Огляд курсів підвищення кваліфікації від «На Урок»

Організація освітнього процесу у закладі освіти передбачає різнопланову роботу. Впровадження освітньої реформи, створення безпечного освітнього середовища, організація навчальної діяльності із застосуванням інновацій, позакласні заходи, виховна робота, інклюзія, взаємодія з батьками, ведення документації, надання психологічної та емоційної підтримки учасникам освітнього процесу – цей перелік можна продовжувати та продовжувати. І робота за всіма напрямами не може зупинятись за будь-яких умов. Тож, аби допомогти освітянам полегшити та оптимізувати свою роботу в складні часи, адаптувати свою професійну діяльність до нових викликів, ми підготували огляд авторських курсів «На Урок», присвячених темі організації роботи закладу освіти. Нагадуємо, що кожний зареєстрований на курс учасник має безкоштовний повний доступ до всіх матеріалів, які можна переглядати у зручний час, та більшості тестів, які дозволять відстежувати власний прогрес. Отже, обирайте тему, знайомтеся з автором і програмою та підвищуйте рівень професійної майстерності разом із «На Урок»!


Онлайн-курси підвищення кваліфікації за напрямом «Організація роботи закладу освіти» розроблені відповідно до норм законодавства та відповідають таким уніфікованим характеристикам: 

Нормативні документи, якими регламентовано напрями навчання: 

Для кого: керівники закладів освіти, педагогічні та науково-педагогічні працівники, шкільні психологи, соціальні педагоги, вчителі-предметники, класні керівники, вчителі НУШ, вчителі початкової школи, педагоги-організатори, педагоги закладів позашкільної освіти, асистенти вчителя, вчителі, що працюють в інклюзивному класі, керівники гуртків, заступники директора, вихователі закладів дошкільної освіти.

Форма організації навчання вчителів: дистанційна. 

Засоби діагностики успішності навчання: тестові завдання, самостійна робота, виконання творчих завдань. 

Доступ до навчальних матеріалів: безкоштовний.

Документ про підвищення кваліфікації: свідоцтво, яке повністю відповідає вимогам чинного законодавства.  


Ефективне ухвалення управлінських рішень в освіті: як цього навчити(ся)

Зареєструватись на курс за посиланням

Педагогічний працівник є освітнім менеджером, на якого покладено основні функції управління освітнім процесом і забезпечення ефективної взаємодії з дітьми та їхніми батьками. Проте існують певні «пастки» мислення, що можуть стати на перешкоді на шляху до цієї мети. Чи існує ефективний алгоритм ухвалення управлінських рішень? Як вдосконалити прогностичну, організаційну та оцінювально-аналітичну компетентності педагога? Відповіді на ці та багато інших запитань ви знайдете, пройшовши авторський  курс Олени Пархоменко «Ефективне ухвалення управлінських рішень в освіті: як цього навчити(ся)».

Про курс: пропонований курс дозволяє легко опанувати мистецтво ефективного розпізнавання проблем у будь-якому віці. Тож він буде корисним не лише для адміністрації закладу освіти, а й для всіх учасників освітнього процесу. Авторкою розглянуто особливості здійснення мисленнєвих процесів при ухваленні рішень, запропоновано дієві прийоми та вправи, які сприятимуть розвитку когнітивних здібностей та життєво необхідних компетентностей учнів.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Етапи і складники процесу ухвалення рішень. У цьому модулі авторкою надано практичні поради щодо збору та аналізу інформації, розробки альтернативи вирішення проблеми та вибору оптимальної стратегії. 
 • Що допомагає і що заважає ухвалювати ефективні рішення в професійній діяльності? Під час навчання ви дізнаєтесь про особливості людського мислення та про «пастки» мислення й отримаєте цікаві лайфхаки щодо ухвалення «правильних» рішень.
 • Ухвалення управлінських рішень в освіті: прийоми, моделі, процедури, техніки. У цьому модулі автором розглянуто дієві техніки для підвищення ефективності ухвалення управлінських рішень, проаналізовано потенційно «аварійні» події та надано поради, як дозволять ефективно використовувати доступну інформацію. 
 • Вчити(ся) розв’язувати проблеми: підходи та інструменти. За результатами навчання ви отримаєте багато цікавих інструментів для аналізу проблем та навчитесь використовувати «добрі маніпуляції».

Тривалість/обсяг: 24 години (0,8 кредиту ЄКТС).


Інклюзивна освіта: коротко про найважливіше

Зареєструватись на курс за посиланням

Які організувати результативний освітній процес в інклюзивному класі та забезпечити дієвий супровід дітей з ООП? Як самостійно планувати, організовувати, контролювати та оцінювати власну професійну діяльність у сфері інклюзивної освіти? Відповіді на ці та багато інших запитань містить курс Сергія Зайцева «Інклюзивна освіта: коротко про найважливіше».

Про курс: пропонований курс буде корисним як педагогам, які тільки розпочинають роботу з дітьми з ООП, так і досвідченим фахівцям. Під час навчання ви дізнаєтесь про принципи створення безпечного інклюзивного освітнього середовища, навчитесь добирати та ефективно використовувати інноваційні технології у різних напрямах навчальної діяльності. Також автор ознайомить вас із особливостями діяльності, можливостями та послугами ІРЦ і надасть корисні поради щодо самостійної побудови ефективної траєкторії професійного розвитку у сфері інклюзивної освіти.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Заклад освіти – індекс інклюзії. У цьому модулі автором розглянуто ефективні підходи до створення універсального дизайну інклюзивного освітнього середовища та представлено простий алгоритм організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу. Також під час навчання ви дізнаєтесь, як адаптувати та модифікувати освітню програму відповідно до потенційних можливостей дитини, як надавати додаткові освітні послуги та викладати за принципом Co-teaching. 
 • ІРЦ – середовище довіри та включення. Цей модуль присвячений основним засадам діяльності ІРЦ та алгоритму проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з ООП. 
 • Інноваційний конструкт педагога інклюзивного закладу освіти. У цьому модулі автором представлено детальний розбір передових ефективних методик для роботи з дітьми з ООП, зокрема естетотерапія, техніка «Mind map», віртуальна та доповнена реальність.

Тривалість/обсяг: 20 годин (0,7 кредиту ЄКТС).


Інклюзивне навчання: робота вчителя і асистента вчителя

Зареєструватись на курс за посиланням

Конструктивна співпраця педагога та асистента вчителя є одним із ключових факторів, від якого залежить якість інклюзивного навчання. Як організувати чітку взаємодію у шкільному колективі та налагодити плідну комунікацію із законними представниками учня з ООП? Авторський курс Наталії Івашури «Інклюзивне навчання: робота вчителя і асистента вчителя» допоможе вам отримати навички, необхідні для ефективного психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП та розвинути компетентності у сфері виховання таких учнів.

Про курс: пропонований курс містить оновлені норми законодавчої бази у сфері інклюзивної освіти, практичні поради щодо організації інклюзивного середовища та налагодження ефективної комунікації з батьками учнів і команди психолого-педагогічного супроводу.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Норми і принципи організації інклюзивного навчання. Під час навчання ви дізнаєтесь про чинні законодавчі норми організації інклюзивного навчання та документації асистента вчителя. Автором розглянуто підходи до організації інклюзивного середовища в НУШ, дієві форми взаємодії з родиною учня з ООП та з фахівцями ІРЦ. 
 • Робота з учнями з ООП: ефективні технології та підходи. У цьому модулі представлено особливості комплексного підходу під час створення індивідуальної програми розвитку дитини з ООП та моніторинг її виконання, запропоновано ефективні технології супроводу учня з ООП та діагностика навичок, необхідних для життя.
 • Дієві прийоми включення дітей з ООП в соціальне середовище. Під час навчання ви дізнаєтесь про компетентності асистента вчителя, необхідні  для успішної організації дистанційного навчання та профорієнтаційної роботи з підлітками з ООП. Також ви покращите знання щодо використання форм неформальної освіти задля успішного включення учня з ООП в колектив однолітків. 

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС).


Інтегроване навчання: від уроку до курсу

Зареєструватись на курс за посиланням

Як формувати в учнів цілісну картину світу та стимулювати їх до опанування нових знань? Які підходи варто використовувати під час об'єднання навчального матеріалу різних освітніх галузей? Пройшовши курс Катерини Суховєєнко «Інтегроване навчання: від уроку до курсу», ви навчитесь планувати та проводити результативний інтегрований урок, від якого ваші учні будуть у захваті! А ще дізнаєтесь, як  організувати день інтеграції в школі та отримаєте поради щодо вибору їхньої тематики та методики проведення.

Про курс: пропонований курс містить теоретичні та практичні матеріали, які дозволять удосконалити знання щодо особливостей інтегрованого навчання. Рекомендації та поради, які надано автором, дозволять вам самостійно скласти універсальний конструктор інтегрованого уроку та максимально реалізовувати потенціал різних навчальних предметів.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Інтегроване навчання: від теорії до практики. У цьому модулі автором розглянуто основні поняття інтеграції в освіті, проаналізовано її переваги та недоліки. Також ви дізнаєтесь про різні підходи до організації інтегрованого навчання та різницю між інтегрованим уроком і уроком із міжпредметними зв’язками.
 • Інтегрований урок: із чого почати підготовку. Під час навчання ви дізнаєтесь про типи та етапи створення інтегрованих уроків та інтеграційний потенціал різних навчальних дисциплін. Також ви навчитесь обирати тему та мету інтегрованого уроку, добирати доречні методи контролю та отримаєте практичні поради щодо складання конструктору уроку. 
 • День інтеграції та інтегрований курс як нові форми роботи в школі. У цьому модулі автором представлено орієнтовна тематика днів інтеграції та надано практичні поради щодо їхнього планування та проведення.

Тривалість/обсяг: 20 годин (0,67 кредиту ЄКТС).


Класне керівництво: загальні принципи і робота в умовах дистанційного навчання

Зареєструватись на курс за посиланням

В умовах війни психологічна підтримка учнів та забезпечення постійної комунікації з ними під час дистанційного та змішаного навчання набули особливого значення. Що допоможе класному керівнику налагодити ефективну взаємодію з учнями та їхніми батьками? Як трансформувати усі необхідні процеси та елементи освітнього середовища в онлайн-формат? Пройшовши курс Юлії Батури «Класне керівництво: загальні принципи і робота в умовах дистанційного навчання», ви дізнаєтесь про унікальні можливості найпростіших онлайн-інструментів і способи їх використання для організації та оптимізації роботи класного керівника.

Про курс: пропонований курс розкриває особливості роботи класного керівника й містить корисні матеріали, які дозволять оптимізувати рутинну роботу педагога. Зокрема ви дізнаєтесь, як зручно та ефективно працювати з інформацією, створювати комфортне дистанційне освітнє середовище і проводити виховну роботу.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Особливості роботи класного керівника. У цьому модулі авторкою докладно розглянуто функції класного керівника та особливості покоління Альфа. Також надано корисні поради щодо створення зручної та простої системи управління учнівським колективом. 
 • Комунікація. Під час навчання ви дізнаєтесь про загальну концепцію передачі інформації та навчитесь створювати дієву систему онлайн-взаємодії. Авторкою розглянуто особливості роботи з месенджерами та мультипосиланнями, надано рекомендації щодо створення та дотримання правил чатів і спільнот.
 • Щоденні та періодичні рутини класного керівника. У цьому модулі ви дізнаєтесь, як налагодити оперативне інформування батьків, налаштовувати онлайн-розклад занять, вносити до нього зміни й вести  облік відвідування учнів.
 • Інформація: збирання, зберігання, обмін. Цей модуль присвячений роботі з інформацією. Автором запропоновано добірка корисних порад щодо формування бази даних учнів, організації, зберігання та систематизації матеріалів. 
 • Дистанційне освітнє середовище. Під час навчання ви дізнаєтесь, як створювати віртуальні класи та інформаційний віртуальний хаб класу. Автором розглянуто вимоги до учнівських акаунтів та  надано поради щодо адаптації  освітнього середовища відповідно до потреб. 
 • Виховна робота. У цьому модулі ви дізнаєтесь, як організувати наскрізний процес виховання під час дистанційного навчання. Автором продемонстровано інтерактивний конструктор виховної роботи на основі матеріалів Освітнього проекту «На Урок».

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС)


Організація ефективного навчання у Новій українській школі

Зареєструватись на курс за посиланням

Реформа НУШ відкриває безліч можливостей для організації якісного та продуктивного освітнього процесу. Проте, аби отримати чудовий результат, вчителю потрібно опрацювати велику теоретичну базу та опанувати безліч інноваційних методик і прийомів. Тож де шукати систематизований комплекс матеріалів, який допоможе розібратись у вимогах нових Держстандартів та організувати якісне та різноманітне навчання? Відповіді на це запитання ви отримаєте, пройшовши курс Артема Горобця «Організація ефективного навчання у Новій українській школі».

Про курс: пропонований курс містить практичні матеріали щодо запровадження компетентнісного, діяльнісного та інтеграційного підходів у навчанні засобами формувального оцінювання із застосуванням сучасних освітніх інструментів.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Компетентнісний підхід: формуємо конкурентну особистість.
 • Діяльнісний підхід: навчання через гру.
 • Інтеграційний підхід: складаємо освітній пазл.
 • Оцінювання результатів навчання дітей: разом до спільної мети.
 • Якісні освітні матеріали: від відбору до створення.

Матеріали курсу допоможуть вам глибше опрацювати вимоги Держстандартів та ознайомлять із сучасними науково-педагогічними підходами до розробки навчальних матеріалів та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС).


Організація роботи закладу загальної середньої освіти: нормативні документи

Зареєструватись на курс за посиланням

Безперечно, організація освітнього процесу закладу загальної середньої освіти має відбуватись із дотриманням вимог законодавчої бази. Але іноді, через величезний обсяг документів, неоднозначне трактування норм закону та стрімкі зміни у законодавстві, виникають певні труднощі. Пройшовши курс Дар’ї Демчук-Маригіної «Організація роботи закладу загальної середньої освіти: нормативні документи» ви дізнаєтесь, які документи регламентують різні напрями освітнього процесу та як їх реалізувати в освітній політиці школи.

Про курс: матеріали пропонованого курсу ознайомлять вас із нормативними документами, що мають ключове значення для організації освітнього процесу закладу загальної середньої освіти та допоможе сформувати уявлення про те, як, спираючись на положення відповідних законодавчих актів, створювати комфортне освітнє середовище з урахуванням внутрішніх особливостей закладу освіти. 

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Освітня програма. У цьому модулі детально розглянуто основні засади Державного  стандарту базової середньої освіти та складові Типової освітньої програми старшої школи (профільний рівень та рівень стандарту).
 • Документація щодо організації освітнього процесу. Автором розібрано вимоги щодо наповнюваності класів і поділу на групи для вивчення окремих предметів, розглянуто нормативні документі, що регламентують прийом і відрахування учнів. Також під час навчання ви дізнаєтесь про особливості роботи з документацією за різними формами освітнього процесу  та документальне оформлення оцінювання навчальних досягнень учнів. Окрему увагу автором приділено особливостям проведення та організації ЗНО/ДПА для учнів випускних класів та нормативним документам, що регулюють відзнаки учнів за особливі досягнення 
 • Документація заступника директора з навчальної роботи на час завершення навчального року. У цьому модулі представлено стислий алгоритм роботи завуча та  надано корисні поради щодо її оптимізації.
 • Санітарні норми організації освітнього процесу. У цьому модулі автором розглянуто особливості створення шкільного розкладу уроків та представлено норми обсягу домашнього завдання.
 • Організація внутрішньошкільного контролю. У цьому модулі автором розглянуто  Положення про академічну доброчесність учнів/вчителів і надано рекомендації  щодо організації внутрішньошкільного моніторингу знань з окремих предметів. Також ви отримаєте поради щодо проведення аналізу та відвідування уроків й перевірки ведення шкільної документації вчителями.

Тривалість/обсяг:  26 годин (0,87 кредиту ЄКТС).


Підвищення кваліфікації та професійне зростання освітян: шляхи і можливості

Зареєструватись на курс за посиланням

Із вересня 2023 року атестація педагогічних працівників здійснюється за новим Положенням. Згідно з ним підвищення кваліфікації та самоосвіта є обов'язком педагогічних працівників. Як побудувати власну траєкторію професійного зростання з урахуванням сучасних вимог? Перегляньте курс «Підвищення кваліфікації та професійне зростання освітян: шляхи і можливості» від команди Освітнього проекту «На Урок». Автори курсу – Любов Цукор, Віктор Немченко та Ганна Сукачова – надають інформацію, яка допоможе правильно трактувати законодавчу базу, продемонструє сучасні способи самопрезентації та ознайомить з ресурсами, які можна використати для професійного зростання.

Про курс: пропонований курс орієнтований на педагогів, які прагнуть залучати у щоденну роботу сучасні інструменти професійного розвитку та підвищення кваліфікації. Він містить комплекс теоретичних і практичних матеріалів, створених з метою систематизації основних принципів дистанційного навчання дорослих та взаємодії із суб’єктами підвищення кваліфікації. Під час навчання ви зможете переглянути відеоматеріали та додаткові джерела й обговорити нову інформацію з авторами та іншими колегами, які проходять курс. 

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Побудова траєкторії професійного зростання освітян. У цьому модулі розглянуто теоретичні засади професійного розвитку, надано дієві поради та цікаві ідеї щодо розробки та реалізації проєкту індивідуального підвищення кваліфікації.
 • Дистанційне навчання і підвищення кваліфікації вчителів. Під час навчання ви дізнаєтесь чи варто боятися дистанційного навчання дорослих та чи суперечить така форма сучасному законодавству. 
 • Підвищення кваліфікації та дистанційне навчання освітян: можливості Освітнього проекту «На Урок». У цьому модулі презентовано різноманітні освітні прдукти «На Урок», зокрема конференції, вебінари та курси, які допоможуть вам організувати процес підвищення кваліфікації у зручний час та у комфортній обстановці.

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС).


Системне мислення в освіті: формуємо, розвиваємо, застосовуємо

Зареєструватись на курс за посиланням

У чому полягає феномен системного мислення та чому так важливо вдосконалювати свої вміння мислити системно? Як воно допоможе ефективно управляти класом та чим буде корисним у різних видах діяльності? Відповіді на ці та багато інших запитань ви отримаєте, пройшовши курс Алли Ковалевської «Системне мислення в освіті: формуємо, розвиваємо, застосовуємо». 

Про курс: пропонований курс орієнтований на розвиток уміння ідентифікувати систему (клас, гурток, педагогічний колектив, школу тощо), зокрема, з’ясовувати наявні системні проблеми, визначати її поведінку, свідомо формувати альтернативні рішення впливу на систему. 

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Значення системного мислення. Під час навчання ви покращити свої знання про концепції зміни світу і розвиток компетенцій та системного мислення людини.
 • Мислення за межами очевидного: системний підхід та його особливості. У цьому модулі модулі розкрито сутність системного мислення і його особливості, розглянуто «Ефект метелика» та надано практичні поради щодо ідентифікації та розуміння системи.
 • Взаємодія – основа управління системами. У цьому модулі автором розглянуто закон оптимального розподілу як підґрунтя розвитку системи. Під час навчання ви опануєте дієвий інструмент управління конфліктами, навчитесь встановлювати та змінювати взаємодії між елементами системи.
 • Системне мислення і стейкхолдерний підхід. Автором представлено моделі та інструменти ідентифікації стейкхолдерів системи, розглянуто їхню роль у процесі забезпечення зростання продуктивності системи. Також звернено окрему увагу на принципи і підходи побудови взаємодії із зацікавленими сторонами. 
 • Заклад освіти як система. Найголовніші ефекти, які необхідно враховувати. Автором розглянуто особливості різних підходів до вивчення системи,  які дозволять навчитись розуміти школу та клас як систему та організовувати ефективний зворотний зв’язок.
 • Як розвивати системне мислення? Під час навчання ви отримаєте практичні поради щодо розвитку компетенції мислити системно.
 • Декілька прийомів для формування і розвитку системного мислення. Автором представлено конкретні інструменти, які можна застосовувати у щоденній роботі з учнями у різних видах діяльності.  

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС).


Учительство нової формації: початкова та середня освіта в системі НУШ

Зареєструватись на курс за посиланням

Які знання та навички знадобляться педагогу для реалізації реформи та побудови ефективної педагогічної діяльності на засадах НУШ? Як спрямувати освітній процес на формування і розвиток особистості випускника нової генерації?  Відповіді на ці та багато інших запитань ви отримаєте, пройшовши курс Артема Горобця «Учительство нової формації: початкова та середня освіта в системі НУШ».

Про курс: цей курс містить актуальний освітній контент, різноплановий інструментарій та практичні кейси в контексті НУШ, які оптимально сприяють формуванню вчительства нової формації. 

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Нова українська школа: компоненти, компетентності, компетентнісний підхід, стандарти освіти. 
 • Трансформація педагогічної діяльності сучасного вчительства, або 12 кроків до НУШ. 
 • Нові підходи до системи оцінювання учнівства. 
 • Академічна доброчесність внутрішніх освітніх стейкхолдерів. 
 • Лайфхаки створення недискримінаційного освітнього контенту. 

Під час навчання ви доповните свої знання про напрями реформування української школи, модернізацію змісту сучасної освіти та реалізацію компетентнісного особистісно орієнтованого навчання. Також отримаєте корисні поради щодо здійснення відкритого та прозорого оцінювання навчальних досягнень учнів із дотриманням принципів академічної доброчесності. А ще дізнаєтесь, як ідентифікувати дискримінацію (в освітньому середовищі, в комунікації, в підручниках, в онлайн-сервісах тощо) та не допускати її у власній роботі.

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС).


Як відбувається навчання? Зручно та просто! Оберіть курс відповідно до ваших інтересів і потреб (для цього можна скористатись фільтром), зареєструйтеся та ознайомтеся з програмою підвищення кваліфікації. Кожний зареєстрований учасник має повний доступ до всіх матеріалів, можливість самостійно обирати кількість часу на навчання і стежити за власним прогресом. Ви також можете ставити запитання автору та спілкуватися у чаті. 

Наша команда щиро бажає вам високих професійних досягнень та запрошує стати учасником творення нового освітнього простору разом із «На Урок»! 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter