Порівняльний аналіз очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів по класах 5 – 9

Про матеріал

Порівняльний аналіз очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів по класах 5 – 9 та по складовим компонентам (знаннєвий, діяльнисний та ціннісний). Цей аналіз дозволяє спрощувати роботу вчителя при складанні календарно-тематичного плану

Перегляд файлу

Порівняльний аналіз очікуваних результатів

навчально-пізнавальної діяльності учнів по класах 5 – 9 та по складовим компонентам (знаннєвий, діяльнисний та ціннісний). Цей аналіз дозволяє спрощувати роботу вчителя при складанні календарно-тематичного плану

 

Складові компоненти

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Розділ І. Основи матеріалознавства та технології обробки

1

2

3

4

5

6

Знаннєвий компонент

Знає етапи проектування.

Розуміє призначення методу фокальних об'єктів.

Пояснює добір методів проектування.

Знає властивості та сфери застосування сучасних конструкційних матеріалів

Розуміє сутність методу фантазування.

Пояснює сутність моделі-аналогу для проектування  виробу.

Розуміє комбінаторику як провідний метод у створенні форми виробу.

Розуміє біоніку як науку про створення механізмів, пристроїв, технічних об'єктів чи технологій, ідея яких запозичена із живої природи.

Називає конструкційні матеріали необхідні для виготовлення запланованого виробу.

Розуміє вплив властивостей конструкційних матеріалів на технологію обробки.

Має уявлення про сучасні технології виготовлення конструкційних матеріалів.

Характеризує будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів.

Розрізняє та називає інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів.

Знає будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів.

Пояснює будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів

Пояснює застосування автоматичних пристроїв у технологічних процесах, побуті.

 

 

 

Розуміє необхідність дотримання правил  безпечної праці та організації робочого місця.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Діяльнісний компонент

Дотримується послідовності етапів проектної діяльності.

Розрізняє етапи проектної діяльності.

Застосовує методи проектування. Відтворює алгоритм методу фокальних об'єктів для вдосконалення чи створення виробу.

Визначає  завдання та планує проектну діяльність.

Характеризує результати проектування на кожному етапі та співставляє їх з запланованими. Застосовує елементи біоніки у процесі створення форми виробу.

Застосовує метод фантазування при проектуванні виробу.

Застосовує методи фантазування  та біоформ при проектуванні виробу.

Використовує моделі-аналоги для вдосконалення виробу.

Добирає та застосовує методи проектування для вирішення завдань. Застосовує прийоми  комбінаторики у процесі проектування виробу. 

Обґрунтовує доцільність вибору конструкційних матеріалів.

Проводить міні-маркетингові дослідження для обґрунтування вибору виробу та його кон-струкційних особливостей.

Розрізняє моделі-аналоги стосовно об'єкту проектування.

 

Враховує  переваги та недоліки конструкційних матеріалів  при їх доборі.

Оцінює об'єкт проектування з використанням аналогів.

Розпізнає конструкційні матеріали.

Добирає конструкційні матеріали в залежності від їх властивостей.

Характеризує властивості конструкційних матеріалів.

Розраховує та планує орієнтовну вартість витрачених матеріалів.

Розраховує орієнтовний бюджет проекту.

Виконує малюнок виробу.

Читає та виконує зображення плоскої деталі (схеми). Визначає типи деталей. Розрізняє деталі за способом отримання.

Планує власну проектну діяльність.

 

 

Добирає матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

Дотримується прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями.

Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу.

Вирізняє технології виготовлення та оздоблення виробів поширені в регіоні проживання за характерними ознаками.

Виготовляє виріб.

Оздоблює виріб за готовою композицією.

Комбінує композицію для оздоблення виробу. Оздоблює виріб.

Створює композицію для оздоблення виробу. Оздоблює виріб.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

Характеризує різні технології як види  декоративно-ужиткового мистецтва.

Читає та виконує графічне зображення (схеми) на дві площини проекцій (за потреби при виконанні проекту).

Добирає та використовує знаряддя праці при розв’язанні практичних завдань.

Визначає сфери застосування різних видів технологій.

Характеризує принцип дії машини.

Характеризує сфери застосування електрифікованих знарядь праці.

 

 

Використовує контрольно-вимірювальний інструмент.

 

Розпізнає автоматичний пристрій за принципом його дії.

 

 

Розраховує орієнтовну вартість витрачених матеріалів.

 

 

 

 

Розрізняє види механізмів перетворення та передачі руху.

 

 

1

 

 

 

2

3

4

5

6

Ціннісний компонент

Робить  висновки  про необхідність економного  використання  конструкційних матеріалів.

Обговорює та висловлює судження щодо цінності конструкційних матеріалів природного походження.

Усвідомлює важливість правильного добору конструкційних матеріалів.

Висловлює судження про добір конструкційних матеріалів на основі критеріїв.

Обґрунтовує власні судження щодо галузей застосування конструкційних матеріалів.

Усвідомлює важливість дотримання безпечних прийомів праці.

Обґрунтовує взаємозв’язок між дотриманням технології виготовлення та якістю виробу.

Обґрунтовує послідовність виготовлення виробу.

Обґрунтовує доцільність визначеного плану дій.

Прогнозує якість виготовлення, вартість та сферу застосування виробу  у залежності від вибору конструкційних матеріалів.

Усвідомлює значущість виробу, що виготовляється.

 

Усвідомлює важливість дотримання технологічної послідовності при виготовленні виробу.

Усвідомлює вплив матеріалів хімічного походження на здоров’я людини.

Усвідомлює доцільність застосування методів проектування для вирішення завдань.

 

 

 

Висловлює судження щодо вибору форми та оздоблення виробу.

 

 

 

 

Оцінює виконання технологічних операцій та усуває недоліки.

Оцінює результати власної діяльності.

 

 

 

Усвідомлює важливість безвідходного виробництва.

Усвідомлює важливість вторинної переробки сировини.

 

 

Усвідомлює важливість грамотного виконання графічного зображення для виготовлення виробу.

Усвідомлює важливість уміння читати креслення.

Усвідомлює значення стандартів у процесі створення графічної документації.

Усвідомлює розвиток техніки.

 

Робить висновки про роль механізмів у перетворювальній діяльності.

Усвідомлює важливість машини, як складової  частини розвитку техніки (технологій).

Усвідомлює важливість автоматики у побуті та виробництві.

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Технологія самообслуговування та побутової діяльності

1

2

3

4

5

6

Знаннєвий компонент

Знає правила безпечного користування електроприладами.

Знає правила добору миючих засобів для догляду за різними видами поверхонь.

Наводить приклади призначення етикеток та екологічних символів.

Знає види одягу та взуття, технологію догляду за ними.

Називає основні стилі одягу. Знає і називає види одягу.

Розрізняє столові прибори.

Знає правила безпечного користування миючими засобами та побутовою технікою.

Наводить приклади застосування відповідних технологій при виконанні малярних робіт.

Називає засоби догляду за одягом та взуттям.

 

 

Знає фактори що впливають на стан волосся.

Знає шкідливий вплив фарб і здатний запобігати їх шкідливій дії.

Знає як за допомогою рослинних натуральних засобів зміцнити волосся  та змінити його колір.

 

1

2

3

4

5

6

Діяльнісний компонент

Безпечно користується побутовими електроприладами.

Читає і розуміє інформацію про товари.

Читає та розуміє значення спеціальних символів, штрих-кодів.

Виконує добір одягу та взуття з урахуванням власних параметрів та потреб.

Виконує проект із створення власного стилю в одязі.

Розпізнає найпростіші пошкодження побутових електроприладів.

Розрізняє та добирає миючі засоби та інструменти для прибирання житла.

Розрізняє  екологічні символи і стандарти якості й безпеки.

Доглядає за одягом, взуттям та дотримується відповідних санітарно-гігієнічних вимог.

Уміє врахувати особливості власної фігури у доборі одягу, поєднувати види одягу тощо. 

Дотримується послідовності дій при виявленні пошкоджень чи несправностей побутових електроприладів.

Визначає комплекс процедур та засобів для догляду за власним волоссям в залежності від його типу.

Добирає матеріали та інструменти для виконання малярних робіт.

Добирає зачіску відповідно до форми обличчя.

Добирає краватки та виконує способи їх зав’язування.

Сервірує стіл. Уміло поводиться за столом.

Планує дії по догляду за власним волоссям.

 

Розрізняє та добирає рослинні засоби для догляду за волоссям.

 

1

2

3

4

5

6

Ціннісний компонент

Усвідомлює важливість дотримання правил безпечного користування побутовими електроприладами.

Критично ставиться до інформації  про товари з метою збереження здоров’я.

Усвідомлює важливість правильного добору матеріалів для малярних робіт щодо доцільності та безпечності їх використання.

Усвідомлює важливість догляду за одягом та взуттям.

Усвідомлює власний стиль в одязі.

Усвідомлює важливість дотримання етикету для створення власного позитивного іміджу.

Обговорює та висловлює власну думку щодо важливості гігієни житла в житті людини.

Критично ставиться до інформації  про товари для збереження здоров’я.

Критично ставиться до використання одягу та взуття в залежності від потреб та санітарно-гігієнічних вимог.

 

 

Усвідомлює важливість вибору миючих засобів та їх впливу на довкілля.

Висловлює власні судження про необхідність маркування споживчих товарів.

Висловлює судження про переваги натуральних рослинних засобів при догляді за волоссям.

 

 

Усвідомлює необхідність догляду за волоссям.

Усвідомлює важливість дотримання рекомендацій щодо утилізації тари.

 

 

 

 Проектування як творча, інноваційна діяльність завжди націлене на створення якісно нового продукту, що має суттєве значення чи для людини, чи для суспільства. Проектування — це діяльність, за якої матеріальні, фінансові та людські ресурси організовано новаторським шляхом для виконання унікальної роботи з обмеженнями у витратах і строках виконання, щоб досягти позитивних змін, визначених кількісними та якісними параметрами.

Постійний розвиток і вдосконалення виробництва — необхідна умова його існування, і саме проектування чи проектна технологія є рушійною силою його розвитку і вдосконалення.

 

В кожному наступному класі, згідно  Розділу І. Основи матеріалознавства та технології обробки:

Знаннєвий компонент розширюється та доповнюється; сприяє формуванню соціальної активності учнів,  від методу фантазування, поступово ускладнюючись, здійснюється перехід до біоніки. Спочатку називає конструкційні матеріали необхідні для виготовлення запланованого виробу, а згодом розуміє вплив властивостей конструкційних матеріалів на технологію обробки та має уявлення про сучасні технології виготовлення конструкційних матеріалів.

Учні розширюють знання від назви інструментів та пристосувань для обробки конструкційних матеріалів до їх будови та принципів дії та застосування автоматичних пристроїв у технологічних процесах.

Діяльнісний компонент націлений: на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі; на забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань. Так, якщо у 5 класі учні знайомляться з конструкційними матеріалами, то у 9 класі вони здатні добирати, характеризувати та розраховувати орієнтовний бюджет проекту. Спочатку учні виконують малюнки, потім креслення виробів. Опанувавши технологію і виготовивши виріб, діти 5 класу оздоблюють виріб за готовою композицією, а в 9 класі вже створюють композицію і оздоблюють самостійно.

Ціннісний компонент – сприяє усвідомленню важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь, умінню оцінювати результати власної діяльності; розвитку критичного ставлення й можливості висловлювати власні судження та формуванню відповідального члена громади і суспільства. Школярі усвідомлюють важливість дотримання безпечних прийомів праці та значущість виробу, що виготовляється.

Стосовно Розділу 2. Технологія побутової діяльності та самообслуговування простежується тенденція: від користування електроприладами з дотриманням правил безпечного користування побутовими електроприладами до розпізнавання найпростіших пошкоджень побутових електроприладів й дотримання послідовності дій при їх виявленні. Від догляду за власним волоссям, одягом та взуттям, до створення власного стилю. Від розрізняння столових приборів, сервірування столу до дотримання етикету для створення власного позитивного іміджу. Від правила добору миючих засобів, до важливості вибору миючих засобів та їх впливу на довкілля.

 

 

 

 

 Трудове виховання закладає основу майбутнього життя. Дитина подорослішає, і її значення в суспільстві, цінність, як громадянина, цілком залежатиме від того, наскільки вона буде здатна брати участь у суспільній праці, наскільки до цієї праці буде підготовлена. Від цього залежатиме не тільки рівень її добробуту, а й упевненість у майбутньому, моральна задоволеність життям, бажання рухатись уперед. Навчання, оволодіння професією, турбота про близьких – усе це вимагатиме працелюбності та трудових навичок, завдяки отриманню запланованих очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 

 

 P.S. На мою думку, необхідно замінити  Технологія малярних робіт з 7 класу на 8 клас. Тоді Технологія добору зачіски після Технологія догляду за волоссям  з матиме закінчений вигляд. Діти 12-13 років не усвідомлюють шкідливий вплив фарб та їх застосування. А от проблеми зовнішнього вигляду дуже гострі.

docx
Додано
8 червня 2018
Переглядів
475
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку