Планування до підручника О.Карпюк 5 клас

Про матеріал

Календарне планування 5 клас 2018-2019 навчальний рік за підручником Карпюк О. зі змістовими лініями. Складено за новою програмою. 1 та 2 семестри.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування для 5 класу за підручником Карпюк

                                      (нова програма)     1 семестр                (3 навч. год. на тиждень)

                                                 * Прийняті у планіскороченняWB = Workbook

Дата

 

 

 

 

 

Тема

 

 

Змістовалінія

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

Екологічнабезпека

та сталийрозвиток

Громадянська

відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість

тафінансоваграмотність

 

Лексика

 

 

Граматика

Сприйманнянаслух

Зоровесприймання

Писемнепродукування,

писемна взаємодія

Домашнє завдання

Тема: Школа

11уроків

1.

Знову до школи

 

Демонструє розуміння потреби працювати разом

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

 

Reading, vocabulary, grammar, listening, speaking, writing, look back, file, project

 

Ex.1p.4

Ex.5

p.6

 

Ex.1,4

p.5

 

Повторити алфавіт

 

2.

 

 

Все про мене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідає про свою роль і місце в сім’ї

 

 

 

Презентує  власні ідеї та ініціативи

 

 

 

 

To be crazy about

 

 

 

Скорочена форма речень I am…(I’m…), I am not… (I’m not…),

I have got… (I’ve got…),

I have not got…

(I haven’t got…)

Ex.6 р 8

Ex.1p.8

Ex.2p.9 Ex.3p.9

Ex.4p.9

Ex.5p.9

 

Писемне

проду-кування по темі

 

 

Усне продукування по темі

3.

Мій

товариш

 

Демонструє розуміння потреби працювати разом

 

 

Lonely, a half, a lot of

Скорочена форма речень

Heis

(Hes…), She is not…(She isn’t…), It has got…(It’s got…), He has not got…(He hasn’t got…)

 

Ex.1p.10

Ex.3p.11

Ex.4p.11

 

Ex.2p.11

Ex.5p.11

 

 

4.

Мої друзі

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

 

Обговорює

особливості

взаємодії

особистості та

групи

 

 

 

My, your, his, her, its, our, their

Особові та присвійні займенники. Дієслово to be в Present Simple Ex.1p.12

 

 

 

Ex.2,3,4

p.13

 

Повторити займенник

5.

Мої друзі із за кордону

 

Демонструє повагу до культури та традицій  інших націй

 

 

Corrida, yoga, rap, of course, doing sports

 

Ex.4p.15

Ex.1p.14

Ex.2p.14

 

 

 

Ex.3p.14

Writing (p.15)

 

6.

Мій клас

 

Розповідає про розподіл обов’язків у класі.

 

 

Curly, wavy, straight, Art, Gymnastics, member, wizard, be good at, round the world

Присвійний відмінок

Ex.5p.18

Ex.1p.16

Ex.2p.17

Ex.4p.17

 

Ex.3p.17

Ex.6p.18

 

Ex.7p.18

 

 

7.

Все про моїх

друзів

 

Демонструє повагу до своїх товаришів

 

 

Me, you, him, her, it, us, them

 

Особові займенники в об’єктному відмінку. Дієслово to have в Present Simple

 

 

 

Ex.1p.19

Ex.2p.19

Ex.3p.19

Ex.6p.20

 

8.

Шкільні предмети

 

Визначає власні

уподобання та

потреби

 

 

 

Quarter, half, past ,to

Годинник

Ex.3p.22

 

Ex.1p.21

Ex.2p. 21

 

Ex.4,5,6

p.22

 

Презентація класу

 

9.

Пишемо Email

 

Демонструє

вміння працювати самостійно й використовувати здобуті знання

 

 

Found

 

 

Ex.1p 23

 

Струк-тураEmail

Ex.2p.23

 

10.

Хобі моїх однок-ласників

Розуміє важливість правильного і безпечного вибору хобі

 

 

 

A budgie, a parrot, a hamster, a piano, a synthesizer, a guitar

 

Ex.2 p.24

Ex.4p.25

 

 

 

 

Ex.3p.24

Ex.2p.24

 

 

Ex.5p.25

Ex.6 p.25

 

 

11.

Підсумковий урок с теми

Тест

Повторити мовний матеріал

Тема: Улюблені предмети

                                                                                          11уроків

12.

Улюблений предмет

 

 

 

Презентує  власні ідеї та ініціативи

Craft, Geography, History, IT, PE, Religion, Science, timetable

Кількісні та порядкові числівники

 

Ex.1p.26

Ex.2p.26

Ex.3p.26

 

Ex.1p.27

Ex.3p.27

Ex.2p.27

 

Ex.4p.28

13.

Улюбле-ний предмет мого

товариша

 

Демонструє розуміння потреби працювати разом

 

 

 

Boring, different, easy, important, popular, swot, tricky, guess, hurt

 

Ex1 p.28

Ex.4p.29

Ex.2,3

p. 28-29

Ex.3p.29

 

Мовний інвентар

14.

Найбільш популярніший шкільний предмет та найменш популярніший

 

 

 

 

Better, the best, worse, the worst, less, the least, more, the most

Ступені порівняння прикметни-ків

 

Ex.3p.30

Ex.4p.31

 

Ex.1,2

p.30

 

Ex.4b p.31

15.

Беремо інтерв’ю

 

Демонструє розуміння потреби працювати разом

 

Презентує  власні ідеї та ініціативи

Difficult, normal, to quarrel, to tease, top-ten list

Написання слів з великої літери

Ex.1p.31

 

Ex.2p.32

Ex.3p.32

 

Ex.5p.33

Оформити інтерв’ю

 

16.

Тест з англійсь-кої мови

 

Демонструє вміння працювати самостійно й використовувати здобуті знання

 

 

Explosion, hate, witch, terrible, favourite

 

 

Ex.1p.33

Ex.1p.34

Ex.3p.35

Ex.4p.35

 

Ex.2p.33

Ex.6p.35

Ex.5p.35

 

17.

Світ навколо нас

Розуміє

взаємозв’язок людини й навколишнього середовища

 

 

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

 

Spell, sound, bat, disk jockey, to save, soul

Скорочення

Ex.1p.36

Ex.4p.37

Ex.3p.36

Ex.7p.37

Ex.2p.36

 

Ex.5p.37

Ex.6p.37

 

18.

Чому я вивчаю англійську

 

Усвідомнює необхідність вивчення іноземних мов

 

 

 

 

Ex.2p.38

Ex.1p.38

 

Ex.4p.39

Усна взаємодія за темою «Чому я вивчаю англійсь-ку».

 

19.

Англійсь-ка в моєму житті

 

 

 

 

Noun, pronoun, verb, adjective, preposition

Частини мови: іменник, займенник, прикметник, дієслово, прийменник

 

 

 

Ex.1p.40

Ex.3p.41

Ex.4p.43

Ex.2p.40

Ex.1p.41

Ex.2p.41

Ex.1p.42

 

 

 

Ex.2p.42

Ex.3p.42

Ex.5p.43

 

 

 

20.

 

Важливо знати іноземну мову

 

 

 

 

Wise, upstairs, downstairs, a bit, suddenly, to be scare

 

 

Ex.1p.44

Ex.2p.45

 

Ex.3p.45

21.

Рефлексія навчальної діяльності, самоконтроль та самооцінювання.

(Робота з мовним портфоліо.)

Повторити матеріал теми

22.

Лексико-граматичний тест

Завершити портфоліо

Тема: Вільний час

                                                                                                17уроків

23.

Все про моїх друзів

 

Визначає

достовір-ності інформації

 

 

Nickname, clumsy, curious, helpful, imaginative, lazy, polite, tidy, unusual,

 

Ex5 p.50

 

Ex.1p.48

Ex.3p.49

 

Ex.2p.49

Ex.4p49

 

24.

Що тобі дійсно подоба-ється

Вміє розподіляти свій час так, щоб це не шкодило здоров’ю

 

 

Презентує  власні ідеї та ініціативи

Message, bully, carefully, invite, kind, lonely, smart, shark

Модальні дієслова can/ can’t

 

Ex.1p.52

 

Ex.1p.50

Ex.2p.50

Ex.3p.51

Ex.5p.51,53

Ex.3p.52

Ex.4p.53

 

 

 

Ex.6p.53

 

25.

Який ти?

 

Розповідає про захоплення.

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

 

Attention, to cheat, to expect, to join, to tease, to trust

 

Ex.1p.54

 

Ex.1p.54

Ex.2p.54

Ex.4p.55

 

Ex.1p.55

 

26.

Хобі мого товариша

 

Розповідає про захоплення  своїх товаришів

 

 

Camera, cartoon, coin, stamp, to collect, fair, be fond of, be interested in, take photos

Артикль

 

Ex.1p.56Ex.2p. 57

Ex.3p.57

 

Ex4 p.57

Писемне продуку-вання за темою

« Хобі мого товариша»

 

 

27.

Види хобі

 

Розуміє необхідність впорядковувати свій власних робочий день

 

Вміє розподіляти кошти

Ex 1 p 60

 

Теперішній неозначений час

 

Ex.2p.60

 

Ex.1p.59

Ex.3p.59

 

Писемне продукування за темою

28.

Клуби

 

Розуміє необхідність правильного вибору післяурочних занять

Вміє розподілити час

 

Aerobics, choir, drama group, yoga

 

Ex.2 p.61

Ex.3p.61

 

Ex5 p.62

 

Ex4p.62

 

Ex. 6 p 63

29.

Що мені пода-баєтьься і що ні

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1p.64

Ex.2p.64

Ex.3p.64

Ex.4p.64

 

Ex.1p.66

 

Ex.4 p.67

30.

Вільний час мене і моїх друзів

 

Вмія планувати свіх робочий день

 

 

Розуміє необхідність дотримуватись здорового способу життя

Вміє розподіляти кошти

 

 

 

Ex.1p.68

 

Ex.2 p.69

Ex.3p.69

 

Ex.4p.69

31.

Вільний час в Британії

 

Показує повагу до традицій інших країн

 

 

Always, usually, sometimes, rarely, never, often

Частотні прислівники always, usually, sometimes, rarely, never

Ex.1p.71

Ex.4p.72

 

Ex.1p.70

Ex.2p.70

Ex.3p.71

 

 

Ex.2 p.72

Ex.3p.71

 

Ex.3p.71

Мовний інвентар

32.

Види відпо-чинку

 

Планування траєкторії власного життя.

 

 

 

Be keen on, invitation, recipe, envelope, string, fortune

 

Ex.3p.74

 

Ex.1p.73

Ex.2p.74

Ex.5p.75

 

 

Ex.1p.73

Ex.5p.75

 

33.

Друзі on-line

 

 

Усвідомлює необхідність онлайн безпеки

 

Contact, experience, freak, to search, to share, useful, to be keen on

 

 

Ex.1p.76

Ex.2p.76

 

Ex.4p.77

 

Ex.5p.77

34.

Комп’ю-тер

вдома

 

Демонструє

вміння використовувати здобуті знання

Розуміє правила безпечної поведінки онлайн.

 

To worry, to communicate, advice, warning

Герундій

Ex.2p.78

 

Ex.1p.78 Ex.3p.78

Ex.3p.80

Ex. 4p.80

 

 

 

Ex.1p.79

Ex.2p.79

 

 

Ex.2-p.97

35.

Елект-ронний лист

 

Демонструє

вміння використовувати здобуті знання

 

 

Message, to waste time, craze

Герундій

 

 

Ex.1p.81

Ex.2p.81

Писемне продук-ування за темою

36.

Повт-орення теми

 

 

 

 

 

Герундій

 

 

Ex.1p.82

Ex.2p.82

Ex.3p.82 Ex.4p.82

Ex.6p.83

Ex.5p.83

Ex.7p.83

37.

День народ-ження

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1p.84

Ex.2p.85

Ex.3p.85

 

 

Ex.6-p.113

 

Повторити види ТВ програм

38.

Створеннягрупового проекту   ”Вільний час”

Завершити проект

39.

Підсумкових урок з теми

Тест

Повторити мовний інвентар

40.

РоботазЄвропейськиммовнимпортфоліо                                              LearningDiaryp.86

 

Завершити портфоліо

41.

Повторення теми «Школа. Шкільні предмети»

 

 

 

 

 

 

Повторити матеріал теми

42.

Повторення теми « Вільний час»

 

 

 

 

 

 

Повторити матеріал теми

43.

Контроль аудіювання

Повторити мовний матеріал тем

44.

Контроль читання

Підготувати теми для говоріння

45.

Контроль говоріння

Повторити структуру листа

46.

Контроль письма

Знайти інформа-цію про Новий рік

47.

Урок корекції знань на основі семестрових контрольних робіт

Вправа для корекції знань

48

Узагальнювально – підсумковий урок

Оформити новорічну листівку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування для 5 класу за підручником Карпюк

                                      (нова програма)      2 семестр                (3 навч. год. на тиждень)

                                     * Прийняті у плані скорочення WB = Workbook

Дата

 

 

 

 

 

Тема

 

 

Змістовалінія

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

Екологічнабезпека

та сталийрозвиток

Громадянська

відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість

тафінансоваграмотність

 

Лексика

 

 

Граматика

Сприйманнянаслух

Зоровесприймання

Писемнепродукування,

писемна взаємодія

Домашнє завдання

Теми: Все про мою сім’ю. Здоровий спосіб життя

12 уроків

49.

Моя сімя.

 

 

Розповідає про розподіл обов’язків у родині

 

Презентує  власні ідеї та ініціативи

Mother, father,

grandmother,

granddaughter, sister

grandson, son,

cousin, grandfather

uncle, brother

daughter

aunt

 

Присвійний відмінок іменників

 

Ex.1 p.88

Ex. 4,3 p.89

 

Ex.2 p.93

Намалювати сімейне дерево

50.

 

 

У світі професій

 

 

 

 

 

 

 

 

Планує  траєкторію власного життя

Наводить приклади безпечних і небезпечних професій для

здоров я людини

 

 

 

 

 

Burglar, dentist,

nurse, postman, police officer, vet

to catch

to repair

 

Дієслівна форма третьої особи однини у Present Simple

Ex. 1 p. 90

 

Ex. 1 p.90

Ex. 3,4 p. 91

Ex. 4 p.97

Намалю-вати професії

51.

Все про сім’ю

 

Наводить приклади взаємодопо-моги членам родини

 

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту

Pain, power

to enjoy

to grow up

each other

together

Present Simple

 

Ex. 1,2,3 p.92

Ex.  4 p.93

 

Ex. 4b p.9

Ex. 5,6 p. 94

52.

Світ професій

 

Наводить приклади професій які необхідні у суспільстві.

 

 

cook

hairdresser

mechanic

taxi driver

write

Present Continuous Tense

Ex. 1 p. 96

Ex. 1 p. 95

Ex. 2,3

p. 97

Ex. 1, 2 p.101

Ex. 1 p.97

Ex. 2 p.97

53.

Їжа

 

Обговорює користь здорової їжі

 

 

 

 

strawberry

watermelon

cherry

pear

Множина іменників

 

Ex. 1, 2 p.98

Ex. 3 p.99

Мовний інвентар

54.

Здорове

харчу-вання.

Англійська їжа

 

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоровя

 

crisps

peanuts

bone

health

skin

to be rich in

skip a meal

Present Simple

 

Ex. 1 p. 100

Ex. 3 p. 101

Ex. 4 p. 101

Ex2 p. 101

Ex. 5 p. 102

55

Час для їжі

 

Обговорює користь здорової їжі

 

 

Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування

 

candy

ice-cream

lunch-box

ham

yoghurt

salad

cocoa

fish

 

 

 

Ex. 1 p.102

 

Ex. 2 p. 102

Ex. 3 p. 103

 

Ex.  4 p.104

Усне проду-кування за темою «Улюблена їжа в Україні».

 

 

 

56.

Ідемо за покупками

 

 

 

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоровя

Розподіляє

кошти на продукти харчування та складає перелік покупок

milkshake

meat

cake

the change

Злічувані та незлічувані іменники

Ex.1 а,2 p.105

Ex. 4 p. 106

 

Ex. 3p.106

Ex. 5 p. 107

 

Писемне

проду-кування за темою «Список покупок».

57.

В кафе

 

 

 

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей

 

 

Ex. 2 p. 107

Ex. 1

p. 107.

Ex. 4 p. 108

Ex. 3, p. 108.

 

Ex. 5 p. 109

58.

Створення  індивідуального проекту за темою «Корисна і не корисна їжа».

 

 

 

Завершити проект

59.

Узагальнення знань учнів з теми

 

 

Ex. 1, p. 110

Ex. 2, p. 111.

 

 

Ex. 3 p. 111

 

Повторити матеріал теми

 

60

Підсумковий урок з теми

 

 

 

Тест

Повторити матеріал теми

Тема: Свята та традиції

10 уроків

61.

Веселого Різдва

 

Порівнює свята і традиції в різних країнах

 

 

Christmas

speech

Norway

Boxing Day

Santa Claus

Christmas Tree

 in the morning

in the afternoon

in the evening

Present Simple.

Прийменник часу on, at

 

Ex. 1, p. 112 Ex.2, p. 112

Ex. 3, p. 113

 Ex. 4, p. 113

 Ex. 5, p. 114

Усне проду-кування за темою «Різдво».

 

62.

Готуємо на свята

 

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту

 

Показує вміння розподіляти кошти

Before

never mind

to clean up

tasty

after

delicious

to look like

 

 

 

 

 

 

Прийменник часу on, at Модальне дієслово must

Ex. 1, p. 116

 Ex.2, p. 116

Ex. 3, p. 116

 

Ex. 1, p. 115

Ex.2, p. 115

Ex. 3, p. 115

 

Ex. 4, p. 117

Ex. 5 p. 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

День Подяки

 

 

Порівнює свята й традиції в різних країнах

 

 

Thanksgiving

to mean

excited

set the table

invite the friends

sing song

Порядкові числівники

Ex. 4p.119

Ex. 6p.120

Ex.1p.118

Ex. 4p.119

Ex. 5p.120

Ex. 2, 3 p. 118-119

Ex8 p.120

64.

Свята в Україні

 

Порівнює свята й традиції в різних країнах

 

 

 

 

 

Ex. 1 p.121

 

 

Ex. 2 p.121

Ex. 2 p.121

65.

Бабусині історії

 

Демонструє повагу до людей старшого віку

 

 

Attic, ghost, horror, lightning, thunder ,to hide, dark, to be afraid of, be scared

Past Simple.

 

Ex. 4 p.124

Ex. 1 p.122

Ex. 2 p. 122

Ex. 3 p. 123

 

 

Ex. 5 p. 124

Ex. 6p.124

Ex. 7p.124

66.

День за днем

 

Вміє розподіляти свій день

Усвідомлює необхідність дотримання режиму дня

 

 

 

 

Дні тижня

Last, yesterday

 

 

 

 

Past Simple.

To be

Ex. 3 p. 126

Ex. 6 p. 127

 

 

Ex. 2 p. 125

Ex. 1 p.125

Ex. 5 p.127

 

Ex. 4 p.127

67

У світі казок

 

 

 

 

Copy

Paste

Неправильні дієслова у PastSimple

Ex. 2a, p. 128

Ex. 3, p. 153

Ex. 7 p.129

Ex. 1, p. 128

Ex. 2b, p. 128

Ex. 3 p. 128

 

Мовний інвентар теми

 

68.

Улюблені казки дитинства.

 

 

 

 

 

 

childhood

fairy tale

kindergarten

title, to split

 

 

 

 

Неправильні дієслова у PastSimple

Ex. 2 p. 130

Ex. 1 p.130

 

Ex. 4, p. 131

Ex.1 р 131

69.

Спляча красуня

 

Націлює на уміння обговорювати розмаїття літературної спадщини

 

 

 

 

a spindle

to prick

to spin

a peddler

fence

Past Simple

Ex. 1 p. 134

Ex. 1, p. 136

Ex. 1 p. 134

Ex. 2 p. Ex. 2 p. 136

Ex. 1, p. 136135

 

Ex. 3, p. 135

Ex. 3, p. 137

 

70.

Робота з Європейським мовним портфоліо                                               LearningDiaryp.138

Перевіпка знань з теми

 

 

Тест

Завершити портфоліо

Тема: Природа та погода

                                                                                         17уроків

71.

Погода

Обговорює природні та погодні явища

 

 

 

chilly and foggy

cloudy and snowy

hot and sunny

warm and sunny wet and rainy

Безособові речення з it

Ex. 1, p. 140

 

Ex. 2 p. 140

Ex. 1 p 141

Мовний інвентар

72.

Прогноз погоди.

 

 

 

 

Пояснює вибір одягу залежно від погоди

Вміє аргуме-нтувати власну точку зору

 

centigrade

degree

forecast

to expect

to report

Безособові речення з it

Ex. 1 p. 142

Ex. 1 p. 142

 Ex. 2 p.143

WB

Ex 17

р .68

Ex. 3 p. 143

73.

Погода в Велико-британії

Робить повідомлення про складні погодні умови в інших частинах світу

 

 

 

climate

to sunbathe

freezing

frosty

various

heavily

outside

Безособові речення з it

Ex. 1 p. 145

Ex. 2 p.145

Ex. 3 p. 146

Ex. 1 p. 144

Ex. 2 p.144

Ex. 4 p. 146

Ex. 5 p. 147

Вивчити напам’ять

74.

Погода під час моїх минулих вихідних

 

Розуміє

необхідність

бережного

ставлення

до

природи

 

 

clothes

careful

slippery

tomorrow

Present Continuous

To be going to

Ex. 3 p. 148

Ex. 1,2

pp.147-148

 

 

Ex. 1, p. 167.

Написати листівочку

 

75

Погода у різних частинах світу

Робить повідомлення про погодні умови в інших частинах світу

 

 

 

 

 

 

Демонструє

розуміння необхідності збереження навколи-шнього середовища.

 

 

Present Continuous

To be going to

 

Ex. 4 p. 149

 Ex. 5 p.149

Ex.6

p.150

 

Ex. 2 p.151

Ex. 1 p. 550

76.

Одяг у різну погоду

 

 

Пояснює

вибір одягу залежно від погоди

 

 

 

 

Мовний інвентар

«Clothes»

Present Simple,

Present Continuous,

Past Simple

 

Ex. 1 p. 152

Ex. 2, p. 152

Ex. 3 p. 153

Ex. 4 p. 153

77.

Друзі та одяг

 

 

Демонструє розуміння оцінювати вплив навколишнього середовища на здоров’я людей

Демонструє розуміння

співвідносити власні

потреби з можливостями сімейного бюджету

event

size

to enjoy

to try on

finally

be in a hurry

Present Simple,

Present Continuous

 

Ex. 1,2 p. 154

Ex. 3 p. 155

Ex. 1 p. 159

Ex. 4 p. 155

78.

Різна погода, різний одяг

 

 

Пояснює вибір одягу залежно від погоди

 

fashion

to borrow

light

 

Ex. 1 p. 156 Ex. 2 p.156

Ex. 1 p. 157

 Ex. 2 p.157

 Ex. 3 p. 157

Ex. 4 p. 157

Ex. 4 p. 156

Ex. 5 p. 158

79.

Види активного відпочинку

Обговорює переваги екологічних видів транс-

порту

 

Пояснює життєво важливу потребу дотримання правил дорожнього руху, поведінки на воді та в інших місцях

 

go boating

go camping

go skating

go sailing

go canoeing

go swimming

go fishing

go gathering mushrooms

 

Present Simple

 

Ex. 1, 2p 162

Ex. 3p 163

Ex. 4, p. 163

речення

80.

Літній табір відпочинку.

 

 

 

Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку

 

 

 

 

activity

countryside

shelter

brave

cosy

sick

Past Simple

 

Ex.1,2-pp.164-165

 

Ex.3 р.

165

 

 

WB

Ex 8,9

p. 76

81.

Активний відпочинок.

 

Пояснює необхідність прибирання за собою під час відпочинку, наводить приклади з власного досвіду

 

 

 

Вміє дискутувати довкола питання екології життя та здоров’я

 

 

Прийменник місця

Ex.3 р.

165

Ex 5,6

p. 169

 

 

 

Ex.3, 5 р.169

 

Ex. 1 p. 166

Ex. 2, p. 167

Ex. 3,

p.167.

 

 

 

Ex. 4, 5 p 168

 

 

82.

Плануємо відпочинок

 

 

 

Демонструє знання та наводить приклади дотримання правил безпеки руху та користування громадським транспортом

 

Past Simple

 

Ex. 1, 2 ,3

p 170

Ex.1 p 171

Ex. 5

p 170

Ex. 4 p 170

Ex 2

p. 171

83.

Пори року

 

 

Розглядає природу як цілісну систему

 

Bloom

flood

soil

thunderstorm

to melt

Пори року

Present Simple

 

Ex. 1

p ,172

Ex 2p 172

Ex.3,4 p.173

Ex. 1

p 176

Ex. 2

176

 

84.

Найбільш улюблена пора року

 

 

 

 

Пори року

Місяці

Present Simple

Ex. 2 p.174

Ex.5 p. 175

 

Ex. 1

p174

Ex 3

p174

Моя улюблена пора року

Завершити писемне продуку-вання за темою

 

85.

Повторення теми

 

 

Ex. 3 p. 177

Ex. 1,2 p. 177

Ex. 5,6,7,8 р.179

Ex. 4 p. 178

Ex. 9 p. 179

86.

Велетень егоїст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 1 p. 180

Ex. 2 p. 181

Ex3 p. 181

87.

Тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити мовний інвентар

Тема: Подорожі

                                                                                         11 уроків

88.

У селі.

.

 

 

Розуміє життєво важливу потребу дотримува-тись правил безпеки в різних місцях

 

 

rossroad

modern

library

square

opposite

traffic

Модальне дієслово can

Числівники

 

Ex. 1 p.184

Ex. 2 p.184

Ex.5 p 185

Ex 3 p 184

Ex.6 p 186 -

 

89.

У місті

 

 

Демонструє знання життєво важливої

потреби

дотримання правил дорожнього руху

 

guide

science museum

to look for

on foot-by bus

Present Simple

Ex. 1 p.186-187 Ex. 4 p189

Ex. 2,3 p.188

Ex.5 p 189

Ex.1p 189

90.

Орієнтування у місті.

 

 

 

Демонструє знання та наводить приклади дотримання правил безпеки руху та користування громадським транспортом

 

cinema

circus

museum

library

bus stop

 

 

Ex. 2p.190

Ex 3 p191

Ex. 4 p192

Ex.5 p

192

Ex.:6,7 p

192-193

Ex. 1p.193 або

Ex. 2p. 193

91.

Запро-шення у Лондон.

 

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

Пояснює життєво важливу потребу дотримання правил дорожнього руху, поведінки на воді та в інших місцях

 

to blink

cross

kingdom

to unite

to consist of

be situated

The Present Perfect Tense

 

Ex. 1p. 194

Ex. 2 p.194

Ex.5 p 196

Ex. 4,p196

Ex. 2 p.198

Ex. 4 p 198

Ex 3 p 195

Ex. 1 p.198

92.

Подорож Європою.

 

 

Показує уміння розпитувати про правила поведінки в європейських столицях

 

Націлює на уміння визначати орієнтовну вартість перебування в іншій країні та порівнювати вартість подорожі різними видами транспорту

 

barefoot

pain

The Present Perfect Tense

Числівники

Ex. 1 p. 200

Ex. 2 p.201

Ex.5,6,7 p 202

 

 

 

Ex 3 p 205

(Читати)

93.

Україна.

 

 

Робить повідом-лення про основні пам’ятки історії та культури Києва

 

 

independence

territory

ancient

foreign

independent

national

Past Simple. Present Perfect

 

Ex. 1 p.210

Ex 5 p 212

Ex. 2 p.211

Ex.6p213

94.

Звичаї та традиції українців.

 

 

Порівнює свята й традиції в різних країнах

 

 

Christmas traditions

St. Nicholas’s Day

Humor Day

Women’s Day

 

Ex. 2 p.214

Ex.5 p 216

Ex. 1p. 214

Ex 3, 4 p 215

Ex. 4 p 217

Ex. 2,3p. 217

95.

Подорож Україною.

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та необхідності жити разом у мирі

Вміє пояснювати правила безпеки пересування по Києву

 

advice

agency

dish

trip

grave

ink

motherland

friendship

Past Simple. Present Perfect

 

Ex.7p 218

Ex. 1 p.213

Ex 3,4 p 220

Ex.5 p 221

Ex.6p 221

96.

Плани на літо

 

 

Пояснює життєво важливу потребу дотримання правил дорожнього руху, поведінки на воді та в інших місцях

 

actor

actress

practice

-to pretend

to promise

go surfing

put the play on

Future Simple

 

Ex. 1,2 p.224

Ex.5 p 226

 

Ex. 1p.227

Ex 3,4 p228

97.

Літній відпочинок.

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 1,2 p.230

Ex.6 p 231

Ex. 1,2,3  p.233

Ex.7

p.229

Ex. 1p. 234

Ex. 2p. 235

98.

Повторення тем, що вивчались

Тест

Повторити мовний інвентар семестру

99.

Контроль аудіювання

Контроль читання

Повтори-ти теми для говоріння

 

100

Контроль говоріння

Повторити структуру листа

101

Контроль письма

Запитання

102

Узагальнювально-підсумковий урок

Плани на літо (есе)

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
8 вересня 2018
Переглядів
2137
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку