Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування. Елементи керування «напис» та «кнопка»

Про матеріал
Форма є основним елементом керування при розробці проекту в Lazarus, контейнером для інших компонентів. На уроці розширите ваші уявлення про властивості форми і дізнаєтесь, як запрограмувати обробку подій для форми. Ви навчитеся програмувати виведення повідомлень про результати виконання програми
Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 2

Програмування. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 3

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 4

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Як змінити значення властивостей об'єктів у середовищі програмування. Як об'єкти можуть «реагувати» на події Як у проекті використовують елемент управління кнопка. Ти дізнаєшся:

Номер слайду 5

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Поняття об’єкту та його властивостей і методів

Номер слайду 6

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Пригадайте:які дії можна виконати з елементом управління кнопка у програмах із графічним інтерфейсом;для чого використовуються кнопки управління вікном в ОС Windows;яку середовищі Скретч можна створити об'єкт кнопка;за допомогою яких команд у середовищі Скретч можна передати дію одного об'єкта іншому.

Номер слайду 7

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Значення властивостей об'єктів. Програмування. Усі елементи управління, які можна розміщувати на формі проекту, як і сама форма, є об'єктами і мають властивості об'єкта, зокрема напису та форми, статичним способом. Це означає, що значення властивостей об'єктів встановлюються до запуску програми на виконання

Номер слайду 8

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Значення властивостей об'єктів. Програмування. Користувач спочатку виділяє у вікні дизайнера форми об'єкт, значення властивості якого необхідно змінити, а потім у вікні Інспектор об'єктів у таблиці властивостей знаходить назву відповідної властивості та праворуч від цієї назви вибирає або вводить із клавіатури потрібне значення

Номер слайду 9

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Значення властивостей об'єктів. Програмування. Для зміни значень властивостей можна застосувати спосіб — динамічний, коли значення властивостей можна змінити в процесі виконання програми за допомогою команди надання значень — присвоювання. Lazarus. Python=:=

Номер слайду 10

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Значення властивостей об'єктів. Програмування. Команди записують у програмному коді, і значення властивості буде змінюватися тільки після запуску програми на виконаннязначенняім'я властивості :=

Номер слайду 11

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Значення властивостей об'єктів. Програмування. Для звернення до властивостей об'єктів у програмному коді використовують такий спосіб запису:Ім'я форми. Ім'я об'єкта. Ім'я властивості

Номер слайду 12

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Значення властивостей об'єктів. Програмування. Якщо проект містить лише одну форму або розглядаються об'єкти поточної форми, то вказувати ім'я форми не обов'язково. Label1. Visible := True;Label1 (Напис1)Visible (Видимість)

Номер слайду 13

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Значення властивостей об'єктів. Програмування. Властивість Visible (Видимість) може набувати одного з двох значень: True. False. Об'єкт буде відображено. Невидимий або «прихований» об'єкт

Номер слайду 14

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Значення властивостей об'єктів. Програмування. У вікні редактора коду середовища програмування Lazarus після введення імені об'єкта і крапки відкривається список доступних властивостей та дій, які можна описати для об'єкта. Щоб додати в код ім'я потрібної властивості, достатньо обрати її мишею зі списку

Номер слайду 15

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Реагування об'єктів на подіїПрограмування. Під час виконання програми об'єкти можуть «реагувати» на деякі події, зокрема, дії користувача: В результаті настання деякої події, що передбачена для об'єкта, виконується певний набір командклацання мишею на об'єкті натиснення на клавіатурі деякої клавіші чи комбінації клавішвибір деякої вказівки менюзміну розмірів вікна …

Номер слайду 16

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Програмування Щоб описати дії, які мають виконуватися при настанні деякої події для об'єкта, необхідно написати програмний код — підпрограму, яка в середовищі розпочинається зі службового слова procedure. Вивчаємо. Реагування об'єктів на події

Номер слайду 17

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Програмування Список усіх доступних подій, які можуть опрацьовуватися, для кожного об'єкта в середовищі програмування Lazarus подається в таблиці на вкладці Події вікна Інспектор об'єктів. Вивчаємо. Реагування об'єктів на події

Номер слайду 18

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Програмування Список подій на вкладці УлюбленіВивчаємо. Реагування об'єктів на подіїНатиснення мишіСтворення форми. Подія: Видалення формизміна розмірів вікна форми

Номер слайду 19

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Реагування об'єктів на подіїПрограмування. Якщо двічі клацнути у клітинці таблиці справа від обраної події, то у вікні редактора коду з'являється фрагмент програмного коду для опису реакції на подію. Початок програмного кодуІм’я подіїКінець програмного кодуІм’я об’єкта. Процедура

Номер слайду 20

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Використання елемента управління кнопка. Програмування. Кнопки, які створюють у середовищі програмування за допомогою компонента Button (Кнопка), використовують, щоб під час виконання програми після їх натиснення виконувався деякий набір команд

Номер слайду 21

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Використання елемента управління кнопка. Програмування. Кнопки мають властивості, призначення яких є аналогічним до властивостей інших об'єктівпідпис. Captionувімкнення. Enabledшрифт. Fontвисота. Heightвідступ від краю екранної форми ліворуч. Leftім'я. Nameвидимість. Visible. Ширина. Width

Номер слайду 22

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. Використання елемента управління кнопка. Програмування. З об'єктом кнопка найчастіше пов'язують подію On. Click. Щоб перейти до редактора програмного коду можна двічі клацнути на кнопці у вікні дизайнера форми. У вікні редактора коду додається процедура опрацювання події — натиснення кнопкиІм'я події натиснення кнопки Button1 Початок програмного коду. Кінець програмного коду

Номер слайду 23

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Вивчити §18 с.120-124 Опрацювати всі запитання і завдання з рубрик. Заповнити словничок Присвоювання, властивості об'єкта

Номер слайду 24

Розгадайребус. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 25

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Розгадай ребус. КНОПКА

Номер слайду 26

Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Вправа 1. Прості і складені числа. Вправа 2. Чарівні кнопки

Номер слайду 27

Працюємо за комп’ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

zip
Додано
8 грудня 2019
Переглядів
741
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку