Пригадайте, як ви почувалися, щойно переступивши поріг школи в ролі молодого вчителя? Мабуть, трохи розгублено, адже це нормально, коли ми беремося за щось нове. І саме в такі моменти найбільше потрібен наставник, який допоможе зорієнтуватися на перших порах. 

Яким він має бути та якими навичками володіти? Відповідь на це запитання ми спробували пошукати в нещодавно розробленій та представленій Типовій програмі підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо набуття (вдосконалення) компетентностей зі здійснення наставницької діяльності. Отже, яким (на думку МОН та УІРО) має бути ідеальний наставник для педагогів-інтернів?

Особливості програми підвищення кваліфікації

Програма підвищення кваліфікації складається з двох модулів. І перший присвячено наставництву як складовій професійного розвитку освітян. У його межах розглядається:

  1. Цінність наставництва для освіти та професійного розвитку (на цьому етапі ви маєте дізнатися все про наставництво як таке, зокрема про те, як воно працює за кордоном та в Україні).
  2. Профіль наставника (безпосередньо про те, яким має бути наставник).
  3. Організація процесу наставництва в закладі освіти.

Другий модуль розглядає наставництво в контексті педагогічної інтернатури. У його межах вивчаються наступні нюанси:

  1. Нормативно-правове забезпечення функціонування педагогічної інтернатури (на цьому етапі ви розберете нормативно-правову базу, зможете вивчити основні документи та дізнаєтеся про роль центрів професійного розвитку).
  2. Професійна адаптація інтернів до педагогічної діяльності (тут, зокрема, розглядаються чинники, що впливають на адаптацію інтернів до професії).
  3. Розробка та організація програми педагогічної інтернатури. 

Риси ідеального наставника

Тож якими навичками та вміннями має володіти людина, яка працюватиме із молодими вчителями? 

Звісно, на перший план має вийти вміння комунікувати та знаходити спільну мову із молодими колегами, а також – ефективно організовувати взаємодію. Не менш важливими будуть і вміння підтримувати та мотивувати. Крім того, педагог-наставник має дотримуватися принципів академічної доброчесності та професійної етики, бути відповідальним та емоційно стабільним.

Також наголошується на таких якостях як обізнаність в інформаційних технологіях, здатність до критичного мислення та рефлексії, здатність до самооцінювання та самовдосконалення, інноваційність.

Педагог-наставник фактично має поєднувати в собі кілька ролей: фасилітатора, консультанта, тренера… І, вочевидь, це ще не все.

Сам процес наставництва має бути добровільним та будуватися виключно на партнерських засадах, включати відкрите спілкування та об’єктивну оцінку діяльності педагога-інтерна. Водночас спілкування має залишатися конфіденційним. 

Для ефективної роботи можна використовувати такі методи як бесіда, рефлексія, спостереження, SWOT-аналіз, метод кейсів, проєкти. Безпосередньо наставницька діяльність включає в себе кілька етапів і серед них планування, моніторинг, аналіз, застовування. 

А ще треба встигнути подбати про створення комфортних умов для професійної діяльності інтернів, підтримувати їх на шляху до розвитку (а для цього потрібно регулярно зустрічатися!) та налагодити плідну взаємодію з іншими учасниками освітнього процесу.

А як ви вважаєте, що варто додати до портрету ідеального наставника?

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter