Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Позакласний захід для 3-4 класів

Про матеріал
Позакласний захід для учнів 3-4 класів з англійської мови. Це змагання, в якому бере участь декілька команд. Кожна команда отримує маршрутний лист зі станціями. На кожній станції учні виконують певні завдання, за що і отримують фішки. Команда, яка в сумі здобула найбільшу кількість фішок і перемогла
Перегляд файлу

Сценарій змагання «Веселий експрес»

Мета

Практична : практикувати учнів у говорінні, аудіюванні, читанні, письмі; активізувати набуті знання з лексики та граматики.

Освітня : розширювати філологічний світогляд учнів , викликати інтерес до вивчення англійської мови.

Розвиваюча : розвивати логічне мислення , увагу учнів , мовленнєву реакцію , готовність вступати в англомовне спілкування.

 Виховна : виховувати мовленнєву активність , культуру спілкування вміння орієнтуватись під час змагання.

Хід заходу

Ведучий:Dear friends! We have gathered here to take part in the intellectual

competition «Funny express" It's so - called competition between clever

and merry schoolchildren. Our participants are three teams from the fifth, sixth and seventh forms. We are glad to greet our teams!

 

Кожна команда отримує свій маршрутний лист і вирушає виконувати завдання кожен на свою станцію, де отримує фішки за кожну правильну відповідь.

 

І станція Лексична

Підібрати слово з протилежним значенням                    

 • spring-autumn                             
 • clean-dirty
 • big-small                                     
 • narrow-wide
 • go-stay                                          
 • day-night
 • winter-summer                              
 • right-left
 • give-take                                
 • tall -low

ІІ станція Граматична

Складіть речення із слів.

 1. ten, Tom, English, has got, books.
 2. I, swimming, like, Kate, and.
 3. friends, are, Ann and Mike, good.
 4. We, tales, Russian, reading, like.

Утворіть форму множини іменників

Man-men

Child-children

Які назви в англійській мові пишуться з великої літери на відміну від української та російської мов?

( назви місяців, днів тижню, частин світу, шкільних предметів)

ІІІ станція Загадкова

Треба вгадати за описом тварину, пору року та урок

1.Іt may be white .It may be grey. Its tail is short. It has very long ears. It likes carrots. (Hare)

2.It is not big .It may be white , black, grey, red. Its eyes are green.

It catches mice. (Cat).

3. It may be big or small. It may be white, black, grey, brown. It is a good friend. It is in the yard. It protects the house. (Dog).

4.The sun shines brightly in the blue sky. It's hot. The days are long and nights are short. (summer).

5.The weather is frosty . It often snows .(winter).

6.The leaves fall from the trees . The wind blows. Sometimes it rains , sometimes it snows (autumn)

7.The temperature rises. The birds come back from the South. We can see the green leaves in the trees and the first flowers in the fields. ( spring).

8. We read and write. We do exercises. We write dictations. We do not speak English (Ukrainian)

9.At the lesson we don't count. We listen to music. We sing songs. (Music).

10.At the lesson we do exercises. We ask questions. We read and write. Sometimes we sing songs. We describe pictures. We speak and write dictation. We play games. We do not speak Ukrainian at the lesson. (English).

 

ІV станція «Ерудит»

З даних варіантів вибрати правильну відповідь.

 

1 .The capital of Great Britain is

New York                           Moscow

London ,                                Manchester.

2.Big Ben. It is a name of

town, clock , river , street.

 3."Mark Twain" is the pen - name of a famous

American writer . What was his real name ?

 Samuel Clemens ,                   Ben Miller ,

Jonny Tisher                            JonyBlack

4. Manchester ,Sheffild , Glasgow , Oxford , Cambridge. These are

rivers, cities, villages , countries.

5.Where did the first Olympic Games take place?

The USA , the UK , Greece , Australia

6. Cricket is

 a kind of sport ,a mark of cars , a name of animals ,

town.

7.How many states has America?   

 30,40,50,55

8. Englishmen like to eat for breakfast best of all

 Potatoes, porridge , soup, leaf lard.

9. Washington. Is it

 a capital, an American president , a great politician?

10.What is the Britain's national sports?

2783Basket -ball , chess , football, cricket

 

 

Підрахунок зароблених фішок. Нагородження команд