Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
Огляд ключових тез конференції

Організація освітнього процесу в 5-6 класах НУШ регламентується низкою нормативних документів, зокрема Державним стандартом базової середньої освіти та Типовою освітньою програмою для учнів 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. Як дієво опрацювати законодавчі вимоги та ефективно підготуватися до впровадження  ключової реформи у базовій середній освіті? Саме про це говорили під час Всеукраїнської інтернет-конференції «5 клас НУШ: від ідеї до реалізації концепції».

НУШ 5 клас: аналіз модельних програм соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі

Держстандартом визначено 9 освітніх галузей, для кожної з якої сформульовано мету, групи загальних результатів (уміння, ставлення й базові знання), обов'язкові результати навчання (загальні, конкретні та орієнтири для оцінювання) та діапазон кількості навчальних годин (рекомендована, мінімальна та максимальна). Згідно з ним на вивчення соціальної та здоров'язбережувальної освітньої галузі у 5-6-х класах виділено 1,5 години, які можуть бути розподілені на вивчення інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека та добробут» або курси морального спрямування (Етика, Культура добросусідства тощо). Під час свого виступу Вікторія Богданова, вчителька хімії Ліцею «Тріумф» П'ятихатської міської ради, розглянула 5 варіантів модельної програми «Здоров'я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти» , авторами яких є:

 1. Василенко С.В., Коваль Я.Ю., Колотій Л.П. Зміст програми включає такі розділи: «Виховуємо самостійність і відповідальність», «Освіта – ключ до успіху», «Навчаємося приймати рішення», «Емоції та етична поведінка», «Дбаємо про власний організм».
 2. Гущина Н.І., Василашко І.П. Програма побудована лінійно-концентрично та містить таку змістову структуру курсу: «Учусь учитися», «Моя безпека», «Моє здоров’я», «Мій добробут», «Я серед людей».
 3. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хоміч О.Л. Структура програми містить розділи «Базові знання», «Безпека на дорогах», «Уміння вчитися», «Фізичне здоров'я», «Психічне і духовне здоров'я», «Соціальне здоров'я», «Безпека у побуті та довкіллі», «Раціональне використання ресурсів».
 4. Хитра З.М.,  Романенко  О.А. Програма курсу побудована лінійно-концентрично та включає розділи «У здоровому тілі - здоровий дух», «Життя у безпеці», «Добробут кожного - добробут України». 
 5. Шиян О., Волощенко О., Гриньова М., Дяків В., Козак О., Овчарук О., Седоченко А., Сорока І., Страшко С. Програма  побудована за модульною системою за такою структурою: «Добробут», «Добробут і уміння вчитися», «Добробут і особиста безпека», «Добробут і особисте здоров’я», «Добробут і підприємливість».

Також спікерка розповіла про неймовірно цікаві види навчальної діяльності учнів середньої ланки в умовах реалізації концепції НУШ, які неодмінно зацікавлять ваших школярів!

 «Природничі науки»/«Пізнаємо природу»: від програм і уроків до місії курсу

Типовою освітньою програмою для учнів 5-9 класів затверджено перелік модельних навчальних програм, а закладами загальної середньої освіти здійснено вибір підручників. Як організувати ефективне вивчення навчальних предметів природничої освітньої галузі для 5-6-х класів? Олександр Козленко, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, розглянув шляхи інтеграції природничих наук в адаптаційному циклі та особливості викладання інтегрованих курсів у основній школі порівняно з початковою. Спікер зазначив, що для підвищення якості уроку та розвитку ключових компетентностей школярів варто: 

 • застосовувати процедурний складник природничо-наукової грамотності (навколо гіпотези);
 • формувати звичку учнів до письмової фіксації;
 • розвивати логічне мислення школярів; 
 • використовувати елементи функціональної математики;
 • застосовувати професійне обладнання.

У ході виступу спікер поділився практичними ідеями щодо проведення навчальних занять, які допоможуть захопити учнів вивченням предметів цієї освітньої галузі.

(Не) Нова українська школа: компетентнісний підхід у навчанні

Головна мета ключової освітньої реформи – створити школу, в якій буде комфортно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Ганна Сукачова, редакторка Освітнього проекту «На Урок, впевнена, що для досягнення цієї мети потрібно трансформувати роль учителя у консультанта, наставника та порадника й використовувати новітні підходи до навчання. Наприклад, компетентнісний підхід є дуже ефективною методикою, яка допомагає школярам:  

 • підготуватися до майбутнього життя;
 • розвивати критичне мислення;
 • аналізувати дані та працювати з інформацією;
 • формувати навички, необхідні для самореалізації та успіху.

Підвищенню мотивації школярів до вивчення навчальних предметів та урізноманітненню освітнього процесу сприяють класичні та інноваційні освітні інструменти, зокрема:

 • традиційні та нестандартні техніки та прийоми: проблемні питання та ситуації, аналіз інформації, практичні завдання, самостійна робота, науковий пошук, досліди, діалог, дискусія, тести, інтеграція предметів, оперативний зворотний зв’язок тощо;
 • цікаві практичні завдання, які представляють цінність для життя  та викликають бажання вчитись самостійно
  чітко визначені спільні правила та критерії, які розроблені спільно зі школярами (наприклад, правила класу та правила поведінки у різноманітних ситуаціях); 
 • нетипові навчальні ситуації залежно від формату навчання: уроки на вулиці та в музеї, екскурсії, навчання від учня до учня,  від учня до вчителя;
 • систему оцінювання, яка включає оцінювання не лише відповіді учнів, а й їхніх умінь працювати з інформацією, аналізувати та робити висновки, представляти та аргументувати власну думку.

Бажаєте отримати більше корисних порад? Перегляньте виступ спікерки! 

Діяльнісний підхід у викладанні історії в 5 класі НУШ

Мотивація є запорукою успіху у будь-якій справі. Але як  переконати у цьому школярів? Як спрямувати їхню активність на усвідомлене отримання, перетворення та збереження нових знань? Сергій Колісніченко, учитель історії Комунального закладу «Ліцей «Науковий» м. Кропивницький Кропивницької міської ради, вважає, що у роботі з учнями НУШ варто враховувати групи мотивуючих факторів, до яких відносяться:

 • потреби та інстинкти, які формують потребу у нових враженнях;
 • спрямованість активності, які сприяють виникненню навчальних мотивів;
 • емоції та почуття.

У ході виступу спікер поділився цікавими практичними ідеями, які дозволять урізноманітнити процес вивчення історії, стимулюють позитивні емоції та створюють атмосферу здорового змагання. Бажаєте дізнатися, як здивувати школярів певними історичними подіями за допомогою гривневої купюри, гри «Що? Де? Коли?» або організувати спір школярів, де опонентами виступають історичні постаті? Або як проводити мотиваційні, актуалізаційні, формуючі та контрольно-корекційні ігри на уроках? Неодмінно перегляньте виступ!

 Можливості «На Урок» для 5 класів НУШ

Шостий рік команда Освітнього проєкту «На Урок» працює для освітян. За цей час функціонал платформи значно розширився та вдосконалився, але незмінним залишився один принцип - всі можливості «На Урок» безкоштовні та доступні у будь-який час. А їх насправді велика кількість! Любов Цукор, головна редакторка та авторка статей журналу освітнього проекту «На Урок», під час свого виступу розглянула цікаві та корисні засоби для вчителів, за допомогою яких можна навчати та навчатися. Зокрема, організувати цікаве та одночасно дієве навчання у 5-х класах НУШ та підвищувати власну професійну майстерність допоможуть матеріали:

А якщо ви шукаєте способи додаткової мотивації школярів до навчання, запропонуйте їм взяти участь у неймовірно захоплюючих конкурсах та олімпіадах! Ми регулярно проводимо інтелектуальні змагання для учнів різного віку, які допоможуть їм перевірити власні знання, отримати досвід участі у всеукраїнських конкурсах  та отримати нагороду. 

Попереду на нас чекає особливий навчальний рік. Тож, якщо ви бажаєте отримати більше цікавих ідей та практичних порад щодо організації та урізноманітнення освітнього процесу у 5-х класах НУШ, приєднуйтеся до наших конференцій за темами:

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter