Посібник "Мистецтво від пандусу. Засоби арт-терапії на уроці"

Про матеріал

Посібник присвячений деяким аспектам інклюзивної освіти. Розкрито засади роботи реабілітаційної студії образотворчого мистецтва. Представлено авторські роботи гуртківців. Для вчителів образотворчого мистецтва, керівників гуртків з образотворчого мистецтва

Перегляд файлу 

 

Методичний посібник

Г.М.Касянчук

 

Мистецтво від пандусу.

Засоби арт-терапії на уроці

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено науково-методичною радою ЖМГГ № 23, Протокол №4 від 06.01.2015 р.

Голова: заступник директора з науково-методичної роботи Гуменюк В.А.

Члени-експерти: заступник директора з виховної роботи Рибачук Т. Д.

Упорядник: вчитель образотворчого мистецтва  Касянчук Г.М.

 

  Посібник присвячений деяким аспектам інклюзивної освіти. Розкрито засади роботи реабілітаційної студії образотворчого мистецтва. Представлено авторські роботи гуртківців. 

   Для вчителів образотворчого мистецтва, керівників гуртків з образотворчого мистецтва.

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

1.   Яким чином лікує мистецтво?

2.   Мистецтво зцілює!

3.   Реабілітаційна студія «Ультрамарин».

4.   Три крапки…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яким чином мистецтво лікує?

     Арт-терапія – це вид психотерапії та психологічної корекції, заснований на мистецтві та творчості. У моїй роботі це лікувальна корекція вад  дитини за допомогою залучення їх до художнього мистецтва. В цей час дитина також навчається спілкуватись з навколишнім світом на рівні екосистеми, використовуючи образотворчі, рухові та звукові засоби. Вона має змогу самостійно висловлювати свої почуття, потреби та мотивацію своєї поведінки, діяльності і спілкування, необхідні для її повноцінного розвитку та пристосування до навколишнього середовища. 

     Основна увага у проведенні арт-терапії приділяється відношенню дитини до своєї діяльності, своїх малюнків, гри на музичних інструментах тощо. Головне завдання педагога - розвиток мотивації дитини до діяльності, відбір прийомів арт-терапії для кращого формування мотиваційної сфери у дітей з різними формами органічного ураження нервової системи.             Застосування арт-терапії на уроці підвищує пізнавальну активність дітей, сприяє сенсорному та руховому розвитку, концентрує увагу. Крім того, арт-терапія дозволяє здійснювати більш ефективний вплив на формування емоційної сфери, спонукає до подальшого розвитку компенсаторних властивостей збережених функціональних систем.

 

 

Віктор  біля своєї роботи

Мистецтво зцілює!!! 1. Самореалізація та соціореалізація. Створення образу чи мови, що відтворює твої емоції. Іноді мистецтво - єдиний «міст»  між людиною та світом.

2.         Мистецтво та творчість звертаються до внутрішніх сил людини, до душі та духу. 3.         Творчість (як процес) пов‘язана із задоволенням. Це відчуття захоплення, наповненості себе змістом як форми, відчуття власної сили та свободи під час роботи.

4.            Просвіта мистецтвом . Мистецтво пов‘язане з наукою. Мистецтво вчить і розвиває.

5.            Мистецтво як універсальний спосіб передачі  досвіду.

6.            Мистецтво та гра. Гра як комфортний простір для нашого «Я» . 7.         Відчуття Божественного, Гармонійного,

Грандіозного…

 

Мисник Світлана. 

На виставці в приміщенні драмтеатру ім. І.Кочерги

 

 

Проте       треба             пам‗ятати,   що      заняття малюванням                     лише тоді збагачують   учня естетикою, коли вони несуть йому радість. Наставник відіграє роль не просто вчителя технічних навичок, а надихає учня на роботу,          є другом , який допомагає повірити в свої сили, відкрити в собі творчі здібності.

     Саме здібність акумулювати в собі творчу енергію поєднується з принципами:

 довіри; партнерства;  налаштування на позитивні емоції;  налаштування на працю.

     Ці принципи є  найбільш виразними  методами арт-терапії, які можна застосовувати на уроці образотворчого мистецтва.

 

Касянчук Галина.

Відкриття виставки. «Шоколадний будинок», Київ.

Реабілітаційна студія «Ультрамарин»

     Ми можемо з точністю сказати про потреби людини, але не можемо з тією ж точністю стверджувати про її можливості.  Приклад тому - реабілітаційна студія образотворчого мистецтва «Ультрамарин».  

    Ось уже декілька років дивують  житомирян своєю творчістю діти та молодь з особливими потребами  МБФ  «Місія в Україну». «Ультрамарин» має декілька місцевих виставок в проекті «Мистецтво від пандусу» (автор проекту    

Касянчук Г.М.).  

 

Світлина старшої групи «Ультрамарин» .       

 Проект «Мистецтво від пандусу» .

 

Спільний проект з учнями ЖМГГ№23 «Різдвяна молитва».

Виставка в актовому залі гімназії.

 

Спільний проект з «Кавоманією». Чумаков Олександр.

 

     Третій рік «Ультрамарин» бере участь у весняних виставках, організаторами яких є Житомирський державний університет ім.. І. Франка та дитяча картинна галерея «Шоколадний будинок» Київського національного музею російського мистецтва в м. Києві. Співпрацює в інтегрованих проектах з літературною студією ім.В. Грабовського Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 (керівник Кирик Н.М.). Але найбільшим визнанням є відгуки мистецтвознавців, професійних митців та просто глядачів. І справа не в емпатії, а в художній цілісності  цих робіт, експериментаторстві авторів.

Це       говорить       про       те,       що        терапевтична 

спрямованість занять соціалізує особистість, дає відчуття «важливого дійства», що є мотиваційною складовою до професійного зростання.

     В продуктивності студії головну роль відіграє організація занять  МБФ ―Місія в Україну‖: підвіз учнів на заняття, супровід ,база майстерні, забезпечення методичним фондом. Велику роль в терапевтичних заняттях відіграє те, що фонд надає усі необхідні художні матеріали: олію, олійну пастель, пастель,туш, гуаш, акварель, олівеці, акрил. Можливість відчути як працюють різні художні матеріали збагачує досвід художника, «розв‘язує» його мову, допомагає швидше знайти себе. Улюбленими  техніками стали акрил та олійна фарба.  Ці матеріали більш зручні для дітей з ДЦП . 

 

 

 

Потельчак Катерина

 

Потельчак Катерина, студійка «Ультрамарину», автор багатьох колористичних робіт. 

Відсутність точності  малюнку   в своїх композиціях ефективно  замінює  живописом.

 

  

 

Потельчак Катерина «Поле»

 

Козлітіна Ольга знайшла свою мову в графічних матеріалах.  Малюнки  Ольги знаходяться в різних колекціях  України та за кордоном.

 

Козлітіна Оля  «Сині» , олійна пастель

     Велику роль відіграють розповіді про художників, які мали  непрості долі та які схожі фізичні відчуття:  фільм про Анрі Матіса із серії «Палітри»,  історія життя та творчості житомирського художника Л. Макаренка,  життя та творчість Фріди Кало,  доля К.Білокур,  М. Приймаченко. В історії про Матіса  ми бачимо, як асистент допомагає працювати творцю картин та  практично є його руками. Цей епізод дуже важливий, адже вчитель на уроках з арттерапії іноді може буди «руками», «ногами» учасників занять. Отже, художник перш за все - це його  бачення, а вже потім - техніка.

Недосконалість певної технічної майстерності може врівноважуватись художньою виразністю твору, особливою духовністю твору.

     В статуті ―Ультрамарину‖ записані основні принципи художника, серед яких: любити мистецтво, бути художником, навіть коли немає фарб, вивчати нові техніки, напрямки, матеріали.   Програма занять поділена на шість основних розділів. Теми постійно чергуються, для того щоб найбільш точно передати відчуття простору творчості , творчої думки в мистецтві. Марк Шагал в своїй відомій  монографії «Об искусстве и культуре», за редакцією Бенджаміна Харшава, пише :

«…Можно хорошо рисовать и при этом не владеть  искусством литографии, где главное – чуткие прикосновение к камню. Я уж не говорю о том, что в целом от каждой линии должна исходить особая духовность, которая не имеет ничего общего ни с полезными навыками, ни с виртуозностью.»         Це надзвичайно важливо для художника з особливими потребами, адже прийнята нами іноді «заангажована» майстерність просто неможлива при певних інвалідностях.

 

 

 

  

Котвицька  Катерина «Етюд в ботанічному саду»

 

 

Мисник Світлана  «Натюрморт», акрил

 

     Заняття студії часто починаються з пісні  чи молитви, які можна замінити вправами на розслаблення м‘язів  тіла. Ця методика ефективно застосовувалась Йоганнесом Іттеном в своїй практиці студії «Баухауз». Методика розслаблення тіла добивається трьома способами: рухами рук та ніг (що неприйнятна для певної групи на возиках) , методом концентрації внутрішньої енергії та поступове розслаблення частин тіла (що потребує певного рівня підготовки і є далеким від універсального), та третім способом зняття напруги – звуковими вібраціями. 

     Дієвим методом може бути механічне запам‘ятовування руху. Учень разом з учителем повторює лінію  руху в повітрі перед тим, як нанести її на площину. 

     Важливу роль відіграє виставкова робота. 

Виставка для художника має особливе значення.  Це і підсумок, і знайомство зі своїм глядачем, і визнання, і самоствердження. Соціалізація особи з особливими потребами – одна  із важливих задач будь-якої установи соціального значення. 

 

 

 

Афіша до виставки «Весняна Гольфстрім»

 

 

 

Три крапки…

     Чи залежить мистецтво від пандусів встановлених в твоєму місті? Чи може людське духовне життя залежати від матеріальних речей, навіть таких необхідних для людини на возику як пандус?

     Сучасні науковці стверджують, що почуття свободи дає людині відчуття її вільного перебування в просторі. Чуття Божественного в людині формує відчуття внутрішньої духовної свободи. Мистецтво як прояв Божественного наділяє людину внутрішнім простором.

     Людина з особливими потребами залежить не від соціальних норм та державного законодавства, а від реального колективу людей, які відкриті до проблеми іншої людини.

     Виховний потенціал мистецтва міститься у самій його суті і пояснюється тим, що емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали особистості — первинні стосовно інтелекту в формуванні духовних інтересів, ставленні до світу взагалі.       З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природою сприйняття образотворчого мистецтва, а й тим, що вже в ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно захоплюючих форм творчості.

     Пріоритетом у навчанні образотворчого мистецтва учнів  є формування навичок сприймати мистецтво, розвивати творчу активність як необхідних умов для виховання  естетично – гармонійної людини.

     Така задача , як  навчити малювати , є лише початковою точкою , а не кінцевим результатом . Створити умови , навчити сприймати мистецтво – головна мета навчання . А завдання - познайомити з феноменом художньої самореалізації на практиці, дати можливість створити себе як творчу особистість. 

 

 

 

 

 

  

   

pdf
Додано
4 липня 2018
Переглядів
475
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку