Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
Огляд ключових тез конференції

Реалізація ключової освітньої реформи у базовій середній школі передбачає ґрунтовне опрацювання нормативної бази, використання дієвих підходів до навчання та пошук ефективного педагогічного інструментарію. Команда Освітнього проєкту «На Урок» розуміє, що цей процес є трудомістким і непростим. Тому ми провели другу Всеукраїнську інтернет-конференцію, присвячену цьому важливому напряму, за темою «Особливості викладання в НУШ 5 клас». Під час заходу фаховими порадами, неймовірно цікавими ідеями та досвідом поділилися педагоги-практики з різних куточків України.

Українська мова НУШ: ідеї для натхнення

Якими мають бути уроки української мови в НУШ? Алла Баєва, учитель української мови та літератури Сумської гімназії №1, впевнена, що якісний урок має бути джерелом для натхнення школярів, викликати їхнє зацікавлення та позитивні емоції. Цьому сприяє використання різноманітних педагогічних технік, зокрема, мозковий штурм, завдання-загадка, створення спільного творчого простору. Яскравий контент, створений за допомогою багатофункціональних онлайн-сервісів, та сторітелінг допомагає зробити мовний матеріал видовищним та легким для сприйняття. Також варто залучати школярів до невимушеного спілкування під час навчальної діяльності. Моделювання ситуацій для обговорення, діалоги/коментарі/дописи та презентації творчої діяльності допоможуть налагодити ефективну взаємодію зі школярами. А використання різних форм роботи на уроці сприятимуть розвитку навичок співпрацювати у команді та відстоювати власну точку зору. 

Бажаєте отримати багато ідей для розвитку медіаграмотності через гру, дослідження мовних явищ, сприйняття мовного матеріалу через позитивну емоцію? Перегляньте виступ! 

Як вчити 5-класників в нових умовах: досвід роботи в пілотних класах НУШ

Метою наймасштабнішої освітньої реформи НУШ є розвиток ключових  компетентностей та якісні результати навчання школярів. Для її реалізації на законодавчому рівні видано низку нормативних документів, зокрема:

1. Стандарти освіти, якими затверджено базовий навчальний план та вимоги до обов'язкових результатів навчання.

2. Типові освітні програми, які містять типові навчальні плани та перелік модельних програм (кожна з яких містить орієнтовний зміст, види навчальної діяльності й очікувані результати).

На підставі нормативно-правових актів заклад освіти має створити освітню програму. У ході свого виступу Тетяна Засєкіна, доктор педагогічних наук, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, зауважила, що під час створення цього документа школа має право: 

 • користуватися рекомендаціями щодо питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти;
 • обирати пріоритети у поглибленому вивченні предметів певної галузі з 5-го класу (через максимальну кількість годин на ці предмети);
 • розподіляти різні години на навчальні предмети у класах однієї паралелі;
 • планувати вивчення певного предмета або курсу концентровано;
 • обирати (розробляти) власну систему оцінювання.

Також заклад освіти має право обирати для вивчення інтегровані курси, які розподіляються на: 

 • координаційні (знання з однієї галузі ґрунтуються на знаннях із іншої);
 • комбінаційні складаються шляхом поєднання кількох предметів у один;
 • амальгамні програми будуються таким чином, щоб розглядати будь-яку глобальну проблему людства з різних точок зору, із використанням інформації з різноманітних галузей знань.

А ще спікерка навела неймовірно цікаві приклади навчання через дослідження та завдань для роботи з цифровими додатками. Тож радимо неодмінно переглянути виступ!

 Алгоритми побудови ігор при дистанційному навчанні

Найкраще виходять ті справи, які робляться з радістю та любов’ю. Напевно тому гра вважається однією з найефективніших технік для організації цікавого та продуктивного процесу навчання в НУШ. Олександр Желіба, кандидат педагогічних наук, учитель історії Ніжинського ліцею ніжинської міської ради, вважає, що заняття-розвага сприяє розвитку, вдосконаленню та саморозкриттю школярів через подолання перешкод. Обираючи гру до уроку, слід враховувати рівень підготовленості учнів та їхніх психологічних особливостей, а також дотримуватись відповідності:

 • мети вимогам стандарту та програмним результатам навчання;
 • змісту уроку вимогам навчальної програми;
 • естетичного оформлення дидактичним принципам.

Аби заохочувати дітей до роботи з текстом, можна придумати безліч захопливих навчальних ігор! У ході виступу спікер презентував приклади завдань на:

 • коментування;
 • виправлення помилок;
 • на вставлення пропущених слів;
 • продовження речення;
 • створення та дешифрування тексту.

Як працювати із зображеннями? Запропонуйте учням розгадати цікаві головоломки на коментування, «озвучення» чи «фасування» малюнка. Бажаєте дізнатися, як це зробити чи як провести на уроці історичну «писанину» та «мальовидло»? Скористайтеся нагодою та перегляньте виступ спікера!

STEM - це цікаво і захопливо. Що пропонують програми НУШ?

У серпні 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), реалізація якої передбачена до 2027 року. Згідно з цим документом, навчальні методики та навчальні програми STEM-освіти мають бути спрямовані на формування компетентностей, актуальних на ринку праці, зокрема:

 • критичне, інженерне алгоритмічне мислення;
 • навички обробки інформації й аналізу даних;
 • цифрова грамотність;
 • креативні якості та інноваційність;
 • навички комунікації.

Розвиток STEM-освіти може бути забезпечений на всіх рівнях здобуття освіти. Саме тому у новій Типовій освітній програмі для 5-9 класів для закладів загальної середньої освіти школам надано можливість обрати для вивчення міжгалузевий інтегрований курс «STEM». У ході свого виступу Вікторія Бартюк, учителька трудового навчання в ТОВ «НВК:Новопечерська школа» розглянула модельні навчальні програми зі STEM та природничої галузі й навчально-методичні матеріали для їхнього супроводу.

Також спікерка поділилася прикладами цікавих проєктів, створених разом з учнями та порадила під час створення уроків або завдань: 

 • спрямовувати їх на задоволення потреб та психологічне розвантаження школярів;
 • дотримуватися принципів UDL (універсального дизайну навчання) та оптимальності: мінімум теорії – максимум дослідництва та творчості;
 • задіювати весь можливий простір, інвентар, предмети побуту;
 • захоплюватись творчістю та досліджувати світ разом із дітьми.

Що ще? Надихайте та надихайтеся щодня!

Наступності бути? Про НУШ для середньої ланки освіти

Нова українська школа має формувати ключові компетентності та навички ХХІ століття школярів, враховувати їхні індивідуальні особливості та емоційний стан. Лілія Талан, вчитель початкових класів Хмельницької спеціалізованої школи І ступеня №30, має досвід пілотування у наймолодших класах НУШ, тож знає всі тонкощі організації освітнього процесу.  У ході свого виступу спікерка порадила вчителям базової ланки:

 • вивчати пропозиції видавництв, щоб знайти оптимальні для використання в освітньому процесі посібники, робочі зошити, плани, підтримку, мережеві можливості;
 • проводити цікаві ранкові зустрічі, які сприятимуть розвитку соціальних, академічних і комунікативних навичок, демократичних цінностей та створенню позитивного настрою;
 • встановлювати спільні правила поведінки, які розвивають самоконтроль, взаємоповагу та налагоджують чітку співпрацю;
 • використовувати стратегії розвитку критичного мислення (зокрема, мозкова атака, «Асоціативний кущ», «Кубування», «ЗХД», синквейн тощо);
 • застосовувати педагогіку партнерства, основними принципами якої є повага до особистості, доброзичливість і позитивне ставлення до школярів, розподілене лідерство; 
 • створити безпечне освітнє середовище та оформити його згідно з  віковими особливостями учнів і санітарними вимогами; 
 • впроваджувати тематичний та діяльнісний підхід (враховувати запити учнів та проводити анкетування перед вивченням тем, максимально поєднувати теорію з практикою та забезпечувати міжпредметні зв’язки);
 • співпрацювати з батьками (залучати їх до освітнього процесу, проводити  спільні заходів та створювати спільні проєкти). 

Бажаєте дізнатися більше про наступність між початковою та базовою ланками шкільної освіти? Неодмінно перегляньте виступ!

Інтернет-ресурси для підготовки уроку: готуємо презентації

Сучасний вчитель є професійними ведучим, адже він має постійно презентувати інформацію колегам, учням та їхнім батькам. Проте презентація є допоміжним, а не основним інструментом засобом передачі інформації, тож для створення якісної та ефективної презентації потрібно заздалегідь готувати інформацію та розставляти змістові акценти. Під час свого виступу Любов Цукор, головна редакторка та авторка статей журналу освітнього проекту «На Урок», надала поради щодо створення якісного візуального продукта:

 • демонструйте на слайді основні факти/дані, а не весь текст;
 • уникайте великої кількості кольорів;
 • використовуйте один і той же шрифт (найбільш читабельні – Open Sans, Book Antiqua, Century Gothic);
 • уникайте значної кількості анімації, використовуйте відповідні зображення, діаграми та графіки;
 • робіть акцент на змісті, а не на різнобарв’ю. Не використовуйте більше, ніж три види виділення тексту на одному слайді;
 • намагайтесь слідкувати, щоб інформація розміщувалась рівномірно.

Бажаєте отримати більше корисних лайфхаків щодо візуального оформлення презентації та дізнатися про можливості різноманітних онлайн-ресурсів? Неодмінно перегляньте виступ!

Освітня команда «На Урок» безперервно працює над створенням інноваційного освітнього простору, де кожний педагог матиме змогу знайти щось цікаве та корисне. Тож, якщо ви бажаєте дізнатися більше про організацію освітнього процесу у 5-х класах НУШ, перегляньте наші конференції за темами:

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter