Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
Поговоримо про розподіл навчального навантаження для п'ятикласників

2022/2023 навчальний рік – дуже відповідальний період для освітян, зокрема для адміністрації та вчителів, які викладатимуть у 5-х класах. Адже саме з нього розпочинається впровадження Державного стандарту базової середньої освіти та організація навчального процесу за новою Типовою освітньою програмою. Цим документом окреслено обов’язкові та рекомендовані підходи до розроблення та використання шкільних освітніх програм, сформовано варіанти типових навчальних планів та затверджено перелік модельних навчальних програм. Яких змін зазнають зміст навчальних предметів та навчальне навантаження майбутніх п'ятикласників? Розбираємося докладно! 

Складаємо навчальний план

У Типовому навчальному плані (далі – ТНП) визначено орієнтовний перелік предметів та інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі та такі кількісні показники:

 • Діапазон навчального навантаження, який включає рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин на тиждень. Школа має право самостійно визначати навчальне навантаження у межах визначеного діапазону та змінювати його включно до граничного показника. 
 • Резерв навчальних годин – різниця між рекомендованим та мінімальним тижневим навантаженням. Він може бути розподілений між обов’язковими для вивчення та вибірковими освітніми компонентами. Слід зазначити, що максимальне збільшення годин на певний навчальний предмет відбувається завдяки перерозподілу резерву навчальних годин з інших освітніх галузей. 
 • Гранично допустиме навчальне навантаження на тиждень для учнів 5-х класів становить 28 годин (не враховуються години, передбачені для фізичної культури та вивчення вибіркових освітніх компонентів).

Навчальний план школи має ґрунтуватися на одному з варіантів ТНП (залежно від мови навчання) та орієнтуватися на рекомендований розподіл навчальних годин між обов’язковими освітніми компонентами. У ТНП тижневе навчальне навантаження розподілено між освітніми галузями таким чином:

Мовно-літературна освітня галузь 

1. Для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Тижневе навчальне навантаження складає 11 годин, які розподілені на вивчення таких навчальних предметів:

 • українська мова – не менше 4 годин;
 • українська література – 2 години;
 • зарубіжна література – 1,5 години;
 • іноземна мова – 3,5 години.

Також заклад освіти може обрати для вивчення з 5-го по 9-й клас такі галузеві навчальні предмети:

 • інтегрований курс літератур (української та зарубіжної);
 • інтегрований курс української мови та літератури;
 • інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури).

Діапазон навчального навантаження становить від 10 до 13 годин, резерв – 1 година.

2. Для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою корінного народу або національної меншини поряд з державною мовою чи з навчанням українською мовою та вивченням мови корінного народу або національної меншини

Тижневе навчальне навантаження складає 11,5 годин, які розподілені на вивчення таких навчальних предметів:

 • українська мова – не менше 4 годин;
 • українська література – 2 години;
 • «Зарубіжна література» або «Література корінного народу або національної меншини» (заклад освіти обирає самостійно) – 1,5 години;
 • мова корінного народу або національної меншини/іноземна мова – 3,5 години. 

Заклад освіти може запроваджувати інтегровані курси для 5-9 класів, зокрема:

 • інтегрований курс української мови і літератури;
 • інтегрований курс літератур (української та зарубіжної);
 • інтегрований курс літератур (корінного народу або національної меншини та зарубіжної літератури);
 • інтегрований мовно-літературний курс (мова та література корінного народу або національної меншини).

Школа з будь-якою мовою навчання може обрати вивчення другої іноземної мови за рахунок перерозподілу навчальних годин інших освітніх галузей (кількість годин має бути не менше 2 годин).

Діапазон навчального навантаження становить від 11 до 13 годин, резерв – 0,5 годин.


Математична освітня галузь (Математика) – 5 годин

Діапазон навчального навантаження становить від 4 до 6 годин, резерв - 1 година. 


Природнича освітня галузь – 2 години

За вибором закладу освіти навчальні години можуть бути розподілені на вивчення:

 • інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» або інтегрованого курсу «Довкілля»;
 • інтегрованого курсу «Природничі науки» (5-9 клас). 

Діапазон навчального навантаження становить від 1,5 до 3 годин, резерв – 0,5 години. 


Соціальна і здоров'язбережувальна освітня галузь –1,5 години

Кількість годин розподілено на вивчення:

 • інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» – 1 година; 
 • Етики/Культури добросусідства / Інших курсів морального спрямування – 0,5 годин. За вибором закладу освіти вивчається один із цих предметів або вони можуть вивчатись у межах інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут». 

Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 3 годин, резерв – 0,5 години. 


Громадянська та історична освітня галузь (Вступ до історії України та громадянської освіти) – 1 година 

Також заклад освіти може обрати інтегровані курси «Досліджуємо історію і суспільство» (5-6 клас) або «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» (5-6 клас).

Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 2 годин, резерву годин немає. 


Інформатична освітня галузь (Інформатика) – 1,5 години

Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 2 годин, резерв – 0,5 години. 


Технологічна освітня галузь (Технології) – 2 години

Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 3 годин, резерв – 1 година. 


Мистецька освітня галузь – 2 години

За рішенням закладу освіти до навчального плану освітньої програми може включатися інтегрований курс «Мистецтво» або окремі предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» (кількість годин на їх вивчення школа визначає самостійно).

Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 3 годин, резерв – 1 година.


Фізична культура – 3 години (не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються). 


Додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів і курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять – 2 години. 

З урахуванням особливостей організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб школярів заклад освіти їх розподіляє самостійно.

Згідно з Типовою освітньою програмою школи мають право включати до навчального плану міжгалузеві навчальні предмети, які вивчаються за модельними навчальними програмами або за навчальними програмами, затвердженими педагогічною радою. У 5-х класах можна обрати такі інтегровані курси:    

 • Робототехніка;
 • STEM;
 • Драматургія і театр.

Кількість навчальних годин на їх вивчення школа визначає самостійно, враховуючи навчальне навантаження відповідних навчальних предметів.

Модельні навчальні програми

Для викладання навчальних предметів у 5-х класах закладів загальної середньої освіти будуть використовуватись модельні навчальні програми (далі – МНП), які розроблені на основі Держстандарту та мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН від 12.07.2021 № 795 зі змінами, внесеними наказами МОН від 10.08.2021 №898, від 29.09.2021 №1031, від 13.12.2021 №1358, від 02.02.2022 №96, від 09.02.2022 №143, від 11.04.2022 № 324)).

Модельна навчальна програма – документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності учнів, рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством.

МНП включає такі структурні компоненти: 

 • Вступна частина (пояснювальна записка), в якій визначено мету, завдання, принципи, пріоритети викладання, структуру, шляхи реалізації програми та особливості організації освітнього процесу. 
 • Основна частина, яка включає очікувані результати навчання учнів (мають мати об’єктивні ознаки досягнення, бути спостережуваними та вимірюваними), пропонований зміст навчального предмета та види навчальної діяльності. 

Також МНП може містити прикінцеву частину, де зазначаються форми оцінювання результатів навчання, використання засобів навчання, додаткові компоненти тощо.

На основі МНП, шляхом упорядкування в логічній послідовності результатів навчання однієї або декількох освітніх галузей, школи можуть розробляти навчальні програми предметів, білінгвальних та інтегрованих курсів (відповідне рішення затверджується педагогічною радою). 

А якщо ви бажаєте дізнатися ще більше цікавого та корисного про перспективи НУШ у середній школі та ефективні підходи до викладання навчальних предметів, запрошуємо переглянути серію інтернет-конференцій за темою:

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter