19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Планування несвіт 2 клас 1 семестр зі змістовими лініями

Про матеріал

Календарно-тематичне планування до підручника Алли Несвіт 2 клас ( 2 години) на перший семестр зі змістовими лініями, відповідно до нових вимог.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

 2 А клас  I  семестр

за підручником А.Несвіт English

 (2 години на тиждень)

    

Тема уроку

Очікуваний результат

Інтегровані змістові лінії

Засоби вираження

 

Лексика

 

 

 

Аудіюва-

ння

 

Гово-ріння

 

      Пись-

мо

 

Чита-

ння

 

ДЗ

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров`я і безпека

Підприємливість і фінансова грамотність

 

Тема 1: Моя сім’я і друзі

1

Привіта-ння з друзями.

 

 

Вміти: привітатися; прощатися; представити себе / друга / подругу / батьків; називати когось / щось; запитувати / повідомляти про вік; запитувати / повідомляти про місце проживання.

 

Усвідомлює себе як учасника спільноти друзів

 

 

Hello! Hi!

Nice to meet you.

Good morning

name,

Ann, Dan, Steve, Kim, miss alison

Вірш “In the morning” Ex. 3 p. 5

Ex. 2, 4 pp. 4-5

 

p.4-5

ex. 1,3

 

Ex. 5 p. 5speak english

 

2

Знайом-ство. Розповідь про себе.

 

Розповідає про себе як невід`ємну частину суспільства

 

 

What is your name? I'm..

Good evening/ afternoon/ night.

I’m from…

 

evening, night, moon, parents,

hug, числівники 1-10

Вірш "In the evening"

Ex. 3 p. 7

Ex. 4 p. 7

Wb. 1, 2

 p. 6

Ex. 2 p.6

 

Ex. 5 p. 7speak english

 

3

Знайом-ство. Місце мешкання.

 

 

 

Уміє формувати траєкторію власного життя

Where are you from?

Where do you live?

A boy, a girl,

a woman, a man, a cat, a dog,

London, UK

 "What is your name?"  song

Ex. 3, 5 pp. 8-9

 

ex 2 p.8

dictation

РВ р.8-9

ex. 1,5

 

Ex. 2 p. 8 (learn)

Ex.6 p.9 speak

 

4

Мої друзі.

 

Обговорює

особливості

взаємодії

у колі друзів

 

 

I am from Ukraine.

She is from …

He is from…

We are from…..

You, we, I, he, she, they, Ukraine, China, the UK, the USA

Ex. 1, 2, 4, 5 p. 10-11

 

Ex. 3 p. 11

Wb. Ex. 3 p.10

Ex. 2, 4, 5 p.10-11

Ex. 6 p. 11 speak

 

 

5

Моя сім’я.

 

Демонструє ефективну взіємодію у сім

 

 

How are you?

I am fine/ not well/bad.

A mother,

a father, a sister,

 a brother,

 a daughter, a son, an aunt, an uncle

Ex. 2 p. 12

Ex. 3 p. 13

Ex. 4 p. 13 Wb. Ex. 1-3 pp. 11-12

 

Ex. 1, 2, 4 p. 12-13

Ex. 5 p. 13 speak

Ex1 p12 learn

 

6

Моя сім’я.

Розуміє необхідність жити разом та в мирі

 

 

 

Have you got…?

Yes, I have  No, I haven't

Grandparents,

a grandma,

a grandpa,

 a grandson,

a granddaughter

Ex. 4 p. 15

Ex. 2 p. 14

Wb. Ex. 2,3 p. 14

Ex. 3, 5 pp. 14-15

Ex. 6 p. 15speak

 

7

Моя сім’я та друзі.

 

Розуміє потребу в сумісну праці

 

Демонструє

розуміння

цінності праці та

працьовитості

для досягнення

добробуту

Have got/Has got

Is your family big? Have you got…? What is your father's name?

A story, young, old, a pie, to cook

Ex. 1, 3 p. 16

Ex. 4, 5 p. 17

Wb. 2, 3 p.16

Ex.1-3 p. 16

Ex. 6 p. 17speak

Ex1 p 16 learn

 

8

Розповідь про сім’ю.

Усвідомлює, що добробут сім`ї залежи за від внеску кожного

Демонструє уміння ефективної взаємодії у родині

 

 

Is he strong?

Is she kind?

What’s your dad/mum like?

 

Nice, kind, strong, weak,  handsome, pretty

Вірш “My family”

Ex. 3 p. 18

Wb. Ex. 2, 3 p. 18

 

Ex. 2, 5 pp. 18-19

 

Ex. 4, 6 p. 19make,learn

9

Узагальнення вивченого лексико-граматичного матеріалу.

 

 

Формулює ціннісні сімейні  пріорітети

 

I am…..

She is….

He is ….

We are…

Лексичний матеріал, вивчений за темою

Вірш “We are happy”

Ex. 3 p. 20

Ex. 2 p. 22

Ex. 4 p. 21

Ex. 6 p. 23

Wb. Ex. 1-4 pp. 18-19

Ex. 2 p. 20

Ex. 1-4 pp. 22-23

 

Ex. 6 p. 21write

 

10

Підсумковий урок з теми «Моя сім’я та друзі»

 

 

Обговорює особливості своєї родини

 

 

Лексичний матеріал, вивчений за темою

 

Розповідати про свою сім`ю використовуючи фотографії.

Ex. 7, p.23ask and answer

 

 

 

 

 

Тема 2:  Відпочинок та дозвілля

11

Мої іграшки.

 

 

Вміти: запитувати про предмети; повідомляти про щось; виконувати / віддавати вказівки (команди)

 

 

 

Демонструє розум розу дитячих цінностей

 

 

This is…

A teddy bear, a  toy, a kite, a

train, a ball, an animal, a monkey, an umbrella, an elephant. Числівники 1-10

 

Вірш “My Teddy Bear”

Ex. 1, 2, 4 pp. 24-25

Wb. Ex. 1-3 pp. 21-22

Ex. 3, 5 pp. 24-25

Ex. 3 p. 24 (learn)

Ex. 6 p. 25

12

Ігри та розваги.

Обговорює вибір матеріалу корисного для здоров

 

 

 

This is…

I see …..

I have got…

He/She has got…

A monster, a plane, a robot, a lorry, a clock,  a puzzle, a mouse, a doll

Ex. 1, 3, 6 pp. 26-27

Ex. 1, 2, 4 pp. 26-27

Ex. 5 p. 27

Wb. Ex. 1, 2 p. 22

Ex. 3, 6 p. 27

 

Ex. 7 p. 27 speak

Ex1p26 learn

 

13

Ігри та розваги.

 

 

 

Уміє розподілити власність осіб

Have you/ they got…?

He/She has got …

We/They have got …

A skipping rope,

 a clown ,

a computer,

a game,  a ship, a puzzle. 

Possessive pronouns

 

Ex. 1, 4, 6 pp. 28-29

 

Ex. 2, 3 p. 28

Ex. 5 p. 29 Wb. Ex. 1 p. 23

Ex. 2, 6 pp. 28-29

Ex. 7 p. 29 speak

 

14

Моя улюблена іграшка

 

Проектує діяльність відповідно до схильностей предмета

 

 

Can you/he/she/it…?

I can/can't……

To fly, to drive,  to ride, to cook, to talk, to cry

Ex. 1, 6 pp. 30-31

 

Ex. 2-4 pp. 30-31

Ex. 5 p. 31

Wb. Ex. 1-2 pp. 24-25

Ex. 6 p. 31

Ex. 7 p. 31 speak

Ex1 p30 learn

 

15

Мої захоплення. Хобі.

 

 

Розповідає про влісні вподобання

 

Is it…?

Are they …?

I like….

I don't like….

Interesting, quick, slow, noisy, tasty, ugly, boring

Ex. 1, 4 pp. 32-33

 

Ex. 2, 3, 5 pp. 32-33

 

Ex. 6 p. 33

Wb. Ex. 1 p. 26

Ex. 4 p. 33

 

Ex. 7 p. 33speak

Ex 1 p 32 learn

 

16

Дозвілля у вихідні.

 

Проектує діяльність відповідно до схильностей предмета

 

 

Where is/are….?

Where do you …?

To fly a kite, to skip, to

roller-blade, to play on the swing

 

Ex. 1, 3, 4 pp. 34-35

Ex. 1-2 p. 34

Ex. 5 p. 35 Wb. Ex. 1 p. 27

Ex. 2, 5 pp. 34-35

Ex. 6 p. 35 speak

Ex1 p34

 

17

Заняття спортом.

 

Проектує власну діяльність відповідно до схильностей

Демонструє необхідність дотримання активного способу життя

 

Do you like…..?

Does she/he  like…?

I like/ don’t like…

He/She likes/doesn’t like ….

Basketball, tennis, hockey, swimming, aerobics

Ex. 1, 3, 4 pp. 36-37

 

Ex. 2, 3, 5 pp. 36-37

 

Ex. 6 p. 37 Wb. ex. 1, 2 p. 28

 

Ex. 3, 4 p. 36-37

 

Ex. 7 p. 37 tell

Ex1 p36

 

18

Вікенд: розваги.

Усвідомлює необхідність збереження навкол середовища

 

 

Демострує практичність  у виявлення вірного місця

Where are you/children…?

A village, a garden, to play hopscotch, to play hide-and-seek, at school, in the park, in the yard, at the Zoo, at home, at the sportsground

Ex. 1, 5 pp. 38-39

 

Ex. 2, 3 p. 38

 

Wb. Ex. 1, 2 p. 29

Ex. 1, 5 pp. 38-39

 

Ex. 7 p. 39tell

Ex.1 p 38 learn

 

19

Узагальнення вивченого матеріалу.

 

Обговорює особисті  дозвільні пріорітети

 

 

I/we/you/they play…

He/She/It  plays…

Лексичний матеріал, вивчений за темою

 

Ex. 2, 3 p. 40

Ex. 1, 3 pp. 42-43

Ex. 1, 4, 5 pp. 40-41 ex. 2, 5 pp. 42-43

Wb. Ex. 1, 2 pp. 29-30

Ex. 1, 3 pp. 42-43

Ex. 6 p. 41tell

 

20

Підсумковий урок з теми «Дозвілля»

Розуміє відпочинок  -

основа здоров`я

 

 

 

 

Лексичний матеріал, вивчений за темою

 

Тестові завдання

Ex. 6 p. 43tell

 

Тема 3:  Людина. Зовнішність

21

Зовнішність. Вивчення лексики.

 

 

 

Вміти: описувати предмети / тварин / людей; давати елементарну характери-тику комусь / чомусь; розпитувати про зовнішність /

 

 

Аргументує

необхідність

дотримання

особистої гігієни

 

This is …

These are …

Hair, an eye, a nose, a mouth, a lip, a head, an ear, a cheek, a chin, right, left, face.

Вірш “I’ve got two eyes…”

Ex. 2-4 pp. 44-45

Wb. Ex. 1, 2 p. 31

Ex. 3, 4 pp. 44-45

Ex. 6 p. 45 tell

Ex 1.p44 learn

 

22

Моя зовнішність.

 

Розповідає про власну зовнішність

 

 

I spy with my eye something…..

A finger, an arm, a body, hips, a smile, a hand, a knee, a toe, a foot, feet, a tooth, teeth.

Ex. 1, 3 pp. 46-47

Ex. 2, 4 pp. 46-47

Wb. ex. 1, 2 pp. 32-33

Ex. 5 p. 47

Ex. 1 p. 47 (learn)

Ex.  6 p. 47

 

23

Опис зовнішності людини.

 

 

Розуміє   різноманітність  зовнішності

людей

 

людей

 

What is…..like?

 

Curly, fair, tall, fat, plump, straight, dark, long, wavy, slim

Ex. 1, 3 p. 48

Ex. 2, 5, 6 pp. 48-49

Vocabulary dictation (parts of the body)

Ex. 4 p. 49

 

Ex. 7 p. 49 speak

Ex 1 p 48 learn

 

24

Опис зовнішності казкового героя.

 

 

 

Вміє проаналізувати та знайти різницю

I haven't got…..

To see. to hear, to smell, to spell, to wink, to think

Ex. 2, 6 pp. 50-51

Ex. 3, 4 pp. 50-51

Ex. 5 p. 51

Wb. Ex. 1, 2 p. 35

Ex. 2, 6 pp. 50-51

Ex. 7 p. 51

Ex 1. P 50 learn

 

25

Мій одяг. Опис зовнішності.

 

 

 

Розподіляє одяг за множиною і одниною

What colour is….?

What colour are…?

A blouse, a dress, a shirt, a jacket, a skirt, a tie, trousers, jeans, socks, shoes.

Ex. 1,3 p. 52

Ex. 2, 4, 6 pp. 52-53

Ex. 5 p. 53

Wb. Ex. 1 p. 36

Ex. 1, 5, 7 pp. 52-53

Ex. 8 p. 53 speak

Ex 1 p52 learn

 

26

Святковий одяг. 

 

Демонструє  обізнаність стилю одягу друзів

 

 

Whose … is/are  this/ these?

It’s/ They’re Ann’s.

 

A hat, a T-shirt, sandals, a coat, shorts,  shoes, boots, pijamas

Ex. 1 p. 54

Ex. 1-3 pp. 54-55

Ex. 4 p. 55

Wb. Ex. 1, 2 p. 37

Ex. 2, 3 pp. 54-55

Ex. 5 p. 55speak

Ex 1.p 54 learn

 

27

Опис зовнішності

Контроль навичок письма.

 

 

пояснює вибір одягу залежно від погоди

Проектує стилі одягу відповідно до сезону

What do you wear?

To wear, to have got something on, to belong, tight, wide

Ex. 3 p. 56

Ex, 1, 2, 4 pp. 56-57

Ex. 5 p. 57

Wb. Ex. 1 p. 39

Ex. 5, 6 p. 57

Ex. 7 p. 57 speak Ex 6 p 57 read

 

28

Зовнішність улюбленого казкового героя.

Контроль навичок мовлення

 

формулює особисті ціннісні пріорітети

 

 

How many … has/have he/she/you/they got?

What colour…?

Can …?

To sign, to smell, to wink, to hear, to see, to jump, to swim, to think

Ex. 1 p. 58

Ex. 1, 2, 5 pp. 58-59

Ex. 3 p. 58

Wb. Ex. 1, 2 p. 40

Ex. 4 p. 59

Ex. 6 p. 59

 

29

Узагальнення вивченого матеріалу.

Контроль навичок аудіювання

Обізнаний  з погодою в регіоні проживання

 Уміє  визначати достовірність інформації

Пояснює  вибір одягу залежно від погоди

Демонструє підприємливість у виборі  одягу

 

Лексичний матеріал, вивчений за темою

 

Ex. 1, 4. 1, 2, 3 pp. 60-63

Ex. 2, 3, 5,  pp. 60-63

Wb. 1-3 p. 41

 

Ex. 1, 3 pp. 62-63

Ex. 6 p. 61 Describe

Ex. 3 p. 63

 

30

Підсумковий урок з теми «Людина. Зовнішність» Контроль навичок читання

 

Лексичний матеріал, вивчений за темою

 

Тестові завдання

Ex. 7 p. 61 speak

Study an articles

Ex.  6 p. 63

31

Пори року.

обговорює питання, пов’язані із навколишнім  середовищем

 Формулює особисті ціннісні пріорітети

 

 

What’s the weather like today?

It’s …

What season is it now?

It’s …

Warm, sunny, rainy, cloudy, hot, windy, cold, snowy, frosty, winter, spring, summer, autumn.

Ex. 1, 3 p. 64

Ex. 2, 4, 5 p. 64-65

Wb. Ex. 1-3 p. 43-44

Ex. 3, 6 pp. 64-65

Ex. 7 p. 65speak

Ex 1 p 64 learn

 

32

Перевір себе. родину Розкажи про свою

Підсумковий урок за I семестр

 

 

 

Повторення ЛО за семестр

 

 

 

Ex 1,2,3 pp.62

Виконання тестових завдань

 

Ex3,4,5 pp63

 

 

Ex 6.p63

Tell about your family

 

doc
Пов’язані теми
Англійська мова, 2 клас, Планування
НУШ
Додано
6 вересня 2018
Переглядів
2156
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку