18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків інформатики 8 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків інформатики 8 клас на 2020-2021 навчальний рік
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

 

«Інформатики» для 8 класу 2020-2021н.р.

 

 

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, зі змінами згідно наказу Міністерства освіти та науки України від 07.06.2017р.  № 804 .

 

Підручник: Н.В.Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська - К.: Видавничий дім «Освіта», 2020р.

 

70 годин (2 години на тиждень)

 

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

 

І семестр

 

Тема 1. Кодування даних та апаратне забезпечення (6 год)

 1.                      

 

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.

Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування тексту й графічних даних. Таблиці кодів символів.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Архітектура комп’ютера. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Процесор, його призначення. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання. Технічні характеристики складових комп’ютера.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.

Контрольна робота №1 з теми « Кодування даних та апаратне забезпечення»

 

Тема 2.  Опрацювання текстових даних (8 год)

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування списків, колонок, символів, формул в текстовому документі. Пошук та заміна фрагментів тексту.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів та таблиць в текстовому документі. Недруковані знаки.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Стильове оформлення абзаців. Розділи. Колонтитули. Структура документа. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Шаблони документів. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Робота з кількома документами.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

Контрольна робота №2 з теми «Опрацювання текстових даних »

 

Тема 3. Створення та публікація веб-ресурсів (11 год)

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття персонального навчального середовища. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Хмарні технології. Організація та планування колективної діяльності.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Опитування з використанням онлайн-форм.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Створення і використання спільних електронних закладок. Синхронізація даних. Канали новин.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота. 5. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття мови розмітки гіпертексту.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

Контрольна робота №3 з теми « Створення та публікація веб-ресурсів  »

 

Тема 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа (7 год)

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Побудова аудіо- та відеоряду.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 8. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

 Контрольна робота №4 з теми « Опрацювання об’єктів мультимедіа »

 

 

ІІ семестр

 

Тема 5. Алгоритми та програми (28 год)

Тема 5.1. Основні поняття. Створення  найпростішої програми. (9 год)

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття мови програмування. Складові мови програмування.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. Запис програми засобами середовища програмування. Поняття форми, елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 9. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування. Елементи керування «напис» та «кнопка».

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття про метод.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Використання вікон повідомлень. Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 10. Створення програми з кнопками та написами.

Контрольна робота №5 з теми «Основні поняття. Створення  найпростішої програми. »

 

Тема 5.2. Величини, їхні типи та властивості (10 год)

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Величини (змінні і константи), їхні властивості. Прості типи величин: числовий, логічний, символьний, рядковий.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Величини числового типу, операції над ними.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Складання алгоритмів опрацювання числових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 11. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Величини текстового типу, операції над ними. Елемент для введення даних: текстове поле.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Складання алгоритмів опрацювання текстових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Налагодження програм.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 12. Налагодження готової програми.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Величини логічного типу, операції над ними. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Складання та виконання алгоритмів з елементами управління для задання логічного значення величини. Елемент для введення даних: прапорець.

Контрольна робота №6 з теми « Величини, їхні типи та властивості »

 

Тема 5.3. Алгоритми (9 год)

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Складання та виконання алгоритмів з елементом управління «список, що розкривається».

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Складання та реалізація алгоритмів із циклом із лічильником у середовищі програмування.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Складання та реалізація алгоритмів з повтореннями для опрацювання величин.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Графічне відображення даних засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Реалізація алгоритмів з графічним відображенням даних  засобами мови програмування.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 14. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.  

Контрольна робота №7 з теми «Алгоритми»

 

Тема 6. Розв’язування компетентнісних задач.

Виконання проектів (10 год)

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Оформлення матеріалів про виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Захист проекту.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Божко Тетяна Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Інформатика, 8 клас, Планування
Додано
21 серпня 2020
Переглядів
1856
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку