Опрацьовуємо нове Положення про атестацію

Із вересня 2023 року комплексне оцінювання професійної діяльності педагогів здійснюється згідно з новим Положенням про атестацію педагогічних працівників. Аби допомогти освітянам розібратися у всіх тонкощах цього документа, ми вже провели декілька заходів, присвячених цій темі, які ви можете переглянути у запису:

Наступна наша тематична зустріч відбудеться 30.10.2023 о 18.00 й буде присвячена діяльності атестаційних комісій протягом року. Під час вебінару Дар’я Демчук-Маригіна докладно розгляне функціонал, обов'язки та організаційні питання роботи цього органу й надасть відповіді на ваші запитання.

А ще ми підготували матеріал, у якому систематизували вимоги та порядок проведення чергової атестації педагогів.


Згідно з Положенням атестація педагогічних працівників є обов’язковою й проводиться не раніше ніж через рік після призначення його на посаду. Педагог проходить чергову атестацію не менше одного разу на 5 років, крім таких випадків:

 • наявність тимчасової непрацездатності;
 • настання інших обставин, що не залежать від його волі та перешкоджають проходженню ним атестації. 

У таких випадках проведення атестації має бути перенесено за рішенням відповідної атестаційної комісії до припинення таких обставин, але не більше ніж на один рік. За педагогічним працівником зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія (педагогічне звання) до проходження ним атестації у порядку, визначеному цим Положенням.

Підвищення кваліфікації

Необхідною умовою атестації є  підвищення кваліфікації, яке проводиться в міжатестаційний період, а загальний обсяг підвищення кваліфікації визначається сумарно за останні 5 років перед атестацією. Мінімальний загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників, необхідний для проходження атестації, становить:

 • для закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти – не менше ніж 150 годин або 5 кредитів ЄКТС упродовж п’яти років;
 • для закладів освіти інших типів – не менше ніж 120 годин або 4 кредити ЄКТС упродовж п’яти років.

Бажаєте знайти натхнення для професійного розвитку? Запрошуємо вас долучитись до Всеукраїнської інтернет-конференції «Підвищення кваліфікації, сертифікація та атестація педагогічних працівників», яка відбудеться 18.11.2023. 

Діяльність атестаційних комісій

Щорічно не пізніше 20 вересня керівник закладу освіту/органу управління освітою видає наказ про створення атестаційної комісії, у якому визначається:

 • персональний склад атестаційної комісії (не менше п'яти осіб);
 • голова та секретар атестаційної комісії.

До 10 жовтня поточного року атестаційні комісії мають скласти і затвердити:

 • список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році якщо педагог відсутній у списку, він має не пізніше 20 грудня поточного календарного року подати заяву до атестаційної комісії);
 • строки проведення атестації педагогів;
 • графік проведення засідань атестаційної комісії;
 • строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі).

Упродовж п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення вищезазначена інформація оприлюднюється на вебсайті закладу освіти/ органу управління у сфері освіти. Протягом наступних п’яти робочих днів педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення (документи, які зберігаються в особовій справі педагогічного працівника, не подаються до атестаційної комісії, яка створена у закладі освіти/ органі управління,  де вони зберігаються). Документи можна подавати в паперовій або електронній формі (кожен документ в окремому файлі у форматі PDF) шляхом надсилання на адресу електронної пошти з підтвердженням про отримання. Усі надані матеріали, які відповідають вимогам, приймаються та реєструються секретарем атестаційної комісії.

До повноважень атестаційної комісії входить:

Також для належного оцінювання професійних компетентностей педагога атестаційна комісія може прийняти рішення про вивчення практичного досвіду його роботи. У такому випадку атестаційна комісія має:

 • визначити зі складу атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника;
 • затвердити графік заходів з його проведення.

Крім того, у разі виникнення питань до педагога, зокрема пов’язаних з поданими ним документами, атестаційна комісія може запросити його на своє засідання, яке також може бути проведено в режимі відеоконференцзв’язку. Запрошення на засідання має бути вручено педагогу не пізніше 5 робочих днів до його проведення шляхом вручення його під підпис або надсилання його в сканованому вигляді на адресу електронної пошти (із підтвердженням про отримання).

У разі неявки педагогічного працівника через тимчасову непрацездатність або інших обставин, що не залежать від його волі, атестаційна комісія проводить засідання за його відсутності. Крім того, представляти інтереси педагога на засіданнях атестаційних комісій може його представник за письмовою довіреністю чи договором доручення, оформленими відповідно до вимог законодавства. Особа такого представника має бути встановлена секретарем атестаційної комісії згідно з документом, що посвідчує особу.

Рішення про результати атестації

За результатами вивчення педагогічної діяльності працівників атестаційні комісії I рівня (не пізніше 01 квітня) та комісії II - III рівня (не пізніше 25 квітня) мають прийняти рішення про:

 • відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам;
 • присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову відповідно. Слід зазначити, що якщо відмова стосується категорій «спеціаліст першої категорії» чи «спеціаліст вищої категорії», атестаційна комісія приймає рішення про відмову у присвоєнні/підтвердженні раніше присвоєного педагогічного звання.

На підставі рішення атестаційної комісії секретар оформляє атестаційний лист за формою (Додаток 3 до Положення) у двох примірниках. Положенням визначено такий порядок та строки видачі цього документа атестаційними комісіями:

 • І рівня – упродовж 3-х робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційний лист видається працівнику під підпис та/або надсилається у сканованому вигляді на його електронну адресу (з підтвердженням про отримання). За заявою педагога оригінал листа може бути відправлено поштою з повідомленням про вручення;
 • II, III рівнів – не пізніше 7 робочих днів з дати прийняття рішення до закладу освіти за місцем роботи педагога подається (надсилається на електронну адресу у сканованому вигляді або відправляється поштою з повідомленням про вручення) витяг з протоколу засідання комісії та атестаційний лист. 

Атестаційні листи та копії документів про підвищення кваліфікації зберігаються в особовій справі педагогічного працівника.

Не пізніше трьох робочих днів з дня отримання результатів атестації керівник закладу освіти має видати відповідний наказ та упродовж 3-х робочих днів із дати його видання ознайомити з ним працівників під підпис й подати його до бухгалтерії. Оплата праці з урахуванням результатів атестації проводиться з дати видання цього розпорядчого документа. 

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи або переведення за його згодою на іншу роботу у встановленому законодавством порядку. 

Оскарження рішень атестаційних комісій

У разі незгоди педагогічного працівника з рішенням атестаційної комісій I чи II рівнів він має право упродовж 7 робочих днів з дати отримання атестаційного листа подати апеляцію до атестаційної комісії вищого рівня. Вона подається шляхом направлення апеляційної заяви за формою (додаток 4 до Положення), до якої додаються копії: 

 • атестаційного листа;
 • документів, що подавалися педагогічним працівником до атестаційної комісії (у разі їхнього подання).

Рішення про результати розгляду апеляції оформлюється протоколом, його витяг надсилається педагогічному працівнику та до відповідного закладу освіти електронною поштою або поштовим відправленням протягом трьох робочих днів з дати прийняття. Впродовж 3-х робочих днів з дати його отримання керівник має видати відповідний наказ, ознайомити з ним педагога під підпис та подати його до бухгалтерії. Нарахування заробітної плати та проведення відповідного перерахунку має бути проведено з дати прийняття рішення атестаційною комісією.

Бажаєте дізнатись більше про проведення атестації та отримати компетентні відповіді на ваші запитання? Долучайтесь до нашого вебінару та конференції

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter