Поурочно-тематичний план "Біологія та екологія" 10 кл. Рівень стандарт. За новою програмою

Про матеріал

Поурочно-тематичний план до курсу "Біологія та екологія" 10 клас, рівень стандарт, складено згідно до нової програми. Курсом передбачено 70 навчальних годин (2 години на тиждень). У плані передбачені лабораторні, практичні роботи та час на виконання та презентацію проектів.

Це лише моє бачення плану) Створіть свій ідеальний план користуючись представленим)

Перегляд файлу

Поурочно-тематичний план складено згідно до програми: біологія і екологія

10-11 класи

Рівень стандарт

 Затверджено Міністерством освіти і науки України

(наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

 

Поурочно-тематичний план

з біології 10 клас

(70 годин, 2 години на тиждень)

 

уроку

Кількість годин

Д/З

 

 

Назва теми, уроку

 

6

 

Вступ

1

 

 

Діагностика знань за попереднім курсом.

2

 

 

Повторення. Біологія – наука про життя. Методи біологічних досліджень.

3

 

 

Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.

4

 

 

Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок.

5

 

 

Фундаментальні  властивості живого.

6

 

 

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.

 

13

 

Тема 1. Біорізноманіття

7

 

 

Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів. 

8

 

 

Сучасні критерії виду.

Лабораторна робота 1.Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу (вид на вибір учителя).

9

 

 

Навчальний проект 1.Складання характеристики виду за видовими критеріями.

10

 

 

Підсумковий урок

11

 

 

Віруси. Особливості їхньої організації та функціонування.

12

 

 

Гіпотези походження вірусів. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів в еволюції організмів.

13

 

 

Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.

14

 

 

Віроїди. Особливості їхньої організації та функціонування.

15

 

 

Пріони. Особливості їхньої організації та функціонування.

16

 

 

Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування.

17

 

 

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів. 

18

 

 

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.

19

 

 

Підсумковий урок. Вступ. Біорізноманіття.

 

16

 

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії

20

 

 

Білки. Огляд будови й біологічної ролі.

21

 

 

Нуклеїнові кислоти. Огляд будови й біологічної ролі.

22

 

 

Ліпіди. Огляд будови й біологічної ролі.

23

 

 

Вуглеводи. Огляд будови й біологічної ролі.

24

 

 

Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем. Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів.

25

 

 

Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією. 

26

 

 

Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму.

27

 

 

Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.

28

 

 

Вітаміни, їх роль в обміні речовин.

29

 

 

Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин.

30

 

 

Значення якості питної води для збереження здоров’я людини.

31

 

 

Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин.

32

 

 

Практична робота 1.Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини.

33

 

 

Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.  

34

 

 

Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.

35

 

 

Підсумковий урок. Обмін речовин і перетворення енергії.

 

21

 

Тема 3. Спадковість і мінливість

36

 

 

Основні поняття генетики.

37

 

 

Закономірності спадковості.

38

 

 

Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки.

39

 

 

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини.

40

 

 

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація.

41

 

 

Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині.

42

 

 

Каріотип людини та його особливості.

43

 

 

Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.

44

 

 

Сучасний стан досліджень геному людини.

45

 

 

Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини.

46

 

 

Практична робота 2.Розв’язування типових генетичних задач.

47

 

 

Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини.

48

 

 

Підсумковий урок. Спадковість.

49

 

 

Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини.

50

 

 

Лабораторна робота 2. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості.

51

 

 

Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.

52

 

 

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів в популяціях.

53

 

 

Сучасні завдання медичної генетики. Медико-генетичне консультування та його організація.

54

 

 

Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини.

55

 

 

Проект: створення буклету, постеру,  презентації, бук-трейлеру, скрайбу тощо

(один на вибір)

орієнтовні теми:

Скринінг-програми для новонародже-них.

Генотерапія та її перспективи.

56

 

 

Підсумковий урок. Мінливість.

 

14

 

Тема 4. Репродукція та розвиток

57

 

 

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.

58

 

 

Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи.  Правила біологічної етики.

59

 

 

Клітинний цикл. Мітоз

60

 

 

Клітинний цикл. Мейоз

61

 

 

Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.

62

 

 

Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань.

63

 

 

Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини. Лабораторна робота 3. Вивчення будови статевих клітин людини.

64

 

 

Суть та біологічне значення запліднення.

65

 

 

Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції).

Лабораторні роботи 4. Вивчення етапів ембріогенезу.

66

 

 

Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини.

67

 

 

Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини.

68

 

 

Репродуктивне здоров’я.

Причини порушення процесів запліднення у людини.

69

 

 

Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини.

70

 

 

Підсумковий урок. Репродукція та розвиток

 


Тематичний план

з біології 10 клас

(70 годин, 2 години на тиждень)

№ п/р

Тема програми

Кількість

годин

1

Вступ

6

2

Тема 1. Біорізноманіття

13

3

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії

16

4

Тема 3. Спадковість і мінливість

21

5

Тема 4. Репродукція та розвиток

14

 

Всього

70

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 10 клас, Планування
Додано
16 липня 2018
Переглядів
3348
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку