Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень. Запис програми засобами середовища програмування.

Про матеріал
Мета: формулювання поняття події, обробника події; ознайомлення з редагуванням коду обробника події; формування вміння використовувати вікна повідомлень; формування ключових компетентностей:  математична: генерувати різні способи розв'язування проблеми, уміння аналізувати;  здоров'язбережувальна: знати правила безпечної роботи за комп'ютером, учитись безпечно поводитися в комп'ютерному класі;  інформаційно-комунікаційна: уміння раціонально використовувати комп'ютер для пошуку та опрацювання інформації.
Перегляд файлу

code, coding, html, programming, web icon Урок №25 Поняття події

 

Урок 25. Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень. Запис програми засобами середовища програмування.

Мета: формулювання поняття події, обробника події; ознайомлення з редагуванням коду обробника події; формування вміння використовувати вікна повідомлень;

формування ключових компетентностей:

 • математична: генерувати різні способи розв'язування проблеми, уміння аналізувати;
 • здоров'язбережувальна: знати правила безпечної роботи за комп'ютером, учитись безпечно поводитися в комп'ютерному класі;
 • інформаційно-комунікаційна: уміння раціонально використовувати комп'ютер для пошуку та опрацювання інформації.

Предметні ІКТ-компетентності учнів виявляються в:

 • розумінні ролі інформатики та ІКТ у сучасному суспільстві, наукових основ інформатики, фундаментальних понять створення й опрацювання повідомлень, принципів побудови й функціонування засобів ІКТ;
 • умінні аналізувати прості інформаційні процеси в живій природі, суспільстві та техніці, будувати інформаційні моделі об'єктів і процесів;
 • умінні безпечно працювати з комп'ютерним і комунікаційним обладнанням, використовувати засоби захисту даних;
 • здатності раціонально використовувати комп'ютери, мережеві технології та програмні середовища для розв'язування навчальних і життєвих задач, пов'язаних із пошуком, зберіганням, опрацюванням і передаванням відомостей.

Матеріали та обладнання: стенди, плакати, електронні демонстраційні програми, виконані в електронному середовищі Lazarus, презентації.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Перевірка наявності та готовності учнів до уроку. Створення позитивного настрою для проведення уроку, повідомлення теми та мети уроку учням.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Завдання етапу — це повторення основних означень попередніх уроків (в усній або письмовій формі — самостійна робота). Актуалізація опорних знань складається з двох частин: перша частина — означення вивчених термінів, а друга - алгоритмізація виконання базових дій.

Повторення означення вивчених термінів

 1. Мови програмування: мови програмування, мова програмування.
 2. Означення середовища програмування Lazarus: Lazarus, об’єктно-орієнтоване програмування.
 3. Означення проекту в Lazarus.

Алгоритмізація виконання базових дій

 1. Назвіть послідовність створення програми.
 2. Повторіть алгоритм відкриття нового проекту в середовищі Lazarus.
 3. Повторіть алгоритм запуску проекту на виконання.
 4. Повторіть алгоритм збереження проекту на диск.

IV. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Як і будь-який об’єкт, форма має властивості. Властивостями форми є заголовок, висота, ширина, місце розташування, колір фону тощо. У середовищі програмування Lazarus для форми встановлені типові значення властивостей. Але ці значення можна змінити під час проектування форми у вікні Інспектор об'єктів або передбачити їх зміну під час виконання програми за допомогою операторів, записаних у тексті програми.

Приклади деяких з властивостей форми:

Name - її значення визначає ім’я форми як об’єкта;

Caption - її значення визначає текст у рядку заголовка форми;

Color - її значення визначає колір фону форми;

Height - її значення визначає висоту вікна в пікселях (піксель - це точка графічного зображення на екрані);

Width - її значення визначає ширину вікна в пікселях;

Top - її значення визначає відстань (у пікселях) від верхньої межі вікна до верхньої межі екрана;

Left - її значення визначає відстань (у пікселях) від лівої межі вікна до лівої межі екрана.

ПОДІЇ

Форма, крім набору властивостей, має ще набір подій, які можуть з нею відбутися під час виконання проекту.

Такими подіями, наприклад, є:

 1.               Click (англ. click - клацання) - вибір будь-якої точки об’єкта;
 2.               Close (англ. close - закривати) - закривання форми (вікна) під час за­вершення виконання проекту;
 3.               Create (англ. create - створення) - створення (відкриття) форми (вікна) на початку виконання проекту;
 4.               KeyPress (англ. key press - натиснення клавіші) - натиснення будь- якої клавіші на клавіатурі;
 5.               MouseMove (англ. mouse move - переміщення миші) - переміщення вказівника по вікні та інші.

З будь-якою подією, яка може відбутися з формою, можна пов’язати фрагмент програми, який буде виконуватися одразу після настання цієї події. Такий фрагмент програми називають обробником події. Обробник події, пов’язаний з певним об’єктом, називають методом цього об’єкта.

Середовище Lazarus за замовчуванням оформлює обробник події як процедуру. Процедура - це окремо виділена частина програми, яка має своє ім’я і яку можна за цим іменем запустити на виконання.

Команди процедури записуються між двома словами begin (англ. begin - початок) і end (англ. end - кінець). Звертаємо вашу увагу, що ці слова відіграють роль відповідно відкриваючої та закриваючої дужки (операторні дужки), що визначають початок і закінчення процедури.

Після слова end у кінці процедури повинна стояти крапка з комою (;). Кожна команда процедури також повинна закінчуватися крапкою з комою (;).

Якщо потрібно, щоб у результаті виконання процедури змінилося значення певної властивості форми, процедура повинна містити команду присвоювання. Вона може мати такий вигляд:

<ім’я об’єкта>.<назва властивості := <значення або вираз>;

або такий:

<ім’я об’єкта>.<назва властивості := <ім’я об’єкта>.<назва властивос­ті + <значення або вираз>;

Для відкриття вікна повідомлень і виведення на ньому потрібного тек­стового повідомлення використовується команда ShowMessage (’<текст>’);.

VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Робота за комп’ютером

 1. Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 2. Інструктаж учителя.

Підручник ст. 169. Рубрика «Виконайте завдання» (1,2,5,6)

Інструкція до створення проекту з використанням кнопок та події (доцільна робота в парах)

 1.               Завантажте програмне середовище Lazarus.
 2.               Відкрийте новий проект.
 3.               Зробіть записи до процедур проекту та виконайте перевірку його роботи за допомогою Запуск або Компіляції.
 4.              Збережіть проект на диск.

Завдання 1

Form1.Color:=clGreen;

   Form1.Width:=400;

   Form1.Height:=300;

Form1.Caption:='Немовичі';

Завдання 2

Form1.Color:=clBlue;

   Form1.Width:=300;

   Form1.Height:=200;

   Form1.Caption:='Ваше прізвище та ім_я';

Завдання 5

procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);

begin

   Form1.Width:=500;

   Form1.Height:=500;

   Form1.Color:=clMaroon;

   Form1.Caption:='Проект з двома процедурами';

end;

procedure TForm1.FormDblClick(Sender: TObject);

begin

  ShowMessage('Я громадянин України');

end;

Завдання 6

ShowMessage ('Виконання проекту закінчено! До побачення!')

 1. Практична робота за комп’ютерами.
 2. Вправи для очей.

VIІ. Підсумки уроку

Рефлексія

1. Що нового ви сьогодні дізналися?

2. Чого навчилися?

3. Чи виникали труднощі?

Обговорити типові помилки під час виконання проектів в середовищі Lazarus та шляхів їх уникнення.

VІІI. Домашнє завдання

Підручник § 5.2 ст. 163-169

ІХ Оцінювання роботи учнів

Куришко С.В. ©E:\Робота\Вчитель Інформатики\~~~Сайт~~~\teach-inf.at.ua\FTP\krfb_6465.png 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Поцілуйко Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
21 серпня 2020
Переглядів
1521
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку