обробка текстильних квітів

Усвідомлення важливості правильного добору конструкційних матеріалів

Оздоблення виробів ( виготовлення з квітки прикраси для житлових та громадських інтер’єрів або доповнення до сучасного елегантного костюма)

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Самооцінювання та оцінювання виробів

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Організація виставки учнівських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Розділ II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування

 

 

 

2

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності №1:  Малярні роботи у побуті власними руками

 

Основна технологія:

Технологія малярних робіт

 

 

 

1

 

 

34

Наведення прикладів застосування відповідних технологій при виконанні малярних робіт

Шкідливий вплив фарб і здатність запобігати їх дії

Добір матеріалів та інструментів для виконання малярних робіт

Усвідомлення важливості правильного добору матеріалів для малярних робіт щодо доцільності та безпечності їх використання

Усвідомлення важливості дотримання рекомендації щодо утилізації тари

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності №2: « Я споживач »

 

Основна технологія:

Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів

 

 

1

 

 

35

Наведення прикладів призначення етикеток та екологічних символів

Читання та розуміння значення спеціальних символів, штрих-кодів Критичне ставлення до інформації про товари для збереження здоров’я

Розрізняння екологічних символів і стандартів якості та безпеки

Висловлення власних суджень про необхідність маркування споживчих товарів

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Jane
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Технології, 7 клас, Планування
Додано
20 травня 2018
Переглядів
4265
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку