Календарне планування гуртка "Український бісер"

Про матеріал

Календарне планування гуртка "Український бісер" (1.ПРОГРАМА ГУРТКА БІСЕРОПЛЕТІННЯ (П о ч а т к о в и й р і в е н ь) 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 3. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ)


Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

ГУРТКА

«УКРАЇНСЬКИЙ БІСЕР»

1 клас

Керівник гуртка:

Назарчук Валентина Василівна

 

 

ПРОГРАМА ГУРТКА БІСЕРОПЛЕТІННЯ

 

П о ч а т к о в и й    р і в е н ь

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Бісероплетіння, як вид декоративно-прикладного мистецтва, існує з давніх

часів. У сучасних прийомах нанизування закладено кращі традиції старовинного художнього промислу; разом з тим, з'явились і нові зразки, форми, візерунки.

Нанизування бісеру надзвичайно цікавить дітей, які на заняттях гуртка бісероплетіння дізнаються про зміст і форми мистецтва цього виду, знайомляться з основами загальної та спеціальної композиції. Заняття бісероплетінням у гуртку є важливим засобом залучення підростаючого покоління до народної культури; вони забезпечують психологічну і практичну підготовку школярів до трудового життя, духовно збагачують їх. Слід пам'ятати, що робота з бісером потребує від вихованців надзвичайного терпіння, акуратності, фантазії та майстерності.

 

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами  гуртка бісероплетіння.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються бісероплетіння як одного з видів народної творчості.

2. Практичної, що сприяє оволодінню навиками виготовлення

різноманітних виробів із бісеру.

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей.

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого і шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; популяризації бісероплетіння.

Програма орієнтована на роботу з дітьми віком від 5 до 18 років і має початковий, основний і вищий рівні навчальної підготовки вихованців.

Програма передбачає 1 рік навчання на початковому рівні, 4 роки — на

основному та 2 роки — на вищому рівні.

Навчальна програма гуртка початкового рівня передбачає загальний

розвиток дитини, сприяння виявленню здібностей, обдарувань вихованців,

розвитку їхнього інтересу до творчої діяльності, створення умов для вибору творчої діяльності, адаптації вихованців до позашкільної діяльності.

Заняття на початковому рівні навчання проводяться двічі на тиждень по 1 год, що становить 73 год на рік.

Наповнюваність навчальних груп становить 15 дітей на початковому та в перший рік навчання на основному рівні, 12 дітей (другий рік навчання

основного рівня) та 10 дітей третього і четвертого років навчання основного   рівня та першого року навчання вищого рівня.

На заняттях основного рівня навчання діти знайомляться з рядом складних  технік виконання виробів із бісеру. Вони опановують способи поєднання різних видів плетіння та низання. Композиційні рішення більшості бісерних виробів відпрацьовуються на ескізі з урахуванням обраної техніки плетіння.

Особлива увага приділяється вибору кольорової гами. На вищому рівні навчання збільшується кількість годин для занять,

запроваджується індивідуальна форма навчання, вживаються заходи щодо заохочення вихованців до занять науково-дослідницькою роботою, створення авторських виробів, участі у тематичних та авторських виставках і конкурсах.

Оскільки робота з бісером вимагає постійної уваги й напруженої роботи очей, потрібно зручно обладнати робоче місце кожного учня. Під час занять необхідно робити перерви для зняття втоми.

Програма інтегрує знання гуртківців з історії, народознавства, креслення, образотворчого мистецтва.

Для розширення світогляду вихованців проводяться екскурсії в музеї, на виставки творів народного мистецтва, зустрічі з майстрами бісеро-плетіння.

Контрольні заняття у формі підсумкового заняття, відкритого заняття, виставки проводяться не рідше одного разу в півріччя. Виконання програми оцінюється за контрольними показниками, розробленими для учнів різних рівнів підготовки. На початковому рівні підготовки виконання завдань оцінює керівник гуртка. На основному й вищому рівнях підготовки гуртківці самі беруть участь в обговоренні й оцінці залікових робіт. Однією з найвищих форм оцінки роботи вихованців є особиста виставка їхніх творів.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в

позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004, № 651.

Програма є орієнтовною, а тому керівник колективу може вносити до її змісту зміни та доповнення, враховуючи умови. Кількість годин та їхній розподіл за темами програми теж є орієнтовними. Керівник колективу може сам визначати доцільність такого розподілу і вносити до програми відповідні корективи.

 

               П о ч а т к о в и й        р і в е н ь

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Розділ , тема.

Кількість годин

 

усього

Теоретичні заняття

Практичні заняття

1. Вступне заняття

2

2

-

2. Паралельне плетіння

4

1

3

3. Плетіння пелюстків простої форми

10

1

9

4. Виготовлення квітів, створення букетів

16

4

12

5. Плетіння ланцюжків і кілець

16

4

12

6. Роздільне плетіння частин виробів

10

2

8

7. Виконання роботи «Лісова галявина»

10

2

8

8. Екскурсії, конкурси, свята, виставки

4

2

2

9. Підсумкове заняття

1

1

-

Разом

73

19

54

 

 

 

 

 

Календарне планування

 

Тема заняття

Дата

Вступне заняття (2 год)

 

 1. Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Інструменти та матеріали. Правила безпеки на заняттях

 

 1. Походження бісеру, його виробництво та застосування. Техніка низання.

 

Паралельне плетіння (4год)

 

 1. Прийоми паралельного плетіння.

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів. Паралельне плетіння за зразком

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів. Паралельне плетіння за зразком

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів. Паралельне плетіння за власним задумом.

 

 

Плетіння пелюсток простої форми (10год)

 

 1. Бесіда про охорону природи. Квіти та їхні особливості Стилізація зображення.

 

 1. Схеми плетіння пелюсток. Практична робота: виконання схем пелюсток квітів.

 

 1. Схеми плетіння пелюсток. Практична робота: виконання схем пелюсток квітів (ромашки)

 

 1. Схеми плетіння пелюсток. Практична робота: виконання схем пелюсток квітів (ромашки)

 

 1. Схеми плетіння пелюсток. Практична робота: виконання схем пелюсток квітів (мак)

 

 1. Схеми плетіння пелюсток. Практична робота: виконання схем пелюсток квітів (мак)

 

 1. Схеми плетіння пелюсток. Практична робота: виконання схем пелюсток квітів (незабудка)

 

 1. Схеми плетіння пелюсток. Практична робота: виконання схем пелюсток квітів (волошка)

 

 1. Схеми плетіння пелюсток. Практична робота: виконання схем пелюсток квітів (волошка)

 

 1. Схеми плетіння пелюсток. Практична робота: виконання схем пелюсток квітів (за власним задумом)

 

 

Виготовлення квітів, створення букетів (16 год)

 

 1. Правила збирання та зберігання природних матеріалів. Прийоми виготовлення стебла.

 

 1. Прийоми виготовлення стебла.

 

 1. З'єднання окремих деталей за допомогою дроту і ниток у готовий виріб.

 

 1. З'єднання окремих деталей за допомогою дроту і ниток у готовий виріб. Схеми плетіння.

 

 1. Практична робота: підготовка робочого місця; підготовка інструментів і матеріалів; з'єднання окремих пелюсток у готову квітку;

 

 1. Практична робота: підготовка робочого місця; підготовка інструментів і матеріалів; з'єднання окремих пелюсток у готову квітку;

 

 1. Практична робота:  підготовка інструментів і матеріалів; обмотка стебла нитками;

 

 1. Практична робота: з'єднання окремих пелюсток у готову квітку; обмотка стебла нитками;

 

 1. Практична робота:  поєднання квітів у букет.

 

 1. Практична робота: поєднання квітів у букет.

 

 1. Практична робота :створення картини «Квіткова фантазія» (колективна робота)

 

 1. Практична робота: створення картини «Квіткова фантазія» (колективна робота)

 

 1. Практична робота: створення картини «Квіткова фантазія» (колективна робота)

 

 1. Практична робота: створення картини «Квіткова фантазія» (колективна робота)

 

 1. Практична робота: створення картини Квіткова фантазія» (колективна робота)

 

 1. Практична робота: створення картини Квіткова фантазія» (колективна робота)

 

                 Плетіння ланцюжків і кілець (16 год)

 

 1. Матеріали для плетіння.

 

 1. Техніка плетіння ланцюжків.

 

 1. Техніка плетіння кілець.

 

 1. Прийоми закріплення нитки.

 

 1. Практична робота: . піготовка робочого місця; підготовка інструментів і матеріалів; плетіння ланцюжків;

 

 1. Практична робота: . піготовка робочого місця; підготовка інструментів і матеріалів; Замальовування схем.

 

 1. Практична робота: . піготовка робочого місця підготовка інструментів і матеріалів; плетіння ланцюжків;

 

 1. Практична робота: . піготовка робочого місця підготовка інструментів і матеріалів; плетіння ланцюжків;

 

 1. Практична робота: плетіння кілець; закріплення нитки у готовому виробі.

 

 1. Практична робота: плетіння кілець; закріплення нитки у готовому виробі.

 

 1. Практична робота: плетіння кілець;

 

 1. Практична робота: плетіння ланцюжків;

 

 1. Практична робота: . піготовка робочого місця; підготовка інструментів і матеріалів; Замальовування схем.

 

 1. Практична робота: . піготовка робочого місця; підготовка інструментів і матеріалів; Замальовування схем.

 

 1. Практична робота: . піготовка робочого місця; підготовка інструментів і матеріалів; Створення схем за власним задумом.

 

 1. Практична робота: плетіння ланцюжків, кілець.

 

Роздільне плетіння частин виробів (10 год)

 

 1. Схеми метеликів і комах інших видів.

 

 1. Способи плетіння складних виробів з окремих деталей.

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів; виконання схем метеликів,

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів; виконання схем метеликів,

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів;  виконання схеми бджоли,

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів;  виконання схеми бджоли.

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів;  виконання схем бабки

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів;  виконання схем бабки

 

 1. Практична робота: плетіння складних виробів з окремих деталей.

 

 1. Практична робота: плетіння складних виробів з окремих деталей.

 

Виконання роботи «Лісова галявина» (10 год)

 

 1. Розповідь про мешканців лісу. Основи композиції.

 

 1. Основи композиції. Прийоми об'єднання виробів у композиційне панно.

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів; плетіння виробів у вигляді різних лісових тварин;

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів; плетіння виробів у вигляді різних лісових тварин;

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів. Плетіння тварин.

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів. Плетіння тварин.

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів. Плетіння тварин.

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів. Плетіння рослинних елементів галявини.

 

 1. Практична робота: підготовка інструментів і матеріалів. Плетіння рослинних елементів галявини.

 

 1. Практична робота :створення виразної композиції.

 

Екскурсії, конкурси, свята, виставки (4год)

 

 1.  Зустріч з народними майстрами рідного краю.

 

 1. Родинне свято «Традиції моєї сім'ї.

 

 1. Виставка робіт гуртка.

 

 1. Виставака робіт гуртка. Звіт гуртківців

 

                             Підсумкове заняття (1год)

 

 1. Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих гуртківців. Завдання на літо.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. - Ризви
  Крутоо! Дякую
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
4 січня 2018
Переглядів
10813
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку