ПОБУТОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ З УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ

Про матеріал
У співпраці з вчителями, батьками,представниками, однокласниками, НТУ «ШАНС»організувати рекламну кампанію щодо участі в спільному еко-освітньому проекті МІНприроди та МОН України «Компола», підвищити рівень екологічної культури здобувачів освіти, відпрацювати модель поведінки школярів щодо теми дослідження
Перегляд файлу

ПОБУТОВИХ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ З УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ (6 клас)

ВЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ - БАТЬКИ

 Очікуваний результат:                                                                        

Вчитель

Учень

Батьки

Програма навчально-методичного  супроводу учнів  під час дослідження                                          

Самостійне виконання дослідження

Усвідомлення соціальної співпраці з питань утилізації побутових відходів

Реалізація компетенісного підходу

Оволодіння різними рольовими функціями

Залучення соціальних партнерів до програми дослідження

Реалізація наскрізних змістових ліній

Отримання компостеру для утилізації побутових відходів

Підписання петиції  щодо сортування сміття і місті

 

                                  Вчитель                                                                                                                Учень

 

 

 

 

 

географія

 

 

 

 

 

Тип проекту: соціально-екологічний, короткостроковий

Показники

Вчитель

Учень (учні)

Батьки,

соціальні партнери

Ролові функції

Консультант

Супроводжувач

Розробник програми

Рецензент

Науковець

Дослідник проекту

Аналітик

Проектант

Співавтор

Доповідач

Лідер команди

Помічник,

Учасник дослідження,

Партнер

Посередник

Принципи проекту

Принципи педагогіки партнерства та соціальної взаємодії

Принцип успішності «Навчився сам-навчи молодшого»

Мета проекту

Розробити програму навчально-методичного супроводу учня (учнів) з питань проведення дослідження

Привернути увагу однокласни-ків та учнів школи  до соціаль-них проблем суспільства, а саме, утилізації побутових відходів

Надати дієву допомогу під час проведення дослідження

У співпраці з вчителями, батьками,представниками, однокласниками,  НТУ «ШАНС»організувати рекламну кампанію щодо участі  в спільному еко-освітньому проекті МІНприроди  та МОН України «Компола», підвищити рівень екологічної культури здобувачів освіти, відпрацювати модель поведінки школярів щодо теми дослідження

Допомогти здобувачам освіти  отримати практичні навички, а не суто теоретичну інформацію щодо утилізації побутових відходів

Оволодіти практичними вміння-ми та навичками щодо проведе-ння дослідження, дослідити стан довкілля мікрорайону  освітньо-го закладу на наявність стихій-них звалищ  та баків для сорту-вання сміття

Створити умови для проведення дослідження з питань утилізації побутових відходів

Завдання проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формувати активну життєву позицію, яка проявляється в  збереженні природних ресурсів для майбутніх поколінь

Організувати діяльність дослідницької  групи з числа учнів 6,8 класів

Організувати представників батьківської громадськості, органів місцевого самоврядува-ння, членів громадської органі-зації «Голос природи» щодо підтримки дослідження

Запропонувати дослідникам банк ідей (питання)щодо проведення опитування, картку спостережень  за сортуванням побутових відходів в закладі

Провести соціологічне опитування  та спостереження за темою проекту

 

Залучати до розробки програми навчально-методичного супро-воду  дослідження вчителів –предметників з метою реалізації інтеграційних процесів

Прийняти участь в роботі шкільного  соціального проекту «ЕКО-STEM»

 

Висвітлити результати дослідження в групі  « ЕКО-STEM» в соціальних мережах  з метою  підвищення рівня екологічної культури населеннята  рівня значимості сучасних глобальних  проблем

Актуальність проекту

Ідея сортування сміття та утилізації побутових відходів є значимою не тільки для нашого міста, а й для всієї України.

Неефективність сміттєзбору призводить до забруднення на планетарному рівні.

Відсутність пунктів збору органічних (побутових) відходів.

Пошуки шляхів  якісного сортування сміття з подальшою його утилізацією.

Етапи проекту. Навчально-методичний супровід учня під час проведення дослідження

Підготовчий  етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропонувати юному досліднику або групі дослідників зареєстру-ватися в групі «ЕКО-SТЕМ» з метою визначення проблеми дослідження

Визначити проблему дослідження:

1.Сортування сміття для подальшої переробки.

2.Вторинне використання паперу.

3.Компостування.

4. Друге життя старих речей тощо.

Допомогти дитині зареєструватися в  групі ««ЕКО-SТЕМ» (за необхідністю)

Спрямувати діяльність учня щодо визначення партнерів  (вчителів-предметників, учнів старших класів тощо) для проведення якісного дослідження

Самостійно узгодити  питання про співпрацю з іншими вчителями –предметниками та здобувачами освіти з інших класів щодо виконання дослідження

 

Рекомендувати учням ознайомитися із памяткою щодо створення групи для проведення дослідження та виконання рольових функцій

Створити дослідницьку групу (екокоманду) для проведення дослідження

Визначити  представника батьківської громадськості, який увійде до складу групи щодо дослідження проблеми

Запропонувати членам групи теми досліджень

Виконання випереджальних завдань (інформація про цікаві методи поводження зі сміттям, презентація цієї інформації тощо)

 

Розробити технологічну  (інструктивну) карту дослідження

 

 

Визначення строків проведення дослідження (прогнозування)

Дослідження проблеми

Вчитель спостерігає, консуль-тує та спрямовує  діяльність представників  групи

Визначити шляхи вирішення проблеми:

Мозковий штурм «Що може зробити кожен з нас для зменшення сміття?»

Скориставшись уявним мікрофоном, візьміть коротке інтерв’ю в сусідів, знайомих, родичах  з питання «Чи є проблема сміття важливою для людства (міста)? Чому?»

 

Пропонувати учням групи декілька зразків плану дослідження (на вибір) та розроблену технологічну карту дослідження

Спланувати діяльність групи:

1. Провести інформаційні зупинки «Голос природи».

2.Провести аудит «Сміття» (вхідна та вихідна перевірка)

3.Опрацювати алгоритм дії групи за визначеною темою дослідження.

4. Дослідити мікрорайон освіт-нього закладу на наявність баків для сортування  сміття та факт знаходження стихійних сміттє-вих звалищ.5. Дослідити  дотримання здобувачами освіти вимог  міського проекту з питань впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів в закладі.

5. Визначити форму презентації дослідження (повідомлення, міні-фільм (малюнки), соціальна листівка – колаж, лист другу «Майбутнє природи-це наше майбутнє».

Опрацювати з батьками групи план дослідження.

 

Результати проведеного уявного мікрофону доведіть до відому учасників групи

 

Провести уроки  (географії та уроки для сталого розвитку) та позакласні заходи з питань утилізації побутових відходів в 6-А та  8-А класах з за принципом «Навчився сам-навчи молодшого».

Апробація технологічної (інструктивної)  карти дослідження

Надавати посильну допомогу в проведенні дослідження: договір про співпрацю з громадськими організаціями тощо.

 

Підготувати додатковий мате-ріал для юних дослідників за темою проекту

 

Підготувати повідомлення про наявність в місті офіційних пунктів утилізації сміття

Реалізація проекту

Подати заявку до участі в  спільному еко-освітньому проекті МІНприроди  та МОН України «Компола», Всеукраїнському фестивалі «STEM» тощо.

Участь у Всеукраїнському конкурсі науково-дослідни-цьких робіт для учнів 6-8 класів

Проведення циклу тематичних пізнавально-освітніх колектив-них творчих справ для учнів молодших класів

Дизайн флаєрів, постерів з питань дослідження

 

Проведення циклу тематичних майстер-класів за підсумками дослідження для учнів 6-8 класів

 

Презентація проекту

Презентація результатів дослідження під час уроків географії, економіки, природознавства, уроків для сталого розвитку, на позакласних заходах

Створення презентаційних стендів та портфоліо дослідження

 

 

Презентація проекту на засіданні наукового товариства «ШАНС», ДВ МАН

 

 

ЕКО-виставка «Я-частинка природи»

 

Аналітичний та експертний етап

Оцінювання успішності та цінності дослідження вчителями-предметниками

Самооцінювання успішності та цінності результатів дослідже-ння шляхом колективного обговорення

Оцінювання успішності та цінності проекту представниками громадських організацій або батьківської громадськості

 

Роз’яснення щодо роботи з інтеграційною матрицею проекту

Інтеграційна матриця соціального міні-проекту з утилізації побутових відходів представляє собою  дві сфери, які чітко окреслюють діяль-ність вчителя та учня в рамках навчально-методичного супроводу. Під час підготовки  картки проекту, педагог заповнює інтеграційну матрицю «Вчитель», вписуючи ключові компетентності, наскрізні змістові лінії, теми дослідно-експериментальних проектів, які будуть реалізовані в ході проектної діяльності. В свою чергу здобувачі освіти  заповнюють сферу «Учень», визначаючи з ким із соціальних партнерів вони будуть співпрацювати та  з якими навчальними предметами повязують свою діяльність.

 

Зміст інтеграційної матриці

Вчитель

Ключові компетентності

Наскрізні змістові лінії

Дослідно-експериментальна діяльність ліцею

Спілкування державною( і рідною – у разі відмінності) мовами

Екологічна безпека і сталий розвиток

Концепція STEM-освіти в Україні

Спілкування іноземними мовами

Громадянська відповідальність

Концепція НУШ

Математична компетентність

Здоров`я і безпека

Регіональний проект «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку навчально-виховний процес»

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Підприємливість і фінансова грамотність

Міський науково-методичний проект «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства

Інформаційно-цифрова компетентність

 

Соціальний проект НВК-академічний ліцей №15 «ЕКО-STEM»

Уміння вчитися впродовж життя

 

Спільний Еко-освітній проект Мінприроди та МОН України «Компола»

Ініціативність і підприємливість

 

Обласний  науково-методичний проект «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

Соціальна і громадянська компетентності

 

 

Обізнаність і самовираження у сфері культури

 

 

Екологічна грамотність і здорове життя

 

 

Учень

Навчальні предмети (міжпредметні зв’язки)

Соціальні партнери під час проекту

Екологія

Засоби масової інформації

Біологія

Громадянські організації

Економіка

Дитячий екологічний центр

Математика

НТУ «Шанс», МАН

Природознавство

Учнівське самоврядування

Інформатика

 

Курс за вибором «Уроки для сталого розвитку»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
20 липня
Переглядів
70
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку