Планування на І семестр біологія 11

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ БІОЛОГІЇ У 11 КЛАСІ (70 год – 2 год на тиждень, із них 4 год резервних) Підручник для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. – 272 с. : іл.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ БІОЛОГІЇ У 11 КЛАСІ

(70 год – 2 год на тиждень, із них 4 год резервних)

Підручник  для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. – 272 с. : іл.

з/п

Дата

Тема уроку

Практична частина

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

Тема 5. Адаптації (орієнтовно 20 год.)

1

 

ІНСТРУКТАЖ З ТБ

Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Принцип єдності організмів та середовища мешкання.

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

адаптація, преадаптація, постадаптація, адаптивний потенціал, екологічна ніша, адаптивна радіація, коеволюція, коадаптації, життєва форма, адаптивні біологічні ритми, фотоперіодизм

формулює:

- принцип єдності організмів та середовища їхнього мешкання;

- правило обов’язкового заповнення екологічної ніші;

називає:

- основні властивості адаптацій;

- параметри екологічної ніші;

- способи терморегуляції організмів;

- основні форми симбіозу організмів;

- форми паразитизму;

- типи адаптивних біологічних ритмів організмів;

наводить приклади:

- адаптацій організмів до різних середовищ мешкання;

- адаптацій людини до різних умов проживання

- адаптивного характеру поведінкових реакцій тварин;

описує:

- адаптації людини та інших організмів до різних умов проживання;

характеризує:

- коадаптації організмів;

  • типи біологічних ритмів: зовнішні та внутрішні, добові, місячні, припливно-відпливні, сезонні, річні, багаторічні;

пояснює:

- молекулярні та клітинні механізми адаптацій біологічних систем;

- відносний характер адаптацій;

- біологічне підґрунтя правил Алена та Бергмана;

- генетичну основу формування адаптацій.

Діяльнісний компонент:

визначає:

- ступінь адаптованості організмів до середовища мешкання;

розпізнає :

- приналежність певних видів тварин та рослин до певної життєвої форми;

порівнює:

- особливості терморегуляції пойкілотермних та гомойотермних тварини;

- адаптації різних груп організмів до певного середовища мешкання;

складає схеми:

- комплексів адаптацій, які характеризують ту чи іншу життєву форму організмів;

моделює:

- наслідки значного перекривання екологічних ніш конкуруючих видів;

Ціннісний компонент

робить висновок:

- про значення преадаптацій та адаптацій в еволюції органічного світу,

- про коеволюцію як основу функціонування стабільних екосистем;

- про адаптивне значення фотоперіодизму.

дотримується правил:

- здорового способу життя для підвищення власного адаптивного потенціалу;

обґрунтовує судження:

- про адаптивний потенціал екологічно пластичних та екологічно непластичних видів,

виявляє ставлення до:

- підвищення власного адаптивного потенціалу шляхом регулярних занять фізичною культурою та загартовування організму. 

Вивчити §1 с.4         

2

 

Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття про преадаптацію та постадаптацію. Властивості адаптацій.

 

Вивчити §2  с. 8           

3

 

Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації. Стратегії адаптацій організмів.

 

Вивчити §3с. 11

4

 

Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію.

 

Вивчити § 4 с. 15           

5

 

Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання.

 

Вивчити § 4 с. 15           

6

 

Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі.

 

Вивчити § 4 с. 15           

7

 

Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію.

 

Вивчити § 4 с. 15           

8

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ « АДАПТАЦІЇ»

 

Вивчити §5 с. 19           

9

 

Основні середовища існування та адаптації до них організмів.

 

Вивчити § 6с. 23           

10

 

Основні середовища існування та адаптації до них організмів.

 

Вивчити §7  с. 27 

11

 

Основні середовища існування та адаптації до них організмів.

 

Вивчити §7  с. 27 

12

 

Способи терморегуляції організмів.

 

Вивчити §7  с. 27 

13

 

Симбіоз та його форми.

 

Вивчити §7  с. 27 

14

 

Організм як середовище мешкання

 

 

15

 

ІНСТРУКТАЖ З ТБ

 

Практичні роботи

1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування

Вивчити § 8 с. 30           

16

 

Поширення паразитизму серед різних груп організмів..

 

Вивчити § 8 с. 30           

17

 

Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів

 

Вивчити §9, 10 с.34           

18

 

Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації.

 

Вивчити § 11-13с. 42           

19

 

Типи адаптивних біологічних ритмів організмів. Фотоперіодизм та його адаптивне значення.

 

Повторити § 5-17 с.           

20

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ «АДАПТАЦІЇ»

 

Повторити § 5-17 с.           

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя (орієнтовно 12 год.)

21

 

Науки, що вивчають здоров’я людини.

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами:

- здоров’я, здоровий спосіб життя, гіподинамія, інфекційні захворювання;

називає:

- науки, що вивчають здоров’я людини;

- шляхи зараження інфекційними хворобами;

- чинники неінфекційних хвороб людини;

наводить приклади:

- профілактичних заходів щодо хвороб людини;

Діяльнісний компонент

характеризує:

- принципи здорового способу життя;

- імунну систему людини, особливості її функціонування;

пояснює:

- механізми взаємодії системи антиген-антитіло;

- заходи профілактики захворювань людини (неінфекційних, інфекційних, інвазійних, захворювань, що передаються статевим шляхом);

Ціннісний компонент

оцінює:

- вплив регулярних тренувань і рухової активності,  на здоров’я людини;

- вплив харчування на здоров’я людини;

обґрунтовує судження про:

- необхідність глобального контролю за вірусними інфекціями людини, тварин і рослин в сучасних умовах;

- необхідність дотримання гігієнічних вимог в особистому житті;

- негативний вплив тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків на організм людини;

виявляє власне ставлення:

- до перспектив ліквідації найбільш небезпечних інфекцій;

- до особистої та громадської профілактики захворювань

робить висновки:

-  активний спосіб життя це основа збереження здоров’я;

- особиста гігієна це умова ефективної  профілактики різних захворю­вань.

Вивчити § 19, 20, 21  с. 75                       

22

 

Принципи здорового способу життя. Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність, особиста і побутова гігієна, відпочинок.

 

Вивчити §  18 с. 71           

23

 

Безпека і статева культура.

 

 

Вивчити §22, 23, 24  с. 86           

24

 

Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків.

 

 

25

 

Вплив стресових факторів на організм людини.

 

 

26

 

Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.

 

Вивчити § 18-025 с.98           

27

 

Імунна система людини, особливості її функціонування. Імунокорекція. Імунотерапія.

 

Повторити § 18-25

28

 

Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних  захворювань людини, захворювань, що передаються статевим шляхом

Навчальний проект

1. Особиста програма зміцнення здоров’я.

Вивчити §  26 с.101    

29

 

ІНСТРУКТАЖ З ТБ

 

Практична робота

2. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань

Повторити § 26-32

30

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ «БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ»

 

Повторити § 26-32

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Планування
Додано
6 жовтня
Переглядів
128
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку